Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ČUTA, Martin, Mikoláš JURDA, Veronika KOVÁČOVÁ, Marie JANDOVÁ, Vendula BEZDĚKOVÁ, Dominik ČERNÝ a Petra URBANOVÁ. Virtual fit and design improvements of a filtering half-mask for sub-adult wearers. ERGONOMICS. ENGLAND: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2024, 15 s. ISSN 0014-0139. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00140139.2023.2298984.

  2023

  1. URBANOVÁ, Petra, Martin ČUTA, Mikoláš JURDA, Dominik ČERNÝ, Marie JANDOVÁ, Veronika KOVÁČOVÁ a Vendula BEZDĚKOVÁ. A.D.A.P.T. databáze. 2023.
  2. PLISKA, Pavel, Mikoláš JURDA, Adriana STREJČKOVÁ, Marek TRTÍK, Patrik BAŠO, Radoslav BEŇA, Lukáš RAJNOHA, Štěpán DVOŘÁČEK, Martin ČUTA, Dominik ČERNÝ a Petra URBANOVÁ. A.D.A.P.T. Software. 2023.
  3. URBANOVÁ, Petra, Hana ELIÁŠOVÁ a Taťjana DOSTÁLOVÁ. How accurate is forensic facial identification of surgically altered faces? Australian Journal of Forensic Sciences. Taylor and Francis Ltd., 2023, roč. 55, č. 3, s. 406-425. ISSN 0045-0618. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00450618.2022.2032341.
  4. HORÁČEK, Martin, Taťjana DOSTÁLOVÁ, Petra URBANOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Miloš ŠPIDLEN a Petra HLIŇÁKOVÁ. Maxillary Sinus Volume and Its Effect on Treated Impacted Canines. Prague Medical Report. Karolinum Press, 2023, roč. 124, č. 2, s. 151-165. ISSN 1214-6994. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362936.2023.11.
  5. JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ, Martin ČUTA, Dominik ČERNÝ, Marie JANDOVÁ, Veronika KOVÁČOVÁ a Vendula BEZDĚKOVÁ. Metodika pro hodnocení populačních morfologických dat v platformě A.D.A.P.T pro potřeby vývoje a výroby předmětů osobní ochrany. 2023.
  6. KOVÁČOVÁ, Veronika, Martin ČUTA, Mikoláš JURDA, Vendula BEZDĚKOVÁ, Dominik ČERNÝ, Marie JANDOVÁ a Petra URBANOVÁ. WHOLE-BODY MRI-BASED ASSESSMENT OF ADIPOSE TISSUE: RECOMMENDATIONS FOR DATA ACQUISITION AND PROCESSING. Anthropologie. Brno: Moravian Museum - Anthropos Institute, 2023, roč. 61, č. 1, s. 109-117. ISSN 0323-1119. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26720/anthro.anthro.23.03.02.1.

  2022

  1. ELIÁŠOVÁ, Hana, Taťjana DOSTÁLOVÁ a Petra URBANOVÁ. A comparison of the precision of 3D images of facial tissues from the forensic point of view. Forensic Imaging. Elsevier, 2022, roč. 28, March, s. 1-4. ISSN 2666-2264. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fri.2021.200471.
  2. URBANOVÁ, Petra a Dominik ČERNÝ. Metodika pro věkové přizpůsobení vnější 3D morfologie obličeje u dětí ve věkovém rozpětí 6–18 let. 2022.
  3. SEDIVA, Eliska, Taťjana DOSTÁLOVÁ, Petra URBANOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Stepan PODZIMEK a Eva MISOVA. Photobiomodulation Therapy After Mesiodens Surgery: Evaluation of Immunological Markers and Three-Dimensional X-Ray Analysis—Placebo-Controlled Study. Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery. Mary Ann Liebert, Inc., 2022, roč. 40, č. 7, s. 472-479. ISSN 2578-5478. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/photob.2022.0021.
  4. DOSTÁLOVÁ, Taťjana, Aleš PROCHÁZKA, Petra URBANOVÁ a Hana ELIÁŠOVÁ. 3D stereolithography print (SLA) in clinical orthodontic and dental applications. In Rechmann Peter; Fried Daniel. Proceedings Volume 11942, Lasers in Dentistry XXVIII. Bellingham: SPIE, 2022, s. 1-7. ISBN 978-1-5106-4755-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1117/12.2608661.

  2021

  1. KOVÁČOVÁ, Veronika a Petra URBANOVÁ. A novel semi-automatic measurement of the semicircular canals of the human bony labyrinth. Anthropologie: International Journal of Human Diversity and Evolution. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2021, roč. 59, č. 1, s. 23-34. ISSN 0323-1119. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26720/anthro.20.05.11.1.
  2. JANDOVÁ, Marie, Marek DAŇKO a Petra URBANOVÁ. Age verification using random forests on facial 3D landmarks. Forensic Science International. Clare: Elsevier Ireland Ltd, 2021, roč. 318, January, s. 1-10. ISSN 0379-0738. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110612.
  3. OSTRÝ, Ctibor, Petr VACHŮT a Petra URBANOVÁ. Baron Trenck – stopy války. Zranění a funkční změny na těle elitního vojáka 18. století. In Archeology of Conflicts 2021. 2021.
  4. ELIÁŠOVÁ, Hana, Taťjana DOSTÁLOVÁ, Aleš PROCHÁZKA, Eliška ŠEDIVÁ, Martin HORÁČEK, Petra URBANOVÁ a Petra HLIŇÁKOVÁ. Comparison of 2D OPG Image versus Orthopantomogram from 3D CBCT from the Forensic Point of View. Legal Medicine. Elsevier, 2021, roč. 48, February, s. "101802", 5 s. ISSN 1344-6223. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.legalmed.2020.101802.
  5. KOVÁČOVÁ, Veronika a Petra URBANOVÁ. HIERARCHICAL MICRO-CT TOP-DOWN EXAMINATION OF CRANIAL GUNSHOT INJURIES. Romanian Journal of Legal Medicine. Bucharest: Romanian Legal Medicine Society, 2021, roč. 29, č. 2, s. 172-178. ISSN 1221-8618. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4323/rjlm.2021.172.
  6. URBANOVÁ, Petra. Metodika pro odhad věku nedospělých osob na základě 3D záznamu obličeje. 2021.
  7. ADAMCZAK, Kamil, Łukasz KOWALSKI, Petra URBANOVÁ, Katerina DOUKA, Samantha BROWN, Andrzej Piotr KOWALSKI, Stanisław KUKAWKA, Jarosław WILCZYŃSKI, Grażyna SZCZEPAŃSKA a Paweł ZAWILSKI. New evidence for deer valorisation by the TRB farmers from Poland using ZooMS and micro-CT scanning. Journal of Archaeological Science : Reports. Elsevier, 2021, roč. 40, December, s. 1-13. ISSN 2352-409X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103230.
  8. JANDOVÁ, Marie a Petra URBANOVÁ. Studying factors influencing facial developmental instability. Annals of Human Biology. Taylor & Francis Group, 2021, roč. 48, č. 4, s. 280-293. ISSN 0301-4460. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03014460.2021.1912824.
  9. SW Ageing (software)
   URBANOVÁ, Petra. SW Ageing. 2021.
  10. RYDLO, Štěpán, Mikoláš JURDA, Martin DRAHANSKÝ, Petra URBANOVÁ, Dominik ČERNÝ a Martin SAKIN. 3D fotogrammetrická stanice pro celotělový záznam člověka. 2021.

  2020

  1. FERKOVÁ, Zuzana, Petra URBANOVÁ, Dominik ČERNÝ, Marek ŽUŽI a Petr MATULA. Age and gender-based human face reconstruction from single frontal image. Multimedia Tools and Applications. Kluwer Academic Publishers, 2020, roč. 79, 5-6, s. 3217-3242. ISSN 1380-7501. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11042-018-6869-5.
  2. URBANOVÁ, Petra, Petr VACHŮT, Kateřina HLOUCHOVÁ, Mikoláš JURDA, Cyril Josef KOMOSNÝ, Helena LUKÁŠOVÁ a Ctibor OSTRÝ. BARON TRENCK Nová tvář legendy. první. Praha: Galén, 2020, 189 s. ISBN 978-80-7492-507-8.
  3. OSTRÝ, Ctibor a Petra URBANOVÁ. Baron Trenck v otázkách a odpovědích. In Baron Trenck v otázkách a odpovědích. 2020.
  4. ELIÁŠOVÁ, Hana a Petra URBANOVÁ. Identifikace osob po maxilofaciální operaci na základě 3D záznamu lebky. 2020.
  5. ELIÁŠOVÁ, Hana a Petra URBANOVÁ. Identifikace osob po maxilofaciální operaci na základě 3D záznamu obličeje. 2020.
  6. URBANOVÁ, Petra. In memoriam: Associate Professor Dr. Vladimír Novotný. Anthropologie : [international journal of human diversity and evolution]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2020, roč. 58, č. 1, s. 1-2. ISSN 0323-1119.
  7. URBANOVÁ, Petra, Martin ČUTA, Mikoláš JURDA a Dominik ČERNÝ. Metodika výběru vhodné velikosti a tvaru respirátoru pro konkrétní osoby. Masarykova univerzita, 2020.

  2019

  1. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Helena LUKÁŠOVÁ, Ctibor OSTRÝ, Petr VACHŮT a Michal PALAŠČAK. Baron Trenck: Nová tvář legendy. 2019.
  2. ČUTA, Martin, Petra URBANOVÁ, Petr BRUNECKÝ, Kateřina DVOULETÁ, Miroslav KRÁLÍK a Tomáš MOŘKOVSKÝ. Body measurements of Czech adult population: a background for seating furniture functional dimension updates. Anthropologie : [international journal of human diversity and evolution]. Moravian Museum, Anthropos Institute, 2019, roč. 57, č. 3, s. 349-361. ISSN 0323-1119. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26720/anthro.19.10.02.1.
  3. JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ a Jiří CHMELÍK. Digital restoration of fragmentary human skeletal remains: Testing the feasibility of virtual reality. Journal of Forensic and Legal Medicine. Oxford: Elsevier Science, 2019, roč. 66, AUG 2019, s. 50-57. ISSN 1752-928X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2019.06.005.
  4. KRÁLÍK, Miroslav, Adela HUPKOVÁ, Tomáš ZEMAN, Martin HLOŽEK, Lukáš HLAVÁČEK, Marie SLOVÁČKOVÁ, Martin ČUTA a Petra URBANOVÁ. Family effects on the digit ratio (2D:4D): The role of the interbirth interval. American Journal of Human Biology. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 31, č. 4, s. 1-19. ISSN 1042-0533. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajhb.23260.
  5. ČERNÝ, Dominik a Petra URBANOVÁ. FIDENTIS Analyst - Forensic 3D facial identification software. In Forensic Conference 50 sides of crime. 2019.
  6. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Miroslav KRÁLÍK, Ctibor OSTRÝ a Petr VACHŮT. How to Fingerprint a Nearly 300-year-old Mummy. Journal of Forensic Identification. United States of America, 2019, roč. 69, č. 4, s. 451-469. ISSN 0895-173X.

  2018

  1. URBANOVÁ, Petra, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan FRIŠHONS, Ondřej ŠANDOR, Mikoláš JURDA a Jan KRAJSA. Applying 3D Prints to Reconstructing Postmortem Craniofacial Features Damaged by Devastating Head Injuries. Legal Medicine. Clare: ELSEVIER IRELAND LTD, 2018, roč. 33, JUL 2018, s. 48-52. ISSN 1344-6223. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.legalmed.2018.05.005.
  2. URBANOVÁ, Petra, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Mikoláš JURDA, Dominik ČERNÝ a Jiří SOCHOR. Introducing the FIDENTIS 3D Face Database. Anthropological Review. 2018, roč. 81, č. 2, s. 202-223. ISSN 1898-6773.
  3. ZÁTOPKOVÁ, Lenka, Martin JANÍK, Petra URBANOVÁ, Jitka MOTTLOVÁ a Petr HEJNA. Laryngohyoid Fractures in Suicidal Hanging: A Prospective Autopsy Study with an Updated Review and Critical Appraisal. Forensic Science International. Elsevier Sequoia, 2018, roč. 290, September, s. 70-84. ISSN 0379-0738. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.05.043.
  4. KRÁLÍK, Miroslav, Ondřej KLÍMA, Petra URBANOVÁ, Lenka POLCEROVÁ a Martin ČUTA. Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software. In Reuter Martin, Wachinger Christian, Lombaert Hervé, Paniagua Beatriz, Lüthi Marcel, Egger Bernhard. Shape in Medical Imaging. Neuveden: Springer International Publishing, 2018, s. 78-89. ISBN 978-3-030-04746-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-04747-4_8.
  5. JANDOVÁ, Marie a Petra URBANOVÁ. Sexual dimorphism in human facial expressions by 3D surface processing. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. Elsevier, 2018, roč. 69, č. 3, s. 98-109. ISSN 0018-442X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jchb.2018.06.002.

  2017

  1. FURMANOVÁ, Katarína, Petra URBANOVÁ a Barbora KOZLÍKOVÁ. AnthroVis: Visual Analysis of 3D Mesh Ensembles for Forensic Anthropology. In Vítezslav Beran, Pavel Zemcík, Ivan Viola, Jirí Bittner, Jaroslav Rozman. Proceedings of the 33rd Spring Conference on Computer Graphics. Brno, Czech Republic: ACM, 2017, s. 171-179. ISBN 978-1-4503-5107-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3154353.3154363.
  2. CHALÁS, Igor, Petra URBANOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Jiří SOCHOR a Barbora KOZLÍKOVÁ. Generating various composite human faces from real 3D facial images. The Visual Computer. Springer-Verlag, 2017, roč. 33, č. 4, s. 443-458. ISSN 0178-2789. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00371-016-1277-1.
  3. KOVÁČOVÁ, Veronika a Petra URBANOVÁ. HIERARCHICAL TOP-DOWN EXAMINATION OF CRANIAL GUNSHOT INJURIES. In 21st Triennial Meeting of the International-Association-of-Forensic-Sciences (IAFS). 2017. ISSN 0379-0738.
  4. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ, Ondřej KLÍMA, Tereza MIKEŠOVÁ, Martina WAGENKNECHTOVÁ a Jana JUNGEROVÁ. HIP 1.1 - High-sensitive Innominate Processing. 2017.
  5. DAŇKO, Marek, Mikoláš JURDA, Petra URBANOVÁ a Ondřej NAŇKA. Sexual dimorphism in human hip bone from the perspective of 3D surface based techniques. In International Association of Forensic Sciences. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23031.52640.
  6. FERKOVÁ, Zuzana, Marek ŽUŽI, Petra URBANOVÁ a Petr MATULA. Single image reconstruction of human faces using database of depth images. Online. In 9th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games 2017). Athens, Greece: IEEE Computer Society, 2017, s. 109-116. ISBN 978-1-5090-5812-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/VS-GAMES.2017.8056578.
  7. JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ a Jiří CHMELÍK. TESTING FEASIBILITY OF VIRTUAL REALITY HEADSET FOR PC-ASSISTED RESTORATION OF SKELETAL REMAINS. In 21st Triennial Meeting of the International-Association-of-Forensic-Sciences (IAFS). 2017. ISSN 0379-0738.
  8. URBANOVÁ, Petra, Ann H. ROSS, Mikoláš JURDA a Ivana ŠPLÍCHALOVÁ. The virtual approach to the assessment of skeletal injuries in human skeletal remains of forensic importance. Journal of Forensic and Legal Medicine. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 49, July, s. 59-75. ISSN 1752-928X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2017.05.015.
  9. ČERNÝ, Dominik a Petra URBANOVÁ. Use of human body shape analysis on 3D models for the purpose of identification in forensic sciences. In International Association of Forensic Sciences 2017. 2017.
  10. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Tomáš VOJTÍŠEK a Jan KRAJSA. Using drone-mounted cameras for on-site body documentation: 3D mapping and active survey. Forensic Science International. CLARE,Ireland: Elsevier, 2017, roč. 281, December, s. 52-62. ISSN 0379-0738. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.10.027.

  2016

  1. URBANOVÁ, Petra a Ann H. ROSS. Advanced Methods in 3-D Craniofacial Morphological Analysis. In Marin A. Pilloud, Joseph T. Hefner. Biological Distance Analysis. Forensic and Bioarchaeological Perspectives. 2016. vyd. New York: Elsevier, 2016, s. 61-90. 1st Edition. ISBN 978-0-12-801966-5.
  2. ROSS, Ann H., Chelsey A. JUAREZ a Petra URBANOVÁ. Complexity of Assessing Migrant Death Place of Origin. In Marin A. Pilloud; Joseph T. Hefner. Biological Distance Analysis. Forensic and Bioarchaeological Perspectives. 2016. vyd. New York: Elsevier, 2016, s. 265-283. First Edition. ISBN 978-0-12-801966-5.
  3. URBANOVÁ, Petra. Performance of distance-based matching algorithms in 3D facial identification. Egyptian Journal of Forensic Sciences. Egypt: Elsevier, 2016, roč. 6, č. 2, s. 135-151. ISSN 2090-536X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejfs.2016.04.004.
  4. URBANOVÁ, Petra a Igor CHALÁS. Performance of Matching Algorithms in Non-Standard Expression-Variant Faces. In Proceedings of the 68th Annual Scientific Meeting of the American Academy of Forensic Sciences. 2016.
  5. MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Ivo SVĚTLÍK. Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků. In Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková. Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3. První vydání. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha, 2016, s. 319-348. ISBN 978-80-87828-19-9.
  6. JURDA, Mikoláš a Petra URBANOVÁ. Sex and ancestry assessment of Brazilian crania using semi-automatic mesh processing tools. Legal Medicine. Elsevier, 2016, roč. 23, november, s. 34-43. ISSN 1344-6223. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.legalmed.2016.09.004.
  7. KOVÁČOVÁ, Veronika, Ivana ŠPLÍCHALOVÁ a Petra URBANOVÁ. Testing various imaging methods in assessment of hyoid bone fractures. In 20th Congress of the European Anthropological Association, 24.-28.8.2016, Zagreb, Croatia. 2016.
  8. KOVÁČOVÁ, Veronika, Jana JUNGEROVÁ, Petra URBANOVÁ, Veronika VLAHOVÁ, Martina RYVOLOVÁ, Markéta VACULOVIČOVÁ a Miroslav KRÁLÍK. The assessment of the semicircular canals and cochlea of the human bony labyrinth using imaging techniques. In 20th Congress of the European Anthropological Association, 24.-28.8.2016, Zagreb, Croatia. 2016.
  9. JANDOVÁ, Marie a Petra URBANOVÁ. The relationship between facial morphology, body measurements and socio-economic factors. Anthropological Review. Poznań: Polish anthropological society, 2016, roč. 79, č. 2, s. 181-200. ISSN 1898-6773. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/anre-2016-0014.
  10. JURDA, Mikoláš a Petra URBANOVÁ. Three-Dimensional Documentation of Dolní Věstonice Skeletal Remains: Can Photogrammetry Substitute Laser Scanning? Anthropologie : international journal of the science of man. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2016, roč. 54, č. 2, s. 109-118. ISSN 0323-1119.
  11. PINTO, Silvia, Petra URBANOVÁ a Roberto CESAR. Two-dimensional Wavelet Analysis of Supraorbital Margins of the Human Skull for Characterizing Sexual Dimorphism. IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2016, roč. 11, č. 7, s. 1542-1548. ISSN 1556-6013. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TIFS.2016.2541611.
  12. ŠPLÍCHALOVÁ, Ivana, Marie JANDOVÁ a Petra URBANOVÁ. Validace metod virtuální restaurace a rekonstrukce v kosterní antropologii. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, roč. 21, č. 2, s. 139-162. ISSN 1805-918X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SAB2016-2-8.
  13. JUNGEROVÁ, Jana, Miroslav KRÁLÍK, Pavel FOJTÍK a Petra URBANOVÁ. Základní antropologická analýza kosterních pozůstatků z mladohradištního pohřebiště v Dětkovicích - Za zahradama (okr. Prostějov). Pravěk NŘ. Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i., 2016, roč. 24, prosinec, s. 253-264. ISSN 1211-8338.

  2015

  1. HEJNA, Petr, Martin JANÍK a Petra URBANOVÁ. Agenesis of the Superior Cornua of the Thyroid Cartilage: A Rare Variant of Medicolegal Importance. American Journal of Forensic Medicine & Pathology. USA: Thomas Pacific, 2015, roč. 36, č. 1, s. 10-12. ISSN 0195-7910. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/PAF.0000000000000131.
  2. JANDOVÁ, Marie, Ivana ŠPLÍCHALOVÁ a Petra URBANOVÁ. Aplikace metod virtuální antropologie při určování pohlaví u fragmentárních kosterních nálezů. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2015, roč. 20, č. 1, s. 153-173. ISSN 1805-918X.
  3. JANDOVÁ, Marie, Zuzana KOTULANOVÁ a Petra URBANOVÁ. Databáze trojrozměrných modelů obličeje dětí a její využití v ortodoncii. Ortodoncie. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2015, roč. 24, č. 1, s. 14-21. ISSN 1210-4272.
  4. CHALÁS, Igor, Petra URBANOVÁ, Mikoláš JURDA, Zuzana FERKOVÁ, Katarína FURMANOVÁ, Barbora KOZLÍKOVÁ a Jiří SOCHOR. FIDENTIS Analyst 1.3.2. 2015.
  5. URBANOVÁ, Petra, Igor CHALÁS a Barbora KOZLÍKOVÁ. How accurate is 3D facial morphology for personal identication? In Proceedings of the 67th AnnualcScientic Meeting of the American Academy of Forensic Sciences. 2015.
  6. URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA a Mikoláš JURDA. Testing photogrammetry-based techniques for three-dimensional surface documentation in forensic pathology. Forensic Science International. Irsko: Elsevier Sequoia, 2015, roč. 250, May, s. 77-86. ISSN 0379-0738. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2015.03.005.
  7. HEJNA, Petr, Martin JANÍK a Petra URBANOVÁ. Tethered digital photography with built in Wi-Fi memory cards brings benefits to the environment of an autopsy room. ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE. BUCHAREST: ROMANIAN LEGAL MED SOC, 2015, roč. 23, č. 4, s. 293-295. ISSN 1221-8618. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4323/rjlm.2015.293.
  8. JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ a Miroslav KRÁLÍK. The Post-Mortem Pressure Distortion of Human Crania Uncovered in an Early Medieval Pohansko (Czech Republic) Graveyard. International Journal of Osteoarchaeology. Wiley, 2015, roč. 25, č. 4, s. 539-549. ISSN 1047-482X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/oa.2321.
  9. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA a Martin ČUTA. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.
  10. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA a Martin ČUTA. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015, 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.

  2014

  1. KRÁLÍK, Miroslav, Stanislav KATINA a Petra URBANOVÁ. Distal Part of the Human Hand: Study of Form Variability and Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometrics. Anthropologia Integra. Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 2, s. 7-25. ISSN 1804-6657.
  2. CHALÁS, Igor, Petra URBANOVÁ, Zuzana KOTULANOVÁ, Marie JANDOVÁ, Miroslav KRÁLÍK, Barbora KOZLÍKOVÁ a Jiří SOCHOR. Forensic 3D facial identication software (FIDENTIS). In Proceedings of the 20th World Meeting of the International Association of Forensic Sciences,. 2014.
  3. DVOŘÁK, Miroslav, Petra URBANOVÁ a Milena MATEJOVIČOVÁ. Hodnocení kometové analýzy s počítačovou podporou - opakovatelnost a reprodukovatelnost dat. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014, roč. 108, č. 12, s. 1149-1152. ISSN 0009-2770.
  4. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ a Martina WAGENKNECHTOVÁ. Sex Assessment Using Clavicle Measurements: Inter- and Intra-Population Comparisons. Forensic Science International. 2014, roč. 234, January 2014, s. "181.e1"-"181.e15", 15 s. ISSN 0379-0738. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.08.029.
  5. CHALÁS, Igor, Zuzana FERKOVÁ, Petra URBANOVÁ, Barbora KOZLÍKOVÁ, Zuzana KOTULANOVÁ a Jiří SOCHOR. Surface-based visualization on human face variation. Online. In Ivan Viola, Katja Buhler, Timo Ropinski. Poster Session Presented at the Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine. 1st. Postfach, Germany: Eurographics Association, 2014. ISBN 978-3-905674-62-0.
  6. URBANOVÁ, Petra, Ann H. ROSS, Mikoláš JURDA a Maria-Ines NOGUEIRA. Testing the Reliability of Software Tools in Sex and Ancestry Estimation in a Multi-Ancestral Brazilian Sample. Legal Medicine. Elsevier, 2014, roč. 16, č. 5, s. 264-273. ISSN 1344-6223. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.legalmed.2014.06.002.
  7. URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Miroslav ŠAFR. The asymmetry and modularity of the hyoid bone. International Journal of Morphology. 2014, roč. 32, č. 1, s. 251-260. ISSN 0717-9502.
  8. KUČEROVÁ, Štěpánka, Miroslav ŠAFR, Michaela UBLOVÁ, Petra URBANOVÁ a Petr HEJNA. Využití RTG vyšetření v soudním lékařství. Soudní lékařství. 2014, roč. 59, č. 3, s. 34-38. ISSN 1210-7875.
  9. KOTULANOVÁ, Zuzana, Igor CHALÁS a Petra URBANOVÁ. 3D Virtual Model Database of Human Faces: Applications in anthropology and forensic sciences. In Sázelová, Sandra; Hupková, Adela; Mořkovský, Tomáš. Mikulov Anthropology Meeting. The Dolní Věstonice Studies 20. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno; Masaryk University, Department of Anthropology at Faculty of Science, 2014, s. 177-180. ISBN 978-80-210-6849-0.

  2013

  1. URBANOVÁ, Petra, Silvia DIAS PINTO a Roberto CESAR JR. Analysis of supraorbital margins in human skull for characterization of sexual dimorphism. In Alex Cuadros-Vargas, Edward J. Y. Cayllahua Cahuina. Workshop of Works in Progress (WIP) in SIBGRAPI 2013 (XXVI Conference on Graphics, Patterns and Images). 2013. vyd. Arequipa Peru: SIBGRAPI (The Conference on Graphics, Patterns, and Images) 2013 – WIP / WIP, 2013, s. 1-4. ISSN 2176-0853.
  2. JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ a Miroslav DVOŘÁK. Here’s looking at you, Fordisc®…. In Mete Korkut Gurmen. Presentation from the 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine IALM 2012. Bologna (It): Medimond, 2013, s. 243-248. ISBN 978-88-7587-676-0.
  3. URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Miroslav ŠAFR. The morphology of human hyoid bone in relation to sex, age and body proportions. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. 2013: Elsevier, 2013, roč. 64, č. 3, s. 190-204. ISSN 0018-442X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jchb.2013.03.005.
  4. URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Miroslav ŚAFR. What is the appropriate approach in sex determination of hyoid bones? Journal of Forensic and Legal Medicine. 2013, roč. 20, č. 8, s. 996-1003. ISSN 1752-928X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2013.08.010.

  2012

  1. LUKÁŠOVÁ, Helena a Petra URBANOVÁ. Digitální rekonstrukce podoby egyptské mumie Hereret. In Večer s mumií. 2012.
  2. JURDA, Mikoláš, Miroslav DVOŘÁK a Petra URBANOVÁ. Here´s looking at you, Fordisc. In 22nd Congress of the International Journal of Legal Medicine IALM 2012. 2012. ISSN 0937-9827. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00414-012-0711-9.
  3. URBANOVÁ, Petra. Histologická analýza kostěných knoflíků z Hoštic I. Brno: UAPP Brno, 2012.
  4. URBANOVÁ, Petra, Hana ELIÁŠOVÁ, Pavla MALÁ, Jaroslav BROUČEK a Tomáš KMJEČ. Mumie v kontextu forenzní antropologie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra, 2012, XXXXIV, č. 2, s. 100-107. ISSN 1210-9150.
  5. LUKÁŠOVÁ, Helena a Petra URBANOVÁ. Rekonstrukce podoby egyptské mumie Hereret. In Počítačová podpora v archeologii - konference. 2012.
  6. LUKÁŠOVÁ, Helena a Petra URBANOVÁ. Rekonstrukce podoby moravskotřebovské mumie. Antropologická analýza a vědecká rekonstrukce podoby obličeje. In Ve stínu pyramidy. Příběhy moravskotřebovské mumie. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 53-58. ISBN 978-80-7036-354-6.
  7. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Petra URBANOVÁ. Southern suburb of the Great Moravian stronghold Břeclav-Pohansko : the problem of how to exactly distinguish settlement features from the so-called empty grave pits. Slavia Antiqua. Poznaň: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2012, roč. LII, -, s. 77-102. ISSN 0080-9993.

  2011

  1. URBANOVÁ, Petra, Petr VACHŮT a Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M). Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011, roč. 14-15, 14-15, s. 219-232, 13 s. ISSN 1211-6327.
  2. URBANOVÁ, Petra. Variation of the Orbital Rim by using the Elliptic Fourier Analysis. In Pete E. Lestrel. BIOLOGICAL SHAPE ANALYSIS Proceedings of the 1st International Symposium Tsukuba. Singapore: World Scientific, 2011, s. 221-241. ISBN 978-981-4355-23-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/9789814355247_0013.
  3. DADEJOVÁ, Vlasta, Miroslav KRÁLÍK a Petra URBANOVÁ. Věkové a mezipohlavní rozdíly v rozměrech zubního oblouku dolní čelisti nedospělých jedinců: Brněnská sbírka sádrových ortodontických modelů chrupu. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita - CERM, 2011, roč. 2, č. 1, s. 13-29. ISSN 1804-6665.

  2009

  1. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009, 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
  2. WAGENKNECHTOVÁ, Martina, Petra URBANOVÁ a Miroslav KRÁLÍK. Determination of Sex from the Clavicle. In Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, 2009. 2009.
  3. WAGENKNECHTOVÁ, Martina, Petra URBANOVÁ a Miroslav KRÁLÍK. Sex Determination Using Clavicle Measurements. In XXI Congress of the International Academy of Legal Medicine. 2009.
  4. URBANOVÁ, Petra a Miroslav KRÁLÍK. 15. Appendix. Kvantitativní popis tvaru pomocí metod geometrické morfometrie. Jiří Svoboda - autor hlavního textu, Jaroslav Malina - editor. In SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas - Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 277-291. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. ISBN 978-80-7204-628-7.

  2008

  1. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ a Martin HLOŽEK. Finger, Hand and Foot Imprints: The Evidence of Children on Archaeological Artefacts. Eds. Liv Helga Dommasnes and Melanie Wrigglesworth. In Children, Identity and the Past. 1st. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2008, s. 1-15, 16 s. ISBN 1-84718-590-8.
  2. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ a Jitka HYRŠOVSKÁ. Hodnocení stop na stavební keramice ze středověké cihelny v Sezimově Ústí (exkurz 2). In KRAJÍC, Rudolf. Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí archeologie středověkého poddanského města 4. 1. vyd. České Budějovice, Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Husitské muzeum v Táboře, 2008, s. 207-276. Sezimovo Ústí 4. ISBN 978-80-86971-93-3.

  2007

  1. URBANOVÁ, Petra, Jaroslav PEŠKA, Marek KALÁBEK, Miroslav KRÁLÍK, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Ivana JAROŠOVÁ, Martin HLOŽEK, Gabriela DRESLEROVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Jan NOVÁČEK, Soňa KRÁSNÁ a Pavla MALÁ. Anthropological and archeological analysis of unique Eneolithic grave from Olomouc - Nemilany site, Czech Republic. Humanbiologia Budapestinensis. Budapest, 2007, roč. 30, -, s. 37-44. ISSN 0134-0034.
  2. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ a Martin HLOŽEK. Neinvazivní rekonstrukční postupy v antropologii. In Sborník z Konference konzervátorů a restaurátorů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007, s. 68-71, XI-XIII, 7 s. ISBN 80-86413-41-1.
  3. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
  4. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
  5. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.

  2006

  1. URBANOVÁ, Petra, Hana ELIÁŠOVÁ a Miroslav KRÁLÍK. Morphometric Outline-Based Approaches in Forensic Anthropology. In XX Congress of International Academy of Legal Medicine. FREE PAPERS PROCEEDINGS. Budapest, Hungary, August 23-26, 2006. Budapest: MEDIMOND S.r.l. International Proceedings, 2006, s. 207-212. ISBN 9788875873202.
  2. KRÁLÍK, Miroslav, Jaroslav PEŠKA, Marek KALÁBEK, Petra URBANOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Ivana JAROŠOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Jan NOVÁČEK, Pavla MALÁ a Soňa KRÁSNÁ. Předběžná analýza kosterních pozůstatků a hrobové výbavy jedince kultury lidu se šňůrovou keramikou z lokality Olomouce-Nemilan, ulice Lidická (Nemilany 4). In Ročenka 2005. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2006, s. 108-145. ISBN 80-86989-01-1.
  3. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ a Martin HLOŽEK. Trasologická analýza fragmentu cihly z předhradí lelekovického hradu. In Pravěk Supplementum 16. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006, s. 61-79. ISBN 80-86399-24-9.

  2005

  1. URBANOVÁ, Petra a Vladimír NOVOTNÝ. Distinguishing between Human and Non-human bones: Histometric metod for forensic antropology. Anthropologie. 2005, XLIII, č. 1, s. 77-85, 8 s. ISSN 0323-1119.

  2003

  1. URBANOVÁ, Petra a Vladimír NOVOTNÝ. Distinguishing Between Human and Non-human bones: Histometric method for Forensic Anthropology. In International Anthropological Congress "Anthropology and Society" (Memorial Congress to the 60th Anniversary of Death of Dr.Aleš Hrdlička) May 22-24 2003. Praha-Humpolec (Czech Republic) Abstracts. 1. vyd. Praha: Charles University Prague @ Czech Anthropological Society, 2003, s. 198-198. ISBN 80-86561-06-2.
  2. URBANOVÁ, Petra a Vladimír NOVOTNÝ. Distinguishing Between Human and Non-human Bones: Histometric Methods for Forensic Anthropology. Forensic Science International (Proceedings of the 3rd Europea Academy of Forensic Science Meeting, September 22-27, 2003, Istanbul (Turkay). Irsko: ELSEVIER, 2003, roč. 136, Suppl. 1, s. 175-175. ISSN 0379-0738.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 13:47