ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy, Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak pracují dnešní učitelé s ICT?
Name in Czech Jak pracují dnešní učitelé s ICT?
Name (in English) How do teachers use ICT today?
Authors ŠEĎOVÁ, Klára (203 Czech Republic) and Jiří ZOUNEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Učitelské listy, Praha, Agentura Strom, 2007, 1210-6313.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020651
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English ICT; classroom; teacher; teaching; teaching style; learning; pupil
Tags classroom, ICT, learning, pupil, teacher, teaching, teaching style
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 8/12/2007 12:16.
Abstract
Článek je jedním z prvních výstupů výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (GA ČR, r. č. 406/06/1022). Text představuje první pracovní skicu, která se věnuje jednomu z nejnápadnějších momentů, které se vynořily v průběhu iniciálních analýz a sice různorodosti způsobů, jimiž učitelé při své práci ICT využívají a jejich vazbě na celkový styl práce učitele, jeho přesvědčení a osobní zvláštnosti.
Abstract (in English)
The paper is one of the first outputs of research project Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers (Czech Science Foundation, ref. no. 406/06/1022). The text is a attempt to deal with one of the most prominent issues that have surfaced in the course of initial analyses, namely the variety of ways in which teachers use ICT in their work and their links to the overall style of work of the particular teacher, her/his beliefs and specific individual features.
Links
GA406/06/1022, research and development projectName: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 9/4/2020 22:50