Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. STRACHOŇOVÁ, Hana a Lucia VLÁŠKOVÁ. Applying phonology in lexicography: Variant-synonym classification in Czech Sign Language. In 13th conference on Syntax, Phonology, and Language Analysis. 2020.
 2. VLÁŠKOVÁ, Lucia a Hana STRACHOŇOVÁ. Selected methodological challenges of sign language lexicography. In Darja Fišer, Tomaž Erjavec. Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities. First edition. Ljubljana: Institute of Contemporary History, 2020. s. 109-116. ISBN 978-961-7104-01-1.
 3. VLÁŠKOVÁ, Lucia a Hana STRACHOŇOVÁ. Selected methodological challenges of sign language lexicography. In Language Technologies and Digital Humanities 2020. 2020.
 4. 2019

 5. STRACHOŇOVÁ, Hana. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. In Týden humanitních věd, 21. listopadu, Brno. 2019.
 6. STRACHOŇOVÁ, Hana. Český znakový jazyk jako samostatný komunikační systém. In Celostátní foniatrický seminář: Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením. 2019.
 7. VLÁŠKOVÁ, Lucia a Hana STRACHOŇOVÁ. Dictio – onlajn tolkovyj i perevodnoj slovar žestovych i pismennych jazykov. In Information technology in engineering education. 2019.
 8. STRACHOŇOVÁ, Hana. From questions to relatives in Czech Sign Language. In Relatives interrogatives alternatives, 13-15 November 2019, Prague. 2019.
 9. 2018

 10. STRACHOŇOVÁ, Hana, Pavel CAHA, Ivana KUPČÍKOVÁ a Mirka TYLOVÁ. Plural marking in Czech Sign Language. In II Meeting on Morphosyntax of Portuguese Sign Language and other sign languages, 08-09/02/2018, Porto. 2018.
 11. STRACHOŇOVÁ, Hana, Mojmír DOČEKAL, Ivana KUPČÍKOVÁ a Mirka TYLOVÁ. Semantics of distributivity in Czech Sign Language. In II Meeting on Morphosyntax of Portuguese Sign Language and other sign languages, 08-09/02/2018, Porto. 2018.
 12. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Semantics of distributivity in Czech Sign Language. In Journées (Co-)Distributivité 2018. 2018.
 13. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Semantics of distributivity in Czech Sign Language : PCDRT solution. In GLOW41, 10 - 14 April 2018, Budapest. 2018.
 14. STRACHOŇOVÁ, Hana a Mojmír DOČEKAL. Semantics of distributivity in Czech Sign Language (Distributivity workshop). In Journées Co-distributivité 2018, 22-23 February 2018, Paris. 2018.
 15. 2016

 16. STRACHOŇOVÁ, Hana. Negativní indefinitum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1152-1154. ISBN 978-80-7422-480-5.
 17. STRACHOŇOVÁ, Hana. Negativní shoda. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1154-1156. ISBN 978-80-7422-480-5.
 18. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 19. 2015

 20. STRACHOŇOVÁ, Hana. The Meaning of Free Choice Indefinites: Insight from Czech and Negation. In Seminar on Negation; Institut für Germanistik, Universität Wien. 2015.
 21. ZIKOVÁ, Markéta a Hana STRACHOŇOVÁ. 22nd Central and Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG) in Brno. 2015.
 22. 2014

 23. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Don’t Scope Your Universal Quantifier over Negation! In Chapman, Cassandra; Kit, Olena; Kučerová, Ivona. Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Mc Master Meeting 2013. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2014. s. 67-88. ISBN 978-0-936534-10-7.
 24. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Freedom to choose alternatives. In Zybatow, G.; Biskup, P.; Guhl, M.; Hurtig, C.; Mueller-Reichau, O.; Yastrebova, M. Slavic grammar from a formal perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. s. 131-146. ISBN 978-3-631-66246-5.
 25. STRACHOŇOVÁ, Hana, Roman VOJTECHOVSKÝ a Jana WAGNEROVÁ. Processing of General Vocabulary in the Monolingual Dictionary of Czech Sign Language On-line: Remarks on Linguistic Methodology. In Current Issues in Sign Language Linguistics (CISL 2014). 2014.
 26. STRACHOŇOVÁ, Hana. Universal Quantifier as a Free Choice Savior. In Formal Description of Slavic Languages 10.5, Brno, 4-6 December. 2014.
 27. STRACHOŇOVÁ, Hana. Watch Out for the Universal Quantifier. In Veselovská, Ludmila; Janebová, Markéta. Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Palacký University, 2014. s. 439-456. ISBN 978-80-244-4384-3.
 28. STRACHOŇOVÁ, Hana. Watch Out for the Universal Quantifier! In Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.
 29. STRACHOŇOVÁ, Hana a Ludmila VESELOVSKÁ. Zpráva o fungování Jazykovědného spolku (JaSp) na Masarykově univerzitě. Linguistica Brunensia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 62/2014, č. 2, s. 140-142, 31 s. ISSN 1803-7410.
 30. 2013

 31. STRACHOŇOVÁ, Hana. Czech indefinites kdokoliv and cokoliv: Semantic analysis of licensing contexts. In Olomouc Linguistics Colloquium. 2013.
 32. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Don't scope your universal quantifier over negation! In Generative Linguistics in the Old World 36 (GLOW), Lund, 2-6 April 2013. 2013.
 33. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Don’t scope your universal quantifier over negation! In Formal Approaches to Slavic Linguistics 22. 2013.
 34. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Freedom to choose alternatives. In Formal Description of Slavic Languages 10, Leipzig, 5.-7. December 2013. 2013.
 35. STRACHOŇOVÁ, Hana. Indefinita kdokoliv a cokoliv v ČNK: sémantická analýza kontextů. In XIIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.-9. květen 2013. 2013.
 36. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Negace a skopus kvantifikátorů. In Gramatika a korpus 2012 : 4. mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 1-9. ISBN 978-80-7435-243-0.
 37. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Scope preferences of universal quantifier and negation. In Přednáška na Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin. 2013.
 38. STRACHOŇOVÁ, Hana. Semantic Compatibility of Two Czech Temporal Adjuncts. In Junghanns, Uwe; Fehrmann, Dorothee; Lenertová, Denisa; Pitsch, Hagen. Formal Description of Slavic Languages: The Ninth Conference. Proceedings of FDSL 9, Göttingen 2011. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. s. 259-274. ISBN 978-3-631-62353-4.
 39. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Universal quantifier and negation in natural language. In Přednáška na Department of Translation and Language Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 2013.
 40. 2012

 41. STRACHOŇOVÁ, Hana. Formální přístupy k typologii: případová studie o větné negaci v evropských jazycích. In XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.-9. květen 2012. 2012.
 42. DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Negace a skopus kvantifikátorů. In 4. mezinárodní konference Gramatika a korpus, Praha, 28.-30. listopad 2012. 2012.
 43. 2011

 44. STRACHOŇOVÁ, Hana. Czech Temporal Adjuncts. In Central European Conference in Linguistics for Graduate Students. 2011.
 45. STRACHOŇOVÁ, Hana. Semantic Compatibility of Two Czech Temporal Adjuncts. In 9th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-9). 2011.
 46. STRACHOŇOVÁ, Hana, Jitka BARTOŠOVÁ a Mojmír DOČEKAL. Sémantická kompatibilita časových adjunktů typu „až do rána“ a „nejméně hodinu“. In XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů v Olomouci. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2021 06:14