Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PAWERA, Lukáš a Vít MUSIL. Optimalizace výuky fyziky prostřednictvím sledování očního pohybu studentů. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10 Jak se za 20 let změnila výuka fyziky? 2023. ISBN 978-80-261-1159-7. 2023.
  2. PAWERA, Lukáš a Vít MUSIL. Optimalizace výuky fyziky prostřednictvím sledování očního pohybu studentů. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10 Jak se za 20 let změnila výuka fyziky? 2023. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 144-147. ISBN 978-80-261-1159-7. 2023.

  2022

  1. PAWERA, Lukáš, Vojtěch MAXERA a Tomáš MILÉŘ. Odhadování hodnot fyzikálních veličin. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2022.
  2. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Svět na dosah. Noc vědců 2022, 2022.

  2019

  1. PAWERA, Lukáš a Tomáš MILÉŘ. Evakuace Země. Noc vědců 2019, 2019.

  2018

  1. MAXERA, Vojtěch, Lukáš PAWERA, Tomáš MILÉŘ a Jiří ŠIBOR. TESTING ABILITY OF PUPILS TO ESTIMATE VALUES OF PHYSICAL QUANTITIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.). INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy. s. 6405-6408. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1509. 2018.

  2017

  1. CÍDLOVÁ, Hana a Lukáš PAWERA. Do the Pupils and Students Understand Electrochemical Voltage Series? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy. s. 5609-5613. ISBN 978-84-697-3777-4. 2017.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Lukáš PAWERA. DO THE PUPILS AND STUDENTS UNDERSTAND ELECTROCHEMICAL VOLTAGE SERIES? In EDULEARN17. 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017.
  3. PAWERA, Lukáš, Tomáš MILÉŘ a Petr SLÁDEK. Physics Education in Historical Perspective and Future Trends. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy. s. 5639-5644. ISBN 978-84-697-3777-4. 2017.
  4. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 2017.
  5. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...? In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 289-296. ISBN 978-80-244-5226-5. 2017.
  6. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 2017.

  2016

  1. PAWERA, Lukáš a Tomáš MILÉŘ. Elektřina to je dřina. Brno: MjUNI, 2016.
  2. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Nakladatelství P3K s.r.o. s. 188 - 193. ISBN 978-80-87343-58-6. 2016.
  3. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Pokusy s PET lahvemi. Brno: MjUNI, 2016.
  4. PAWERA, Lukáš a Tomáš MILÉŘ. Pomoc z nebe. Brno: Noc vědců 2016, 2016.
  5. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Testování slunečních vařičů. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 - Sborník z konference. 1. vyd. Praha. s. 178-183. ISBN 978-80-87343-58-6. 2016.

  2015

  1. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Elektřina to je dřina. Noc vědců, 2015.
  2. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Hustota plynů - jak ji změřit? In Vladimír Vochozka, Vít Bednář, Ota Kéhar, Miroslav Randa. Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 151-155. ISBN 978-80-261-0439-1. 2015.
  3. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Jednoduché zařízení pro plasmatickou úpravu materiálů. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. ISBN 978-80-210-7844-4. 2015.
  4. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Jednoduché zařízení pro plasmatickou úpravu materiálů. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015. 2015.
  5. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Jednoduché zařízení pro plasmatickou úpravu materiálů. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita. s. 142-146. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015. 2015.
  6. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Lovci světla. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 1. vyd. MU, 2015.
  7. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  8. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
  9. SKÁCELOVÁ, Dana, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL, Lukáš PAWERA, Martin HANIČINEC, Jürgen MEISCHNER a Mirko ČERNÁK. Properties of atmospheric pressure plasma oxidized layers on silicon wafers. Open Chemistry. Varšava, Polsko: De Gruyter, roč. 13, č. 1, s. 376-381. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0047. 2015.
  10. PAWERA, Lukáš. Výboje v plynech. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. ISBN 978-80-210-7814-7. 2015.
  11. PAWERA, Lukáš. Výboje v plynech. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015.
  12. PAWERA, Lukáš, Petr SLÁDEK a Tomáš MILÉŘ. Zatmění Slunce a jeho vliv na funkci fotovoltaické elektrárny. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-995-4. 2015.

  2014

  1. CÁB, František a Lukáš PAWERA. Efektivita jednoduchých experimentů ve výuce fyziky. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: UNOB. s. 1-8. ISBN 978-80-7231-958-9. 2014.
  2. NAVRÁTIL, Vladislav a Lukáš PAWERA. Fotokatalýza v praxi a ve škole. I. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 59 s. Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie,IV. ISBN 978-80-210-7157-5. 2014.
  3. NAVRÁTIL, Vladislav a Lukáš PAWERA. Fotokatalýza v praxi a ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 59 s. ISBN 978-80-210-7157-5. 2014.
  4. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Hustota plynů - jak ji změřit? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
  5. PAWERA, Lukáš. Magnetická levitace. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. ISBN 978-80-210-6870-4. 2014.
  6. PAWERA, Lukáš. Magnetická levitace. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. vyd. Brno. s. 150-154. ISBN 978-80-210-7599-3. 2014.
  7. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Měření hustoty plynů. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. vyd. Brno. s. 164-173. ISBN 978-80-210-7599-3. 2014.
  8. SLÁDEK, Petr a Lukáš PAWERA. Měření hustoty plynů. Novotná, Jiřina (ed.). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. ISBN 978-80-210-6870-4. 2014.
  9. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Návrhy pro projektovou výuku fyziky a chemie II. In Ing. Eva Hájková, CSc., Mgr. Rita Vémolová. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. Brno: University of Defence. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-958-9. 2014.
  10. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Návrhy pro projektovou výuku fyziky a chemie II. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 2014.
  11. MILÉŘ, Tomáš a Lukáš PAWERA. Svět zvuků. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2014.

  2013

  1. PAWERA, Lukáš. Experimenty na dálku. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, roč.5, č. 2, s. 117-120. ISSN 1803-537X. 2013.
  2. PAWERA, Lukáš. Experimenty na dálku. In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem. s. 127-131. ISBN 978-80-7414-577-3. 2013.
  3. JUREČEK, Pavel a Lukáš PAWERA. Multifunkční lavice pro vzdálené experimenty. In Ladislav Várkoly. Dnešné trendy inovácií. Dubnice nad Váhom: MiF, Dubnica nad Váhom. s. 92-97. ISBN 978-80-89400-60-7. 2013.
  4. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Náměty k projektové výuce fyziky a chemie. In Jiří Neubauer and Eva Hájková. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings. I. Brno: University of Defense, Faculty of Economics and Management. s. 137- 144. ISBN 978-80-7231-924-4. 2013.
  5. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Povrchové napětí a motivace ve fyzice. In Břehovský, J., Novotný, J., Zukerstein, J. Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. I. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem. s. 109 - 121. ISBN 978-80-7414-577-3. 2013.
  6. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Povrchové napětí a motivace ve fyzice. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1803-537X. 2013.
  7. NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Povrchové napětí a motivace ve fyzice. In Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. 2013.
  8. PAWERA, Lukáš. Vývoj vzdálených experimentů na katedře fyziky PdF MU. In Dnešné trendy inovácií. 2013.
  9. PAWERA, Lukáš. Vývoj vzdálených experimentů na katedře fyziky PdF MU. In Ladislav Várkoly. Dnešné trendy inovácií. Dubnice nad Váhom: MiF, Dubnica nad Váhom. s. 128-135. ISBN 978-80-89400-60-7. 2013.

  2012

  1. JUREČEK, Pavel a Lukáš PAWERA. 2. místo v celostátní soutěži diplomových prací. Univerzita Hradec Králové, 2012.

  2011

  1. PAWERA, Lukáš. Online laboratoře PdF MU, nové trendy, experimenty s polovodičovými prvky. Brno. 70 s. ISBN 978-80-7231-779-0. 2011.
  2. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Remote Laboratories - Multiple Task Server. In Michael E. Auer, Mikuláš Huba. Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (Proceedings of the ICL2011). Wien: International Association of Online Engineering. s. 473-476. ISBN 978-1-4577-1747-5. 2011.
  3. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. REMOTE LABORATORIES - NEW TRENDS. JTIE-JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INFORMATION EDUCATION. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, roč. 3, č. 1, s. 271-274. ISSN 1803-537X. 2011.
  4. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., roč. 12, 11.3.2011, s. 164-167. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.023. 2011.
  5. PAWERA, Lukáš a Petr SLÁDEK. Vzdálené laboratoře, nový přístup při vytváření vzdálených experimentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 270 s. ISBN 978-80-244-2894-9. 2011.

  2010

  1. PAWERA, Lukáš. Detekce pozice - aplikace ve fototermální deflexní spektroskopii. In Reálné a aktuální problémy spolupráce s průmyslem, Příklady dobré praxe při vytváření partnerských sítí. 2010.
  2. PAWERA, Lukáš. Metoda PDS pro charakterizaci elektronových stavů. In Potential and application of surface nanotreatment of polymers and glass (Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla), PASNAG. 2010.
  3. PAWERA, Lukáš. Online snímání biofyzikálních parametrů žáka během vyučovací jednotky. s. 47-47. ISBN 978-80-7392-098-2. 2010.
  4. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2010.
  5. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. ISSN 1986-3020. 2010.
  6. PAWERA, Lukáš. Vzdálené fyzikální laboratoře. In Studium učitelství fyziky a badatelsky orientovaná výuka v České republice 2010 (FYBO ČR 2010). 2010.

  2009

  1. BEDNÁROVÁ, Renáta, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Festival vědy. 2009.
  2. BEDNÁROVÁ, Renáta, Denisa KAWULOKOVÁ, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Noc vědců. 2009.
  3. PAWERA, Lukáš a Jan VÁLEK. On-line fyzikální laboratoř. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 2009.
  4. PAWERA, Lukáš a Jan VÁLEK. On-line fyzikální laboratoř. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 2009.
  5. PAWERA, Lukáš a Jan VÁLEK. On-line fyzikální laboratoř. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 183-187. ISBN 978-80-210-5022-8. 2009.
  6. BEDNÁROVÁ, Renáta, Denisa KAWULOKOVÁ a Lukáš PAWERA. Výukový program Energie. 2009.

  2008

  1. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA, Jan VÁLEK a Jan MIKULENKA. On-line fyzikální laboratoř. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2024 02:25