Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VESELSKÁ, Renata, Jan ŠIRŮČEK, Josef KUŘE, Jan ŠEREK, Radim BĚLOHRAD, Blanka JANČEKOVÁ, Veronika SMÍTKOVÁ, Jana KLIMENTOVÁ, Tomáš VENCÚRIK a Lukáš PRUDIL. INSURE: Posuzovací guidelines pro etické komise. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0273-2.
  2. VESELSKÁ, Renata, Jan ŠIRŮČEK, Josef KUŘE, Jan ŠEREK a Radim BĚLOHRAD. INSURE: Průvodce vědeckou integritou. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0274-9.
  3. LINHARTOVÁ, Pavla, Martin HORKÝ, Monika RADIMECKÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavel THEINER. Measuring impulsivity and its underlying features in ADHD. In J. L. Matson. Clinical Handbook of ADHD Assessment and Treatment Across the Lifespan. Springer Nature, 2023.
  4. HUANG, Yi, Jinjin LU a Jan ŠIRŮČEK. The associations between social environment and adolescents' psychosomatic health : An ecological perspective. Frontiers in psychology. Lausanne: Frontiers Media, 2023, roč. 14, March, s. 1-9. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2023.1141206.

  2022

  1. CÍGLER, Hynek, Stanislav JEŽEK, Jan ŠIRŮČEK a Lenka LACINOVÁ. Hodnocení bakalářských prací jako přijímací kritérium do navazujícího magisterského studia : psychometrická kazuistika. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 27, č. 1, s. 93-124. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2022-1-4.
  2. KVASKOVÁ, Lucia, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Lucie HRUBÁ, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Personal Goals and Identity of Czech University Students. Emerging Adulthood. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022, roč. 10, č. 2, s. 354-359. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/2167696820917813.
  3. KOHOUTEK, Tomáš, Jan ŠIRŮČEK a Hynek CÍGLER. Podněty k rozvoji psychodiagnostické praxe při stanovování podpůrných opatření (včetně zařazování do tříd a škol, zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona). In Hoření, K. et al., Výzkumná zpráva: Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se dle RVP ZV UV ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9, Školského zákona a návrh souboru opatření pro oblast vzdělávání a další relevantní oblasti. TAČR, MŠMT, 2022. 14 s.

  2021

  1. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2021, roč. 25, č. 4, s. 584-595. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054718822121.
  2. HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Miroslav SVĚTLÁK, Martin BAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Processing of emotionally ambiguous stimuli in eating disorders: an fMRI pilot study. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. New York: Springer, 2021, roč. 26, č. 8, s. 2757-2761. ISSN 1124-4909. doi:10.1007/s40519-021-01130-7.

  2020

  1. JEŽEK, Stanislav a Jan ŠIRŮČEK. Česká verze Krátké škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 4, s. 461-479. ISSN 0009-062X.
  2. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892.
  3. HUANG, Yi a Jan ŠIRŮČEK. The Measurement of Depression in Chinese Early Adolescents. In The 32nd International Congress of Psychology. 2020.

  2019

  1. KVARDOVÁ, Nikol, Monika RADIMECKÁ, Marie DRÁPALOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Reliabilita a konstruktová validita metody Relationship Assessment Scale. Testfórum. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 7, č. 12, s. 17-29. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2019-12-12123.

  2018

  1. HUSAROVÁ, Daniela, Lukas BLINKA, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Jitse P VAN DIJK a Sijmen A REIJNEVELD. Do sleeping habits mediate the association between time spent on digital devices and school problems in adolescence? European Journal of Public Health. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 28, č. 3, s. 463-468. ISSN 1101-1262. doi:10.1093/eurpub/ckx198.
  2. HOLUBČÍKOVÁ, Jana, Michal KUDLÁČEK, Jan ŠIRŮČEK a Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ. Test-retest reliability of selected HBSC items measuring problem behaviour among Slovak and Czech adolescents. Central European Journal of Public Health. Praha: National Institute of Public Health, 2018, roč. 26, č. 3, s. 204-208. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4662.

  2017

  1. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK, Eva BERANOVÁ, Ondřej BOUŠA, Martina ČAVNICKÁ, Jiří DALAJKA, Štěpán KONEČNÝ, Vladimír MARČEK, Jan MAREŠ, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Aleš NEUSAR, Ivana POLEDŇÁKOVÁ, Michaela SOKOLIOVÁ, Zuzana SÝKOROVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Jan ŠEREK, Jan ŠIRŮČEK, Mojmír TYRLÍK a Jan VANČURA. Adolescent psychosocial development in Brno. An ELSPAC Study 2005-2011. Ježek, S. - Lacinová, L. - Macek, P. (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 153 s. ISBN 978-80-210-8705-7.
  2. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. České verze sebeposuzovacích modelů impulzivity Barrattovy škály a škály UPPS-P a jejich psychometrické charakteristiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2017, roč. 113, č. 4, s. 149-157. ISSN 1212-0383.
  3. ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Jan ŠIRŮČEK, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Zobrazování a psychodiagnostika: Funkční neuroanatomie Tematického apercepčního testu. In 17. celostátní konference biologické psychiatrie. 2017.

  2016

  1. NGUYENOVÁ, Mai Hoa a Jan ŠIRŮČEK. Bikulturní zkušenost a její vliv na identitu mladých Vietnamců v České republice. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 103-111. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1.
  2. MACEK, Petr, Lenka LACINOVÁ, Stanislav JEŽEK, Ondřej BOUŠA, Jan ŠIRŮČEK a Lucie LOMIČOVÁ. Current Czech emerging adults and their parents: A generation growing up in the time of social change. In Paper presented on invited symposium “Emerging Adulthood in Europe: Themes and Variations. 24th Biennial Meeting of ISSBD, July 10 -14, Vilnius, Lithuania. 2016.
  3. LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, 2016, roč. 204, č. 12, s. 925-630, 6 s. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573.
  4. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Matyáš KUHN, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Distinguishing impulsivity phenotypes and their neural correlates. In The Brain Conferences: New Insights into Psychiatric Disorders through Computational, Biological and Developmental Approaches. 2016.
  5. KOLÁŘOVÁ, Martina, Martin GAJDOŠ, Petra ZEMÁNKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Tomáš URBÁNEK a Tomáš KAŠPÁREK. Elektrofyziologické koreláty teorie mysli evokované Tematickým apercepčním testem. In 63. Sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, 3. - 4. 11. 2016. 2016.
  6. MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge, 2016. s. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8.
  7. BAĎURA, Petr, Erik SIGMUND, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ, Dagmar SIGMUNDOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Jitse P. VAN DIJK a Sijmen A. REIJNEVELD. Is Participation in Organized Leisure-Time Activities Associated with School Performance in Adolescence? PLOS ONE. Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 4, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0153276.
  8. ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Jan ŠIRŮČEK, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Need for Cognitive Closure and Processing of Emotionally Ambiguous Interpersonal Stimuli: An fMRI Pilot Study. In 3rd international conference of the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN). 2016.
  9. LACINOVÁ, Lenka, Tomotaka UMEMURA, Ondřej BOUŠA, Jan ŠIRŮČEK a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Partnerské vztahy a vynořující se dospělost: Na zkoušku, či naostro? In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 59-72. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1.
  10. CÍGLER, Hynek, Jan ŠIRŮČEK, Pavel TRASPE a Ivana SKALKOVÁ. Reanalýza testu DISMAS: reliabilita a obsahová validita. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost, 2016, roč. 4, č. 10, s. 24-46. ISSN 1802-8853.
  11. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Jan ŠIRŮČEK. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích z hlediska jejich otevřenosti vůči zkušenosti: dotazníkové šetření. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  12. KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Jan MAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Lenka LACINOVÁ. Vynořující se dospělost v životní doméně studia a světa práce: Mezi vysokou školou a prací. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 75-91. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1.

  2015

  1. GOTTFRIED, Jaroslav, Lenka LACINOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Nakažlivé zívání a empatie. E-psychologie. 2015, roč. 9, č. 4, s. 1-11. ISSN 1802-8853.

  2014

  1. JABŮREK, Michal, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš URBÁNEK. Factor Structure of the Czech Version of the Intelligence and Development Scales. In The 9th Conference of The International Test Commission : Global and Local Challenges for Best Practices in Assessment. 2014. ISBN 978-84-9860-997-4.
  2. ŠIRŮČEK, Jan, Adam ŤÁPAL a Pavla LINHARTOVÁ. Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 52-61. ISSN 0009-062X.
  3. CÍGLER, Hynek, Michal JABŮREK a Jan ŠIRŮČEK. Reanalyzing the DISMAS Test Data: Comparing IRT and CTT Based Estimates of the Error of Measurement. In The 9th Conference of The International Test Commission : Global and Local Challenges for Best Practices in Assessment. 2014. ISBN 978-84-9860-997-4.

  2013

  1. GROB, Alexander, Christine S. MEYER, Priska HAGMANN-VON ARX, Dana KREJČÍŘOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jan ŠIRŮČEK a Michal JABŮREK. IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let. Praha: Hogrefe–Testcentrum, 2013.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Alexander T. VAZSONYI, Jan ŠIRŮČEK a Štěpán KONEČNÝ. Predictors of Online and Offline Sexual Activities and Behaviors Among Adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2013, roč. 16, č. 8, s. 618-622. ISSN 2152-2715. doi:10.1089/cyber.2012.0552.

  2011

  1. ŠIRŮČEK, Jan, Lenka LACINOVÁ a Jan MAREŠ. Experienced stress and coping strategies in the context of adolescent social relationships. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 137 - 149. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4.
  2. MACEK, Petr a Jan MAREŠ. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství. Danuše Šimková, Šárka Hanáková, Hana Kyjonková. 2011.
  3. URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4.
  4. BERANOVÁ, Eva, Stanislav JEŽEK a Jan ŠIRŮČEK. Risk behaviour in adolescence: Two perspectives. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 99 - 111. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4.

  2010

  1. ŠIRŮČEK, Jan. Body image satisfaction and parental trust in adolescence: where is that difference between girls and boys? 2010.
  2. ŠIRŮČEK, Jan. Problémy psychologického testování pomocí počítače a v prostředí internetu. 2010.
  3. TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK a Jan ŠIRŮČEK. Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5107-2.
  4. DALAJKA, Jiří a Jan ŠIRŮČEK. Víra ve spravedlivý svět, psychosociální zátěž a depresivita v adolescenci: mediační model. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2010, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1802-8853.

  2009

  1. ŠIRŮČEK, Jan. Changes in Sociometric Status Following Drama Education: A Longitudinal Study in Czech Republic. 2009.
  2. PAVLOVSKÁ, MARIE a Jan ŠIRŮČEK. Metody a techniky DV pro podporu inkluze. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2009. 11 s. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4.
  3. ŠIRŮČEK, Jan a Martina RAŠTICOVÁ. PARENTAL TRUST AND ITS RELATION TO BODY IMAGE SATISFACTION AND DEPRESSION IN ADOLESCENCE. 2009.

  2008

  1. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Clarity of Self. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 39-45. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  2. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Experienced Relationships with Peers. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-18. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  3. ŠIRŮČEK, Jan. Parenting Style as Perceived by Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-121. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  4. ŠIRŮČEK, Jan a Lenka LACINOVÁ. Relationships with Parents from the Perspective Attachment Theory. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 123-130. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  5. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Risk Behavior. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 25-37. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  6. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008.
  7. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. Paper presented on XIth Conference of European Association for Research on Adolescence. Torino, Italy, May 7 - 11. 5. 2008. 2008.
  8. RAŠTICOVÁ, Martina a Jan ŠIRŮČEK. The effect of family environment perceived by adolescents on the body image dissatisfaction. 2008.
  9. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Radka MICHALČÁKOVÁ. The Psychological Branch of the ELSPAC Study: A Survey of 15-Year-Old Respondents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 7-11. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
  10. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.

  2007

  1. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Percepce rodičovského chování a jeho souvislost se sebehodnocením. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. 1. 2007. 2007.
  2. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Socializační funkce rizikového chování v adolescenci. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. 1. 2007. 2007.
  3. ŠIRŮČEK, Jan, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Petr MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj rizikového chování v adolescenci. Československá psychologie. Praha: ČSAV, 2007, roč. 51, č. 5, s. 476-488. ISSN 0009-062X.

  2006

  1. ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006.
  2. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahů. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.), Vztahy v dospívání. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 41-54, 13 s. ISBN 80-7364-034-1.

  2005

  1. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescents self-esteem. La Laguna, Tenerife: University La Laguna, 2005.
  2. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Jan ŠIRŮČEK. Sociální opora u adolescentů: rizikový nebo protektivní faktor rizikového chování v adolescenci? 2005.
  3. ŠAFÁŘOVÁ, Michela a Jan ŠIRŮČEK. Sociometric Position of Czech Seventh Graders with Risk-Taking Behaviour. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005.
  4. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. The Screening Assessment of Peer Relationship in the Classroom: Consistency in Rating of Social Behaviour of Children in the Classroom between Teachers and Children. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005.

  2004

  1. ŠPOK, Dalibor a Jan ŠIRŮČEK. Software pro experimentální psychologii: Recenze, komparace, možnosti využití. In Sociálne procesy a osobnosť 2004. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004.

  2003

  1. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan VANČURA. Čas pro rodinu. Psychologické dny, Trenčín. 2003.
  2. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. Dítě a jeho rodina (rodina očima jedenáctiletého dítěte). Novinky v ped.a šk.psychologii, Zlín, 2003.
  3. LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2003, roč. 38, č. 1, s. 40-45. ISSN 0555-5574.
  4. SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Smělost, její fukce a determinanty. In Sociální procesy a osobnosť; 2002. Neuveden: Neuveden, 2003. s. 303-306.
  5. SMÉKAL, Vladimír, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš KRŠŇÁK. Temperament a sociální chování adolescentů. In Modernizace a Česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 265-278. ISBN 80-86598-61-6.
  6. ŠIRŮČEK, Jan, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Ivana POLEDŇOVÁ a Karel SKOČOVSKÝ. THE ELSPAC STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. 8thEuropeanCongress of Psychology,Vienna, 2003.
  7. LACINOVÁ, Lenka a Jan ŠIRŮČEK. The parental child-rearing attitudes in families today. Are they equal the paternal and maternal child-rearing attitudes? Milano, Italy. 11th European Conf.on Develop.Psychology, 2003.
  8. ŠIRŮČEK, Jan. Vliv osobnostních proměnných rodiče na posuzování temperamentu dítěte. In Sociální procesy a osobnosť; 2002. Neuveden: Neuveden, 2003. s. 303-306.

  2002

  1. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Eva PAVLÍKOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Čeho se bojí jedenáctileté děti? In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 384 - 389. ISBN 80-86174-05-0.
  2. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Čeho se bojí jedenáctileté děti? Psychologické dny, Olomouc. 2002.
  3. ŠIRŮČEK, Jan. Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 29-35. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8.
  4. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (běžný den v rodině očima dítěte, víra v rodině). In Psychologické dny 2001 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 378 - 383. ISBN 80-86174-05-0.
  5. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (projekt ELSPAC). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 367 - 371. ISBN 80-86174-05-0.
  6. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (projekt ELSPAC, 2. vlna individuálního psychologického šetření: metody a dosavadní průběh). 2002.
  7. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (rodina a víra). Psychologické dny, Olomouc. 2002.
  8. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 372 - 377. ISBN 80-86174-05-0.
  9. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). konference Psychologické dny. 2002.
  10. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Temperament kojence a batolete ve vztahu k utváření výchovných postojů u matek. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Vydání první. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 55-73. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8.
  11. SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Temperament v raném dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 37-54. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
  12. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Životní spokojenost matek jedenáctiletých dětí. In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 390 - 393. ISBN 80-86174-05-0.
  13. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Životní spokojenost matek jedenáctiletých dětí. Psychologické dny, Olomouc. 2002.

  2001

  1. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Temperament a výchova. Psychologie dnes: časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 6, s. 20-21. ISSN 1211-5886.
  2. ŠIRŮČEK, Jan. Výchovné přístupy rodičů k dětem školního věku. In Psychológia pre bezpečný svet. Bratislava: STIMUL, 2001. s. 645-651. ISBN 80-88982-53-7.

  2000

  1. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Výchova v rodině včera, dnes a zítra. FSS MU, 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 00:44