Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka grantové komise Ministerstva kultury pro dětskou knihu, ilustraci a komiks. Grantová komise Ministerstva kultury pro dětskou knihu, ilustraci a komiks, 2020.
 2. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka hlavního výboru Literárněvědné společnosti. 2020.
 3. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka komise pro udělení ceny Magnesia Litera. 2020.
 4. NOVÁKOVÁ, Ester. XII. studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury. 2020.
 5. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury. In XII. studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 s. ISBN 978-80-210-9690-5.
 6. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 s. ISBN 978-80-210-9689-9.
 7. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 s. ISBN 978-80-210-9690-5.
 8. 2019

 9. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka grantové komise Ministerstva kultury pro dětskou knihu, ilustraci a komiks. Grantová komise Ministerstva kultury pro dětskou knihu, ilustraci a komiks, 2019.
 10. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka hlavního výboru Literárněvědné společnosti. 2019.
 11. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka komise pro udělení ceny Magnesia Litera. Komise pro udělení ceny Magnesia Litera, 2019.
 12. NOVÁKOVÁ, Ester. Současná česká literatura pro děti a mládež v zrcadle literárních cen. 2019.
 13. NOVÁKOVÁ, Ester. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2019.
 14. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9424-6.
 15. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. března 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9424-6.
 16. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. března 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9423-9.
 17. 2018

 18. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka hlavního výboru Literárněvědné společnosti, 2018. 2018.
 19. NOVÁKOVÁ, Ester. Dětství a stáří v díle Oty Hofmana a Pavla Čecha. In Jana Čeňková. Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2018. s. 116-125. ISBN 978-80-85874-89-1.
 20. NOVÁKOVÁ, Ester. Dětství a stáří v díle Oty Hofmana a Pavla Čecha. 2018.
 21. NOVÁKOVÁ, Ester. K vizi budoucnosti v románu Raye Bradburyho. 2018.
 22. NOVÁKOVÁ, Ester. Současná česká literatura pro mládež. 2018.
 23. NOVÁKOVÁ, Ester. X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2018.
 24. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej PECHNÍK. X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018. 69 s. ISBN 978-80-210-9001-9.
 25. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej PECHNÍK. X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9002-6.
 26. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej PECHNÍK. X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9001-9.
 27. 2017

 28. NOVÁKOVÁ, Ester. Bezdětný hospodář Arne Novák v zrcadle korespondence. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 159-162. ISSN 1213-2144.
 29. NOVÁKOVÁ, Ester. členka Literárněvědné společnosti, 2017. 2017.
 30. NOVÁKOVÁ, Ester. členka Obce moravských spisovatelů, 2017. 2017.
 31. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. In IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 67 s. ISBN 978-80-210-8749-1.
 32. NOVÁKOVÁ, Ester. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2017.
 33. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8749-1.
 34. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8748-4.
 35. NOVÁKOVÁ, Ester. Marnotratný syn: Počátky Václava Renče-dramatika. Studia Słowianoznawcze. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictvo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017, roč. 13, č. 1, s. 125-142. ISSN 1644-9657.
 36. NOVÁKOVÁ, Ester. Slovenská inspirace Vlasty Štáflové. In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor: vzájemnost - nevzájemnost, vstřícnost - rezistence, ústup - expanze. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2017. s. 137-142. Český a slovenský kulturní a politický prostor. ISBN 978-80-906183-9-8.
 37. NOVÁKOVÁ, Ester. Současná česká obrázková kniha. In přednáška pro studenty Prešovské univerzity. 2017.
 38. 2016

 39. NOVÁKOVÁ, Ester. Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu. Studia Słowianoznawcze. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2016, roč. 12, č. 1, s. 229-242. ISSN 1644-9657.
 40. NOVÁKOVÁ, Ester. Česká historická próza v období nacistické okupace. In Přednáška pro studenty Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. 2016.
 41. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka Literárněvědné společnosti 2016. 2016.
 42. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka Obce moravských spisovatelů 2016. 2016.
 43. NOVÁKOVÁ, Ester. Historické balady Rajmunda Habřiny. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 124-136. ISSN 1213-2144.
 44. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
 45. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
 46. NOVÁKOVÁ, Ester. Slovenská inspirace Vlasty Štáflové. In XX. brněnská česko-slovenská konference: Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost - nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze). 2016.
 47. NOVÁKOVÁ, Ester. Těsnohlídkova tvorba pro děti a jeho slovenská inspirace. In Ivo Pospíšil. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. s. 119-125. mimo edice. ISBN 978-80-906183-3-6.
 48. NOVÁKOVÁ, Ester. Trojice historických próz z období protektorátu. In Jana Čeňková. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2016. s. 57-65. mimo edice. ISBN 978-80-246-3413-5.
 49. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 62 s. ISBN 978-80-210-6151-4.
 50. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016. 2016.
 51. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-6151-4.
 52. 2015

 53. NOVÁKOVÁ, Ester. Česká literatura devatenáctého a první poloviny dvacátého století. In Přednáška pro studenty Lublaňské univerzity. 2015.
 54. NOVÁKOVÁ, Ester. Český historický román v období protektorátu. In Rozhlasový pořad Schůzky s literaturou. Český rozhlas, 2015.
 55. NOVÁKOVÁ, Ester. Poetický příběh o samotě: Ke knize Tomáše Pěkného Havrane z kamene. In Dnešní svět zítřejšíma očima. 2015.
 56. NOVÁKOVÁ, Ester. Těsnohlídkova tvorba pro děti a jeho slovenská inspirace. In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 2015.
 57. NOVÁKOVÁ, Ester. Trojice historických próz z období protektorátu. In Současnost literatury pro děti a mládež. 2015.
 58. 2014

 59. NOVÁKOVÁ, Ester. Historie letí nad lomenicemi: K zapomenuté povídkové knize Mirka Elpla. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 100-109. ISSN 1213-2144.
 60. NOVÁKOVÁ, Ester. Stavba ve výši – recepce Březinova díla ve sborníku z konce 60. let. 2014.
 61. 2013

 62. 2012

 63. NOVÁKOVÁ, Ester. Český historický román v období protektorátu. 1. vyd. Brno: CERM, 2012. 406 s. ISBN 978-80-7204-797-0.
 64. NOVÁKOVÁ, Ester. Svatební šaty (ediční příprava). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Blok, 2012.
 65. NOVÁKOVÁ, Ester. Svatební šaty (překlad dvou povídek). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Blok, 2012.
 66. 2011

 67. NOVÁKOVÁ, Ester. Člověk v chaosu světa. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 53-62. ISSN 1213-2144.
 68. NOVÁKOVÁ, Ester. Jubileum Václava Renče. V Brně: Moravská zemská knihovna, 2011.
 69. NOVÁKOVÁ, Ester a Luisa NOVÁKOVÁ. Václav Renč: Ve spleti větví čtu tvá ramena. Svitavy: Trinitas, 2011. 88 s. ISBN 978-80-86885-24-7.
 70. 2010

 71. NOVÁKOVÁ, Ester. František Křelina, Klíče království: Trojzvuk próz. Praha: Vydavatelství Blok, 2010.
 72. NOVÁKOVÁ, Ester. Jaroslav Seifert, Šel malíř chudě do světa. Praha: Vydavatelství Blok, 2010.
 73. NOVÁKOVÁ, Ester. Kouzelná obora v Connecticutu. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 28-29. Ladění 4/2010. ISSN 1211-3484.
 74. 2009

 75. NOVÁKOVÁ, Ester. Kámen, flétna a filozofie. Brno, 2009.
 76. NOVÁKOVÁ, Ester. Křelinův Amarú, syn hadí. 1. vyd. Obec spisovatelů, 2009. s. 77-87. ISBN 978-80-904218-2-0.
 77. NOVÁKOVÁ, Ester. Zeyerův Vyšehrad. 1. vyd. Brno: Host: Masarykova univerzita, 2009. s. 235-243.
 78. 2008

 79. NOVÁKOVÁ, Ester. Na další literární cestě s elfy. Brno: ÚLM PdF MU, 2008.
 80. NOVÁKOVÁ, Ester. Těžko zůstat nezasažen. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008.
 81. NOVÁKOVÁ, Ester. Tvůrčí psaní jako prostředek sebevzdělávání a sebereflexe. Česká literatura: časopis pro literární vědu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, roč. 56, 2 / 2008, s. 282 -286. ISSN 0009-0468.
 82. 2007

 83. NOVÁKOVÁ, Ester. Lovčí a Bájná stvoření. Brno: ÚLM PdF MU, 2007.
 84. NOVÁKOVÁ, Ester. Ne konec, ale ztráta času. Brno: ÚLM PdF MU, 2007.
 85. NOVÁKOVÁ, Ester. Putování za smyslem života. Brno: ÚLM PdF MU, 2007.
 86. NOVÁKOVÁ, Ester. Svatováclavská tradice v české literatuře první poloviny 20. století. In Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Sborník příspěvků z literární konference. 1. vyd. Vsetín: Dalibor Malina, 2007. s. 65 - 73. ISBN 80-903010-9-6.
 87. 2006

 88. NOVÁKOVÁ, Ester. Co radí básník. In Skácel, Jan: Překrásná je nepotřeba nářku. 1. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2006. s. 141 - 143. ISBN 80-86868-17-6.
 89. NOVÁKOVÁ, Ester. Černý milenec Václava Renče. In Literatura určená k likvidaci II. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8. - 9. listopadu 2004. 1. vyd. Obec spisovatelů, 2006. s. 21 - 28. ISBN 80-239-7212-X.
 90. NOVÁKOVÁ, Ester. V zlověstném svitu Pelyňku. Brno: ÚLM PdF MU, 2006.
 91. NOVÁKOVÁ, Ester. Věčná loviště Klementa Bochořáka. In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7. - 8. listopadu 2006. 1. vyd. Obec spisovatelů, 2006. s. 117 - 121. ISBN 80-239-8500-0.
 92. 2005

 93. NOVÁKOVÁ, Ester. Mezi anděly a démony. Brno: ÚLM PdF MU, 2005.
 94. 2004

 95. NOVÁKOVÁ, Ester. Básnický svět Josefa Suchého. In Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003). Brno: Regiony, 2004. s. 29-31. ISBN 80-86735-05-2.
 96. NOVÁKOVÁ, Ester. Putování za krásou a za pověstí. In Bochořák, Klement: Ohnivá noc. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2004. s. 130-132. ISBN 80-238-9295-9.
 97. 2003

 98. 2002

 99. 2001

 100. 2000

 101. NOVÁKOVÁ, Ester. Členka Obce spisovatelů. Obec spisovatelů, 2000.
 102. NOVÁKOVÁ, Ester. František Odvalil: Orosia. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2000. s. 7 - 127, 120 s. ISBN 80-7268-074-9.
 103. NOVÁKOVÁ, Ester. Chudobka sedmkrát milovaná. In Durych, Jaroslav: Sedmikráska. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2000. s. 187-189. ISBN 80-7268-048-X.
 104. NOVÁKOVÁ, Ester. Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2000. ISBN 80-7268-071-4.
 105. 1999

 106. NOVÁKOVÁ, Ester. Klement Bochořák: O Modrovousovi. Svitavy - Řím: Trinitas - Křesťanská akademie, 1999. s. 7 - 46, 39 s. Edice Vigilie, sv. 94. ISBN 80-86036-22-7.
 107. NOVÁKOVÁ, Ester. Počátek všech neblahostí. Třebíč: Vydavatelství Akcent, 1999. Akcent-Blok, sv. 40. ISBN 80-7268-015-3.
 108. 1998

 109. NOVÁKOVÁ, Ester. Francis Jammes: Švec a dívka. Svitavy - Řím: Trinitas - Křesťanská akademie, 1998. s. 9 - 45, 36 s. Edice Vigilie, sv. 89. ISBN 80-86036-14-6.
 110. NOVÁKOVÁ, Ester. Prameny Omodrenu. Třebíč: Akcent, 1998. Akcent-Blok, sv. 17.
 111. 1997

 112. NOVÁKOVÁ, Ester. Země za mořem. Třebíč: Akcent, 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 5. 2021 05:31