Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MAŇAS, Vladimír. Dagmar Štefancová:Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Opus musicum, hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2023, roč. 2023, č. 1, s. 90-94. ISSN 0862-8505.
  2. BADÁROVÁ, Zuzana, Vladimír MAŇAS a Ondřej MÚČKA. Chorál a liturgie cisterciaček na Starém Brně. In Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta. 2023.
  3. MAŇAS, Vladimír. Renesanční latinská polyfonie a její nadkonfesijní charakter ve střední Evropě na základě srovnání notovaných pramenů a soupisů hudebnin. Online. In Anna Žilková. Pramene slovenskej hudby XI. Hudba a liturgia. Zborník z 11. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby, Skalica, 19. – 20. októbra 2022. Bratislava: Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier, Hudobné centrum, 2023, s. 105-116. ISBN 978-80-972230-7-6.

  2022

  1. MAŇAS, Vladimír. Agendy olomoucké diecéze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2022, roč. 34, č. 2, s. 9-28. ISSN 1212-1193. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/mo.2022.011.
  2. MAŇAS, Vladimír. Agnieszka Leszczynska: Musicalia Collegii Braunsbergensis Societatis Jesu, Warszawa 2021 (recenze). Opus musicum, hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2022, roč. 54, č. 2, s. 87-89. ISSN 0862-8505.
  3. MAŇAS, Vladimír. Andrea Mariani: Inventoria rerum musicalium Societatis Iesu in Polonia et Lituania tempore suppressionis. Warszawa 2020 (recenze). Opus musicum, hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2022, roč. 54, č. 3, s. 130-131. ISSN 0862-8505.
  4. MAŇAS, Vladimír. Drápala, Daniel – Tichá, Jana: Tuto se všeliké památky... Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky (recenze). Časopis Matice moravské. Brno, 2022, roč. 141, č. 1, s. 155-160. ISSN 0323-052X.
  5. MAŇAS, Vladimír. Ego plantavi: Parish priest as a gardener. A case from mid-seventeenth century Moravia. In Lower clergy and local religion in 16th–20th century Europe International workshop. 2022.
  6. MAŇAS, Vladimír. Katarzyna Spurgjasz (ed.). Simon Praunstein: Litaniae et Hymni, Warszawa 2022 (recenze). Opus musicum, hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2022, roč. 54, č. 4, s. 99-102. ISSN 0862-8505.
  7. ČEVELA, Jiří a Vladimír MAŇAS. Linie soudobé duchovní hudby v rámci koncertní činnosti Ensemble Opera Diversa a programu Velikonočního festivalu duchovní hudby. In Umění v době pandemie: Duchovní proudy v současném umění, Kolokvium XXXIII. festivalu Forfest, 26.–28. 6. 2022, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska. 2022.
  8. MAŇAS, Vladimír. Morkovická farnost do poloviny 19. století. In Fišer, Zdeněk. Město Morkovice-Slížany : Cesta do minulosti. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2022, s. 383-396. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 106. ISBN 978-80-7275-109-9.
  9. MAŇAS, Vladimír. The earliest music inventories up to 1700 and their significance in the research on the music history of the Bohemian Lands Inventory as a testimony of non existing music collection and contribution to music bibliography. In IAML Congress Prague 2022. 2022.
  10. MAŇAS, Vladimír. Tomasz Jeż: Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia, Warszawa 2017 (recenze). Opus musicum, hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2022, roč. 54, č. 1, s. 80-82, 2 s. ISSN 0862-8505.

  2021

  1. MAŇAS, Vladimír. Dějiny farnosti Veselá. In Jan Matyáš. Veselá v proměnách časů. Zašová: Obec Zašová, 2021, s. 225-267. ISBN 978-80-907583-3-9.
  2. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Hudba po roce 1800 – pramenná základna a možnosti výzkumu. 2021.
  3. MAŇAS, Vladimír. Johann Georg Triegler (Trigler) : a Half-Forgotten Intellectual from the Turn of the Sixteenth Century, Former Owner of the Chansonnier Compiled for Beatrice of Aragon. Muzyka. Varšava, 2021, roč. 66, č. 3, s. 185-195. ISSN 0027-5344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36744/m.978.
  4. MAŇAS, Vladimír. M. Holubová (ed.) : Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotný aspekty zbožné peregrinace. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, roč. 31, č. 4, s. 345-348. ISSN 0862-8351.
  5. MAŇAS, Vladimír. Malura, Jan - Ivánek, Jakub (ed.) : Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v Českém Slezsku a na Moravě (2019). Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2021, roč. 64, č. 2, s. 137-139. ISSN 0139-7605.
  6. MAŇAS, Vladimír. Zpěvy bratrské: hudební dílna pro každého. In Zpěvy bratrské: hudební dílna pro každého. Workshop Muzea Novojičínska. 2021.

  2020

  1. MAŇAS, Vladimír. Dějiny poutního místa a farnosti do poloviny 19. století. In Fišer, Zdeněk. Zašová v proměnách času. Zašová: Obec Zašová, 2020, s. 527-567. ISBN 978-80-907583-2-2.
  2. MAŇAS, Vladimír a Michaela RAMEŠOVÁ. Duchovní slavnosti a hudební provoz. In Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová. Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy. Telč: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2020, s. 141-148. ISBN 978-80-907357-3-6.
  3. MAŇAS, Vladimír. K rosické svatbě 1609. In 50. Výroční konference vlastivědných kroužků. Žerotínské dny na Rosicích 2020. 2020.
  4. MAŇAS, Vladimír. La produzione musicale italiana a stampa del XVII secolo nella collezione di Daniele Sartorius a Breslavia (recensione). Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma. Praha: Historický ústav AV ČR, 2020, roč. 12, č. 2020, s. 378-381. ISSN 1214-9438.
  5. MAŇAS, Vladimír. Lamentations in the liturgy in Central Europe and especially in Moravia around 1600. In THE "LUYTHON YEAR" CONFERENCE Three-day international symposium commemorating the 400th anniversary of the death of the composer and organist Carl Luython (1557/58–1620). 2020.
  6. MAŇAS, Vladimír a Zdeněk ORLITA. Náboženská bratrstva v Telči. In Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová. Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy. Telč: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2020, s. 149-157, 8 s. ISBN 978-80-907357-3-6.
  7. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius : hudebník přelomu 16. a 17. století : Na stopě neznámému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 206 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 504. ISBN 978-80-210-9716-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9717-2020.
  8. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 204 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 504. ISBN 978-80-210-9717-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9717-2020.
  9. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 204 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 504. ISBN 978-80-210-9716-2.

  2019

  1. MAŇAS, Vladimír. Between the city and the court at the turn of the 16th and 17th centuries : The case of Nicolaus Zangius. In Urban music culture in Central Europe ca1450-1670 : 54. International Musicological Colloquium Brno, 4.-6.11.2019, Brno. 2019.
  2. MAŇAS, Vladimír. Mezi císařským dvorem a Moravou: hudba na dvorech Karla z Lichtenštejna a skladatel Nicolaus Zangius (cca1568–1617). In Lednicko-valtický hudební festival, 28.9.-12.10.2019. 2019.
  3. MAŇAS, Vladimír. Mezioborová dílna na téma svatojakubské farní knihovny. 2019.
  4. MAŇAS, Vladimír. Proměny krajiny v Bošovicích a jejich okolí v 17. až 19. století. In 49. konference vlastivědných kroužků a spolků, Bošovice. 2019.
  5. MAŇAS, Vladimír. Urban music culture in Central Europe ca. 1450-1670 : 54. International Musicological Colloquium Brno. 2019.
  6. MAŇAS, Vladimír. Znovuobjevené prameny k hudbě na dvoře knížat z Lichtenštejna na přelomu 18. a 19. století. In Karl Ditters von Dittersdorf a šlechtická hudební kultura v českých zemích 2. poloviny 18. století, 7. 6. 2019, Olomouc. 2019.

  2018

  1. MAŇAS, Vladimír. Dějiny a konfesní proměny holešovské farnosti do poloviny 19. století. In Fišer, Zdeněk. Holešov. Město ve spirálách času. 2018. vyd. Brno: Město Holešov, 2018, s. 377-404. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 102. ISBN 978-80-7275-106-8.
  2. MAŇAS, Vladimír. Ein Prestigenetz zwischen Welt und Kloster 1723–1783: Bruderschaft und Konföderation des heiligen Johann von Nepomuk auf dem Grünen Berg bei Saar. In Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. St. Pölten - Praha: Diözesanarchiv St. Pölten, Historický ústav AV ČR, 2018, s. 235-254. ISBN 978-80-7286-321-1.
  3. MAŇAS, Vladimír. Gestliche Bruderschaften und ihr Musikschaffen am Beispiel des Gesangs von Laien. In Lobenwein, Elisabeth; Scheutz, Martin; Weiss, Alfred Stefan. Bruderschaften als multifunktionale Dienstleister der Frühen Neuzeit in Zentraleuropa. 2018. vyd. Wien: Institut für österreichische Geschichtsforschung, 2018, s. 145-157. ISBN 978-3-205-20001-7.
  4. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Zwischen Wien und Mähren : Aspekte und Quellen zur Rezeption von Traditionen. In Die Karwoche in Wien Kreuzestheologie und Passionsfrömmigkeit in der Residenzstadt Wien von der Reformation bis zur Restauration (ca. 1500-1835), 15.–16. MÄRZ 2018, Wien. 2018.

  2017

  1. MAŇAS, Vladimír. „... viell fürsten halten ein Musica“ Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 189-215. ISSN 1803-7429. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SHB2017-1-8.
  2. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Hudební dílna na téma svatojakubské hudební sbírky s důrazem na výzkum inventáře z roku 1763. 2017.
  3. MAŇAS, Vladimír. Hudební inventáře farního kostela v Jablonném v Podještědí (1664 a 1715). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49, č. 6, s. 29-39. ISSN 0862-8505.
  4. MAŇAS, Vladimír. K podobě luteránských bohoslužeb na předbělohorské Moravě. In Konference u příležitosti 500. výročí reformace. 2017.
  5. MAŇAS, Vladimír. Liturgie a liturgická hudba do josefínských reforem. In Štindl, Martin. Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století. Vydání první. Velké Meziříčí: Město Velké Meziříčí, 2017, s. 195-206. ISBN 978-80-905830-4-7.
  6. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva do josefínských reforem. In Štindl, Martin. Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století. Vydání první. Velké Meziříčí: Město Velké Meziříčí, 2017, s. 99-118. ISBN 978-80-905830-4-7.
  7. MAŇAS, Vladimír. Neglected sources, disregarded information? Musical inventories in the Czech lands between 1590 and 1670 as valuable testimony to the distribution and performance of Renaissance repertoire. In 45th Medieval and Renaissance Music Conference. 2017.
  8. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. South meets North : Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 2017.
  9. MAŇAS, Vladimír. Středověké liturgické kodexy v raněnovověkých inventářích : případ Moravská Třebová. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49, č. 5, s. 71-73. ISSN 0862-8505.
  10. MAŇAS, Vladimír. Středověké liturgické kodexy v raněnovověkých inventářích: případ Odry. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49, č. 3, s. 58-60. ISSN 0862-8505.

  2016

  1. MAŇAS, Vladimír. Bruderschaft und Konföderation des heiligen Johann von Nepomuk auf dem Grünen Berg bei Saar : ein Prestigenetz zwischen Welt und Kloster 1723–1783. In International Interdisciplinary Conference Monastica historia III, 21.-23. 9. 2016, Melk, Austria. 2016.
  2. MAŇAS, Vladimír. Dobový soupis motet Nicolause Zangia z roku 1608 a jeho souvislosti. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2016, roč. 48, č. 1, s. 6-21. ISSN 0862-8505.
  3. MÜHLOVÁ, Klára Hedvika a Vladimír MAŇAS. „Dřevěný Kristus". Uvedení trojice děl skladatelů Miloslava Kabeláče, Luboše Fišera a Jana Hanuše s motivem Kristova ukřižování. In Programový katalog Velikonočního festivalu duchovní hudby. Brno: Filharmonie Brno, 2016, s. 10 - 13. Mezinárodní hudební festival Brno - Velikonoční festival duchovní hudby. Programový katalog festivalu.
  4. MAŇAS, Vladimír. Et in Arcadia ego. Hudebníci mezi Horním Slezskem a Brnem. In Hudba v zemích Koruny české v raném novověku - ad honorem Georgii Sehnal, II. část, 27. 5. 2016, Slezské Rudoltice. 2016.
  5. MAŇAS, Vladimír. Italian repertoire in Moravia based on the oldest inventories up to ca1650. In The Reception of Small-Scale Motet in Central and Eastern Europe, 8. 6. 2016, Padua, Italy. 2016.
  6. MAŇAS, Vladimír. K problematice hudebních inventářů : několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 81-94. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-7.
  7. MAŇAS, Vladimír. Literátská bratrstva na Moravě a jejich středoevropské paralely. In Institute of Musicology, University of Warsaw, 5. 5. 2016, Poland. 2016.
  8. MAŇAS, Vladimír. Mezi hudební topografií a hudební historiografií (na příkladu Moravy). In Nové poznatky ke staré hudbě II. Symposium ad honorem Georgii Sehnal, 4. 2. 2016, Ústav hudební vědy, FF MU, Brno. 2016.
  9. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius and the dissemination of his works in the Central Europe. In International Musicological Colloquium Musicologica Historica III. Sources of Renaissance and Baroque music in Spiš (Zips) and in Europe, 24.-25. 6. 2016, Svätý Júr, Slovakia. 2016.
  10. MAŇAS, Vladimír a Jana PERUTKOVÁ. Nové poznatky ke staré hudbě II. Symposium ad honorem Georgii Sehnal, Brno 2016. 2016.
  11. MAŇAS, Vladimír. Poznámky k duchovním dějinám Hustopečí v raném novověku. In 47. konference vlastivědných spolků, 14. 5. 2016, Hustopeče. 2016.
  12. MAŇAS, Vladimír. Příborský děkan Kozmián a možnosti jedné biografie. In Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím, 8. 2. 2016, FF OSU, Ostrava. 2016.
  13. MAŇAS, Vladimír. Salvatore Ignazio Pintus. Nástin osudů a díla duchovního a literáta jako doklad intenzivních kulturních kontaktů rakouského Slezska a Brna na přelomu 70. a 80. let 18. století. In Vladimír Maňas - Pavel Žůrek. Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal. 2016. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. 135-148. ISBN 978-80-7051-222-7.
  14. MAŇAS, Vladimír. Syntéza jako výzva : interdisciplinarita při konstrukci městských dějin středověku a raného novověku. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst? Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016, s. 186-190. Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25. ISBN 978-80-7286-296-2.
  15. MAŇAS, Vladimír. The Choir Lofts in the Church of St. James in Brno (Between the Late 15th and the 19th Centuries). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 1, s. 103-111. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-1-8.
  16. MÜHLOVÁ, Klára Hedvika a Vladimír MAŇAS. „Tichý hymnus". Soudobá komorní hudba pro Svatý týden a pašijovou kontemplaci. In Programový katalog Velikonočního festivalu duchovní hudby. Brno: Filharmonie Brno, 2016, s. 24-27. Mezinárodní hudební festival Brno - Velikonoční festival duchovní hudby. Programový katalog festivalu.

  2015

  1. ŽŮREK, Pavel, Lumír ŠKVAŘIL a Vladimír MAŇAS. In conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2015, 267 s. ISBN 978-80-7051-202-9.
  2. MAŇAS, Vladimír. K dějinám bošovické farnosti v 17. až 19. století. In Jaroslav Šimandl. Bošovice do roku 1914. Co odhalila archeologie a archivy o nejstarší historii obce. Slavkov u Brna: Bošovice, 2015, s. 104-123.
  3. MAŇAS, Vladimír. K portrétům ostravských farářů 19. století. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2015, roč. 67, č. 2, s. 180-182. ISSN 0323-2581.
  4. MAŇAS, Vladimír. Kněžské druhotiny na Petrově roku 1748. Brněnská kolegiátní kapitula v průsečíku duchovní a světské sféry. In Červená, Radana. Archivum amicus historici est. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2015, s. 384-394. ISBN 978-80-86736-40-2.
  5. MAŇAS, Vladimír. Monophony and polyphony in liturgical music of the 15th and 16th centuries: coexistence and mutual inspiration in the territory of Central Europe. 2015.
  6. MAŇAS, Vladimír. Music in the Mirror of Religion: On the Discourse of Liturgical Music in the 17th Century (from Scherer and Beyerlinck to Hoffman and Beckovský). In Kačic, Ladislav. Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Bratislava: Slavistický ústav Jana Stanislava SAV, 2015, s. 93-98. ISBN 978-80-89189-25-0.
  7. MAŇAS, Vladimír. Petr Daněk: Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Se soupisem tisků z let 1488–1628 uložených v Čechách (recenze). In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015, s. 90-92. ISSN 0862-8505.

  2014

  1. MAŇAS, Vladimír. Bratrstvo Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava. In Fišer, Zdeněk. Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, s. 301-308. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6.
  2. MAŇAS, Vladimír. Briefe von Kardinal Schrattenbach an seinen Bruder aus den Jahren 1730-1736. In Příspěvek na workshopu Quellenforschung zu Musik und Theater im 18. Jahrhundert. 2014.
  3. MAŇAS, Vladimír. Hulínská farnost a její duchovní správci v raném novověku. In Fišer, Zdeněk. Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, s. 281-300. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6.
  4. MAŇAS, Vladimír. Hulínští učitelé a chrámová hudba v raném novověku. In Fišer, Zdeněk. Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, s. 309-312. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6.
  5. MAŇAS, Vladimír. Jaroměřičtí duchovní v éře hraběte Jana Adama z Questenbergu. Clavibus unitis. Praha: Association for Central European Studies, 2014, Neuveden, č. 3, s. 107-134. ISSN 1803-7747.
  6. MAŇAS, Vladimír. Karel Steinmetz – Jan Mazurek – Hana Kubešová: Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860–1945. Osobnosti, instituce, reflexe (recenze knihy). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2014, roč. 46/2014, č. 6, s. 110-112. ISSN 0862-8505.
  7. MAŇAS, Vladimír. Music in the Mirror of Religion: On the Discourse of Liturgical Music in the 17th Century (from Beyerlinck to Hoffmann and Beckovský). In Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava. 2014.
  8. MAŇAS, Vladimír. Musik am Hofe Karls I. von Liechtenstein zu Beginn des 17. Jahrhunderts im mitteleuropäischen Kontext. Eine Vermutung der Zusammenhänge. In Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 149-160. ISBN 978-3-906393-72-8.
  9. MAŇAS, Vladimír. Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.): The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main 2013 (recenze). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2014, roč. 46/2014, č. 1, s. 127-130, 5 s. ISSN 0862-8505.
  10. MAŇAS, Vladimír. Prostějovský inventář hudebnin z roku 1608. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2014, roč. 46, č. 6, s. 6-29. ISSN 0862-8505.
  11. PERUTKOVÁ, Jana, Vladimír MAŇAS a Matthias PERNERSTORFER. Quellenforschung zu Musik und Theater im 18. Jahrhundert. Workshop. 2014.
  12. MAŇAS, Vladimír. Syntéza jako výzva: interdisciplinarita při konstrukci městských dějin středověku a raného novověku. In Jak psát dějiny velkých měst?Brno, 19.-21.11. 2014.
  13. MAŇAS, Vladimír. Upper Silesia and its musical culture in the 18th century. An Overview. In Zur musik-dramatischen Unterhaltungskultur des Adels im 17. und 18. Jahrhundert, Wien. 2014.
  14. PERUTKOVÁ, Jana, Vladimír MAŇAS a Matthias PERNERSTORFER. Zur musik-dramatischen Unterhaltungskultur des Adels im 17. und 18. Jahrhundert. Workshop. 2014.

  2013

  1. PERUTKOVÁ, Jana, Vladimír MAŇAS a Matthias PERNERSTORFER. Adelstheater und Schlossbibliotheken (1770–1918). 2013.
  2. MAŇAS, Vladimír. Cyrilometodějské oslavy ve Vídni (1708–1783): pozapomenutá reprezentace Moravy v sídelním městě monarchie. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 2, s. 132-139. ISSN 0323-2581.
  3. MAŇAS, Vladimír. Feriální mše na brněnském jezuitském gymnáziu a latinský písňový repertoár v 17. a 18. století. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013, s. 199-210. Suplementum BMD č. 19. ISBN 978-80-86736-34-1.
  4. MAŇAS, Vladimír. Fromme Bruderschaften der Olmützer Diözese in der Frühen Neuzeit. In István Fazekas; Martin Scheutz; Csaba Szabó; Thomas Winkelbauer; Sarah Pichlkastner. Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof - Konfessionalisierung - Siebenbürgen. 2013. vyd. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, 2013, s. 293-307. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. ; Bd. VII. ISBN 978-615-5389-04-7.
  5. MAŇAS, Vladimír. Lucie Brázdová: Hudba a kardinál Dietrichstein 1599-1636. Univerzita Palackého, Olomouc 2012 (recenze). In Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2013, s. 108-113.
  6. MAŇAS, Vladimír. Moravskoostravská farnost. In Przybylová, Blažena. Ostrava. Historie - kultura - lidé. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2013, s. 135-144. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-240-5.
  7. MAŇAS, Vladimír. Music in Moravia circa 1600. In Gerold W. Gruber. Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16.-18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. 2013. vyd. Bratislava: Accentus Musicalis, 2013, s. 98-110. ISBN 978-80-88737-40-7.
  8. MAŇAS, Vladimír a Jakub JÍRŮ. Nota bene. Zápisky hospodáře brněnské jezuitské koleje z roku 1703. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013, s. 233-242. ISBN 978-80-86736-34-1.
  9. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Piety and Music: The repertoire, practice and theology between sacred and secular. 2013.
  10. MAŇAS, Vladimír. Rukopisy renesanční polyfonie - zapomenutá a přitom cenná součást svatojakubské farní knihovny. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2013, roč. 26, č.1, s. 39-49. ISSN 0524-689X.
  11. MAŇAS, Vladimír a Zdeněk ORLITA. Sodalis Marianus Bohuslava Balbína v kontextu tištěných příruček mariánských kongregací 17. století. In Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír. Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013, s. 135-156. ISBN 978-80-86736-34-1.
  12. MAŇAS, Vladimír. Tušení souvislostí. Hudba na dvoře Karla I. z Lichtenštejna na počátku 17. století ve středoevropském kontextu. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2013, roč. 132, 5 suppl., s. 127-137. ISSN 0323-052X.
  13. MAŇAS, Vladimír. Velikonoční festival duchovní hudby a jeho dramaturgická východiska. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2013, roč. 45, č. 1, s. 74-77. ISSN 0862-8505.
  14. MAŇAS, Vladimír. Zbožná bratrstva v Hlučíně: stručné dějiny jedné instituce. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2013, roč. 3/2013, č. 2, s. 13-16. ISSN 1804-6967.

  2012

  1. MAŇAS, Vladimír. Inventář hudebnin farního kostela v Novém Jičíně z roku 1630. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 73-77. ISSN 1212-0391.
  2. MAŇAS, Vladimír. Lze chrám vzkřísit z mrtvých? Brněnský konvent minoritů v první polovině 18. století a jeho místo ve městě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Společenské vědy. Olomouc: Vlastivědné muzeumv Olomouci, 2012, roč. 304, suppl., s. 39-56. ISSN 1212-1134.
  3. MAŇAS, Vladimír. Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 (recenze). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, s. 101-104. ISSN 0862-8505.
  4. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Pašijové oratorium ve Znojmě roku 1734 - příspěvek k poznání hudebního života na Moravě. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 3, s. 6-13. ISSN 0862-8505.
  5. MAŇAS, Vladimír. Přitahovat hudbou. Minoritský konvent v Brně a jeho rozkvět v první polovině 18. století. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 2, s. 6-19. ISSN 0862-8505.
  6. MÜHLOVÁ, Klára Hedvika a Vladimír MAŇAS. Soudobá artificiální kompozice s pašijovou tematikou. Orchestrálně-sborový koncert s uvedením duchovních děl Jamese MacMillana, Františka Gregora Emmerta a Arvo Pärta. In Programový katalog Velikonočního festivalu duchovní hudby. Brno: Filharmonie Brno, 2012, 5 s. Mezinárodní hudební festival Brno - Velikonoční festival duchovní hudby. Programový katalog festivalu.
  7. MAŇAS, Vladimír a Martin HORYNA. Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno. Early Music. London: Oxford University Press, 2012, roč. 40, č. 4, s. 553-575. ISSN 0306-1078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/em/cas127.
  8. MAŇAS, Vladimír. Vít Aschenbrenner: Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století (recenze). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 6, s. 103-106. ISSN 0862-8505.
  9. MAŇAS, Vladimír. Zdeněk Šimeček: Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století (recenze). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, s. 104-107. ISSN 0862-8505.

  2011

  1. MAŇAS, Vladimír. Martin Horyna, Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae. Pars 18. (recenze). Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 1, s. 86-87. ISSN 0862-8505.
  2. MAŇAS, Vladimír. Neue Beiträge zu den Literatengesellschaften in Mähren. In Jan Baťa, Lenka Hlávková, Jiří K. Kroupa. Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620. 2011. vyd. Praha: KLP, 2011, s. 178-186. ISBN 978-80-86791-51-7.
  3. MAŇAS, Vladimír a Zdeněk ORLITA. Olomouc v období jediného oficiálního vyznání a jeho náboženská bratrstva. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 3. Historie a kultura. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 90-99. Olomoucké baroko, sv. 3. ISBN 978-80-87149-40-9.
  4. MAŇAS, Vladimír. "Poněvadž zajisto umříti mám, ale které hodiny nevím..." Život a smrt ostravského děkana Oschevia (+1656). In Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 25. Ostrava. Ostrava: Archiv města Ostravy, 2011, s. 497-524, 27 s. ISBN 978-80-86904-44-3.
  5. MAŇAS, Vladimír. Radim Jež: Listiny těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy "Matrica privilegiorum ab anno 1558" (recenze knihy). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2011, CXXX/2011, č. 2, s. 379. ISSN 0323-052X.
  6. MAŇAS, Vladimír. Slavnosti v Jaroměřicích a Holešově roku 1739 ve světle šlechtické korespondence. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 3, s. 6-12. ISSN 0862-8505.
  7. MAŇAS, Vladimír a Jana PERUTKOVÁ. 46. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium. Středoevropská hudební kultura mezi Třicetiletou válkou a Vídeňským kongresem: Podoby a proměny hudebních institucí a hudebních projevů 1618-1815. 2011.
  8. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. 46. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium. Středoevropská hudební kultura mezi Třicetiletou válkou a Vídeňským kongresem: Podoby a proměny hudebních institucí a hudebních projevů 1618-1815. 2011.

  2010

  1. MAŇAS, Vladimír. Brněnská městská rada a hudební provoz ve farním kostele sv. Jakuba ve druhé polovině 18. století. In Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu. Praha: Agora, 2010, s. 74-77. ISBN 978-80-86820-05-7.
  2. MAŇAS, Vladimír. Emmertovo jubileum na Starém Brně (recenze koncertu). Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 88-90, 2 s. ISSN 0862-8505.
  3. MAŇAS, Vladimír. Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř ze Stehna (1693-1778) a jeho pohřeb. Příspěvek k poznání lokální hudební kultury. Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2010, roč. 42, č. 6, s. 62-73, 11 s. ISSN 0862-8505.
  4. MAŇAS, Vladimír. Jiří Sehnal: Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection (recenze). Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2010, roč. 42, č. 4, s. 111-113. ISSN 0862-8505.
  5. MAŇAS, Vladimír. K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2010, roč. 42, č. 1, s. 31-41, 10 s. ISSN 0862-8505.
  6. MAŇAS, Vladimír. K osudům náboženských bratrstev olomoucké diecéze v raném novověku. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010, s. 9-12. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
  7. MAŇAS, Vladimír. Katalogová hesla č. 13, 23, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 80. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010, s. 74-145, 22 s. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
  8. MAŇAS, Vladimír a Martina ŠÁROVCOVÁ. Katalogové heslo 14. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010, s. 78-80. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
  9. MAŇAS, Vladimír. Literátské bratrstvo v Jaroměřicích – proměny chápání jedné instituce. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2010, CXXIX, č. 2, s. 259-271. ISSN 0323-052X.
  10. MAŇAS, Vladimír. Mariánské družiny a hudba na příkladu České provincie Tovaryšstva Ježíšova. In Bohemia Jesuitica 1556-2006. 2010. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 1071-1080. ISBN 978-3-429-03268-5.
  11. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva a poutnictví na Moravě v raném novověku. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010, s. 20-28. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
  12. MAŇAS, Vladimír. Rozličných fundací vyzdvižení. K zbožným nadáním na Moravě v první polovině 17. století. In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Katalog výstavy konané od 4.6. do 3.10. 2010 na Státním hradě Pernštejně. 2010. vyd. Brno: Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 71-81. Katalog. ISBN 978-80-86752-83-9.
  13. MAŇAS, Vladimír. Tisky barokních náboženských bratrstev jako hymnologický pramen. In Marie Škarpová – Pavel Kosek – Tomáš Slavický – Petra Bělohlávková. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Antiqua Cuthna 4, 2008. Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora, 2010, s. 160-169. ISBN 978-80-86772-51-6.
  14. MAŇAS, Vladimír. Tištěná produkce náboženských bratrstev. In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010, s. 44-46. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
  15. MALÝ, Tomáš, Vladimír MAŇAS a Zdeněk ORLITA. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno: Archiv města Brna, 2010, 380 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8.
  16. MAŇAS, Vladimír, Zdeněk ORLITA a Martina POTŮČKOVÁ. Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010, 167 s. ISBN 978-80-87149-36-2.

  2009

  1. MAŇAS, Vladimír. Ensemble Opera Diversa: ne zcela známá a poněkud diverzní součást brněnské kulturní scény. Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2009, roč. 41/2009, č. 1, s. 60-62. ISSN 0862-8505.
  2. MAŇAS, Vladimír. K nejstarším popisům jedné záhorské obce (Malhotice). Kdysi a nedávno. Texty o dějinách Hranicka. Hranice: Tichý typ, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 17-21, 4 s. ISSN 1804-0659.
  3. MAŇAS, Vladimír. Pelikán a kříž. Ostravský rodák František Xaver Michael Leffler (1658-1744) a jeho církevní kariéra. In Przybylová, Blažena (ed.): Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 24. Ostrava. Ostrava: Archiv města Ostravy, 2009, s. 580-603, 23 s. ISBN 978-80-86904-33-7.
  4. MAŇAS, Vladimír. Výstava "Růžová zahrádka" v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009, roč. 2009/LXI, č. 2, s. 201-202. ISSN 0323-2581.

  2008

  1. MAŇAS, Vladimír. Jezuité a Brno – sociální a kulturní interakce koleje a města (1578–1773). 2008.
  2. MAŇAS, Vladimír. Kantor - Několik příkladů místo syntézy. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2008, s. 95-104, 8 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  3. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 3, s. 255-268. ISSN 0323-2581.
  4. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Poklad nejpřednější: rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 2, s. 191-203. ISSN 0323-2581.
  5. MAŇAS, Vladimír. Vulgus Bohemorum Musicae adictissimum. Music in the Recatholisation Strategies of the Czech Jesuits in the 17th Century. In Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.-18. Jahrhundert. 2008. vyd. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2008, s. 209-215, 6 s. ISBN 978-80-969992-2-4.

  2007

  1. MAŇAS, Vladimír. Anna Mańko-Matysiak: Schlesische Gesangbücher 1525-1741. Eine hymnologische Quellenstudie, 2. vydání, Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego, Wroclaw 2006. Recenze. Hudební věda. Praha: Academia, 2007, XLIV, č. 1, s. 84-87. ISSN 0018-7003.
  2. MAŇAS, Vladimír. Confraternities of Litterati in Moravia: Funerary, Musical, Confessionalising Corporations? In BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. Praha: Artefactum, 2007, s. 143-158, 26 s. ISBN 80-86890-15-5.
  3. MAŇAS, Vladimír. Hranické literátské bratrstvo - moravský Metuzalém nebo spíše Josef z Arimatie. In VIČAROVÁ, Eva. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 27-48. ISBN 978-80-244-1763-9.
  4. MAŇAS, Vladimír. Kardinál František z Ditrichštejna a náboženská bratrstva. In KORDIOVSKÝ, Emil a Miroslav SVOBODA. XXIX. Mikulovské sympozium 11. - 12. října 2006. Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Brno: Moravský zemský archiv, 2007, s. 317-322. ISBN 80-86931-22-6.
  5. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva v Brně v raném novověku. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007: Historie a současnost. 1. vyd. Brno: Biskupství brněnské, 2007, s. 137-143. ISBN 978-80-86665-04-7.
  6. MAŇAS, Vladimír. Petr Voit: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Recenze. Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 1-2. ISSN 1214-5955.
  7. MAŇAS, Vladimír. ...ze zbožnosti a braterskej náklonnosti... Osudy škapulířového bratrstva v Moravské Ostravě. In PRZYBYLOVÁ, Blažena. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23. Ostrava: Statutární město Ostrava. Archiv města Ostravy, 2007, s. 515-544. ISBN 978-80-86904-27-6.

  2006

  1. MAŇAS, Vladimír. Das höchste Gut - Zur Rezeption der Marien-Verehrung in Mähren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und die Jungfrau Maria aus Příbor / Freiberg. In DOLEŽAL, Daniel a Hartmut KÜHNE. Wallfahrten in der europäischen Kultur. 2006. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2006, s. 469-481. ISBN 3-631-54996-2.
  2. MAŇAS, Vladimír. „Jakožto zahrádka zavřená a studnice zapečetěná.“ Náboženská bratrstva v Hlučíně raného novověku. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, LVIII/2006, č. 4, s. 371-385. ISSN 0323-2581.
  3. MAŇAS, Vladimír. Nové poznatky ke staré hudbě. Symposium ad honorem Jiří Sehnal. 2006.
  4. MAŇAS, Vladimír. Úřední dokumenty o hudebnících na Moravě a v rakouském Slezsku z roku 1766. In BAŤA, Jan. Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005. 2006. vyd. Praha: AGORA, 2006, s. 117-124. ISBN 80-238-7999-5.

  2005

  1. MAŇAS, Vladimír. Die Musiktätigkeit der frommen Bruderschaften in Mähren in der frühen Neuzeit. Studia musicologica Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, XLVI/2005, 1-2, s. 69-80, 11 s. ISSN 0039-3266.
  2. MAŇAS, Vladimír. Edice (mladších) stanov literátského bratrstva v Dačicích. Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 1-2. ISSN 1214-5955.
  3. MAŇAS, Vladimír. Edice stanov literátského bratrstva v Ivančicích (1610). Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 1, s. -, -. ISSN 1214-5955.
  4. MAŇAS, Vladimír a Jan MAZUREK. Hudba na Novojičínsku. In DOKOUPIL, Lumír, Milan MYŠKA a Jiří SVOBODA. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, s. 341-342. 2. díl, N-Ž. ISBN 80-7368-024-6.
  5. MAŇAS, Vladimír a Jan MAZUREK. Hudba na Těšínsku. In DOKOUPIL, Lumír, Milan MYŠKA a Jiří SVOBODA. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, s. 344-345. 1. díl, A-M. ISBN 80-7368-024-6.
  6. MAŇAS, Vladimír a Jan MAZUREK. Hudba v Ostravě. In DOKOUPIL, Lumír, Milan MYŠKA a Jiří SVOBODA. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, s. 345-347, 2 s. 1. díl, A-M. ISBN 80-7368-024-6.
  7. MAŇAS, Vladimír. Hudební tradice. In NEKUDA, Vladimír. Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, s. 392-431. Vlastivěda moravská, Nová řada, 2 sv. ISBN 80-7275-059-3.
  8. MAŇAS, Vladimír. Martin Horyna (ed.): Wenceslai Philomatis Musicorum libri quattuor. Recenze. Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2005, roč. 2004, č. 4, s. -, -. ISSN 1214-5955.
  9. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva. In DOKOUPIL, Lumír, Milan MYŠKA a Jiří SVOBODA. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, s. 5-6. 2. díl, N-Ž. ISBN 80-7368-024-6.
  10. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva na Moravě do josefínských reforem. In Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. 2005. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 37-77, 40 s. ISBN 80-7194-772-5.
  11. MAŇAS, Vladimír a Jan MALURA. Příborský kancionál. In DOKOUPIL, Lumír, Milan MYŠKA a Jiří SVOBODA. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, s. 184. 2. díl, N-Ž. ISBN 80-7368-024-6.
  12. MAŇAS, Vladimír. Rektoři, kantoři a varhaníci v Moravské Ostravě v 17. a 18. století. In PRZYBYLOVÁ, Blažena. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 22. Ostrava: Statutární město Ostrava. Archiv města Ostravy, 2005, s. 360-386. ISBN 80-86904-05-9.
  13. MAŇAS, Vladimír. Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století II. Recenze. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2005, roč. 35, 73-74, s. 166-169. ISSN 0323-2220.
  14. MAŇAS, Vladimír. "...také v nejprostějších městečkách od sprostných kantorův..." Příspěvek k problematice sociálního zázemí a migrace hudebníků v 17. století na Moravě. In WILLI, Barbara Maria. Evropská mobilita - politické a společenské vlivy v evropské hudbě dříve a dnes. Sborník mezinárodní konference a diskuzního fóra 22. a 23. června 2005. Brno: Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 2005, s. 16-19.

  2004

  1. MAŇAS, Vladimír. Bratrstva: světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 3, s. -, -. ISSN 1214-5955.
  2. DOLEŽEL, Martin a Vladimír MAŇAS. Edice stanov bratrstva Panny Marie a sv. Marka v Litovli z roku 1497 (k počátkům literátských bratrstev na Moravě). Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 3, s. -, -. ISSN 1214-5955.
  3. MAŇAS, Vladimír. ...jakožto houf vojenský dobře zřízený... Edice stanov literátského bratrstva z Uničova (1568). Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. -, -. ISSN 1214-5955.
  4. MAŇAS, Vladimír. K provedení baletů J. G. Noverra v Brně na konci 18. století. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2004, roč. 36, č. 5, s. 9-14. ISSN 0862-8505.
  5. MAŇAS, Vladimír. Literátská bratrstva na Moravě: dosavadní bádání, historický vývoj, specifika a otazníky. In KLAPIL, Pavel a Jiří POSPÍŠIL. Miscellanea doctorandica. I : sborník z mezinárodní doktorandské konference konané 15.4.2004 v Uměleckém centru UP. 2004. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 87-90. ISBN 80-244-0921-6.
  6. MAŇAS, Vladimír. Städtisches und höfisches Musikleben im historischen Ungarn zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert. Acta musicologica. 2004, roč. 2004, č. 1, 2 s. ISSN 1214-5955.

  2003

  1. BRECHLIČUKOVÁ, Irena, Kristýna BOBÁKOVÁ a Vladimír MAŇAS. Franz Strobach - výrobce dřevěných hudebních nástrojů. Historický sborník Karlovarska. Karlovy Vary: Státní okresní archiv Karlovy Vary, 2003, roč. 10, -, s. 97-113. ISSN 1210-9401.
  2. MAŇAS, Vladimír. K dosavadnímu poznání hudební kultury Moravy v předbělohorském období (polemika k článku Petra Daňka v OM 2/2003). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2003, roč. 35, č. 3, s. 18-19. ISSN 0862-8505.
  3. MAŇAS, Vladimír. K typologii pramenů hudebně topografického bádání v 17. století. Sborník praci Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 2003, roč. 2001-2002, H 36-37, s. 73-86.
  4. MAŇAS, Vladimír. Nejstarší zmínky o chrámové hudbě v Moravské Ostravě. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, roč. 35, č. 1, s. 2-6. ISSN 0862-8505.
  5. MAŇAS, Vladimír. Organista diligenter sit in suis organis / K osudům nejstarších varhan v Moravské Ostravě. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o. p. s., 2003, roč. 35, č. 3, s. 13-17. ISSN 0862-8505.
  6. MAŇAS, Vladimír. Škola v Hlučíně do konce 18. století. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, roč. 55, č. 4, s. 388-393. ISSN 0323-2581.

  2002

  1. MAŇAS, Vladimír. Hudba v Hlučíně v období raného novověku. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2002, roč. 34, č. 5, s. 4-12. ISSN 0862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2024 22:33