Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ZELINKA, Jiří, Jiří BLAHÁK, Vojtěch PEŘINA, Rita PACASOVÁ, Jana TREGLEROVÁ a Oliver BULIK. The use of platelet-rich fibrin in the surgical treatment of medication-related osteonecrosis of the jaw: 40 patients prospective study. Biomedical Papers. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISSN 1213-8118.
 2. 2019

 3. PEŘINA, Vojtěch. Rizika přerušení antiagregační a antikoagulační léčby u zubních výkonů. Časopis LKS. Česká stomatologická komora, 2019. ISSN 1210-3381.
 4. 2017

 5. PEŘINA, Vojtěch a Jana TREGLEROVÁ. Changes in the field of osteonecrosis of the jaw in the last decade. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.
 6. TREGLEROVÁ, Jana, Jiří ZELINKA, Oliver BULIK a Vojtěch PEŘINA. Quality of life in patients with medication-related osteonecrosis of the jaw: preliminary results of study using EORTC QLQ-C30 and QLQ-HN35 questionnaires. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.
 7. 2015

 8. PEŘINA, Vojtěch, Jiří BLAHÁK a Oliver BULIK. Karcinomy hlavy a krku – vlivy HPV infekce. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2015, roč. 25, č. 10, s. 198-202. ISSN 1210-3381.
 9. HOŠKOVÁ, Tereza, Radomír HODAN, Gabriela PAVLÍKOVÁ, Vojtěch PEŘINA, Zdeněk DANĚK a Jan ŠTEMBÍREK. Léky indukovaná osteonekróza čelistí a registr bisfosfonátových osteonekróz čelistí v České republice. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2015, roč. 25, 7-8, s. 150-155. ISSN 1210-3381.
 10. PEŘINA, Vojtěch. Osteonekróza čelisti - komplikace komplexní onkologické terapie. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXXIX. Konference pro nelékařské pracovníky, 8.-10.4. 2015, Brno,. 2015. ISSN 0862-495X.
 11. 2013

 12. MIKULKA, Jan, Eva GESCHEIDTOVÁ, Miroslav KABRDA a Vojtěch PEŘINA. Classification of Jaw Bone Cysts and Necrosis via the Processing of Orthopantomograms. Radioengineering. Praha: SPOLECNOST PRO RADIOELEKTRONICKE INZENYRSTVI, CZECH TECHNICAL UNIVERSITY, DEPT OF ELECTROMAGNETIC FIELD, 2013, roč. 22, č. 1, s. 114-122. ISSN 1210-2512.
 13. PEŘINA, Vojtěch, Richard SALZMAN, Jiří HOZA a Ivo STÁREK. Extraoral manifastation of bisphosphonate induced osteonecrosis. In sborník abstrakt, ICOMS 2013, 21.-24.10.2013, Barcelona, Španělsko. 2013.
 14. PEŘINA, Vojtěch, Jan MIKULKA, Eva GESCHEIDTOVÁ a Miroslav KABRDA. Identification of jawbone cysts via orthopantomogram processing. In sborník abstrakt, ICOMS 2013, 21.-24.10.2013, Barcelona, Španělsko. 2013.
 15. SALZMAN, Richard, Jiri HOZA, Vojtěch PEŘINA a Ivo STAREK. Osteonecrosis of the External Auditory Canal Associated With Oral Bisphosphonate Therapy: Case Report and Literature Review. Otology & Neurotology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013, roč. 34, č. 2, s. 209-213. ISSN 1531-7129. doi:10.1097/MAO.0b013e31827ca34d.
 16. PEŘINA, Vojtěch, Zdeněk DANĚK a Oliver BULIK. Osteonecrosis of the jaw in FN Brno - years 2004 - 2012 analysis. In Sborník abstrakt, 10. česko-slovensko-polské trilaterální sympozium orální a maxilofaciální chirurgie a 2. národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie, 07.-09.11.2013, Velké Karlovice. 2013. ISBN 978-80-87562-11-6.
 17. 2012

 18. MIKULKA, Jan, Miroslav KABRDA, Eva GESCHEIDTOVÁ a Vojtěch PEŘINA. Classification of Jawbone Cysts via Orthopantomogram Processing. In 2012 35TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING (tsp). Prague: IEEE, 2012. s. 499-502. ISBN 978-1-4673-1118-2. doi:10.1109/TSP.2012.6256344.
 19. PEŘINA, Vojtěch, Jan MIKULKA, Miroslav KABRDA, Eva GESCHEIDTOVÁ a Ondřej LIBERDA. Identification of jawbone cysts via ortopantomogram processing. In XXI Congress of the European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Dubrovnik, Croatia. 2012.
 20. MIKULKA, Jan, Miroslav KABRDA, Eva GESCHEIDTOVÁ a Vojtěch PEŘINA. Počáteční studie možnosti klasifikace kostních čelistních cyst pomocí zpracování ortopantomogramů. Elektrorevue. International Society for Science and Engineering o.s., 2012, roč. 14, č. 2, s. 22-1 - 22-5, 5 s. ISSN 1213-1539.
 21. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ondřej LIBERDA, Vojtěch PEŘINA, Karel BARTUŠEK, Zdeněk SMÉKAL a Ondřej ŠMIRG. Ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance čelistních kloubů. Česká radiologie. Praha: Galén, 2012, roč. 2012/66, č. 4, s. 424-429. ISSN 1210-7883.
 22. 2011

 23. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 24. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma - experience from one centre. In IOF Regionals ANZBMS Annual Scientific Meeting, held with the JSBMR 2nd Asia-Pacific Osteoporosis and Bone Meeting, Gold Coast,AUSTRALIA,SEP 04-08, 2011. 2011. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-011-1717-8.
 25. PEŘINA, Vojtěch. Stomatologie - Praktický přístup k zubům moudrosti. In Angis revue: odborný pohled do světa lékáren,2011, roč. 4, č. 5. 2011. s. 26-29.
 26. 2010

 27. PEŘINA, Vojtěch a Milan MACHÁLKA. Folikulární cysta maxily. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2010, roč. 20/2010, č. 5, s. 109-113, 4 s. ISSN 1210-3381.
 28. PEŘINA, Vojtěch, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Iatrogenic Sinusitis Maxillaris - Case Report. In 7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium on Oral and Maxillofacial Surgery, Prague. 2010. ISBN 978-80-254-8334-3.
 29. PEŘINA, Vojtěch, Juraj STRECHA a Jiří VANĚK. Možnosti odhadu kostní denzity podle ortopantomografického snímku. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2010, roč. 1/20, č. 1, s. 17-22. ISSN 1335-0005.
 30. LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti. Hypertextová učebnice. 2010.
 31. MACHÁLKA, Milan, Petr POKORNÝ a Vojtěch PEŘINA. Surgical Management of Bisphosphonate Induced Osteonecrosis of the Jaws. In 7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium of Oral and Maxillofacial Surgery, Prague. 2010. ISBN 978-80-254-8334-3.
 32. 2009

 33. LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty. Portál LF MU: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2009. ISSN 1801-6103.
 34. POUR, Luděk, Milan MACHÁLKA, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Petr POKORNÝ, Vojtěch PEŘINA, Andrea KŘIVANOVÁ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In Ninth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis – ECCEO 9 – IOF,Athens,GREECE,MAR 19-21, 2009. 2009. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-009-0879-0.
 35. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In XII. kongres českých a slovenských osteologů, Ostrava, 1.-3.října 2009. 2009. ISSN 1211-3778.
 36. PEŘINA, Vojtěch. Současné trendy v maxilofaciální chirurgii. Časopis LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2009, roč. 19, č. 2, s. 56. ISSN 1210-3381.
 37. BULIK, Oliver, Ondřej LIBERDA, Tomáš ČÁSLAVA a Vojtěch PEŘINA. Vyhodnocení ultrazvukového vyšetření krčních uzlin a resekčních okrajů u karcinomů dutiny ústní. In XII. Ololmoucké onkologické dny. 2009.
 38. 2008

 39. PEŘINA, Vojtěch, Petr POKORNÝ, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Bisfosfonáty indukovaná osteonekróza čelisti. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. vyd. Brno, 2008. s. 414-415.
 40. PEŘINA, Vojtěch, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Luděk POUR. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 182-182. ISSN 1010-5182.
 41. PEŘINA, Vojtěch, Petr POKORNÝ, Milan MACHÁLKA a Ondřej LIBERDA. Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty. Časopis LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2008, roč. 18, č. 5, s. 140-143. ISSN 1210-3381.
 42. MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA, Tomáš ČÁSLAVA a Vojtěch PEŘINA. Průběh hojení patologických kostních dutin po augmentaci. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 108, č. 4, s. 104-104. ISSN 1213-0613.
 43. POUR, Luděk, Z. ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a R. HÁJEK. Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, 5-příloha, s. P21-22, 2 s. ISSN 0042-773X.
 44. 2007

 45. PEŘINA, Vojtěch, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Oliver BULIK. Karcinom rtu. In XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykoův onkologický ústav, 2007. s. 282-282. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 46. MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA a Vojtěch PEŘINA. Průběh hojení patologických kostních dutin po augmentaci. In Středoevropské sympozium IX. Brněnské implantologické a dentální dny. Brno: Stomatologické výzkumné centrum Lékařské fakutly Masarykovy univerzity, 2007. s. 19-19. ISBN 987-80-210-4461-6.
 47. HOFFMANNOVÁ, Jiřina a Vojtěch PEŘINA. Současná problematika maxilofaciální chirurgie. Časopis LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2007, roč. 17, č. 2, s. 24. ISSN 1210-3381.
 48. 2006

 49. PEŘINA, Vojtěch, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. Kvalita života pacientů po chirurgické léčbě karcinomů dutiny ústní. In XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 66-66.
 50. PEŘINA, Vojtěch, Oliver BULIK a Ondřej LIBERDA. The quality of life after surgical treatment of the oral cavity cancer. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Oxford: Elsevir Science, 2006, roč. 34, Suppl. 1, s. 186-187. ISSN 1010-5182.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2021 04:31