Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KUBRICKÁ, Jana. Nondogmatic Approach to Teaching DOGME in ESP. In FROM THEORY TO PRACTICE IN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES. 2018.
 2. 2017

 3. KUBRICKÁ, Jana. Designing ESP materials for students of midwifery and the “golden hour” of teaching and learning, Teaching English for Specific Purposes at Universities, Brno, 7.9.2017. In Konference Teaching English for Specific Purposes at Universities. 2017.
 4. KUBRICKÁ, Jana. Getting the best of all worlds in classroom materials for tertiary ESP, 14th IARTEM Conference Changing media – changing schools? Lisabon, 27.-29.9.2017. In 14th IARTEM Conference Changing media – changing schools? 2017.
 5. 2016

 6. KUBRICKÁ, Jana. Demokratické prvky v učebnicích: fráze nebo světonázor? Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba - hodnocení - používání. Brno, 8.12.2016. In konference Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba - hodnocení - používání. 2016.
 7. BEDNÁŘOVÁ, Radomíra a Jana KUBRICKÁ. Getting Everyone´s Feet Wet in an ESP/EAP Course. Humanising Language Teaching, 2016, roč. 18, č. 2. ISSN 1755-9715.
 8. KUBRICKÁ, Jana, Věra JANÍKOVÁ a Jan BUDŇÁK. Leisure Time Management and Recreation. 2016. s. 1-60, 60 s.
 9. KUBRICKÁ, Jana. The Possible Selves in a Global Coursebook. Humanising Language Teaching, Pilgrims, 2016, roč. 18, č. 2, s. 1-11. ISSN 1755-9715.
 10. 2015

 11. KUBRICKÁ, Jana a Zdeněk HROMÁDKA. Environmentální prvky v učebnici anglického jazyka. Envigogika, Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.488.
 12. KUBRICKÁ, Jana. "Time to talk" aneb Čas mluvit o tom, komu patří angličtina v české učebnici. Pedagogická orientace, Brno, 2015, roč. 25, č. 2, s. 169-187. ISSN 1211-4669.
 13. 2014

 14. KUBRICKÁ, Jana. Jazyková kompetence I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7172-8.
 15. KUBRICKÁ, Jana. Jazyková kompetence II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7293-0.
 16. 2013

 17. KUBRICKÁ, Jana. Culture in Foreign Language Textbooks - Is It Still There? In Věra Janíková, Renate Seebauer (eds.). Education and Languages in Europe. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 373-382, 10 s. ISBN 978-3-643-50505-7.
 18. KUBRICKÁ, Jana. Možnosti a limity posuzování ideologických prvků v učebnicích. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2013, roč. 218, 2-3, s. 157-166. ISSN 1803-7437.
 19. 2009

 20. KUBRICKÁ, Jana. Gender v edukačních souvislostech. In Radek Pospíšil. Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky. Brno: MSD, 2009. s. 18-30, 13 s. ISBN 978-80-7392-096-8.
 21. 2007

 22. KUBRICKÁ, Jana. Exploring Academic and Gender Stereotypes of Science in Textbooks and Students´ Perceptions. In Gumanitarnoe obrazovanie i socialnyj kontekst: Gendernye problemy. St. Petersburg: Izdatelskij Dom S.-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2007. s. 123-126, 4 s. ISBN 978-5-288-04340-6.
 23. KUBRICKÁ, Jana. Genderové aspekty vnímání povolání u žáků a žákyň 8. a 9.tříd ZŠ. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická Fakulta UP Olomouc, 2007. s. 108-112, 5 s. ISBN 978-80-7220-306-2.
 24. KUBRICKÁ, Jana. Searching for the Brave New Girl and Boy in English Foreign Language Textbooks. In Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. Kompetenzen - Standards - Moduls. Erlangen: IAHE, 2007. s. 152-175, 6 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2018 19:13