Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HAMŘÍK, Lukáš a Katarína ŠIPULOVÁ. Judicial Leadership and Judicial Governance: The Meta-roles of Court Presidents. In ICON-S Annual Conference. 2022.
 2. ŠIPULOVÁ, Katarína, Samuel SPÁČ, David KOSAŘ, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Viktor DERKA. Judicial Self-Governance Index: Towards Better Understanding of the Role of Judges in Governing the Judiciary. Regulation & Governance. Wiley, 2022, Neuveden, Neuveden, s. 1-25. ISSN 1748-5991. doi:10.1111/rego.12453.
 3. 2021

 4. ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Between Human Rights and Transitional Justice : The Dilemma of Constitutional Courts in Post-Communist Central Europe. Europe-Asia Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 101-130. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2020.1841739.
 5. PETROV, Jan, Katarína ŠIPULOVÁ, David KOSAŘ, Hubert SMEKAL a Ladislav VYHNÁNEK. Beyond Compliance: odpověď autorů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 2, s. 413-425. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-2-12.
 6. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. JUDI-ARCH Final Conference 'Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect', Virtual event. 2021.
 7. ŠIPULOVÁ, Katarína, Marína URBÁNIKOVÁ a David KOSAŘ. Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví: Kdo ji chce a proč ji pořád nemáme? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 1, s. 87-122. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-1-4.
 8. ŠIPULOVÁ, Katarína. Under Pressure: Building Judicial Resistance to Political Inference. In DJ Galligan. The Courts and the People: Friend or Foe? The Putney Debates 2019. 1st. Oxford: Hart Publishing, 2021. s. 153-170. ISBN 978-1-5099-4003-5.
 9. 2020

 10. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Court-packing, aneb jak obsadit soudy svými lidmi. In Vojtěch Šimíček. Nezávislost soudní moci. Praha: Leges, 2020. s. 77-112. ISBN 978-80-7502-436-7.
 11. BLISA, Adam, Pavel MOLEK a Katarína ŠIPULOVÁ. Czech Republic and Slovakia: Another International Human Rights Treaty? In Michal Bobek, Jeremias Adams-Prassl. The EU Charter of Fundamental Rights in the Member States. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing, 2020. s. 127-157. EU Law in the Member States. ISBN 978-1-5099-4091-2.
 12. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. How to Fight Court-Packing. Constitutional Studies. Madison, WI, USA: Center for the Study of Liberal Democracy, 2020, roč. 6, č. 1, s. 133-164. ISSN 2474-9427.
 13. ŠIPULOVÁ, Katarína. Introduction. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights – Beyond Compliance. 1st. London, New York: Routledge, 2020. s. 1-16. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 14. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Research Design – How to Study Judicial Implementation. A Prologue to the Case Study on Czechia. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights – Beyond Compliance. 1st. London, New York: Routledge, 2020. s. 81-102. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 15. ŠIPULOVÁ, Katarína. The Supreme Court – The Story of a (Post)communist Cinderella. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights – Beyond Compliance. 1st. London, New York: Routledge, 2020. s. 103-138, 37 s. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 16. ŠIPULOVÁ, Katarína a Monika HANYCH. Ukradená intimita: sexuální obtěžování v online prostoru. In Kateřina Šimáčková, Pavla Špondrová, Barbara Havelková. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 1-23. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? ISBN 978-80-7598-761-7.
 17. 2019

 18. ŠIPULOVÁ, Katarína. Capturing the Judiciary. In State Capture: What It Is and What It Means for the Constitutional Order (Oxford). 2019.
 19. ŠIPULOVÁ, Katarína. Czech lustration of judges. In The Judiciary in the Context of Constitutional Transitions - Workshop (Bonavero Institute of Human Rights, Oxford). 2019.
 20. ŠIPULOVÁ, Katarína. ECtHR – Ally, Adversary, or Foe? The Attitudes of Judges Towards International Human Rights Law in the (Post-) Transitioning Area. Jahrbuch für Ostrecht. C.H.Beck, 2019, Neuveden, č. 1, s. 235-252. ISSN 0075-2746.
 21. ŠIPULOVÁ, Katarína. Hodnotitel. Evidence a hodnocení tvůrčí činnosti, UK, 2019.
 22. ŠIPULOVÁ, Katarína. Is Judicial Independence Under Attack? Experience from Central and Eastern Europe. In Putney Debates 2019 (Oxford Foundation for Law, Justice and Society, London). 2019.
 23. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Judicial Authority Under Pressure: Politicisation and Backlash Against Courts in the Age of Populism. In ECPR General Conference 2019. 2019.
 24. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Judicial Authority Under Pressure: Politicisation and Backlash Against Courts in the Age of Populism. In ECPR General Conference, Wrocław. 2019.
 25. ŠIPULOVÁ, Katarína. Member of the Law and Courts Steering Committee (ECPR). 2019.
 26. ŠIPULOVÁ, Katarína. The Czech Constitutional Court: Far away from political influence. In Kálmán Pócza. Constitutional Politics and the Judiciary Decision-making in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Abingdon, New York: Routledge, 2019. s. 32-60. Routledge Research in Constitutional Law. ISBN 978-1-138-60764-4.
 27. 2018

 28. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Beyond compliance – Domestic judicial implementation of the international human rights case law. In AHRI Conference, Edinburgh. 2018.
 29. SMEKAL, Hubert, Ladislav VYHNÁNEK, Jan GRINC, Jan CHMEL, Jan KRATOCHVÍL, Jiří MALENOVSKÝ, Jan PETROV, Marica PIROŠÍKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vít Alexander SCHORM, Dušan SULITKA, Katarína ŠIPULOVÁ, Ján ŠTIAVNICKÝ a Michal ZEMANÍK. Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 253 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-037-3.
 30. SPÁČ, Samuel, Katarína ŠIPULOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Capturing the Judiciary from Inside: The Story of Judicial Self-Governance in Slovakia. German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1741-1768. ISSN 2071-8322.
 31. URBÁNIKOVÁ, Marína a Katarína ŠIPULOVÁ. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2105-2136. ISSN 2071-8322.
 32. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-Communist Regimes : The Cases of the Czech Republic and Slovakia. In Marlene Wind. International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge university press, 2018. s. 181-205. Studies on international courts and tribunals. ISBN 978-1-108-42776-0. doi:10.1017/9781108590396.010.
 33. ŠIPULOVÁ, Katarína. Member of the Law and Courts Steering Committee (ECPR). 2018.
 34. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Searching for a reference : using automated text analysis to study judicial compliance. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Faculty of Law, Masaryk University, 2018, roč. 12, č. 2, s. 131-160. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2018-2-2.
 35. KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law. 2018, roč. 10, č. 1, s. 83-110. ISSN 1876-4045. doi:10.1007/s40803-017-0065-y.
 36. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. In ECPR General Conference, Hamburg. 2018.
 37. 2017

 38. KOSAŘ, David, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jan PETROV. Beyond Compliance: Implementace judikatury mezinárodních lidskoprávních těles - výzvy a jejich reflexe v České republice a na Slovensku. 2017.
 39. ŠIPULOVÁ, Katarína. Externalities in Transitional Justice Decisions: The European Union and Transitional Justice Processes in Post-Communist Countries. In ICON-S 2017 Conference "Courts, Power, Public", Copenhagen. 2017.
 40. KOSAŘ, David, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Implementation of human rights judgments and decisions against the Czech Republic. 2017.
 41. SMEKAL, Hubert, Jozef JANOVSKÝ, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Katarína ŠIPULOVÁ. International Human Rights Case Law in Domestic High Politics: Judicial Use of ECtHR Case Law by the Czech Constitutional Court. In ECPR General Conference, Oslo. 2017.
 42. ŠIPULOVÁ, Katarína. Member of the International Society of Public Law. International Society of Public Law, 2017 - 2017.
 43. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Political Regimes and Global Commitment Patterns. In AHRI Annual Conference, Leuven 2017. 2017.
 44. ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Referencing International HR Law: Constitutional Courts in Transitional Justice. In “Legislating from Strasbourg” The Impact of Jurisprudence from the European Court of Human Rights. 2017.
 45. ŠIPULOVÁ, Katarína. Slovakia: Democratic Backsliding and (Ab)use of Constitutional Identity: Slovakian Place in the Concept of Fundamental Constitutional Values of the European Union. In ICON-S 2017 Conference "Courts, Power, Public", Copenhagen. 2017.
 46. JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In ECPR General Conference, Oslo. 2017.
 47. JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In Seminár Human Right Series výzkumního centra PluriCourts, University of Oslo. 2017.
 48. 2016

 49. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Empirický právní výzkum. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 31-38. ISSN 1802-3843.
 50. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ a Jozef JANOVSKÝ. International Human Rights Conventions - Panacea, or Poisonous Chalice for Domestic Protection of Human Rights? In Challenges of Europe - Building and Promoting Human Security, Dubrovnik. 2016.
 51. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press, 2016. 316 s. edition Scientia ; File. No. 578. ISBN 978-80-210-8435-3.
 52. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 312 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), edition Scientia, sv. 578. ISBN 978-80-210-8435-3.
 53. POSPÍŠIL, Ivo, Vladimír TÝČ, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Jozef JANOVSKÝ, Petr KILIAN, Ľubomír MAJERČÍK, Jan PETROV, Ján ŠTIAVNICKÝ, Jan KNĚŽÍNEK, Marián GIBA, Jozef VALUCH a Petr VÁLEK. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha: Leges, 2016. 208 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1.
 54. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL a Petr KILIAN. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. 2016.
 55. ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Referencing International HR Law by Constitutional Courts. In AHRI 2016 Conference, Utrecht. 2016.
 56. JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. In Oxford Centre for Socio-Legal Studies Research Seminars. 2016.
 57. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ a Jozef JANOVSKÝ. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In Research Seminars at the School of Law, University of Sheffield. 2016.
 58. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů. Středoevropské politické studie. 2016, roč. 18, č. 4, s. 381-411. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2016.4.381.
 59. 2015

 60. ŠIPULOVÁ, Katarína. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. In International Courts and Domestic Politics 2015. 2015.
 61. ŠIPULOVÁ, Katarína a Jan PETROV. Mezinárodní lidskoprávní smlouvy v judikatuře obecných soudů. In Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska. 2015.
 62. KILIAN, Petr, Ivo POSPÍŠIL, Hubert SMEKAL a Katarína ŠIPULOVÁ. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí. 2015.
 63. KILIAN, Petr, Katarína ŠIPULOVÁ, Hubert SMEKAL a Ivo POSPÍŠIL. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí - příklady České republiky a Slovenska. 2015.
 64. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Strength and Legitimacy of Control Mechanisms in International Human Rights Treaties: The Moderation Effect. Opinio Juris. 2015, Neuveden, August, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2326-0386.
 65. ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Understanding International Human Rights Commitments: Control Mechanisms, Legitimacy and Domestic Change. In Berkeley Anti-Discrimination Study Group Research Seminar. 2015.
 66. 2014

 67. HAVELKA, Libor, Alžbeta KONDELOVÁ, Aleš PAVEL a Katarína ŠIPULOVÁ. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Evropský justiční prostor: vybrané problémy v rozhodovací praxi českých civilních soudů (třetí část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 10, s. 370-380. ISSN 1210-6410.
 68. HAVELKA, Libor, Alžbeta KONDELOVÁ, Aleš PAVEL a Katarína ŠIPULOVÁ. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 218-230. ISSN 1210-6410.
 69. HAVELKA, Libor, Alžbeta KONDELOVÁ, Aleš PAVEL a Katarína ŠIPULOVÁ. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011.Spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů (2. část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, 8/2014, s. 295-303. ISSN 1210-6410.
 70. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. DH v Czech Republic Six Years Later: On the Power of an International Human Rights Court to Push through Systemic Change. Netherlands Quarterly of Human Rights. Antwerpen: Intersentia, 2014, roč. 32, č. 3, s. 288-321. ISSN 0169-3441.
 71. ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Ideology, Veto Players and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. In International Courts and Domestic Politics. 2014.
 72. ŠIPULOVÁ, Katarína, Libor HAVELKA a Alžbeta KONDELOVÁ. Judicial Reasoning and Judicial Dialogue: The Application of EU law by National Civil Courts. In How to Measure the Quality of Judicial Reasoning. 2014.
 73. ŠIPULOVÁ, Katarína. Mimoevropské regionální systémy ochrany lidských práv. In Dufek, P.; Smekal, H. a kol. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, a. s.,, 2014. s. 238-267. Ediční rada Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 74. JANOVSKÝ, Jozef a Katarína ŠIPULOVÁ. Political Regimes and International Human Rights Commitments: The Moderation Effect of Treaty's Control Mechanism. In Venice Academy of Human Rights - PluriCourts (University of Oslo): Judicial Legitimacy and the Rule of Law (Workshop lead by Philip Alston). 2014.
 75. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Muni press, 2014. 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 76. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7777-5.
 77. TÝČ, Vladimír, Linda JANKŮ a Katarína ŠIPULOVÁ. Reservations to Human Rights Treaties: A Case Study on the Practice of Czechoslovakia and Its Successor States. International Community Law Review. Brill, 2014, roč. 16, č. 3, s. 371-398. ISSN 1871-9740.
 78. ŠIPULOVÁ, Katarína. Tranzitivní spravedlnost a vyrovnání se s minulostí. In Dufek, P.; Smekal, H. a kol. Lidská práva v mezinárodní politice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s.,, 2014. s. 318-336. Ediční rada Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 79. 2013

 80. ŠIPULOVÁ, Katarína, Libor HAVELKA, Alžbeta KONDELOVÁ a Aleš PAVEL. Aplikace unijního práva českými civilními soudy 2009 - 2011. I. Neuveden: Nejvyšší soud, 2013. 106 s. ISBN 978-80-905562-1-8.
 81. ŠIPULOVÁ, Katarína a Vít HLOUŠEK. Different Paths of Transitional Justice in the Czech Republic, Slovakia and Poland. World Political Science Review. Berkeley: Berkeley Electronic Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 31-69. ISSN 1935-6226.
 82. 2012

 83. SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. D.H. v. Czech Republic Five Years After: On the Power of an International Human Rights Court to Push through a Systemic Change. In Berkeley Law – Sciences-Po Ecole de Droit Comparative Anti-Discrimination Law Symposium. 2012.
 84. ŠIPULOVÁ, Katarína. Institut předběžné otázky a právo na zákonného soudce (judikatura českého Ústavního soudu a ESLP). In Přednáška aplikace unijního práva českými soudy, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc. 2012.
 85. JANKŮ, Linda, Jozef JANOVSKÝ, Hubert SMEKAL a Katarína ŠIPULOVÁ. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, 2-3, s. 191-223. ISSN 1212-7817.
 86. ŠIPULOVÁ, Katarína a Vít HLOUŠEK. Rozdielne cesty tranzitívnej spravodlivosti – prípady Českej republiky, Slovenska a Poľska. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, č. 1, s. 55-89. ISSN 1212-7817.
 87. ŠIPULOVÁ, Katarína. Tranzitní spravedlnost v postkonfliktním prostředí: stíhání zločinů a usmíření společnosti. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 275-308. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 88. ŠIPULOVÁ, Katarína, Monika MAREKOVÁ a Hubert SMEKAL. Zásada non-refoulement a porušovanie predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1442-1452. ISSN 1335-6461.
 89. ŠIPULOVÁ, Katarína a Aleš PAVEL. Zásady práva Evropské unie v aplikační praxi. In Přednáška pro soudce krajských soudů, Justiční akademie, Kroměříž. 2012.
 90. 2010

 91. ŠIPULOVÁ, Katarína. Multiúrovňový konštitucionalizmus EÚ. Global Politics: časopis pro politiku a mezinárodní vztahy. Brno: SOCIETAS 2001, 2010, duben. ISSN 1213-7685.
 92. MAJERČÍK, Ľubomír a Katarína ŠIPULOVÁ. Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu v roce 2009. Trestní právo. Praha: Novatrix, s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 5, s. 20-25. ISSN 1214-3758.
 93. ŠIPULOVÁ, Katarína a Lenka LAKOTOVÁ. Veronika Bílková: Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje nebo staré pokrytectví? Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, roč. 45, č. 3, s. 107-110. ISSN 0323-1844.
 94. 2009

 95. ŠIPULOVÁ, Katarína. Postkonflitkná konsolidácia a rekonciliácia spoločenských systémov – Rwanda a Sierra Leone. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 2, s. 5-24, 25 s. ISSN 0323-1844.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 11. 2022 01:53