Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VÁLKA, Miroslav, Novotný MARTIN a Tykal ROMAN. Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury konané u příležitosti 100 let od narození architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše a ke 40. výročí otevření Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. 2021.
 2. VÁLKA, Miroslav. Oděvní kultura obyvatel Bystřice pod Hostýnem první poloviny 19. století ve světle pozůstalostních inventářů. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021, roč. 55, č. 2, s. 121-138. ISSN 0862-1209.
 3. 2020

 4. VÁLKA, Miroslav. Arne B. Mann: Rómski kováči na Slovensku/Roma Blacksmiths in Slovakia. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2020, roč. 30, č. 2, s. 182-183. ISSN 0862-8351.
 5. VÁLKA, Miroslav. Czechoslovak Republic and the Formation of Ethnographic Science during the “First Republic” (1918–1938) – Part I. Glasnik Etnografskog Instituta SANU. Bělehrad: The SASA Institute of Ethnography, 2020, roč. 68, č. 1, s. 171-184. ISSN 0350-0861. doi:10.2298/GEI2001171V.
 6. VÁLKA, Miroslav. Czechoslovak Republic and the Formation of Ethnographic Science during the “First Republic” (1918–1938) – Part II. Glasnik Etnografskog Instituta SANU. Bělehrad, 2020, roč. 68, č. 2, s. 379-396. ISSN 0350-0861. doi:10.2298/GEI2002379V.
 7. VÁLKA, Miroslav. Eva Kuminková (ed): Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2020, roč. 30, č. 4, s. 348-350. ISSN 0862-8351.
 8. VÁLKA, Miroslav. Karlu Altmanovi k životnímu jubileu. 79. vyd. Praha: Česká národopisná společnost, 2020. 7 s. ISSN 1211-8117.
 9. VÁLKA, Miroslav. Muzea v přírodě jako forma prezentace kulturního dědictví. In Jan Červinka. Vývoj, současnost a problémy dostaveb muzeí pod otevřeným nebem nejen v muzeu lidových staveb v Kouřimi. Kolín: Regionální muzeum Kolín, 2020. s. 63-68.
 10. VÁLKA, Miroslav. Odešla Zuzana Marhoulová. Strážnice: Mírodopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2020. 2 s. ISSN 0862-8351.
 11. VÁLKA, Miroslav. Ohlédnutí ke 100. výročí narození Zdenky Jelínkové. Praha: česká národpisná společnost, 2020. 5 s. ISSN 1211-8117.
 12. VÁLKA, Miroslav. Památkově chráněný soubor lidových staveb východní Hané v Rymicích Jeho geneze a rekapitulace obnovy. Muzeum vivum: Časopis českých muzeí v přírodě. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2020, roč. 15, s. 61-84. ISSN 1803-1358.
 13. VÁLKA, Miroslav. Vesnický dům v zajetí etnické teorie. Národopisný věstník. Supplementum. Praha: Česká národopisná společnost, 2020, s. 6-14. ISSN 1211-8117.
 14. 2019

 15. VÁLKA, Miroslav. Blahopřání Lence Novákové. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury., 2019. 3 s. Strážnice. ISSN 0862-8351.
 16. VÁLKA, Miroslav. člen komise. Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, 2019 - 2019.
 17. VÁLKA, Miroslav. člen redakční rady Národopisná revue. Národopisná revue, 2019 - 2019. ISSN 0862-8351.
 18. VÁLKA, Miroslav. člen redakční rady Studia Etnologiczne i Antropologiczne. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 2019 - 2019. ISSN 2353-9860.
 19. VÁLKA, Miroslav a Jana POSPÍŠILOVÁ. Enciklopedijski rad u česko etnologiji. In Ethnology and lexicons-experiences and ideas. 2019.
 20. VÁLKA, Miroslav. Hliněné sdílení 2019. Využití přírodní hlíny pro stavební i nestavební účely. Praha: Národpisný věstník. Národopisná společnost, 2019. 3 s. Supplementum. Zpravodaj komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti.XVI. ISSN 1211-8117.
 21. VÁLKA, Miroslav. Jitka Staňková. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019. 31 s. Bibliografická příloha Národopisné revue č. 39. ISBN 978-80-88107-34-7.
 22. VÁLKA, Miroslav. Konference Vývoj, současnost a problémy dostaveb muzeí pod otevřeným nebem nejen v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Praha: Česká národopisná společnost, 2019. 4 s. Supplementum. Zpravodaj komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení české Národopisné společnosri.XVI. ISSN 1211-8117.
 23. VÁLKA, Miroslav. Kongres českých polonistických studií. Etnologická sekce. Olomouc, Univerzita Palackého, 10. – 12. září 2019. Praha: Národopisný věstník. Národopisná společnost, 2019. 3 s. 2. ISSN 1211-8117.
 24. VÁLKA, Miroslav. Morkovické košíkářstvím : Dlouhá tradice a neslavná současnost. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2019, roč. 53, č. 2, s. 103-119. ISSN 0862-1209.
 25. VÁLKA, Miroslav. Pozdrav Zdeňku Uherkovi od národopisců. Národpisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2019. 2 s. 2. ISSN 1211-8117.
 26. VÁLKA, Miroslav. Slovenský národopis, člen redakční rady. 2019 - 2019. ISSN 1335-1303.
 27. VÁLKA, Miroslav. Tradiční lidová kultura - výkladní skříň státu - vděčný symbol národa. Praha: Národpisný věstník. Česká národopisná společnost, 2019. 1. ISSN 1211-8117.
 28. VÁLKA, Miroslav. Venkovské stavitelství v oblastech osídlených národnostními menšinami. 2019.
 29. VÁLKA, Miroslav. Vesnický dům v zajetí etnické teorie. Narodopisny vestnik. Czech Ethnological Society, 2019, roč. 37 (97), č. 1, s. 6-14. ISSN 1211-8117.
 30. VÁLKA, Miroslav. Výkonný redaktor Národopisného věstníku. Národopisný věstník, 2019 - 2019. ISSN 1211-8117.
 31. VÁLKA, Miroslav. Výstava Kouzlo větrných mlýnů v Boskovicích. Praha: Národopisný věstník. Česká národopisná společnost, 2019. 2 s. Supplementum. Zpravodaj komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti.XVI. ISSN 1211-8117.
 32. VÁLKA, Miroslav. Výzkum Podkarpatské Rusi ze strany československých etnografů (1918-1938). Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2019, roč. 53, č. 1, s. 27-37. ISSN 0862-1209.
 33. 2018

 34. VÁLKA, Miroslav. Ján Botík a jeho spolupráce s českými etnology. Cesty Jana Botíka. Národopisná společnost Slovenska, 2018. 8 s. ISBN 978-80-8179-128-4.
 35. VÁLKA, Miroslav. K výzkumu vesnické architektury v meziválečném Československu. In Sto let péče a dokumentace a výzkumů vesnické architektury v Československu, 12.-14. 9. 2018, Klatovy. 2018.
 36. VÁLKA, Miroslav. Konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. Praha: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 3 s. ISSN 1211-8117.
 37. VÁLKA, Miroslav. Konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. Praha: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 3 s. XV. ISSN 1211-8117.
 38. VÁLKA, Miroslav. Moravian Croats : Betrayed Nation? In Minority v Európe. Výskum, dokumentácia, prezentácia, revitalizácia. Trnava. 2018. ISBN 978-80-8105-963-6.
 39. VÁLKA, Miroslav. Moravští Chorvaté : zrazený národ? In Minority v Európe. Výskum, dokumentácia, prezentácia, revitalizácia. 2018.
 40. VÁLKA, Miroslav. Morkovické košíkářství. Tradice a současnost. In Proutěná kultura v kontextu času a prostoru, 22.-23. 5. 2018, Mělník. 2018.
 41. VÁLKA, Miroslav. Petr Jirák a Josef Bibr: Zaniklé kojetínské seníky. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 2 s. ISSN 1211-8117.
 42. VÁLKA, Miroslav. Petr Jirák a Josef Bidr: Zaniklé kojetínské seníky. Národopisný věstník. Supplementum. Praha: Česká národopisná společnost, 2018, XV, s. 40-41. ISSN 1211-8117.
 43. VÁLKA, Miroslav. Pozdrav Aleně Plessingerové k požehnanému životnímu jubileu. Praha: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 2 s. ISSN 1211-8117.
 44. VÁLKA, Miroslav. Pozdrav Aleně Plessingerové k požehnanému životnímu jubileu. Praha: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 2 s. XV. ISSN 1211-8117.
 45. VÁLKA, Miroslav. Slovenský etnolog Ján Botík jubiluje. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 5 s. ISSN 1211-8117.
 46. VÁLKA, Miroslav. Slovenský etnolog Ján Botík jubiluje. Praha: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 5 s. XV. ISSN 1211-8117.
 47. VÁLKA, Miroslav. Výstava "Stavitel Josef Šuta (1863 - 1941)". Projekty a realizace - minulost a současnost. Praha: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2018. 2 s. ISSN 1211-8117.
 48. VÁLKA, Miroslav. Výstava Stavitel Josef Šuta (1863-1941). Projekty a realizace - minulost a současnost. Národopisný věstník. Supplemnetum. Praha: Česká národopisná společnost, 2018, XV, s. 39-40. ISSN 1211-8117.
 49. VÁLKA, Miroslav a Eva JOUROVÁ. 100 let fotografické dokumentace tradiční kultury. Brno, 2018.
 50. 2017

 51. VÁLKA, Miroslav. Ethnology at Masaryk University in Brno. The 70th Anniversary of the Foundation of the Sub-Division for Ethnography and Ethnology. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, roč. 27, č. 5, s. 79-93. ISSN 0862-8351.
 52. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie, sv. č. 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 53. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno. 1.: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 54. VÁLKA, Miroslav. Historical Ethnology – a Heritage or a Perspective Research Direction? In Botiková, Marta; Válka, Miroslav a kol. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 11-26. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 55. VÁLKA, Miroslav. Historyczne uroczystości miejskie i ich rola w kształtowaniu tożsamości lokalnej. In KARNAWALIZACJA W PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNEGO MIASTA, Opole, 20-21 October 2017. 2017.
 56. VÁLKA, Miroslav. Kontinuita a diskontinuita výuky etnologie na Masarykově univerzitě v Brně. In Etnológia pre súčasnosť, Párnica, 7. – 9. septembra 2017. 2017.
 57. 2016

 58. VÁLKA, Miroslav. Hliněná nebo dřevěná stavba? Ke kombinaci stavebních materiálů u vesnických staveb. In Sibilla, Luboš; Vejpustek, Zdeněk. Zdravé domy 2016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016. s. 15-19. ISBN 978-80-904593-3-5.
 59. VÁLKA, Miroslav. In memoriam Zdeňka Měřínského. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016. s. 345-346. Národopisná revue. ISSN 0862-8351.
 60. VÁLKA, Miroslav. Ján Podolák, Morava a brněnská univerzita. In Genius loci Jána Podoláka. Laudačná publikácia k profesorovej 90-tke. 1. vyd. Krupina: Katedra etnológie a mimoevropských študií Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. s. 100-103, 3 s. ISBN 978-80-971647-6-8.
 61. VÁLKA, Miroslav. K životnímu jubileu Jiřího Škabrady. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav Lidové kultury ve Strážnici, 2016. s. 69-70. ISSN 0862-8351.
 62. VÁLKA, Miroslav. K 70. výročí založení Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 2. vyd. Praha: Národopisný věstník. Česká národopisná společnost, 2016. 4 s. ISSN 0323-2492.
 63. VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK a Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 210 s. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9.
 64. VÁLKA, Miroslav. Odešel Jiří Setinský. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016. ISSN 0862-8351.
 65. VÁLKA, Miroslav. Přátelský pozdrav Aleně Křížové k životnímu jubileu. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016. s. 239-242. ISSN 0862-8351.
 66. VÁLKA, Miroslav a Jana POSPÍŠILOVÁ. Reflection of Jovan Cvijić´s anthropogeographic work in the Czech inter-war ethnology. In Vidojko Jović, Ana M. Petrović. 150th anniversary of Jovan Cvijić ´s birth. Bělehrad: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016. s. 723-735. ISBN 978-86-7025-684-2.
 67. VÁLKA, Miroslav. Vivat Roman Tykal. Praha: Česká národopisná společnost, z. s., 2016. s. 47-50. Národopisný věstník Bulletin d´ethnologie. ISSN 1211-8117.
 68. VÁLKA, Miroslav. Zdravice k životnímu jubileu folkloristky PhDr. Marty Šrámkové. In Slovenský národopis. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2016. s. 66-67. ISSN 1335-1303.
 69. 2015

 70. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
 71. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
 72. VÁLKA, Miroslav. člen Poradního sboru. Poradní sbor pro Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, 2015.
 73. VÁLKA, Miroslav. Člen realizačního týmu konference Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, 2015.
 74. VÁLKA, Miroslav. Člen realizačního týmu konference 120 let výzkumu, dokumentace a prezentace lidové architektury. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, 2015.
 75. VÁLKA, Miroslav. člen redakční rady. Slovenský národopis, 2015. ISSN 1335-1303.
 76. VÁLKA, Miroslav. člen redakční rady. Národopisná revue, 2015. ISSN 0862-8351.
 77. VÁLKA, Miroslav. člen redakční rady NZM. Prameny a studie, 2015. ISSN 0862-8483.
 78. VÁLKA, Miroslav. člen Ředitelské rady. Ředitelská rada Národního ústavu lidové kultury, 2015.
 79. VÁLKA, Miroslav. člen vědecké rady. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015.
 80. MALACH, Roman a Miroslav VÁLKA. Etnografická a kulturně-geografická diferenciace a rajonizace Moravy a Slezska. 2015.
 81. VÁLKA, Miroslav. Královské jízdy na středomoravské Hané. K proměnám zvyku v 19. a 20. století. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015, roč. 49, č. 1, s. 33-48. ISSN 0862-1209.
 82. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 s. Etnologické studie, 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
 83. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 s. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
 84. VÁLKA, Miroslav. Lidový dům a jeho role při formování národní identity. Prameny a studie. Národní zemědělské muzeum Praha, 2015, Neuveden, č. 56, s. 147-158. ISSN 0862-8483.
 85. MALACH, Roman, Daniel DRÁPALA, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ, Miroslav VÁLKA, Jitka SPURNÁ, Andrea KÝNOVÁ, Petr KOVÁCS, Pavel BOHUMEL, Jiří KOZEL, Jana MALECKÁ, Marie NOVOTNÁ, Terézia GABRHELOVÁ, Anna HORÁKOVÁ, Daniela KOSTRHOUNOVÁ, Veronika KUTHANOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Eva ŠIPÖCZOVÁ a Barbora VALEŠOVÁ. Mapa bibliografických informací tradiční lidové kultury. 2015.
 86. VÁLKA, Miroslav. Podíl Národopisné výstavy českoslovanské 1895 na formování scénického folklorismu. Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015, roč. 22, č. 2, s. 9-21. ISSN 1335-5074.
 87. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8101-7.
 88. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8086-7.
 89. 2014

 90. VÁLKA, Miroslav. Aleně Jeřábkové k životnímu jubileu. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014. s. 153-155. ISSN 0862-8351.
 91. VÁLKA, Miroslav. Dřevěné zvoničky na západní Moravě a jejich stavební vývoj. In Malach, Roman; Válka, Miroslav. Vesnická stavební kultura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 233-239. Etnologické studie 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 92. VÁLKA, Miroslav. Hliněný dům na Moravě a historické vazby k panonskému prostoru. In Veronika Plöckinger-Walenta, Martin Novotný. Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg: Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. s. 41-44. ISBN 978-3-901820-91-5.
 93. VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 s. ISBN 978-80-210-7112-4.
 94. VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 s. ISBN 978-80-210-7112-4.
 95. VÁLKA, Miroslav. In memoriam doc. Ladislava Mlynky. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 144-145. ISSN 1339-2204.
 96. VÁLKA, Miroslav. Josef Vydra, autor první monografie o lidovém stavitelství na Slovensku. K 130. výročí narození. In Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. Praha: Česká národopisná společnost v Praze, 2014. s. 21-21. ISSN 1802-9582.
 97. VÁLKA, Miroslav. K nedožitým osmdesátinám Václava Frolce. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. Praha: Česká národopisná společnost v Praze, 2014, roč. 11, s. 29-31. ISSN 1802-9582.
 98. VÁLKA, Miroslav. K 130. výročí narození Floriana Zapletala (1884-1969). Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. Praha: Česká národopisná společnost v Praze, 2014, roč. 11, s. 22-24. ISSN 1802-9582.
 99. VÁLKA, Miroslav. Lehmbau in Mähren und seine historische Beziehungen zum Pannonischen Raum. In Veronika Plöckinger-Walenta, Martin Novotný. Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg: Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. s. 37-40. ISBN 978-3-901820-91-5.
 100. VÁLKA, Miroslav. Odešel etnograf Jan Souček. Praha: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, 2014. 2 s. 11. ISSN 1802-9582.
 101. VÁLKA, Miroslav. Slohové ohlasy v lidové architektuře jako badatelský problém. In Malach, Roman; Válka, Miroslav. Vesnická stavební kultura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 145-153. Etnologické studie ; 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 102. VÁLKA, Miroslav. Sympozium Hliněná stavba - tradice a současnost (zpráva). Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. Praha: Česká národopisná společnost v Praze, 2014, roč. 11, s. 18-19. ISSN 1802-9582.
 103. VÁLKA, Miroslav. Špýcharový dům a řešení jeho problematiky v české etnologii. In Malach, Roman; Válka, Miroslav. Vesnická stavební kultura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 100-107. Etnologické studie 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 104. VÁLKA, Miroslav. Valašsko a jeho lidová kultura v národopisné publicistice a odborné literatuře. In Urbanová, S.; Dokoupil, L.; Ivánek, J.; Kadlec, P. Valašsko : historie a kultura. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 15-32. ISBN 978-80-7464-499-3.
 105. VÁLKA, Miroslav a Roman MALACH. Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 264 s. Etnologické studie, sv. 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 106. VÁLKA, Miroslav a Roman MALACH. Vesnická stavební kultura Vesnická stavební kultura : stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 264 s. Etnologické studie ; 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 107. VÁLKA, Miroslav. Współczesne formy rewitalizacji kultury tradycyjnej na przykładzie wybranych zjawisk z obszaru Republiki Czeskiej. In Hajduk-Nijakowska, Janina. Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych. Archiwum etnograficzne 54. Opole: Uniwersytet Opolski - Opolskie Towarzystwo przyjaciół nauk, 2014. s. 89-97. ISBN 978-83-7395-612-4.
 108. 2013

 109. VÁLKA, Miroslav. Etnografická rajonizace a diferenciace Moravy. Staronový problém české etnologie. Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae). Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 47, č. 2, s. 115-137. ISSN 0862-1209.
 110. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Heslář geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 40 s. Etnologické příručky ; 4. ISBN 978-80-210-6604-5.
 111. VÁLKA, Miroslav. Historické okolnosti zániku archaických stavebních projevů u pomoravsko-panonského typu lidového domu. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 23, č. 3, s. 177-189. ISSN 0862-8351.
 112. VÁLKA, Miroslav. Nad sběratelským dílem Josefa Čapky Drahlovského (1847-1926). In Válka, Miroslav. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 167-174. Etnologické materiály ; č. 3. ISBN 978-80-210-6628-1.
 113. VÁLKA, Miroslav. Národopisný věstník českoslovanský jako tisková platforma Národopisné společnosti českoslovanské a nástupnických organizací. Český lid - Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2013, roč. 100, č. 1, s. 107-120. ISSN 0009-0794.
 114. VÁLKA, Miroslav. Rastislava Stoličná-Mikolajová (ed.) Katarína Nováková: Kulinárska kultúra regiónov Slovenska. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 23, č. 4, s. 304-305. ISSN 0862-8351.
 115. 2012

 116. VÁLKA, Miroslav. Božena Němcová a její role při formování české a slovenské národopisné vědy. K 150. výročí smrti spisovatelky. Slovenský národopis. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2012, roč. 60, č. 4, s. 425-427. ISSN 1335-1303.
 117. VÁLKA, Miroslav. K problematice tradiční agrární kultury a jejího výzkumu ve středoevropském areálu. In Klodnicki, Zygmunt ; Luković, Miloš; Slavkovský, Peter; Stoličná, Rastislava; Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 7-52. Etnologické studie ; 12. ISBN 978-80-210-6099-9.
 118. VÁLKA, Miroslav. K životnímu jubileu Jiřiny Kosíkové. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012, roč. 22, č. 3, s. 218-219. ISSN 0862-8351.
 119. VÁLKA, Miroslav. Oslavy 90. výročí vysokoškolské výuky etnologie (národopisu) na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Český lid: Etnologický časopis - Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2012, roč. 99, č. 2, s. 240-241. ISSN 0009-0794.
 120. VÁLKA, Miroslav. Sklepy, búdy, presúzy – kudy dál? Minulost, současnost a budoucnost areálů vinných sklepů (recenze). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2012, roč. 22, č. 3, s. 227-228. ISSN 0862-8351.
 121. 2011

 122. VÁLKA, Miroslav. Etnologická sorabistika na Masarykově univerzitě v Brně. Minulost a výhledy. In Sorabistika - metodologie, zkušenosti a budoucí směřování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 5-14. ISBN 978-80-210-5686-2.
 123. VÁLKA, Miroslav. Období Erbenovo v dějinách českého národopisu. In Kateřina Piorecká a Ivo Navrátil. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Semily - Turnov: Pekařova společnost Českého Ráje v Turnově, 2011. s. 80 - 89. ISBN 978-80-86254-24-1.
 124. VÁLKA, Miroslav. Petr Slavkovský, Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe (Verschwindende Welt. Traditionelle Agrarkultur der Slowaken in Mittel- und Sudeuropa). Münster: Waxmann, 2011. 5 s. 2011. ISSN 0949-3409.
 125. VÁLKA, Miroslav. Podíl pedagogů brněnské univerzity na výzkumu tradiční kultury Slovenska. Etnologické rozpravy. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2011, roč. 18., č. 1-2, s. 6-14. ISSN 1335-5074.
 126. VÁLKA, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 224 s. Etnologické studie ; 8. ISBN 978-80-210-3908-7.
 127. VÁLKA, Miroslav. Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 6-19. Etnologické studie. sv. 11. ISBN 978-80-210-5766-1.
 128. VÁLKA, Miroslav. The Reflection of the South Slav in Czech Social Magazines of the Second Half of the 19th Century as a Source od Study of the Formation of Ethnic Images. Český lid: Etnologický časopis - Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2011, roč. 98, č. 3, s. 307-325. ISSN 0009-0794.
 129. VÁLKA, Miroslav. Tradiční dům v oblasti středního Podunají. K problematice hliněného stavitelství. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, roč. 28, č. 2, s. 14-24. ISSN 1211-8117.
 130. VÁLKA, Miroslav. 11. Mezinárodní folklorní festival "Lužica - Lausitz - Lusatia 2011". Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. 2 s. 3/2011. ISSN 0862-8351.
 131. 2010

 132. VÁLKA, Miroslav, Daniel DRÁPALA, Richard JEŘÁBEK a Miloš MELZER. Antonín Václavík / Bibliografie. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 177-191. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 133. VÁLKA, Miroslav. Biografický slovník evropské etnologie v kontextu české a slovenské oborové lexikografie. Etnologické rozpravy. Nitra, 2010, roč. 17, č. 1-2, s. 98-107. ISSN 1335-5074.
 134. VÁLKA, Miroslav. Moravská národopisná škola. Realita či fikce? In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 125-133. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 135. 2009

 136. VÁLKA, Miroslav. Biografický slovník národopisných a vlastivědných pracovníků, etnografů a folkloristů Boskovicka. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. s. 329-349. Vlastivěda Boskovicka, sv. 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
 137. VÁLKA, Miroslav. Domácká výroba a řemeslo. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. s. 63-95. Vlastivěda Boskovicka, sv. 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
 138. VÁLKA, Miroslav. Etnografická rajonizace a diferenciace Boskovicka. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. s. 23-33. Vlastivěda Boskovicka, sv. 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
 139. VÁLKA, Miroslav. Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. 408 s. Vlastivěda Boskovicka, svazek 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
 140. VÁLKA, Miroslav. Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s. ISBN 978-80-210-5079-2.
 141. VÁLKA, Miroslav. Přehled odborného zájmu o lidovou kulturu. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. s. 11-21. Vlastivěda Boskovicka, sv. 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
 142. VÁLKA, Miroslav. Tradiční zemědělství a chov dobytka. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. s. 35-62. Vlastivěda Boskovicka, sv. 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
 143. VÁLKA, Miroslav. Zpracování potravin a lidová strava. In Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. první. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009. s. 97-113. Vlastivěda Boskovicka, sv. 2. ISBN 978-80-904089-1-3.
 144. 2007

 145. VÁLKA, Miroslav. Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. 219 s. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8.
 146. VÁLKA, Miroslav. Člen dozorčí rady Etnologického ústavu, v.v.i. AV ČR Praha. 2007.
 147. VÁLKA, Miroslav. Člen redakční rady Národopisné revue. Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, 2007.
 148. VÁLKA, Miroslav. Člen redakční rady Slovenského národopisu. 2007.
 149. VÁLKA, Miroslav. Člen vědecké rady Valašského muzea v přírodě. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radh., 2007.
 150. VÁLKA, Miroslav. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1450-2.
 151. VÁLKA, Miroslav. Předseda redakční rady Národopisného věstníku. Česká národopisná súpolečnost v Praze, 2007.
 152. VÁLKA, Miroslav. Slovinský etnologický lexikon. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2007, roč. 8, č. 1, s. 144-145. ISSN 1210-1109.
 153. VÁLKA, Miroslav. Tradiční agrární kultura a její výzkum v české etnografii (etnologii). In Agrární kultura. první. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. s. 21-42, 21 s. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8.
 154. VÁLKA, Miroslav. Transformace venkova a tradiční kultura. In Etnokulturní tradice v současné společnosti. 1. vyd. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2007. s. 9-13. ISBN 978-80-87112-03-8.
 155. 2006

 156. VÁLKA, Miroslav. Almanach k 60. výročí Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 72 s. ISBN 80-210-4127-7.
 157. VÁLKA, Miroslav. Etnologický výzkum současné vesnice. In Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. 1. vyd. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006. s. 202-210. ISBN 80-85010-80-1.
 158. VÁLKA, Miroslav. Fotografické dílo Floriana Zapletala (1884-1969). In Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. 1. vyd. Praha: Česká národopisná společnost, 2006. s. 29-31. ISBN 80-239-7910-8.
 159. VÁLKA, Miroslav. K ikonografii středověké vesnice. První poznatky z etnologické analýzy nástěnných maleb v Porta Aquila v jihotyrolském Tridentu. In Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. první. Brno: Ústav evropské etnologie, 2006. s. 29-38. ISBN 80-239-7984-1.
 160. KŘÍŽOVÁ, Alena a Miroslav VÁLKA. Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie, 2006. 265 s. Spisy ÚEE; sv. 1. ISBN 80-239-7984-1.
 161. 2005

 162. VÁLKA, Miroslav. Archeoskanzeny jako forma prezentace kulturního dědictví. Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV Slovenské nár múseum, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 145-157, 12 s. ISSN 1335-5074.
 163. VÁLKA, Miroslav a Zdeněk ŠKORPÍK. Borač. Geograficko-historicko-národopisný obraz obce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 120 s. ISBN 80-210-3909-4.
 164. VÁLKA, Miroslav. K problematice dřevěných komunikačních staveb. Kryté mosty a lávky na západní Moravě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 3, s. 145-153. ISSN 0862-8351.
 165. VÁLKA, Miroslav. Tři severská muzea v přírodě (Kodaň, Odense, Oslo). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 3, s. 191-193. ISSN 0862-8351.
 166. 2004

 167. VÁLKA, Miroslav. K současnému stavu hodových slavností na západní Moravě. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2004, roč. 14, č. 3, s. 123-139, 6 s. ISSN 0862-8351.
 168. VÁLKA, Miroslav. Kunštátské hrnčířství. Historie a současnost výrobního okruhu. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost Praha, 2004, roč. 21 / 63, č. 1, s. 59-69. ISSN 0323-2492.
 169. VÁLKA, Miroslav. Videodokumentace kulturních aktivit současné vesnice. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2004, roč. 14, č. 1, 4 s. ISSN 0862-8351.
 170. 2003

 171. VÁLKA, Miroslav. Poznatky ze současného průzkumu vesnických sídel na Západní Moravě. Brno, 2003. 27-40.
 172. VÁLKA, Miroslav. Tradiční lidový dům v Poteči. Poteč, 2003. 208-217. Kapitoly z historie obce.
 173. VÁLKA, Miroslav. Václav Frolec jako pedagog brněnské univerzity. 2003. Ethnologia Europae Centralis 6.
 174. VÁLKA, Miroslav. Z výzkumu roubené architektury jižního Valašska. Praha: Bureš, 2003. Dřevěné stavby. Průzkum, dokumentace, ochrany, vyu.
 175. 2002

 176. VÁLKA, Miroslav. Kraličtí Hanáci. O lidové kultuře a tradicích. In Kralice na Hané. Příroda, historie, osobnosti. Kralice n. H., 2002. s. 59-76. ISBN 80-238-9470-6.
 177. VÁLKA, Miroslav. Lidové rukodělné tradice v současné společnosti. In Péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. Strážnice, 2002. s. 48-53. ISBN 80-86156-51-6.
 178. VÁLKA, Miroslav. Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, roč. 12, s. 56-57. ISSN 0862-8351.
 179. VÁLKA, Miroslav. Poznávací cesty brněnských etnologů k Lužickým Srbům a do Rakouska. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, roč. 12, s. 103-104. ISSN 0862-8351.
 180. VÁLKA, Miroslav. Příspěvek k etnografické rajonizaci západní Moravy. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, roč. 12, s. 27-31. ISSN 0862-8351.
 181. VÁLKA, Miroslav. Valné shromáždění Národopisné společnosti. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, roč. 12, č. 4. ISSN 0862-8351.
 182. VÁLKA, Miroslav. Zdravice Josefu Vařekovi. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, roč. 12, č. 4. ISSN 0862-8351.
 183. VÁLKA, Miroslav. Životní jubileum Luďka Štěpána. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, roč. 12, č. 4. ISSN 0862-8351.
 184. 2001

 185. VÁLKA, Miroslav. Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha 2000. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2001, roč. 18 (60). ISSN 0323-2492.
 186. VÁLKA, Miroslav. ETNO 2001. Lidové zvyky na přelomu století. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 3, s. 170. ISSN 0862-8351.
 187. VÁLKA, Miroslav. Evropa v malém aneb Z cesty po Slovinsku. In "... v šest ráno od fakulty." Sborník k 70. narozeninám prof. R. Jeřábka. Brno, 2001. s. 67-70.
 188. VÁLKA, Miroslav. I. Lovrenović: Bosna a Hercegovina. Krátký přehled kulturní historie. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 2, s. 122. ISSN 0862-8351.
 189. VÁLKA, Miroslav. K. Fic - J. Zacpal: Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří (recenze). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 3, s. 179. ISSN 0862-8351.
 190. VÁLKA, Miroslav. M. Ludvíková: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814 (recenze). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 70. ISSN 0862-8351.
 191. VÁLKA, Miroslav. Příkazy. Čtení o hanácké vesnici (recenze). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 72. ISSN 0862-8351.
 192. VÁLKA, Miroslav. Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků. Praha 2000. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, roč. 11, č. 4, s. 224-225. ISSN 0862-8351.
 193. VÁLKA, Miroslav. Současný venkov a jeho cesta ke kulturní identitě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, roč. 11, č. 4, s. 192-198. ISSN 0862-8351.
 194. VÁLKA, Miroslav. Tradice staviteĺstva a bývania na Slovensku s osobitým akcentom na kultúrne prejavy v prostredí etnických minorit (recenze). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 67-68. ISSN 0862-8351.
 195. VÁLKA, Miroslav. Trojí zastavení Miloše Melzra. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, roč. 11, č. 4, s. 216. ISSN 0862-8351.
 196. VÁLKA, Miroslav. Žvotní jubileum sestry Leopoldy Pitronové. In Muzeum III. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížka, 2001.
 197. 2000

 198. VÁLKA, Miroslav. Cesty za poznáním Rakouska a jeho kultury. In Z Čech do Vídně/Von Böhmen nach Wien. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. Brno, 2000.
 199. VÁLKA, Miroslav. Hrázděná konstrukce jako typologický znak lidového domu. In Hrázděná konstrukce. Průzkum, dokumentace, ochrana, souvislosti. Praha: Státní ústav památkové péče, 2000. s. 18-22.
 200. VÁLKA, Miroslav. K sociálnímu statusu maloměstského hrnčíře. In Muzeum 2. Kroměříž, 2000.
 201. VÁLKA, Miroslav. K výrobě ohýbaného nábytku. Rašplovna v Komárně. In Zálhotský sborník. Podhradní Lhota, 2000. s. 8-10.
 202. VÁLKA, Miroslav. Kulturně společenské aktivity současné vesnice. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, roč. 10, 3-4. ISSN 0862-8351.
 203. VÁLKA, Miroslav. Lidová výroba jako kulturní fenomén. In Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha - Měčín, 2000. s. 6-10. ISBN 80-238-4987-5.
 204. VÁLKA, Miroslav. Několik poznámek k problematice keramické výroby v Hostýnských vrších. In Zálhotský sborník. Podhradní Lhota, 2000. s. 4-7.
 205. VÁLKA, Miroslav. Proměny tradice. Poutní slavnost v Doubravníku. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, roč. 10, 1-2, s. 32-33. ISSN 0862-8351.
 206. VÁLKA, Miroslav. Ústav evropské etnologie FF MU Brno. Národopisná ročenka (Národopisný věstník 59). 2000.
 207. VÁLKA, Miroslav. Vesnické sídlo a dům. In Vlastivěda moravská 10. Národopis. Brno: ÚLK Strážnice a Muzejní společnost Brno, 2000. s. 79-115.
 208. 1999

 209. VÁLKA, Miroslav. B.Vojtíšek - J.Vařeka: Lidová architektura v severních Čechách. Česká Lípa 1999. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 4, s. 246-247. ISSN 0862-8351.
 210. VÁLKA, Miroslav. Cech slovenských keramikov. Členský katalog. Bratislava 1997. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 1, s. 58-59. ISSN 0862-83351.
 211. VÁLKA, Miroslav. Irena Smažinková (1931-1993). In Muzeum. Sborník muzea Kroměřížska. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1999. s. 97-98. 1. ISBN 80-85945-17-7.
 212. VÁLKA, Miroslav. K etnografické rajonizaci západní Moravy. In Sborník Podhoráckého muzea. 1. vyd. Brno-Šlapanice: Okresní muzeum Brno-venkov, 1999. s. 49-52.
 213. VÁLKA, Miroslav. Konference o lidové kultuře Hané. Národopisné aktuality. 1999, roč. 9, s. 49. ISSN 0862-8351.
 214. VÁLKA, Miroslav. Lidová kultura prostějovské Hané. In Prostějov. Dějiny města II. 1. vyd. Prostějov: Město Prostějov, 1999. s. 238-250. ISBN 80-238-4511-X.
 215. VÁLKA, Miroslav. M.Mencej: Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. Ljubljana 1997. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 1, s. 60-61. ISSN 0862-8351.
 216. VÁLKA, Miroslav. M.Stanonik: Štiri matere - ena ljubezen. Ljubljana 1997. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 2, s. 108-109. ISSN 0862-8351.
 217. VÁLKA, Miroslav. Nález barokní odpadní jímky na dvoře Rottalovského domu v Kroměříži. In Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1999. s. 8-17. ISBN 80-85945-17-7.
 218. VÁLKA, Miroslav. PhDr. Michal Markuš, CSc. (1912). Personálna bibliografia. Martin 1999. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 4, s. 248-249. ISSN 0862-8351.
 219. VÁLKA, Miroslav. Pověsti z Novoměstska. Sestavila Z.Marková. Nové Město na Moravě 1997. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 1, s. 61-62. ISSN 0862-8351.
 220. VÁLKA, Miroslav. Přínos Drahomíry Stránské k výzkumu lidové architektury. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1999, roč. 57-58, s. 62-68. ISSN 0323-2492.
 221. VÁLKA, Miroslav. Stavební ráz obcí, lidový dům a bydlení. In Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom a EÚ AV ČR Brno, 1999. s. 72-91. ISBN 80-85010-17-8.
 222. VÁLKA, Miroslav. Výskum a využitie tradícií ludovej kultúry v miestnych podmienkach. Sestavil Š. Mruškovič. Martin 1999. Márodopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 4, s. 248. ISSN 0862-8351.
 223. VÁLKA, Miroslav. Zvykoslovné tradice na Hané a jejich sběratelé. In Lidové obyčeje na Hané a jejich slovní, hudební a taneční projevy. Vyškov: Muzeum Vyškovska, 1999. s. 7-18.
 224. VÁLKA, Miroslav. Životní jubileum PhDr. Aleny Jeřábkové. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, roč. 9, č. 2, s. 95. ISSN 0862-8351.
 225. 1998

 226. VÁLKA, Miroslav. Dílo Marie Gardavské jako ikonografický pramen ke studiu lidového oděvu. Folia Ethnografica. 1998, roč. 32, č. 1, s. 57-68.
 227. VÁLKA, Miroslav. Dva ročníky Národopisného věstníku. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 1, s. 50-51. ISSN 0862-8351.
 228. VÁLKA, Miroslav. Dvě výstavy o vazbách mezi lidovým a stylovým uměním. Český lid. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, 1998, roč. 85, č. 4, s. 368-369. ISSN 0009-0794.
 229. VÁLKA, Miroslav. E.Plicková: Krása hliny. Tri storočia tradičného hrnčiarstva na Slovensku. Bratislava 1996. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 4, s. 268. ISSN 0862-8351.
 230. VÁLKA, Miroslav. Eva Flašarová odešla. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 1, s. 44-45. ISSN 0862-8351.
 231. VÁLKA, Miroslav. Jan Kadlec zemřel. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 2, s. 120. ISSN 0862-8351.
 232. VÁLKA, Miroslav. Jaroslav Kramařík (1923-1974). Bibliografická příloha Národopisné revue č. 11. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998. 31 s. ISBN 80-86156-23-0.
 233. VÁLKA, Miroslav. J.Čukan: Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii. Nitra 1997. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 2, s. 129. ISSN 0862-8351.
 234. VÁLKA, Miroslav. K motivu Adama a Evy ve výtvarné kultuře lidu. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 2, s. 99-108. ISSN 0862-8351.
 235. VÁLKA, Miroslav. Modrotisk. Tradice a současnost. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 2, s. 124-125. ISSN 0862-8351.
 236. VÁLKA, Miroslav. Ochrana a aktivace lidové architektury ve Slovinsku. 1. vyd. Hlinsko v Čechách: Památkový ústav Pardubice a Soubor lidových staveb Vysočina, 1998. s. 67-72.
 237. VÁLKA, Miroslav. Ochrana a aktivace lidové architektury ve Slovinsku. In 25 let souboru lidových staveb Vysočina. Hlinsko v Čechách, 1998. 6 s.
 238. VÁLKA, Miroslav. Poutní místo Vranov. Sborník sestavila a k vydání připravila M. Ludvíková. Vranov u Brna 1996. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 2, s. 127-128. ISSN 0862-8351.
 239. VÁLKA, Miroslav. Slovenska etnološka bibliografija. Český lid. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, 1998, roč. 85, č. 4, s. 380. ISSN 0009-0794.
 240. VÁLKA, Miroslav. Studie k lidovému stavitelství I. Klatovy 1998. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 2, s. 130. ISSN 0862-8351.
 241. VÁLKA, Miroslav. Výstavní akce k 150. výročí konání říšského sněmu v Kroměříži. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 4, s. 257-258. ISSN 0862-8351.
 242. VÁLKA, Miroslav. 25 let souboru lidových staveb Vysočina. Hlinsko 1998. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1998, roč. 8, č. 3, s. 202-204. ISSN 0862-8351.
 243. 1997

 244. VÁLKA, Miroslav. A. Běhal a další. Red. M. Pavlicová a L. Uhlíková. In Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 19 s. ISBN 80-86156-06-0.
 245. VÁLKA, Miroslav. K českému národopisnému výzkumu těšínského Slezska. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, roč. 7, č. 1, s. 12-19. ISSN 0862-8351.
 246. VÁLKA, Miroslav. K českému národopisnému výzkumu těšínského Slezska. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, roč. 7, č. 1, s. 12-19. ISSN 0862-8351.
 247. VÁLKA, Miroslav. Oselniky. Zbirka Slovenskega etnografskega muzeja. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, roč. 7, 3-4, s. 169-170. ISSN 0862-8351.
 248. VÁLKA, Miroslav. Poznatky ze studijního pobytu ve Slovinsku. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1997, roč. 14 (56), s. 5-30. ISSN 0323-2492.
 249. VÁLKA, Miroslav. Příspěvek k jihoslovansko-českým kulturním vztahům. Slavistická folkloristika. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 1997, 1-2, s. 40-41.
 250. 1996

 251. VÁLKA, Miroslav. Etnografický profil Vlastivědného sborníku pro mládež župy olomoucké /Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1996, roč. 13 (55), s. 47-54. ISSN 0323-2492.
 252. VÁLKA, Miroslav. Lidová výroba - její dokumentace a prezentace. Národopisná revue. 1996, roč. 6, č. 4, s. 203. ISSN 0863-8351.
 253. VÁLKA, Miroslav. Výstava o pivu. Historie pivovarnictví, zejména pak na Moravě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, roč. 6, č. 1, s. 31. ISSN 0862-8351.
 254. VÁLKA, Miroslav. Výstavní aktivity Etnografického muzea v Kittsee. Národopisná revue. 1996, roč. 6, č. 4, s. 203. ISSN 0863-8351.
 255. VÁLKA, Miroslav. Z výstavní činnosti Rakouského národopisného muzea ve Vídni. Národopisná revue. 1996, roč. 6, č. 4, s. 201-202. ISSN 0863-8351.
 256. 1995

 257. VÁLKA, Miroslav. Ausstellung der Gouachen mahrischer und schlesischer Trachten vom Anfang des 19. Jahrhunderts in Brunn. Osterreichische Zeitschrift fur Volkskunde. Wien: Verein fur Volkskunde, 1995, roč. 49 (98), č. 2, s. 193-195. ISSN 0029-9669.
 258. VÁLKA, Miroslav. Ausstellung der Gouachen mährischer und schlesischer Trachten vom Anfang des 19. Jahrhunderts in Brünn. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 98. 1995, Heft 2, s. 193-195.
 259. VÁLKA, Miroslav. Korsika a Sardinie křížem krážem. Národopiná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1995, roč. 5, č. 2, s. 113-114. ISSN 0862-8351.
 260. VÁLKA, Miroslav. Národopisné dílo rusavského kazatele Daniela Slobody jako součást jeho národně buditelské činnosti. 1. vyd. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 1995. s. 72-77. Práce a studie č.9. ISBN 80-901843-2-4.
 261. VÁLKA, Miroslav. O.Sirovátka: Jak pluli Hanáci přes moře. Praha 1994. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1995, roč. 5, č. 2, s. 111-112. ISSN 0862-8351.
 262. VÁLKA, Miroslav. Seminář o lidové výrobě. Národopisná revue. Strážnice: Úsdtav lidové kultury, 1995, roč. 5, č. 41, s. 42-43. ISSN 0862-8351.
 263. VÁLKA, Miroslav. Výstava lidové keramiky ve Valašském muzeu v přírodě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1995, roč. 5, č. 1, s. 48. ISSN 0862-8351.
 264. 1994

 265. VÁLKA, Miroslav. České Slezsko z historické a národopisné perspektivy. In Lidová kultura Slezska. 1. vyd. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1994. s. 9-18. ISBN 80-85010-49-6.
 266. VÁLKA, Miroslav. Karel Pavlištík: Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku. DEMOS. Berlin: Akademie Verlag, 1994, roč. 31, č. 4, s. 291-292.
 267. VÁLKA, Miroslav. Lidová keramika na Horácku. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994, roč. 4, 1-2, s. 11-16. ISSN 0862-8351.
 268. VÁLKA, Miroslav. Lidová keramika na Horácku. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994, roč. 4, 1-2, s. 11-16. ISSN 0862-8351.
 269. VÁLKA, Miroslav a Helena CHYBOVÁ. Nález novověké keramiky z přelomu 17. a 18. století na dvoře Rottalovského domu v Kroměříži. Český lid. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, 1994, roč. 81, č. 4, s. 323-331. ISSN 0009-0794.
 270. VÁLKA, Miroslav. Národopisná revue /Ethnographische revue/ 1990, Sondernummer, 62 S., Nr.1-4, 240 S. DEMOS. Berlin: Akademie Verlag, 1994, roč. 31, č. 2, s. 94-95.
 271. VÁLKA, Miroslav. O ženské pořádnosti, šťastném domovu a dobrých radách do života čili o "kuchařkách" výstava uspořádaná. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994, roč. 4, 1-2, s. 59-60. ISSN 0862-8351.
 272. VÁLKA, Miroslav. Výstava "Keramické dílny ve Valašském Meziříčí". Český lid. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, 1994, roč. 81, č. 1, s. 78-79. ISSN 0009-0794.
 273. 1993

 274. VÁLKA, Miroslav. Etnografický a folkloristický výzkum Slezska. In Práce a studie Muzea Beskyd. 1. vydání. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 1993. s. 58-62. Práce a studie č.8. ISBN 80-901098-7-X.
 275. VÁLKA, Miroslav. Nad bibliografií univ. prof. Oldřicha Sirovátky (1925-1992). Slavistická folkloristika. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1993, roč. 5, 1-2, s. 19-20.
 276. VÁLKA, Miroslav. Oldřich Sirovátka (1925-1992). Bibliografická příloha Národopisné revue č. 5. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993. 43 s. ISBN 80-0862-835-1.
 277. VÁLKA, Miroslav. Oslavy 100. výročí NVČ. Jubilejní slavnosti v Holešově a Dřevohosticích. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993, roč. 3, 1-2, s. 61. ISSN 0862-8351.
 278. VÁLKA, Miroslav. Výstava "Svět hraček" v brněnském Paláci šlechtičen. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993, roč. 3, 1-2, s. 57. ISSN 0862-8351.
 279. VÁLKA, Miroslav. Zpřístupnění dalších lidových staveb v Rymicích. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993, roč. 3, 1-2, s. 62. ISSN 0862-8351.
 280. 1992

 281. VÁLKA, Miroslav. Bibliografie národopisných příspěvků v časopise Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké / Vlastivědný sborník střední a severní Moravy 1923-1938. Prostějov: Duha, Kulturní klub Prostějov ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku ČSAV Brno, 1992. 51 s.
 282. VÁLKA, Miroslav. Hanatika jako projev folklorismu. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992, roč. 2, č. 1, s. 20-25. ISSN 0862-8351.
 283. VÁLKA, Miroslav. O Hané a Hanácích. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992, roč. 2, č. 3, s. 110-113. ISSN 0862-8351.
 284. VÁLKA, Miroslav. Renesance regionální literatury. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992, roč. 2, č. 4, s. 189. ISSN 0862-8351.
 285. VÁLKA, Miroslav. Strážnické sympozium o folklorismu. Slovenský národopis. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1992, roč. 40, č. 1, s. 95-96.
 286. VÁLKA, Miroslav. Velkoměsto z hlediska etnologického. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992, roč. 2, č. 2, s. 81. ISSN 0862-8351.
 287. VÁLKA, Miroslav. Výstava "...a pokoj lidem." Starorakouské vánoční jesličky. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992, roč. 2, č. 1, s. 35. ISSN 0862-8351.
 288. VÁLKA, Miroslav. Výstava "Obrázky na skle". Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992, roč. 2, č. 1, s. 34-35. ISSN 0862-8351.
 289. VÁLKA, Miroslav. Výstava ve Vsetíně. Příprava oslav 100. výročí NVČ. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992, roč. 2, č. 4, s. 186-187. ISSN 0862-8351.
 290. 1991

 291. VÁLKA, Miroslav. K stému výročí úmrtí Františka Skopalíka (1822-1891). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1991, roč. 1, č. 2, s. 108-109. ISSN 0862-8351.
 292. VÁLKA, Miroslav. Prostějovské "vítání jara". Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1991, roč. 1, č. 2, s. 117. ISSN 0862-8351.
 293. VÁLKA, Miroslav. Sborník o národopisném výzkumu měst. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1991, roč. 1, č. 2, s. 122. ISSN 0862-8351.
 294. VÁLKA, Miroslav. Valné shromáždění Národopisné společnosti československé. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1991, roč. 1, č. 2, s. 118-119. ISSN 0862-8351.
 295. VÁLKA, Miroslav. Zdenka Jelínková: Lidový tanec na Hané a v přilehlých oblastech. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1991, roč. 1, č. 4, s. 223. ISSN 0862-8351.
 296. 1990

 297. VÁLKA, Miroslav. Montáž větného mlýna z Bořenovic. Muzejní noviny. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990, s. 2.
 298. VÁLKA, Miroslav. Památník obce Rusavy (průvodce). 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990. 4 s.
 299. 1989

 300. VÁLKA, Miroslav. Dětské výroční zvyky a obyčeje jihovýchodní Hané. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989. 40 s. Bibliotheca hanaca 3.
 301. VÁLKA, Miroslav. Seminář "Problematika současného neprofesionálního výtvarného umění". Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1989, roč. 26, č. 3, s. 199-200. ISSN 0862-8351.
 302. 1988

 303. VÁLKA, Miroslav. Ostatky s Ječmínkem. Muzejní noviny. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1988, s. 3.
 304. VÁLKA, Miroslav. Zpráva o Hané z 18. století. Muzejní noviny. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1988, s. 2.
 305. 1987

 306. VÁLKA, Miroslav. Dětská říkadla, hádanky a hry jihovýchodní Hané. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1987. 40 s. Bibliohteca hanaca 2.
 307. VÁLKA, Miroslav. Hanácké slavnosti "Chropyně 87". Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1987, roč. 10, č. 2, s. 34-35. ISSN 0231-5319.
 308. VÁLKA, Miroslav. Národopisné motivy v díle Marie Gardavské (1871-1937). 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1987. nestr.
 309. 1986

 310. VÁLKA, Miroslav. Figurální plastika z úlu. Muzejní noviny. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1986, s. 3.
 311. VÁLKA, Miroslav. Hanácké slavnosti v Chropyni 18. a 19. května 1985. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1986, roč. 9, č. 2, s. 20-23. ISSN 0231-5319.
 312. VÁLKA, Miroslav. Pořad o Hané ve Strážnici. Muzejní noviny. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1986, s. 3.
 313. 1985

 314. VÁLKA, Miroslav. Hanácká lidová výšivka. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1985. 24 s.
 315. VÁLKA, Miroslav. Keramická manufaktura v Bystřici pod Hostýnem. In Studie Muzea Kroměřížska 83. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1985. s. 97-110.
 316. VÁLKA, Miroslav. Národopisný pořad k 175 výročí narození Daniela Slobody. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1985, roč. 8, č. 2, s. 31. ISSN 0231-5319.
 317. 1984

 318. VÁLKA, Miroslav. Hanácké slavnosti 1983. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1984, roč. 21, č. 3, s. 196-197. ISSN 0862-8351.
 319. VÁLKA, Miroslav. Národopisné sbírky ze Slovácka ve fondech Muzea Kroměřížska. Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1984, roč. 26, s. 103-106.
 320. VÁLKA, Miroslav. O hanáckém pantlíku. Zpravodaj Hanáckého poradního sboru. Olomouc: Okresní kulturní středisko, 1984, roč. 2, č. 3, s. 9-11.
 321. VÁLKA, Miroslav. Obrazový doklad o lidovém oděvu na Opavsku. Vlastivědné listy. Opava: Slezské muzeum, 1984, roč. 10, č. 1, s. 40-41. ISSN 1213-3140.
 322. VÁLKA, Miroslav. Příspěvek k dějinám větrného mlýna v Bořenovicích na Holešovsku. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1984, roč. 7, s. 28-29. ISSN 0231-5319.
 323. VÁLKA, Miroslav. Socializace venkova a tradiční rolnická usedlost na východní Hané. In Socializace vesnice a proměny lidové kultury. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1984. s. 141-143. 3.
 324. VÁLKA, Miroslav. Uničov 1983. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1984, roč. 21, č. 2, s. 128-129. ISSN 0862-8351.
 325. VÁLKA, Miroslav. Větrný mlýn Velké Těšany (průvodce). 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1984. 4 s.
 326. 1983

 327. VÁLKA, Miroslav a Helena CHYBOVÁ. Expozice dějin Chropyně. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1983, roč. 6, č. 1, s. 20-26. ISSN 0231-5319.
 328. VÁLKA, Miroslav. Haná dětem. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1983, roč. 20, č. 2, s. 132-133. ISSN 0862-8351.
 329. VÁLKA, Miroslav. Lidová kultura Hané a počátky muzejnictví na Kroměřížsku. 1. vyd. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum, 1983. 5 s. Počátky vědeckého národopisu.
 330. VÁLKA, Miroslav. Literární a ikonografické doklady o Hané a vymezení regionu. Zpravodaj Hanáckého poradního sboru. Olomouc: Okresní kulturní středisko, 1983, roč. 1, č. 1, s. 4-9.
 331. VÁLKA, Miroslav. Na okraj nové expozice Muzea Kroměřížska. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Ustřední muzeologický kabinet, 1983.
 332. VÁLKA, Miroslav. Nová expozice na zámku v Chropyni. Zpravodaj Hanáckého poradního sboru. Olomouc: Okresní kulturní středisko, 1983, roč. 1, č. 2, s. 3-4.
 333. VÁLKA, Miroslav. Rajnochovická keramika. In Studie Muzea Kroměřížska 82. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1983. s. 85-88.
 334. VÁLKA, Miroslav. Životní jubileum MVDr. Aloise Běhala. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1983, roč. 20, č. 3, s. 203. ISSN 0862-8351.
 335. 1982

 336. VÁLKA, Miroslav. Národopis a Muzeum Kroměřížska. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, roč. 5, č. 2, s. 1-8. ISSN 0231-5319.
 337. VÁLKA, Miroslav. Seminář o lidové keramice. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1982, roč. 19, č. 2, s. 138-139. ISSN 0862-8351.
 338. VÁLKA, Miroslav. Současný stav výročních obyčejů v obcích na severních svazích Chřibů. In Výroční obyčeje. Současný stav a proměny. 1. vyd. Brno: Blok, 1982. s. 202-206. Lidová kultura a současnost 8.
 339. 1981

 340. VÁLKA, Miroslav. Rajnochovická keramika. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1981. 115 s.
 341. VÁLKA, Miroslav. Výstava "Rajnochovická keramika" v Muzeu Kroměřížska. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1981, roč. 4, s. 38-40. ISSN 0231-5319.
 342. VÁLKA, Miroslav. 30. výročí založení národopisného souboru Ječmínek. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1981, roč. 4, s. 40-42. ISSN 0231-5319.
 343. 1980

 344. VÁLKA, Miroslav. Folklorní tradice obce Rusavy. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 3, s. 15-20. ISSN 0231-5319.
 345. VÁLKA, Miroslav. Nález novověké keramiky v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 3, s. 19. ISSN 0231-5319.
 346. VÁLKA, Miroslav. Neznámý ikonografický doklad hanáckého kroje z roku 1787. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1980, č. 17, s. 79-80. ISSN 0862-8351.
 347. VÁLKA, Miroslav. Rymice u Holešova - soubor lidových staveb východní Hané. 1. vyd. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1980.
 348. VÁLKA, Miroslav. Větrný mlýn ve Velkých Těšanech obnoven. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1980, roč. 17, č. 1, s. 75. ISSN 0862-8351.
 349. 1979

 350. VÁLKA, Miroslav. Hanácké slavnosti 1978. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1979, roč. 16, č. 1, s. 62-64. ISSN 0862-8351.
 351. VÁLKA, Miroslav. Soubor lidových staveb v Rymicích, okr. Kroměříž a jeho záchrana. Národopisné aktuality. Strážnice: Ústav lidového umění, 1979, roč. 16, č. 4, s. 325-326. ISSN 0862-8351.
 352. VÁLKA, Miroslav a Oldřich PÁTER. Technická památka větrný mlýn ve Velkých Těšanech, jeho záchrana a kulturně výchovná aktivace. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979, roč. 2, s. 1-5. ISSN 0231-5319.
 353. 1978

 354. VÁLKA, Miroslav. Soubor lidových staveb východní Hané v Rymicích u Holešova a jeho záchrana. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1978, roč. 1, č. 1, s. 19-22. ISSN 0231-5319.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2022 10:33