Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. POHORSKÁ, Michaela a Blažena BRABCOVÁ. Metodická a určovací pomůcka pro odběr, mikroskopování a určování sinic a řas pro žáky základních škol. In XIX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2022.
 2. LITENOVÁ, Denisa a Blažena BRABCOVÁ. Řasová flóra vybraných rybníků a přilehlého mokřadu v katastru obce Jindřichův Hradec. In XIX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2022.
 3. POPELKOVÁ, Kateřina a Blažena BRABCOVÁ. Výuková sbírka na téma stonek a jeho metamorfózy. In XIX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2022.
 4. NAŇÁKOVÁ, Petra a Blažena BRABCOVÁ. Změny v zastoupení rozsivek v podélném profilu Hložeckého potoka v Bílých Karpatech. In XIX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2022.
 5. 2021

 6. POLÁKOVÁ, Michaela a Blažena BRABCOVÁ. Návrh a ověření účinnosti metodiky výuky tématu sinice na ZŠ. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 7. HANDLÍŘOVÁ, Daniela a Blažena BRABCOVÁ. Návrh a výroba trvalých preparátů a jejich využití ve výuce přírodopisu na základní škole. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 8. POPELKOVÁ, Monika a Blažena BRABCOVÁ. Popularizace řas v rámci terénního Dne dětí v CHKO Bílé Karpaty. 2021.
 9. HO XUAN, Thai a Blažena BRABCOVÁ. Řasová flóra přírodní památky Kurovický lom. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 10. HONKOVÁ, Kamila a Blažena BRABCOVÁ. Řasová flóra Zlatkovského potoka na Vysočině. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 11. 2020

 12. ČERMÁKOVÁ, Kateřina a Blažena BRABCOVÁ. Pokusy pro základní školy k tematickému celku Biologie rostlin. In XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2020.
 13. VODOVÁ, Libuše a Blažena BRABCOVÁ. Revize zpracování učiva o řasách v přírodopisných učebnicích a pracovních sešitech. 2020.
 14. RYŠAVÁ, Eva a Blažena BRABCOVÁ. Řasová flóra Dvorského rybníka na katastrálním území obce Šitbořice. In XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2020.
 15. PETERKA, Marcel a Blažena BRABCOVÁ. Řasová flóra mokřadu u obce Krumvíř na Břeclavsku. In XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2020.
 16. POHORSKÁ, Michaela a Blažena BRABCOVÁ. Řasová flóra nádrží na území mokřadů u obce Nedvězí na Svitavsku. In XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2020.
 17. 2018

 18. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ a Kateřina HVĚZDOVÁ. Analýza tématu Řasy ve vybraných učebnicích přírodopisu. Scientia in Educatione. Univerzita Karlova, 2018, roč. 9, č. 1, s. 4-36. ISSN 1804-7106.
 19. BRABCOVÁ, Blažena. MjUNI - Co nevidím, to si přiblížím mikroskopem. 2018.
 20. 2017

 21. BRABCOVÁ, Blažena, Petr MARVAN, Libuše OPATŘILOVÁ, Karel BRABEC, Markéta FRÁNKOVÁ a Jiří HETEŠA. Diatoms in water quality assessment: to count or not to count them? Hydrobiologia. DORDRECHT: Springer, 2017, roč. 795, č. 1, s. 113-127. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-017-3123-5.
 22. BRABCOVÁ, Blažena, Petr MARVAN, Libuše OPATŘILOVÁ, Karel BRABEC, Markéta FRÁNKOVÁ a Jiří HETEŠA. Kvantifikace rozsivek při hodnocení kvality vody. In Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology, 2017. 2017.
 23. BRABCOVÁ, Blažena, Petr MARVAN, Libuše OPATŘILOVÁ, Karel BRABEC, Markéta FRÁNKOVÁ a Jiří HETEŠA. Kvantifikace rozsivek při hodnocení kvality vody. In Sborník abstraktů - 6. konference České společnosti pro ekologii. 2017.
 24. 2016

 25. FILIPOVÁ, Šárka a Blažena BRABCOVÁ. Algae of the Stream “Stržský potok” in the PLA Ždářské vrchy. In XIII. Student’s Conference of Biological, Ecological and Geological Themes. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.
 26. PARTLOVÁ, Silvie a Blažena BRABCOVÁ. Algal Flora of Selected Springs near to the Brno Reservoir. In XIII. Student’s Conference of Biological, Ecological and Geological Themes. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.
 27. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ a Kateřina HVĚZDOVÁ. Analýza učiva o řasách ve vybraných učebnicích přírodopisu. In Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání. 2016.
 28. LAMPARTER, Tomáš a Blažena BRABCOVÁ. Educational Collection of Fruits. In XIII. Student’s Conference of Biological, Ecological and Geological Themes. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.
 29. VODOVÁ, Libuše a Blažena BRABCOVÁ. Jak popularizovat přírodní vědy na příkladu biologie. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 140, č. 03, s. 48-52. ISSN 0323-0449.
 30. JANČOVÁ, Martina, Libuše VODOVÁ, Blažena BRABCOVÁ a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 37-41. ISSN 1211-3387.
 31. 2015

 32. BRABEC, Karel, Pavel JURAJDA, Martina KALIVODOVÁ, Lukáš KOHÚT, Blažena BRABCOVÁ, Ondřej HÁJEK, Klára KOMPRDOVÁ, Karla ŠTIKOVÁ, Ján BABEJ, David VESELÝ, Zbyněk ZACHOVAL, Vít SYROVÁTKA, Libuše OPATŘILOVÁ a Petr FILIPPOV. Ecological aspects of fluvial processes recovery at Becva River. In Natalie Angelopoulos, Tom Buijse, Mijke van Oorschot, Eleftheria Kampa. Proceedings of the International Conference on River and Stream Restoration “Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers”. 2015. s. 228-231.
 33. KALIVODOVÁ, Martina, Ondřej HÁJEK, Blažena BRABCOVÁ, Klára KOMPRDOVÁ a Karel BRABEC. Habitat-scale evaluation of stream restoration effects: case study at Knehyne Stream. In REFORM International Conference on River and Stream Restoration “Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. 2015.
 34. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ, Robert VLK a Boris RYCHNOVSKÝ. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Metody práce s biologickým materiálem. 2015. 20 s.
 35. 2014

 36. KALIVODOVÁ, Martina, Lukáš KOHÚT, Blažena BRABCOVÁ, Pavel JURAJDA, Ondřej HÁJEK, Klára KOMPRDOVÁ, Karla ŠTIKOVÁ, Petr FILIPPOV, David VESELÝ, Zbyněk ZACHOVAL a Karel BRABEC. Ekologické aspekty samovolné obnovy fluviálních procesů na řece Bečve. In Říčni krajina 10. 2014. ISBN 978-80-260-7099-3.
 37. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Jak popularizovat vědu. 2014.
 38. BRABCOVÁ, Blažena. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Praktická cvičení k učivu o sinicích a řasách. 2014. 30 s.
 39. BRABCOVÁ, Blažena. Praktická cvičení k učivu o sinicích a řasách. 2014.
 40. 2013

 41. JANČOVÁ, Martina a Blažena BRABCOVÁ. Laboratoř pro výuku pedagogické antropologie, fyziologie živočichů, biologické techniky a základů mikrobiologie a pro experimentální činnost studentů. 2013.
 42. BRABCOVÁ, Blažena a Jaroslava BUCHTOVÁ. Změny v zastoupení acidofilních, alkalifilních a alkalibiontních rozsivek v podélném profilu Fryšávky v CHKO Žďárské vrchy. Acta Rerum Naturalium. Muzeum Vysočiny Třebíč, 2013, roč. 15/2013, prosinec, s. 61-71. ISSN 1803-1587.
 43. 2012

 44. BRABCOVÁ, Blažena, Karel BRABEC, Petr MARVAN a Ondřej HÁJEK. Hodnocení vlivu využití krajiny na společenstva fytobentosu malých toků. In Konference Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
 45. BRABCOVÁ, Blažena. Řasová flóra vodních biotopů revitalizovaného úseku řeky Bečvy. Acta Musei Beskidensis. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2012, roč. 4, prosinec, s. 23-37. ISSN 1803-960X.
 46. 2011

 47. BRABCOVÁ, Blažena, Petr MARVAN, Ondřej HÁJEK, Klára KOMPRDOVÁ a Karel BRABEC. Hodnocení vlivu využití krajiny na chemismus a společenstva fytobentosu malých toků. In 3. konference ČSPE, Ekologie 2011. 2011.
 48. BRABCOVÁ, Blažena a Jaroslava BUCHTOVÁ. Řasová flóra Fryšávky v CHKO Žďárské vrchy. Acta Rerum Naturalium. Jihlava, 2011, roč. 11/2011, prosinec, s. 75-84. ISSN 1801-5972.
 49. 2009

 50. BRABCOVÁ, Blažena a Štěpánka DVOŘÁKOVÁ. Výukové karty pro ZŠ - sinice a řasy. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2009, roč. 18, 2/2009, s. 61-67. ISSN 1210-3349.
 51. 2006

 52. BRABEC, Karel, Petr MARVAN, Petr PAŘIL, Libuše OPATŘILOVÁ, Blažena BRABCOVÁ a Ondřej HÁJEK. Analýza reakce makrozoobentosu a fytobentosu na různé typy a intenzitu poškození ekosystému malých toků. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a SLS. 2006. vyd. Praha: Česká limnologická společnost, 2006. s. 84-85. ISBN 80-239-7257-X.
 53. MARVAN, Petr, Blahoslav MARŠÁLEK, Karel BRABEC, Blažena BRABCOVÁ, Markéta KOZÁKOVÁ, J. VESELÁ, R. GERIŠ a Jiří HETEŠA. Implementation of the Water Framework Directive in the Czech Republic. In ÁCS, E. 6th International Symposium Use of Algae for Monitoring Rivers - Program, Abstracts and Extended Abstracts. 2006.
 54. MARVAN, Petr, Karel BRABEC, Blažena BRABCOVÁ, Markéta KOZÁKOVÁ a Jiří HETEŠA. Tracking of phytobenthos response to degradation gradients studied within small streams. In ÁCS, E. 6th International Symposium Use of Algae for Monitoring Rivers - Program, Abstracts and Extended Abstracts. 2006.
 55. 2001

 56. LOSOSOVÁ, Zdeňka a Blažena BRABCOVÁ. Úroveň praktických znalostí přírodnin zájemců o studium učitelství biologie. In Didaktika biologie a didaktika geologie současnost a perspektivy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, 2001. s. 135-139. ISBN 80-86561-01-1.
 57. 2000

 58. BRABCOVÁ, Blažena. Influence of the hydropower peaking on distribution of periphyton in the cross section of a regulated river. In Book of abstracts. International conference Algae and extreme enviroments. Třeboň, 2000.
 59. BRABCOVÁ, Blažena. Vliv faktorů spojených se špičkováním vodní elektrárny na distribuci perifytonu v příčném profilu přehrazené řeky. In Sborník referátů XII. konference, pořádané 18.9.-22.9.2000 v Koutech nad Desnou. 2000.
 60. 1999

 61. KOUDELKOVÁ, Blažena. Spatial distribution in the periphyton community in the cross section of the Svratka river below the dam of the Brno reservoir. Scripta facultatis scientarium naturalium universitatis Masrykiane Brunensis Biology. Brno: Masarykova universita, 1999, roč. 1999, č. 25, s. 53-66.
 62. 1998

 63. KOUDELKOVÁ, Blažena. Periphyton responses to a hydraulic gradient in a regulated river. In Book of abstracts. International conference Assesing the ecological integrity of runnig waters. 1998. pp. 47-48.
 64. 1997

 65. KOUDELKOVÁ, Blažena. Rychlost proudu, kolísající hloubka a osychání jako faktory ovlivňující společenstvo perifytonu v příčném profilu regulovaného toku - předběžné výsledky. In Sborník referátů XI. konference, pořádané 29.9.-3.10.1997 v Doubí u Třeboně. 1997.
 66. 1996

 67. KOPECKÝ, Jiří a Blažena KOUDELKOVÁ. Druhová diversita a sezónní sukcese dvou tůní v inundačním území dolního toku Moravy. In Sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence. 1996. pp. 88-89.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 16:58