Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KAROLYI, Matěj, Jan KREJČÍ, Jakub ŠČAVNICKÝ, Roman VYŠKOVSKÝ a Martin KOMENDA. Tools for development of interactive web-based maps: application in healthcare. In Václav Skála. WSCG'2019 - 27. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision'2019. Plzeň: Vaclav Skala - UNION Agency, 2019. s. 1-8. ISBN 978-80-86943-38-1. doi:10.24132/CSRN.2019.2902.2.1.
 2. 2016

 3. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 237-241. ISBN 978-80-261-0531-2.
 4. 2015

 5. TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jan KREJČÍ. EDUCOLAND as an Example of Linking Educational Theory and Practice. In M. Carmo. END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015. s. 121-125. ISBN 978-989-99389-2-2.
 6. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In Jiřina Novotná. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 216-219. ISBN 978-80-210-8143-7.
 7. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
 8. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jan KREJČÍ. Revival of demonstration experiments in development of problem solving as the key competency. In International conference GIREP EPEC 2015. 2015.
 9. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vybrané mobilní aplikace vhodné do výuky předmětů zaměřených nejen na ochranu obyvatelstva. In Jan Strohmandl. Historie a současnost chemických zbraní. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakkulta logistiky a krizového řízení, 2015. s. 247-253. ISBN 978-80-7454-491-0.
 10. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
 11. VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ a Petr SLÁDEK. Vzdělávání s podporou mobilních technologií. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD‑ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-995-4.
 12. KREJČÍ, Jan a Jan VÁLEK. Vzdělávání s využitím mobilních technologií. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 25-29.
 13. KREJČÍ, Jan. Život pod tlakem. MU, 2015. 1. vyd. Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI.
 14. 2014

 15. TRNOVÁ, Eva a Jan KREJČÍ. EDUCOLAND: Propojení vzdělávací teorie a praxe. In M. Štubňa, M. Benko. Vymedzenie obsahu školskej fyziky. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Pobočka JSMF v Nitre, 2014. 8 s.
 16. TRNOVÁ, Eva a Jan KREJČÍ. Hands-on Experiments in the Formation of Science Concepts in Primary Education. In M. Costa, P. Pombo, J. Dorrio. 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga: The Hands-on Science Network, 2014. s. 109-112. ISBN 978-989-98032-5-1.
 17. KREJČÍ, Jan. Historie fyziky v kapse. 2014.
 18. VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ a Petr SLÁDEK. Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 559-568. ISBN 978-80-89732-15-9.
 19. KREJČÍ, Jan, David STANĚK a Michaela ŠUTOVÁ. Mobilní aplikace pro základní kurz matematiky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. 1. vyd. 2014. ISBN 978-80-210-7598-6.
 20. KREJČÍ, Jan, Michaela ŠUTOVÁ a Ladislav DVOŘÁK. Využití mobilních technologií ve výuce fyziky na ZŠ. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. Cheb, 2014. 5 s.
 21. 2013

 22. KREJČÍ, Jan a Josef TRNA. Fyzikální multimediální experiment a jeho uplatnění ve výuce. In M. Štubňa, M. Benko. Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Pobočka JSMF v Nitre, 2013. s. 318-326. ISBN 978-80-558-0232-9.
 23. KREJČÍ, Jan a Denisa KAWULOKOVÁ. Multimediální fyzikální klip ve výuce. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 5., s. 61-65. ISSN 1803-537X.
 24. KREJČÍ, Jan. Multimediální fyzikální klip ve výuce. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
 25. KREJČÍ, Jan. Uplatnění multimediálního experimentu ve výuce fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 - Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 2013.
 26. KREJČÍ, Jan a Josef TRNA. Uplatnění multimediálního experimentu ve výuce fyziky. In Miroslav Randa. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 - Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 104-108. ISBN 978-80-261-0374-5.
 27. 2012

 28. TRNA, Josef a Jan KREJČÍ. Web Support of Experiments. In Costa, M.F., Dorio, B.V., Erdogan, M. Erantay, N. Proceedings of the 9th International Conference on Hands-on Science. Antalya, Turkey: Akdeniz Univerzity, Antalya, Turkey, 2012. s. 203-206. ISBN 978-989-98032-0-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2022 19:55