Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. POLČÁK, Radim. Cybersecurity certification and compliance in financial services. In Lee, Joseph; Darbellay, Aline. Data Governance in AI, FinTech and LegalTech. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022. s. 212-236. Hardback. ISBN 978-1-80037-994-7.
 2. POLČÁK, Radim. Soukromoprávní odpovědnost za kyberútok. In Zoufalý, V. XXIX. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2022. s. 335-347. ISBN 978-80-7502-621-7.
 3. 2021

 4. POLČÁK, Radim. Article 12. Transparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject. In Christopher Kuner, Lee A. Bygrave, Christopher Docksey. The EU General Data Protection Regulation: A Commentary - Update of Selected Articles. Oxford: Oxford University Press, 2021. s. 87-92. Oxford Scholarship.
 5. POLČÁK, Radim. Bezpečnostní výzvy umělé inteligence. In Má mozek ještě šanci, Seminář ke kybernetické bezpečnosti 5G sítí, MPO, Praha. 2021.
 6. HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5.
 7. POLČÁK, Radim a Petra LANČOVÁ. Data protection in EU: Comparative Study of National Reports - Czech Republic. Bilbao: UPV-EHU, 2021.
 8. GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 9. POLČÁK, Radim. K otázce subjektivity autonomních systémů. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. s. 173-184. Spisy Masarykovy univerzity: řada teoretická, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.
 10. LOEBL, Zbyněk, Pavel LOUTOCKÝ, Martin MAISNER, Michal MATĚJKA, Radim POLČÁK a Marína URBÁNIKOVÁ. Online soudnictví v České republice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 146 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-131-5.
 11. POLČÁK, Radim. Protiprávní jednání a škoda online. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, Neuveden, č. 6, s. 16-25. ISSN 1210-6348.
 12. 2020

 13. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALOMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 14. POLČÁK, Radim, Michal PETR, Jiří ČERMÁK, Josef DONÁT, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA a Ján MATEJKA. Cyber Law in the Czech Rep. 3. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. 524 s. International Encyclopaedia of Laws. ISBN 978-90-411-2188-2.
 15. POLČÁK, Radim. Data Retention in the Czech Republic. In Marek Zubik, Jan Podkowik, RobertRybski. European Constitutional Courts towards Data Retention Laws. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 101-116. Law, Governance and Technology Series, vol. 45. ISBN 978-3-030-57189-4. doi:10.1007/978-3-030-57189-4_7.
 16. POLČÁK, Radim, František KASL a Jakub MÍŠEK. National Report: Czech Republic. In Dário Moura Vicente, Sofia de Vasconcelos Casimiro. Data Protection in the Internet. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 115-159. Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-28048-2. doi:10.1007/978-3-030-28049-9_5.
 17. POLČÁK, Radim. Právo autorské a práva s ním související: § 1-11. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 31-114. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 18. POLČÁK, Radim. Problematika zákonnosti důkazu ve vztahu k titulu ke zpracování osobních údajů. In GDPR 2020 - konference Spolku pro ochranu osobních údajů. 2020.
 19. POLČÁK, Radim. Regulatorní logika digitálních služeb a nový režim odpovědnosti ISP. In Škrabka, J., Vacuška, L. Právo v podnikání vybraných členských států EU. Praha: Troas, 2020. s. 223-233. Právo v podnikání. ISBN 978-80-88055-10-5.
 20. POLČÁK, Radim, Zbyněk LOEBL, Pavel VONDRUŠKA, Jakub VOSTOUPAL, Ivan GABAL, Václav STUPKA a Michal MATĚJKA. Studie proveditelnosti – institucionální model CAB. Česká republika: Masarykova univerzita, 2020.
 21. POLČÁK, Radim. Territoriality of Copyright Law. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 65-80. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9.
 22. POLČÁK, Radim. Transparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject. In Kunecr, C., Bygrave, L., Docksey, C. The EU General Data Protection Regulation (A commentary). Oxford: Oxford University Press, 2020. s. 398-413. Commentary. ISBN 978-0-19-882649-1.
 23. RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020.
 24. 2019

 25. POLČÁK, Radim. Datenschutz - Tschechien. In Forgo, Helfrich, Schneider. Betrieblicher Datenschutz. 3. vyd. München: C. H. Beck, 2019. s. 1537-1543. Rechtshandbuch. ISBN 978-3-406-72579-1.
 26. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT law - thirteenth edition. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2019.
 27. POLČÁK, Radim. Evropská a národní certifikace bezpečnostních řešení. In ITAPA Bratislava. 2019.
 28. POLČÁK, Radim. GDPR ve vědě a výzkumu z pohledu právního a akademického. In GDPR v biomedicínském výzkumu, FNUSA, Brno. 2019.
 29. POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 20, s. 41-63. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2019-2-2.
 30. POLČÁK, Radim. Procedural and Institutional Backing of Transparency in Algorithmic Processing of Rights. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 401-414. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2019-2-11.
 31. POLČÁK, Radim. Procesní aspekty elektronické identifikace dle nařízení eIDAS. Zpravodaj Jednoty českých právníků. Praha: Jednota českých právníků, 2019, roč. 29, č. 4, s. 32-51. ISSN 2464-5982.
 32. POLČÁK, Radim. Procesní aspekty elektronické identifikace dle nařízení eIDAS. In Karlovarské právnické dny Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z. s. XXVII. Karlovarské právnické dny. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 210-229. ISBN 978-80-7502-359-9.
 33. POLČÁK, Radim. The Digitization of czech Cultural Heritage amd New Forms of Information Exclusivity. In Mira T. Sundara Rajan. Intellectual Property in Central and Eastern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 195-207. Cambidge Handbook. ISBN 978-1-107-15636-4.
 34. COLLETT, Dominika, Radim POLČÁK, Michal ŠALOMOUN a Terezie VOJTÍŠKOVÁ. Value Gap. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 52 s. n/a.
 35. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
 36. 2018

 37. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT Law 2018: Texts, Cases, Materials. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 404 s.
 38. SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5450-4.
 39. POLČÁK, Radim, Leoš ŠEVČÍK, Michal KOŠČÍK, Jakub KLODWIG a Petr HOLUB. Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR. 1. vydání. Brno: Neuveden, 2018. 156 s. doi:10.5281/zenodo.2532860.
 40. POLČÁK, Radim. Odpovědnost umělé inteligence a budoucnost průmyslu 4.0. In Docuride 2018, Praha. 2018.
 41. POLČÁK, Radim. Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní subjektivity. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 21-28. ISSN 1210-6348.
 42. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
 43. POLČÁK, Radim. Zpracování osobních údajů v justici. Zpravodaj Jednoty českých právníků. 2018, roč. 28, č. 4, s. 39-51. ISSN 2464-5982.
 44. 2017

 45. POLČÁK, Radim. Information Society Between Orwell and Zapata: A Czech Perspective on Safe Harbours. In Graeme B. Dinwoodie. Secondary Liability of Internet Service Providers. Heidelberg: Springer International Publishing, 2017. s. 255-273. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-55028-2. doi:10.1007/978-3-319-55030-5.
 46. POLČÁK, Radim a Dan Jerker B. SVANTESSON. Information Sovereignty - Data Privacy, Sovereign Powers and the Rule of Law. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 268 s. 2017936584. ISBN 978-1-78643-921-5. doi:10.4337/9781786439222.
 47. MOLEK, Pavel a Radim POLČÁK. Poskytnout nebo chránit? Brno: Nejvyšší správní soud, 2017. 293 s. ACA Europe. ISBN 978-80-270-1645-7.
 48. POLČÁK, Radim. Stock Exchange Interconnections and Legal Issues in Data Exchange. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2017, roč. 7, č. 1, s. 351-362. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2017-2-7.
 49. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 164 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-952-7.
 50. 2016

 51. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA a Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. s. 247-435. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
 52. KOUKAL, Pavel a Radim POLČÁK. Česko-slovenské symposium Ochranné známky a průmyslové vzory. 2016.
 53. POLČÁK, Radim. Informace a data v právu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 67-91. ISSN 1804-5383.
 54. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 55. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 56. POLČÁK, Radim. Nejdůležitější dopady všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data Security Management. TATE International s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 4, s. 22-26. ISSN 1211-8737.
 57. POLČÁK, Radim. Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona. Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 27, č. 1, s. 61-73. ISSN 1801-3252.
 58. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 59. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 60. 2015

 61. POLČÁK, Radim, Jiří ČERMÁK, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA, Ján MATEJKA, Michal PETR a Otakar SCHLOSSBERGER. Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8.
 62. POLČÁK, Radim. Digitisation, Cultural Institutions and Intellectual Property. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masaryk University, 2015, roč. 9, č. 2, s. 121-141. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2015-2-7.
 63. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7.
 64. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica. ISBN 978-80-210-8073-7.
 65. POLČÁK, Radim a Dan Jerker B. SVANTESSON. European Data Privacy Colonisation: Current Developments and a Call for a New Paradigm in International Law. 2015.
 66. KOŠČÍK, Michal, Jakub HARAŠTA, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 s. ISBN 978-80-263-0945-1.
 67. POLČÁK, Radim. Kybernetická bezpečnost jako aktuální fenomén českého práva. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 11, s. 95-151. ISSN 1804-5383.
 68. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních instrukcí – část II. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 3., s. 36-38. ISSN 1211-8737.
 69. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních směrnic – část I. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 2., s. 36-39. ISSN 1211-8737.
 70. POLČÁK, Radim a Dan Jerker B. SVANTESSON. Privacy, Personal Data and the End of Territoriality in Law. 2015.
 71. POLČÁK, Radim. Strategic Issues in the Implementation of European and National Legal Regulatory framework of Cybersecurity. In Security and Protection of Information (SPI) 2015, Brno. 2015. ISBN 978-80-7231-997-8.
 72. POLČÁK, Radim. šéfredaktor a člen Redakční rady časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology. 2015 - 2099.
 73. POLČÁK, Radim. The European obession with food indications. Corporate Governance eJournal. Gold Coast, Australia: Bond University, 2015, roč. 2015, č. 34, s. 1-10. ISSN 1836-1110.
 74. 2014

 75. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723.
 76. POLČÁK, Radim. Getting European data protection off the ground. International Data Privacy Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 4, č. 4, s. 282-289. ISSN 2044-3994. doi:10.1093/idpl/ipu019.
 77. SAPPA, Cristiana, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. 233-249. ISSN 1802-5943.
 78. MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA a Libor KYNCL. Veřejné licence v České republice. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 188 s. ISBN 978-80-210-7192-6.
 79. MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Libor KYNCL, Jaromír ŠAVELKA a Iveta SVIRÁKOVÁ. Veřejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3.
 80. 2013

 81. POLČÁK, Radim. Elektronické právní jednání – změny, problémy a nové možnosti v zákoně č. 89/2012 Sb. Bulletin advokacie. Praha, Česká republika: Česká advokátní komora, 2013, Neuveden, č. 10, s. 34-40. ISSN 1210-6348.
 82. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2013 Texts, Cases, Materials. Brno: Tribun EU, 2013. 365 s. ISBN 978-80-263-0396-1.
 83. POLČÁK, Radim. Informační systémy pro práci s judikaturou: Automatizované zpracování judikatury. In Michal Bobek, Zdeněk Kühn. Judikatura a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2013. s. 231-252. Téma. ISBN 978-80-87284-35-3.
 84. POLČÁK, Radim. Internet Legal Culture, Lex Informatica and (un)Desired Sovereignty of Lawyers. In Patrik Lindskoug, Ulf Manusbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson, Hans-Heinrich Vogel. Essays in Honour of Michael Bogdan. 1. vyd. Lund: Författarna och Juristförlaget i Lund, 2013. s. 477-495. eddy.se. ISBN 978-91-544-0563-3.
 85. POLČÁK, Radim. ODR in .eu Domain Disputes: A Note from an Arbitrator. Osteuroparecht. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2013, Neuveden, č. 2, s. 162-171. ISSN 0030-6444.
 86. POLČÁK, Radim. Pět tichých minut za Viktorem Knappem. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, roč. 152, č. 12, s. 1231-1244. ISSN 0231-6625.
 87. POLČÁK, Radim. Prameny práva. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 217-238. ISBN 978-80-7380-458-9.
 88. POLČÁK, Radim. Současnost a budoucnost ochrany osobních údajů. Data Security Management. TATE International s.r.o., 2013, roč. 17, č. 3, s. 20-24. ISSN 1211-8737.
 89. POLČÁK, Radim. Světové právní kultury. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 399-416. ISBN 978-80-7380-458-9.
 90. POLČÁK, Radim, Jaromír ŠAVELKA, Michal KOŠČÍK a Matěj MYŠKA. Vybrané právní otázky etnologického výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 54 s. Etnologické příručky 3. ISBN 978-80-210-6380-8.
 91. POLČÁK, Radim. Vyhledávání ve vybraných informačních systémech pro práci s judikaturou. In Michal Bobek, Zdeněk Kühn. Judikatura a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2013. s. 253-284. Téma. ISBN 978-80-87284-35-3.
 92. 2012

 93. POLČÁK, Radim, Jiří ČERMÁK, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA, Ján MATEJKA a Michal PETR. Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.
 94. POLČÁK, Radim. Duševní? Vlastnictví? Soudce. Praha: Havlíček Brain Team, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, 2012, roč. 14, č. 5, s. 11-18. ISSN 1211-5347.
 95. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 356 s. ISBN 978-80-263-0258-2.
 96. POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3.
 97. POLČÁK, Radim. Kódování práva. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, 2012, roč. 151, č. 1, s. 52-80. ISSN 0231-6625.
 98. POLČÁK, Radim. Lex Informatica - die Zwecke des Rechts und die Zukunft der Informationsnetze. In Vladimír Zoufalý. XX. Karlsbader Juristentage. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. s. 249-263. ISBN 978-80-87576-16-8.
 99. POLČÁK, Radim. Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2012, roč. 20, č. 17, s. 594-598. ISSN 1210-6410.
 100. POLČÁK, Radim. Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1487-1495. ISSN 1335-6461.
 101. POLČÁK, Radim. Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. In Vladimír Zoufalý. XX. Karlovarské právnické dny. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. s. 236-249. ISBN 978-80-87576-16-8.
 102. DONÁT, Josef, Martin MAISNER, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA, Matěj MYŠKA a Tereza KYSELOVSKÁ. Software Protection - A Comparative Perspective. 1. vyd. München: Medien und Recht, 2012. 266 s. MUR. ISBN 978-3-939438-15-1.
 103. POLČÁK, Radim. Structure and Proportionality of Fundamental Rights in PSI Re-use. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2012, roč. 6, č. 3, s. 381-400. ISSN 1802-5943.
 104. MYŠKA, Matěj, Libor KYNCL, Radim POLČÁK a Jaromír ŠAVELKA. Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012. 132 s. ISBN 978-80-263-0343-5.
 105. 2011

 106. POLČÁK, Radim. Cyberlaw - Course Supplement. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 180 s. librix.eu. ISBN 978-80-263-0053-3.
 107. POLČÁK, Radim. Duševní vlastnictví v akademické praxi. 1. vyd. Praha: konsorcium PROMOTE, 2011. 20 s. PROMOTE. ISBN 978-80-87184-20-2.
 108. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law - Texts, Cases, Materials. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 632 s. první. ISBN 978-80-263-0021-2.
 109. POLČÁK, Radim. European Policies for the Information Society. In One or Many? The Law and the Structure of the European Union and the United states. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 171-174. ISBN 978-1-878326-20-1.
 110. POLČÁK, Radim. Information Methodology in Law. In Kleve, P., Noortwijk, K. Something Bigger than Yourself. 1. vyd. Rotterdam: Erasmus School of Law, 2011. s. 215-238. Erasmus University Trust Fund. ISBN 978-90-70116-21-7.
 111. POLČÁK, Radim. International intellectual property : basic documents. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 207 s. Librix.eu. ISBN 978-80-263-0067-0.
 112. POLČÁK, Radim. Literární kamufláž práva a množení právnických světlušek. In Jiné právo literární. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011. s. 90-97. ISBN 978-80-87284-16-2.
 113. POLČÁK, Radim. Losos namísto kautel. In Jiné právo literární. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011. s. 363-367. ISBN 978-80-87284-16-2.
 114. POLČÁK, Radim. Okamžik doručení do datové schránky. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 1, č. 2, s. 22-24. ISSN 1804-5383.
 115. POLČÁK, Radim. On the formalisation of European legal rules. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal System. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. s. 57-73. ISBN 978-961-6399-62-3.
 116. POLČÁK, Radim. Právo a přirozenost informací (inspirace právní vědy kybernetikou). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i.,, 2011, Neuveden, č. 2, s. 105-127. ISSN 0231-6625.
 117. POLČÁK, Radim. Praxe elektronických dokumentů. Bulletin advokacie. Praha, Česká republika: Česká advokátní komora, 2011, Neuveden, 7-8, s. 53-61. ISSN 1210-6348.
 118. POLČÁK, Radim. Praxe elektronických dokumentů. In Vladimír Zoufalý. Karlovarské právnické dny. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 186-208. ISBN 978-80-87212-77-6.
 119. POLČÁK, Radim. Působení práva EU ve svéře českého práva a informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, roč. 19, č. 4, s. 392-396. ISSN 1210-9126.
 120. POLČÁK, Radim. Ratio v. Intuition: A Brief Note on Coding of Complex Systems. In Structuring Legal Semantics. 1. vyd. Bern: Editions Weblaw, 2011. s. 125-143. Liber Amicorum. ISBN 978-3-905742-80-0.
 121. VEČEŘA, Miloš, Jaromír HARVÁNEK, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Drahomíra HOUBOVÁ a Libor HANUŠ. Teorie práva v příkladech. 2. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 415 s. ISBN 978-80-7357-551-9.
 122. POLČÁK, Radim. Vygum v kyberprostoru: Právní problémy české a evropské kybernetické bezpečnosti. In Haňka, R., Kaplan, Z., Matyáš, V. Mikulecký, J. Říha, Z. Information Security Summit 2011. 1. vyd. Praha: Data Security Management, 2011. s. 159-165. ISBN 978-80-86813-22-6.
 123. POLČÁK, Radim. Wiggum in Cyberspace: Legal Issues in Czech and EU Cybersecurity. In Haňka, R., Kaplan, Z., Matyáš, V. Mikulecký, J. Říha, Z. Information Security Summit. 1. vyd. Praha: Data Security Management, 2011. s. 149-157. ISBN 978-80-86813-22-6.
 124. 2010

 125. POLČÁK, Radim. Changing Status Naturalis: An Essay on How eJustice Might Reshape the very Nature of Continental Civil Litigation. In European e-Gov Days 2010. 1. vyd. Wien: Austrian Computer Society, 2010. s. 35-40. ISBN 978-3-85403-270-0.
 126. POLČÁK, Radim. K elektronickým dokumentům v právní praxi. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2010, roč. 2010, č. 26, s. 200-209. ISSN 0862-6162.
 127. POLČÁK, Radim. K promulgaci práva prostřednictvím plánované eSbírky zákonů. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2010, XLIII, č. 8, s. 98-109. ISSN 0139-6005.
 128. POLČÁK, Radim. Licensing the Use of Grey Literature under the Czech Law. An International Journal on Grey Literature. Amsterdam: TextRelease, 2010, roč. 6, č. 3, s. 123-129. ISSN 1574-1796.
 129. POLČÁK, Radim a Petra PEJŠOVÁ. Právní aspekty šedé literatury. In Repozitáře šedé literatury. 1. vyd. Zlín: Národní technická knihovna, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. s. 66-78. VeRBuM. ISBN 978-80-904273-5-8.
 130. POLČÁK, Radim. Quem ad Finem: To the Limits of Modernity. In Mommers, L. & Franken, H. & Herik, H.J., van den & Klaauw-Koops, F.A.M., van der & Zwenne, G.J. (eds.) (2010), Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te L. 1. vyd. Leiden: eLaw@Leiden, 2010. s. 51-64. eLaw. ISBN 978-90-815196-1-8.
 131. POLČÁK, Radim. The legal classification of ISPs. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. Hannover: Leibniz Universität Hannover, 2010, roč. 1, č. 3, s. 172-177. ISSN 2190-3387.
 132. 2009

 133. POLČÁK, Radim. Aims, methods and achievements in European data protection. International Review of Law, Computers & Technology. 2009, roč. 23, č. 3, 10 s. ISSN 1360-0869.
 134. HURDÍK, Jan, Radim POLČÁK a Terezie SMEJKALOVÁ. Czech Law in European Regulatory Context. München: Medien und Recht Verlag, 2009. 272 s. ISBN 978-3-939438-09-0.
 135. POLČÁK, Radim. Czech Legal Reflection of the Concept of Information Society. In Czech Law in European Regulatory Context. 1. vyd. München: Medien und Recht, 2009. s. 143-161. MUR. ISBN 978-3-939438-09-0.
 136. POLČÁK, Radim, Andreas WIEBE a Zsolt BALOGH. European ICT Law - Selected Issues and Reader. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 182 s. librix.eu. ISBN 978-80-7399-839-4.
 137. POLČÁK, Radim. Informační teorie práva. In Komunistické právo v Československu. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 167-176, 11 s. Mezinárodní politologický ústav. ISBN 978-80-210-4844-7.
 138. POLČÁK, Radim. Kolizní otázky internetových právních vztahů. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1, č. 1, 98 s. ISSN 1802-128X.
 139. POLČÁK, Radim. Liability of Information Services Providers as a New Phenomenon. In Knez, R., Rozehnalová, N., Týč, V. (eds.), Five Years of EU Membership – Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 258-263, 7 s. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 140. POLČÁK, Radim. Licensing the Use of Grey Literature under the Czech Law. In Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2009. 1. vyd. Praha: Národní technická knihovna, 2009. 9 s. ISSN 1803-6015.
 141. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP). Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 2009, č. 23, s. 837-841. ISSN 1210-6410.
 142. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP). In XVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde Praha, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7201-770-6.
 143. POLČÁK, Radim. Právo a evropská informační společnost. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 202 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 344. ISBN 978-80-210-4885-0.
 144. POLČÁK, Radim. The Concepts of eJustice. In 7th Eastern European e|Gov Days. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft (OCG), 2009. s. 34-43. ISBN 978-3-85403-255-7.
 145. POLČÁK, Radim. The Lazy Theories: A short Remark on the Silent Order in Multicentric Legal Systems. Zirk-Sadowski, Marek, Golecki, Mariusz, Wojciechowski, Bartosz. In Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. s. 233-247. Dia-Logos. ISBN 978-3-631-59563-3.
 146. POLČÁK, Radim. Verantwortlichkeit der Informationsdienstleister (ISP). In XVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde Praha, 2009. s. 216-230. ISBN 978-80-7201-770-6.
 147. 2008

 148. POLČÁK, Radim. Autoritativní regulace kyberprostoru a legitimita trestního práva. In Kyberkriminalita a právo. Praha: AUDITORIUM, 2008. s. 12-24. N/A. ISBN 978-80-903786-7-4.
 149. POLČÁK, Radim a Andreas WIEBE. European ICT Law - Selected Issues. Brno: University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economy, The Research Center for Legal and Economic Issues of Electronic Communication, 2008. 170 s. librix.eu. ISBN 978-80-7399-494-5.
 150. POLČÁK, Radim. Informace veřejného sektoru a jejich další komerční využití. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 4-7. ISSN 1213-6581.
 151. POLČÁK, Radim. Information as a Medium of Law. Legal studies and practice journal : research revue. Brno: Masaryk University, 2008, XVI, č. 3, s. 225-230. ISSN 1210-9126.
 152. POLČÁK, Radim. K elektronizaci justice. Jurisprudence. Praha: ASPI, 2008, roč. 17, č. 6, s. 3-11. ISSN 1802-3843.
 153. POLČÁK, Radim a Tomáš GŘIVNA. Kyberkriminalita a právo. 1. vyd. Praha: AUDITORIUM, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4.
 154. POLČÁK, Radim. Losos namísto kautel - první post do foodblogerské sekce jiného práva. Brno: Jiné Právo, 2008. 1 s.
 155. POLČÁK, Radim. O dědovi Ministerstvu, babičce Justici a pračce ElectroJustici. Brno: Jiné Právo, 2008. 1 s.
 156. POLČÁK, Radim. Prameny práva. In Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 247-274. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
 157. POLČÁK, Radim. Právní reflexe pojmu informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 350-358, 8 s. ISSN 1210-9126.
 158. POLČÁK, Radim. Some Notes on Current Paradoxes in the Law on Personal Data Protection. Information and Communications Technology and Law. Budapest: Dialog Campus Kiado, 2008, roč. 4, č. 6, s. 52-55. ISSN 1786-0776.
 159. POLČÁK, Radim. Stone Roots, Digital Leaves: Czech Law against Unfair Competition in the Internet Era. Review of Central and East European Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, roč. 33, č. 2, s. 155-180. ISSN 0925-9880. doi:10.1163/092598808X262588.
 160. POLČÁK, Radim. Světové právní kultury. In Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 453-477. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
 161. POLČÁK, Radim. The Global Information Assembling: Viewing the Data Retention Just as a Child Play. In Know Right 2008. 1. vyd. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft 2008, 2008. s. 199-207. ISBN 978-3-85403-245-8.
 162. POLČÁK, Radim. Tres Laudationes Blogi. In Jiné právo off-line. Praha: Auditorium, 2008. s. 113-118. Právo. ISBN 978-80-903786-6-7.
 163. POLČÁK, Radim. Tučňáci a webkamery – pár poznámek k legitimní a nelegitimní transparentnosti soudnictví. Brno: Jiné Právo, 2008. 1 s.
 164. 2007

 165. POLČÁK, Radim. Code and Complexity: Can the code stand Lessig's challenges? Medien und Recht International Edition. Wien: Medien und Recht Verlag, 2007, roč. 4, č. 3, s. 9-11. ISSN 1817-8456.
 166. POLČÁK, Radim, Zsolt György BALOGH, Michael BOGDAN, Giovanni Maria RICCIO, Dan Jerker B. SVANTESSON a Andreas WIEBE. Introduction to ICT Law (Selected Issues). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 185 s. AUBI, řada teoretická, 314. ISBN 978-80-210-4302-2.
 167. POLČÁK, Radim. K otázce působnosti práva na internetu. Jurisprudence. Brno: EMP, 2007, roč. 14, č. 3, s. 3-18, 15 s. ISSN 1802-3843.
 168. POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
 169. POLČÁK, Radim. Správci on-line světa: Pojem a koncepce odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 90, č. 5, s. 447-460, 10 s. ISSN 0032-6984.
 170. POLČÁK, Radim a Andreas WIEBE. Summer School of ICT Law Reader 2007. Brno: WU Wien, 2007. 222 s. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-87139-10-3.
 171. POLČÁK, Radim. The Law and The Art of Complexity. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1, č. 1, s. 1-9. ISSN 1802-5943.
 172. 2006

 173. POLČÁK, Radim, Борис ГУРНЕВИЧ a Ігор ЛИТВИН. Трансформація економічних, правових і методологічних аспектів інформаційної безпеки. The Herald of Ternopil State Economic University. Ternopil State Economic University, 2006, roč. 5, č. 1, s. 144-150, 8 s. ISSN 1818-2674.
 174. POLČÁK, Radim. Basics of European Internet Antitrust: To Certain Aspects of Direct Applicability of Antitrust Provisions of EC Treaty on Internet Marketplace. In Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006. s. 170-181. ISBN 80-7160-221-3.
 175. POLČÁK, Radim. Elektronické podatelny a jejich technologická neutralita. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006, Roč. 17, č. 25, s. 10-11, 3 s. ISSN 0027-8009.
 176. POLČÁK, Radim. In Law, We Trust: Shortly to Bumblebees and the Normativity of Law in Cyberspace. In Cyberspace 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 3-10. ISBN 80-210-4060-2.
 177. POLČÁK, Radim. Internet jako hospodářské soutěžní prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 17-25. ISSN 1210-9126.
 178. POLČÁK, Radim. Internet, technologické trhy a tržní dominance. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 4, s. 3-11. ISSN 1212-9909.
 179. KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK, Radim POLČÁK a A KOL. Judikatura a právní argumentace. Vyd. 1. Praha: AUDITORIUM, 2006. 234 s. ISBN 80-903786-0-9.
 180. POLČÁK, Radim. K praxi elektronických podání na pozadí dvou judikátů ÚS a NSS. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, roč. 13, č. 7, s. 3-7. ISSN 1212-9909.
 181. POLČÁK, Radim. Kingdom of IT and IP law and the Quest for Legitimacy. In KnowRight 2006. Vienna: Oesterreichische Computer Gesellschaft, 2006. s. 19-27. ISBN 3-85403-202-1.
 182. POLČÁK, Radim. Normensynergie und eGovernment als Mittel einer effektiven Verwaltung. In Entwicklungen bei eGovernment in Sachsen und Tschechien. Chemnitz: Verlag der GUC, 2006. s. 147-154. ISBN 9783934235557.
 183. POLČÁK, Radim. Právní informační systémy pro práci s judikaturou. In Judikatura a právní argumentace. Praha: AUDITORIUM, 2006. s. 143-147. AUDITORIUm, 1. ISBN 80-903786-0-9.
 184. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. Právní principy v systému evropského a českého práva. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 60-81. ISBN 80-210-4182-X.
 185. POLČÁK, Radim. Současnost a perspektivy právní informatiky ve vztahu k judikatuře. In Judikatura a právní argumentace. Praha: AUDITORIUM, 2006. s. 143-147. AUDITORIUm, 1. ISBN 80-903786-0-9.
 186. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. The idea of equality in the Czech and European law. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 340-346. ISSN 1210-9126.
 187. MACHALOVÁ, Tatiana. The Idea of Equality in the Czech and European Law. Časopis pro právní vědu a praxi Journal for Legal Studies and Practice. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, XIV, č. 4, s. 340-346, 6 s. ISSN 1210-9126.
 188. 2005

 189. POLČÁK, Radim. E-government jako nástroj vyšší efektivity veřejné správy z pohledu teoretické právní vědy. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, XXXVIII, č. 3, s. 150-156. ISSN 0139-6005.
 190. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. Idea rovnosti v českém a evropském právu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 59-83, 24 s. ISBN 80-210-3892-6.
 191. POLČÁK, Radim. K některým specifickým rysům práva informačních technologií. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 13, č. 3, s. 275-279, 4 s. ISSN 1210-9126.
 192. POLČÁK, Radim. Ke zneužití dominantního postavení v informačních sítích - případ Microsoft. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2005, roč. 14, č. 4, s. 27-31. ISSN 1212-9909.
 193. POLČÁK, Radim a Julia HÖRNLE. Možnosti a perspektivy on-line rozhodčího řízení v České republice a Spojeném království. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2005, roč. 2, č. 2, s. 45-50. ISSN 1214-7966.
 194. POLČÁK, Radim. Nedovolené přesměrování při připojení k internetu v rozhodnutí Spolkového soudního dvora. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2005, XIV, č. 3, s. 64-66. ISSN 1212-9909.
 195. POLČÁK, Radim. Nekalá soutěž na internetu - vymezení, typologie a příklady nekalosoutěžních praktik založených na nepřiměřeném lákání a parazitismu. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2005, roč. 14, č. 5, s. 2-8. ISSN 1210-8278.
 196. POLČÁK, Radim. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2005, roč. 13, č. 13, s. 473-477. ISSN 1210-6410.
 197. POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2.
 198. POLČÁK, Radim. Normy w cyberprzestrzeni. Dlaczego? Studia Prawno Ekonomiczne. Lodz: Lodzkie Towarzystvwo Naukowe, 2005, LXXI, č. 1, s. 29-39. ISSN 0081-6841.
 199. POLČÁK, Radim. Podnik a některé objekty odpovědnosti za škodu v prostředí informačních sítí. In : Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" na téma Odpovědnost za škodu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 198-204. ISBN 8021037210.
 200. ŠKOP, Martin a Radim POLČÁK. Právní norma. In Sbírka příkladů z teorie práva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. s. 83-137, 54 s. ISBN 80-7357-116-1.
 201. POLČÁK, Radim a Martin ŠKOP. Právní vztahy. In Sbírka příkladů z teorie práva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. s. 138-170. ISBN 80-7357-116-1.
 202. POLČÁK, Radim. Recenze Anthony Hol, Marc Loth. Reshaping Justice - Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2005, roč. 14, č. 5, s. 81-82. ISSN 1212-9909.
 203. VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 387 s. ISBN 8073571161.
 204. POLČÁK, Radim. Sloni v Evropě : harmonizace práva států ES v otázkách ochrany dat. In Věda a technika - klíč k budoucnosti Evropy : sborník z III. vědecko-pedagogická konference Západomoravské vysoké školy Třebíč , konané na ZMVŠ Třebíč, o.p.s. dne 26.9.2005. Třebíč: Západomoravská vysoká škola, 2005. s. CD.
 205. POLČÁK, Radim. Svoboda projevu při hospodářské soutěži - rozhodnutí ESLP ve věci Hertel v. Švýcarsko. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2005, roč. 14, č. 2, s. 50-52. ISSN 1212-9909.
 206. POLČÁK, Radim. Why norms in Cyberspace? In Cyberspace 2004: Normative framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 3-8. ISBN 80-210-3690-7.
 207. 2004

 208. POLČÁK, Radim. Delokalizovaná jurisdikce a možnosti argumentace extenzivního výkladu § 87 písm. b) OSŘ. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2004, Roč. 5, č. 1, s. 9-11. ISSN 1212-9909.
 209. POLČÁK, Radim a Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 18, s. 683-686. ISSN 1210-6410.
 210. POLČÁK, Radim. Kantův kriticismus v instrumentáriu současného právníka. In Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. března 2004 v Brně. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 34-39. ISBN 80-210-3508-0.
 211. POLČÁK, Radim. Kyberprostor - nové výzvy právní teorii. Právny obzor. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2004, Roč. 87, č. 3, s. 261-265. ISSN 0032-6984.
 212. POLČÁK, Radim. Law and Other Normative Systems in Cyberspace. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 13-18. ISBN 80-210-3387-8.
 213. POLČÁK, Radim. Nápoj jako nástroj efektivity práva v postmoderní situaci. In Jídlo, pití a evropská vzdělanost, konference, 22. března 2004, Katedra filozofie Filozofické fakulty MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta, 2004.
 214. POLČÁK, Radim. Některé otázky práva v kyberprostoru. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 227-231. ISSN 1210-9126.
 215. POLČÁK, Radim. Podzákonné prameny práva ČR ve světle reformy veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, Roč. 12, č. 2, s. 130-133, 3 s. ISSN 1210-9126.
 216. POLČÁK, Radim. Smluvní pokuta a rozpor s dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2004, Roč. 5, č. 1, s. 33-36. ISSN 1212-9909.
 217. 2003

 218. POLČÁK, Radim. Aequm et bonum: Nic pro čtenáře zákonů. In Princip rovnosti a princip ochrany slabšího, 18. prosince 2003, Právnická fakulta MU v Brně, Katedra obchodního práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 76-78.
 219. POLČÁK, Radim. Domény a právo proti nekalé soutěži 3 - Typové případy nekalosoutěžního jednání. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2003, roč. 2003. ISSN 1801-4089.
 220. POLČÁK, Radim. Ke geografickým označením v doménovém řízení před rozhodci WIPO - případ "portofhamina.com". Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2003, roč. 4, č. 3, s. 27-31. ISSN 1212-9909.
 221. POLČÁK, Radim. Konec smluvního přímusu v zákoně o nájmu nebytových prostor. ePravo. 2003, roč. 2003.
 222. POLČÁK, Radim. Normativita veřejnoprávních smluv. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003, roč. XIV, č. 23, s. 27-27. ISSN 0027-8009.
 223. POLČÁK, Radim. Sistace obecně závazných vyhlášek. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003, roč. XIV, č. 11, s. 23. ISSN 0027-8009.
 224. POLČÁK, Radim. "Sponsalia pro futuro" v obchodních vztazích. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 83-85. ISSN 1210-6410.
 225. POLČÁK, Radim. Squatteři a jak na ně 10. PC World. Praha: IDG Czechoslovakia, 2003, roč. 2003, 7-8, s. 98. ISSN 1210-1079.
 226. POLČÁK, Radim. Squatteři a jak na ně 4. PC World. Praha: IDG Czechoslovakia, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 78. ISSN 1210-1079.
 227. POLČÁK, Radim. Squatteři a jak na ně 5. PC World. Praha: IDG Czechoslovakia, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 71. ISSN 1210-1079.
 228. POLČÁK, Radim. Squatteři a jak na ně 6. PC World. Praha: IDG Czechoslovakia, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 76. ISSN 1210-1079.
 229. POLČÁK, Radim. Squatteři a jak na ně 7. PC World. Praha: IDG Czechoslovakia, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 90. ISSN 1210-1079.
 230. POLČÁK, Radim. Squatteři a jak na ně 8. PC World. Praha: IDG Czechoslovakia, 2003, roč. 2003, č. 5, s. 84. ISSN 1210-1079.
 231. POLČÁK, Radim. Squatteři a jak na ně 9. PC World. Praha: IDG Czechoslovakia, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 91. ISSN 1210-1079.
 232. 2002

 233. POLČÁK, Radim. Doménová autorita - pojem, význam, kritika. IT Právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2002, roč. 2002. ISSN 1801-4089.
 234. POLČÁK, Radim. Domény a právo proti nekalé soutěži 1 - Úvod. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2002, roč. 2002. ISSN 1801-4089.
 235. POLČÁK, Radim. Domény a právo proti nekalé soutěži 2 - znaky generální klauzule. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2002, roč. 2002. ISSN 1801-4089.
 236. POLČÁK, Radim. ".EU" - aktuálně k problematice evropské domény. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2002, roč. 2002. ISSN 1801-4089.
 237. POLČÁK, Radim. Geografická označení v doménových jménech s gTLD. IT právo - server o internetovém a počítačovém právu. 2002, roč. 2002. ISSN 1801-4089.
 238. POLČÁK, Radim. Vybrané aspekty eurokonformity zákona o elektronickém podpisu. In Eurokonformita českého obchodního práva. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 38-39.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 6. 2022 17:11