Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. LUDKA, Ondřej, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Martina VYSKOCILOVA, Lujza ZIKMUND GALKOVÁ, Monika MIKOLÁŠKOVÁ, Milos BELEHRAD, Jana KOSTALOVA, Zuzana MIHALOVÁ, Adéla DROZDOVÁ, Jiří HLÁSENSKÝ, Michal GACÍK, Lucie PUDILOVÁ, Tereza MIKUŠOVÁ, Blanka FISCHEROVÁ, Fatima SERT-KUNIYOSHI, Virend K. SOMERS, Jindřich ŠPINAR a Tomáš KÁRA. Sleep apnea prevalence in acute myocardial infarction - The Sleep Apnea in Post-acute Myocardial Infarction Patients (SAPAMI) Study. International Journal of Cardiology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2014, roč. 176, č. 1, s. 13-19. ISSN 0167-5273. doi:10.1016/j.ijcard.2014.06.020.
 2. 2009

 3. VÍTOVEC, Jiří a Blanka FISCHEROVÁ. Onemocnění perikardu. In Klinická kardiologie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2009. 7 s. Klinická kardiologie. ISBN 978-80-87009-58-1.
 4. 2008

 5. PANOVSKÝ, Roman, Martin NOVÁK, Jiří SEMÉNKA, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. Tako-tsubo kardiomyopatie - kazuistika variantní formy. In XVI. výroční sjezd ČKS. 2008.
 6. 2007

 7. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří SEMÉNKA, Martin NOVÁK, Blanka FISCHEROVÁ, Ivan HORŇÁČEK, Vladimír KINCL, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. Atypická forma Tako-tsubo kardiomyopatie. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 2007, č. 9, s. k281, 1 s. ISSN 0010-8650.
 8. 2005

 9. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, František ŠTĚTKA, Blanka FISCHEROVÁ a Jaroslav VESPALEC. Comparison of Acoustic Densitometry and Dobutamine Echocardiography for an Assessment of Myocardial Viability. Echocardiography - A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques. United States of America: Blackwell Synergy, 2005, roč. 22/2005, č. 7, s. 586-592. ISSN 0742-2822.
 10. 2004

 11. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Blanka FISCHEROVÁ, František ŠTĚTKA a Kristýna SOMERLÍKOVÁ. Assessment of myocardial viability by acoustic densitometry. Comparison with dobutamine echocardiography. Bratislavské Lekárské Listy. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2004, roč. 105, č. 4, s. 174. ISSN 0006-9248.
 12. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, František ŠTĚTKA a Kristýna SOMERLÍKOVÁ. Comparison of acoustic densitometry and dobutamine echocardiography in the assessment of myocardial viability. European Journal of Echocardiography. Great Britain: Elsevier, 2004, roč. 5, Suppl 1, s. S85, 1 s. ISSN 1525-2167.
 13. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, František ŠTĚTKA a Kristýna SOMERLÍKOVÁ. Je akustická denzitometrie v diagnostice viability myokardu lepší než dobutaminová echokardiografie ? Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2004, roč. 13, S1, s. 24S-25S, 2 s. ISSN 1336-2429.
 14. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Blanka FISCHEROVÁ a František ŠTĚTKA. Srovnání akustické denzitometrie a dobutaminové echokardiografie v diagnostice viability myokardu. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 9, s. K154-K155, 2 s. ISSN 0010-8650.
 15. 2003

 16. PANOVSKÝ, Roman, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN, Jan ČERNÝ, František ŠTĚTKA a Blanka FISCHEROVÁ. Acoustic densitometry and assessment of myocardial viability in patients with left ventricle dysfunction due to coronary artery disease. In 11th Alpe Adria Cardiology Meeting, Balatonfured, Hungary. Balatonfured, Hungary: Alpe Adria Association of Cardiology, 2003. s. 64.
 17. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ a František ŠTĚTKA. Assessment of myocardial viability by acoustic densitometry in patients with left ventricle dysfunction due to coronary artery disease. European Journal of Echocardiography. Exeter, Great Britain: Elsevier, 2003, roč. 4, Suppl 1, s. S80, 1 s. ISSN 1525-2167.
 18. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jan ČERNÝ a František ŠTĚTKA. Hodnocení viability myokardu akustickou denzitometrií u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2003, roč. 45, 7-8, s. 366-375. ISSN 0010-8650.
 19. FISCHEROVÁ, Blanka, Marek ORBAN, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA a Roman PANOVSKÝ. Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory - kazuistika. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2003, roč. 1, Suppl. 1, s. 13S, 2 s. ISSN 1336-2429.
 20. PANOVSKÝ, Roman, Blanka FISCHEROVÁ, Vladimír KINCL, Jaroslav MELUZÍN a František ŠTĚTKA. Využití akustické densitometrie v hodnocení viability myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2003, roč. 1, Suppl. 1, s. 21S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 21. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, František ŠTĚTKA a Jan ČERNÝ. Využití akustické denzitometrie v hodnocení viability myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2003, roč. 45, 4-Suppl, s. 70. ISSN 0010-8650.
 22. 2002

 23. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Irena DANIELOVÁ, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Blanka FISCHEROVÁ a Pavel VANK. Ambulantní řízený tělesný trénink u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 209-211. ISSN 1212-4540.
 24. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Blanka FISCHEROVÁ a Jiří TOMAN. First dose hypotension after angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin II receptor blocker in patients with acute myocardial infarction. Journal of hypertension. london: Lippincott Willliams, 2002, roč. 20, č. 4, s. 211. ISSN 0952-1178.
 25. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jan ČERNÝ a František ŠTĚTKA. Hodnocení viability myokardu akustickou denzitometrií u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2002, roč. 44, č. 9, s. K207, 1 s. ISSN 0010-8650.
 26. 2000

 27. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Luděk PLUHÁČEK, Blanka FISCHEROVÁ a Jiří TOMAN. A comparison of intervention with losartan or captopril in acute myocardial infarction. European J of Heart Failure. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 91-100. ISSN 1388-9842.
 28. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Blanka FISCHEROVÁ a Jiří TOMAN. First dose hypotension after angiotensin converting enzyme inhibitor captopril and angiotensin II blocker losartan in patients with acute myocardial infarction. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2000, roč. 2000, č. 75, s. 197-203. ISSN 0167-5273.
 29. MELUZÍN, Jaroslav, Ladislav GROCH, Jiří TOMAN, Ivan HORŇÁČEK a Blanka FISCHEROVÁ. Rupture of the coronary artery after blunt nonpenetrating chest wall trauma detected by color Doppler echocardiography: A case report. J Am Soc Echocardiogr. USA: Am Soc Echocardiogr, 2000, roč. 13, č. 11, s. 1043-2088. ISSN 0894-7317.
 30. 1999

 31. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří TOMAN, Ladislav GROCH, Ivan HORŇÁČEK, Jan SITAR a Blanka FISCHEROVÁ. Can dobutamine echocardiography induce myocardial damage in patients with dysfunctional but viable myocardium supplied by a severely stenotic coronary artery? J Heart Dis. 1999, roč. 1, č. 1, s. 126.
 32. HLINOMAZ, Ota, Karel ZEMAN, Ladislav GROCH, Blanka FISCHEROVÁ, Ivan HORŇÁČEK, Jan SITAR a Libor NECHVÁTAL. Ischemická choroba srdeční u žen - primární PTCA v léčbě akutního srdečního infarktu. In Akutní srdeční infarkt včera, akutní koronární syndrom dnes. Sborník přednášek. 1. vyd. Brno: 1. interní kardioangiologická klinika Lékařské fakulty MU ve FN U Sv. Anny v Brně, 1999. s. 21-22.
 33. HLINOMAZ, Ota, Karel ZEMAN, L. GROCH, Blanka FISCHEROVÁ, I. HORŇÁČEK a J. SITAR. Ischemická choroba srdeční u žen - primární PTCA v léčbě akutního srdečního infarktu. In NECHVÁTAL, L. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Sympozium Akutní srdeční infarkt včera, akutní koronární syndrom dnes, 1999. s. 8-27.
 34. FISCHEROVÁ, Blanka, Jaroslav MELUZÍN, Jan ČERNÝ a Jiří TOMAN. Poinfarktová ruptura papilárního svalu - kazuistika. In Echodny 99, Milovy. Abstrakta přednesených sdělení. 1. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999. s. 16.
 35. MELUZÍN, Jaroslav, Blanka FISCHEROVÁ, Ivan HORŇÁČEK a Jiří TOMAN. Poúrazová ruptura koronární tepny detekovaná barevnou Dopplerovskou echokardiografií. In Echodny 99, Milovy. Abstrakta přednesených sdělení. 1. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999. s. 17.
 36. MELUZÍN, Jaroslav, Blanka FISCHEROVÁ, Ivan HORŇÁČEK a Jiří TOMAN. Poúrazová ruptura koronární tepny detekovaná barevnou dopplerovskou echokardiografií. Prezentace případu. In Echodny 99, Milovy. Abstrakta přednesených sdělení. 1. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999. s. 17.
 37. 1998

 38. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, L. PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a Blanka FISCHEROVÁ. Srovnání účinku ACE-I a AT 2 blokátoru u akutního infarktu myokardu. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl., s. 48-49. ISSN 0010-8650.
 39. POPELOVÁ, J., Jiří TOMAN, P. ŠVÁB, Blanka FISCHEROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Lada RAMBOUSKOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Ultrazvukové nálezy na srdci a velkých cévách II. Choroby srdce. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 41 s. ISBN 80-210-1772-4.
 40. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, L. PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ a Blanka FISCHEROVÁ. Vliv losartanu a captoprilu na echokardiografické ukazatele po akutním infarktu myokardu. In ECHO-dny ´98. 1. vyd. Staré Splavy: Nemocnice Česká Lípa, 1998. s. 39.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2021 13:03