Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PLASOVÁ, Blanka, Iveta ZELENKOVÁ, Cate THOMAS, Fredrik VELANDER a Holly RANDELL-MOON. Diversity & Inclusive Leadership: Doing Business Differently. 2023.
  2. RANDELL-MOON, Holly, Iveta ZELENKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kellie MAY, Markéta KOLÁČKOVÁ, Blanka PLASOVÁ, Cate THOMAS a Fredrik VELANDER. Future Proofing the Future : Sustainability and Volunteerism. 2023.
  3. DOHNALOVÁ, Zdeňka, Magdaléna TICHAVSKÁ a Iveta ZELENKOVÁ. Přínosy a výzvy dobrovolnictví studentů vysokých škol v kontextu jejich budoucí zaměstnatelnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 55 s.
  4. ZELENKOVÁ, Iveta, Zdeňka DOHNALOVÁ a Magdaléna TICHAVSKÁ. Přínosy a výzvy dobrovolnictví studentů vysokých škol v kontextu jejich budoucí zaměstnatelnosti. In Dobrovolnictví jako součást studia na VŠ. 2023.
  5. DOHNALOVÁ, Zdeňka, Magdaléna TICHAVSKÁ a Iveta ZELENKOVÁ. Přínosy a výzvy dobrovolnictví studentů vysokých škol v kontextu jejich budoucí zaměstnatelnosti. Manažerské shrnutí z výzkumné zprávy v projektu Rozvoj systému uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit (ROZV/C13/2023). 2023.

  2022

  1. PLASOVÁ, Blanka a Iveta ZELENKOVÁ. Experiences with Work-Family Arrangements in Organizations during COVID-19 : Elements of Innovation. Online. In Veronika Nálepková, Marta Blaštíková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC POLICY : Post-Pandemic Challenges and Opportunities of the Czech and European Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2022, s. 295-310. ISBN 978-80-87291-32-0.
  2. PLASOVÁ, Blanka a Iveta ZELENKOVÁ. Experiences with work-family arrangements in organizations during COVID-19. Elements of innovation. In Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022. 2022.
  3. PLASOVÁ, Blanka, Stacey JENKINS a Iveta ZELENKOVÁ. Work-life policies and processes – what worked and what didn’t during COVID-19. 2022.

  2021

  1. HORÁK, Pavel, Iveta ZELENKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdenka HAŠOVÁ a Monika ŠKORPÍKOVÁ. Koncepce sociální politiky Magistrátu města Brna do roku 2030. 2021.
  2. HORÁK, Pavel, Iveta ZELENKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdenka HAŠOVÁ a Monika ŠKORPÍKOVÁ. Koncepce sociální politiky Magistrátu města Brna do roku 2030 - Manažerské shrnutí. 2021.
  3. ZELENKOVÁ, Iveta a Nina BRZIAKOVÁ. Společenská odpovědnost firem: současné trendy a výzvy. In Samet na školách. 2021.

  2020

  1. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza cílového stavu CS projektu Symbios : Evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006476. První. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 57 s.
  2. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Procesní evaluace klíčových aktivit : Průběžná evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006476. První. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 50 s.
  3. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Závěrečná evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/000647. První. Brno: MPSV ČR, 2020, 118 s. Symbios.

  2017

  1. HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Východiska strategického HRM a pracovní vztahy. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 84-100. ISSN 1801-7118.

  2016

  1. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Imrich VAŠEČKA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016, 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
  2. HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. COLLECTIVE BARGAINING AND ITS IMPORTANCE ON SKILLS’ FORMATION IN THE METAL SECTOR COMPARED TO THE SERVICE SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC. In Changing Labour Markets: Chalenges for Welfare and Labour Market Policy. 2016.

  2015

  1. ZELENKOVÁ, Iveta, Jiří VYHLÍDAL a Lenka KLIMPLOVÁ. Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v, i., 2015, roč. 9, č. 4, s. 2-8. ISSN 1802-5854.

  2014

  1. HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Employers’ Requirements on Labour Force in the South Moravian Region. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 63 - 79. ISSN 1804-171X.
  2. ZELENKOVÁ, Iveta, Jiří VYHLÍDAL a Josef HORŇÁČEK. Hodnocení terénního šetření u zaměstnavatelů. 2014.
  3. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Brno: Masarykova universita, 2014, 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6.
  4. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6.
  5. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014.
  6. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014.
  7. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014.

  2013

  1. WINKLER, Jiří, Iveta ZELENKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 111 s. Studie a analýzy pro III. komunitní plán.

  2010

  1. WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 11:48