Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KOMENDA, Martin, Vojtěch BULHART, Matěj KAROLYI, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Jarmila RAZOVA, Roman PRYMULA, Barbora MACKOVA, Pavel BREZOVSKY, Jan MAROUNEK, Vladimir CERNY a Ladislav DUŠEK. Complex Reporting of the COVID-19 Epidemic in the Czech Republic: Use of an Interactive Web-Based App in Practice. Journal of medical Internet research, Toronto: JMIR Publications Inc., 2020, roč. 22, č. 5, s. 1-10. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/19367.
 2. 2019

 3. KREJČÍ, Denisa, M. ZAPLETALOVA, Ivana SVOBODOVÁ, L. PEHALOVA, Jan MUŽÍK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Daniela KODYTKOVÁ, V. SMELHAUS, I. JANOTOVA, A. VRZALOVA, A. LUKS, Jaroslav ŠTĚRBA, J. STARY a Ladislav DUŠEK. Epidemiological Trends for Childhood and Adolescent Cancers in the Period 1994–2016 in the Czech Republic. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 6, s. 426-435. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019426.
 4. 2018

 5. MAŇOUSEK, Jan, Irena ANDRŠOVÁ, Vera STEJSKAL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI, Jan KUTA, Jana KLÁNOVÁ, Michal MAZÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Andrea ZADÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Hypersensitivity to material and environmental burden as a possible cause of late complications of cardiac implantable electronic devices. EP Europace, Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 20, č. 9, s. "E140"-"E147". ISSN 1099-5129. doi:10.1093/europace/eux227.
 6. 2017

 7. JARKOVSKÝ, Jiří, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jakub GREGOR, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Jan NEDVĚD, Ladislav DUŠEK a Lydia THEMOSHOK. Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 6, s. 389-396. ISSN 0042-773X.
 8. 2014

 9. GREGOR, Jakub, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK a Lenka ŠNAJDROVÁ. Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 27, Suppl. 2, s. "2S124"-"2S127". ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20142S124.
 10. STRENKOVÁ, Jana, S. VOHÁŇKA, J. HABERLOVÁ, J. JUNKEROVÁ, R. MAZANEC, Lenka MRÁZOVÁ, O. PARMOVÁ, P. RIDZOŇ, J. STANĚK, D. ŠIŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Petr BRABEC a Lenka ŠNAJDROVÁ. REaDY - český registr svalových dystrofií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 2, s. 230-234. ISSN 1210-7859.
 11. GREGOR, Jakub, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK a Lenka ŠNAJDROVÁ. Role a význam občanských aktivit v podpoře screeningu zhoubných nádorů. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 27, Suppl. 2, s. "2S128"-"2S130". ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20142S128.
 12. 2013

 13. KOBLÍŽEK, Vladimír, Karel HEJDUK, Lenka ŠNAJDROVÁ a Marek PLUTINSKÝ. Česká národní výzkumná databáze CHOPN - registr ČPFS ČLK JEP. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 14. 2012

 15. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Jakub GREGOR, Martin KOMENDA, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Five years of MEFANET: progress and developments. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav.. MEFANET Report 05. Brno: Facta medica, s.r.o., 2012. s. 7-13, 7 s. ISBN 978-80-904731-3-3.
 16. 2009

 17. MÁJEK, Ondřej, Ladislav DUŠEK, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Vladimír DVOŘÁK, Michal MICHAL, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Štěpán SUCHÁNEK, Vítězslav KOLEK, Vladimír ŠTUDENT, Milana ŠACHLOVÁ a Lenka ŠNAJDROVÁ. Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 207-254, 48 s. 3888. ISBN 978-80-247-3244-2.
 18. MÁJEK, Ondřej, Vladimír DVOŘÁK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jakub GREGOR, Lenka ŠNAJDROVÁ a Pavel ANDRES. Cervix.cz: Program cervikálního screeningu v České republice. 2009.
 19. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Karel CHROUST, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jan MUŽÍK, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Vladimír DVOŘÁK, Helena BARTOŇKOVÁ, Miroslava SKOVAJSOVÁ a Stanislava PÁNOVÁ. Datový audit a informační zázemí organizovaných programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v České republice. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 20. DUŠEK, Ladislav, Miroslav ZAVORAL, Ondřej MÁJEK, Štěpán SUCHÁNEK, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Jakub GREGOR, Lenka ŠNAJDROVÁ a Pavel ANDRES. Kolorektum.cz: Program kolorektálního screeningu v České republice. 2009.
 21. MÁJEK, Ondřej, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Jakub GREGOR, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jan MUŽÍK, Pavel ANDRES a Ladislav DUŠEK. MAMO.CZ: Program mamografického screeningu v České republice. 2009.
 22. ONDRUŠOVÁ, Martina, Chalif SAFAEI-DIBA, A OBŠITNÍKOVÁ, D ŠTEFAŇÁKOVÁ, Dalibor ONDRUŠ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Miroslav KUBÁSEK a Lenka ŠNAJDROVÁ. Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice [online]. 2009.
 23. 2008

 24. BARTOŇKOVÁ, Helena, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Daniel KLIMEŠ a Petr BRABEC. Hodnocení kvality na centrech v roce 2008. In Datový audit mamografického screeningu v praxi. 2008.
 25. MISHRA, Navnit Kumar, Petr KULHÁNEK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Martin PETŘEK, Anne IMBERTY a Jaroslav KOČA. Molecular dynamics study of Pseudomonas eruginosa lectin-II complexed with monosaccharides. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, Wiley, 2008, roč. 72, č. 1, s. 382–392. ISSN 0887-3585.
 26. ŠNAJDROVÁ, Lenka. Nová verze portálu mamo.cz. In Datový audit mamografického screeningu v praxi. 2008.
 27. DANEŠ, Jan, Helena BARTOŇKOVÁ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Daniel KLIMEŠ a Petr BRABEC. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2007. In Datový audit mamografického screeningu v praxi. 2008.
 28. 2007

 29. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Luboš PETRUŽELKA. Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. 1. vyd. Brno: IBA, 2007. 32 s. 1.0. ISBN 978-80-7392-002-9.
 30. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Ladislav PETRUŽELKA. Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů. In Edukační sborník konference MEFANET 2007. 2007.
 31. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Daniel KLIMEŠ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jindřich FÍNEK. Národní onkologický program ČR on-line. In Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Plzeň, 2007.
 32. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Petr ZEMÁNEK, Daniel SCHWARZ, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK a Jiří VORLÍČEK. Národní onkologický program ČR on-line a webová mapa onkologických center. In Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 46-47, 411 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 33. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Martina ONDRUŠOVÁ. Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. 2007.
 34. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Luboš PETRUŽELKA, Jan NOVOTNÝ, Daniel SCHWARZ a Lenka ŠNAJDROVÁ. On-line dostupná digitální knihovna chemoterapeutických režimů. In Zásady cytostatické léčby maligních onemocnění. 5. vyd. Brno: Česká onkologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 84-85, 2 s. 5. vydání. ISBN 978-80-86793-10-8.
 35. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Luboš PETRUŽELKA. Project DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. 2007.
 36. 2006

 37. MISHRA, Navnit Kumar, Petr KULHÁNEK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Anne IMBERTY a Jaroslav KOČA. A Theoretical Study of the Comparative Binding Affinities of PAIIL towards Monosaccharides. In Modeling & Design of Molecular Materials. wroclaw, Poland: University of Wroclav, 2006. s. 19-19, 1 s.
 38. BRETON, Christelle, Lenka ŠNAJDROVÁ, Charlotte JEANNEAU, Jaroslav KOČA a Anne IMBERTY. Structures and mechanisms of glycosyltransferases. Glycobiology, Oxford: Oxford University Press, 2006, roč. 16, č. 2, s. 29R-37R. ISSN 0959-6658.
 39. ŠNAJDROVÁ, Lenka. Zákeřný yperit číhá i na mořském dně! 21. století. Praha: RF HOBBY, s.r.o., 2006. červen.
 40. 2005

 41. MITCHELL, Edward, Charles SABIN, Lenka ŠNAJDROVÁ, Martina POKORNÁ, Stephanie PERRET, Catherine GAUTIER, Ctirad HOFR, Nechama GILBOA-GARBER, Jaroslav KOČA, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. High affinity fucose binding of Pseudomonas aeruginosa lectin PA-IIL: 1.0 A resolution crystal structure of the complex combined with thermodynamics and computational chemistry approaches. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, Wiley, 2005, roč. 58, č. 3, s. 735-746. ISSN 0887-3585.
 42. ŠNAJDROVÁ, Lenka. Jak se dostat přes membránu? 21. století. Praha: RF HOBBY, s.r.o., 2005. duben.
 43. ŠNAJDROVÁ, Lenka. Když se spojí biologie s technikou... 21. století. Praha: RF HOBBY, s.r.o., 2005. prosinec.
 44. ŠNAJDROVÁ, Lenka. Když za nás pracuje kreatin... 21. století. Praha: RF HOBBY, s.r.o., 2005. září.
 45. BOTTE, Cyrille, Charlotte JEANNEAU, Lenka ŠNAJDROVÁ, Olivier BASTIEN, Anne IMBERTY, Christelle BRETON a Eric MARECHAL. Molecular modeling and site-directed mutagenesis of plant chloroplast monogalactosyldiacylglycerol synthase reveal critical residues for activity. J. Biol. Chem., 2005, roč. 280, č. 41, s. 34691-34701. ISSN 0021-9258.
 46. ŠNAJDROVÁ, Lenka. Může být ricin zbraní teroristů? 21. století. Praha: RF HOBBY, s.r.o., 2005. červenec.
 47. 2004

 48. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Petr KULHÁNEK, Anne IMBERTY a Jaroslav KOČA. Molecular dynamics simulations of glycosyltransferase LgtC. Carbohydrate Research, 2004, roč. 339, č. 5, s. 995-1006. ISSN 0008-6215.
 49. 2003

 50. SABIN, Charles, Michaela WIMMEROVÁ, Martina BUDOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Catherine GAUTIER, Jaroslav KOČA, Edward MITCHELL, Nechama GILBOA-GARBER a Anne IMBERTY. Structural and thermodynamical characterisation of interaction between a pseudomonas lectin and monosaccharides. In 12th European Carbohydrate Symposium. Grenoble, France: CERMAV-CNRS, 2003. s. 390.
 51. 2002

 52. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ a D.W. ARMSTRONG. Separace bakteriálních buněk pomocí kapilární zónové elektroforézy. Chemické Listy, Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 432. ISSN 0009-2770.
 53. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ a D.W. ARMSTRONG. Separace bakteriálních buněk pomocí kapilární zónové elektroforézy. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002. vyd. Brno: MU Brno, 2002. s. 27-28.
 54. ŠNAJDROVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Separation of bacterial cells by CZE. In XVIII. biochemický zjazd. Zborník. Stará Lesná: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV, 2002. s. 369.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 7. 2020 16:52