Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. FRÝBORT, Aleš, Jana ŠTULÍŘOVÁ, Tomáš ZAVŘEL, Miroslava GREGEROVÁ a Dalibor VŠIANSKÝ. Reactivity of slag in 15 years old self-compacting concrete. Construction and Building Materials. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 267, January 2021, s. 120914-120931. ISSN 0950-0618. doi:10.1016/j.conbuildmat.2020.120914.
 2. 2020

 3. STUCHLÍK, Stanislav, Radomír TICHÝ, Kateřina GEISLEROVÁ, Vladimír GOŠ, Miroslava GREGEROVÁ, Jakub HALAMA, Martin HLOŽEK, Pavlína KALÁBKOVÁ, Jana KLÍČOVÁ, Marie KOSTELNÍKOVÁ, Inna MATEICIUCOVÁ, Ivan PAVLŮ, Jaroslav PEŠKA, Antonín PŘICHYSTAL, Martina ROBLÍČKOVÁ, Harald STÄUBLE, Daniel STOLZ, Vladimír ŠREIN, Blanka ŠREINOVÁ a Richard THÉR. Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi. První. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2020. 268 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 64. ISBN 978-80-7524-040-8.
 4. 2019

 5. GREGEROVÁ, Miroslava, Alaš FRÝBORT, Jana ŠTULÍŘOVÁ a Josef STRYK. Identifikace původního cementu v betonových konstrukcích pomocí elektronové mikroanalýzy. Beton technologie, konstrukce, sanace. Praha, 2019, devatenáct, 6/2019, s. 52-59, 7 s. ISSN 1213-3116.
 6. VŠIANSKÝ, Dalibor, Rana ÖZBAL, Miroslava GREGEROVÁ a Jindřich KYNICKÝ. Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey. Archaeological and Anthropological Sciences. Heidelberg: SPRINGER HEIDELBERG, 2019, roč. 11, č. 4, s. 1199-1219. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-018-0597-7.
 7. 2018

 8. FRYBORT, A., Dalibor VŠIANSKÝ, J. STULIROVA, J. STRYK a Miroslava GREGEROVÁ. Variations in the composition and relations between alkali-silica gels and calcium silicate hydrates in highway concrete. Materials Characterization. New York: Elsevier, 2018, roč. 137, March, s. 91-108. ISSN 1044-5803. doi:10.1016/j.matchar.2018.01.012.
 9. 2017

 10. STRYK, Josef, Miroslava GREGEROVÁ, Aleš FRÝBORT, Jana ŠTULÍŘOVÁ a Jiří GROŠEK. Doplňkové analýzy vlastností betonů prováděné na vývrtech z cementobetonových krytů vozovek. Silniční obzor. Praha: Česká silniční společnost z.s., 2017, roč. 78, č. 6, s. 155-159. ISSN 0322-7154.
 11. BROTAN, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. Posouzení stavebních opukových kvádrů z historického opevnění města Slaného. Zprávy o geologických výzkumech, ročník 50, 2017. Česká geologická služba, 2017. ISSN 0514-8057.
 12. 2016

 13. STRYK, Josef, Zdeněk NEVOSAD, Miroslava GREGEROVÁ, Aleš FRÝBORT a Vladimír CHUPIK. Expansive reactions in cement concrete pavement structure and the way how to analyse the risk of their occurrence. In 4th Chinese-European Workshop (CEW) on Functional Pavement Design. 2016. ISBN 978-1-138-02924-8.
 14. HOLE, Frank, Yukiko TONOIKE, Benjamin DIEBOLD, Miroslava GREGEROVÁ, Nicholas KOUCHOUKOS, Scott RUFOLO a Dalibor VŠIANSKÝ. Homesteads on the Khabur: Tell Ziyadeh and Other Settlements (British Archaeological Reports International Series). British Archaeological Reports, 2016. 535 s. ISBN 1-4073-1462-9.
 15. ŠUŠOLOVÁ, Jana, Nela DOLÁKOVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Peter DUNDEK a Roman HADACZ. NOVÉ POZNATKY K PŮDÁM NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝSKYT HUMOLITŮ. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 99-125. ISSN 1211-8796.
 16. 2015

 17. PETŘÍK, Jan, Miroslav DAŇHEL, Miroslava GREGEROVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ a Tomáš CHMELA. Hrnčířská produkce na nížinném sídlišti ze starší doby bronzové: Hulín-Pravčice, střední Morava. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2015, roč. 67, č. 2, s. 171-192. ISSN 0323-1267.
 18. KYNICKÝ, Jindřich, Miroslava GREGEROVÁ a Martin BRTNICKÝ. Magmatické horniny hlubinné v kostce. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 96 s. učebnice. ISBN 978-80-7509-280-9.
 19. KYNICKÝ, Jindřich, Miroslava GREGEROVÁ a Martin BRTNICKÝ. Magmatické horniny výlevné v kostce. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 96 s. učebnice. ISBN 978-80-7509-307-3.
 20. KYNICKÝ, Jindřich, Miroslava GREGEROVÁ a Martin BRTNICKÝ. Metamorfované horniny v kostce. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzity v Brně, 2015. 112 s. ISBN 978-80-7509-285-4.
 21. GREGEROVÁ, Miroslava, Josef STRYK, Aleš FRÝBORT a Zdeněk NEVOSAD. Rozpínavé reakce ve struktuře konstrukcí z cementového betonu. Silniční obzor. Praha: Česká silniční společnost z.s, 2015, roč. 10/76, č. 10, s. 294-299. ISSN 0322-7154.
 22. KYNICKÝ, Jindřich, Miroslava GREGEROVÁ a Martin BRTNICKÝ. Sedimentární horniny v kostce. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 112 s. učebnice. ISBN 978-80-7509-284-7.
 23. 2014

 24. VÁLEK, David, Gabriela DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK, Zdeňka NERUDOVÁ, Jaroslav ŠMERDA a Milan VOKÁČ. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 347 s. K problematice pravěkých sociálních struktur, svazek 2. ISBN 978-80-210-6680-9.
 25. 2013

 26. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludmila KURDÍKOVÁ. Provenance study of limestones used for historical mortar production in the Great Moravian archaeological site Breclav-Pohansko, Czech republic. In Jonsson, E. MINERAL DEPOSIT RESEARCH FOR A HIGH-TECH WORLD, VOLS. 1-4. UPPSALA: SGU-SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSOKNING-GEOLOGY SURVEY SWEDEN, 2013. s. 1792-1795. ISBN 978-91-7403-207-9.
 27. GREGEROVÁ, Miroslava, Inna MATEICIUCOVÁ a Dalibor VŠIANSKÝ. Rethinking the Making of the Late Neolithic Pottery: an Example of Tell Arbid Abyad (Northeast Syria). In O.P. Nieuwenhuyse, R. Bernbeck, P.M.M.G. Akkermans and J. Rogasch. Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, Leiden, March 2009. Papers on Archaeology of the Leiden Museum of Antiquities (PALMA). I. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers n.v., 2013. s. 305-314. ISBN 978-2-503-54001-6.
 28. 2012

 29. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin BRTNICKÝ, Eva BURGETOVÁ, Petr CIKRLE, Tomáš ČEJKA, Renata ČOPJAKOVÁ, Petr GADAS, Jan HLADKÝ, Petr HORÁČEK, Antonín HRUŠKA, Martin HUDEC, Lucie JÁNOŠÍKOVÁ, Alice JANZOVÁ, David JUŘIČKA, Ludmila KURDÍKOVÁ, Jindřich KYNICKÝ, Lenka MAREŠOVÁ, Vojtěch MENCL, Pavel POSPÍŠIL, Martin RAMEŠ, Petr SULOVSKÝ, Radek ŠKODA, Jana ŠUŠOLOVÁ, Zuzana TROJANOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ, Richard WASSERBAUER, Jiří WITZANY a Radek ZIGLER. Degradace stavebních materiálů historických památek, část I. 1. vyd. Brno:: Mendelova univerzita v Brně,, 2012. 111 s. učebnice. ISBN 978-80-7375-684-0.
 30. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin BRTNICKÝ, Eva BURGETOVÁ, Petr CIKRLE, Tomáš ČEJKA, Renata ČOPJAKOVÁ, Petr GADAS, Jan HLADKÝ, Petr HORÁČEK, Antonín HRUŠKA, Martin HUDEC, Lucie JÁNOŠÍKOVÁ, Alice JANZOVÁ, David JUŘIČKA, Ludmila KURDÍKOVÁ, Jindřich KYNICKÝ, Lenka MAREŠOVÁ, Vojtěch MENCL, Pavel POSPÍŠIL, Martin RAMEŠ, Petr SULOVSKÝ, Radek ŠKODA, Jana ŠUŠOLOVÁ, Zuzana TROJANOVÁ, Dalibor VŠIANSKÝ, Richard WASSERBAUER, Jiří WITZANY a Radek ZIGLER. Degradace stavebních materiálů historických památek, část II. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 360 s. učebnice. ISBN 978-80-7375-685-7.
 31. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludmila KURDÍKOVÁ. KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno: Masarykova Univerzita, 2012, XIX, 1-2, s. 172-179. ISSN 1212-6209.
 32. 2011

 33. KOLÁŘ, Jan, Miluše DOBISÍKOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Eva DROZDOVÁ, Martina FOJTOVÁ, Martin HLOŽEK, Miroslava GREGEROVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Kristýna URBANOVÁ a Martina WAGENKNECHTOVÁ. Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě : pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov - Mořice a dalších staveb. Vyd. 1. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2011. 288 s. Pravěk. Supplementum ; 23. ISBN 978-80-86399-81-2.
 34. VŠIANSKÝ, Dalibor a Miroslava GREGEROVÁ. Metodologie studia historické i současné keramiky. Keramický zpravodaj. Praha: Ceramica Praga s.r.o., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 18-25. ISSN 1210-2520.
 35. GREGEROVÁ, Miroslava, Blanka HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Martin HLOŽEK a Rudolf PROCHÁZKA. Naturwissenschaftliche Erforschung der mittelalterlichen Keramik aus Brno und Loštice. In Sabine Felgenhauer-Schmiedt, Nikolaus Hofer, Karin Kühtreiber, Gabriele Scharrer-Liška. Beiträge zur Mittelalterarchäologie. 1. vyd. Wien, 2011. s. 42-52, 10 s. ISSN 1011-0062.
 36. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK a Eliška KAZDOVÁ. Petroarchaeology of ceramics from Neolithic settlements and burials in Moravia. In 5th International Petroarchaeological Workshop. 2011.
 37. KRMÍČEK, Lukáš, Miroslava GREGEROVÁ, Michaela KRMÍČKOVÁ a Petr ČAPEK. Zajímavá mafická žíla ze štoly Holedná – Bosonohy (brněnský masiv): přechodný petrografický typ mezi typickými mikrodiority a lamprofyry. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011. Praha: Česká geologická služba, 2011, roč. 44, D, s. 158-162. ISSN 0514-8057.
 38. 2010

 39. HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka, Miroslava GREGEROVÁ a Jaromír LEICHMANN. Chemické složení skloviny středověkých tyglíků z Brna a Jihlavy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 2010, XVII, 1-2, s. 179-181. ISSN 1212-6209.
 40. HLOŽEK, Martin a Miroslava GREGEROVÁ. Petroarcheologická charakteristika grafitové keramiky ze sondy VI-9-2 v Krumlovském lese. In Oliva, M.: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. s. 432-435. Vol. 32/N.S. 24/, 2010. ISBN 978-80-7028-360-8.
 41. GREGEROVÁ, Miroslava, Renata ČOPJAKOVÁ, Veronika BERÁNKOVÁ, Petr BIBR, Vladimír GOŠ, Dana HANULÁKOVÁ, Martin HLOŽEK, Blanka HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Lucie KRISTOVÁ, Zuzana KULJOVSKÁ, Jiří MACHÁČEK, Marian MAZUCH, Rudolf PROCHÁZKA, Radek ŠKODA a Dalibor VŠIANSKÝ. Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 311 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
 42. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ, Rudolf PROCHÁZKA a Ludmila KURDÍKOVÁ. Petrographic Examination of Gothic Mortars of the House of Lords of Kunštát in Brno, Czech Republic. Proceedings of the 2nd Historic Mortars Conference and of the Final Workshop of RILEM TC 203-RHM, ISBN 978-2-35158-112-4. Praha: RILEM Publications s.a.r.l., 2010, roč. 2010, s. 175-186.
 43. GREGEROVÁ, Miroslava a Ludmila KURDÍKOVÁ. Vliv podzemních vod na tvorbu eflorescentů v Minoritském klášteře ve Znojmě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 2010, XVII, 1-2, s. 175-178. ISSN 1212-6209.
 44. 2009

 45. VŠIANSKÝ, Dalibor, Miroslava GREGEROVÁ a Lenka MAREŠOVÁ. Examination of argillaceous calcareous sandstones from the Czech Republic used as a medieval building material. Dortmund, 2009. s. 204-212. ISBN 978-3-00-028697-1.
 46. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Identification of concrete deteriorating minerals by polarizing and scanning electron microscopy. Materials Characterization. Elsevier, 2009, roč. 60, č. 7, s. 680-685, 26 s. ISSN 1044-5803.
 47. VŠIANSKÝ, Dalibor a Miroslava GREGEROVÁ. Methodology of historical and recent pottery technological processes examination. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2009. s. 295-300. ISBN 978-80-254-4447-4.
 48. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M). Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, roč. 2007-2008, 12-13, s. 61-67. ISSN 1211-6327.
 49. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Stellerit and other exotic anthropogeneous minerals. Bratislava: UK Bratislava, 2009. s. 6 – 9. ISBN 978-80-223-2653-7.
 50. BOHÁČ, Martin a Miroslava GREGEROVÁ. The influence of blast-furnace slag hydration products on microcracking of concrete. Materials Characterization. Elsevier, 2009, roč. 60, č. 7, s. 729-734, 5 s. ISSN 1044-5803.
 51. 2008

 52. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Geovisualization of aggregates for AAR prediction and its importance for risk management. In 13th International Confernce on AAR in Concrete. 1. vyd. Trondheim: NTNU, NGU, Tekna, 2008. s. 4-18. ISBN 978-82-7385-128-4.
 53. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Geovisualization of Aggregates for AAR Prediction and its Importance for Risk Management. In Conference Proceedings 13th ICAAR - Program and Abstracts. I. Trondheim, Norsko: UNG, 2008. s. 15. ISBN 978-82-7385-128-4.
 54. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Geovisualization of the deterioration processes of the Charles Bridge (Prague, Czech Republic) mortars: the interdependence of microchemical and mineral composition. In HMC 08 1st Historical mortars conference. 1. vyd. Lisabon: LNEC, 2008. s. 26 -38.
 55. VENCLOVÁ, Natalie, Věra ČULÍKOVÁ, Dagmar DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK, Lenka KOVAČIKOVÁ, René KYSELÝ, Miroslav MALKOVSKÝ, František MAREK, Lubomír PEŠKE a Jan ZAVŘEL. Hutnický region Říčansko. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i, 2008. 318 s. Redakce neperiodických tisků. ISBN 978-80-86124-90-2.
 56. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA a Vladimír GOŠ. Chemické složení loštických pohárů. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: MU, ČGS Brno, Českomoravský štěrk, a.s., 2008, XV, č. 1, s. 76-86, 10 s. ISSN 1212-6209.
 57. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Keramická petrografie loštické hrnčiny. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: MU, ČGS, Českomoravský štěrk a.s., 2008, XV, č. 1, s. 86-89. ISSN 1212-6209.
 58. GREGEROVÁ, Miroslava, Dalibor VŠIANSKÝ a Martin HLOŽEK. New findings on the ceramic petrography of the Loštice pottery. Chem. listy. Brno: FCh VUT, 2008, roč. 102, č. 2, s. 859-863, 4 s. ISSN 1803-2389.
 59. HLOŽEK, Martin, Miroslava GREGEROVÁ a Pavel SNITILÝ. Petrografická charakteristika fragmentu neolitické zoomorfní nádoby z Květnice. Ve službách archeologie. Brno: MZM, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 55-59. ISSN 1802-5463.
 60. SMRČKA, Václav, Vojtěch ERBAN, Martin HLOŽEK, Miroslava GREGEROVÁ a Marta DOČKALOVÁ. Reconstruction of mobility: comparison between the analysis of Sr isotopes in a set of Neolithic skeletons from the Vedrovice cemetery, and the petrographical analysis of pottery in graves. Anthropologie. Brno: Moravian Museum - Anthropos Institute, 2008, XLVI, 2-3, s. 233-238. ISSN 0323-1119.
 61. 2007

 62. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Aggregate volcanic rocks potential risk for durability of concrete structure?(one of significant factors of structure crisis management). In 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM,. 1. vyd. Porto, Portugalsko: Universidade do Porto, 2007. s. 1-15. ISSN 0871-1607.
 63. GADAS, Petr, Miroslava GREGEROVÁ a Lukáš KRMÍČEK. Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XIV., č. 1, s. 69-73, 4 s. ISSN 1212-6209.
 64. GREGEROVÁ, Miroslava. ETTRINGITE AND THAUMASITE FORMATION CONDITIONS IN CONCRETE STRUCTURES. Acta Geologica Universitatis Comenianae. Bratislava: Universita Comenianae, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 49-54. ISSN 1335-2830.
 65. GREGEROVÁ, Miroslava a Dana HANULÁKOVÁ. Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XIV., č. 1, s. 108-111, 3 s. ISSN 1212-6209.
 66. GADAS, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. GEOCHEMISTRY OF MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVE ; HOST ROCK PAIRS FROM GRANITOIDS OF EAST PART OF THE BRNO MASSIF. Mineralogia Polonica - Special Papers. Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2007, roč. 31, č. 31, s. 107-111, 4 s. ISSN 1896-2203.
 67. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK a Zuzana KULJOVSKÁ. Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín. Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XIV., č. 1, s. 95-1001, 6 s. ISSN 1212-6209.
 68. HLOŽEK, Martin a Miroslava GREGEROVÁ. Mikropetrografické rozbory neolitické keramiky z Těšetic-Kyjovic. In Eliška Kazdová; Vladimír Podborský. Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 81-90. ISBN 978-80-210-4330-5.
 69. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané. In Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3. 2007. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. s. 441-448. ISBN 978-80-86260-74-7.
 70. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Optical and scanning electron microscopy of concrete deteriorating minerals of these methods to crisis management. In 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM,. 1. vyd. Porto, Portugalsko: Universidada do Porto, 2007. s. 1-11. ISSN 0871-1607.
 71. SCHENK, Zdeněk, Martin KUČA, Martin HLOŽEK, Marta DOČKALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Petr KRUPA a Tomáš TROJEK. Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva. In Ročenka 2006. 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc. Příspěvková organizace, 2007. s. 38-56. ISBN 978-80-86989-06-8.
 72. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK a Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, č. 1, s. 129-184. ISSN 0031-0506.
 73. GREGEROVÁ, Miroslava. Technolitologie, současnost a perspektiva. Acta geologica Universitatis Comenianae. Bratislava, SK: Komenského Universita, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 15-23, 7 s. ISSN 1335-2830.
 74. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin BOHÁČ. The influence of blast- furnace slag hydration products on micro cracking of concrete. In 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials. 1. vyd. Porto, Portugalsko: Universidade do Porto, 2007. s. 1-8. ISSN 0871-1607.
 75. 2006

 76. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. APPLICATION OF OPTICAL METHODS FOR THE RESEARCH OF NEOLITIC CERAMICS. Mineralogica Polonica. Krakow: Wydavnictvo Naukove, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 86-89, 3 s. ISSN 1896-2203.
 77. BOHÁČ, Martin a Miroslava GREGEROVÁ. Hydration products of GGBS in portland cement concrete. Mineralogica Polonica. Krakow: Wydavnictvo Naukove, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 27-29. ISSN 1896-2203.
 78. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK a Klára ŠABATOVÁ. Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc. In Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. s. 55-64. ISBN 80-7248-395-1.
 79. GADAS, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVES FROM GRANITOIDS OF THE BRNO MASSIF EXPOSED IN THE VICINITY OF BLANSKO. Mineralogica Polonica. Krakow: Wydavnictvo Naukove, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 75-78, 3 s. ISSN 1896-2203.
 80. GADAS, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, XIII, XIII, s. 89-94. ISSN 1212-6209.
 81. BOHÁČ, Martin a Miroslava GREGEROVÁ. Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, XIII, XIII, s. 110-114. ISSN 1212-6209.
 82. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Products of historical concretes degradation: Qualitative and quantitative study. In Heritage, Weathering and Conservation. I. London/Leiden/New York/Philadelphia: Taylor&Francis Group, edited bzR.Fort, M. Alvarez de Buergo, M.Gomez-Heras&C.Vazquez-Calvo, 2006. s. 229-237. ISBN 0415412722.
 83. GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK a Petr SULOVSKÝ. Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc. Slovenská archeológia : [časopis Acheologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre]. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006, roč. 2006, LIV-1, s. 33-40. ISSN 1335-0102.
 84. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Quarrying, processing and application of syenite in Moravian region in the Czech Republic. Edit.:Cardu-Ciccu-Lovera-Michelottl: Mine planning and equipment selection 2006. Torino, Itálie: FIORDOS.r.l.-Galliate (NO), 2006. 6 s. MPES 2006-I. ISBN 88901342-40.
 85. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Risk of improper aggregates application in asphaltic concrete preperation. Edit.:Cardu-Ciccu-Lovera-Michelottl: Mine planning and equipment selection. I. Torino: FIORDO S.R.L.-Galliate (NO), 2006. 6 s. MPES 2006-II. ISBN 88901342-40.
 86. GREGEROVÁ, Miroslava, Petr SULOVSKÝ a Dalibor VŠIANSKÝ. The minerals causing degradation of concrete and their formation processes. Mineralogica Polonica. Krakow: Wydavnictvo Naukove, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 84-86. ISSN 1896-2203.
 87. GREGEROVÁ, Miroslava a Zuzana TROJANOVÁ. Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, XIII, XIII, s. 115-119. ISSN 1212-6209.
 88. 2005

 89. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Alkali basalts as aggregates in asphalt concretes. In 10th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials - CD ROM. Paisley, Scotland: University of Paisley, 2005. s. 131-133. ISBN 1-903978-21-1.
 90. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Appendix C Micropetrographic analysis. In ŠKRDLA, Petr. The Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River. 1. vyd. Brno: Archeologický ústa Akademie věd, Středisko pro paleolit a paleoetnologii, 2005. s. 223-225, 229 s. Dolnověstonické studie, svazek 13/2005. ISBN 80-86023-70-2.
 91. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Engineering geological investigation of historical stone bridge structures. In 15th Conference on Engineering Geology. 1. vyd. Erlangen: Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Numberg, 2005. s. 333-668.
 92. GREGEROVÁ, Miroslava a Dalibor VŠIANSKÝ. Factors afecting formation on ettringite, thaumasite and gypsum in concrete. 2005.
 93. GREGEROVÁ, Miroslava, Petr SULOVSKÝ a Soňa VALLOVÁ. Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu. In Petrológia a geodynamika. Bratislava: UK a GÚ SAV, 2005. s. 8. ISBN 80-223-2066-8.
 94. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí. Kámen. Praha: OTA SERVIS, 2005, roč. 11, č. 1, s. 26-32, 6 s. ISSN 1210-9452.
 95. WITZANY, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Richard WASSERBAUER a Pavel POSPÍŠIL. Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část. Stavební obzor. Praha: ČVUT, VUT, ČSS, ČKAIT, 2005, roč. 3/14, 3/2005, s. 65-82. ISSN 1210-4027.
 96. 2004

 97. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Construction material interaction in historical stone bridge structures. 1. vyd. Netherlands: A.A. Balkema Publishers, 2004. 6 s. Dimension stone. ISBN 90 5809 675 0.
 98. HLOŽEK, Martin. Identifikace, příčiny degradace a návrh sanace vzdušných malt a omítek historických staveb. In GREGEROVÁ, Miroslava. Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004. Brno: Technické muzeum Brno, 2004. s. 59-64. ISBN 80-86413-18-7.
 99. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí. Kámen. Praha: OTA SERVIS, 2004, roč. 10, č. 3, s. 71-77. ISSN 1210-9452.
 100. GREGEROVÁ, Miroslava. Technolithology. Krystalinikum. Brno, 2004, roč. 30, č. 1, s. 151-166, 15 s. ISSN 0454-5524.
 101. 2003

 102. NERUDOVÁ, Zdeňka, Martin HLOŽEK, Miroslava GREGEROVÁ a Jaromír HAVLICA. Analysis of a burnt clay fragment from the palaeolithic site Brno-Bohunice I. Anthropologie. Brno: MZM, 2003, roč. 41, č. 3, s. 295-298. ISSN 0323-1119.
 103. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela. In GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2003. s. 461-472, 11 s. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 22. ISBN 80-86023-55-9.
 104. GREGEROVÁ, Miroslava a Martina ZAPLETALOVÁ. Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky. Stavební obzor. Praha, 2003, roč. 3/12, č. 3, s. 76-79. ISSN 1210-4027.
 105. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře. ERA21. Brno, 2003, roč. 3/3, č. 3, s. 65-66. ISSN 1213-6212.
 106. 2002

 107. WITZANY, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Pavel POSPÍŠIL a Vojtěch MENCL. Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa. Projekt - měsíčník pro stavebnictví a interiéry. Praha: Mladá fronta a.s., 2002, VI, č. 2, s. 21-31. ISSN 1211-9490.
 108. GREGEROVÁ, Miroslava a Richard WASSEBAUER. Charles Bridge biocorrosion. In "Kontra 2002". Warszawa-Zakopane: Kontra, 2002. s. 257-262.
 109. GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2.
 110. WITZANY, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Pavel POSPÍŠIL, Richard WASSERBAUER, Antonín HRUŠKA a Petr CIKRLE. Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze. Projekt měsíčník pro stavebnictví a interiéry. Praha: Mladá fronta a.s., 2002, VI, s. 27-35. ISSN 1211-9490.
 111. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Stanovení společných technologických znaků dvou částí antropomorfní nádoby lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2002. 430 s. Archeaologica Slovaca Monographiae, Tomus.IV. ISBN 80-88709-57-1.
 112. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Tvorba výkvětů na povrchu betonu. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály. Košice: Technická univerzita v Košiciach. Stavebná fakulta, 2002. s. 185-189. Sborník príspevkou zo VII. Vedeckej konferencie. ISBN 80-70-99-816-4.
 113. 2001

 114. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Microscopic methods applied to study of historical mortars and plasters. In Proceedings of the 8th Euroseminar on Microscopy Applied to Buildings Materials. 1. vyd. Atheny: Atheny, 2001. s. 353-358.
 115. 2000

 116. PRIX, Dalibor a Michal ZEZULA. Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000.
 117. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR a Miroslava GREGEROVÁ. Brněnský masiv. In Geologie Brna a okolí. Brno: Český geologický ústav, 2000. s. 14-17. ISBN 80-7075-416-8.
 118. GREGEROVÁ, Miroslava, Pavel POSPÍŠIL a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Identification of the Roman cements in Bohemian and Moravian Historical Buildings. In 5th International congress on restoration of architectural heritage Firenze 2000. 1. vyd. Florencie, Itálie: University of Florence, 2000. s. 1527-1536.
 119. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů. In Mikroskopie 2000. 1. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2000. s. 25-30. Mikroskopie. ISBN 80-01-02244-7.
 120. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, VII, č. 1, s. 149-151. ISSN 1212-6209.
 121. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Technologické posouzení keramické produkce na sídlišti s vypíchanou keramikou v Pavlově. In Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Praha - Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2000. s. 81-85. ISBN 80-901828-6-0.
 122. GREGEROVÁ, Miroslava. Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii. In Mikroskopie 2000. 1. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2000. s. 13-15. Mikroskopie 20000. ISBN 80-01-02244-7.
 123. GREGEROVÁ, Miroslava. Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, VII, č. 1, s. 152-154. ISSN 1212-6209.
 124. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie. In Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. s. 78. ISBN 80-85645-40-8.
 125. 1999

 126. ROVNANÍKOVÁ, Pavla, Miroslava GREGEROVÁ a Naděžda KRMÍČKOVÁ. Složení a náhrada omítek historických staveb. In XI. Mezinárodní końference, 18.-20. října 1999 - Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1999. s. 157-160.
 127. FOJT, Bohuslav a Miroslava GREGEROVÁ. Stručný petrografický popis hornin vrtů J -1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem. Geol. výzk. Morav. Slez. v r. 1998. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1999, roč. 6., 1., s. 109-112.
 128. 1998

 129. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Causes degradation of Lednice mansion building materials environmental aspects of weathering. In EnviWeath 96, International Conference, IGCP Project 405. Brno (Czech Rep.). 1. vyd. Brno: Masaryk University, Brno, 1998. s. 72-74. ISBN 80-210-1906-9.
 130. GREGEROVÁ, Miroslava. Erste Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersuchungen an Graphittonkeramik aus Brno (Brunn). In PROCHÁZKA, Rudolf. Naturwissenschftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice IV. Brno, 1998.
 131. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Neogenic minerals of Zbrašov aragonite caves. In EnviWeath 96, International Conference, IGCP Project 405. Brno (Czech Rep.). 1. vyd. Brno: Masaryk University, Brno, 1998. s. 65-71. ISBN 80-210-1906-9.
 132. GREGEROVÁ, Miroslava. Poznávání hornin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 153 s. ISBN 80-210-1838-0.
 133. 1996

 134. GREGEROVÁ, Miroslava. Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc - Bosonohy). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1996, roč. 3, č. 1, s. 131-134.
 135. GREGEROVÁ, Miroslava. Degradace stavebního kamene - experimentální studie. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1996, III., 1., s. 184-185.
 136. SULOVSKÝ, Petr, Miroslava GREGEROVÁ a Pavel POSPÍŠIL. Mineralogical study of stone decay in Charles Bridge. In Proc. 8th Int. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ed. J. Riederer. 1. vyd. Berlin: moeller druck und verlag gmbh, 1996. s. 29-36. ISBN 3-00-000779-2.
 137. SULOVSKÝ, Petr, Miroslava GREGEROVÁ a Pavel POSPÍŠIL. Mineralogical study of stone decay in Charles Bridge. In Proc. 8th Int. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ed. J. Riederer. 1. vyd. Berlin: Moeller druck und verlag gmbh, 1996. s. 29-36. ISBN 3-00-000779-2.
 138. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU, ČGU Brno, 1996, III., č. 1, s. 182-183.
 139. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1996, III., č. 1, s. 178-179.
 140. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografie technických hmot. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 139 s. ISBN 80-210-1427-.
 141. GREGEROVÁ, Miroslava. Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1996, III., č. 1, s. 180-181.
 142. GREGEROVÁ, Miroslava. Šlichová prospekce v okolí Luhačovic. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU, ČGU Brno, 1996, III., č. 1, s. 158-159.
 143. 1995

 144. GREGEROVÁ, Miroslava a Jiří WITZANY. Degradační procesy stavebních materiálů a konstrukcí způsobené klimatickými vlivy, důsledky pro snížení spolehlivosti staveb. I. Praha: ČVÚT, 1995. 215 s. 103/93/1191.
 145. GREGEROVÁ, Miroslava, Miloslav SUK a Dušan HOVORKA. Geochemie geologických procesů v litosféře. II. Metody a interpretace. 1995. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 148 s. Učební texty přírodovědecké fakulty MU. ISBN 80-210-1270-6.
 146. GREGEROVÁ, Miroslava. Probleme der Interpretation der differenztermimischen Analysen der Graphittonkeramik. In KRISTOVÁ, Lucie. Slawische keramik in Mitteleuropa vom 8.bis zum 11. Jahrhundert-terminologie und Beschreibung.- II Internationale Tagungen in Mikulčice. Brno: Archaologisches Institut AV ČR, 1995. s. 213-221, 8 s.
 147. GREGEROVÁ, Miroslava. Změny aragonitové výzdoby zbrašovských aragonitových jeskyní. In Egrse. 1. vyd. Brno: Brněnské veletrhy a výstavy, 1995. s. 63-64. Egrse.
 148. 1994

 149. GREGEROVÁ, Miroslava, Pavel POSPÍŠIL, Jiří LOCKER a Petr SULOVSKÝ. Engineering-geological Aspects of the Reconstruction of Charles Bridge in Prague. In OLIVEIRA, R., L.F. RODRIGUES, A.G. COELHO a P. CUNHA. Proceedings of the 7th Congress of the International Association of Enginnering Geology, Lisboa. 1. vyd. Lisboa: A.A.Balkema, 1994. s. 3627-3634. ISBN 90-5410-503-8.
 150. GREGEROVÁ, Miroslava, Pavel POSPÍŠIL, Jiří LOCKER a Petr SULOVSKÝ. Engineering-geological Aspects of the Reconstruction of Charles Bridge in Prague. In OLIVEIRA, R., L.F. RODRIGUES, A.G. COELHO a P. CUNHA. Proceedings of the 7th Congress of the International Association of Enginnering Geology, Lisboa. 1. vyd. Lisboa: A.A.Balkema, 1994. s. 3627-3634. ISBN 90-5410-503-8.
 151. STANĚK, Josef a Miroslava GREGEROVÁ. Fyzikální a optické vlastnosti horninotvorných minerálů. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1994. 51 s.
 152. SULOVSKÝ, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. Geochemical characterisation of weathering of the Charles Bridge in Prague, Czech Republic. In Third International Symposium on Environmental Geochemistry (Krakow, Poland, 12-15 September 1994), Abstract Volume. 1. vyd. Krakow: University of Mining and Metallurgy, Krakow, 1994. s. 395-396. ISBN 83-902365-0-8.
 153. SULOVSKÝ, Petr a Miroslava GREGEROVÁ. Geochemical characterisation of weathering of the Charles Bridge in Prague, Czech Republic. In Third International Symposium on Environmental Geochemistry (Krakow, Poland, 12-15 September 1994), Abstract Volume. 1. vyd. Krakow: University of Mining and Metallurgy, Krakow, 1994. s. 395-396. ISBN 83-902365-0-8.
 154. GREGEROVÁ, Miroslava. Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v bělečském údolí. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I, č. 1, s. 78-79.
 155. GREGEROVÁ, Miroslava. Metody klasifikačních přepočtů analýz vyvřelých hornin. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1994. 191 s. ISBN 80-210-0020-1.
 156. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I, č. 1, s. 104-105.
 157. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1., č. 1, s. 75-76.
 158. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1., č. 1, s. 74-75.
 159. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I., č. 1, s. 76-78.
 160. GREGEROVÁ, Miroslava. Současný vztah a perspektiva zbrašovských aragonitových jeskyní. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I, č. 1, s. 102-103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2021 01:54