Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SÁZELOVÁ, Sandra, Dennis LAWLER, Šárka HLADILOVÁ, Soňa BORIOVÁ, Soňa ŠÁLIOVÁ, Tomáš JANOUŠEK, Angela Ray PERRI, Jean-Jacques HUBLIN a Jiří SVOBODA. A wolf from Gravettian site Pavlov I, Czech Republic: Approach to skull pathology. International Journal of Paleopathology. New York: Elsevier Inc., 2020, roč. 31, December 2020, s. 7-13. ISSN 1879-9817. doi:10.1016/j.ijpp.2020.07.001.
 2. 2019

 3. TUREK, Tomáš a Šárka HLADILOVÁ. Fossil molluscs from a new Miocene locality at Borač-Podolí, Moravia, Czech Republic, and their palaeoecology. In 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference - Abstracts. 2019. ISBN 978-83-945216-9-1.
 4. TUREK, Tomáš a Šárka HLADILOVÁ. Měkkýší fauna (Gastropoda, Bivalvia) z lokality Mušlov (vídeňská pánev). Geological Research in Moravia and Silesia. Brno: Muni press, 2019, roč. 26, 1-2, s. 58-65. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2019-1-2-58.
 5. TOMANOVÁ PETROVÁ, Pavla, Oldřich KREJČÍ, Nela DOLÁKOVÁ, Helena GILÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Kamil ZÁGORŠEK. Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku,. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 26, 1-2, s. 116-123. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2019-1-2-116.
 6. 2018

 7. SVOBODA, Jiří, Martin NOVÁK, Sandra SÁZELOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Petr ŠKRDLA. Dolní Věstonice I: A classic Palaeolithic site revisited. In Mokhtar Saidin. 23rd Suyanggae International Symposium in Malaysia. Penang: Universiti Sains Malaysia, 2018. s. 50-51.
 8. SVOBODA, Jiří, Martin NOVÁK, Sandra SÁZELOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Petr ŠKRDLA. Dolní Věstonice I. Excavations 1990–1993. Přehled výzkumů. 2018, roč. 59, č. 1, s. 35-68. ISSN 1211-7250.
 9. ŠAMÁNEK, Jaroslav, Radek MIKULÁŠ, Nela DOLÁKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Vrtby ichnorodu Gastrochaenolites jakožto životní prostor mlžů z lokality Borač-Podolí (karpatská předhlubeň, Česká republika). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 25, č. 2, s. 49-57. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-49.
 10. NEJMAN, Ladislav, Lukáš KUČERA, Petr ŠKRDLA, Lenka LISÁ, Šárka HLADILOVÁ, Miroslav KRÁLÍK, Rachel WOOD, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Duncan WRIGHT, Marjorie E. SULLIVAN a Philip HUGHES. 2016 excavation of basal layers at Pod Hradem Cave and the finding of shell and amber. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2018, roč. 59, č. 1, s. 9-16. ISSN 1211-7250.
 11. 2016

 12. PETŘÍK, Jan, Hana LUKŠÍKOVÁ, Libor PETR, Jarmila BÍŠKOVÁ, Richard BÍŠKO, Klára ŠABATOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Tomáš ONDRUŠÍK. Paleoekologický záznam středověkého a novověkého osídlení v nivních sedimentech na pomezí Jevišovické pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Studia archaeologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 149-184. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-1-7.
 13. HLADILOVÁ, Šárka. XIX. Tertiary molluscs. In Jiří Svoboda. Dolní Věstonice II. Chronostratigraphy, Paleoethnology, Paleoanthropology. 1. vyd. Brno: The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology Brno, Paleolithic and Paleoethnology Research Center Dolní Věstonice, 2016. s. 323-327. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 21. ISBN 978-80-7524-004-0.
 14. 2015

 15. SVOBODA, Jiří, Šárka HLADILOVÁ, Ivan HORÁČEK, Jozef KAISER, Miroslav KRÁLÍK, Jan NOVÁK, Martin NOVÁK, Petr POKORNÝ, Sandra SÁZELOVÁ, Libuše SMOLÍKOVÁ a Tomáš ZIKMUND. Dolní Věstonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay production in Moravia. Quaternary International. 2015, roč. 359, MARCH, s. 195-210. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2014.06.048.
 16. ZOUHAROVÁ, Barbora a Šárka HLADILOVÁ. Geologie a paleontologie lokality Hřebenatkový útes. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 17. HOLCOVÁ, Katarina, Juraj HRABOVSKÝ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Atilla DEMÉNY. The Langhian (Middle Badenian) carbonate production event in the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Central Paratethys): a multiproxy record. Facies. Springer, 2015, roč. 61, č. 1, s. "nestránkováno", 26 s. ISSN 0172-9179. doi:10.1007/s10347-014-0419-z.
 18. 2014

 19. WRIGHT, Duncan, Ladislav NEJMAN, Francesco D'ERRICO, Miroslav KRÁLÍK, Rachel WOOD, Martin IVANOV a Šárka HLADILOVÁ. An Early Upper Palaeolithic decorated bone tubular rod from Pod Hradem Cave, Czech Republic. Antiquity. 2014, roč. 88, č. 339, s. 30-46. ISSN 0003-598X.
 20. PEŠEK, Jiří, Bohumil BROŽ, Rostlislav BRZOBOHATÝ, Jiřina DAŠKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Antonín ELZNIC, Oldřich FEJFAR, Juraj FRANCŮ, Šárka HLADILOVÁ, Katarína HOLCOVÁ, Josef HONĚK, Kerstin HOŇKOVÁ, Jiří KVAČEK, Zlatko KVAČEK, Vlastimil MACŮREK, Radek MIKULÁŠ, Stanislav OPLUŠTIL, Petr ROJÍK, Jiří SPUDIL, Marcela SVOBODOVÁ, Ivana SÝKOROVÁ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Vasilis TEODORIDIS a Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ. Tertiary Basins and Lignite Deposits of the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Czech Geological Survey, 2014. 284 s. ISBN 978-80-7075-862-5.
 21. DOLÁKOVÁ, Nela, Katarina HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Kamil ZAGORŠEK, Juraj HRABOVSKÝ, Michal SEKO a Torsten UTESCHER. The Badenian parastratotype at Židlochovice from the perspective of the multiproxy study. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. Stuttgart: E. Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlun, 2014, roč. 271, č. 2, s. 169-201. ISSN 0077-7749. doi:10.1127/0077-7749/2014/0383.
 22. 2013

 23. SVOBODA, Jiří, Šárka HLADILOVÁ, Miroslav KRÁLÍK, Jan NOVÁK, Martin NOVÁK, Petr POKORNÝ a Sandra SÁZELOVÁ. Dolní Věstonice (okr. Břeclav). Lokalita DV-IIa (Lahmhöfe, Pod lesem); DV-III (Rajny). Gravettien. Záchranný a zjišťovací výzkum. Přehled výzkumů. 2013, roč. 54, č. 1, s. 117-120, 3 s. ISSN 1211-7250.
 24. SVOBODA, Jiří, Jan NOVÁK, Martin NOVÁK, Sandra SÁZELOVÁ, Jaromír DEMEK, Šárka HLADILOVÁ a Vladimír PEŠA. Palaeolithic/Mesolithic stratigraphic sequences at Údolí samoty and Janova zátoka rock shelters (Northern Bohemia). Archäologisches Korrespondentzblatt. 2013, roč. 43, č. 4, s. 469-488. ISSN 0342-734X.
 25. 2012

 26. SVOBODA, Jiří, Šárka HLADILOVÁ, Martin IVANOV a Sandra SÁZELOVÁ. Mladeč is not a dead site. Supplementary evidence from the 2009-2011 survey. Anthropologie. Brno: Moravian Museum - Anthropos Institute, 2012, XLIX, č. 2, s. 109-115. ISSN 0323-1119.
 27. SVOBODA, Jiří, Šárka HLADILOVÁ, Martin IVANOV, Martin NOVÁK a Sandra SÁZELOVÁ. Mladeč (okr. Olomouc); Mladečské jeskyně, lokality Ia a IIa. Pleistocén/holocén. Archeologický dohled. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AVČR Brno, 2012, roč. 53, č. 1, s. 107-110, 2 s. ISSN 1211-7250.
 28. HOLCOVÁ, Katarina, Slavomír NEHYBA, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Juraj HRABOVSKÝ, Michal SEKO, Tereza TOMAŠTÍKOVÁ a Petra BASISTOVÁ. Sedimentological and paleontological studies at the Early Badenian parastratotype Ždilochovice. In Hladilová, Š., Doláková, N., Dostál, O. 13. česlo-slovensko-polský paleontologický seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012. s. 33-34. ISBN 978-80-210-5978-8.
 29. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ a Ondřej DOSTÁL. 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. 2012.
 30. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Ondřej DOSTÁL. 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Brno: Masarykova univerzita, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU, Mendelovo muzeum MU, 2012. s. 1-81. ISBN 978-80-210-5978-8.
 31. 2011

 32. ŠKRDLA, Petr, Petr MATĚJEC, Gilbert TOSTEVIN, Tereza RYCHTAŘÍKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město). "Hrubé podsedky" a "Nad výhonem". Bohunicien a aurignacien. Sídliště. Zjišťovací a záchranný výzkum. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2011, roč. 52, č. 1, s. 140-143. ISSN 1211-7250.
 33. HLADILOVÁ, Šárka a Radek MIKULÁŠ. Fossil shark teeth from the Upper Paleolithic/Gravettian Pavlov I site (Moravia, Czech Republic) and their taphonomic evidence. In Nebelsick J.H., Friedrich J.-P., Dynowski J.F. TAPHOS 2011 Tübingen Abstract Volume Annali dell´Universita degli Studi di Ferrara, Museologia Scientifica e Naturalistica, Volume Speciale 2011. 2011. ISSN 1824-2707.
 34. HLADILOVÁ, Šárka. Chapter II.6.Tertiary and Quaternary molluscs from Pavlov VI. In PAVLOV. Excavations 2007-2011. 1. vyd. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno, 2011. s. 54-60. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 18. ISBN 978-80-86023-85-4.
 35. PETŘÍK, Jan, Hana LUKŠÍKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Libor PETR, Lenona KOPTÍKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Lidský impakt na vývoj holocenní nivy Těšetičky-Únanovky. In 7. konference environmentální archeologie. 2011.
 36. SVOBODA, Jiří, Martin NOVÁK, Sandra SÁZELOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Ivan HORÁČEK, Martin IVANOV, Miroslav KRÁLÍK a Piotr WOJTAL. Milovice (okr. Břeclav), Lokalita IV, centrum obce. Gravettien. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů. 2011, roč. 52, č. 1, s. 143-148. ISSN 1211-7250.
 37. HLADILOVÁ, Šárka. Paleobiological Study of Spondylus Jewelry found in Neolithic (LPC) Graves at the Locality Vedrovice (Moravia, Czech Republic). In Ifantidis F., Nikolaidou M., eds. Spondylus in Prehistory. New data and approaches. 1. vyd. Oxford: Archaeopress, 2011. s. 181-189. BAR International Series S2216. ISBN 978-1-4073-0774-9.
 38. HRABOVSKÝ, Juraj, Šárka HLADILOVÁ a David AXMANN. Paleoekológia červených rias (Rhodophyta, Corallinales, Sporolithales) spodného bádenu, Lopadea Veche, Rumunsko. In 12. česko - slovensko poľská paleontologická konferencia. 2011. ISBN 978-80-89343-51-5.
 39. SVOBODA, Jiří, Zbigniew M. BOCHEŃSKI, Věra ČULÍKOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin HLOŽEK, Ivan HORÁČEK, Martin IVANOV, Miroslav KRÁLÍK, Martin NOVÁK, Alexander J. E. PRYOR, Sandra SÁZELOVÁ, Rhiannon E. STEVENS, Jaroslaw WILCZYŃSKI a Piotr WOJTAL. Paleolithic Hunting in a Southern Moravian Landscape: The Case of Milovice IV, Czech Republic. Geoarchaeology: An International Journal. 2011, roč. 26, č. 6, s. 838-866. ISSN 1520-6548.
 40. HLADILOVÁ, Šárka. Taphonomic evaluation of Spondylus artifacts from Neolithic (Linear Pottery Culture) graves at Vedrovice (Moravia, Czech Republic). In Nebelsick J.H., Friedrich J.-P., Dynowski J. F., eds. TAPHOS 2011, Tübingen, Germany, Abstract Volume, Annali dell´Universita degli Studi di Ferrara, Museologia Scientifica e Naturalistica, Volume Speciale 2011. 2011. ISSN 1824-2707.
 41. 2010

 42. ŠKRDLA, Petr, Gilbert TOSTEVIN, Petr MATĚJEC, Daniel NÝVLT, Šárka HLADILOVÁ, Jiří KOVANDA, Ondřej MLEJNEK a Ladislav NEJMAN. BRNO (K. Ú. LÍŠEŇ, OKR. BRNO-MĚSTO). "Čtvrtě". Aurignacien. Sídliště. Systematický výzkum. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2010, roč. 2010, č. 51, s. 269-274. ISSN 1211-7250.
 43. ZÁGORŠEK, Kamil, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Slavomír NEHYBA, Vladimíra JAŠKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, roč. 1-2, č. 17, s. 99-103. ISSN 1212-6209.
 44. SVOBODA, Jiří, Martin NOVÁK, Sandra SÁZELOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Miroslav KRÁLÍK. Milovice (okr. Břeclav), Milovice IV - centrum obce. Gravettien. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů. 2010, roč. 51, 1-2, s. 285-288, 3 s. ISSN 1211-7250.
 45. PEŠEK, Jiří, Josef ADÁMEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Miroslav BUBÍK, Ivan CICHA, Jiřina DAŠKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Antonín ELZNIC, Šárka HLADILOVÁ, Katarína HOLCOVÁ, Josef HONĚK, Kerstin HOŇKOVÁ KERSTIN, Jiří KRÁSNÝ, Oldřich KREJČÍ, Jiří KVAČEK, Zlatko KVAČEK, Vlastimil MACŮREK, Stanislav OPLUŠTIL, Mikuláš RADEK, Peter PÁLENSKÝ, Petr ROJÍK, Petr SKUPIEN, Jiří SPUDIL, Ivana SÝKOROVÁ, Jan ŠIKULA, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Vasilis TEODORIDIS, František TITL, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Jaromír ULRYCH, Juraj FRANCŮ, Oldřich FEJFAR a Zuzana JURKOVÁ. Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Praha: Česká geologická služba, 2010. 438 s. Učebnice sv. 1. ISBN 978-80-7075-759-8.
 46. KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 268 s. Těšetice-Kyjovice 7. ISBN 978-80-210-5243-7.
 47. 2009

 48. ZÁGORŠEK, Kamil, Katarina HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Andreas KROH a Nela DOLÁKOVÁ. Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Acta Naturalia de „L Ateneo Parmense. Parma, 2009, roč. 45, 1/4, s. 232-233. ISSN 0004-654X.
 49. KRMÍČEK, Lukáš, Michaela KRMÍČKOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Karel VALOCH. Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov. In Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. s. 114-118. Anthropos Vol. 30 (N.S.22). ISBN 978-80-7028-352-3.
 50. SVOBODA, Jiří, Miroslav KRÁLÍK, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT a Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ. Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. Antiquity. York: Antiquity Trust; University of York, 2009, roč. 83, č. 320, s. 282-295. ISSN 0003-598X. doi:10.1017/S0003598X00098434.
 51. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Alena ROSZKOVÁ. Study of natural environment in Holocene sediments at the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav and its lithic raw material basis. In Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa (J. Macháček ed.). 2009.
 52. ZÁGORŠEK, Kamil, Katarína HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Andreas KROH a Šárka HLADILOVÁ. The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). Bulletin of Geosciences. Praha: Česká geologická služba, 2009, roč. 84, č. 3, s. 465-496, 31 s. ISSN 1214-1119.
 53. 2008

 54. ŠKRDLA, Petr, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT, Martin VLAČIKY, Alena ROSZKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno, 2008, roč. 49, 1-2, s. 219-225. ISSN 1211-7250.
 55. PŘICHYSTAL, Antonín, Nela DOLÁKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience. In Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century. Brno: UGV MU Brno, MZM Brno, 2008. s. 121 - 131. ISBN 978-80-7028-324-0.
 56. HLADILOVÁ, Šárka. Miocene invertebrates from the Palaeolithic (Gravettian - Pavlovian, Kostenkian) archaeological sites of Pavlovian Hills (Southern Moravia, Czech Republic). In 9th Paleontological Conference. 2008. ISBN 978-83-61236-01-6.
 57. RASSER, Michael, Mathias HARZHAUSER, Slavomír NEHYBA, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Pavla et al. PETROVÁ. Paleogene and Neogene. London: The Geological Society, 2008. 109 s. McCann T Ed.The Geology of Central Europe, Vol. 2. ISBN 978-1-86239-245-8.
 58. SVOBODA, Jiří, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT a Michaela ZELINKOVÁ. Pavlov (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno, 2008, roč. 49, 1-2, s. 248-254. ISSN 1211-7250.
 59. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: VEDA, Publishing House of the SAS, 2008, roč. 59, č. 2, s. 133-146. ISSN 1335-0552.
 60. 2007

 61. PŘICHYSTAL, Antonín, Nela DOLÁKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance. In Přichystal A., Halavínová M., Krmíček L., eds.: IV. International Petroarchaeological Symposium, Wroclaw 11.-13.10.2007, Book of Abstracts. 2007.
 62. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate. Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union, 2007, roč. 9, -, s. 3932-3932. ISSN 1029-7006.
 63. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, Volume 36. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 1-75. ISBN 978-80-210-4453-1.
 64. DOLÁKOVÁ, Nela, Alena ROSZKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Pavlína VALOVÁ. Předběžný přírodovědný výzkum neolitické lokality Těšetice-Kyjovice u Znojma. In Roszková A., Ivanov M., eds.: 13. Kvartér 2007, Brno 29.11.2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2007. s. 9-10.
 65. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
 66. KOŘÍNEK, Pavel a Šárka HLADILOVÁ. Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc. In Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007. s. 57-57. ISBN 978-80-88974-91-8.
 67. 2006

 68. JAŠKOVÁ, Vladimíra, Tomáš LEHOTSKÝ a Šárka HLADILOVÁ. Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku. In Přírodovědné studie Muza Prostějovska, Svazek 9. 1. vyd. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2006. s. 143-150. ISBN 978-80-86276-24-3.
 69. HLADILOVÁ, Šárka a Nela DOLÁKOVÁ. Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech. In Ve službách archeologie VII. Brno - Nitra: MVS Brno , Geodrill, AÚ Nitra, 2006. s. 231-234. VII. ISBN 80-7275-066-6.
 70. HLADILOVÁ, Šárka. Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 5-13. ISBN 80-210-4097-1.
 71. HLADILOVÁ, Šárka. Schultz O., Piller W. E., Hg.: Catalogus Fossilium Austriae Band 1/Teil 2 Bivalvia neogenica (Lucinoidea-Mactroidea), Band 1/Teil 3 Bivalvia neogenica (Solenoidea-Clavagelloidea)-review. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech Geological Survey, 2006, roč. 81, č. 3, s. 214-214. ISSN 1214-1119.
 72. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Alena ROSZKOVÁ. Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi. In Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2006. s. 7-7. ISSN 0000-0000.
 73. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Růžena GREGOROVÁ. 7. paleontologický seminář. 2006.
 74. HLADILOVÁ, Šárka a Nela DOLÁKOVÁ. 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006, Brno, Czech Republic. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 1-104. ISBN 80-210-4097-1.
 75. 2005

 76. HLADILOVÁ, Šárka. Chapter III.8. Tertiary fossils, especially molluscs. In Pavlov I Southeast. A Window Into the Gravettian Lifestyles. 1. vyd. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno, Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals, 2005. s. 374-390. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 14. ISBN 80-86023-67-2.
 77. HLADILOVÁ, Šárka a Radek MIKULÁŠ. Chapter III.9. Fossil shark tooth, a remarkable working tool from the Pavlov I locality. In Pavlov I Southeast. A Window Into the Gravettian Lifestyles. 1. vyd. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno, Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals, 2005. s. 391-396, 5 s. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 14. ISBN 80-86023-67-2.
 78. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge. In Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region, Abstracts. 1. vyd. Wien: University of Vienna, 2005. s. 66-68. ISSN 0000-0000.
 79. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví. In 6. Paleontologický seminář. Olomouc: Universita Palackého, Olomouc, 2005. s. 16-17. ISBN 80-244-1111-3.
 80. 2004

 81. HLADILOVÁ, Šárka, Kamil ZÁGORŠEK a Václav ZIEGLER. A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania). Fragmenta Palaeontologica Hungarica. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2004, roč. 22, -, s. 99-105. ISSN 0367-2697.
 82. HLADILOVÁ, Šárka, Kamil ZÁGORŠEK a Václav ZIEGLER. Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie. In Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre. 1. vyd. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004. s. 43-44. ISBN 80-88974-52-6.
 83. HLADILOVÁ, Šárka a Radek MIKULÁŠ. Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien). In Hašek V., Nekuda R., Ruttkay M., eds.: Ve službách archeologie V. 1. vyd. Brno: MVS Brno, Geodrill Brno, AÚ SAV Nitra, 2004. s. 155-158. ISBN 80-7275-051-8.
 84. JAROŠOVÁ, Lenka, Šárka HLADILOVÁ a Radek MIKULÁŠ. Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic). In Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book. 1. vyd. Praha: Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 24-25. ISBN 80-901904-8-0.
 85. NEHYBA, Slavomír a Šárka HLADILOVÁ. Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech Geological Survey, 2004, roč. 79, č. 2, s. 113-120. ISSN 1214-1119.
 86. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla PETROVÁ. 14th Conference on Upper Tertiary. 2004.
 87. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla PETROVÁ. 14th Conference on Upper Tertiary, September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. 140 s. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun.31-32. ISBN 80-210-3566-8.
 88. 2003

 89. HLADÍKOVÁ, Jana a Šárka HLADILOVÁ. A Summary of Published Stable Isotope Studies in the Karpatian of the Western Carpathians Basins. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rogl F. Eds: The Karpatian a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. 1. vyd. Masaryk University Brno: Gloria Rosice, 2003. s. 35-36. ISBN 80-210-3266-9.
 90. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Pavla PETROVÁ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Adriena ZLINSKÁ, Eva HALÁSOVÁ, Aida ANDREYEVA-GRIGOROVICH a Zlatko KVAČEK. Hypostratotypes of The Karpatian Stage. In In: Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rogl F. Ed: The Karpatian a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University Brno: Gloria Rosice, 2003. s. 21 - 26. ISBN 80-210-3266-9.
 91. HLADILOVÁ, Šárka. Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002. Brno: Masarykova univerzita, 2003, X., -, s. 25-26. ISSN 1212-6209.
 92. RÖGL, Fred, Rostislav BRZOBOHATÝ, Ivan CICHA, Stjepan ĆORIĆ, Gudrun DAXNER-HÖCK, Nela DOLÁKOVÁ, Mathias HARZHAUSER, Šárka HLADILOVÁ, Andreas KROL, Zlatko KVAČEK, Oleg MANDIC, Alexandra OLSHTYNSKA, Andrzej PISERA, Bettina REICHENBACHER, Ortwin SCHULTZ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Petra Maria TEMPFER, Norbert VÁVRA a Irene ZORN. Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F. (eds): The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. s. 357-360. 55-966B-203-02/58-22/Př. ISBN 80-210-3266-9.
 93. PISERA, Andrzej a Šárka HLADILOVÁ. Siliceous Sponge Spicules from the Karpatian of the Carpathian Foredeep in Moravia. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rogl F. Eds: The Karpatian a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. 1. vyd. Masaryk University Brno: Gloria Rosice, 2003. s. 189-192. ISBN 80-210-3266-9.
 94. 2002

 95. ONDRUŠ, Vladimír et al., Zdeněk ČIŽMÁŘ, Marta DOČKALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Jan JELÍNEK, Alena HUMPOLOVÁ, Inna MATEICIUCOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Vladimír PODBORSKÝ a Milan SALAŠ. Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích. In Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 1. vyd. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, 2002. s. 9-150. ISBN 80-210-2933-1.
 96. NEHYBA, Slavomír, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif and their paleoenvironmental and paleogeographical interpretations. In Abstract Book of the ESSE WECA conference. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002. s. 64-65.
 97. HLADILOVÁ, Šárka. Výsledky paleontologického studia ozdob z lokality Vedrovice. In Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 1. vyd. Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. s. 257-264. ISBN 80-210-2933-1.
 98. 2001

 99. ZAPLETAL, Jan, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2001. s. 75-82. 30/2000. ISBN 80-210-2678-2.
 100. HLADILOVÁ, Šárka. Nález otisku schránky mlže na nádobě z pozdní doby laténské (lokalita Vyškov-Manské). 1. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001. 4 s. Ve službách archeologie II. ISBN 80-7275-014-3.
 101. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA a Jana HLADÍKOVÁ. Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 8., -, s. 31-34. ISSN 1212-6209.
 102. HLADILOVÁ, Šárka, Slavomír NEHYBA a Nela DOLÁKOVÁ. Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2001, -, č. 396, s. 61-62. ISSN 0208-6603.
 103. HLADILOVÁ, Šárka. Současné problémy paleoekologického výzkumu. Mineralia Slovaca. Košice: SGS, 2001, roč. 33, č. 3, s. 13. ISSN 0369-2086.
 104. HLADILOVÁ, Šárka. Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou). In Hašek V., Nekuda R., Unger J., eds.: Ve službách archeologie III. 1. vyd. Brno: MVS Brno, AÚ AV SR Nitra, 2001. s. 89-91. Ve službách archeologie III. ISBN 80-7275-029-1.
 105. HLADILOVÁ, Šárka. 13th Conference on Upper Tertiary, April 19-20, 2001, Brno, Czech Republic - Proceedings. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2001. 142 s. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun.30/2000. ISBN 80-210-2678-2.
 106. 2000

 107. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications. Slovak Geological Magazine. Bratislava: Geological Survey of Slovak Republic, 2000, roč. 6, 2-3, s. 305. ISSN 1335-096X.
 108. HLADILOVÁ, Šárka. Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology. Palaeontologische Zeitschrift. Stuttgart: E.Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlung, 2000, roč. 74, č. 3, s. 459-464. ISSN 0031-0220.
 109. HLADÍKOVÁ, Jana a Šárka HLADILOVÁ. Stable isotope study of Miocene fossils from the SW Part of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics). In European Palaeontological Association Workshop 2000 Biomarkers and Stable Isotopes in Palaeontology, 30.6-2.7.2000, Frankfurt am Main. Frankfurt am Main: European Palaeontological Association,Senckenberg Society,Goethe University, 2000. s. 47-49.
 110. HLADILOVÁ, Šárka. Vztahy mezi organismy a prostředím v karpatské předhlubni a vídeňské pánvi během miocénu - případové paleoekologické studie : (komentář k souboru publikovaných prací). 2000. 188 l.
 111. 1999

 112. HLADILOVÁ, Š., S. NEHYBA, N. DOLÁKOVÁ a J. HLADÍKOVÁ. Comparison of some relics of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif. Geol. Carpathica. Bratislava: Geol. Inst. Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 50, sp.issue, s. 31-33. ISSN 1335-0552.
 113. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Acta Palaeobotanica. Krakow: W. Szafer Inst of Botany, Pol. Acad.Sci., 1999, roč. 1999, č. 2, s. 269-278. ISSN 0001-6594.
 114. HLADILOVÁ, Š., J. HLADÍKOVÁ a M. KOVÁČ. Isotopic composition of Miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications. Mineralia Slovaca. Bratislava: SGS, 1999, roč. 31, č. 1, s. 78. ISSN 0639-2086.
 115. NEHYBA, Slavomír, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian. Biuletyn PIG. Warszawa, 1999, roč. 1999, -, s. 144-145. ISSN 0208-6603.
 116. HLADILOVÁ, Š. Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1999, roč. 6, -, s. 57-58. ISSN 1212-6209.
 117. HLADILOVÁ, Š. a J. HLADÍKOVÁ. Stable isotope studies of Miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic. Biul. Państw. Inst. Geol. Warszawa: Państw. Inst. Geol., 1999, roč. 387, -, s. 104-106. ISSN 0208-6603.
 118. 1998

 119. HLADILOVÁ, Š., M. BUBÍK, N. DOLÁKOVÁ a S. NEHYBA. Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku. Zem. Plyn Nafta. Hodonín: MND Hodonín, 1998, roč. 43, č. 2, s. 313-317. ISSN 1274-1910.
 120. HLADILOVÁ, Š. a I. PEK. Oysters attached to gastropod shells from Rudoltice, eastern Bohemia (Miocene, Lower Badenian). Věst. Čes. Geol. Úst. Praha: ĆGÚ Praha, 1998, roč. 73, č. 2, s. 137-142. ISSN 1210-3527.
 121. HLADILOVÁ, Š., J. HLADÍKOVÁ a M. KOVÁČ. Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia). Slovak Geol. Mag. Bratislava: Slovak Geol. Surv., 1998, roč. 4, č. 2, s. 87-94. ISSN 1335-96X.
 122. HLADILOVÁ, Š. a I. PEK. Ústřice přirostlé k ulitám břichonožců - pozoruhodné fosilie z lokality Rudoltice (miocén, spodní baden). Rychnov nad Kněžnou: Okresní muzeum Orlických hor, 1998. 4 s. Acta Mus. Richnov., Sect. Natur.,5. ISBN 80-86076-11-3.
 123. 1997

 124. HLADILOVÁ, Š., ed. Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 180 s. ISBN 80-210-1714-7.
 125. HLADILOVÁ, Š. Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1997, roč. 4, -, s. 29-31. ISSN 1212-6209.
 126. HLADILOVÁ, Š. Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GAČR 205/95/1211. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 169-178. ISBN 80-210-1714-7.
 127. HLADILOVÁ, Š., J. HLADÍKOVÁ a M. KOVÁČ. Stable isotope record in Miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia). Jour. Czech. Geol. Soc. Praha: ČGS, 1997, roč. 42, č. 3, s. 83. ISSN 1210-8197.
 128. HLADILOVÁ, Š. Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova (sbírky Ústavu Anthropos MZM). Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. Brno: MZM Brno, 1997, LXXXII, -, s. 65-78. ISSN 323-0510.
 129. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 47-58. ISBN 80-210-1714-7.
 130. 1996

 131. HLADILOVÁ, Š. a N. DOLÁKOVÁ. Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin. In Morava a Slezsko v geologické minulosti. Brno: Moravske zemske muzeum, 1996. s. 11-20. 2/96. ISBN 80-7028-090-5.
 132. HLADILOVÁ, Š. Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1996, roč. 3, -, s. 186-187.
 133. 1995

 134. HLADILOVÁ, Š. Nové nálezy miocenních měkkýšů v podloží příkrovů vnějších Karpat u Frenštátu pod Radhoštěm. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1995, roč. 2, -, s. 28. ISSN 1212-6209.
 135. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi. Knihovnička Zem. Plyn Nafta. Hodonín: Moravské naftové doly, 1995, roč. 16, -, s. 85-95. ISSN 1210-4116.
 136. 1994

 137. HLADILOVÁ, Š. Nálezy třetihorních fosilií na mladopaleolitické stanici Milovice (jižní Morava, Česká republika). Čas. Morav. Muz. (Brno), Vědy spol. Brno: Mor. zem. muz. Brno, 1994, LXXIX, -, s. 15-29. ISSN 323-0510.
 138. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. ZDRAŽÍLKOVÁ (DOLÁKOVÁ). Odraz relativních změn hladiny v sedimentech spodního miocénu v JZ části karpatské předhlubně. Geovestník, Mineralia Slovaca. Bratislava: GÚ AV SR, 1994, roč. 26, č. 4, s. 10-11. ISSN 0639-2086.
 139. HLADILOVÁ, Š., S. NEHYBA a J. HLADÍKOVÁ. Srovnání vývoje badenské sedimentace na vybraných lokalitách v karpatské předhlubni a ve vídeňské pánvi. Geovestník, Mineralia Slovaca. Bratislava: GÚ AV SR, 1994, roč. 4, č. 26, s. 10. ISSN 0639-2086.
 140. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1, -, s. 23-26.
 141. 1993

 142. Excursion guide : 27th Geological Meeting, October 8-11, 1993, Brno, Czech Republic. Edited by Lubomír Malý - Šárka Hladilová. Brno: Brno Branch of the Czech Geological Society, 1993. 90 s.
 143. 1982

 144. HLADILOVÁ, Šárka. Vývoj názorů na biostratigrafii neogénu karpatské předhlubně a vídeňské pánve. 1982. 77 l.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 20:21