Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BĚLKA, Luboš. Karel Werner (1925-2019): Život a dílo. 2024.
  2. BĚLKA, Luboš. Tibet: Why is the mysterious snowy kingdom part of China today? In Kristina Kironska – Richard Turcsanyi. Conteporary China: A New Superpower? London – New York: Routledge. s. 156-165. Routledge Studies on Think Asia 22. ISBN 978-1-032-39509-8. 2024.

  2023

  1. BĚLKA, Luboš. Cesta na Sibiř k jezeru Bajkal. Čítárna FF MU, Arna Nováka 1, Brno, 2023.
  2. BĚLKA, Luboš. Obraz tibetského buddhismu z terénního výzkumu : Lumír Jisl, jeho expedice do Mongolska a Náprstkovo muzeum. In Heroldová, Helena. Návrat do Mongolska : Sběratelé a sbírky v Náprstkově muzeu. Praha: Národní muzeum. s. 51-70. Kavka. ISBN 978-80-7036-800-8. 2023.
  3. BĚLKA, Luboš. Stalin musel ustoupit prvnímu česky hovořícímu Mongolovi : Bjambyn Rinčen a Československo. In Heroldová, Helena. Návrat do Mongolska: Sběratelé a sbírky v Náprstkově muzeu. Praha: Národní muzeum. s. 71-86. Kavka. ISBN 978-80-7036-800-8. 2023.
  4. BĚLKA, Luboš. Vanišova a Palátova fotografie Baržiho velkého Maitréji a její význam pro vizuální rekonstrukci chrámu Džokhang ve Lhase : Případová studie. In Váša, Ondřej. Tichá pošta mezi Bohemií a Buddhou. Praha: Togga. s. 201-243. ISBN 978-80-7476-228-4. 2023.

  2022

  1. KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana, Luboš BĚLKA, Petra KANASUGI, Hánová MARKÉTA a Seizan TODA. Cesta k probuzení. 2022.
  2. BĚLKA, Luboš. Czechoslovak Filmmaker Jiří Ployhar in Tibet 1956 : Two Color Documentary Movies. In Confluences tibétaines, 8 March 2022, online, Sorbonne University Paris, Institut national des langues et civilisations orientales, France. 2022.
  3. BĚLKA, Luboš. Czechoslovak Filmmakers, Journalists and Traders : Six Years in Tibet. In Bělka, Luboš; Berounský, Daniel; Jandáček, Petr; Ptáčková, Jarmila. Experiencing Tibet from the Heart of Europe. Potsdam: edition tethys. s. 107-126. Wissenschaft 6. ISBN 978-3-942527-15-6. doi:10.36201/tethys.science.6. 2022.
  4. BĚLKA, Luboš. Czechoslovak Presence in Tibet 1950s and Beer. In Interdisciplinární workshop Pivo je boží!, 29.-30. 9. 2022, Brno. 2022.
  5. BĚLKA, Luboš. Experiencing Tibet from the Heart of Europe. Potsdam: edition tethys. 168 s. Wissenschaft 6. ISBN 978-3-942527-15-6. doi:10.36201/tethys.science.6. 2022.
  6. BĚLKA, Luboš. First Czechoslovaks in Lhasa in 1954 : Tibet through the Red Box. In 16th International Seminar, Association for Tibetan Studies, 3-9 July, Prague, Czech Republic. 2022.
  7. BĚLKA, Luboš. Historie buddhismu : Buddha, jeho život a nauka, Santalový buddha. In Cesta k probuzení, online workshop k buddhistickému umění a myšlení, 4. - 6. 2. 2022, Praha. 2022.
  8. ZAJÍC, Libor, Jana PIŠKULOVÁ, Eliška KUTNÁ, Martin JUŘIČKA, Lucie MACHALOVÁ, Stanislav HASIL, Petr KLESAL, Martin ZEZULKA, Dagmar VYSLOUŽILOVÁ, Jana VALTROVÁ, Ute WALLENBÖCK a Luboš BĚLKA. Pivo je Boží! 2022.
  9. BĚLKA, Luboš. Update of the visual reconstruction of the most sacred space in Tibet : Jokhang through the eyes of the first Czechoslovak visitors. In Oriental Studies and Research (not only) in Central Europe, 5-7 September, 2022, Praha. 2022.
  10. BĚLKA, Luboš. Vanišova a Palátova fotografie Baržiho velkého Maitréji : Vizuální rekonstrukce chrámu Džokhang ve Lhase. In Sympozium Tichá pošta mezi Bohemií a Buddhou, 31. 3. 2022, Národní galerie Praha a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. 2022.

  2021

  1. BĚLKA, Luboš. Tibet v roce 1956: Unikátní fotografické svědectví Augustina Paláta. In 14. česko-slovenská sinologická konference. 2021.

  2020

  1. BĚLKA, Luboš. Lumír Jisl a zmizelé Mongolsko v barvě. In Živá historie, 12/4. s. 72-75. ISSN 1802-2278. 2020.
  2. BĚLKA, Luboš. Shambhala : One Buryat Reinterpretation of the Myth in 20th Century. In Tsyrempilov, Nikolay. Proceedings of the International Conference Sacred Geography: Multi-Disciplinary Approaches in Space and Time. Nur Sultan: Nazarbayev University. s. 16-24. ISBN 978-601-338-648-5. 2020.
  3. BĚLKA, Luboš. Shambhala : One Buryat Reinterpretation of the Myth in 20th Century. In International Online Conference: Sacred Geography: Multi-Disciplinary Approaches in Space and Time; 25-26 September 2020, Nazarbayev University, Nursultan, Kazakhstan. 2020.
  4. BĚLKA, Luboš. Šambhala v českém prostředí. Dingir : časopis o současné náboženské scéně. Dingir s.r.o., roč. 23, č. 3, s. 88-90. ISSN 1212-1371. 2020.
  5. BĚLKA, Luboš. Šest let v Tibetu. In Živá historie 12/11. s. 18-23. ISSN 1802-2278. 2020.

  2019

  1. BĚLKA, Luboš. Czechoslovak Filmmakers Vladimir Sis and Josef Vanis in Tibet : A Unique Visual and Textual Documentary from 1954. In Fifteenth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, 7-13 July, Paris, France. 2019.
  2. BĚLKA, Luboš. On the Road through Tibet de Vladimir Sis (Tchéquie, 1956). In Journée culturelle du Tibet 2019, 10. 5. 2019, Paris. 2019.
  3. BĚLKA, Luboš. Rebellion in Tibet 1959 : Czechoslovak media image. In The Mongolian Buddhism: Tradition and Innovation, 25-26 April 2019, Budapest, Hungary. 2019.
  4. BĚLKA, Luboš. Shambhala and the Prague Thangka : The Myth’s Visual Representation. Cross-Currents : East Asian History and Culture Review (e-journal). Neuveden, č. 31, s. 257-262. ISSN 2158-9674. 2019.
  5. BĚLKA, Luboš. Teleki Krisztina, Introduction to the Study of Urga’s Heritage, Ulaanbaatar : Admon 2015, 496 pp. Mongolica Pragensia ’16, Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Praha: Charles University, Faculty of Arts, Department of South and Central Asia, Seminar of Mongolian and Tibetan Studies, roč. 9, č. 2, s. 81-82. ISSN 1803-5647. 2019.
  6. BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v románu Ning Kchena Nebe nad Lhasou : Religionistická reflexe. In 13. česko-slovenská sinologická konference, 23. listopad 2019, Olomouc. 2019.
  7. BĚLKA, Luboš. Vladimir Sis and Josef Vanis in Tibet : A Unique Visual and Textual Documentary from 1954. In The Takeover of Tibet in 1950s Propaganda Films, workshop, China Centre, University of Oxford, 18.11. 2019, United Kingdom. 2019.
  8. BĚLKA, Luboš. Vzácná thangka Bardo thödol na Slovensku. In Dorota Filová, ed., Premeny času. Bratislava: Fidat. s. 136-139. ISBN 978-80-89709-09-0. 2019.

  2018

  1. BĚLKA, Luboš. Czechoslovak Academic Study of Buddhism in the 1950s and 1960s : Field Research in Asia. In Birtalan Agnes et al (eds.). Aspects of Mongolian Buddhism 1. Past, Present and Future. Budapest: L´Harmattan. s. 409-438, 31 s. ISBN 978-2-343-14326-2. 2018.
  2. BĚLKA, Luboš. Povstání v Tibetu v roce 1959: Československý mediální obraz. In 12. česko-slovenská sinologická konference, 23.-24. listopad 2018, Praha. 2018.
  3. BĚLKA, Luboš. První Čechoslováci ve Lhase a jejich vnímání tibetského buddhismu. In Centrum pre religionistiku a historické štúdiá. 2018.
  4. BĚLKA, Luboš. The Country of Triple Time, Mongolia : Czechoslovak Film Testimony from the Mid-1960s. In International conference Mobility and Immobility in Mongolian Societies, 11-13 September 2018, Bern, Switzerland. 2018.
  5. BĚLKA, Luboš. The Second Czechoslovak-Mongolian Archaeological Expedition to Mongolia 1963: Lumír Jisl and Namsrain Ser-Odjav’s exploration of Khentii Aimag. Mongolica Pragensia. Triton, roč. 11, č. 2, s. 7-25. ISSN 1803-5647. 2018.

  2017

  1. BĚLKA, Luboš. Czechoslovak legionaries’ account of Buryat Buddhism: visual and literal sources. In Representations of Indigenous Peoples of the Asian Peripheries of the Russian Empire (Northern and Inner Asia) in the Legacies of Travelers from Austro-Hungary, Wien, Austria. 2017.
  2. MÉSZÁROS, Csaba, Stefan KRIST, Vsevolod BASHKUEV, Luboš BĚLKA, Zsófia HACSEK, Zoltán NAGY, István SÁNTHA a Ildikó Sz. KRISTÓF. Ethnographic Accounts of Visitors from the Austro-Hungarian Monarchy to the Asian Peripheries of Russia and Their Contribution to the Development of Systematic Ethnological Studies in the Monarchy : Preliminary Results and Research Perspectives. Acta Ethnographica Hungarica. Akademiai Kiado Rt., roč. 62, č. 2, s. 465-498. ISSN 1216-9803. doi:10.1556/022.2017.62.2.10. 2017.
  3. BĚLKA, Luboš. Mongolian Buddhism through Historical Photography: Czechoslovak Perspective. In Mongolian Buddhism in Practice. Second international workshop on Mongolian Buddhism. 2017.
  4. BĚLKA, Luboš. Rudá Čína bez růžových brýlí. In Tajemství české minulosti. Brno. s. 26-30. 2017.
  5. BĚLKA, Luboš. Twin sprul sku: A Case Study of Gyayag Rinpoche from Kumbum. In Dynamics of Power: Political, Sociocultural, Religious, and Economic Structures in Past and Present Amdo, Praha. 2017.

  2016

  1. BĚLKA, Luboš a Pavel ŠINDELÁŘ. Lumír Jisl, Čínský deník. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 318 s. ISBN 978-80-210-8142-0. 2016.
  2. BĚLKA, Luboš. Lumír Jisl: Fotografie z Mongolska, 1957-1963. 2016.
  3. BĚLKA, Luboš. Lumír Jisl: Život a dílo. In Bělka Luboš; Šindelář Pavel. Lumír Jisl, Čínský deník. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 198-215. ISBN 978-80-210-8142-0. 2016.
  4. BĚLKA, Luboš. Mandala and History. Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 462. ISBN 978-80-210-8493-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8493-2016. 2016.
  5. BĚLKA, Luboš. Mandala and History. Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 462. ISBN 978-80-210-8493-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8493-2016. 2016.
  6. BĚLKA, Luboš. Minority Religion: The History of Russia s Policy towards Tibetan Buddhism in Buryatia (1717-2016). In International conference "Minorities and Majorities in the Middle East and Asia", Bratislava, Slovakia. 2016.
  7. BĚLKA, Luboš. Mongolija 1957-1963: Istoričeskije fotografii Ljumira Jisla. 2016.
  8. BĚLKA, Luboš. Obraz buddhismu v československých cestopisech do Mongolska v padesátých letech dvacátého století. In Pecha, Lukáš. Staré civilizace Asie a Afriky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita. s. 150-169. ISBN 978-80-261-0416-2. 2016.
  9. BĚLKA, Luboš. The story of photographs: Zaya Gegeenii Khüree in the 1950s. In Isabelle Charleux (Ed.). Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco. supplément no. 5. Monaco: Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco. s. 121-133. ISBN 979-1-09-256529-4. 2016.
  10. BĚLKA, Luboš. Traveling to the Heart of Asia: A History of Western Encounters with Mongolia. 2016.

  2015

  1. BĚLKA, Luboš. Celebration of the Stupa Consecration in Gandan 1958: A Unique Personal Testimony by Lumír Jisl. In International Conference "Mongolian Buddhism: Past, Present and Future", 16-17 April, Budapest, Hungary. 2015.
  2. BĚLKA, Luboš. "Mongolia at last! I’m at the threshold of the great goal of my life": Lumír Jisl and Ulaanbaatar in the summer of 1957. In Ulaanbaatar 1957-1963: Testimony of Lumír Jisl. Ulaanbaatar. s. 23-29. ISBN 978-99973-0-668-5. 2015.
  3. BĚLKA, Luboš. Mongolsko a Čína objektivem Lumíra Jisla: vzácný fotografický archiv z let 1957-1963. Historická fotografie. Brno: Technické muzeum, roč. 14, č. 1, s. 4-21. ISSN 1213-399X. 2015.
  4. BĚLKA, Luboš. Second Czechoslovak-Mongolian Archaeological Expedition to Mongolia 1963: Lumir Jisl and Namsrain Ser-Odjav exploration of Khentyi Aimag. In International Conference "Mongolia and the Mongols: Past and Present", Warsaw, Poland. 2015.
  5. BĚLKA, Luboš. Ulaanbaatar 1957-1963: Testimony of Lumír Jisl. 2015.

  2014

  1. BĚLKA, Luboš. Buryat Buddhism and Russia: Religion and Politics. In Kollmar-Paulenz Karénina; Reinhardt Seline; Skrynnikova Tatiana. Religion and Ethnicity in Mongolian Societies: Historical and Contemporary Perspectives. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. s. 81-96. Studies in Oriental Religions 69. ISBN 978-3-447-10180-6. 2014.
  2. BĚLKA, Luboš. Československé studium buddhismu v padesátých a šedesátých letech 20. století: Bádání v Asii. In Kečka Roman – Benická Jana. Medzi východom a západom: Multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. Bratislava: Chronos. s. 90-114, 24 s. ISBN 978-80-89027-42-2. 2014.
  3. BĚLKA, Luboš. Dandaron Mandala: Buryat Buddhism during the Soviet Era. In International Conference "Faces of Buddhism in the East and in the West", Cracow, Poland. 2014.
  4. BĚLKA, Luboš. Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963. 2014.
  5. BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7. 2014.
  6. BĚLKA, Luboš. Mif Šambaly: viděnija, vizualizacii i vozrožděnije mifa v Burjatii. In Garri, Irina. Buddizm v istorii i kulture burjat. Ulan-Ude: Rossijskaja akademija nauk. s. 229-247. Institut mongolovědějija, buddologii i tibetologii. ISBN 978-5-9905883-0-1. 2014.
  7. BĚLKA, Luboš. The Life and Work of Lumír Jisl. In 108 Images of Mongolia: The Photographs of Czechoslovak Archaeologist Lumír Jisl 1957-1963. Ulaanbaatar: Admon. s. 5-13. ISBN 978-99973-0-334-9. 2014.
  8. BĚLKA, Luboš. 108 Images of Mongolia: The Photographs of Czechoslovak Archaeologist Lumír Jisl 1957-1963. 2014.

  2013

  1. BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1. 2013.
  2. BĚLKA, Luboš. Dandaron Mandala : Unofficial Buryat Buddhist Sangha during the Soviet Era. Acta Universitatis latviensis. Riga: Latvijas universitate, roč. 793, č. 1, s. 132-138. ISSN 1407-2157. 2013.
  3. BĚLKA, Luboš. Shambhala and its Visual Representation: The Prague Thangka. In Thirteenth Seminar of the International Association for Tibetan Studies", Ulanbatar, Mongolia. 2013.
  4. BĚLKA, Luboš. Zobrazení posmrtných soudů v tibetském překladu Sútry o deseti králích: popis a komparativní analýza. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Orientalia Pragensia. Praha: Karolinum, Neuveden, č. 19, s. 73-84. ISSN 0567-8269. 2013.

  2012

  1. BĚLKA, Luboš. Academic study of religions and film: Storm over Asia reinterpreted. In University of Alaska, USA, Anthropology Colloquium Series. 2012.
  2. BĚLKA, Luboš. Buddhistický Petrohrad. Praha: Tibetské listy. 7 s. 42. ISSN 1212-4354. 2012.
  3. BĚLKA, Luboš. Comparative description of the paintings. In Berounský, Daniel. The Tibetan version of the scripture on the Ten Kings : and the quest for Chinese influence on the Tibetan preception of the afterlife. Praha: Triton. s. 269-297. Triton. ISBN 978-80-7387-584-8. 2012.
  4. BĚLKA, Luboš. Mandala Dandarona : Vizualnaja reprezentacija istorii neoficialnoj burjatskoj buddijskoj sangchi sovětskogo perioda. Tartaria Magna. roč. 2, č. 1, s. 148-169. ISSN 2224-9559. 2012.
  5. BĚLKA, Luboš. Předbajkalský buddhismus pohledem československých legionářů : interiér Alarského kláštera. Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, roč. 67, č. 1, s. 57-61. ISSN 0029-5302. 2012.
  6. BĚLKA, Luboš. Tibetan Buddhist Eschatology: The Buryat Case. In Ends and Beninnigs. European Association for the Study of Religions Annual Conference, Stockholm. 2012.
  7. BĚLKA, Luboš. Tibetan deities with animal heads : Prague fragment of Bardo thödol. In Kečka, Roman. Buddhism in Asia. Bratislava: Department of Comparative Religion. s. 21-30. ISBN 978-80-89027-36-1. 2012.

  2011

  1. BĚLKA, Luboš. Acagatský klášter: Vizuální dějiny buddhismu. Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., roč. 66, č. 1, s. 42-48. ISSN 0029-5302. 2011.
  2. BĚLKA, Luboš. Buddhismus jako světové náboženství. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt. Identity v konfrontaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 159-175. ISBN 978-80-210-5558-2. 2011.
  3. BĚLKA, Luboš. Buryat Buddhism and Modernism vs. Traditionalism: Dandaron's Case. In New Movements in Religions. Theories and Trends. European Association for the Study of Religions Annual Conference, 2011, Budapest. 2011.
  4. BĚLKA, Luboš. Předbajkalský buddhismus pohledem československých legionářů: Exteriér Alarského kláštera. Nový orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., roč. 66, č. 4, s. 55-60. ISSN 0029-5302. 2011.
  5. BĚLKA, Luboš. Tibetan Buddhism in Buryatia: Past and Present. In ERASMUS PROGRAMME - Teacher. 2011.

  2010

  1. BĚLKA, Luboš. Religionistika, náboženství a vzdělávání. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, roč. 4, č. 1, s. 25-32. ISSN 1803-2443. 2010.
  2. BĚLKA, Luboš. Sangha in Buryatia at the Beginning of the 21st Century: Triad of National Buddhist Jewels. In Milan Kováč, Tomáš Gál (eds.), Religious Change. Bratislava: Chronos. s. 81-87. ISBN 80-89027-15-6. 2010.
  3. BĚLKA, Luboš. Spread of Buddhism and Wandering Statues: Case of the Beijing Sandalwood Buddha. Studia Asiatica: International Journal of Asian Studies. roč. 11, 1-2, s. 197-214. ISSN 1582-9111. 2010.
  4. BĚLKA, Luboš. Tibetská božstva se zvířecími hlavami: pražský fragment postav mandaly Bardo thödol. In Olivová Lucie (ed.), Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha: Academia. s. 96-105. ISBN 978-80-200-1815-1. 2010.

  2009

  1. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0. 2009.
  2. BĚLKA, Luboš. Buddhistická pekla: Zobrazení a texty vztahující se k třetímu peklu Sangháta. Religio. Revue pro religionistiku. roč. 17, č. 2, s. 231-249. ISSN 1210-3640. 2009.
  3. BĚLKA, Luboš. Burjatské buddhistické chrámy první čtvrtiny 20. století a vizuální dějiny. In Slobodník Martin (ed.), Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike. Bratislava: Univerzita Komenského. s. 199-210. ISBN 978-80-223-2643-8. 2009.
  4. BĚLKA, Luboš. Egitský klášter v Burjatsku a jeho socha Santalového Buddhy. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 64, č. 3, s. 43-48. ISSN 0029-5302. 2009.
  5. BĚLKA, Luboš. Háríti: Obrazy buddhistické bohyně. In Lukáš Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 56-68. ISBN 978-80-87094-13-6. 2009.
  6. BĚLKA, Luboš. Institution of Mongolian (Khalkha) Jibzundamba Khutugtu: Religion and Politics on the Treshold of the 21st Century. In Vasileva E. A. et al. (Eds.), Filosofija, religija i kultura stran Vostoka. Sankt-Petěrburg: Izd-tvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta. s. 309-316. ISBN 978-5-288-04831-9. 2009.
  7. BĚLKA, Luboš. Russian Field Study of Tibetan Buddhism in the End of 19th and Beginning of 20th Century: Bazar Baradin and Gonbozhab Tsybikov. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, roč. 3, č. 1, s. 51-61. ISSN 1803-2443. 2009.
  8. BĚLKA, Luboš. Smějící se Buddha: Hwašang a jeho zobrazení. In Olivová Lucie (ed.), Postava šibala v asijské slovesnosti. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 67-74. ISBN 978-80-244-2404-0. 2009.
  9. BĚLKA, Luboš. The Shambhala Myth in Buryatia and Mongolia. In Tomasz Gacek – Jadwiga Pstrusinska (Eds.) Proceedings of the European Society for the Central Asian Studies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 11 s. ISBN 978-1-4438-1248-1. 2009.

  2008

  1. BĚLKA, Luboš. Bidija Dandaronič Dandaron a burjatský buddhismus ve 20. století. In Orientalia Antiqua Nova. Plzeň: Dryada. s. 9-19. ISBN 978-80-87025-13-0. 2008.
  2. BĚLKA, Luboš. Instituce mongolského (chalšského) bogdgegéna: Náboženství a politika ve Vnitřní Asii na prahu 21. století. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, roč. 3, č. 2, s. 195-203. ISSN 1803-2443. 2008.

  2007

  1. BĚLKA, Luboš. Icons Worthwhile to See: Prague Fragment of the Xylograph Five Hundred Gods of Narthang: A First Report. In Pakhomov Sergey et al. (Eds.), Filosofija, religija i kultura stran Vostoka. Sankt-Petěrburg: Izdatělstvo Sankt-Petěrburgskogo Universitěta. s. 322-331. ISBN 978-5-288-04523-3. 2007.
  2. BĚLKA, Luboš. "Inteligentní plán" (Intelligent Design) a "vědecký" kreacionismus. In Dopita Miroslav - Staněk Antonín, eds., Multikulturalita a výchova k občanství. Olomouc: Epocha. s. 108-126, 18 s. ISBN 978-80-87027-37-0. 2007.
  3. BĚLKA, Luboš. Kalachakra and the Twenty-Five Kulika Kings of Shambhala: A Xylograph from Prague. Religio: Revue pro religionistiku. roč. 15, č. 1, s. 125-138. ISSN 1210-3640. 2007.
  4. BĚLKA, Luboš. Religion and Education: Religious Formation versus Information about Religions. In Klinkhammer G.- Alberts W. (Eds.) Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society. Bremen: University of Bremen. s. 100. 2007.
  5. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 2007.
  6. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 2007.
  7. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 2007.

  2006

  1. BĚLKA, Luboš. Buddhistická pekla a mnišský stav. Tělesná provinění a odplata. In Doležalová Iva – Hamar Eleonóra – Bělka Luboš, eds., Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita. s. 149-158. ISBN 80-210-4115-3. 2006.
  2. BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus a Rusko: Instituce bandido chambolamy a chubilgánů. In Slobodník Martin - Kovács Attila (eds.) Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Bratislava: Chronos. s. 251-267. ISBN 80-89027-18-0. 2006.
  3. BĚLKA, Luboš. „Inteligentní plán“ a „vědecký“ kreacionismus: antievolucionismus v praxi. In Bubík Tomáš – Prázný Aleš – Hoffmann (eds.) Náboženství a věda. Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 33-41. ISBN 80-7194-876-4. 2006.
  4. BĚLKA, Luboš. Maitréja: buddhistická vize budoucnosti. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 97-114. ISSN 1336-3786. 2006.
  5. BĚLKA, Luboš. Maitreya in Tibetan Buddhism: Image and Myth. Studia Asiatica: International Journal of Asian Studies. roč. 7, č. 1, s. 65-83. ISSN 1582-9111. 2006.
  6. DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš (eds.) BĚLKA. Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 280 s. ISBN 80-210-4115-3. 2006.
  7. HAMAR, Eleonóra. Náboženství a tělo. Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. Brno: Masarykova universita. s. 15-22, 7 s. ISBN 80-210-4115-3. 2006.
  8. BĚLKA, Luboš. Podoby buddhismu na Západě. In Dopita Miroslav – Staněk Antonín, eds., Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 70–79. ISBN 80-244-1494-5. 2006.
  9. BĚLKA, Luboš. Tibetská buddhistická thanatologie a její obraz na Západě. In Lati Rinpočhe – Jeffrey Hopkins, Smrt, mezistav a znovuzrození. Brno: Barrister and Principal. s. 85-89. Společnost pro odbornou literaturu. ISBN 80-7364-030-9. 2006.
  10. BĚLKA, Luboš. Tibetská náboženská zobrazení a jejich religionistická reflexe: Text - obraz - rituál. In Babyrádová Hana – Havlíček Jiří, eds., Spiritualita. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. s. 31-45, 14 s. ISBN 80-210-4206-0. 2006.
  11. BĚLKA, Luboš. Zandan Zhuu and the Buryat Sangha: History and Present State. In The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region. Ulan-Ude: Izd-vo GUZ. s. 143-152. ISBN 5-98582-041-6. 2006.

  2005

  1. BĚLKA, Luboš. člen redakční rady ANTHROPOLOGIA BRUNENSIS, Brno. 2005.
  2. BĚLKA, Luboš. člen redakční rady časopisu NOVÝ ORIENT, Praha. 2005.
  3. BĚLKA, Luboš. člen redakční rady religionistického časopisu HIERON, Bratislava, Slovensko. 2005.
  4. BĚLKA, Luboš. Histoire et renoveau du bouddhisme en Sibérie: Lexemple du datsan dAga. Slavica occitania. Toulouse, roč. 21, č. 1, s. 339-352. ISSN 1245-2491. 2005.
  5. BĚLKA, Luboš. Hollywoodský buddhismus. Nepálský nepravidelník. Brno: Česko-nepálská společnost, roč. 2, č. 3, s. 3-3, 2005.
  6. BĚLKA, Luboš. Jamův soud: tibetský obraz pekla. In Kováč Milan - Kovács Attila - Podolinská Tatiana, eds. Cesty na druhý svet. Bratislava: Chronos. s. 42-53. ISBN 80-89027-15-6. 2005.
  7. BĚLKA, Luboš. Jídlo a jeho role v buddhismu. In Tomáš Bubík - Martin Fárek (eds.) Náboženství a jídlo. Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 5-12. ISBN 80-7194-800-4. 2005.
  8. BĚLKA, Luboš. Organisation of the panel, 9th Conference The European Society for Central Asian Studies, "The Local, the Regional and the Global". 2005.
  9. BĚLKA, Luboš. Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách - 2005: Indiana University Bloomington, IN, USA. 2005.
  10. BĚLKA, Luboš. Pozvání k přednáškám na zahraničních universitách - 2005: University of Vermont, Burlington, VT, USA. 2005.

  2004

  1. BĚLKA, Luboš. Aginský Maitréja, aneb mají i sochy svoji karmu? Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 59, č. 1, s. 37-41. ISSN 0029-5302. 2004.
  2. BĚLKA, Luboš. Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 172 s. Proměny náboženství, sv. 4. ISBN 80-210-3491-2. 2004.
  3. BĚLKA, Luboš. Buddyzm Buriacki: Tradycja i wspolczesnosc. Roczniki Teologiczne. Lublin, roč. 51, č. 9, s. 169-180. ISSN 0035-7723. 2004.
  4. BĚLKA, Luboš. Náboženská politika ve vztahu k tibetskému buddhismu v Rusku. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 73-89. ISSN 1336-3786. 2004.

  2003

  1. BĚLKA, Luboš. Benická, J.: Povaha sveta: Odstupňované sposoby jej vhliadania v čínskom maháyánovom buddhizme. Bratislava: Lufema 2003. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 183-185. ISSN 1336-3786. 2003.
  2. BĚLKA, Luboš. Labrang. Tibetský buddhistický kláštor v socialistickej Číne. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, roč. 11,, 1,, s. 158-160. ISSN 1210-3640. 2003.
  3. LUŽNÝ, Dušan a Luboš BĚLKA. Podoby buddhismu na Západě. In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal. s. 209-221. Buddhismus. ISBN 80-86598-54-3. 2003.
  4. BĚLKA, Luboš. The Myth of Shambhala: Visions, Visualisations, and the Myth's Resurrection in the Twentieth Century in Buryatia. Archív orientální : Quarterly journal of African and Asian studies. Praha: Academia, roč. 71,, č. 3, s. 247-263, 16 s. ISSN 0044-8699. 2003.
  5. ROZEHNALOVÁ, Jana a Luboš BĚLKA. Tibetský buddhismus a západní imaginace. Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, roč. 11, č. 1, s. 53-76. ISSN 1210-3640. 2003.
  6. BĚLKA, Luboš. Umírání, smrt a pohřební rituály u Tibeťanů. Univerzitní noviny. Brno: NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana, roč. 10, č. 5, s. 63-65. ISSN 1211-6866. 2003.

  2002

  1. BĚLKA, Luboš. Labrang: Tibetský buddhistický kláštor v socialistickej Číne. Tibetské listy. Praha: Lungta, roč. 5, 2 (18), s. 20-21. ISSN 1212-4354. 2002.
  2. BĚLKA, Luboš. Mýtus o Šambhale a jeho burjatská aktualizace ve 20. století. Religio. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, roč. 10, č. 1, s. 113-122. ISSN 1210-3640. 2002.
  3. BĚLKA, Luboš. Na slovíčko s Lubošem Bělkou. Tibetské listy. Praha: Lungta, roč. 5, 1 (17), s. 3-5. ISSN 1212-4354. 2002.
  4. BĚLKA, Luboš. Religionistika v době studené války - téma stále aktuální. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, roč. 10, č. 2, s. 281-282. ISSN 1210-3640. 2002.
  5. BĚLKA, Luboš a Martin SLOBODNÍK. The Revival of Tibetan Buddhism in Inner Asia: A Comparative Perspective. Asian and African Studies. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, Ltd., roč. 11, č. 1, s. 15-36. ISSN 1335-1257. 2002.
  6. BĚLKA, Luboš a Martin SLOBODNIK. Vplyv turizmu na tibetské kláštory - príklad Labrangu. Hieron. Bratislava: Lufema, VI.-VII., č. 1, s. 24-33. ISSN 80-89058-11-6. 2002.

  2001

  1. BĚLKA, Luboš a Daniel BEROUNSKÝ. Burjatský buddhistický obřad "Předložení tisíce ofěr" u stúpy Dašigomon. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, roč. 9, č. 1, s. 25-50. ISSN 1210-3640. 2001.
  2. BĚLKA, Luboš. K voprosu ob institute chubilganov v burjatskom buddizme. In Mir buddijskoj kultury. Materialy meždunarodnogo simpoziuma. 1. vyd. Ulan-Ude, Aginskoje: Burjatskij naučnyj center RAN. s. 120-126. 2001.
  3. BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 348 s. Religionistika, sv. 10. ISBN 80-210-2727-4. 2001.

  2000

  1. BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus: Tradice a současnost / Buryat Buddhism: Tradition and Presence. In BEROUNSKÝ, Dan, Luboš BĚLKA a Jindřich ŠTREIT. Na konci světa / At the End of the World. 1. vyd. Volary: Stehlík. s. 113-136. ISBN 80-902707-3-5. 2000.
  2. BĚLKA, Luboš. Burjatští "převtělenci" (Chubilgani). Hieron : religionistická ročenka. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV, roč. 4-5, s. 3-11. ISSN 8096786091. 2000.

  1999

  1. BĚLKA, Luboš. Buddhism in Estonia. Religion, State and Society. Oxford: Carfax Publishing, roč. 27, č. 2, s. 245-248. ISSN 0963-7494. 1999.
  2. BĚLKA, Luboš. Buddhistické pojetí smrti. In Celistvost a plody (Soubor přednášek). Hejnice: Mezinárodní centrum duchovní obnovy. s. 2-6. 1999.
  3. BĚLKA, Luboš. Karmický a nirvánický buddhismus jako normativní a žité náboženství. In BĚLKA, Luboš a Milan KOVÁČ. Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos. s. 115-124. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4. 1999.
  4. BĚLKA, Luboš. Mezinárodní religionistická konference v Brně. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas masarykiana. Brno: Nadace MU, roč. 6, č. 10, s. 11-12. ISSN 1211-6866. 1999.
  5. BĚLKA, Luboš a Milan KOVÁČ. Normativní a žité náboženství. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos. 158 s. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4. 1999.

  1998

  1. BĚLKA, Luboš. Acagatský klášter. Kapitola z historie burjatského buddhismu. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, roč. 6, č. 2, s. 202-212. ISSN 1210-3640. 1998.
  2. BĚLKA, Luboš. Buryat Buddhism in Eastern Europe (Russia): History and Present. Research Support Scheme Network Chronicle. Praha: Research Support Scheme, roč. 5, č. 1, s. 21-22, 1998.
  3. BĚLKA, Luboš. Evolucionismus a vědecký kreacionismus. Brno: CERM. 9 s. ISBN 80-7204-079-0. 1998.

  1997

  1. BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho učení. Brno: CERM. 13 s. ISBN 80-7204-046-4. 1997.
  2. BĚLKA, Luboš. Buddhismus, jeho historie a šíření. Brno: CERM. 12 s. ISBN 80-7204-050-2. 1997.
  3. BĚLKA, Luboš. Rozhovor s indologem profesorem Karlem Wernerem. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, roč. 4, č. 7, s. 42-43. ISSN 1211-6866. 1997.
  4. BĚLKA, Luboš. Slovníček odborných pojmů. In CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota. s. 175-230. ISBN 80-7217-002-3. 1997.

  1996

  1. BĚLKA, Luboš. Buddhismus v Estonsku. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, roč. 4, č. 1, s. 89-94. ISSN 1210-3640. 1996.
  2. BĚLKA, Luboš. Burjatsko - nejsevernější výspa tibetského buddhismu. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 51, č. 8, s. 300-304. ISSN 0029-5302. 1996.
  3. BĚLKA, Luboš. Oriental and Buddhist studies in Estonia. Archív orientální : Quarterly journal of African and Asian studies. Praha: Academia, roč. 64, č. 3, s. 451-459. ISSN 0044-8699. 1996.

  1995

  1. BĚLKA, Luboš. Náboženství v totalitní a posttotalitní společnosti: buddhismus. Bulletin : Vzdělávací nadace Jana Husa, Vzdelávacia nadácia Jana Husa. Brno: Vzdělávací nadace Jana Husa, roč. 1995, č. 3, s. 2, 1995.
  2. BĚLKA, Luboš. O tibetském buddhismu v Burjatsku. Revolver revue. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, roč. 1995, č. 28, s. 313-320. ISSN 1210-2881. 1995.
  3. BĚLKA, Luboš. Religion in totalitarian and post-totalitarian societes: Buddhism. Jan Hus Educational Foundation Newsletter. Brno: Vzdělávací nadace Jana Husa, roč. 1995, č. 3, s. 2, 1995.

  1994

  1. BĚLKA, Luboš. Buddhistické kláštery v Burjatsku. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1994, č. 3, s. 32-36. ISSN 1211-3384. 1994.
  2. BĚLKA, Luboš. Burjatský buddhismus: obnova pokračuje. Universitní noviny. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 1, č. 12, s. 20-21. ISSN 1211-6866. 1994.
  3. BĚLKA, Luboš. Expedice českých religionistů do Burjatska. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, roč. 1, č. 5, s. 29-31. ISSN 1211-6866. 1994.
  4. BĚLKA, Luboš. Restoration of Buryat Buddhism: Some Notes about Monasteries. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, roč. 2, č. 1, s. 92-106. ISSN 1210-3640. 1994.

  1993

  1. BĚLKA, Luboš. "Scientific" creationism in Czechoslovakia: The story far from being over. Tartu (Estonia): Estonian Academy of Sciences. 193-197. Folia Baeriana VI. ISBN 9985-50-037-7. 1993.

  1992

  1. BĚLKA, Luboš a Zdeněk NEUBAUER. Kreacionismus jako karikatura vědy. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, roč. 71, č. 5, s. 283-285. ISSN 0042-4544. 1992.
  2. BĚLKA, Luboš. The species notion in "scientific" creationism. In Studia Minora Facult. Phil. Univ. Brunensis. Seria Philosophica. Brno: Universita J. E. Purkyně. s. 35-48. 39. 1992.

  1991

  1. BĚLKA, Luboš. Fénix "vědeckého" kreacionismu. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, roč. 70, č. 12, s. 671-673. ISSN 0042-4544. 1991.
  2. BĚLKA, Luboš. "Vědecký" kreacionismus. Nika : časopis pro ochranu přírody a životního prostředí. Praha: 86. ZO Českého svazu ochránců přírody, roč. 12, č. 7, s. 213-215. ISSN 0862-514X. 1991.
  3. BĚLKA, Luboš. "Vědecký" kreacionismus. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1, č. 1, s. 32-38. ISSN 1211-3395. 1991.

  1990

  1. BĚLKA, Luboš. "Scientific" creationism: A real problem. Kosmos. Warszawa, roč. 39, č. 1, s. 123-127, 1990.
  2. BĚLKA, Bělka. "Scientific" Creationism: Pseudoscience in Action. In LEONOVIČOVÁ, Leonovičová, Novák NOVÁK, Slípka SLÍPKA a Zemek ZEMEK (EDS.). Evolutionary Biology: Theory and Practice II. Plzeň: ČSAV. s. 317-324. 1990.
  3. BĚLKA, Luboš. "Vědecký" kreacionismus. In Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Brno: Československá společnost pro studium náboženství. s. 33-45. 1990.

  1989

  1. BĚLKA, Bělka. Anticipace? Josef Navrátil a Osacká skupina. In GABRIEL, Gabriel a Bretfeldová BRETFELDOVÁ (EDS.). České filosofické myšlení ve třicátých letech našeho století. Brno: UJEP. s. 185-188. 1989.
  2. BĚLKA, Luboš. Josef Adolf Bulova. In M. Pauza, D. Hajko (Eds.), České filosofické myšlení ve třicátých létech našeho století. 1. vyd. Praha: Svoboda. s. 128-134. 1989.

  1987

  1. BĚLKA, Luboš. Komplexnost jako kriterium pokroku v evoluci. In Jiřina Stachová (ed.) Dialektika elementárnosti a komplexnosti v soudobé vědě. 1. vyd. Praha: FaSÚ ČSAV. s. 145-153. 1987.
  2. BĚLKA, Bělka. "Scientific" Creationism: A Side-Effect of the Crisis of Neo-Darwinism. In MLÍKOVSKÝ, Mlíkovský a Novák NOVÁK (EDS.). Towards a New Synthesis in Evolutionary Biology. Praha: ČSAV. s. 63-65. 1987.
  3. BĚLKA, Luboš a Karel ZEMEK. The Principle of Uniformitarianism in the Past and Present Evolutionary Thinking. In Abstracts of VIIIth International Congress of Logic, Philosophy, and Methodology of Sciences. Moscow. s. 219-222. vol. 2. 1987.
  4. BĚLKA, Luboš. The Species Notion: Problems of Its Conceptualisation. In PESCE-DELFINO, Vittorio. Biological Evolution. Bari, Italy: Adriatica Editrice. s. 245-251. 1987.

  1986

  1. BĚLKA, Luboš. A. Jašek: Dialektika a biologické teorie. Studia Minora Facult. Phil. Univ. Brunensis, Seria Philosophica. Brno: FF UJEP, B-33, s. 101-102, 1986.
  2. BĚLKA, Luboš. K diskusi o biologickém druhu (III). Studia Minora Facult. Phil. Univ. Brunensis, Seria Philosophica. Brno: FF UJEP, B-33, s. 89-97, 1986.
  3. BĚLKA, Luboš. Role filosofie v evoluční biologii. In Filosofie v dějinách a současnosti. 1. vyd. Brno: FF UJEP. s. 253-257. 1986.

  1985

  1. BĚLKA, Luboš. K diskusi o biologickém druhu (II). Studia Minora Facult. Phil. Univ. Brunensis, Seria Philosophica. Brno: FF UJEP, B-32, s. 59-71, 1985.
  2. MLÍKOVSKÝ, Jiří, Luboš BĚLKA a Karel ZEMEK. Morphogenesis and the Problem of Morphospecies. In MLÍKOVSKÝ, Jiří a Vladimír J. A. NOVÁK. Evolution and Morphogenesis. 1. vyd. Praha: Academia. s. 201-211. 1985.
  3. BĚLKA, Luboš. The Species Notion: Problems of Its Conceptualisation. In PESCE-DELFINO, Vittorio. Abstracts of Communications. International Symposium Biological Evolution. Bari, Italy: Adriatica Editrice. s. 10-11. 1985.

  1984

  1. BĚLKA, Luboš. K diskusi o biologickém druhu (I). Studia Minora Facult. Phil. Univ. Brunensis, Seria Philosophica. Brno: FF UJEP, B-31, s. 59-64, 1984.
  2. MLÍKOVSKÝ, Jiří, Karel ZEMEK a Luboš BĚLKA. Morphospecies: Sense or Nonsense? In Abstracts of Communications. International Symposium Evolution and Morphogenesis. 1. vyd. Praha: ČSAV. s. 90-91. 1984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 03:29