Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. PIKULOVÁ, Hana, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Magdaléna HLADÍKOVÁ. Akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (AIDP) imitující syndrom kaudy. In Sborník abstrakt – Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, s. 136,. 2022. ISBN 978-80-11-02497-0.

  2016

  1. MICHALEC, Marek, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Lenka MICHALCOVÁ. Pozorovanie hrúbky vrstvy nervových vlákien sietnice u pacientov so sklerózou multiplex pomocou optickej koherentnej tomografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 1, s. 41-50. ISSN 1210-7859.

  2015

  1. MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Petra PRAKSOVÁ. Sledovanie hrúbky RNFL u pacientov s neuritídou zrakového nervu a so sklerózou multiplex pomocou spektrálneho OCT. In XXIII. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP. Sborník abstrakt. Hradec Králové: Hanzo Production, 2015. s. 154. ISBN 978-80-906205-0-6.

  2013

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Adam FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology. Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2013, roč. 255, 1-2, s. 92-96. ISSN 0165-5728. doi:10.1016/j.jneuroim.2012.10.014.
  2. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Petra PRAKSOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Svatava TSCHÖPLOVÁ. Nitric oxide synthase gene polymorphisms and multiple sclerosis. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.

  2012

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metalloproteinázu-2 a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 3, s. 314-319. ISSN 1210-7859.
  2. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Anna VAŠKŮ a Yvonne BENEŠOVÁ. Variabilita genu pro angiotenzinogen a vnímavost k roztroušené skleróze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 1, s. 38-43. ISSN 1210-7859.

  2011

  1. ŠTOURAČ, Pavel, Petra PRAKSOVÁ, Ivana KONTROVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Yvonne BENEŠOVÁ. Glatiramer acetát (Copaxone) v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní – klinická účinnost a bezpečnostní profil. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 447-454. ISSN 1210-7859.

  2010

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfismů v genu pro gelatinázu A s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.

  2009

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Genetic Variation and Plasma Level of the Gelatinase A (Matrix Metalloproteinase-2) and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 (TIMP-2) in Multiple Sclerosis. In Neurology. 11 (Suppl.3). USA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2009. s. A34, 1 s. ISSN 0028-3878.
  2. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ a Ivana KONTROVÁ. Paraneoplastické neurologické syndromy - imunologicko-klinické korelace. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S21, 1 s. ISSN 1210-7859.
  3. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polymorfismy v genu pro gelatinázu A (Matrix-metalloproteinázu-2) a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 (TIMP-2) u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
  4. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Anna VAŠKŮ a Svatava TSCHÖPLOVÁ. Polymorfizmus genu pro MMP-1 u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
  5. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ a Ivana KONTROVÁ. The association of various paraneoplastic antibodies and corresponding clinical patterns in paraneoplastic neurological syndromes. In Journal of the Neurological Sciences. 285 (1). 2009. s. S21, 1 s. ISSN 0022-510X.
  6. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Svatava TSCHÖPLOVÁ. The promotor polymorphism of macrophage metalloelastase in multiple sclerosis. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-3395.
  7. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Ivana KONTROVÁ. The value of intrathecal MRZ reaction and oligoclonal IgG bands for discrimination between the primary progressive and relapsing remitting courses of multiple sclerosis. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 46-49. ISSN 1211-3395.

  2008

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 108. ISSN 1210-7859.
  2. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 14 (Suppl 1). 2008. s. 559. ISSN 1352-4585.
  3. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA, Hana NOVOTNÁ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology. 2008, roč. 205, 1-2, s. 105-109. ISSN 0165-5728.
  4. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, H. NOVOTNÁ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Anna VAŠKŮ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 in multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 255 (Suppl). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008. s. 114. ISSN 0340-5354.
  5. HLADÍKOVÁ, Magdaléna a Pavel ŠTOURAČ. Matrixové metaloproteinázy v patogenezi roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 530-536. ISSN 1210-7859.
  6. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ a Yvonne BENEŠOVÁ. Polymorfizmus genu pro angiotenzin konvertující enzym u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 110-111. ISSN 1210-7859.
  7. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ a Magdaléna HLADÍKOVÁ. The significance of cerebrospinal fluid variables in paraneoplastic neurological syndromes. In Journal of Neurology. Suppl.2. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008. s. 255. ISSN 0340-5354.
  8. ŠTOURAČ, Pavel, Jana BEDNÁŘOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ a Yvonne BENEŠOVÁ. The value of intrathecal MRZ reaction and oligoclonal IGG bands for discrimination between primary progressive and relapsing-remmitting course of multiple sclerosis. In Sborník abstrakt z 2nd Congress Controversies in Neurology. 2008.
  9. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Anna VAŠKŮ. Two polymorfisms of angiotensinogen gene and their association with multiple sclerosis. In Multiple sclerosis. 14 (Suppl.1). 2008. s. S68, 1 s. ISSN 1352-4585.

  2006

  1. NECHVÁTALOVÁ, Jana, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Angiotensinogen as susceptibility gene for multiple sclerosis in women? Neurologie pro praxi, Suplementum B. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B57, 1 s. ISSN 1213-1814.
  2. DYMÁČKOVÁ, Dagmar, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Some pharmacogenetic aspects of DNA variability in proinflammatory genes (TNF alpha and beta) in patients with multiple sclerosis. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B35, 1 s. ISSN 1213-1814.

  2005

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Hana NOVOTNÁ, M. BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ a Magdaléna HLADÍKOVÁ. Matrixmetalloproteinases in the immunopathogenesis of multiple sclerosis. Multiple sclerosis. Basingstoke: Arnold, 2005, roč. 11, Suppl. 1, s. 120. ISSN 1352-4585.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 05:40