Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Aneta LUDKOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Esenciální olej z kurkumovníku jako repelent. In Zoologické dny 2024. ISBN 978-80-87189-43-6. 2024.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Tereza ROZSYPALOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Monika DUŠKOVÁ, Eva BÁRTOVÁ a Hana PAVELKOVÁ. Porovnání prevalence patogenních mikroorganismů způsobujících nejčastější zoonózy Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Erhlichia sp. a Francisella tularensis u volně žijících drobných savců na třech rozdílných lokalitách (okolí skládky, obec a CHKO). In Zoologické. ISBN 978-80-87189-43-6. 2024.

  2023

  1. ROZSYPALOVÁ, Tereza, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Monika DUŠKOVÁ, Eva BÁRTOVÁ a Hana PAVELKOVÁ. Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Erhlichia sp. a Francisella tularensis u volně žijících drobných savců: porovnání tří rozdílných lokalit (okolí skládky, obec a přírodní lokalita). In IX. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. ISBN 978-80-88379-27-0. 2023.
  2. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Viktorie KUFOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Kurkumovník jako repelent - pilotní terénní studie. In KONGRES KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE. ISBN 978-80-88379-27-0. 2023.
  3. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Viktorie KUFOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Kurkumovník jako repelent - první terénní studie. In IX. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2023.
  4. ROZSYPALOVÁ, Tereza, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Monika DUŠKOVÁ. Porovnání promoření drobných savců bakterií rodu Borrelia burgdorferi sensu latomezi lokalitou skládky, obcí apřírodní lokalitou. In Tomáškovy dny 2023. XXXII. konference mladých mikrobiologů. 2023.
  5. ROZSYPALOVÁ, Tereza, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Monika DUŠKOVÁ. Porovnání promoření drobných savců bakterií rodu Borrelia burgdorferi sensu lato mezi lokalitou skládky, obcí a přírodní lokalitou. In XXXII. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2023. ISBN 978-80-280-0314-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0314-2023. 2023.

  2022

  1. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Viktorie ČMIELOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Aktivita klíšťat roste. Čestá televize, 2022.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Ráchel ZÁLEŠÁKOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Michal DVOŘÁK, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Dorota KIEWRA. Bakterie rodu Anaplasma a Rickettsia. In KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2022.
  3. PETRÁŠ, Jiří, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Tereza ROZSYPALOVÁ. Detekce chlamydiaceae a chlamydia-like organismů ve všech mobilních stádiích I. ricinus. In 30. Pečenkovy epidemiologické dny. 2022.
  4. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Renata HORÁKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Does Borrelia burgdorferi sensu lato influence tick behavior? In 10th Tick and Tick-Borne Pathogen Conference. 2022.
  5. ŽÁKOVSKÁ, Alena, František TREML, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Jiří NEPEŘENÝ, Marie BUDÍKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Leptospira interrogans Sensu Lato in Wild Small Mammals in Three Moravian Localities of the Czech Republic. PATHOGENS. SWITZERLAND: MDPI, roč. 11, č. 8, s. 1-10. ISSN 2076-0817. doi:10.3390/pathogens11080888. 2022.
  6. ŽÁKOVSKÁ, Alena, František TREML, Jiří NEPEŘENÝ, Marie BUDÍKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Leptospira interrogans sensu lato u volně žijících drobných savců z České republiky. In 30. Pečenkovy epidemiologické dny. 2022.
  7. KUFOVÁ, Viktorie, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Barbora KROUTILÍKOVÁ. Nárust počtu klíšťat a ochrana před nimi. Radiožurnál. 2022.
  8. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Markéta SEHNALOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Nebývalá aktivita klíšťat v Česku. Pomáhá jim teplé počasí. Praha: Televize Seznam, 2022.
  9. KUFOVÁ, Viktorie, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Markéta SEHNALOVÁ. Nebývalá aktivita klíšťat v Česku. Pomáhá jim teplé počasí. TV Seznam, 2022.
  10. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ a Tereza SVĚCHOTOVÁ. Očkování v pediatrické populaci a kritické postoje rodičů k němu. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 23, č. 1, s. 33-36. ISSN 1213-0494. 2022.
  11. ŠVUB, Šimon, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Rekordní aktivita klíšťat. Čestá televize, 2022.
  12. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Viktorie ČMIELOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Terénní testy potenciálního přírodního repelentu proti klíšťatům (předběžné výsledky). In KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2022.
  13. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ a Michal DVOŘÁK. Ticks in Brno (Czech Republic): 7 different pathogens proven! In 10th Tick and Tick Borne Pathogen Conference. 2022.
  14. ČMIELOVÁ, Viktorie, Alena ŽÁKOVSKÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Za poslední dva týdny v Brně dvojnásobně vzrostl počet klíšťat. Je to nejvíc za posledních pět let. Brno: Český rozhlas Brno, Radiožurnál, 2022.
  15. DVOŘÁK, Michal, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Zoonotic Microorganisms in Ticks in Brno and Uherský Brod. In VI. Labuda´s days. ISBN 978-80-972111-5-8. 2022.

  2021

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Bádají, ale i varují veřejnost. Brno: Czech News Center a.s. 20 s. 2021.
  2. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Renata HORÁKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Borrelie a chování (ne)infikovaných klíšťat. In XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. ISBN 978-80-906981-4-7. 2021.
  3. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena. Děti ze zkumavky aneb úvod do reprodukční medicíny. 2021.
  4. RÓNAIOVÁ, Michaela, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Olga WILDOVÁ. Jak mohou škodit polycyklické aromatické uhlovodíky. www.medicina.cz, 2021.
  5. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Klíšťová encefalitida a očkování. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., roč. 22, č. 4, s. 257-260. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2021.053. 2021.
  6. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Tereza SVĚCHOTOVÁ, Soňa ŠEVELOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Kurkumin - co už víme a co je nadějné. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen s.r.o., roč. 17, č. 3, s. "e44"-"e52", 9 s. ISSN 1803-5329. doi:10.36290/lek.2021.044. 2021.
  7. ŠEVELOVÁ, Soňa, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, David NOVÁK a Alena ŽÁKOVSKÁ. Nové možnosti ochrany proti klíšťatům. In XXX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2021.
  8. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ a Michal DVOŘÁK. Promořené Brno, 8 různých patogenů v klíšťatech prokázáno! ISBN 978-80-906981-4-7. 2021.
  9. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jiří PETRÁŠ a Michal DVOŘÁK. Zoonotické mikroorganismy v Brně a Uherském Brodě. ISBN 978-80-906981-4-7. 2021.

  2020

  1. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ, Veronika NESNÍDALOVÁ, Kristína BEČÁROVÁ, Barbora KOLÁŘOVÁ a Renata HORÁKOVÁ. Aktivita klíšťat u Brněnské přehrady v minulých letech. In Zoologické dny. ISBN 978-80-87189-32-0. 2020.
  2. BÁRTOVÁ, Eva, Hana Lya KUČEROVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Coxiella burnetii and Francisella tularensis in wild small mammals from the Czech Republic. Ticks and Tick-borne Diseases. Jena: Elsevier GmbH, roč. 11, č. 2, s. 101350-101353. ISSN 1877-959X. doi:10.1016/j.ttbdis.2019.101350. 2020.
  3. HORÁKOVÁ, Renata, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, David NOVÁK, Alena ŽÁKOVSKÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Ivanka HOROVÁ. Hledání nových repelentů proti klíšťatům. In Tomáškovy dny 2020. ISBN 978-80-210-9611-0. 2020.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Michal DVOŘÁK, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ a Jakub VESELÝ. Obsah klíštěte v sobě neskrývá jen DNA borrelií, ale také…toxoplasmy. In 29. Pečenkovy epidemiologické dny 2020. 2020.
  5. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Soňa ŠEVELOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Psychopatologické poruchy v kontextu (chronické) lymeské borreliózy. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 17, č. 3, s. 171-173. ISSN 1214-8687. doi:10.36290/med.2020.033. 2020.

  2019

  1. HORÁKOVÁ, Renata, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Aktivita klíšťat v blízkosti Brněnské přehrady v roce 2019. In Kongres Klinické mikribiologie, Infekčních Nemocí a Epidemiologie 2019. 2019.
  2. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Jakub VESELÝ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Klíšťata v Brně a sezóna 2018. In Zoologické dny. ISBN 978-80-87189-25-2. 2019.
  3. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ, Tereza LEFNEROVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jakub VESELÝ, Renata HORÁKOVÁ, Soňa ŠEVELOVÁ, Petr DYMÁČEK a Michal DVOŘÁK. Klíště - střípky a zajímavosti (sled prezentací). 2019.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Hana a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Povědomí mladých lidí o otázkách neplodnosti (výzkum). 2019.
  5. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Jakub VESELÝ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ a Iveta HODOVÁ. Public awareness of tick-related risks. In International conference Lyme Borreliosis 2019. 2019.
  6. HORÁKOVÁ, K., Sára TUČKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Sledování výše aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy, zaměřeno na Borrelia burgdorferi sensu lato. ISBN 978-80-210-9296-9. 2019.
  7. BECHNÍKOVÁ, Kateřina, Michal DVOŘÁK, Renata HORÁKOVÁ, Tomáš HUMEŇANSKÝ, Jan JANEČEK, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Barbora ŠVEJDOVÁ, Sára TUČKOVÁ, Jakub VESELÝ, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Vymezení nejdůležitějších parametrů aktivity a pozitivity klíšťat na 4 lokalitách v BRNĚ a jeho okolí (porovnání roků 2016 - 2018). In Kongres Klinické mikrobiologie, Infekčních Nemocí a Epidemiologie 2019. 2019.
  8. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Monika DUŠKOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Michal DVOŘÁK, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jakub VESELÝ, K. HORÁKOVÁ, Sára TUČKOVÁ, Jan JANEČEK, Tomáš HUMEŇANSKÝ a Barbora KOLÁŘOVÁ. Vymezení nejdůležitějších parametrů aktivity klíšťat na lokalitách v Brně a jeho okolí (od r. 2016). In Tomáškovy dny 2019. ISBN 978-80-210-9296-9. 2019.
  9. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena. Zázraky reprodukční medicíny aneb příběh dětí ze zkumavky. 2019.

  2018

  1. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Renata HORÁKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Je méně známá lidská granulózní anaplasmóza zároveň i málo významná? Pediatrie pro praxi. roč. 19, č. 6, s. 322-324. ISSN 1213-0494. 2018.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jan JANEČEK, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Hana Lya KUČEROVÁ. Pilot study of Ixodes ricinus ticks preference for human ABO blood groups using a simple in vitro method. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Institute of Agricultural Medicine, roč. 25, č. 2, s. 326-328. ISSN 1232-1966. doi:10.26444/aaem/85167. 2018.
  3. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ a Kristína BEČÁROVÁ. Přírodní látky v prevenci nemocí přenášených klíšťaty. In XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018. 2018.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Jan JANEČEK a Hana Lya KUČEROVÁ. Why your blood groups determines whether you will be attacked TICKS. Mail on line, 2018.
  5. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Jan JANEČEK a Hana Lya KUČEROVÁ. Zdrowie - wszystko o zrowiu Choroby Kleszcze przyciagakonkretna grupa krwi - Ludowa madrošč. Gazeta pl Zdrowie. 3 s., 2018.

  2017

  1. ABDEL-MOHSEN, A.M., Josef JANČÁŘ, R.M. ABDEL-RAHMAN, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Monika DUŠKOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. A novel in situ Silver/Hyaluronan Bio-nanocomposite Fabrics for Wound crossMark and Chronic Ulcer Dressing: In Vitro and In Vivo Evaluations. International Journal of Pharmaceutics. Amsterdam: Elsevier Science BV, roč. 520, 1-2, s. 241-253. ISSN 0378-5173. doi:10.1016/j.ijpharm.2017.02.003. 2017.
  2. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena a Alena ŽÁKOVSKÁ. Are natural products effective alternatives to synthetic repellents? In Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości. 2017.
  3. CVRČEK, Adam, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jan JANEČEK, Natálie NÁDENÍČKOVÁ, Barbora ŠVEJDOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Dlouhodobá studie prevalence protilátek proti vybraným zoonotickým patogenním mikroorganismům v populaci hlodavců. In Tomáškovy dny 2017. ISBN 978-80-210-8585-5. 2017.
  4. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena a Alena ŽÁKOVSKÁ. Prevence nemocí přenášených klíšťaty a hmyzem sajícím krev. In www.medicina.cz. 1 s. 2017.
  5. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ a Radomír ČVANDA. Prevence vybraných zoonóz s využitím produktů na rostlinné bázi. 2017.
  6. SNOPKOVÁ, Miroslava a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Vitaminy jako pomoc při řešení mužské neplodnosti. In www.medicina.cz. www.medicina.cz. 1 s. 2017.
  7. ŠVEJDOVÁ, Barbora, Jiřina MARKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Jan JANEČEK, Natálie NÁDENÍČKOVÁ, Martina VALTROVÁ, Miriam SATKOVÁ, Adam CVRČEK a František TREML. Výskyt protilátek proti čtyřem vybraným patogenním mikroorganizmům u volně žijících malých savců (výsledky z r. 2015). In KMINE 2017. VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017. Praha: KMINE 2017. s. 22-55. ISBN 978-80-906662-5-2. 2017.
  8. ŠVEJDOVÁ, Barbora, Jiřina MARKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Jan JANEČEK, Natálie NÁDENÍČKOVÁ, Martina VALTROVÁ, Miriam SATKOVÁ, Adam CVRČEK a František TREML. Výskyt protilátek proti čtyřem vybraným patogenním mikroorganizmům u volně žijících malých savců (výsledky z r. 2015). In VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a imunologie. ISBN 0-920181-19-8. 2017.

  2016

  1. ŠVEJDOVÁ, Barbora, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Hana Lya KUČEROVÁ, Jan JANEČEK, Natálie NÁDENÍČKOVÁ a Filip URBÁNEK. Analýza výskytu vybraných patogenních mikroorganismů u volně žijících hlodavců a hmyzožravců. ISBN 978-80-210-8255-7. 2016.
  2. BEČÁROVÁ, Kristína, Radomír ČVANDA, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Možnosti ochrany pred kliešťami (odborná analýza). In XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2016.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jan ZÁVALA, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Adam CVRČEK, Barbora ŠVEJDOVÁ, Jan JANEČEK, Filip URBÁNEK, Hana Lya KUČEROVÁ, Natálie NÁDENÍČKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Pětiletá studie výskytu protilátek proti vybraným zoonotickým patogenním mikroorganismům v populaci hlodavců, I. část, charakteristika. In Bořek Procházka. Pečenkovy epidemiologické dny. Zlín: Bořek Procházka. s. 70-71. ISBN 978-80-87735-26-8. 2016.
  4. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Dorota Wiktoria KIEWRA, Alena ŽÁKOVSKÁ a Petra OVESNÁ. Students’ attitudes to tick risks. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Lublin: Institute of Agricultural Medicine, roč. 23, č. 3, s. 437-441. ISSN 1232-1966. doi:10.5604/12321966.1219183. 2016.

  2015

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ, Hana Lya KUČEROVÁ, Adam NOREK a Filip URBÁNEK. Aktivita a pozitivita klíšťat Ixodes ricinus na Bbsl monitorovaná v příměstském parku Brno Pisárky a jejich reakce na vybrané repelenty. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015. ISBN 978-80-906155-3-3. 2015.
  2. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Kristína BEČÁROVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Klíšťata a rizika přenosu nákazy z matky na plod a dítě. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 16, č. 3, s. 154-156. ISSN 1213-0494. 2015.
  3. ŠVEJDOVÁ, Barbora, Alena ŽÁKOVSKÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Lidská granulocytární anaplasmóza. In www.medicina.cz. 1 s. 2015.

  2014

  1. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Dorota KIEWRA, Alena ŽÁKOVSKÁ a Petra OVESNÁ. Znalost rizik a preventivních opatření ve vztahu k nákazám přenášených klíšťaty: srovnání českých a polských studentů. In 18.česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. ISBN 978-80-7177-971-1. 2014.

  2013

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ, Tereza RAŠOVSKÁ, Hana KUČEROVÁ, Adam NOREK a Petra OVESNÁ. Activity of the tick Ixodes ricinus monitored in a suburban park in Brno, Czech Republic, in association with evaluation of selected repellents. Journal of Vector Ecology. Wiley, roč. 38, č. 2, s. 295-300. ISSN 1081-1710. doi:10.1111/j.1948-7134.2013.12043.x. 2013.
  2. NESNÍDALOVÁ, Veronika, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Aktivita klíšťat a jejich promořenost boreliemi na lokalitě Ruda v Brně v roce 2012. In Český kongres o infekčních nemocech. 2013.
  3. NESNÍDALOVÁ, Veronika, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Tereza RAŠOVSKÁ. Aktivita klíšťat a jejich promořenost na borrelie v roce 2012 na dvou lokalitách v Brně. In Zoologické dny 2013. ISBN 978-80-87189-14-6. 2013.
  4. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Milan ALBERTI, Monika DUŠKOVÁ, Pavel HYRŠL, Libor VOJTEK, Pavel DOBEŠ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Plasmachemical modifications of cellulose for biomedical application. In 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry. ISBN 978-615-5270-04-8. 2013.
  5. PAKOSTA, Tomáš, Petra OVESNÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Využití softwarového hodnocení aglutinačních reakcí v medicínské laboratorní praxi. In Český kongres o infekčních nemocech 2013. ISBN 978-80-260-4768-1. 2013.

  2012

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Tereza RAŠOVSKÁ. Borelie v klíšťatech v Brně a prevence nemocí přenášených klíšťaty. ISBN 978-80-210-5862-0. 2012.
  2. RAŠOVSKÁ, Tereza, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ a Adam NOREK. Liší se prevalence klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato na dvou rozdílných lokalitách na území města Brna? In Tomáškovy dny 2012. ISBN 978-80-210-5874-3. 2012.
  3. RAŠOVSKÁ, Tereza, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ a Adam NOREK. Porovnávání aktivity a promořenosti klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato v jarních měsících 2010 s rokem 2011 na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů. 2012.
  4. RAŠOVSKÁ, Tereza, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Prevalence klíšťat na parkových lokalitách v Brně v roce 2011, v roce nejvyššího výskytu nemocnosti LB v Brně i ČR. In 25. Pečenkovy epidemiologické dny. ISBN 978-80-904667-1-5. 2012.
  5. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ, Tereza PECHOVÁ, Tereza RAŠOVSKÁ a Naďa BARTOŇKOVÁ. Sběry klíšťat v Brně v roce 2011 a analýza promořenosti klíšťat patogenními spirochétami. In Zoologické dny, Olomouc 2012. ISBN 978-80-87189-11-5. 2012.
  6. BARTOŇKOVÁ, Naďa, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Tereza RAŠOVSKÁ. Studie dynamiky výskytu a pozitivity klíšťat na Borrelia burgdorferi sensu lato za rok 2011 na parkové lokalitě v Brně. Vymezení rizika v průběhu roku. 2012.
  7. DROZDOVÁ, Eva, Tatiana S. BALUEVA, Jana BENEŠOVÁ, František BŮZEK, Vojtěch ERBAN, Viktor KANICKÝ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Petra OVESNÁ, Václav SMRČKA, Michaela VAŇHAROVÁ, Elizaveta VESELOVSKAYA a Jaroslava ZOCOVÁ. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště z Hoštic I. Editoři A. Matějíčková, P. Dvořák. In Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Modřice. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče. s. 471-531, 60 s. Pravěk Supplementum 24 svazek 1. ISBN 978-80-86399-84-3. 2012.

  2011

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ a Klára JEŘÁBKOVÁ. Dlouhodobá studie aktivity klíšťat v parku Brno-Pisárky (ČR) a jejich reakce na repelentní látky. In Zoologické dny Brno. ISBN 978-80-87189-09-2. 2011.
  2. DROZDOVÁ, Eva, Tatiana S. BALUEVA, Elizaveta VESELOVSKAYA, Václav SMRČKA, Jana BENEŠOVÁ, František BŮZEK, Vojtěch ERBAN, Viktor KANICKÝ, Petra OVESNÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Jarmila ZOCOVÁ a Andrea MATĚJÍČKOVÁ. Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 218 s. ISBN 978-80-210-5643-5. 2011.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ, Tereza RAŠOVSKÁ, Tereza PECHOVÁ a Adam NOREK. Monitoring prevalence Borrelia burgdorferi sensu lato v klíšťatech na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů. In Český kongres o infekčních nemocech. 2011.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Hana KUČEROVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ, Tereza RAŠOVSKÁ a Adam NOREK. Monitoring prevalence patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s. r. o., roč. 5, č. 17, s. 188-192. ISSN 1211-264X. 2011.
  5. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Eva KEDROŇOVÁ, Milan ALBERTI, Pavel HYRŠL, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Libor VOJTEK. Nanofibrous scaffolds for tissue engineering. In Vašina, Petr; Brablec, Antonín; Skácelová, Dana; Hnilica, Jaroslav; Souček, Pavel. Potencial and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. Brno: NANOcontact, Masaryk University. s. 39-104. 2011.
  6. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ, Hana KUČEROVÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ a Tereza RAŠOVSKÁ. Prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. in ticks collected in the park of Brno, the second largest city in the Czech Republic. In 7th ticks and tick-borne pathogens international conference. 2011.
  7. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ, Naďa BARTOŇKOVÁ a Klára JEŘÁBKOVÁ. Repellency testing by modified moving-object bioassay: animal protection against ticks. In 7th ticks and tick-borne pathogens international conference. 2011.

  2010

  1. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena. Vliv submerze při různých teplotách vody na přežívání a chování klíšťat. In 37. etologická konferencia. Smolenice : Česká a slovenská etologická spoločnosť. 2010.

  2003

  1. SOUKOPOVÁ, Helena a Martin VÁCHA. Magnetoreception in the Mealworm Beetle. In ASAB Easter Meeting and Postgraduate Workshop. Leeds: ASAB. s. 36-36. 2003.

  2001

  1. VÁCHA, Martin, Helena SOUKOPOVÁ a Martina PAVELKOVÁ. Compass orientation - magnetic sense of animals. Scripta medica. Brno: LF MU, roč. 74, č. 6, s. 403. ISSN 1211-3395. 2001.
  2. VÁCHA, Martin, Helena SOUKOPOVÁ a Martina PAVELKOVÁ. Potemník moučný používá magnetický kompas - záleží ale na osvětlení. In 28. Etologická konference. Nitra: Česká a slovenská etologická společnost. s. 133-134. ISBN 80-7137-856-9. 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2024 13:25