Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. OREKHOVA, Alla, Miloš BARTÁK, Josef HÁJEK a Jana MORKUSOVÁ. Species-specific responses of spectral reflectance and the photosynthetic characteristics in two selected Antarctic mosses to thallus desiccation. Acta Physiologiae Plantarum. Springer, 2022, roč. 44, č. 1, s. 1-19. ISSN 0137-5881. doi:10.1007/s11738-021-03339-6.
 2. LANG, Jaroslav, Barbora ZIKMUNDOVÁ, Josef HÁJEK, Miloš BARTÁK a Peter VÁCZI. The effects of foliar application of phenoxy and imidazoline family herbicides on the limitation of primary photosynthetic processes in Galega orientalis L. Agronomy. MDPI, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 2073-4395. doi:10.3390/agronomy12010096.
 3. 2021

 4. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Alla OREKHOVA, Johana VILLAGRA, Catalina MARÍN, Götz PALFNER a Angélica CASANOVA-KATNY. Inhibition of Primary Photosynthesis in Desiccating Antarctic Lichens Differing in Their Photobionts, Thallus Morphology, and Spectral Properties. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 4, s. "818", 21 s. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9040818.
 5. OREKHOVA, Alla, Miloš BARTÁK, Angélica CASANOVA-KATNY a Josef HÁJEK. Resistance of Antarctic moss Sanionia uncinata to photoinhibition: Chlorophyll fluorescence analysis of samples from the western and eastern coasts of the Antarctic Peninsula. Plant Biology. Wiley, 2021, roč. 23, č. 4, s. 653-663. ISSN 1435-8603. doi:10.1111/plb.13270.
 6. HÁJEK, Josef, Andrea HOJDOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Peter VÁCZI, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ a Miloš BARTÁK. Responses of thallus anatomy and chlorophyll fluorescence-based photosynthetic characteristics of two Antarctic species of genus Usnea to low temperature. Photosynthetica. Institute of Experimental Botany, AS CR, 2021, roč. 59, č. 1, s. 95-105. ISSN 0300-3604. doi:10.32615/ps.2021.002.
 7. 2020

 8. BEDNAŘÍKOVÁ, Michaela, Yeray FOLGAR CAMEAN, Zuzana KUČEROVÁ, Dušan LAZÁR, Martina ŠPUNDOVÁ, Josef HÁJEK a Miloš BARTÁK. Analysis of K-, and L-band appearance in OJIPs in Antarctic lichens in low and high temperature. Photosynthetica. Prague: Institute of Experimental Botany, ASCR, 2020, roč. 58, č. 2, s. 646-656. ISSN 0300-3604. doi:10.32615/ps.2019.180.
 9. ARENA, Carmen, Stefano CONTI, Silvana FRANCESCA, Giuseppe MELCHIONNA, Josef HÁJEK, Miloš BARTÁK, Amalia BARONE a Maria Manuela RIGANO. Eco-Physiological Screening of Different Tomato Genotypes in Response to High Temperatures: A Combined Field-to-Laboratory Approach. Plants. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 4, s. 1-16. ISSN 2223-7747. doi:10.3390/plants9040508.
 10. LANG, Jaroslav, Miloš BARTÁK, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Bára ZIKMUNDOVÁ. Chilling effects on primary photosynthetic processes in Medicago sativa: Acclimatory changes after short- and long-term exposure to low temperatures. Biologia. New York: Springer, 2020, roč. 75, č. 8, s. 1105-1114. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-020-00470-6.
 11. MISHRA, Kumud Bandhu, Petr VITEK, Anamika MISHRA, Josef HÁJEK a Miloš BARTÁK. Chlorophyll a fluorescence and Raman spectroscopy can monitor activation/deactivation of photosynthesis and carotenoids in Antarctic lichens. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. OXFORD: Elsevier Science, 2020, roč. 239, OCT 5 2020, s. 1-9. ISSN 1386-1425. doi:10.1016/j.saa.2020.118458.
 12. BARTÁK, Miloš, Alla OREKHOVA, Jakub NEZVAL, Michal ORAVEC, Josef HÁJEK, Vladimír ŠPUNDA, Jan TŘÍSKA, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ, Gabriella Nora Maria GIUDICI a Radek PECH. Light regimen-induced variability of photosynthetic pigments and UV-B absorbing compounds in Luzula sylvatica from Arcto-Alpine tundra. Czech Polar Reports. MUNI Press, 2020, roč. 10, č. 2, s. 263-280. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2020-2-20.
 13. OREKHOVA, Alla, Miloš BARTÁK a Josef HÁJEK. Resistance of Antarctic moss Sanionia uncinata to photoinhibition: analysis of limitation of photosynthetic processes. In Jan Kavan, Matěj Roman. SPARC 2020 Proceedings. Brno: Masaryk University, 2020. s. 32-33. ISBN 978-80-210-9660-8.
 14. OREKHOVA, Alla, Miloš BARTÁK a Josef HÁJEK. Resistance of Antarctic moss Sanionia uncinata to photoinhibition: Analysis of limitation of photosynthetic processes. In In: Jan Kavan, Matěj Roman, Filip Hrbáček (eds.): SPARC, 21-22 September 2020, Brno; Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2020, pp. 30-31. 2020.
 15. VÁCZI, Peter, Miloš BARTÁK, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ, Filip HRBÁČEK a Josef HÁJEK. Spectral properties of Antarctic and Alpine vegetation monitored by multispectral camera: Case studies from James Ross Island and Jeseníky Mts. Czech Polar Reports. MUNI Press, 2020, roč. 10, č. 2, s. 297-312. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2020-2-22.
 16. HÁJEK, Josef a Andrea HOJDOVÁ. Vliv šokového zmrazení na anatomické charakteristiky antarktických lišejníků rodu Usnea a jejich fotobiontů. In In: Sborník abstraktů. 2. konference Sekce pro biologii nízkých teplot Česko-slovenské biologické společnosti, z. s.,,Metodologie studia živých organismů při teplotách pod bodem mrazu“ a workshop ,,Kryokonzervace tkání a buněk“, 14.-15.9.2020, Hradec Králové. 2020.
 17. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK, Alla OREKHOVA, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Kristýna DUFKOVÁ. Výzkum fyziologických procesů autotrofů z polárních oblastí Země ve vztahu k teplotě: Terénní a laboratorní studie využívající biofyzikální metody měření. In In: Sborník abstraktů. 2. konference Sekce pro biologii nízkých teplot Česko-slovenské biologické společnosti, z. s.,,Metodologie studia živých organismů při teplotách pod bodem mrazu“ a workshop ,,Kryokonzervace tkání a buněk“, 14.-15.9.2020, Hradec Králové. 2020.
 18. 2019

 19. BARTÁK, Miloš, Kamil LÁSKA, Josef HÁJEK a Peter VÁCZI. Microclimate variability of Antarctic terrestrial ecosystems manipulated by open top chambers: Comparison of selected austral summer seasons within a decade. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2019, roč. 9, č. 1, s. 88-106. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2019-1-8.
 20. MAREČKOVÁ, Michaela, Miloš BARTÁK a Josef HÁJEK. Temperature effects on photosynthetic performance of Antarctic lichen Dermatocarpon polyphyllizum: a chlorophyll fluorescence study. Polar Biology. New York: Springer, 2019, roč. 42, č. 4, s. 685-701. ISSN 0722-4060. doi:10.1007/s00300-019-02464-w.
 21. HÁJEK, Josef, Jana MORKUSOVÁ, Miloš BARTÁK, Alla OREKHOVA, Andrea HOJDOVÁ a Yeray FOLGAR-CAMEÁN. The effects of short-term freezing stress on primary photosynthetic processes in Antarctic moss and lichens (7.-P-24, Bulletin of the Czech Society of Experimental Plant Biology and the Physiological Section of the Slovak Botanical Society 1/2019. Plant Biology CS 2019, Programme and Book of Abstracts, p. 99). 2019. ISSN 1213-6670.
 22. 2018

 23. ELSTER, Josef, Jana KVÍDEROVÁ, Pavel PŘIBYL, Linda NEDBALOVÁ, Marie ŠABACKÁ, Jaromír LUKAVSKÝ, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK, Tomáš BRANYIK, Petr KAŠTÁNEK a Irena BRANYIKOVÁ. Algal biomass production in central European non-summer and Arctic conditions. In Polar 2018, Abstract Proceedings, Open Science Conference, 19 – 23 June 2018, Davos, Switzerland, A SCAR and IASC Event. 2018.
 24. GIUDICI, Gabriella Nora Maria, Josef HÁJEK, Miloš BARTÁK a Svatava KUBEŠOVÁ. Comparative research of photosynthetic processes in selected poikilohydric organisms from Mediterranean and CentralEuropean alpine habitats. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 8, č. 2, s. 286-298. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2018-2-24.
 25. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Jana MORKUSOVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ a Alica KOŠUTHOVÁ. Dehydration-induced changes in spectral reflectance indices and chlorophyll fluorescence of Antarctic lichens with different thallus color, and intrathalline photobiont. Acta Physiologiae Plantarum. Polsko: Springer, 2018, roč. 40, č. 10, s. 1-19. ISSN 0137-5881. doi:10.1007/s11738-018-2751-3.
 26. BARTÁK, Miloš, Eva PLÁTENÍKOVÁ, Hebe CARRERAS, Josef HÁJEK, Jana MORKUSOVÁ, Ana Carolina MATEOS a Michaela MAREČKOVÁ. Effect of UV-B radiation on the content of UV-B absorbing compounds and photosynthetic parameters in Parmotrema austrosinense from two contrasting habitats. Plant Biology. Germany: Wiley, 2018, roč. 20, č. 5, s. 808-816. ISSN 1435-8603. doi:10.1111/plb.12855.
 27. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Kamil LÁSKA, Filip HRBÁČEK, Josef HÁJEK, Gokhan HALICI a Martin BAČKOR. OTC-induced effects on ground thermal regime and moss cover in James Ross Island. In Polar 2018, Abstract Proceedings, Open Science Conference, 19 – 23 June 2018, Davos, Switzerland, A SCAR and IASC Event. 2018.
 28. OREKHOVA, Alla, Miloš BARTÁK a Josef HÁJEK. Post rapid freezing growth of Antarctic strain of Heterococcus sp. monitored by cell viability and chlorophyll fluorescence. Cryobiology. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2018, roč. 85, č. 6, s. 39-46. ISSN 0011-2240. doi:10.1016/j.cryobiol.2018.10.004.
 29. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Jana MORKUSOVÁ a Marie FORBELSKÁ. Primary photosynthesis in Antarctic lichen at subzero temperature: A lab study. In Polar 2018, Abstract Proceedings, Open Science Conference, 19 – 23 June 2018, Davos, Switzerland, A SCAR and IASC Event. 2018.
 30. 2016

 31. BARTÁK, Miloš, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ a Josef HÁJEK. Dehydration-induced responses of primary photosynthetic processes and spectral reflectance indices in Antarctic Nostoc commune. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 6, č. 1, s. 87-95. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2016-1-9.
 32. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Kamil LÁSKA, Daniel NÝVLT, Filip HRBÁČEK, Peter VÁCZI, Ivo SEDLÁČEK, Josef HÁJEK, Barbora CHATTOVÁ a Kateřina SNOPKOVÁ. Ecological research of James Ross Island. Ecosystem components-based approach to study structure and function of Antarctic vegetation oases. In Ministry of Science, Technology and Innovation, Malaysia. Book of Abstracts. Kuala Lumpur: Ministry of Science, Technology and Innovation, Malaysia, 2016. s. 750-751. ISBN 978-0-948277-32-0.
 33. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Josef HÁJEK, Daniel NÝVLT, Kamil LÁSKA, Peter VÁCZI, Barbora CHATTOVÁ, Pavel KAPLER a Filip HRBÁČEK. Educational outreaches of the CzechPolar project and associated activities within the Czech Antarctic Programme. In Ministry of Science, Technology, and Innovation (Malaysia). Book of Abstracts. SCAR Open Science Conference. 1. vyd. Kuala Lumpur: Ministry of Science, Technology, and Innovation (Malaysia), 2016. s. 790-791. ISBN 978-0-948277-32-0.
 34. KAKKOU, Christos, Miloš BARTÁK, Josef HÁJEK, Kateřina SKÁCELOVÁ a Jana HAZDROVÁ. Effects of controlled oxidative stress and uncouplers on primary photosynthetic processes in vegetative cells of Antarctic alga Zygnema sp. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 6, č. 1, s. 96-107. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2016-1-10.
 35. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Jana HAZDROVÁ a Marie FORBELSKÁ. Sensitivity of photosynthetic processes to freezing temperature in extremophilic lichens evaluated by linear cooling and chlorophyll fluorescence. Cryobiology. Academic Press, 2016, roč. 73, č. 3, s. 329-334. ISSN 0011-2240. doi:10.1016/j.cryobiol.2016.10.002.
 36. 2015

 37. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ a Peter VÁCZI. Biovědy v Antarktidě. Současný stav a perspektivy biologického výzkumu v Antarktidě. 2015.
 38. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Jana HAZDROVÁ. Czech Polar Reports, Vol. 5, No.1, No. 2. In Czech Polar Reports. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015. s. 1-240. ISSN 1805-0689.
 39. BARTÁK, Miloš, Kateřina TRNKOVÁ, Erik Steen HANSEN, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Josef HÁJEK a Marie FORBELSKÁ. Effect of dehydration on spectral reflectance and photosynthetic efficiency in Umbilicaria arctica and U. hyperborea. Biologia Plantarum. Academia, 2015, roč. 59, č. 2, s. 357-365. ISSN 0006-3134. doi:10.1007/s10535-015-0506-1.
 40. MISHRA, Anamika, Josef HÁJEK, Tereza TUHÁČKOVÁ, Miloš BARTÁK a Kumud Bandhu MISHRA. Features of chlorophyll fluorescence transients can be used to investigate low temperature induced effects on photosystem II of algal lichens from polar regions. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 5, č. 1, s. 99-111. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2015-1-10.
 41. BARTÁK, Miloš, Jana HAZDROVÁ, Gabriela JÁCHYMOVÁ, Eva PLÁTENÍKOVÁ, Diogo Miguel MONTEIRO ESTEVAO, Josef HÁJEK, Kateřina SKÁCELOVÁ, Peter VÁCZI a Kateřina BALARINOVÁ. Parametry fotosyntézy a syntéza UV-B absorbujících látek se mezidruhově liší u Antarktických lišejníků vystavených doplňkovému UV-B záření. In 14. Konference experimentální biologie rostlin, Brno, 2015. In: Bulletin ČSEBR, p. 69. 2015. ISSN 1213-6670.
 42. BARTÁK, Miloš, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Peter VÁCZI a Josef HÁJEK. Resistance of Antarctic Nostoc sp. colonies to dehydration assessed by chlorophyll fluorescence parameters and spectral reflectance. In 6th International Conference on Polar and Alpine Microbiology, české Budějovice, 2015. 2015. ISBN 978-80-7394-528-2.
 43. HÁJEK, Josef. výkonný editor mezinárodního odborného časopisu Czech Polar Reports (SCOPUS platforma). Czech Polar Reports, 2015. ISSN 1805-0689.
 44. 2014

 45. CONTI, Stefano, Jana HAZDROVÁ, Josef HÁJEK, Petra OČENÁŠOVÁ, Miloš BARTÁK, Kateřina SKÁCELOVÁ a Paola ADAMO. Comparative analysis of heterogeneity of primary photosynthetic processes within fruticose lichen thalli: Preliminary study of interspecific differences. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 4, č. 2, s. 149-157. ISSN 1805-0689.
 46. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Daniel NÝVLT, Kamil LÁSKA, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Pavel KAPLER a Miloš BARTÁK. ECOSYS 2014 - Functioning of Antarctic Terrestrial Ecosystems in Changing Environment. 2014.
 47. BALARINOVÁ, Kateřina, Miloš BARTÁK, Jana HAZDROVÁ, Josef HÁJEK a Jana JÍLKOVÁ. Changes in photosynthesis, pigment composition and glutathione contents in two Antarctic lichens during a light stress and recovery. Photosynthetica. Elsevier, 2014, roč. 52, č. 4, s. 538-547. ISSN 0300-3604. doi:10.1007/s11099-014-0060-7.
 48. TRNKOVÁ, Kateřina, Jana HAZDROVÁ, Jana KVÍDEROVÁ, Josef HÁJEK a Miloš BARTÁK. Changes in spectral properties and chlorophyll fluorescence of Nostoc commune colonies from Svalbard during dehydration and supplemental UV-B stress. In Jan Kavan, Alexandra Bernardová. Polar Ecology Conference 2014. České Budějovice: Neuveden, 2014. s. 149-150, 172 s. ISBN 978-80-7394-463-6.
 49. OČENÁŠOVÁ, Petra, Miloš BARTÁK a Josef HÁJEK. Photoinhibition of photosynthesis in Antarctic lichen Usnea antarctica. II. Analysis of non-photochemical quenching mechanisms activated by low to medium light doses. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2014, roč. 4, č. 1, s. 90-99. ISSN 1805-0689.
 50. RÓTH, Matěj, Samuel LVONČÍK, Josef HÁJEK a Miloš BARTÁK. Photosynthesis of in vitro-cultivated Boswellia amaero trees as affected by high light doses: A complex fluorometric study. Sborník abstraktů. Studentská konference MASTER 2014. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská. Praha, 12.5.2014. 2014, s. 24-25.
 51. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina BALARINOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Jana HAZDROVÁ. Resistance of Antarctic lichens and freshwater algae from James Ross Island to radiation, temperature, dehydration, UV-B and salt stress assessed by photosynthetic parameters. In SCAR Open Science Conference (Auckland). 2014.
 52. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Kamil LÁSKA, Pavel PROŠEK, Josef HÁJEK a Josef HAVEL. Responses of moss and lichen vegetation to manipulated warming: Long-term study exploiting OTC approach at James Ross Island, Antarctica. In SCAR Open Science Conference (Auckland). 2014.
 53. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Jana HAZDROVÁ a Miloš BARTÁK. Simultaneous measurements of PSII activity and thallus temperature during linear cooling. A method to assess interspecific differences in photosynthetic processes in lichens from polar regions. In Polar Ecology Conference, Ceske Budejovice, p. 56-57. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.
 54. 2013

 55. VÁCZI, Peter a Josef HÁJEK. Annual water temperature courses in two contrasting lakes at James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2013, roč. 3, č. 2, s. 213-219. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2013-2-22.
 56. BARTÁK, Miloš a Josef HÁJEK. Czech Polar Reports. ISSN 1805-0689. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 82-228, 146 s.
 57. BARTÁK, Miloš a Josef HÁJEK. Czech Polar Reports. ISSN 1805-0689. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1-81.
 58. PROŠEK, Pavel, Miloš BARTÁK, Kamil LÁSKA, Alois SUCHÁNEK, Josef HÁJEK a Pavel KAPLER. Facilities of J. G. Mendel Antarctic station: Technical and technological solutions with a special respect to energy sources. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 3, č. 1, s. 38-57. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2013-1-7.
 59. KVÍDEROVÁ, Jana, Josef HÁJEK a Roger M WORLAND. The ice nucleation activity of extremophilic alga. CryoLetters. 2013, roč. 34, (2), s. 137-148. ISSN 0143-2044.
 60. 2012

 61. BALARINOVÁ, Kateřina, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jana HAZDROVÁ a Josef HÁJEK. Cultivation of antarctic alga Trebouxia sp. in a bioreactor: chlorophyll fluorescence-based study of temperature-dependent growth. In Polar Ecology Conference 2012. 2012. ISBN 978-80-7394-375-2.
 62. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK a Lucie JAHNOVÁ. Interspecific differences in cryoresistance of lichen symbiotic algae of genus Trebouxia assessed by cell viability and chlorophyll fluorescence. Cryobiology. 2012, roč. 64, č. 3, s. 215-222. ISSN 0011-2240. doi:10.1016/j.cryobiol.2012.02.002.
 63. JUPA, Radek, Josef HÁJEK, Jana HAZDROVÁ a Miloš BARTÁK. Interspecific differences in photosynthetic efficiency and spectral reflectance in two Umbilicaria species from Svalbard during controlled desiccation. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2, č. 1, s. 31 - 41. ISSN 1805-0689.
 64. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Petra OČENÁŠOVÁ. Photoinhibition of photosynthesis in Antarctic lichen Usnea antarctica. I. Light intensity- and light duration-dependent changes in functioning of photosystem II. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2, č. 1, s. 42-51. ISSN 1805-0689.
 65. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI a Josef HÁJEK. Photosynthetic activity in three vascular species of Spitsbergen vegetation during summer season in response to microclimate. Polish Polar Research. Polsko: Polska akademia nauk., 2012, roč. 33, č. 4, s. 443-462. ISSN 0138-0338. doi:10.2478/v101830120018z.
 66. 2011

 67. HÁJEK, Josef, Jana HAZDROVÁ a Kamil LÁSKA. Book Review: "John Turner and Gareth J. Marshall (2011): Climate Change in the Polar Regions. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK. ISBN 978-0-521-85010-0, hardback, 448 pages.". Brno, 2011. 1 s. Czech Polar Reports 1 (1), p. 63. ISSN 1805-0689.
 68. LÁSKA, Kamil, Miloš BARTÁK, Josef HÁJEK, Pavel PROŠEK a Olga BOHUSLAVOVÁ. Climatic and ecological characteristics of deglaciated area of James Ross Island, Antarctica, with a special respect to vegetation cover. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 1, č. 1, s. 49-62. ISSN 1805-0689.
 69. BARTÁK, Miloš a Josef HÁJEK. Czech Polar Reports. ISSN 1805-0689. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1-64.
 70. BALARINOVÁ, Kateřina, Josef HÁJEK, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jana HAZDROVÁ, Kamil LÁSKA, Ivo SEDLÁČEK a Marcel KOSINA. Odezva antarktických extremofilních organismů na faktory prostředí studovaná v terénu a pomocí laboratorních experimentů. Přednášející: J. Hájek. In Workshop on Changes of the Polar Ecosystem, 12. výroční zasedání Polární sekce České geografické společnosti, Bedřichov v Jizerských horách, 9. - 11. listopadu 2011. 2011.
 71. 2010

 72. HÁJEK, Josef, Lubomír SMEJKAL, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI a Helena LIPAVSKÁ. Effects of extrenally added ribitol on primary photosynthetic processes at low and freezing temperature in lichen thalli. In The XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB 2010) will be held at the Valencia Conference Centre (Palacio de Congresos). Valencia, Spain. 4 - 9 July 2010. 2010.
 73. KVÍDEROVÁ, Jana, Josef HÁJEK a Michael Roger WORLAND. Chlamydomonas nivalis, Chlamydomonas reinhardtii, Chloromonas nivalis, Trebouxia asymmetrica, Trebouxia erici, Trebouxia glomerata - soubor 6 multimediálních DVD. Botanický ústav AV ČR, 2010.
 74. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jana KVÍDEROVÁ, Jaroslav LANG, Kristýna VEČEŘOVÁ, Lucie JAHNOVÁ, Lubomír SMEJKAL a Hana CEMPÍRKOVÁ. Mechanismy tolerance řas a lišejníků vůči extrémním faktorům prostředí: Detekce fyziologických procesů pomocí pokročilých biofyzikálních a biochemických metod. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, podzim 2010, sborník abstraktů 12. Konference experimentální biologie rostlin, 14. až 17. září 2010, Česká zemědělská univerzita v Praze – Suchdole, strana 142. 2010. ISSN 1213-6670.
 75. KVÍDEROVÁ, Jana, Josef HÁJEK, Josef ELSTER, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI a Linda NEDBALOVÁ. Photosynthetic microorganisms in cold environments. In 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010. 2010.
 76. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jan GLOSER, Kamil LÁSKA a Pavel PROŠEK. Physiological processes in mosses and lichens in response to local climate: Case study from the James Ross Island, Antarctics. In IPY Oslo Science Conference 2010, Lillestrøm, 8-12.6.2010. 2010.
 77. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Jaroslava DUBOVÁ a Julie ROTKOVSKÁ. Rostlinné biotechnologie - Současné trendy ve výuce a výzkumu. 2010.
 78. HÁJEK, Josef, Jana KVÍDEROVÁ a Michael Roger WORLAND. The ice nucleation activity of green algae isolated from low-temperature environments. In IPY Oslo Science Conference 2010, Lillestrøm, 8-12.6.2010. 2010.
 79. 2009

 80. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Lubomír SMEJKAL a Peter VÁCZI. Cryoproective effects of ribitol on lichen photosynthetic processes. In In: M. Barták, J. Hájek, P. Váczi (eds.): Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Book of Abstracts and Contributed Papers. Conference, Brno, October 22th-23th, 2009. 1st edition, 2009. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. s. 67-68, 71 s. ISBN 978-80-210-4987-1.
 81. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK, Lubomír SMEJKAL a Helena LIPAVSKÁ. Cryoproective role of ribitol in Xanthoparmelia somloensis. BIOLOGIA PLANTARUM. NETHERLANDS: SPRINGER, 2009, roč. 53, č. 4, s. 677-684. ISSN 0006-3134.
 82. HÁJEK, Josef. Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Ice Nucleation Spectrometry (INS). In In: N. Walter (ed.): CAREX Publication #1: CAREX Transfer of Knowledge Grants 2008 Reports. Nicolas Walter, CAREX Project Office, European Science Foundation, B.P. 90015, 1, Quai Lezay-Marnésia, 67080 Strasbourg Cedex, France, 2009. s. 6-8.
 83. ŠTEPIGOVÁ, Jana, Kristýna VEČEŘOVÁ a Miloš BARTÁK. Does amount of light harvesting complexes play a role in the sensitivity of DCMU-treated Arabidopsis thaliana to high light stress? In 7th International Conference of Ph.D. Students on Experimental Plant Biology, MZLU, Brno, Czech Republic, 30th June – 1st July 2009. 2009. ISBN 978-80-7375-310-8.
 84. LANG, Jaroslav, Miloš BARTÁK, Kristýna VEČEŘOVÁ a Hana CEMPÍRKOVÁ. Fungicides and insecticides effects on photosynthesis and photoprotective mechanisms in A. thaliana under high light and high temperature stress. In 7th International Conference of Ph.D. Students on Experimental Plant Biology, MZLU, Brno, Czech Republic, 30th June – 1st July 2009. 2009. ISBN 978-80-7375-310-8.
 85. SMEJKAL, Lubomír, Josef HÁJEK a Miloš BARTÁK. Levels of polyols and non-structural saccharides in natural and experimentally affected lichens: Case study in Xanthoparmelia somloensis. In 7th International Conference of Ph.D. Students on Experimental Plant Biology, MZLU, Brno, Czech Republic, 30th June – 1st July 2009. 2009. ISBN 978-80-7375-310-8.
 86. BARTÁK, Miloš, Kamil LÁSKA, Pavel PROŠEK, Josef HÁJEK a Peter VÁCZI. Long-term study on vegetation responses to manipulated warming using open top chambers installed in three contrasting Antarctic habitats. In In: M. Barták, J. Hájek, P. Váczi (eds.): Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Book of Abstracts and Contributed Papers. Conference, Brno, October 22th-23th, 2009. Masaryk University, Brno, Czech Republic. 1st edition, 2009. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. s. 48-51, 71 s. ISBN 978-80-210-4987-1.
 87. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Photosynthetic electron transport at low temperatures in the green algal foliose lichens Lasallia pustulata and Umbilicaria hirsuta affected by manipulated levels of ribitol. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 2009, roč. 47, č. 2, s. 199-205, 6 s. ISSN 0300-3604.
 88. HÁJEK, Josef, Jana KVÍDEROVÁ, Roger WORLAND, Miloš BARTÁK, Josef ELSTER a Peter VÁCZI. Snow algae and lichen algae differ in their resistance to freezing temperature: An ice nucleation study. Phycologia. Lawrence: International Phycological Society, 2009, roč. 48, č. 4, s. 37-38. ISSN 0031-8884.
 89. LÁSKA, Kamil, Miloš BARTÁK a Josef HÁJEK. Současné trendy v bioklimatologii a ekologické fyziologii rostlin. 2009.
 90. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Jan GLOSER, Kamil LÁSKA a Pavel PROŠEK. Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. 2009.
 91. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Jan GLOSER, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Kamil LÁSKA. Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems, Electronic conference on interactions between antarctic life and environmental factors, IPY-related research. 2009.
 92. HÁJEK, Josef. Testing cryoprotective mechanisms in snow algae and lichen symbiotic algae. Carex Newsletter, Issue 2, February 2009. 2009, s. 2-2.
 93. JAHNOVÁ, Lucie, Josef HÁJEK a Peter VÁCZI. Účinek mrazových teplot na jednobuněčné řasy: Případová studie kryoresistence řas rodu Trebouxia. In In: K. Láska (ed.): Současné trendy v bioklimatologii a ekologické fyziologii rostlin. Sborník příspěvků. Seminář věnovaný výzkumu prostředí přírodních i člověkem pozměněných ekosystémů, aplikací v zemědělské a lesnické praxi, 11. prosince 2009, PřF MU. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 6-7. ISBN 978-80-210-5099-0.
 94. SMEJKAL, Lubomír, Josef HÁJEK a Miloš BARTÁK. Vliv nízkých teplot na základní fyziologické funkce lišejníků: role ribitolu v odolnosti lišejníků vůči mrazu. In In: K. Láska (ed.): Současné trendy v bioklimatologii a ekologické fyziologii rostlin. Sborník příspěvků. Seminář věnovaný výzkumu prostředí přírodních i člověkem pozměněných ekosystémů, aplikací v zemědělské a lesnické praxi, 11. prosince 2009, PřF MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 8-11. ISBN 978-80-210-5099-0.
 95. 2008

 96. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK a Lubomír SMEJKAL. Addition of ribitol into Xanthoparmelia somloensis thallus alters photosynthetic processes in PS II of symbiotic alga at sub-zero temperature. In Physiologia Plantarum. Special Issue: Redox Signal Integration. FESPB 2008 Abstracts. Lund: John Wiley - Blackwell, 2008. s. 09-056, 1 s. ISSN 0031-9317.
 97. BARTÁK, Miloš, Kristýna VEČEŘOVÁ, Jaroslav LANG, Peter VÁCZI, Hana CEMPÍRKOVÁ, Josef HÁJEK, Břetislav BRZOBOHATÝ a Petr ILÍK. Analysis of <i>A. thaliana</i> resistence to high light stress and reactive oxygen species formation using biophysical methods. In Book of Abstract, 5th Tri-National Arabidopsis Meeting. 2008.
 98. BARTÁK, Miloš, Hana VRÁBLÍKOVÁ-CEMPÍRKOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Kristýna VEČEŘOVÁ. Duration of irradiation rather than quantity and frequency of high irradiance inhibits photosynthetic processes in the lichen Lasallia pustulata. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 2008, roč. 46, č. 2, s. 161-169. ISSN 0300-3604.
 99. BARTÁK, Miloš, Jan GLOSER, Josef HÁJEK, Jaroslava DUBOVÁ, Hana CEMPÍRKOVÁ a Martina HÁJKOVÁ. Ecophysiological investigations in Antarctic lichen species. In In: M. Janouch, L. Sieger (eds.): Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003-2008. Book of Abstracts. Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, p. 16-17. 2008. ISBN 978-80-86690-61-2.
 100. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Jan GLOSER a Miloš BARTÁK. Responses of Antarctic lichens to extremes in environment studied by open top chambers and chlorophyll fluorescence technique: Field experience from the James Ross Island and controlled laboratory experiments. In In: M. Janouch, L. Sieger (eds.): Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003-2008. Book of Abstracts. Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, p. 60-61. 2008. ISBN 978-80-86690-61-2.
 101. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Hana CEMPÍRKOVÁ, Jaroslav LANG, Kristýna VEČEŘOVÁ a Jana ŠTEPIGOVÁ. Responses of PS II to high light in LHC-deficient Arabidopsis thaliana mutants detected by two chlorophyll fluorescence techniques. In Physiologia Plantarum. Special Issue: Redox Signal Integration. FESPB 2008 Abstracts. Lund: John Wiley - Blackwell, 2008. s. 13-13. ISSN 0031-9317.
 102. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Hana CEMPÍRKOVÁ, Jan GLOSER a Miloš BARTÁK. Stress physiology of Antarctic lichens: Evidence from field and laboratory measurements. In In: M. Janouch, L. Sieger (eds.): Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003-2008. Book of Abstracts. Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, p. 30. 2008. ISBN 978-80-86690-61-2.
 103. 2007

 104. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK a Jerzy SMYKLA. Low-temperature limitation of primary photosynthetic processes in Antarctic lichens Umbilicaria antarctica and Xanthoria elegans. Polar Biology. Berlin / Heidelberg: Springer, 2007, roč. 31, č. 1, s. 47-51. ISSN 0722-4060.
 105. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Lubomír SMEJKAL a Miloš BARTÁK. Vliv externě aplikovaného ribitolu na primární procesy fotosyntézy lišejníku Xanthoparmelia somloensis (Gyelnik) Hale za nízkých teplot. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. Konference experimentální biologie rostlin: 11. dny fyziologie rostlin Olomouc 9-12.7.2007. Olomouc, 2007. s. 109-109. ISBN 1213-6670.
 106. 2006

 107. BARTÁK, Miloš, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Josef HÁJEK, Kristýna VEČEŘOVÁ, Jaroslav LANG a Peter VÁCZI. Antioxidative mechanisms in a lichen Lasallia pustulata exposed to light and dehydration stress. s. In FESPB 2006 Congress: Book of Abstracts. Lyon (2006): University Lyon, 2006. s. 126-126.
 108. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK a Jaroslava DUBOVÁ. Inhibition of photosynthetic processes in foliose lichens induced by temperature and osmotic stress. Biologia Plantarum. Dordrecht: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2006, roč. 50, č. 4, s. 624-634, 10 s. ISSN 0006-3134.
 109. VRÁBLÍKOVÁ, Hana, Miloš BARTÁK, Jana ŠTEPIGOVÁ, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Kristýna VEČEŘOVÁ. Photosynthesis and photoprotection are more influenced by light duration than light intensity in the lichen Lasallia pustulata. In FESPB 2006 Congress: Book of Abstracts. Lyon (2006): University Lyon, 2006. s. 128-128.
 110. 2005

 111. ŠTEPIGOVÁ, Jana, Miloš BARTÁK, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Kristýna VEČEŘOVÁ, Peter VÁCZI a Josef HÁJEK. Dynamics of xanthophyll cycle pigments in high light treated lichens. In Plant Physiology Conference of PhD Students and Young Scientists. Modra: Dept.of Plant Physiology, Institute of Botany, SAV Bratislava, 2005. s. 38-38.
 112. HÁJEK, Josef a Miloš BARTÁK. Effect of polyols on photosynthetic response of foliose lichens to sub-zero temperature. In XVII International Botanical Congress - Abstracts. Wien: IBC2005, 2005. s. 523-524.
 113. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Jana ŠTEPIGOVÁ. Extent of photoinhibition and the rate of recovery from photoinhibition in lichens depends on modus of high light stress. In PHOTOSYNTHESIS AND STRESS: Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research. Brno: Masaryk University, Brno, 2005. s. 46. ISBN 80-210-3762-8.
 114. HÁJEK, Josef. Method for the estimation of effective concentration of polyols in green algal lichens at low temperature. In Photosynthesis and Stress, Book of Abstracts, September 15-16, 2005, Brno, Czech Republic. Brno: MU, 2005. s. 49-49. ISBN 80-210-3762-8.
 115. BARTÁK, Miloš, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK, Jana ŠTEPIGOVÁ a Petr ILÍK. Photoprotective mechanisms in foliose lichens have sufficient capacity to cope with a short-term high light stress. In XVII International Botanical Congress - Abstracts. Wien: IBC2005, 2005. s. 511-511.
 116. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Jan GLOSER a Marie KUMMEROVÁ. PHOTOSYNTHESIS AND STRESS - Central European Conference. 2005.
 117. BARTÁK, Miloš, Jan GLOSER a Josef HÁJEK. Visualized photosynthetic characteristics of the lichen Xanthoria elegans related to daily courses of light, temperature and hydration: a field study from Galindez Island, maritime Antarctica. The Lichenologist. Academic Press, 2005, roč. 37, č. 5, s. 433-443. ISSN 0024-2829.
 118. 2004

 119. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Hana VRÁBLÍKOVÁ a Jaroslava DUBOVÁ. High-Light Stress and Photoprotection in Umbilicaria antarctica Monitored by Chlorophyll Fluorescence Imaging and Changes in Zeaxanthin and Glutathione. Plant Biology. Stuttgart: Thieme, Georg Thieme Verlag, 2004, roč. 6, č. 3, s. 333-341. ISSN 1435-8603.
 120. HÁJEK, Josef a Miloš BARTÁK. Osmotic stress at low temperature in Umbilicaria hirsuta, Lasalia pustulata. In Book of Abstracts, 14th FESPB Congress, Krakow, Poland, Aug. 23-27, 2004. Acta Physiologiae Plantarum. Krakow, Poland: Acta Physiologiae Plantarum, 2004. s. 228-228.
 121. BARTÁK, Miloš, Jan GLOSER, Josef HÁJEK, Jaroslava DUBOVÁ, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Peter VÁCZI, Ondřej KOMÁREK a Martina HÁJKOVÁ. Photosynthetic characteristics of foliose lichens in response to light, temperature and water status of thallus. In Book of Abstracts. 5th IAL Symposium. Tartu, Estonia: University of Tartu, 2004. s. 43. ISBN 9985-56-922-9.
 122. HÁJEK, Josef a Miloš BARTÁK. The role of ribitol in resistance of lichens to low temperature effects. In Book of Abstracts, 10th Days of Plant Physiology, Bratislava, Slovakia, Sept. 5-9, 2004. Bratislava, Slovakia: Book of Abstracts, 10th Days of Plant Physiology, Bratislava, Slovakia, Sept. 5-9, 2004, 2004. s. 96-96.
 123. ILÍK, Petr, Eva KOTABOVÁ, Radek KAŇA, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Unusual step(s) in the fast chlorophyll fluorescence induction in lichens. In Acta Physiologiae Plantarum. Warszawa: Polish Academy of Science, 2004. s. 174. ISSN 0137-5881.
 124. HÁJEK, Josef a Miloš BARTÁK. Visualization of high light effects on intrathalline variability of photosynthetic processes in hydrated Lasallia pustulata. In Book of Abstracts. 5th IAL Symposium. Tartu, Estonia: University of Tartu, 2004. s. 45. ISBN 9985-56-922-9.
 125. 2003

 126. VÁCZI, Peter, Josef HÁJEK, Hana VRÁBLÍKOVÁ a Miloš BARTÁK. Alterations in fast chlorophyll fluorescence rise detect high light stress in photosystem II of antarctic lichen species. In Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists; Book of Abstracts. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, Faculty of Agronomy and Masaryk University, Faculty of Science, 2003. s. 11-12. ISBN 80-7157-676-X.
 127. HÁJEK, Josef a Miloš BARTÁK. Combined effect of NaCl and temperature on chlorophyll fluorescence parameters in Lasallia pustulata and Umbilicaria hirsuta. In Book of Abstracts. Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, Masaryk University, 2003. s. 113-114. ISBN 80-7157-676-X.
 128. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Photosynthesis in two foliose lichen species in response to a changing temperature and dehydration. In Book of Abstracts. Photosynthesis in a Changing World (PHOTOCHANGE). Kolymbari (Greece): European Union, 2003. s. 76.
 129. BARTÁK, Miloš, Hana VRÁBLÍKOVÁ a Josef HÁJEK. Sensitivity of photosystem 2 of Antarctic lichens to high irradiance stress:Fluorometric study of fruticose (Usnea antarctica)and foliose (Umbilicaria decussata) species. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 2003, roč. 41, č. 4, s. 497-504. ISSN 0300-3604.
 130. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Hana VRÁBLÍKOVÁ. Spatial pattern of low-temperature photoinhibition on thalli of Antarctic lichen species Umbilicaria antarctica visualized by a novel approach. In Book of Abstracts. 10th Congress of the European Society for Photobiology. Vienna (Austria): European Society for Photobiology, 2003. s. 108.
 131. 2001

 132. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Jan GLOSER. Application of fluorometric methods to measurements of lichen photosynthetic responses to changing temperature and thallus hydration. In Ecology of Antarctic Coastal Oasis. Brno: Masaryk University, 2001. s. 73-82. ISBN 80-210-2556-5.
 133. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Jan GLOSER. Application of fluorometric methods to measurements of lichen photosynthetic responses to changing temperature and thallus hydration. In Ecology of Antarctic Coastal Oasis. Brno: Masaryk University, 2001. s. 73-82. ISBN 80-210-2556-5.
 134. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK a Jan GLOSER. Effects of thallus temperature and hydration on photosynthetic parameters of Cetraria islandica from contrasting habitats. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 2001, roč. 39, č. 3, s. 427-435. ISSN 0300-3604.
 135. BARTÁK, Miloš, Jaroslava DUBOVÁ, Martina HÁJKOVÁ, Josef HÁJEK a Iva MUSILOVÁ. Intrathalline distribution of an alga Trebouxia sp. and its photosynthetic parameters in Lasallia pustulata and Umbilicaria decussata. In Botany in Time of Molecular Biology, Abstracts of 52nd Congress of Polish Botanical Society. Poznaň: Polish Botanical Society, 2001. s. 174. ISBN 83-7177-133-9.
 136. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Hana VRÁBLÍKOVÁ. Low temperature photoinhibition and recovery in fruticose (Usnea antarctica) and foliose (Umbilicaria decussata) Antarctic lichen species. In IXth Days of Plant Physiology. České Budějovice: UMBR CAS CR, 2001. s. 19.
 137. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK a Jan GLOSER. Photosynthetic response of Iceland moss (Cetraria islandica) to thallus temperature and hydration detected by chlorophyll fluorescence. In IXth Days of Plant Physiology. České Budějovice: UMBR AV ČR, 2001. s. 21. Book of Abstracts.
 138. KAŠPAROVSKÝ, Tomáš, Miloš BARTÁK, Josef HÁJEK a Vladimír MIKEŠ. Vliv metabolitů václavky na obrannou reakci rostlin. In Sborník abstrakt 22. kongresu CSSM. 2001. vyd. Košice: CSSM, 2001. s. 198.
 139. 2000

 140. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Jan GLOSER. Heterogeneity of chlorophyll fluorescence over thalli of several foliose macrolichens exposed to adverse environmental factors: Interspecific differences as related to thallus hydration and high irradiance. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 2000, roč. 38, č. 4, s. 531-537. ISSN 0300-3604.
 141. 1999

 142. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK a Jan GLOSER. Application of fluorometric methods to measurements of lichen photosynthetic responses to changing temperature and thallus hydration. In Ecology of Antarctic Coastal Oasis. Brno: Masaryk University, 1999. s. 5. Book of Abstracts.
 143. 1998

 144. HÁJEK, Josef a PřF MU Brno. Senzitivita semenáčků javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) vůči fotoinhibici. Brno: PřF Masarykovy univerzity, 1998. 165 s. diplomová práce.
 145. 1997

 146. BARTÁK, Miloš a Josef HÁJEK. Recovery from photoinhibition in Acer pseudoplatanus seedlings is altered by the form of nitrogen nutrition. In First Internet Conference of Photochemistry and Photobiology. Wrexham: North East Wales Institute, 1997. s. 1-8. 1.
 147. BARTÁK, Miloš a Josef HÁJEK. Recovery from photoinhibition in Acer pseudoplatanus seedlings is altered by the form of nitrogen nutrition. In First Internet Conference of Photochemistry and Photobiology. Wrexham: North East Wales Institute, 1997. s. 1-8. 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 8. 2022 04:37