Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MAYEROVÁ, Michaela, Helena MASLAŇÁKOVÁ, Libor USTOHAL a Kateřina HORSKÁ. Clozapine-Associated Myocarditis in a Patient With Poor Metabolism During Fast Titration. Journal of Clinical Psychopharmacology. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2023, roč. 43, č. 2, s. 186-187. ISSN 0271-0749. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/JCP.0000000000001666.
  2. NOVÁKOVÁ, Martina, Tomáš HAMMER, Eliška NOVÁKOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Libor USTOHAL a Hana KOTOLOVÁ. Možnost ovlivnění duševního zdraví u pacientů s farmakorezistentní schizofrenií – augmentace klozapinu dlouhodobě působícími parenterálními antipsychotiky: série případů. Česká a slovenská farmacie. 2023, roč. 72, č. 6, s. 276-286. ISSN 1210-7816.
  3. MAYEROVÁ, Michaela a Libor USTOHAL. Opětovné nasazení klozapinu. Psychiatrie pro praxi. 2023, roč. 24, č. 1, s. 8-12. ISSN 1213-0508.
  4. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Ondřej LICHNOVSKÝ a Kateřina HORSKÁ. Opětovné nasazení klozapinu. In 65. konference ČNPS. 2023.
  5. OBDRŽÁLKOVÁ, Marie, Libor USTOHAL, Natasa HLAVACOVA, Michaela MAYEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Daniela JEZOVA. Selected neuroendocrine factors as potential molecular biomarkers of early non-affective psychosis course in relation to treatment outcome: A pilot study. Heliyon. Oxford: Elsevier, 2023, roč. 9, č. 10, s. 1-10. ISSN 2405-8440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21173.
  6. KOTOLOVÁ, Hana, Martina NOVÁKOVÁ, Eliška NOVÁKOVÁ, Tomáš HAMMER, Michaela MAYEROVÁ a Libor USTOHAL. ZKUŠENOSTI S AUGMENTACÍ KLOZAPINU DEPOTNÍMI ANTIPSYCHOTIKY. In 65. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2023.

  2022

  1. SVĚRÁK, Tomáš, Michaela MAYEROVÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ a Libor USTOHAL. Accelerated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Negative Symptoms of Schizophrenia An Open-Label Study. Journal of ECT. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2022, roč. 38, č. 2, s. "E24"-"E25", 2 s. ISSN 1095-0680. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/YCT.0000000000000826.
  2. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Kateřina HORSKÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ, Hana CRHOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Hemodynamic and white blood cells parameters in patients with first-episode psychosis: a pilot longitudinal study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 26, č. 2, s. 213-216. ISSN 1365-1501. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13651501.2021.1962357.
  3. MAYEROVÁ, Michaela a Libor USTOHAL. Některé méně časté nežádoucí účinky antipsychotik. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2022, roč. 23, č. 3, s. 144-149. ISSN 1213-0508. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/psy.2022.029.

  2021

  1. MAYEROVÁ, Michaela, Kateřina HORSKÁ a Libor USTOHAL. Klozapin: moderní antipsychotikum s dlouhou tradicí. První vydání. Praha: Galén, 2021, 202 s. ISBN 978-80-7492-501-6.

  2019

  1. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Kateřina HORSKÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Hemodynamické a zánětlivé parametry u prvních epizod schizofrenie. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2019. ISSN 1211-7579.
  2. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Schizofrenie a aldosteron. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2019. ISSN 1211-7579.
  3. OBDRŽÁLKOVÁ, Marie, Kateřina HORSKÁ, Michaela MAYEROVÁ a Libor USTOHAL. Změna hmotnosti u pacientů s první epizodou psychózy. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2019. ISSN 1211-7579.

  2018

  1. USTOHAL, Libor, N. HLAVACOVA, Michaela MAYEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a D. JEZOVA. Aldosterone and aldosterone/cortisol ratio is higher in serum of long-term compared to first episode schizophrenia patients: A pilot study. Journal of Psychiatric Research. OXFORD: Elsevier, 2018, roč. 104, SEP 2018, s. 46-49. ISSN 0022-3956. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.06.012.
  2. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Jiří JARKOVSKÝ, Jan PIVNIČKA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Influence of dose, gender, and cigarette smoking on clozapine plasma concentrations. Neuropsychiatric Disease and Treatment. Auckland: Dove Medical Press Ltd., 2018, roč. 14, č. 2018, s. 1535-1543. ISSN 1178-2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2147/NDT.S163839.

  2017

  1. HOJGROVÁ, Marie, Monika VÍCHOVÁ, Libor USTOHAL a Michaela MAYEROVÁ. Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2017, roč. 18, č. 1, s. 38-41. ISSN 1213-0508.
  2. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Risperidone increases the cortical silent period in drug-naive patients with first-episode schizophrenia: A transcranial magnetic stimulation study. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2017, roč. 31, č. 4, s. 500-504. ISSN 0269-8811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0269881116662650.

  2016

  1. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Barbora VALKOVÁ, Hana SEDLÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Asymptomatic Elevation of Amylase and Lipase After Olanzapine Treatment. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2016, roč. 36, č. 2, s. 181-183. ISSN 0271-0749. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/JCP.0000000000000460.
  2. SVĚRÁK, Tomáš, Michaela MAYEROVÁ, Libor USTOHAL a Irena REKTOROVÁ. Intenzifikovaná transkraniální magnetická stimulace v léčbě negativních příznaků u schizofrenie v dvojitě slepé studii- prvotní výsledky. In 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
  3. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Kortikální mozková inhibice ve vztahu ke klozapinu. První. Brno: Tribun EU, 2016, s. 80-82. ISBN 978-80-263-1047-1.
  4. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL a Kristýna VOVESNÁ. Léčba klozapinem u pacientů s prvními epizodami schizofrenie. První. Brno: Tribun EU, 2016, s. 83-85. ISBN 978-80-263-1047-1.
  5. MAYEROVÁ, Michaela, Jiří JARKOVSKÝ, Jan PIVNIČKA, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Praktické výstupy klinického monitorování psychofarmak. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
  6. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Hana KOTOLOVÁ, Kateřina HORSKÁ, Lenka ALBRECHTOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Přírůstek hmotnosti a schizofrenie. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
  7. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako augmentace psychofarmak. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
  8. MAYEROVÁ, Michaela, Miroslav TURJAP, Libor USTOHAL, Jan PIVNIČKA a Eva ČEŠKOVÁ. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací olanzapinu a klozapinu. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2016, roč. 112, č. 4, s. 177-187. ISSN 1212-0383.

  2015

  1. JEŽOVÁ, Daniela, Michaela MAYEROVÁ, Nikola HLAVÁČOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Libor USTOHAL. Aldosterón a schizofrénia. 2015. ISSN 1212-0383.
  2. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Epigenetika, kortikální inhibice a antipsychotika. 2015. ISSN 1211-7579.
  3. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak. 2015. ISSN 1211-7579.
  4. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak? In Jarná vedecko-pracovná schodza Psychofarmakologickej sekcie SLS. 2015. ISSN 1337-446X.
  5. MAYEROVÁ, Michaela, Jiří JARKOVSKÝ, Libor USTOHAL, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. In Jarná vedecko-pracovná schodza Psychofarmakologickej sekcie SLS. 2015. ISSN 1337-446X.
  6. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Metabolické komplikace u pacientů s první epizodou schizofrenie. In 16.konference biologické psychiatrie: Optimalizace diagnostiky a léčby. 2015. ISSN 1211-7579.
  7. KOTOLOVÁ, Hana, Kateřina HORSKÁ, Libor USTOHAL a Michaela MAYEROVÁ. Nežádoucí metabolické účinky atypických antipsychotik - mechanismy a možné intervence. 2015. Dostupné z: https://dx.doi.org/1212-0383.
  8. MAYEROVÁ, Michaela, Alena HAMPLOVÁ, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Terapie klozapinem a její (nejen) metabolické aspekty. 2015. ISSN 1212-0383.

  2014

  1. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Libor USTOHAL, Michaela MAYEROVÁ a Dagmar BERÁNKOVÁ. Cognition and schizophrenia: Neuropsychological profile, dynamics, psychopatology and pharmacotherapy. In 29th World Congress of Neuropsychopharmacology. 2014. ISSN 1461-1457.
  2. SVĚRÁK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ a Ľubomíra ANDERKOVÁ. Intensive high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in schizophrenia: A case study. Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, Inc., 2014, roč. 30, č. 4, s. "E51"-"E53", 5 s. ISSN 1095-0680. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/YCT.0000000000000178.
  3. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 1, s. 6-8. ISSN 1213-0508.
  4. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Jana SYNKOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Barbora VALKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In M. Hollý, P. Doubek, M. Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014, s. 232-234. ISBN 978-80-263-0702-0.
  5. MAYEROVÁ, Michaela, Eva ČEŠKOVÁ, Libor USTOHAL, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Plazmatické hladiny psychofarmak a efekt léčby u psychických poruch. In M. Hollý, P. Doubek, M. Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014, s. 235-237. ISBN 978-80-263-0702-0.
  6. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Libor USTOHAL, Michaela MAYEROVÁ a Dagmar BERÁNKOVÁ. Quality of life and first epizode of schizophrenia. In 29th World Congress of Neuropsychopharmacology. 2014. ISSN 1461-1457.
  7. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Libor USTOHAL a Michaela MAYEROVÁ. Quality of Life Profile In First Episode Schizophrenia. In XVI World Congress of Psychiatry. 2014.
  8. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří JARKOVSKÝ, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2014, roč. 49, March, s. 30-35. ISSN 0278-5846. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2013.10.019.
  9. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Iva STEHNOVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy- randomizovaná, jednoduše slepá, antidepresivy kontrolovaná studie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 5, s. 602-607. ISSN 1210-7859.
  10. MAYEROVÁ, Michaela a Radovan PŘIKRYL. Rychlý nástup účinku antipsychotik - pravda nebo mýtus. 2014. ISSN 1211-7579.
  11. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology. New York: Cambridge University Press, 2014, roč. 17, č. 2, s. 341-342. ISSN 1461-1457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1461145713001260.

  2013

  1. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research. Amserdam: Elsevier Science, 2013, roč. 149, 1-3, s. 167-173. ISSN 0920-9964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2013.06.015.
  2. VRZALOVÁ, Michaela, Eva ČEŠKOVÁ, Jan PIVNIČKA, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Brněnské zkušenosti s monitorováním plazmatických hladin clozapinu (CLO) a olanzapinu (OLA). In Česko-slovenský psychofarmakologický sjezd Lázně Jeseník. 2013. ISSN 1211-7579.
  3. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Libor USTOHAL a Michaela MAYEROVÁ. Cognitive functioning in the patients with first episode schizophrenia. In 11th World Congress of Biological Psychiatry, Kyoto. 2013.
  4. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Pavel THEINER a Jana HÁJKOVÁ. Léčba dospělých pacientů s ADHD pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) - pilotní data. 2013.
  5. ČEŠKOVÁ, Eva, Michaela MAYEROVÁ a Lenka SUŠILOVÁ. Léčba schizofrenie: doporučené postupy vs. realita klinické praxe. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
  6. MAYEROVÁ, Michaela, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ a Libor USTOHAL. Léčebné trajektorie u pacientů s psychózou, se zaměřením na pacienty s první epizodou. In XIIIth Psychopharmacological symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
  7. MAYEROVÁ, Michaela, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Léčebné traktorie u pacientů s první epizodou psychózy. 2013. ISSN 1211-7579.
  8. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Iva STEHNOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolic parameters in patients with first episode of schizophrenia: 7-year follow-up study. In DGPPN congress Berlín. 2013.
  9. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolický syndrom a schizofrenie. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
  10. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Nefarmakologická léčba schizofrenie. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
  11. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Optimization of treatment in patients no responding to clozapine. In WPA Congress Vienna 2013. 2013.
  12. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela VRZALOVÁ. Psychické problémy těhotných a jejich léčba. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2013, roč. 15, č. 1, s. 33-36. ISSN 1212-4184.
  13. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Iva STEHNOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Response to antipsychotic treatment in first episode schizophrenia patients and its predictive value to subsequent response. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2013. ISSN 1211-7579.
  14. PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Andrea SOCHOROVÁ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, s. 64-69. ISSN 1212-0383.

  2012

  1. USTOHAL, Libor a Michaela VRZALOVÁ. Adherence k léčbě pacientů se schizofrenií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75/108, č. 3, s. 391-394. ISSN 1210-7859.
  2. VRZALOVÁ, Michaela a Eva ČEŠKOVÁ. Deprese, užívání antidepresiv a benzodiazepinů v těhotenství a jejich vliv na perinatální okolnosti. In 54. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.
  3. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 101-108. ISSN 0172-780X.
  4. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ a Michaela VRZALOVÁ. Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research. Clare: Elsevier Ireland, 2012, roč. 200, 2-3, s. 67-72. ISSN 0165-1781. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2012.03.008.
  5. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2012, roč. 24, č. 1, s. 102-103. ISSN 0353-5053.
  6. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Lze dosáhnout úzdravy u schizofrenie? 2012.
  7. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVA, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Lze predikovat efekt antipsychotické léčby měřením neurologických měkkých příznaků? 2012.
  8. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL a Michaela VRZALOVÁ. Neurostimulační léčba farmakorezistentní deprese. 2012.
  9. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela VRZALOVÁ. Optimalizace farmakoterapie schizofrenní poruchy. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 13, č. 4, s. 156-159. ISSN 1213-0508.
  10. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Iva STEHNOVÁ. Psychofarmakologická léčba schizofrenie na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno v roce 2010. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012.
  11. PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Role of Long-Acting Injectable Second-Generation Antipsychotics in the Treatment of First-Episode Schizophrenia: A Clinical Perspective. Schizophrenia Research and Treatment. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, Feb, s. "nestránkováno", 7 s. ISSN 2090-2085. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2012/764769.
  12. ČEŠKOVÁ, Eva, Michaela VRZALOVÁ a Lenka SUŠILOVÁ. Therapeutic antipsychotic drug monitoring in clinical practice. 2012. ISSN 1805-4889.
  13. USTOHAL, Libor a Michaela MAYEROVÁ. Výukové video: Obsedantně kompulzivní porucha. první. Brno: Portál LF MU, 2012.
  14. MAYEROVÁ, Michaela a Libor USTOHAL. Výukové video: Poruchy myšlení. první. Brno: Portál LF MU, 2012.

  2011

  1. VRZALOVÁ, Michaela. Diferenciální diagnostika: Hebefrenní schizofrenie versus schizoafektivní porucha, manický typ. 2011. ISBN 978-80-87327-73-9.
  2. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Change of cortical inhibition in patients with first episode of schizophrenia. In 15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires. 2011.
  3. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Kortikální inhibice u schizofrenie - TMS studie. In 87. fyziologické dni, Bratislava. 2011.
  4. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, silva TRONEROVÁ, Libor USTOHAL, Iva ČERMÁKOVÁ a Michaela VRZALOVÁ. Měkké neurologické příznaky a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. 2011. ISSN 1211-7579.
  5. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Prefrontální stimulace a její neuronální koreláty u schizofrenie. 2011, s. 73-76. ISBN 978-80-263-0039-7.
  6. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Psychické nežádoucí účinky vysokofrekvenční rTMS pravého dorsolaterálního prefrontálního kortexu u dospělého pacienta s ADHD. In Češková Eva, Přikryl Radovan, Kašpárek Tomáš. Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno: knihovnicka.cz, 2011, s. 218-220. ISBN 978-80-263-0039-7.
  7. VRZALOVÁ, Michaela a Radovan PŘIKRYL. Rychlost nástupu antipsychotického účinku u počátečních stadií schizofrenie. In 15. česko-slovenský psychiatrický sjezd. 2011.
  8. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. The change of brain activity caused by repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with negative symptoms of schizophrenia. In 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 19:55