Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ZLATOŠOVÁ, Silvie. A Non-asymptotic Automobile Bonus-malus System with Varying Transition Rules. In Josef Nešleha Lukáš Marek Miroslav Svoboda Zuzana Rakovská. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 650-655. ISBN 978-80-210-9338-6.
 2. 2017

 3. ZLATOŠOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65/2017, č. 3, s. 1015-1022. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031015.
 4. ZLATOŠOVÁ, Silvie. The influence of interest rate on insurance companies. In Jana Kotlebová. Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 287-294. ISBN 978-80-225-4362-0.
 5. 2016

 6. ZLATOŠOVÁ, Silvie a Dagmar LINNERTOVÁ. The influence of a low interest rate on life insurance companies. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial System 2016, Proceedings of the 13th Internatonal Scientific Conference,. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 294-299. ISBN 978-80-210-8308-0.
 7. 2015

 8. KAFKOVÁ, Silvie. A Comparison of Several Bonus Malus Systems. In Cetin Bektas. Procedia Economics and Finance. 2015. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015. s. 188-193. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)00918-1.
 9. KAFKOVÁ, Silvie. Bonus-Malus Systems in Vehicle Insurance. In Iacob, AI. Procedia Finance and Economics. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015. s. 216-222. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)00354-8.
 10. LINNERTOVÁ, Dagmar a Silvie KAFKOVÁ. Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors. In Kajurova, V Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2015. s. 367-374. ISBN 978-80-210-7962-5.
 11. 2014

 12. KAFKOVÁ, Silvie. Actuarial Approaches to Vehicle Insurance. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014. s. 21-25. ISBN 978-80-210-6648-9.
 13. KAFKOVÁ, Silvie. Efficiency of bonus-malus system. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. Ostrava, Czech Republic: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2014. s. 323-328. ISBN 978-80-248-3631-7.
 14. KAFKOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Generalized Linear Models in Vehicle Insurance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 2, s. 383-388. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462020383.
 15. KAFKOVÁ, Silvie. Relative premium in vehicle insurance. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European financial systems 2014. Proceedings of the 11th international scientific conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 295-299. ISBN 978-80-210-7153-7.
 16. KAFKOVÁ, Silvie, Lenka KŘIVÁNKOVÁ a Marie LEVÁKOVÁ. Survival Analysis of Patients with Brain Tumour. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014. s. 27-33. ISBN 978-80-210-6648-9.
 17. 2013

 18. KAFKOVÁ, Silvie. Credibility Theory and Its Using In Insurance Practice. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the10th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2013. s. 153-157. ISBN 978-80-210-6294-8.
 19. KAFKOVÁ, Silvie. The Aggregate Claim amount. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2013. s. 36-41. ISBN 978-80-210-6176-7.
 20. 2012

 21. KAFKOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. The Vasicek Model and Estimation of its Parameters. In Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2012. s. 24-29. ISBN 978-80-210-5778-4.
 22. 2011

 23. KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 213-218. ISBN 978-80-7231-815-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2021 02:44