Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. VENCLÍKOVÁ, Simona, Iva STEHNOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Dopady pracovně rehabilitačního programu na psychopatologii a kvalitu života u pacientů s chronickým průběhem schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2017, roč. 113, č. 1, s. 7-13. ISSN 1212-0383.
 2. 2016

 3. VENCLÍKOVÁ, Simona a Libor USTOHAL. Vliv zaměstnání na kvalitu života u pacientů trpících schizofrenií. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2016, roč. 112, č. 4, s. 172-176. ISSN 1212-0383.
 4. 2014

 5. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Iva STEHNOVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy- randomizovaná, jednoduše slepá, antidepresivy kontrolovaná studie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 5, s. 602-607. ISSN 1210-7859.
 6. 2013

 7. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research. Amserdam: Elsevier Science, 2013, roč. 149, 1-3, s. 167-173. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2013.06.015.
 8. 2012

 9. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ a Michaela VRZALOVÁ. Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research. Clare: Elsevier Ireland, 2012, roč. 200, 2-3, s. 67-72. ISSN 0165-1781. doi:10.1016/j.psychres.2012.03.008.
 10. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2012, roč. 24, č. 1, s. 102-103. ISSN 0353-5053.
 11. 2011

 12. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra BARTOŇOVÁ, Michal ČERNÍK, Simona VENCLÍKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Ovlivnění kognitivních funkcí u pacientů s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace. In 53. konference ČNPS v Jeseníku. 2011. ISSN 1211-7579.
 13. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Prefrontální stimulace a její neuronální koreláty u schizofrenie. 2011. s. 73-76. ISBN 978-80-263-0039-7.
 14. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Psychické nežádoucí účinky vysokofrekvenční rTMS pravého dorsolaterálního prefrontálního kortexu u dospělého pacienta s ADHD. In Češková Eva, Přikryl Radovan, Kašpárek Tomáš. Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno: knihovnicka.cz, 2011. s. 218-220. ISBN 978-80-263-0039-7.
 15. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Petra BARTOŇOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. Terapie depresivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS). 2011. vyd. Brno, 2011. s. 142-145. ISBN 978-80-263-0039-7.
 16. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. The change of brain activity caused by repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with negative symptoms of schizophrenia. In 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague. 2011.
 17. 2009

 18. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Richard BARTEČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. In Psychiatrie, supplementum 1. 2009. vyd. Praha: Tigis spol. s.r.o., 2009. s. 50-50. ISSN 1211-7579.
 19. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jan TUČEK, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Terapeutické využití repetitivní transkraniální magnetické stimulace v psychiatrii. In Psychiatrie – časopis pro moderní psychiatrii. Tigis, 2009. 2 s. ISSN 1211-7579.
 20. 2008

 21. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Radek MAREČEK, Hana KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Funkční mozkové koreláty spojené s účinností rTMS na negativní příznaky schizofrenie. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 34-35. 2008. ISSN 1211-7579.
 22. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Simona VENCLÍKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Kazuistika pacienta opakovaně léčeného pomocí rTMS pro negativní příznaky schizofrenie. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 37-38. 2008. ISSN 1211-7579.
 23. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia. In european Neuropsychopharmacology. Barcelona: ECNP, 2008. s. 468-469. ISSN 0924-977X.
 24. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 161-166. ISSN 1212-0383.
 25. USTOHAL, Libor, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Simona VENCLÍKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and its influence on psychopathology and cognitive functions in patients with depressive disorder. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 1234. 2008. ISSN 1212-0383.
 26. VENCLÍKOVÁ, Simona. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) a deprese. In Deprese z různých úhlů pohledu III. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. s. 176-196. G281030. ISBN 978-80-7262-547-5.
 27. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2008, roč. 99, 1-3, s. 380-381. ISSN 0920-9964.
 28. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jan TUČEK. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using tms. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 478. 2008. ISSN 1212-0383.
 29. 2007

 30. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 2, s. 80-84. ISSN 1212-0383.
 31. VENCLÍKOVÁ, Simona. Členka organizačního výboru. 13. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, 2007.
 32. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, suppl. 2, s. 454-454. ISSN 0586-7614.
 33. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on negative symptoms of schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, roč. 17, č. 1, s. 74-74. ISSN 0924-977X.
 34. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Libor USTOHAL. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study. Acta Neuropsychiatrica. Australia: Blackwell Publishing, 2007, roč. 19, č. 2, s. 53-55. ISSN 0924-2708.
 35. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1212-0383.
 36. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-7579.
 37. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, roč. 95, č. 95, s. 151-157. ISSN 0920-9964.
 38. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Libor USTOHAL a Simona SKOTÁKOVÁ. Vývoj náhledu na onemocnění v prvních letech po propuknutí schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 18-18. ISSN 1211-7579.
 39. 2006

 40. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: series of three case reports. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, roč. 81, suppl. 1, s. 103-103. ISSN 0920-9964.
 41. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 16, suppl. 4, s. 444-445. ISSN 0924-977X.
 42. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 1, s. 67-68. ISSN 1211-7579.
 43. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. rTMS and its influence on negative symptoms of schizophrenia - three case studies. In Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum - final program and Book of Abstracts. Tallinn, Estonia: University of Tartu Tallinn Estonia, 2006. s. 78-78.
 44. 2005

 45. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 506-506. ISSN 0924-977X.
 46. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-7579.
 47. SKOTÁKOVÁ, Simona, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Polyfarmakoterapie u pacienta s pomalým metabolickýcm genotypem CYP2D6. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2005, roč. 6, č. 2, s. 94-95. ISSN 1213-0508.
 48. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA a Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 48-48. ISSN 1211-7579.
 49. SKOTÁKOVÁ, Simona, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 105-106. ISSN 1211-7579.
 50. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Sexuální funkce u mužů léčených antipsychotiky. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 101, č. 5, s. 246-251. ISSN 1212-0383.
 51. 2004

 52. SKOTÁKOVÁ, Simona, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Polyfarmakoterapie u pacienta s pomalým metabolickým genotypem CYP2D6. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 251-252. Psychiatrie-sjezd , 5. ISBN 80-7262-273-0.
 53. SKOTÁKOVÁ, Simona, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Polypharmacotherapy of a patient with CYP2D6 poor metabolism genome. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 45. ISSN 1211-7579.
 54. ČEŠKOVÁ, Eva, Vítězslav PÁLENSKÝ a Simona SKOTÁKOVÁ. Současné možnosti farmakoterapie deprese. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 3, s. 148-152. ISSN 1212-0383.
 55. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. The pitfalls of antidepressant treatment (gender differences). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 5. 2021 09:30