Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Emotional stimuli candidates for behavioural intervention in the prevention of early childhood caries: a pilot study. BMC Oral Health, London: BMC, 2019, roč. 19, č. 33, s. 1-8. ISSN 1472-6831. doi:10.1186/s12903-019-0718-4.
 2. BARTOŠOVÁ, Michaela, Michaela SKOUPÁ, Dominika PECUCHOVÁ, Michaela KURUCÁROVÁ, Lukáš POSPÍŠIL, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gravident Brno - preventivní program pro těhotné ženy. 2019.
 3. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra a Michaela BARTOŠOVÁ. Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství. : Portál LF MU, 2019. 25 s. ISSN 1801-6103.
 4. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra a Michaela BARTOŠOVÁ. Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí. Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 6, 2019. 87 s. 1., elektronické vydání. ISBN 978-80-210-9203-7.
 5. TKÁČOVÁ, Veronika, Kristián KROTKÝ, Dávid KÖVÉR, Veronika VITOUCHOVÁ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rola genetických predispozícií v chuťových a diétnych preferenciách u študentov zubného lekárstva LF MU. In Študentská vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt ČR a SR, Bratislava, 2019. 2019.
 6. BARTOŠOVÁ, Michaela, Tomáš KRÁL, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Aleš MATOUŠEK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Zajímavé případy z klinické praxe. In XVIII Stomatologické dni Košice. 2019.
 7. 2018

 8. KÖVÉR, Dávid, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza kariogenních bakterií a kvasinek u studentů zubního lékařství - pilotní studie. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 9. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Behavioral intervention: a tool in early childhood caries prevention. In 14th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. 2018.
 10. NOVÁK, David, Kristián KROTKÝ, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Dávid KÖVÉR, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Genetics of taste preferences: a pilot study focused on students of Masaryk University. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018.
 11. SKOUPÁ, Michaela, Dominika PECUCHOVÁ, Michaela KURUCÁROVÁ, Lukáš POSPÍŠIL, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gravident Brno – preventivní program pro těhotné ženy: komunikační kanály. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 12. DEISSOVÁ, Tereza, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Antonín FASSMANN, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Inzerčně/deleční polymorfizmus v genu pro angiotenzin konvertující enzym a vybraná onemocnění dutiny ústní u české populace. In XIX. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2018.
 13. KÖVÉR, Dávid, Veronika VITOUCHOVÁ, Veronika TKÁČOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Mikrobiální analýza a orální status u studentů zubního lékařství LF MU. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018.
 14. ALIWIOVÁ, Mona, Saskia FRAJTKOVÁ, Veronika ŠTEVLÍKOVÁ, Andrea ŽENČUCHOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Preventivní program Dračí zoubky a pilotní dotazníkové šetření zaměřené na výživu a orální hygienu u dětí s intaktní dočasnou denticí. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 15. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Srostlice v dočasném chrupu. In 3. Den s dětskou stomatologií. 2018.
 16. 2017

 17. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Vitamin D receptor TaqI gene polymorphism and dental caries in Czech children. Caries Research, Basel: Karger, 2017, roč. 51, č. 1, s. 7-11. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000452635.
 18. 2016

 19. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children. Caries Research, Basel: Karger, 2016, roč. 50, č. 2, s. 89-96. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000443534.
 20. PANTUČKOVÁ, Pavla, Michaela BARTOŠOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Detection of selected periodontal bacteria in preschool children affected by early childhood caries. Folia Microbiologica, Dordrecht: Springer, 2016, roč. 61, č. 6, s. 533-538. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-016-0468-5.
 21. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Variabilita v genech pro chuťové receptory, jejich vztah k výběru potravin a asociace se zdravím, resp. chorobami. In 7. ročník mezinárodní stomatologické konference 2016 „Víme, jak na zubní kaz“, Olomouc. 2016.
 22. 2015

 23. PANTUČKOVÁ, Pavla, Michaela BARTOŠOVÁ, Z. BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Agreement of two molecular methods for the oral anaerobes detection in children. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 2015. ISSN 0960-7439.
 24. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Světlana LUČANOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 25. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Behaviorální intervence jako možnost prevence zubního kazu u malých dětí. In Víme, jak na zubní kaz. 2015.
 26. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Ladislav DUŠEK. GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research, Basel: Karger, 2015, roč. 49, č. 4, s. 417-424. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000430958.
 27. BARTOŠOVÁ, Michaela, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Aleš MATOUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Poškození zárodku stálého zubu úrazem a zánětem v okolí dočasného předchůdce. In V. Festival pedostomatologických kazuistik. 2015.
 28. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between mothers' attitudes to diet and oral hygiene and caries risk in infants. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 2015. ISSN 0960-7439.
 29. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between mothers’ attitudes to diet and oral hygiene and caries risk in infants. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry in 2015. 2015. doi:10.1111/ipd.2015.25.issue-s1/issuetoc.
 30. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Znalosti matek o rizikových faktorech vzniku zubního kazu a jejich postoje k péči o dočasný chrup. In Den výzkumných prací 2015. 2015.
 31. 2014

 32. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Erupční cysty v dočasném chrupu. LKS, Praha: Česká stomatologická komora, 2014, roč. 5, č. 24, s. 104-107. ISSN 1210-3381.
 33. VOLČKOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between lactotransferrin polymorphism and dental caries. Caries Research, Basel: Karger, 2014, roč. 48, č. 1, s. 39-44. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000351689.
 34. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphism 140A/G in lactotransferrin gene and its association with development of dental caries and gingivitis in children. In 6th International Student Medical Congress in Košice, 25th – 27th of June 2014. 2014. ISBN 978-80-8152-147-8.
 35. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Preerupční komplikace u prořezávání dočasných zubů. In Přednáškové odpoledne u příležitosti životního výročí prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc. 2014.
 36. BARTOŠOVÁ, Michaela, Tomáš KRÁL, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Aleš MATOUŠEK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Zajímavé případy řešené na Oddělení dětské a dorostové stomatologie. In . ročník mezinárodní stomatologické konference “Víme, jak na zubní kaz“. 2014.
 37. 2013

 38. VOLČKOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Bohnovy noduly. LKS, Praha: Česká stomatologická komora, 2013, roč. 23, č. 3, s. 54-56. ISSN 1210-3381.
 39. VOLČKOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Inkluzní cysty novorozenců. In 9. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. 2013.
 40. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. LACTOTRANSFERRIN GENE POLYMORPHISM IN CHILDREN WITH DENTAL CARIES. In FDI 2013 Annual World Dental Congress. 2013.
 41. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus 140A/G v genu pro laktotransferin a jeho vztah k rozvoji zubního kazu a gingivitidy u dětí. In Dny výzkumných prací. 2013.
 42. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Michaela VOLČKOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmy v genu pro laktoferin a jejich vztah k rozvoji zubního kazu. In 9. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. 2013.
 43. BARTOŠOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu. 2013.
 44. BARTOŠOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu. In Pražské dentální dny. 2013.
 45. VLAŽNÝ, Jan, Tereza TREFNÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Michaela VOLČKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Role polymorfismu v genu pro laktoferin při vzniku zubního kazu. In 57. Studentská vědecká konference, Brno. 2013.
 46. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Výskyt kariogenních bakterií Streptococcus mutans a Lactobacillus spp. u matek a jejich dětí postižených kazem časného dětství. In IV. mezinárodní konference "Víme, jak na zubní kaz". 2013.
 47. 2012

 48. BARTOŠOVÁ, Michaela, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Nálezy paropatogenů u předškolních dětí; shoda dvou molekulárních detekčních testů. Praktické zubní lékařství, Mladá fronta a.s., 2012, roč. 112, č. 5, s. 148 - 149. ISSN 1213-0613.
 49. VOLČKOVÁ, Michaela, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Nálezy paropatogenů u předškolních dětí; shoda dvou molekulárních detekčních testů. 2012.
 50. VOLČKOVÁ, Michaela, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Nálezy paropatogenů u předškolních dětí; shoda dvou molekulárních detekčních testů. In Den výzkumných prací 2012. 2012.
 51. BARTOŠOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu v důsledku ostitidy v oblasti dočasného zubu. In XIX. ročník Konference mladých lékařů. 2012.
 52. VOLČKOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu v důsledku ostitidy v oblasti dočasného zubu. In Festival pedostomatologických kazuistik. 2012.
 53. 2011

 54. VOLČKOVÁ, Michaela. Porovnání výskytu kariogenní bakterie Streptococcus mutans u dětí s ECC a u jejich matek. In Konference mladých lékařů. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 7. 2020 08:42