ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy
Název česky K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy
Název anglicky On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání SPFFBU, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2004, 1211-6971.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/04:00019861
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky ICT; school; learning; teaching; teacher; school culture; policy; multimedia; EU
Štítky EU, ICT, learning, multimedia, policy, school, school culture, teacher, teaching
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 1. 2. 2006 14:14.
Anotace
Studie se zabývá problematikou začleňování ICT do škol. Jde o komplexní problém, který lze nahlížet ze tří základních rovin. Je nutné snažit se porozumět škole jako místu, kde jsou uskutečňovány změny související s implementací ICT, a porozumět také tomu, jakou roli při jejich zavádění sehrávají např. tradice školy, preferované vzorce chování, hodnoty, normy uznávané lidmi ve škole a vztahy školy s okolními subjekty (mezo perspektiva). Ale nejen to. Chápeme-li implementaci moderních technologií do škol jako komplexní problém, pak úvahy orientované pouze na školu ukazují jen část problému, který má ještě další dvě podstatné roviny. První z nich je školská politika (makro perspektiva), druhou rovinou (mikro perspektiva) jsou samotné technologie (technologické produkty) a jejich využití ve školním vzdělávání i v dalších oblastech fungování školy. Zmíněné roviny spolu souvisejí a každá sehrává při implementaci ICT do škol svou důležitou roli. Pro úspěšné začlenění moderních technologií do škol můžeme považovat za klíčovou mezo perspektivu, tedy prostředí školy, kde se musí protínat snahy a principy všech tří perspektiv. Ukazuje se, že pro poznání role prostředí školy, v němž se realizují změny související s implementací ICT, je významným pojmem kultura školy, která představuje důležitý a relativně stálý faktor života školy.
Anotace anglicky
The contribution is one of the partial outcomes of a three-year project called Information and Communication Technologies (ICT) and School Culture (Towards the Role of Informational and Communication Technologies in the development of Czech school culture). The main aim of the project is to identify the role of ICT in school culture. In this project school culture is perceived as an important and relatively constant element of school life involving believes, values, opinions, standards, symbols, rituals and preferred ways of behaviour, which is manifested in the behaviour of people in schools as well as in their external relationships.
Návaznosti
GP406/03/P119, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2021 10:59