Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SUCHÁNEK, Pavel, Tereza HORÁKOVÁ a Hana ČOBANOVÁ. Povrchové úpravy několika dřevěných barokních soch v Olomouci a na Svatém Kopečku ve světle archivních pramenů. Průzkumy památek. Praha, 2022, XXIX, č. 1, s. 81-96. ISSN 1212-1487. doi:10.56112/pp.2022.1.05.
 2. SUCHÁNEK, Pavel. Prameny k tvorbě Huberta Maurera a Johanna Georga Däringera. Opuscula Historiae Artium. Faculty of Arts, Masaryk University, 2022, roč. 71, 1-2, s. 220-229. ISSN 1211-7390.
 3. 2021

 4. SUCHÁNEK, Pavel a Eliška PETŘEKOVÁ. Archeologie vkusu : Do jícnu vulkánu. In Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě : Blog Centra pro studium raného novověku. 2021.
 5. FOLETTI, Ivan, Jan GALETA, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Ruben CAMPINI, Annalisa MORASCHI, Jana ČERNOCKÁ, Martin DEUTSCH, Klára DOLEŽALOVÁ, Christian DROBE, Alžběta FILIPOVÁ, Marta FILIPOVÁ, Aleš FLÍDR, Karolina FOLETTI, Jakub FRANK, Zuzana FRANTOVÁ, Jana GAZDAGOVÁ, Veronika HALAMOVÁ, Michaela HOJDYSZ, Anna JAEGEROVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Jiří KROUPA, Denisa KUJELOVÁ, Cassandre LEJOSNE, Martin LEŠÁK, Petra LEXOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Martina MRÁZOVÁ, Helena MUSILOVÁ, Pavol MÚDRY, Adrien PALLADINO, Martina PETŘÍKOVÁ, Veronika PICHANIČOVÁ, Alena POMAJZLOVÁ, Matthew RAMPLEY, Eva RICHTROVÁ, Sabina ROSENBERGOVÁ, Marcela RUSINKO, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Julia SECKLEHNER, Lubomír SLAVÍČEK, Pavel SUCHÁNEK, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Martin ŠOLC, Pavla TICHÁ, Martin JAKUBČO, Tomáš VALEŠ, Lenka VRLÍKOVÁ a Petra WILLERTHOVÁ. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9824-4.
 6. SUCHÁNEK, Pavel, Tomáš MALÝ, Michal KONEČNÝ a Miloš STEHLÍK. Hřbitov ve Střílkách : Příběhy barokního torza. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021. 232 s. Ingredere hospes. Editio monographica II. ISBN 978-80-87231-58-6.
 7. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Images of Purgatory : Studies in Religious Imagination and Innovation (The Czech Lands, 1600-1800). Rome: Viella s.r.l., 2021. 259 s. In Between. Images, Words and Objects. ISBN 978-88-3313-742-1.
 8. SUCHÁNEK, Pavel. Proporce hodné napodobování. Antinoos Belvederský a Johann Georg Schauberger. In Galeta, Jan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala; Valeš, Tomáš. Od dějin umění k uměleckému dílu : Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: Books & Pipes ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2021. s. 193-212. Maturandum, 3. ISBN 978-80-210-9993-7.
 9. 2020

 10. SUCHÁNEK, Pavel. Andreas Schweigl and the Beginnings of Art History in Moravia. In Ihringová, Katarína; Kobetič, Adrián; Korcsmáros, Adam. Zborník príspevkov z Medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt 2019. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2020. s. 8-28. ISBN 978-80-568-0331-8.
 11. PETŘEKOVÁ, Eliška, Monika KORÓNIOVÁ a Pavel SUCHÁNEK. Antické Pompeje a moderní sběratelství. In Seminart. 2020.
 12. PETŘEKOVÁ, Eliška a Pavel SUCHÁNEK. Archeologie vkusu : Pompeje a střední Evropa kolem roku 1800. In Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě : Blog Centra pro studium raného novověku. 2020.
 13. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Between ‘gout grec’ and ‘diverse maniere’ : Neoclassical Decorative Arts in Central Europe in the Second Half of the 18th Century. Studi Neoclassici Rivista Internazionale. 2020, roč. 8, č. 1, s. 9-19. ISSN 2420-8264. doi:10.19272/202011901001.
 14. SUCHÁNEK, Pavel. Mariánské sloupy v českých zemích a potridentský katolicismus. In Jakubec, Ondřej; Suchánek, Pavel. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 238-265. Prameny české historie, sv. 4. ISBN 978-80-7422-706-6.
 15. JAKUBEC, Ondřej a Pavel SUCHÁNEK. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 315 s. Prameny české historie, sv. 4. ISBN 978-80-7422-706-6.
 16. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Obrazy a imaginace v 17. a 18. století : Katolická kultura. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 139-163. Obraz - komunikace - jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 17. SUCHÁNEK, Pavel. Organisationswandel bei den bürgerlichen Brünner Künstlern im 18. Jahrhundert. Cornova : Revue české společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2020, roč. 10, č. 1, s. 43-58. ISSN 1804-6983.
 18. SUCHÁNEK, Pavel. Osvícenská vizualita jako proces šíření vědění? Cornova : Revue české společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2020, roč. 10, č. 2, s. 45-50. ISSN 1804-6983. doi:10.51305/cor.2020.02.05.
 19. SUCHÁNEK, Pavel. Proměny organizace brněnských měšťanských umělců v době osvícenských reforem. In Osvícení měšťané v osvíceném státě? Proměny městské společnosti v českých zemích pozdního raného novověku (polovina 18. – začátek 19. století). VII. bienále České společnosti pro výzkum 18. století. 2020.
 20. JAKUBEC, Ondřej a Pavel SUCHÁNEK. Staroměstský mariánský sloup - stále živé dílo minulosti. In Jakubec, Ondřej; Suchánek, Pavel. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 5-11. Prameny české historie, sv. 4. ISBN 978-80-7422-706-6.
 21. 2019

 22. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. ART CLASS: Zajímají dnes někoho staří mistři? In Brno Art Week, Galerie Industra. 2019.
 23. JAKUBEC, Ondřej a Pavel SUCHÁNEK. Editorial. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2019, roč. 68, č. 2, s. 198-199. ISSN 1211-7390.
 24. SUCHÁNEK, Pavel. "Milovníci, znalci & kritici. Umění 2. poloviny 18. století na Moravě v dobovém kritickém diskurzu. In SandArt. Medzinárodné umelecko-historické sympózium, Trnavská univerzita. 2019.
 25. SUCHÁNEK, Pavel. Ondřej Schweigl a sochařská praxe brněnského sochaře v druhé polovině 18. století. In SandArt. Medzinárodné umelecko-historické sympózium, Trnavská univerzita. 2019.
 26. SUCHÁNEK, Pavel. Pohled z opačné strany. Brněnské sochařství konce 18. století v nové perspektivě. In Současný stav bádání. Přednáškový cyklus Katedry dějin umění FF UP. 2019.
 27. SUCHÁNEK, Pavel. Rokoko mezi Boucherem a Cindy Sherman. In Přednáškový cyklus R'n'B [Renesance & Baroko], Moravská galerie v Brně. 2019.
 28. SUCHÁNEK, Pavel. Sochařské kresby z přelomu 18. a 19. století v archivních fondech moravskoslezského gubernia v Brně. In Od objevu k interpretaci : Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. Brno: Books & Pipes ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2019. s. 117-136. ISBN 978-80-7485-201-5.
 29. 2018

 30. SUCHÁNEK, Pavel a Ondřej JAKUBEC. His artibus. Perspektivy vizuální kultury v raném novověku. 1. bienále Centra pro studium raného novověku, 24.-25.5.2018. 2018.
 31. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Neoklasicistní dekorativní umění ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II : Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce? Cornova : Revue České společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 1, s. 95-110. ISSN 1804-6983.
 32. SUCHÁNEK, Pavel. Od Lukrécie k Sapfó. Ženské hrdinky a sebevražda v umění 18. století. In Sebevražda v kultuře a společnosti 18. století v českých zemích. První „pracovní atelier“ České společnosti pro výzkum 18. století. Praha, FF UK. 2018.
 33. SUCHÁNEK, Pavel. Proč se lidé dívají na sochy zezadu? In Přednáškový cyklus R'n'B [Renesance & Baroko], Moravská galerie v Brně. 2018.
 34. SUCHÁNEK, Pavel. [rec.] Mariánský sloup na Hradčanském náměstí. Adamcová, Kateřina; Zahradník, Pavel. Mariánský sloup na Hradčanském náměstí. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 296 s. ISBN 978-80-3549-1. Zprávy památkové péče 78, 2018, č. 4, s. 20-21, 2018.
 35. SUCHÁNEK, Pavel. Sochařská praxe brněnských sochařů v 18. století. In His artibus. Perspektivy vizuální kultury v raném novověku. 1. bienále Centra pro studium raného novověku. Brno, 24.-25.5.2018,. 2018.
 36. 2017

 37. SUCHÁNEK, Pavel. Brněnský sochař Ondřej Schweigl a jeho tvorba na pomezí Moravy a východních Čech. In "Tak nutno přitahovat srdce...". Barokní umění východních Čech, Muzeum Česká Třebová. 2017.
 38. SUCHÁNEK, Pavel. Miloš Stehlík - pedagog. In Hana Glombová. Miloš Stehlík. Milovník krásna. Katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 1. prosince 2017 - 31. ledna 2018. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. s. 47-48. ISBN 978-80-7051-240-1.
 39. SUCHÁNEK, Pavel. Portréty Marie Terezie v Čechách a na Moravě. K významu výtvarných médií pro formování obrazu císařovny v provincii ve 2. polovině 18. století. In "Osvícená" panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost v českých zemích (1740-1780), 12. – 13. května 2017, Praha. 2017.
 40. SUCHÁNEK, Pavel. „Umění, které zahanbuje přírodu“. Sochy z cukru na renesančních a barokních stolech. In Přednáškový cyklus R'n'B [Renesance & Baroko], Moravská galerie v Brně. 2017.
 41. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Vizuální kultura a design ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II : Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce? In 11. sjezd českých historiků - profesní setkání historiček a historiků České republiky, 13.-15.9.2017, Olomouc. 2017.
 42. SUCHÁNEK, Pavel. Zlacení soch v sakrálním prostoru a barokní imaginace v době tereziánských reforem. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2017, roč. 66/2017, č. 2, s. 182-195. ISSN 1211-7390.
 43. SUCHÁNEK, Pavel. 9 katalogových hesel (I.7a,b; I.8; I.9ab; I.12; III.10; IV.7; IV.10; IV.11; IV.12). In Macurová, Zuzana; Stolárová, Lenka; Vlnas, Vít. Tváří v tvář : Barokní portét v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. s. 39-57. ISBN 978-80-7028-495-7.
 44. 2016

 45. SUCHÁNEK, Pavel. Umělecké vzdělávání a idea umělce na přelomu 18. a 19. století v díle Ondřeje Schweigla, Ignáce Chambreze a Josefa Heřmana Agapita Gallaše. Cornova: Revue České společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 2, s. 15-32. ISSN 1804-6983.
 46. 2015

 47. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Der Bildhauer Andreas Schweigl und die Sakralkunst in Mähren zur Zeit der josephinischen Reformen. Umění / Art. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2015, roč. 63, č. 3, s. 156-181. ISSN 0049-5123.
 48. SUCHÁNEK, Pavel. Josef Stern a Ondřej Schweigl: učený malíř – učený sochař. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 41-48. ISBN 978-80-87149-93-5.
 49. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Josef Stern v Dubu nad Moravou a počátky jeho působení na Moravě. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 25-32. ISBN 978-80-87149-93-5.
 50. KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Pavel SUCHÁNEK. Kláštery ve městě I. (jižní část). In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 309-398. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
 51. KROUPA, Jiří a Pavel SUCHÁNEK. Náměstí historického jádra. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 549-602. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
 52. SUCHÁNEK, Pavel a Jiří KROUPA. Staré Brno. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 679-744. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
 53. SUCHÁNEK, Pavel. Umění, akademie a ideál umělce na konci 18. století. In V. bienále ČSVOS: Osvícenství - to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 2015.
 54. SUCHÁNEK, Pavel, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Tomáš VALEŠ. 2 katalogová hesla (III.8; IV.8.1-12). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 124,144-152, 10 s. ISBN 978-80-87149-93-5.
 55. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. 5 katalogových hesel (III.2; III.5.3; IV.19; IV.21.1-5; IV.23.1-2). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 101-103,115-118,170-179, 17 s. ISBN 978-80-87149-93-5.
 56. 2014

 57. SUCHÁNEK, Pavel. Barokní umění mezi teologií a lidovou zbožností. In Přednáška laureáta Ceny děkana FF MU za vynikající tvůrčí čin roku 2013, Slavnost Týdne vědy na FF MU, 19. 11. 2014. 2014.
 58. SUCHÁNEK, Pavel. Milovníci, znalci & kritikové: Umění 2. poloviny 18. století na Moravě v dobovém kritickém diskurzu. In Doktorské kolegium, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, 16. 5. 2014. 2014.
 59. SUCHÁNEK, Pavel. Prezentace výzkumného projektu: Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry (1760–1815). Týden vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 18. 11. 2014, 2014.
 60. 2013

 61. SUCHÁNEK, Pavel. Barokní socha mezi Tridentinem a lidovou zbožností. In Collegium historiae artium, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. 2013.
 62. SUCHÁNEK, Pavel. Johann Franz Josef Schenelli (Genelli) v Kroměříži a Vídni. Případ "akademického" vyšívače ve střední Evropě na konci 18. století. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 2, s. 138-151. ISSN 1211-7390.
 63. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Karel Škréta, barokní očistec a role obrazu v náboženské praxi. In Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka. Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění. Brno: Barrister & Principal, ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností a Masarykovou univerzitou, 2013. s. 147-158. ISBN 978-80-7485-023-3.
 64. SUCHÁNEK, Pavel. Mezi historií a legendou. Cyrilometodějská tradice v barokním umění. Státní okresní archiv Zlín & Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, 2013.
 65. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2013. 388 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 40. ISBN 978-80-87709-02-3.
 66. SUCHÁNEK, Pavel. Sculptor Andreas Schweigl, the role of the artists and art transformation on the verge of the modern era (1760-1815). 2013.
 67. SUCHÁNEK, Pavel. Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry (1760-1815). 2013.
 68. SUCHÁNEK, Pavel. Triumf obnovujícího se dne Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2013. 442 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87474-94-5.
 69. 2012

 70. SUCHÁNEK, Pavel. Absence mysli. Charakterové hlavy Franze Xavera Messerschmidta. Moravská galerie v Brně, 2012.
 71. SUCHÁNEK, Pavel. Barokní kabinetní skříň s alegorií války o španělské dědictví. In Museum vivum III-IV, 2007-08. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012. s. 65-76. ISBN 978-80-87210-24-6.
 72. SUCHÁNEK, Pavel. 'Peintre de Sa Majesté Britannique'. Franz Adolph of Freenthal and his portrait of Maximilian Hamilton, Prince-Bishop of Olomouc. RIHA Journal. 2012, Neuveden, červenec-září, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2190-3328.
 73. SUCHÁNEK, Pavel. Pygmalion, aneb O prokletí sochařství. Muzeum barokních soch v Chrudimi, 2012.
 74. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zázraky sv. Liboria v Jesenci. Ke vztahu barokního obrazu a homiletiky. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, s. 92-109. ISSN 1211-7390.
 75. 2011

 76. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Belief in Purgatory and Religious Imagination of Baroque Culture. 2011.
 77. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Chvála "ciceronství". In Lubomír Slavíček, Pavel Suchánek, Michaela Šeferisová Loudová: Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 8-11. Teorie a dějiny umění. ISBN 978-80-87474-26-6.
 78. SUCHÁNEK, Pavel, Lubomír SLAVÍČEK a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Chvála ciceronství : umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2011. 375 s. ISBN 978-80-87474-26-6.
 79. SUCHÁNEK, Pavel. Jan Sturmer v Moravské Třebové a v lomech u Mladějova: Příklad dílenské praxe barokního sochaře. In Jana Martínková. Barokní sochařství v Moravské Třebové. Moravská Třebová: Kulturní služby města Moravská Třebová, 2011. s. 17-23. ISBN 978-80-904432-1-1.
 80. SUCHÁNEK, Pavel. "K nejúplnější spokojenosti a potěšení znalců a milovníků umění". František Adolph z Freenthallu: Portrét olomouckého biskupa Maxmiliána Hamiltona. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 150-163. Teorie a dějiny umění. ISBN 978-80-87474-26-6.
 81. SUCHÁNEK, Pavel. Měšťanští a akademičtí sochaři v 18. století : případ Wolfanga Trägera. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 60, č. 1, s. 42-49. ISSN 1211-7390.
 82. SUCHÁNEK, Pavel. Metropolitní kapitula v Olomouci a umění v 18. století. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. Historie a kultura. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 43-52. ISBN 978-80-87149-40-9.
 83. SUCHÁNEK, Pavel. Sběratelé, učenci, znalci. Tři mecenáši Josefa Ignáce Sadlera. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 35-42. ISBN 978-80-87149-45-4.
 84. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy v krajině a lidová zbožnost v době baroka. In Poutní bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku - transformace a substituce. 2011.
 85. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy v krajině v kontextu barokní zbožnosti. In Seminář Barokní krajina Mikulova a Pálavy. 2011.
 86. SUCHÁNEK, Pavel a Martin ČIHALÍK. Stříbrný oltář / Der Silberne Altar. Brno: Národní památkový ústav, 2011. 234 s. ISBN 978-80-86752-94-5.
 87. SUCHÁNEK, Pavel. Umělci, učenci a akademie za časů Václava Antonína Kounice. In Seminář Kancléř čtyř panovníků. 300. výročí narození Václava Antonína Kaunice. 2011.
 88. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Víra v očistec a náboženská imaginace v barokní kultuře. 2011.
 89. 2010

 90. SUCHÁNEK, Pavel. Jan Sturmer v Moravské Třebové a v lomech u Mladějova. Příklad dílenské praxe barokního sochaře. In Pracovní seminář Barokní sochařství v Moravské Třebové. 2010.
 91. MILTOVÁ, Radka a Pavel SUCHÁNEK. Kočáry olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu. In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 242-248. ISBN 978-80-87149-38-6.
 92. MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2010, roč. 53, 1-2, s. 53-82. ISSN 1211-7390.
 93. SUCHÁNEK, Pavel. Olomoucký kanovník Jan Matyáš z Thurnu a Valsassiny, sběratel a mecenáš. In Martin Elbel - Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města 1. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 269-274. ISBN 978-80-87149-38-6.
 94. SUCHÁNEK, Pavel. Poutní chrám zábrdovických premonstrátů v Jesenci. In 800 let od založení klášterů v Zábrdovicích a Nové Říši. 2010.
 95. SUCHÁNEK, Pavel. Rezidence preláta v první polovině 18. století. Prelatura premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce. In Fejtová Olga - Ledvinka Václav - Pešek Jiří. Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Praha: Scriptorium, 2010. 13 s. ISBN 978-80-87271-15-5.
 96. 2009

 97. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
 98. SUCHÁNEK, Pavel. Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops. In Pomp & Power. Carriages as status symbols, Museum of London. 2009.
 99. SUCHÁNEK, Pavel a Radka MILTOVÁ. Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th Century. Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, LVII/2009, č. 1, s. 26-52. ISSN 0049-5123.
 100. SUCHÁNEK, Pavel. Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura – výzdoba – život rezidence. Katalog výstavy, Clam-Gallasův palác 30. 11. 2007 – 27. 1. 2008, Pražský sborník historický 37, 2009, s. 341-342. Praha: Archiv hl. m. Prahy - Scriptorium, 2009. 2 s. Pražský sborník historický 37. ISSN 0555-0238.
 101. SUCHÁNEK, Pavel. Dobrý handl s umrlými – Znázornění utrpení duší v očistci v barokním umění. In Marginálie: cyklus přednášek mladých historiků umění. 2009.
 102. SUCHÁNEK, Pavel. Ondřej Schweigl - "honestus et eruditus civis et sculptor". In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. s. 180-187. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6.
 103. SUCHÁNEK, Pavel. The Artistic Patronage of the Bishops of Olomouc and Metropolitan Chapter around the middle of the 18th century. In Postdoctoral Workshop "Art Patronage in Early Modern Europe", Catholic University of Lublin. 2009.
 104. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7.
 105. 2008

 106. SUCHÁNEK, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2008, F51/2007, č. 1, s. 63-83, 22 s. ISSN 1211-7390.
 107. SUCHÁNEK, Pavel. Učený umělec - Příklad Ondřeje Schweigla. In MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ a Tomáš MALÝ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. s. 136-146. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
 108. 2007

 109. SUCHÁNEK, Pavel. Friedrich Polleroß (Hg.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Umění LV, 2007, s. 80-81. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007. 2 s. Umění : časopis Ústavu dějin umění LV, 2007. ISSN 0049-5123.
 110. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007. 374 s. ISBN 978-80-87029-11-4.
 111. SUCHÁNEK, Pavel. Rezidence preláta v první polovině 18. století. Prelatura premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce. In Konference Život pražských paláců / Conference Life of Prague’s Palaces. 2007.
 112. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy, sochaři a jejich diváci na počátku 17. století. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 3 s.
 113. 2006

 114. SUCHÁNEK, Pavel. Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2006, F50/2006, č. 1, s. 81-96. ISSN 1211-7390.
 115. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy, město a měšťané aneb Pět příběhů z barokního Brna: Kašna čtyř živlů. Český rozhlas Vltava, 2006.
 116. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy, město a měšťané aneb Pět příběhů z barokního Brna: Kašna Parnas. Český rozhlas Vltava, 2006.
 117. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy, město a měšťané aneb Pět příběhů z barokního Brna: Mariánský sloup. Český rozhlas Vltava, 2006.
 118. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy, město a měšťané aneb Pět příběhů z barokního Brna: Sochy na Dominikánském náměstí. Český rozhlas Vltava, 2006.
 119. SUCHÁNEK, Pavel. Sochy, město a měšťané aneb Pět příběhů z barokního Brna: Trojiční sloup na Zelném trhu. 2006.
 120. SUCHÁNEK, Pavel. UHS má nové webové stránky, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 18, 2006, č. 2, s. 12-13. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2006. 2 s. Bulletin UHS. ISSN 0862-612X.
 121. SUCHÁNEK, Pavel. Vztah architektonické plastiky k architektuře. In Sborník příspěvků k 6. ročníku konference Obnova památek 2006. Praha: Studio Axis, spol. s r. o.80, 2006. s. 37-40. ISBN 80-239-6794-0.
 122. SUCHÁNEK, Pavel. Vztah architektonické plastiky k architektuře. In 6. ročník konference Obnova památek, Praha 2006. 2006.
 123. 2005

 124. SUCHÁNEK, Pavel. Josef Winterhalder st., sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce. Příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2005, F49/2005, č. 1, s. 47-69. ISSN 1211-7390.
 125. 2004

 126. SUCHÁNEK, Pavel. Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce ve 20.-40. letech 18. století – formy a funkce sochařských děl. Masarykova Univerzita, 2004. disertační práce.
 127. SUCHÁNEK, Pavel. Umělecký mecenát hradiských opatů v letech 1720-1740. In Konference Historická Olomouc. 2004.
 128. 2003

 129. SUCHÁNEK, Pavel. Mariánské a trojiční sloupy Johanna Sturmera,. In Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. Brno: Národní památkový ústav, 2003. s. s. 11-29, 19 s. ISBN 80-86752-12-7.
 130. 2002

 131. SUCHÁNEK, Pavel. Mor v roce 1715 a morové monumenty Johanna Sturmera. In Konference Umění a mor / Conference Art and Plague. 2002.
 132. 2001

 133. SUCHÁNEK, Pavel. Zpráva o sympoziu „Generální oprava pláště katedrály sv. Václava v Olomouci". Praha: Národní památkový ústav, 2001.
 134. 2000

 135. SUCHÁNEK, Pavel. Josef von Lippert a jeho návrhy na přestavbu olomoucké katedrály. In Konference Generální oprava pláště katedrály sv. Václava v Olomouci. 2000.
 136. SUCHÁNEK, Pavel. Josef von Lippert a jeho návrhy na přestavbu olomoucké katedrály. In Sborník ze sympozia Generální oprava pláště katedrály sv. Václava v Olomouci. Olomouc: Státní památkový ústav v Olomouci, 2000. s. 21-27.
 137. 1999

 138. SUCHÁNEK, Pavel. Johann Sturmer, Olomoucký sochař počátku 18. století. Masarykova univerzita, 1999. magisterská diplomová práce.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 13:04