ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K recepci antiky v Kosmově kronice
Název anglicky To the Reception of Antiquity in Cosmas' Chronicle
Autoři ŠVANDA, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7402.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00037622
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Kosmas; středověk; literatura; kronika; antika; historiografie
Klíčová slova anglicky Cosmas; Middle Ages; Literature; Chronicle; Historiography
Štítky antiquity, Chronicle, Cosmas, historiography, Kosmas, Latin literature, medieval literature, Middle Ages
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Změněno: 3. 4. 2014 14:50.
Anotace
Příspěvek přináší několik postřehů k vnímání antiky u autora Kosmovy kroniky (1119-1125). Jak už počátkem minulého století ukázal A. Kolář, děkan svatovítské kapituly Kosmas ve větší míře než ostatní soudobí kronikáři ve středoevropském prostoru používá nejenom citáty a parafráze z římských klasiků, ale v rámci historického vyprávění hojně zapojuje i motivy převzaté z řeckořímské mytologie a historie. Autor příspěvku poukazuje na skutečnost, že při charakteristice některých postav stojí v těsné blízkosti křesťanské a pohanské atributy a motivy, aniž by si vzájemně konkurovaly. Může to být dokladem dokončené christianizace českých zemí. V závěru je na vybraném příkladě ilustrována možná mnohovrstevnost některých narážek a odkazů, jež mohly být srozumitelné vzdělaným adresátům díla v Kosmově současnosti, dnešnímu čtenáři však zůstávají zpravidla skryté.
Anotace anglicky
The article brings some observations to the reception of antiquity in Cosmas' Chronica Boemorum (1119-1125). It refers to the influential study Kosmovy vztahy k antice (1925) written by A. Kolář, which demonstrated that in his work Cosmas, dean of the church of Prague, quoted the Roman classics and used the motifs from Greek and Roman mythology and history significantly more than other historiographers of the time in the central European region. The article points out that Cosmas puts together Christian and pagan attributes while describing some of his characters without feeling it as discrepancy, which could be a sign of completed Christianization of the Czech territory. At the end there is an example given which illustrates possible "multilayerness" of meaning in some references that could be comprehensible to the educated audience in Cosmas' present, but they are not quite clear to us nowadays.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
1N04098, projekt VaVNázev: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů starověku, středověku a raného novověku
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Švanda, L. 31. 1. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf?info
Vloženo
Pá 31. 1. 2014 22:38, Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Atributy
 

1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
465,1 KB
Hash md5
99478baef54321828800854c0a3ba365
Vloženo
Pá 31. 1. 2014 22:38

1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/860432/1_GraecoLatinaBrunensia_14-2009-1_28.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
33,4 KB
Hash md5
c56e31b1092b8550e1a093ef6359f2e7
Vloženo
Pá 31. 1. 2014 22:40
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 8. 2022 01:21