Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BUGALA, Martin, Martina BERNACIKOVÁ a Ivan STRUHÁR. Load Carrying Walking Test for the Special Operation Forces of the Army of the Czech Republic. MILITARY MEDICINE. UNITED STATES: OXFORD UNIV PRESS, roč. 189, 3/4, s. 566-572. ISSN 0026-4075. doi:10.1093/milmed/usad387. 2024.
  2. GIMUNOVÁ, Marta, Ana Carolina PALUDO, Martina BERNACIKOVÁ a Julie DOBROVOLNÁ. The effect of space travel on human reproductive health: a systematic review. NPJ MICROGRAVITY. UNITED STATES: NATURE PORTFOLIO, roč. 10, č. 10, s. 1-9. ISSN 2373-8065. doi:10.1038/s41526-024-00351-1. 2024.

  2023

  1. ŘEHOŘ, Aleš, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ a Ana Carolina PALUDO. Effect of respiratory muscle endurance training on performance and respiratory function in professional cyclists during the off-season. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS. ITALY: EDIZIONI MINERVA MEDICA, roč. 2, č. 2, s. 1-5. ISSN 0022-4707. doi:10.23736/S0022-4707.23.15438-7. 2023.
  2. JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr VÁŇA, Alena ŽÁKOVSKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Imunoglobulin A (IgA) ve slinách sportovců. In Mezioborová konference s mezinárodní účastí Život ve zdraví 2023. 2023.

  2022

  1. SILVA, Shauane, Martina BERNACIKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Marcela JANÍKOVÁ, Helio SERASSUELO JUNIOR a Ana Carolina PALUDO. Description of a school sports training program for novice gymnastics: the load distribution and wellbeing responses. SCIENCE OF GYMNASTICS JOURNAL. SLOVENIA: UNIV LJUBLJANA, FAC SPORT, roč. 14, č. 3, s. 323-333. ISSN 1855-7171. doi:10.52165/sgj.14.3.323-333. 2022.
  2. JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr VÁŇA, Alena ŽÁKOVSKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Koncentrace lysozymu ve slinách sportovců. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2022. 2022.
  3. BERNACIKOVÁ, Martina, Marta GIMUNOVÁ, Michal KUMSTÁT, Ana Carolina PALUDO a Radka ŠKOVRANOVÁ. Negative training responses during the runners' career could cooperate in an early career termination: a case study in top-level female runners from the Slovakian National Team. Studia Sportiva. Masaryk University Faculty of Sports Studies, roč. 16, č. 2, s. 53-63. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2022-2-7. 2022.
  4. PALUDO, Ana Carolina, Tim WOODMAN, Julian OWEN, Felipe RABELO, Martina BERNACIKOVÁ a Antonio SIMOES. Pre-competitive anxiety and autonomic responses in professional U-20 futsal players: effect of the competition phase and game location. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR. UNITED STATES: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, roč. 254, 1.10.2022, s. 1-5. ISSN 0031-9384. doi:10.1016/j.physbeh.2022.113903. 2022.
  5. BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Martin SEBERA a Ana Carolina PALUDO. Preventing chronic fatigue in Czech young athletes: The features description of the “SmartTraining” mobile application. FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 13, 20.8.2022, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2022.919982. 2022.
  6. GIMUNOVÁ, Marta, Alexandra PAULÍNYOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Ana Carolina PALUDO. The Prevalence of Menstrual Cycle Disorders in Female Athletes from Different Sports Disciplines: A Rapid Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI AG, roč. 19, č. 21, s. 14243-14263. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph192114243. 2022.
  7. JUŘÍKOVÁ, Jana, Petr VÁŇA, Alena ŽÁKOVSKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Změny koncentrace lysozymu během sportovní činnosti mladých sportovců. ISSN 1212-3536. 2022.

  2021

  1. VÁŇA, Petr, Jana JUŘÍKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Marie BUDÍKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Decrease in salivary lysozyme may not be paralleled by a decrease in salivary immunoglobulin A (sIgA) after prolonged intense sports load in adolescent male gymnasts. A pilot study. In Sanja Šalaj and Dario Škegro. 9th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. s. 274-278. ISBN 978-953-317-065-7. 2021.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Filip TOKÁR, Petr VÁŇA, Martina BERNACIKOVÁ, Jana JUŘÍKOVÁ a Radek ŠEVČÍK. DETERMINATION OF IGA AND LYSOZYME CONCENTRATIONS IN SALIVA AS A STATE OF MUCOSAL IMMUNITY IN ATHLETIC YOUTH. In 9th International Scientific Conference on Kinesiology, 2021, Opatija, Croatia. ISBN 978-953-317-065-7. 2021.
  3. PALUDO, Ana Carolina, Martina BERNACIKOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Habitual Sleep Efficiency and Fatigue in Czech Male Young Athletes: A Case Study. In 32nd Pediatric Work Physiology Conference. ISSN 1543-2920. doi:10.1123/pes.2021-0192. 2021.
  4. BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin SEBERA, Ivan STRUHÁR a Tomáš KALINA. Mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců. Masarykova univerzita, Code Creator, s.r.o., 2021.

  2020

  1. VÁŇA, Petr, Jana JUŘÍKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Radek ŠEVČÍK, Alena ŽÁKOVSKÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Might salivary lysozym be an indicator of prologend intense training load in athletes? A preliminary study in adolescent male gymnasts. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, roč. 14, č. 1, s. 33-39. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/sts2020-1-4. 2020.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina, Jakub MAZÚR, Martin SEBERA a Petr HEDBÁVNÝ. Monitoring Heart Rate Variability As A Biomarker Of Fatigue In Young Athletes. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita. s. 167-175. ISBN 978-80-210-9631-8. 2020.
  3. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., dopl., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 262 s. ISBN 978-80-210-9726-1. 2020.
  4. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4. 2020.
  5. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4. 2020.
  6. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Martina BERNACIKOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Stanovení koncentrace IgA a lysozymu ve slinách jako obraz slizniční imunity u sportující mládeže. In RAPPL. 2020.
  7. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Martina BERNACIKOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Stanovení koncentrace IgA a lysozymu ve slinách jako obraz slizniční imunity u sportující mládeže. In Alergie časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii Ročník 22, 2020 číslo 2. Praha: Tigis. s. 140-141. ISSN 1212-3536. 2020.

  2019

  1. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Iva BUREŠOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Complex approach to monitoring athletes in the scope of overtraining prevention. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, roč. 13, 1/2019, s. 17-26. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-1-2. 2019.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Nikola DOLEŽALOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Využití ELISA metody ke stanovení koncentrace IgA ve slinách, výsledky šetření. In XXIV. dny RAPPL aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství. 2019.
  3. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Vladimír POSPÍCHAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita. 129 s. ISBN 978-80-210-9431-4. 2019.

  2018

  1. BERNACIKOVÁ, Martina, Iveta ČECHOVSKÁ a Jan NOVOTNÝ. Dotazníková metoda v diagnostice únavy sportovních gymnastů ve věku 14 a 16 let. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, roč. 12, 1/2018, s. 6-13. ISSN 1802-7679. 2018.
  2. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. Brno: Masarykova univerzita. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4. 2018.
  3. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4. 2018.

  2017

  1. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL a Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci. 4., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2017.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8. 2017.
  3. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8. 2017.
  4. NOVOTNÝ, Jan, Silvie KODEŠOVÁ, Dan ZACHA, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ a Wael AWAD RAMADAN. Thermographic evaluation of muscle activity after front crawl swimming in young men. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, roč. 19, č. 4, s. 109-116. ISSN 1509-409X. doi:10.5277/ABB-00924-2017-03. 2017.

  2016

  1. REGULI, Zdenko, Martina BERNACIKOVÁ a Michal KUMSTÁT. Anthropometric Characteristics and Body Composition in Aikido Practitioners. International Journal of Morphology. TEMUCO: SOC CHILENA ANATOMIA, roč. 34, č. 2, s. 417-423. ISSN 0717-9502. 2016.

  2015

  1. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ a Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2015.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ a Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2015.
  3. NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Myopatie jsko důsledek užívání statinů a svalové aktivity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, roč. 24, č. 2, s. 50-62. ISSN 1210-5481. 2015.
  4. KOUŘILOVÁ, Pavla, Tomáš KALINA a Martina BERNACIKOVÁ. The evaluation of the differences in energy expenditure of adults walking. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, Vol 10, No 1Proc, s. 404-409. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.32. 2015.
  5. NOVOTNÝ, Jan, Silvie RYBÁŘOVÁ, Dan ZACHA, Martina BERNACIKOVÁ a Wael Awad RAMADAN. The influence of breaststroke swimming on the muscle activity of young men in thermographic imaging. Acta of Bioengineering and Biomechanics. roč. 17, č. 2, s. 121-129. ISSN 1509-409X. doi:10.5277/ABB-00105-2014-03. 2015.
  6. RŮŽIČKOVÁ, Jaroslava, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Vliv různých běžeckých povrchů na příjem kyslíku u vytrvalostních běžců. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. ISSN 1210-5481. 2015.

  2014

  1. BERNACIKOVÁ, Martina. Fyziologie buňky. In Bernaciková, Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-210-7697-6. 2014.
  2. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL a Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-7674-7. 2014.
  3. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Damjan SIRIŠKI. Praktická cvičení z fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita. 60 s. ISBN 978-80-210-7693-8. 2014.
  4. BERNACIKOVÁ, Martina, Zdenko REGULI a Michal KUMSTÁT. SOMATOTYPES OF DIFFERENT LEVELS IN CZECH AIKIDOKAS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia. s. 77-81. ISBN 978-953-317-014-5. 2014.
  5. BERNACIKOVÁ, Martina, Zdenko REGULI a Michal KUMSTÁT. SOMATOTYPES OF DIFFERENT LEVELS IN CZECH AIKIDOKAS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia. s. 77-81. ISBN 978-953-317-027-5. 2014.
  6. VACENOVSKÝ, Pavel, Tomáš VENCÚRIK, Martina BERNACIKOVÁ a Eduard HRAZDÍRA. Sportovní hry II. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 39 s. ISBN 978-80-210-7188-9. 2014.
  7. PĚTIVLAS, Tomáš, Martina BERNACIKOVÁ, Michal PŘIKRYL a Martin VILÍM. Sportovní hry IV. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 56 s. ISBN 978-80-210-7407-1. 2014.
  8. CHOVANCOVÁ, Jaroslava, Martina BERNACIKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Srovnání ekonomiky běhu na základě příjmu kyslíku u vytrvalostních běžců na asfaltu, škváře a tartanu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, roč. 2014, č. 2, s. 46-52. ISSN 1802-7679. 2014.
  9. BERNACIKOVÁ, Martina. Svaly. In Bernaciková, Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-80-210-7697-6. 2014.
  10. NOVOTNÝ, Jan, Silvie RYBÁŘOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Dan ZACHA. Termografické srovnání svalové aktivity mladých mužů při plavání způsobem prsa a kraul. In Spolupráce v kinantropologii III. ISBN 978-80-210-6854-4. 2014.
  11. BERNACIKOVÁ, Martina. Termoregulace. In Bernaciková, Martina. Fyziologie člověka. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-210-7697-6. 2014.

  2013

  1. BERNACIKOVÁ, Martina a Jana STARÁ. Porovnání somatotypů českých a portugalských studentů a studentek sportovních fakult. In Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. a kol. Výzkum ve fyziologii zátěže I. Brno: Masarykova univerzita. s. 106-128. ISBN 978-80-210-6266-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6267-2013. 2013.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5. 2013.
  3. BERNACIKOVÁ, Martina, Jaroslava CHOVANCOVÁ a Tomáš KALINA. The cost of running on different surfaces in long distance runners. In Zvonař et Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita. s. 43-50. ISBN 978-80-210-6640-3. 2013.
  4. BERNACIKOVÁ, Martina, Jaroslava CHOVANCOVÁ a Tomáš KALINA. THE COST OF RUNNING ON DIFFERENT SURFACES IN LONG DISTANCE RUNNERS. In Sport and Quality of Life 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. 2013.
  5. BERNACIKOVÁ, Martina. Výzkum ve fyziologii zátěže I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 150 s. ISBN 978-80-210-6266-5. 2013.

  2012

  1. BERNACIKOVÁ, Martina a Jana STARÁ. Comparison of Somatotypic components of Czech and Portuguese male and female students of Physical Education. In The Biomedical Basis of Elite Performance. 2012.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina a Jana JURANOVÁ. RUČNÍ DYNAMOMETRIE U ÚČASTNÍKŮ MISTROVSTVÍ ČR V BOXU V ROCE 2010. In PhDr. Radek Vobr, Ph.D. Aplikovaná antropomotorika I. Brno: Masarykova univerzita. s. 109-122. ISBN 978-80-210-6031-9. 2012.

  2011

  1. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Romana LABOUNKOVÁ. Biomechanické a kineziologické aspekty techniky bikrosového startu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, roč. 2011/5, č. 2, s. 63 - 72. ISSN 1802-7679. 2011.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina a Eva SEDLÁČKOVÁ. Comparison of the Resting Metabolic Rate in Athlete and Non-athlete Population. In Sport and quality of life 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. 2011.
  3. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011.
  4. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011.
  5. BERNACIKOVÁ, Martina, Silvie HLAVÁČOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. Kineziologická a kinematická analýza tenisového podání pomocí povrchového EMG a SIMI Motion - kazuistika. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, roč. 2011/5, č. 2, s. 51-62. ISSN 1802-7679. 2011.
  6. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN a Petr ZAORAL. Metodický materiál k výuce první pomoci. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-5764-7. 2011.
  7. BERNACIKOVÁ, Martina a Zora SVOBODOVÁ. Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 20 s. ISBN 978-80-210-5634-3. 2011.
  8. BERNACIKOVÁ, Martina a Jana JURANOVÁ. RUČNÍ DYNAMOMETRIE U ÚČASTNÍKŮ MČR V BOXU V ROCE 2010. In Mgr. Alena Cepková, Ph.D. Tělesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Nakladatelstvo STU Bratislav. Bratislava: STU Bratislava. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-227-3619-0. 2011.
  9. HRAZDÍRA, Eduard, Taťána STRAKOVÁ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Tomáš VESPALEC. Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 20 s. ISBN 978-80-210-5633-6. 2011.

  2010

  1. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL a Martina BERNACIKOVÁ. Cardiological screening in young oncological convalescents before sport participation by heart rate variability analysis. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, roč. 4, č. 2, s. 69-75. ISSN 1802-7679. 2010.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina, Martin ZVONAŘ a Daniel ŠIMEK. Comparison of Energy Expenditure between Middle-distance and Marathon Runners During Field Running. 2010.
  3. NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologické principy tréninku běžců. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 91-97. ISBN 978-80-210-5176-8. 2010.
  4. KORVAS, Pavel, Martina BERNACIKOVÁ a Jan CACEK. Pilotní studie zatížení při bipedální a kvadrupedální chůzi. Studia Sportiva. roč. 4, č. 2, s. 15-24. ISSN 1802-7679. 2010.
  5. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Lenka BIEBERLOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Igor DUVAČ, Jana JUŘÍKOVÁ, František HAVLÍK, Miriam KALICHOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Zdenko REGULI, Vladimír PSALMAN, Ondřej SMOLKA, Tomáš VESPALEC a Erika ZEMKOVÁ. Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 166 s. Pohybové a zdravotní aspekty v konantropologickém. ISBN 978-80-210-5176-8. 2010.
  6. NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Poznámky k energetickému metabolismu svalových vláken. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 130-132. Katedra kineziologie 1. ISBN 978-80-210-5176-8. 2010.

  2009

  1. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Jan CACEK a Daniel ŠIMEK. Metabolic equivalent, ventilation and breathing frequency as inicators of running economy. In 11th International Conference of Sport Kinetics. ISBN 978-960-88403-2-4. 2009.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Vliv genetických faktorů na zdraví a pohybovou aktivitu. In Sport a kvalita života 2009 - Sborník abstraktů mezinárodní konference konanéř 5.-6- listopadu 2009 v Brně. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií. s. 18-22. ISBN 978-80-210-5006-8. 2009.

  2008

  1. NOVOTNÁ, Martina, Tomasz MENDREK, Stanislav BERNACIK, Martin SEBERA a Petr ZAORAL. Badminton - interaktivní průvodce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008.
  2. NOVOTNÁ, Martina, Tomasz MENDREK, Stanislav BERNACIK, Martin SEBERA a Petr ZAORAL. Badminton - interaktivní průvodce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008.
  3. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ. s. 93-100, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8. 2008.
  4. NOVOTNÁ, Martina. Ekonomika běhu a aerobní kapacita u středotraťařů a maratonců. In ŠIMEK, Daniel, Jan CACEK a Jan NOVOTNÝ. Sport a kavlita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. s. 101-105. ISBN 978-80-210-4716-7. 2008.
  5. NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologické principy tréninku a testy běžců. Atletika (Plus). Praha: Český atletický svaz, roč. 60, č. 11, s. 1-5. ISSN 0323-1364. 2008.
  6. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Jan ŠRŮTEK, Radek TURIN a Petr ZAORAL. Metodický materiál k výuce první pomoci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2008.
  7. KUBÍKOVÁ, Zdeňka a Barbora ZUCHOVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích Jihomoravského kraje. In BERNACIKOVÁ, Martina, Jan ŠRŮTEK, Barbora CVEJNOVÁ a Radek TURIN. Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita. 181 s. ISBN 978-80-210-4716-7. 2008.
  8. KUBÍKOVÁ, Zdeňka a Barbora ZUCHOVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnaziích v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita. 43 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4746-4. 2008.
  9. BERNACIKOVÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. První zkušenosti s Oxycon Mobile na Fakultě sportovních studií. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, roč. 2008/2, č. 2, s. 100-104. ISSN 1802-7679. 2008.
  10. BERNACIKOVÁ, Martina, Daniel ŠIMEK, Jan CACEK a Jan NOVOTNÝ. Running Economy and Aerobic Capacity in Middle-distance and Marathon runners. In 17th Annual Meeting of European Society of Movement Analysis for Adults and Children. 2008.
  11. NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - IV. díl: Děti ve věku 13-15 let. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, roč. 17, č. 2, s. 76-82. ISSN 1210-5481. 2008.
  12. NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU. 156 s. Masarykova univerzita, FSpS, 1. vyd. ISBN 978-80-210-4602-3. 2008.
  13. NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Variabilta srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje - V. (závěrečná) část. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, roč. 17, č. 3, s. 120-129. ISSN 1210-5481. 2008.

  2007

  1. MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton. Grada Publishing, a.s. Praha: Grada Publishing, a.s. 124 s. druhé, upravené vydání. ISBN 978-80-247-2004-3. 2007.
  2. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Martina NOVOTNÁ, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Conconiho test v terénu a v laboratoři. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU. s. 136-145, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7. 2007.
  3. NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Fyziologická podstata rychlostního a vytrvalostního běžeckého výkonu. Brno: Masarykova Univerzita. 60 s. ISBN 978-80-210-4506-4. 2007.
  4. JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  5. NOVOTNÁ, Martina, Jan CACEK, Martin ZVONAŘ, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modified Saltin Test under Conditions for Reviewing Running Economy and Aerobic Capacity. In Diversity in Physical Activity and Health: Measurement and Research Issues and Challanges. The Cooper Institute. Dallas, Texas, USA: The Cooper Institute. s. 31. 2007.
  6. NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modifikovaný Saltinův test v terenních podmínkách pro hodnocení běžecké ekonomiky a aerobní kapacity. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. s. 91-92, 6 s. ISBN 978-80-210-4435-7. 2007.
  7. NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Saturace hemoglobinu kyslíkem u 52 letého triatlonisty po vypití oxygenované vody. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL, roč. 16, č. 1, s. 48-52. ISSN 1210-5481. 2007.
  8. NOVOTNÝ, jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - část III: děti ve věku 10-12 let. Medicina sportiva. Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., roč. 16, č. 4, s. 196-202. ISSN 1210-5481. 2007.
  9. NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence vleže a vstoje u děvčat ve věku 16-18 let. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, roč. 1, č. 1, s. 16-25. ISSN 1802-7679. 2007.
  10. NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Vztah variability srdeční frekvence u dětí k věku. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 97-113, 16 s. ISBN 978-80-210-4435-7. 2007.

  2006

  1. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ, Alena CHALOUPECKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2006.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence vleže a vstoje u 10-12 letých dětí. In KOLKOVÁ, Eva. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita. s. 85-99. ISBN 80-210-4145-5. 2006.
  3. NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Vliv oxygenované vody na saturaci hemoglobinu kyslíkem. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita. s. 82-87. ISBN 80-210-4145-5. 2006.
  4. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Jan NOVOTNÝ. Work capacity, strength and somatic state of top gymnast-girls during five years period. In A child in motion. Koper: University of Primorska. 5 s. ISBN 961-6328-36-0. 2006.

  2005

  1. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Jan, jr. NOVOTNÝ. Functional and somatic state in gymnasts of Czech national team. In Movement and Health. Olomouc: Palacký University. s. 165-168. ISBN 80-244-1166-0. 2005.
  2. NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Posuzování sprintérských schopností izometrickou dynamometrií u 12-13 letých atletů. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 113-119. ISBN 80-210-3863-2. 2005.
  3. NOVOTNÁ, Martina, Šárka DVOŘÁKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Prostupnost doktorského studijního programu kinantropologie a příbuzných sportovních věd. In Sport ve vědě - věda ve sportu. Brno: MU. s. 52. ISBN 80-210-3633-8. 2005.

  2004

  1. NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Posuzování rychlostních a vytrvalostních schopností izometrickou dynamometrií u běžců. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií. s. 63-67. ISBN 80-210-3541-2. 2004.
  2. BURIAN, Daniel, Jan NOVOTNÝ a Martina NOVOTNÁ. Změna dechových funkcí po zátěži na kanoi. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií. s. 22-25. ISBN 80-210-3541-2. 2004.

  2003

  1. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Heart rate variability analysis and toxic cardiomyopathy screening in population after oncological treatment. In Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 70-74. ISBN 80-244-0805-8. 2003.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU. ISBN 80-7315-064-6. 2003.
  3. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Daniel BURIAN. Onemocnění páteře a sport. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Fakulta sportovních stidií. s. 50. ISBN 80-210-3261-8. 2003.
  4. LUŽA, Jiří, Martina NOVOTNÁ a Josef MICHÁLEK. Sledování techniky atletického sprintu. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu - soubor referátů ze semináře pořádaného 15.11.2002 na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 131-134. ISBN 80-210-3099-2. 2003.
  5. NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Hana HRSTKOVÁ. Spolehlivost predikce výšky u dětí po léčbě onkologického onemocnění. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě člověka. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. s. 49-49, 80 s. ISBN 80-210-3261-8. 2003.
  6. NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Sportovní antropologie a antropometrie. In Kapitoly sportovní medicíny. Brno: Paido. ISBN 80-7315-064-6. 2003.
  7. MICHÁLEK, Josef a Martina NOVOTNÁ. Vyhodnocení desetiboje a sedmiboje u studentů tělesné výchovy FSpS v letech 2001, 2002, 2003. In Atletika 2003 - Sborník prací z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Paido, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, Katedra sportovní edukace. s. 12. ISBN 80-7315-058-1. 2003.
  8. NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Výživa. In Kapitoly sportovní medicíny. Brno: Paido. ISBN 80-7315-064-6. 2003.
  9. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Zabránili jsme srdeční smrti sportovce? In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. s. 154-157. ISBN 80-210-3099-2. 2003.
  10. NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Zátěžové testy. In Kapitoly sportovní medicíny. Brno: Paido. ISBN 80-7315-064-6. 2003.

  2001

  1. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Martina NOVOTNÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u osob po léčbě kardiotoxickými cytostatiky. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, roč. 10, č. 2, s. 88-89. ISSN 1210-5481. 2001.

  2000

  1. NOVOTNÝ, Jan, Tomáš PĚTIVLAS, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a predikce výšky u mladých basketbalistů. Bratislava: SSTL - LK SOV. s. 21-22. 2000.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Milan BAJER, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a rozvoj tělesné výšky u dětí po léčbě zhoubných nádorů. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL-ERILENS, roč. 9, č. 3, s. 127-128. ISSN 1210-5481. 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2024 19:14