Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC, Michal ZEMAN, Hans-Jürgen BUSSE, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Roman PANTŮČEK, Stanislava KRÁLOVÁ, Lucie KRIŠTOFOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Pseudomonas leptonychotis sp. nov., isolated from Weddell seals in Antarctica. International Journal of systematic and Evolutionary Microbiology. London: Microbiology Society, 2020, roč. 70, č. 1, s. 302-308. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijsem.0.003753.
 2. 2013

 3. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Evaluation of the strain identity between isolates from caries lesions and root canals in early childhood caries cases. Folia Microbiologica. AV ČR, Institute of Microbiology, 2013, roč. 58, č. 6, s. 649-656. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-013-0254-6.
 4. 2010

 5. ŠVEC, Pavel, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Ivo SEDLÁČEK a Dana NOVÁKOVÁ. Identification of Staphylococcus spp. using (GTG)5-PCR fingerprinting. Systematic and Applied Microbiology. Germany: Elsevier GmbH, 2010, roč. 33, č. 8, s. 451-456. ISSN 0723-2020.
 6. SEDLÁČEK, Ivo, Dana NOVÁKOVÁ a Pavel ŠVEC. Ribotyping and biotyping of Lactobacillus helveticus from the koumiss. European Food Research Technology. 2010, roč. 230, č. 5, 6 s. ISSN 1438-2377.
 7. NOVÁKOVÁ, Dana, Roman PANTŮČEK, Zdeněk HUBÁLEK, Enevold FALSEN, Hans-Juergen BUSSE, Peter SCHUMANN a Ivo SEDLÁČEK. Staphylococcus microti sp. nov., isolated from the common vole (Microtus arvalis). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Reading, United Kingdom: Society for General Microbiology, 2010, roč. 60, č. 3, s. 566-573. ISSN 1466-5026.
 8. 2009

 9. ŠVEC, Pavel, Dana NOVÁKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Comparison of five PCR methods for characterization of Streptococcus mutans. In 3st FEMS Congress of European Microbiologists (FEMS 2009). 2009.
 10. KUKLOVÁ, Jarmila, Pavel ŠVEC, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of automated ribotyping for characteristization of Streptococcus mutans. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlag GmbH, 2009, roč. 11/2009, 2., P446, s. 1-4. ISSN 1612-7749.
 11. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of automated ribotyping for characterization of Streptococcus mutans. Int Poster J Dent Oral Med. Mainz: Quintessenz Verlag, 2009, roč. 11/2009, č. 2, s. P 446 1-4, 4 s. ISSN 1612-7749.
 12. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC a Ivo SEDLÁČEK. Characterization of Aeromonas encheleia strains isolated from aquatic environments in the Czech Republic. Letters in Applied Microbiology. 2009, roč. 2009, č. 48, s. 289-294. ISSN 1472-765X.
 13. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Lenka ŽÁČKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Lactobacillus spp. associated with early childhood caries. Folia Microbiologica. 2009, roč. 54, č. 1, s. 53-58. ISSN 0015-5632.
 14. PETRÁŠ, Petr, Dana NOVÁKOVÁ, Ivana MACHOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Roman PANTŮČEK. První záchyt kmene Staphylococcus pettenkoferi v České republice. Zprávy Epidemiologie a Mikrobiologie. Praha: Státní zdravotní ústav, 2009, roč. 18, č. 2, s. 61-63. ISSN 1803-6422.
 15. BUŇKOVÁ, Leona, František BUŇKA, Michaela HLOBILOVÁ, Zuzana VAŇÁTKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Vladimír DRÁB. Tyramine production of technological important strains of Lactobacillus, Lactococcus and Streptococcus. European Food Research and Technology. 2009, roč. 2009, č. 229, s. 553-558. ISSN 1438-2377.
 16. RUDOLF, Ivo, Jan MENDEL, Silvie ŠIKUTOVÁ, Pavel ŠVEC, Jana MASAŘÍKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ, Leona BUŇKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Zdeněk HUBÁLEK. 16S rRNA Gene-Based Identification of Cultured Bacterial Flora from Host-Seeking Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna Ticks, Vectors of Vertebrate Pathogens. Folia Microbiologica. Praha: Springer, 2009, roč. 54, č. 5, s. 419-428. ISSN 0015-5632.
 17. 2008

 18. NOVÁKOVÁ, Dana a Pavel ŠVEC. Application of the (GTG)5-PCR fingerprinting for rapid identification of staphylococcal species occuring in humans. In Clinical Microbiology and Infection (CMI), 14 (7). 2008.
 19. RUDOLF, Ivo, Silvie ŠIKUTOVÁ, Zdeněk HUBÁLEK, Jana MASAŘÍKOVÁ, Pavel ŠVEC, Dana NOVÁKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Jan MENDEL a Ivo PAPOUŠEK. Diversity of cultivable microorganisms isolated from ixodid ticks. In Abstract Book, XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. 2008.
 20. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of automated ribotyping for characterization of Streptococcus mutans. In The 9th European Oral Microbiology Workshop (EOMW 2008). 2008.
 21. ŠVEC, Pavel, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Evaluation of (GTG)5-PCR for rapid identification of Streptococcus mutans. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Springer, 2008, roč. 94, č. 4, s. 573-579. ISSN 0003-6072.
 22. KUKLETOVÁ, Martina, Jaroslav CIHLÁŘ, Aleš MATOUŠEK, Drahomír HORKÝ, Ivo SEDLÁČEK, Pavel ŠVEC, Dana NOVÁKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Kristína MUSILOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Hodnocení dentálních materiálů v dětském zubním lékařství. Průkaz mikroorganismů u dětí postižených ECC. In Sympozium Stomatologického výzkumného centra. X. Brněnské dentální a implantologické dny. 2008. ISBN 978-80-210-4729-7.
 23. ŠVEC, Pavel, Dana NOVÁKOVÁ, Ivo RUDOLF, Silvie ŠIKUTOVÁ, Jana MASAŘÍKOVÁ, Zdeněk HUBÁLEK a Ivo SEDLÁČEK. Identification of Staphylococcus spp. isolated from ixodid ticks. In Abstract Book, XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. 2008.
 24. NOVÁKOVÁ, Dana. Identifikace a typizace stafylokoků metodou (GTG)5-PCR. In Mikrobiální identifikace 2008. 2008. vyd. Brno: PLIVA-Lachema Diagnostica s.r.o., 2008. s. 13.
 25. SEDLÁČEK, Ivo, Pavel ŠVEC a Dana NOVÁKOVÁ. Misidentification of Aquitalea sp. as Aeromonas sobria biovar Sobria on the basis of biotyping. In Abstract Book, XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. 2008.
 26. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Průkaz identity kmenů izolovaných z povrchu zubů a ze zubních kanálků. In Mezinárodní seminář SVC. 2008. vyd. Brno: Stomatologické výzkumné centrum, 2008. s. 29-30. ISBN 978-80-210-4596-5.
 27. NOVÁKOVÁ, Dana, Zdeněk HUBÁLEK a Ivo SEDLÁČEK. Staphylococcus sp. strains isolated from the common vole - the isolates of a new staphylococcal species. In XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. 2008.
 28. 2007

 29. KOSINA, Marcel, Ivo SEDLÁČEK a Dana NOVÁKOVÁ. Biodiverzita kultivovatelných prokaryot v Hranické propasti. In XVI. konference mladých mikrobiologů - Tomáškovy dny. 2007.
 30. GERŠL, Milan, Marcel KOSINA, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ a Fraňo TRAVĚNEC. Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno, 2007, XIV., č. 1, s. 86-91. ISSN 1212-6209.
 31. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC a Ivo SEDLÁČEK. Characterization of Staphylococcus sp. deposited in the Czech Collection of Microorganisms. In Proceedings of the 11th International Conference on Culture Collections. 2007. ISBN 978-3-00-022417-1.
 32. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Lenka ŽÁČKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Misidentification of Streptococcus mutans strains isolated from dental caries as Lactobacillus sp. In Proceedings of the 26th Meeting of the European Culture Collections' Organization (ECCO26). 2007. ISBN 978-3-00-022863-6.
 33. NOVÁKOVÁ, Dana, Andrea TESHIM, Pavel ŠVEC a Ivo SEDLÁČEK. Polyfázová identifikace kmenů Aeromonas encheleia. In Aktuality v mikrobiální diagnostice. 2007.
 34. MALÍKOVÁ, Libuše, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. Ribotyping and Biotyping of Staphylococcus epidermidis Isolated from Hospital Environment. Folia Microbiologica. 2007, roč. 52, č. 4, s. 375-380. ISSN 0015-5632.
 35. NOVÁKOVÁ, Dana. Využití rep-PCR pro identifikaci klinicky významných druhů stafylokoků. In XV. Moravsko-Slovenské mikrobiologické dni. Bratislava: Slovenská spoločnost klinickej mikrobiológie, 2007. s. 15. ISSN 1335-8219.
 36. 2006

 37. ŠVEC, Pavel, Dana NOVÁKOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. ERIC-PCR fingerprinting of presumptive Aeromonas caviae strains isolated from surface waters. In 2st FEMS Congress of European Microbiologists. 2006.
 38. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC a Ivo SEDLÁČEK. Characterization of staphylococcal type strains by whole-cell protein analysis and (GTG)5-PCR fingerprinting. In 2nd FEMS Congress of European Microbiologists. 2006.
 39. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Jarmila KUKLOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Charakteristika laktobacilů osídlujících zubní povlak v dočasné dentici. In Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia. 2006.
 40. NOVÁKOVÁ, Dana, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Dagmar KOUKALOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Occurance of Staphylococcus nepalensis strains in different sources including human clinical material. FEMS Microbiology Letters. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd., 2006, roč. 263, č. 2, s. 163-168. ISSN 0378-1097.
 41. NOVÁKOVÁ, Dana, Ivo SEDLÁČEK a Petr PETRÁŠ. Průkaz neobvyklých novobiocin rezistentních stafylokoků v humánním klinickém materiálu. In Správy klinickej mikrobiológie. Luhačovice: Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie, 2006. s. 46. ISSN 1335-8219.
 42. NOVÁKOVÁ, Dana, Ivo SEDLÁČEK, Roman PANTŮČEK, Vlastimil ŠTĚTINA, Pavel ŠVEC a Petr PETRÁŠ. Staphylococcus equorum and Staphylococcus succinus isolated from human clinical specimens. Journal of Medical Microbiology. Reading, UK: Society for General Microbiology, 2006, roč. 55, č. 5, s. 523-528. ISSN 0022-2615.
 43. 2005

 44. NOVÁKOVÁ, Dana, Anna ANDĚLOVÁ, Eva KREJČÍ, Ivo SEDLÁČEK a Iva PORAZILOVÁ. Biotypizace a ribotypizace kmenů Aeromonas hydrophila komplexu. In I. diskusné fórum klinickej mikrobiológie. Bratislava: Slovenská spoločnost klinickej mikrobiológie, 2005. s. 10-11. ISSN 1335-8219.
 45. NOVÁKOVÁ, Dana, Vlastimil ŠTĚTINA, Ivo SEDLÁČEK a Petr PETRÁŠ. Characterization of presumptive Staphylococcus xylosus strains by SDS-PAGE protein profiles. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Sborník. 1. vydání. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. 27 s. ISBN 80-210-3635-4.
 46. SEDLÁČEK, Ivo, Altanzaya YANSANJAV, Dana NOVÁKOVÁ a Pavel ŠVEC. Ribotyping of Lactobacillus helveticus from the Koumiss. In Abstracts. 2005.
 47. SEDLÁČEK, Ivo a Dana NOVÁKOVÁ. Ribotyping of sucrose - negative mesophilic Aeromonas sp. In Abstract book. 2005.
 48. SEDLÁČEK, Ivo, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Pavel ŠVEC. Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 10-10. ISBN 80-210-3868-3.
 49. 2004

 50. KUBOŠKOVÁ, Dana, Ivo SEDLÁČEK, Pavel ŠVEC a Petr PETRÁŠ. Characterization of Staphylococcus xylosus strains isolated from humans clinical material. In 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2004. ISSN 1198-743X.
 51. NOVÁKOVÁ, Dana, Ivo SEDLÁČEK, Pavel ŠVEC a Petr PETRÁŠ. Ribotypizace jako možný přístup pro odlišení biochemicky příbuzných druhů Staphylococcus xylosus a Staphylococcus equorum. In 23. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická, 2004. s. 84.
 52. 2003

 53. KUBOŠKOVÁ, Dana, Ivo SEDLÁČEK, Pavel ŠVEC a Petr PETRÁŠ. Typizace kmenů Staphylococcus xylosus izolovaných z klinického materiálu. In Konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2003. 2003. s. blok 1, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2022 11:38