Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GYÖNYÖR, Tomáš a Lenka ČERNOHORSKÁ. Vliv extraktů Mellissa oficinalis a Malaleuca alterfolia na vybrané bakterie. In XXIX. Tomáškovy dny 2020. 2020.
 2. 2019

 3. LISICKÁ, Stanislava, Barbora HOLLÁ a Lenka ČERNOHORSKÁ. Testování zázvoru, máty a křenu u bakterií Staphylococcus aureus a Escherichia coli. In Tomáškovy dny 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
 4. BAKOŠOVÁ, Mária a Lenka ČERNOHORSKÁ. Účinek macerátu a tinktury z oregana na vybrané bakterie a kvasinky. In Tomáškovy dny. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
 5. 2017

 6. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Lucie DOLINKOVÁ. Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 66, č. 2, s. 86-90. ISSN 1210-7913.
 7. 2015

 8. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Czech Health Care system. In Observership in Laboratory Medicine. 2015.
 9. ŠIŠKOVÁ, Petra, Lenka ČERNOHORSKÁ, Martina MAHELOVÁ, Kristýna TURKOVÁ a Vladana WOZNICOVÁ. Phenotypes of Escherichia coli isolated from urine: Differences between extended-spectrum beta-lactamase producers and sensitive strains. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. Taipei: Elsevier Taiwan, 2015, roč. 48, č. 3, s. 329-334. ISSN 1684-1182. doi:10.1016/j.jmii.2014.04.010.
 10. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a Filip RŮŽIČKA. The effect of saccharide addition on biofilm production among Escherichia coli. In Eurobiofilms 2015; Fourth European Congress on Microbial Biofilms. 2015.
 11. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a Filip RŮŽIČKA. Vliv přidaných sacharidů na tvorbu biofilmu u Escherichia coli. In Tomáškovy dny; XXIV. konference mladých mikrobiologů. 2015. ISBN 978-80-210-7851-2.
 12. 2014

 13. MICENKOVÁ, Lenka, Petra ŠIŠKOVÁ, Juraj BOSÁK, Ivana JAMBOROVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a David ŠMAJS. Characterization of Human Uropathogenic ESBL-Producing Escherichia coli in the Czech Republic: Spread of CTX-M-27-Producing Strains in a University Hospital. Microbial Drug Resistance. New Rochelle: Mary Ann Liebert Inc., 2014, roč. 20, č. 6, s. 610-617. ISSN 1076-6294. doi:10.1089/mdr.2014.0013.
 14. JUSTAN, Ivan, Lenka ČERNOHORSKÁ, Zdeněk DVOŘÁK a Pavel SLAVÍČEK. Plasma discharge and time-dependence of its effect to bacteria. Folia Microbiologica. Springer, 2014, roč. 59, č. 4, s. 315-320. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-014-0301-y.
 15. DOLINKOVÁ, Lucie a Lenka ČERNOHORSKÁ. Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace. In 9. brněnská konference laborantů. 2014.
 16. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a Filip RŮŽIČKA. Vliv přidaného sacharidu a pH média na tvorbu biofilmu u kmenů Escherichia coli. In Tomáškovy dny 2014. 2014. ISBN 978-80-210-6805-6.
 17. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Vliv sociálního prostředí na vznik infekcí. In Infekční onemocnění a veřejné zdraví. 2014.
 18. 2013

 19. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ a Lenka ČERNOHORSKÁ. Comparison of phenotypes in urinary isolates of Escherichia coli according to extended-spectrum beta-lactamases production. In 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2013.
 20. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ a Lenka ČERNOHORSKÁ. Rozdílné vlastnosti extraintestinálních kmenů Escherichia coli. In 26. KONGRES ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÉ. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 21. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a Filip RŮŽIČKA. Vliv prostředí na tvorbu biofilmu u rezistentních a citlivých kmenů Escherichia coli. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2013. ISBN 978-80-87735-08-4.
 22. 2012

 23. ŠIŠKOVÁ, Petra, Lenka ČERNOHORSKÁ a Vladana WOZNICOVÁ. Differences between extraintestinal Escherichia coli isolated from urine and from blood cultures. In 8th International Healthcare Infection Society (HIS) Conference and Federation of Infection Societes (FIS) Annual Conference. 2012.
 24. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ a Lenka ČERNOHORSKÁ. Escherichia coli zachycená z moči a hemokultur. In XX. MORAVSKO-SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNY. 2012. ISSN 1335-8219.
 25. ŠIŠKOVÁ, Petra, Vladana WOZNICOVÁ a Lenka ČERNOHORSKÁ. Odlišnosti mezi extraintestinálními kmeny Escherichia coli izolovanými z moči a hemokultur. In Tomáškovy dny 2012, XXI. konference mladých mikrobiologů. Sborník. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 104-106. ISBN 978-80-210-5874-3.
 26. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Lenka SAMKOVÁ. Staphyloccoccus aureus a jeho citlivost ke kyselině fusidové. In Tomáškovy dny, XXI. konference mladých mikrobiologů. 2012. ISBN 978-80-210-5874-3.
 27. 2011

 28. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Lucie COUFALOVÁ. Biofilm u Staphylococcus aureus a diabetes mellitus. In Tomáškovy dny. 2011. ISBN 978-80-263-0004-5.
 29. ŠIŠKOVÁ, Petra, Lenka ČERNOHORSKÁ a Vladana WOZNICOVÁ. Escherichia coli a její metabolické vlastnosti. In Tomáškovy dny 2011. 2011. ISBN 978-80-263-0004-5.
 30. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Eva CHVÍLOVÁ. Proteus mirabilis izolovaný z močí, jeho rezistence k antibiotikům a tvorba biofilmu. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2011, roč. 17, č. 3, s. 81–85. ISSN 1211-264X.
 31. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Staphylococcus aureus, tvorba biofilmu a rezistence k antibiotikům u kmenů izolovaných z moče. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, spol. s r.o., 2011, roč. 16, č. 6, s. 196-198. ISSN 1211-264X.
 32. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Miroslav VOTAVA. Synergy testing of biofilm forming Enterobacteriaceae. In FEMS 2011. 2011.
 33. 2010

 34. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Citlivost mikrobů k antimikrobiálním látkám. In VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010. s. 205-212.
 35. ŠIŠKOVÁ, Petra, Lenka ČERNOHORSKÁ, Zuzana VALIŠOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a David ŠMAJS. Charakterizace uropatogenních kmenů E. coli rezistentních k širokospektrým cefalosporinům. In XVIII. MORAVSKO - SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNY. 2010. ISBN 978-80-254-8417-3.
 36. VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7.
 37. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Eva CHVÍLOVÁ. Méně obvyklé močové patogeny, jejich rezistence k antibiotikům a tvorba biofilmu. In Tomáškovy dny 2010 - sborník abstraktů. 2010.
 38. KLAJBLOVÁ, Kristýna a Lenka ČERNOHORSKÁ. Monitorování rezistence MRSA kmenů k vybraným antibiotikům. In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha-Bratislava: československá společnost mikrobiologická, 2010. s. 89-90, 160 s. ISSN 0009-0646.
 39. HANUŠOVÁ, Iveta a Lenka ČERNOHORSKÁ. Od vejce k salmonele. In 5. brněnská konference zdravotních laborantů. 2010.
 40. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Miroslav VOTAVA. Staphylococcus saprophyticus, jeho rezistence k vybraným antibiotikům a tvorba biofilmu u kmenů izolovaných z moče. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 59, č. 2, s. 88-91. ISSN 1210-7913.
 41. ČERNOHORSKÁ, Lenka. XIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. Praha: ČLS JEP, 2010. 396 s. 149/8. ISSN 0008-7335.
 42. 2009

 43. ČERNOHORSKÁ, Lenka, Zuzana VALIŠOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a David ŠMAJS. Characterization of uropathogenic E. coli strains with reduced susceptibility or resistance to extended spectrum cephalosporines. In Control and Mangement of Pathogenic Escherichia coli. 2009.
 44. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Ján HOCKICKO. Polymikrobiální skladba dekubitů a jiných kožních lézí. In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha-Bratislava: Českoslovesnká společnost mikrobiologická, 2009. s. 71-71, 160 s. ISSN 0009-0646.
 45. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Petra SLÁVIKOVÁ. Pseudomonas aeruginosa, její rezistence k vybraným antibiotikům a tvorba biofilmu u kmenů izolovaných z moče. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 58, č. 4, s. 154-157, 208 s. ISSN 1210-7913.
 46. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Tak jde čas po česku 1977-2000. Středisko amatérské kultury Impuls, Hradec Králové, 2009.
 47. ČERNOHORSKÁ, Lenka, Veronika HOLÁ, Magdalena FLASAROVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2009 - XVIII. konference mladých mikrobiologů. 2009.
 48. 2008

 49. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Miroslav VOTAVA. Antibiotic synergy against Biofilm-Forming Pseudomonas aeruginosa. Folia Microbiologica. Praha: Springer, 2008, roč. 53, č. 1, s. 57-60, 96 s. ISSN 0015-5632.
 50. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Tomáš ANDRYSÍK. Detekce beta-laktamáz typu AmpC u gramnegativních bakterií izolovaných z moče. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 57, č. 4, s. 141-146. ISSN 1210-7913.
 51. ČERNOHORSKÁ, Lenka, Veronika HOLÁ, Magdalena FLASAROVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2008 - XVII. konference mladých mikrobiologů. 2008.
 52. 2007

 53. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Nárůst močových infekcí způsobených S. aureus ve FN. u sv. Anny v Brně. In Tomáškovy dny 2007. 1. vydání. Brno: Mikrobiologický ústav LF, 2007. s. 11-11, 63 s.
 54. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a Magdalena FLASAROVÁ. Tomáškovy dny 2007 - XVI. konference mladých mikrobiologů. 2007.
 55. RŮŽIČKA, Filip, Lenka ČERNOHORSKÁ, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Lea MEJZLÍKOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ, Martina MACHÁČOVÁ, Zuzana VALIŠOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. XVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2007.
 56. 2006

 57. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a Magdalena FLASAROVÁ. Tomáškovy dny 2006 - XV. konference mladých mikrobiologů. 2006.
 58. 2005

 59. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Antimicrobial resistance of biofilm-forming bacteria. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 26-26, 34 s. ISBN 80-210-3868-3.
 60. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a Magdalena FLASAROVÁ. Tomáškovy dny 2005 - XIV. konference mladých mikrobiologů. 2005.
 61. 2004

 62. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Detection of slime production by microbes isolated from various clinic materials. Scripta medica (Brno). Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 77, č. 2, s. 103-103, 113 s. ISSN 1211-3395.
 63. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Miroslav VOTAVA. Determination of minimal regrowth concentration (MRC) in clinical isolates of various biofilm-forming bacteria. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology of AV ČR, 2004, roč. 49, č. 1, s. 75-78. ISSN 0015-5632.
 64. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Synergismus antibiotik u bakteriálního biofilmu. In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 2004. vyd. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická, 2004. s. 43-43, 305 s. ISSN 0009-0646.
 65. ČERNOHORSKÁ, Lenka. Testování synergismu antibiotik u bakteriálního biofilmu. In Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult. 1. vyd. Hradec Králové: Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2004. s. 26-31, 213 s. ISBN 80-239-3990-4.
 66. VOTAVA, Miroslav, Lenka ČERNOHORSKÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ, Radek HORVÁTH, Filip RŮŽIČKA, Renata TEJKALOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a Soňa ZÁBRANSKÁ. Tvorba biofilmu u mikrobů izolovaných z klinického materiálu: využití jejího průkazu v praxi. In Záv. zpráva grantu IGA MZ ČR 6813-3. Brno, 2004. 6 + 46.
 67. 2003

 68. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
 69. 2002

 70. ČERNOHORSKÁ, Lenka a Miroslav VOTAVA. Biofilmy a jejich význam v lékařské mikrobiologii. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 51, č. 4, s. 161-164. ISSN 1210-7913.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 10. 2021 09:29