Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MAZÁNKOVÁ, Dana a Jana NOVÁKOVÁ. Problematika inhibitorů protonové pumpy a jiných gastroprotektiv. In Interaktivní dispenzační seminář ČLnK a Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP. Česká lékárnická komora, 2022.
 2. 2021

 3. MAZÁNKOVÁ, Dana a Jana NOVÁKOVÁ. Specifika farmakoterapie seniorského věku II. In Interaktivní dispenzační seminář ČLnK a Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP. Česká lékárnická komora, 2021.
 4. NOVÁKOVÁ, Martina, Hana KOTOLOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Ivana MINARČÍKOVÁ. Využití depotních psychofarmak v terapii duševních poruch – reflektují současné podmínky preskripce v ČR klinické trendy a doporučené postupy? - poster. In XXIII. SYMPOZIUM KLINICKÉ FARMACIE RENÉ MACHA. 2021.
 5. 2020

 6. KOTOLOVÁ, Hana a Jana NOVÁKOVÁ. Nejvýznamnější nežádoucí účinky neopioidních analgetik a jejich farmakologické mechanismy. Neurologie v praxi. Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 6, s. 485-490. ISSN 1213-1814. doi:10.36290/neu.2020.108.
 7. MAZÁNKOVÁ, Dana a Jana NOVÁKOVÁ. Specifika farmakoterapie seniorského věku I. In Interaktivní dispenzační seminář ČLnK a Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP. Česká lékárnická komora, 2020.
 8. 2019

 9. MAZÁNKOVÁ, Dana a Jana NOVÁKOVÁ. Nová perorální antikoagulancia. In Interaktivní dispenzační seminář ČLnK a Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP. Česká lékárnická komora, 2019.
 10. MAZÁNKOVÁ, Dana, Hana KOTOLOVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. Specifika léčebného přístupu ke gastritidám. In Interaktivní dispenzační seminář ČLnK a Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP. Česká lékárnická komora, 2019.
 11. 2017

 12. JUŘICA, Jan, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABIOVÁ, Lea JEDONKOVÁ a Milan ŠENKÝŘ. Atlas Léčivých rostlin. 2017. In Atlas of medicinal plants. Lékařská fakulta, 2017.
 13. 2013

 14. JUŘICA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Miroslav TURJAP, Ondřej ZENDULKA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy speciální receptury léčivých přípravků. 2013. vyd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2013. 54 s. ISSN 1801-6103.
 15. 2011

 16. KUČEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Acute administration of full 5-HT1B agonist suppresses methamphetamine intake in IV self-administration rat model. In 24th Congress Meeting of European-College-of-Neuropsychopharmacology. 2011. ISSN 0924-977X.
 17. 2010

 18. SLABÝ, Ondřej, Roman LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Roman HRSTKA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, Martin SMRČKA, Marek SVOBODA, H. DOLEŽALOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MicroRNA-181 family predicts response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. Neoplasma. Bratislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences, 2010, roč. 57, č. 3, s. 264-269. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2010_03_264.
 19. NOVÁKOVÁ, Jana, Barbora ONDRÁČKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy receptury léčivých přípravků pro praktická cvičení z farmakologie - obor Zubní lékařství. Brno: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. 96 s. ISSN 1801-6103.
 20. 2008

 21. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana KUČEROVÁ, Leoš LANDA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Dagmar VRŠKOVÁ. Methamphetamine behavioural senistization in rodents: interactions with selected drugs and gender. Adiktologie. ČR: Sdružení SCAN, 2008, roč. 8, č. 2, s. 298-299. ISSN 1213-3841.
 22. 2006

 23. KUČEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Gender differences in cannabinoid and ecstasy interacting effects in mice. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy, 2006, roč. 2006, 1-2, s. 95-96. ISSN 0960-7560.
 24. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana KUČEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Influence of 5-HT1B receptor agonist CGS12066B on methamphetamine effects in the model of social conflict in mice. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2006, roč. 44, č. 3, s. 133-134. ISSN 0960-7560.
 25. KUČEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Pohlavní rozdíly v účincích kanabinoidů na působení extáze u myší. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 62-63. ISSN 1211-7579.
 26. KUČEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Pohlavní rozdíly v působení extáze, analogu endogenního kanabinoidu metanandamidu a jejich interakcí u myší. In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2006. s. 49-49.
 27. ŠULCOVÁ, Alexandra, Leoš LANDA a Jana NOVÁKOVÁ. VÝZKUM NOVÝCH LÉČIV od zrodu k registraci. Brno: LF MU Brno, 2006. 44 s. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. ISSN 1801-6103.
 28. 2005

 29. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana NOVÁKOVÁ. Serotonin ve zvířecích molelech stresu a anxiety. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o.,, 2005, roč. 9, Suppl 2, s. 109-111. ISSN 1211-7579.
 30. NOVÁKOVÁ, Jana. Srovnání přístupů k tvorbě sylabů a využívání počítačové komunikace při výuce farmakologie u nás a na anglické University of Nottingham. In I. CELOFAKULTNÍ KONFERENCE O STUDIU NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ MU BRNO - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 64-65. ISBN 80-210-3680-X.
 31. SVOBODA, Marek, Jiří VYSKOČIL a Jana NOVÁKOVÁ. Statiny v onkologii. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 19, č. 3, s. 155-159. ISSN 1212-7973.
 32. NOVÁKOVÁ, Jana a Mariana HANESOVÁ. Studium role 5-HT2A/2C receptorového podtypu v potkaním modelu závislosti na metamfetaminu. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2005, roč. 9, Suppl. 1, s. 39-39. ISSN 1211-7579.
 33. NOVÁKOVÁ, Jana. Study of the role of 5-HT2A/2C receptor subtype in rat model of methamphetamine addiction. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2005, roč. 43, č. 3, s. 153-154. ISSN 0960-7560.
 34. NOVÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Eva HADAŠOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny působení metamfetaminu při současném užití antidepresiva fluoxetinu v preklinických modelech. Adiktologie. Tišnov,: Sdružení SCAN (CZE)., 2005, roč. 5, č. 3, s. 385-393. ISSN 1213-3841.
 35. 2004

 36. NOVÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of the role of 5-HT1 and 5-HT2 receptors in the regulation of locomotor/exploratory behaviour in rats. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2004, roč. 43, č. 1, s. 46-48. ISSN 0960-7560.
 37. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Involvement of 5-HT1 and 5-HT2 receptor activity in methamphetamine i.v. self-administration in rats depressed by olfactory bulbectomy. Fundamental & Clinical Pharmacology. UK: Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 1, s. 45-45. ISSN 1744-3377.
 38. NOVÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. K teorii senzitizace u látek vyvolávajících závislost. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, roč. 3, č. 2, s. 24-32. ISSN 1213-3841.
 39. NOVÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Principy behaviorální sensitizace u látek vyvolávajících závislost. Československá fyziologie. Praha: Česká Lékařská Společnost J. E. Purkyně, 2004, roč. 52, č. 4, s. A19-A19, 1 s. ISSN 1210-6313.
 40. NOVÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Srovnání úlohy 5-HT1 a 5-HT2 receptorů v regulaci lokomočně-pátracího chování potkanů. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 41-41. ISSN 1211-7579.
 41. 2003

 42. NOVÁKOVÁ, Jana. Involvement of 5-HT1 and 5-HT2 receptor in regulation of methamphetamine self-admininstration in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl. 4, s. S420-S420, 1 s. ISSN 0924-977X.
 43. NOVÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. K teorii sensitizace při látkové závislosti. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2003, roč. 7, Suppl. 1, s. 34. ISSN 1211-7579.
 44. NOVÁKOVÁ, Jana. Pharmacological manipulation with 5-HT2 receptor subtype affects methamphetamine i.v. self-administration in rats. In Abstract Book of Sixth IBRO World Congress of Neuroscience. Prague (Czech Republic): Neuveden, 2003. s. 205-205. ISBN 80-239-0887-1.
 45. HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4.
 46. NOVÁKOVÁ, Jana. Pretreatment with alpha-methyl-5-hydroxytryptamine attenuates methamphetamine i.v. self-administration in rats. In PROGRAMME AND ABSTRACTS of 5th NEUROCHEMISTRY WINTER CONFERENCE. Sölden (Ötztal), Rakousko: University of Innsbruck, 2003. s. 30.
 47. NOVÁKOVÁ, Jana. The role of different 5-HT2 receptor ligands in the mediation of methamphetamine reward properties. Behavioural Pharmacology. 2003, roč. 14, Suppl. 1, s. S58-S59, 2 s. ISSN 0955-8810.
 48. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Úloha kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 v regulaci chování a fagocytární imunitní fuinkce leukocytů. In Súčasné trendy v liečbe drogových závislostí a využities akupunktúry v ich liečbe. Bratislava, Slovenská republika: Spoločnost akupukntúry Slovenskej lékařskej spoločnosti, 2003. s. 45-47. ISBN 80-968685-2-7.
 49. NOVÁKOVÁ, Jana. Vliv premedikace neselektivním antagonistou 5-HT2 receptoru cyproheptadinem na příjem metamfetaminu v modelu "i.v. self-administration" u laboratorních potkanů. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2003, roč. 7, Suppl. 2, s. 79-80. ISSN 1211-7579.
 50. 2002

 51. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Acute and chronic methamphetamine effects on agonistic behaviour in mice. In PROGRAMME AND ABSTRACTS of EuroConference MODELING ADDICTION: How closely do genetic, neurochemical, electrophysiological and behavioral experimental models predict human patterns of abuse and dependence. Sölden (Ötztal), Rakousko: University of Innsbruck, 2002. s. 76.
 52. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Acute and chronic methamphetamine effects on agonistic behaviour in mice. In Abstract of neurochemistry winter conference Solden, Austria. Solden, Austria: University of Insbruck, 2002. s. 55.
 53. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana VINKLEROVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. Cannabinoids: effects on behaviour and leukocyte phagocytosis. In Abstracts of Workshop: Psychopharmacology of Cannabis and Ecstasy. Brno: LF MU Brno, 2002. s. 30-32.
 54. NOVÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of chronic fluoxetine treatment on methamphetamine i.v. self-administration in rats. Behavioural Pharmacology. London, UK: Lippincott Williams and Wilkins, 2002, roč. 13, 5-6, s. 497. ISSN 0955-8810.
 55. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of endocannabinoids on agonistic behaviour in mice. In Abstracts of Workshop: Psychopharmacology of Cannabis and Ecstasy. Brno: LF MU Brno, 2002. s. 51.
 56. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of endocannabinoids on agonistic behaviour in mice. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002, roč. 2, Suppl.1, s. 68-69. ISSN 1213-3841.
 57. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Influence of pharmacological manipulation with 5-HT1A receptor subtype on social behaviour in mice. Homeostasis. Praha: C.I.A.N.S., 2002, roč. 41, 3-4, s. 135-136. ISSN 0960-7560.
 58. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Inhibition of methamphetamine self-administration in rats by cannabinoid receptor antagonist AM 251. Journal of Psychopharmacology. U.K.: British Assoc. of Psychopharmacology, 2002, ?, 16 (2), s. 139-143. ISSN 0269-8811.
 59. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana VINKLEROVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. Involvement of cannabinoid receptor subtypes in regulation of animal behaviour. In Neuroscience in the Third Millennium, X. International Congress of the Czech and Slovak Neurochemical Society. Častá, Slovensko: Czech and Slovak Neurochemical Society, 2002. s. 82.
 60. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Involvement of the 5-HT1A receptor subtype in regulation of anxiety-like and aggressive behaviour in mice. In Programme and abstracts of the Conference: NEUROSCIENCE IN THE THIRD MILLENIUM (X. International Congress of the Czech and Slovak Society). Častá, Slovak Republic: Czech and Slovak Neurochemical Society, 2002. s. 61.
 61. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Involvement of 5-HT1A and 5-HT1B Receptors in Modulation of Methamphetamine I.V. Self-Administration in Rats. In The 7th NIDA International Forum. Quebec, Canada: US National Institute on Drug Addiction (NIDA), 2002. s. 43.
 62. ŠULCOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Leoš LANDA a Miroslav DOSTÁLEK. Psychopharmacology of Cannabis and Ecstasy. 2002.
 63. NOVÁKOVÁ, Jana. The role of the serotonergic system in experimental drug dependence. Scripta medica. Brno: LF MU, 2002, roč. 74, č. 6, s. 411. ISSN 1211-3395.
 64. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Úloha kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 v regulaci chování a fagocytární imunitní funkce leukocytů. Acupunctura BohemoSlovaca. Bratislava, Slovenská republika: ČLAS ČLP JEP, 2002, roč. 9, č. 2, s. 11. ISSN 1335-5627.
 65. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv farmakologické manipulace s 5-HT1A receptorovým podtypem na sociální chování myší. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2002, roč. 6, Suppl. 1, s. 30. ISSN 1211-7579.
 66. 2001

 67. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Changes of CYP2D6 acitivity in rats after drugs of abuse medication. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 40, č. 6, s. 258-260. ISSN 0960-7560.
 68. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Olfactory bulbectomy increases methamphetamine i.v. self-administration in rats. Behavioural Pharmacology. London, UK: Lippincott Williams and Wilkins, 2001, roč. 12, Suppl. 1, s. S 71, 1 s. ISSN 0955-8810.
 69. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Ovlivňují kanabinergika měnící "self-administration" metamfetaminu u potkanů také jeho působení na imunitní funkce. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 38. ISSN 1211-7579.
 70. HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 97 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4.
 71. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Relation between cannabinergics changing mathamphetamine "self-administration" and immune functions in rodents. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 40, č. 6, s. 255-257. ISSN 0960-7560.
 72. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The role of 5-HT1A receptor in methamphetamine dependence in rats. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 40, č. 6, s. 252-253. ISSN 0960-7560.
 73. NOVÁKOVÁ, Jana. Úloha serotonergního systému v průběhu experimentálních lékových závislostí. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. 154 s.
 74. NOVÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Úloha serotoninu při experimentálních látkových závislostech. In Sborník abstrakt - KONGRES MEFA 2001. Brno. Brno: BVV - Veletrhy Brno, 2001. s. 68-69.
 75. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Úloha 5-HT1A receptoru při závislosti potkanů na metamfetamin. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 26. ISSN 1211-7579.
 76. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv změn 5-HT1A a 5-HT1B receptorové aktivity na lokomočně-pátrací chování potkanů. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 96-97. ISSN 1211-7579.
 77. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Změny aktivity CYP2D u potkanů medikovaných návykovými látkami. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 40. ISSN 1211-7579.
 78. 2000

 79. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Biphasic effects of cannabinoids on leukocyte phagocytosis in mice. European psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2000, roč. 15, suppl.2, s. 385. ISSN 0924-9338.
 80. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana VINKLEROVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. I. CHANGES OF METHAMPHETAMINE INTAKE IN RATS AT PHARMACOLOGICAL MANIPULATION ON SEROTONERGIC AND CANNABINOID RECEPTOR SYSTEMS. In East Europe-United States Regional meeting on Methamphetamine and Ecstasy Research. 2000. vyd. Visegrad, Hungary: US National Institute on Drug Abuse and Hungarian Ifjusági és Sportminisztérium, 2000. s. 30. Abstract Book.
 81. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Influence of serotonergics and cannabinoids on "i. v. self-administration" of methamphetamine in rats. Homeostasis. 2000, roč. 40, 1-2, s. 44-46. ISSN 0960-7560.
 82. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interactions of effects of methamphetamine and fluoxetine on leukocyte phagocytic activity in mice. Homeostasis. 2000, roč. 40, 1-2, s. 47-48. ISSN 0960-7560.
 83. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interakce účinků metamfetaminu a fluoxetinu na fagocytární aktivitu leukocytů u myší. In Sborník abstrakt - 42. Psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Nakladatelství Galén, Praha, 2000. s. 138. ISBN 80-86257-09-6.
 84. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. "I.v. drug self-administration" - zvířecí experimentální model farmakologického studia drogových závislostí. In Program a abstrakty - 27. Etologická konference, Brno - Nové Dvory, 4. - 6. 5. 2000. Brno: Ediční středisko VFUB - ing. J. Latini, 2000. s. 41. ISBN 80-85114-87-9.
 85. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel PÁNEK a Josef GAJDOŠÍK. Mouse agonistic behavior data collected with The Observer and statistically analyzed with an add-on program differentiating three mouse categories:aggressive, timid and sociable individuals. In Proceedings of the 3rd International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research - Measuring Behavior 2000, Nijmegen, The Netherlands, 15 - 18 August 2000. Wageningen, The Netherlands: Noldus Information Technology b.v., 2000. s. 236-237. ISBN 90-74821-34-0.
 86. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Ovlivnění "i. v. self-administration" metamfetaminu u potkanů serotonergiky a kanabinoidy. In Sborník abstrakt - 42. Psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Nakladatelství Galén, Praha, 2000. s. 139. ISBN 80-86257-09-6.
 87. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Rozdíl behaviorálních účinků po akutním a chronickém podání metamfetaminu u myší. Československá fyziologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 49, č. 4, s. 183. ISSN 1210-6313.
 88. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv 5-HT1A agonisty a antagonisty na "i.v. self-administration" metamfetaminu u potkanů. Československá fyziologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 49, č. 4, s. 177. ISSN 1210-6313.
 89. NOVÁKOVÁ, Jana a Jana VINKLEROVÁ. Změny závislosti na metamfetaminu u potkanů vlivem serotonergik a kanabinoidů. In Zborník abstraktov - Česká a Slovenská študentská vedecká konferencia, Košice, SR, 8. - 10. 11. 2000. Košice, SR: LF UPJŠ, Spolok medikov mesta Košice, SR, 2000. s. 48.
 90. NOVÁKOVÁ, Jana a Jana VINKLEROVÁ. Změny závislosti na metamfetaminu u potkanů vlivem serotonergik a kanabinoidů. In Abstrakta - 44. Studentská vědecká konference, LF MU Brno, 17. 5. 2000. Brno: LF MU Brno, 2000. s. 15-16.
 91. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. 5-HT1A/1B Receptor Function Involvement in Methamphetamine I.V. Self-administration in Rats. In A Serotonin Club/Brain Research Bulletin - Serotonin:From the Molecule to the Clinic. New Orleans, USA: Elsewier Science, 2000. s. 176.
 92. 1999

 93. MUNZAR, Patrik, Michael D. LAUFERT, Scott W. KUTKAT, Jana NOVÁKOVÁ a Steven R. GOLDBERG. Effects of various serotonin agonists, antagonists, and uptake inhibitors on the discriminative stimulus effects of methamphetamine in rats. The Journal of Pharmacology and Exper. Therapeutics. Baltimore, USA: Williams and Wilkins, 1999, roč. 291, č. 1, s. 239-50, 12 s. ISSN 0022-3565.
 94. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Fluoxetin modifikuje "self-administration" morfinu u potkanů. In 41. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha, nakladatelství Galén: PhDr. Lubomír Houdek, nakladatelství Galén, Praha, 1999. s. 77. ISBN 80-86257-04-5.
 95. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Fluoxetine influence on methamphetamine i. v. self-administration in rats. In EBPS 1999, Abstracts. Boston, MA, USA: EBPS, 1999. s. 48.
 96. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Michael W. OGLESBY. Fluoxetine modifies morphine self-administration in rats. Homeostasis. 1999, roč. 39, 3-4, s. 140-143. ISSN 0960-7560.
 97. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Model "i. v. drug self-administration" u potkanů jako metoda studia farmakologických mechanismů podílejících se na matamfetaminové závislosti. Československá fyziologie. 1999, roč. 48, č. 4, s. 163. ISSN 1210-6313.
 98. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a Farmakologický ústav. Modulating influence of serotonergics on diazepam withdrawal behavioral signs in mice. Modulating influence of serotonergics on diazepam withdrawal behavioral signs in. In Farmakologický ústav. Building International Research on Drug Abuse: Continuing Focus on Children and Youth. 1999. vyd. USA: NIDA Invest International Program of the National Institute on Drug Abuse, 1999. s. 32.
 99. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Modulation of morphine behavioral effects by fluoxetine. In Farmakologický ústav LF MU. Abstracts, 17th Anniversary - 61st Annual Scientific Meeeting, College on Problems of Drug Dependence. 1999. vyd. USA: College on Problems of Drug Dependence, 1999. s. 157.
 100. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a farmakologie. SELECTED SEROTONERGICS ATTENUATED BEHAVIOURAL SIGNS OF DIAZEPAM WITHDRAWAL DURING SOCIAL INTERACTIONS IN SINGLY-HOUSED MICE. In CD ROM Compact Disc - INABIS98. 1999. vyd. Kanada: Internet Association for Biomedical Sciences, 1999. s. 0517-532. CD ROM Compact Disc - INABIS98.
 101. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The increase in aggression upon diazepam withdrawal in mice is suppressed by pretreatment with 5-HT1B/adrenergic receptor antagonist isamoltane. Homeostasis. 1999, roč. 39, 3-4, s. 142-144. ISSN 0960-7560.
 102. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv anandamidu na "i. v. self-administration" metamfetaminu u potkanů. In Neurobiologie duševních poruch, 9. konference biologické psychiatrie. Galén. Praha: Galén, 1999. s. 289-291. ISBN 80-7262-015-0.
 103. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny příjmu metamfetaminu v modelu "i. v. self-administration" u potkanů po premedikaci fluoxetinem. In Neurobiologie duševních poruch. Galén Praha: PhDr. Lubomír Houdek, nakladatelství Galén, Praha, 1999. s. 156-158. ISBN 80-7262-015-0.
 104. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Zvýšení agresivity při vysazení diazepamu potlačuje premedikace isamoltanem (antagonista 5-HT1B receptorů). In Sborník abstrakt - 41. Psychofarmakologická konference Jeseník. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Galén, Praha, 1999. s. 139. ISBN 80-86257-04-5.
 105. 1998

 106. VINKLEROVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a R. MECHOULAM. Antiagresívní působení endogenního kanabinoidu anandamidu u myší zvyšuje inhibice zpětného vychytávání serotoninu. Československá fyziologie. 1998, roč. 47, č. 4, s. 169. ISSN 1210-6313.
 107. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Behavioural effects of 5-HT1A receptor ligands with different intrinsic activity in timid and aggresive singly-housed mice. Behav. Pharmacol. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 1998, roč. 9, č. 1, s. S84, 1 s. ISSN 0955-8810.
 108. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of serotonergics fluoxetine and ketanserine on leukocyte phagocytosis and interactions with diazepam. Physiol. Res. 1998, roč. 47, č. 3, s. 27. ISSN 0069-9463.
 109. NOVÁKOVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Eltoprazine, 5-HT1A/B receptor agonist, prevents from return to aggression in mice during withdrawal from repeated diazepam. Behavioural Pharmacology. London, UK: Lippincott Williams and Wilkins, 1998, roč. 9, č. 1, s. S68, 1 s. ISSN 0955-8810.
 110. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Fluoxetine decreases aggressivity in mice and inhibits anxiety increased by diazepam withdrawal. In Sborník abstrakt - 40. Psychofarmakologická konference Jeseník. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Nakladatelství Galén, Praha, 1998. s. 146.
 111. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Fluoxetine decreases aggressivity in mice and inhibits anxiety increased by diazepam withdrawal. Homeostasis. Praha: Cians, 1998, roč. 38, č. 4, s. 177-179. ISSN 0960-7560.
 112. KELLNEROVÁ, Renata, Alexandra ŠULCOVÁ a Jana NOVÁKOVÁ. In vivo modulation of leukocyte phagocytosis by drugs of different affinity to benzodiazepine receptor types. Physiol. Res. 1998, roč. 47, č. 3, s. 28P, 1 s. ISSN 0069-9463.
 113. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interactions of ketanserine, 5-HT2A/C receptor antagonist, with bahavioural and immunological effects of repeated diazepam treatment in mice. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. Springer, 1998, roč. 358, 1(Supl.2), s. R109, 1 s. ISSN 0028-1298.
 114. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Prevention of Behavioral Signs of Diazepam Withdrawal in Mice: Fluoxetine and Tiapride. In Reports of the Third United States/Central Europe Regional Meeting on Drug Dependence. NIDA, USA: NIDA invest, 1998. s. 40.
 115. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Selected serotonergics attenuated behavioural signs of diazepam withdrawal during social interactions in singly-housed mice. INTERNET- INABIS 1998 Congress <5iwc@mcmail.cis.mcmaster.ca>. Kanada: McMaster University, 1998, roč. 1.
 116. VINKLEROVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a E. FRIDE. Serotonergic effects of repeated fluoxetine treatment potentiate antiaggressive action of cannabinoid anandamide in mice. Behavioural Pharmacology. 1998, roč. 9, č. 1, s. S91, 1 s. ISSN 0955-8810.
 117. MUNZAR, Patrik, Jana NOVÁKOVÁ a Steven R. GOLDBERG. Serotonergic modulation of methamphetamine´s discriminative stimulus effects in rats. Behavioural Pharmacology. London, UK: Lippincott Williams and Wilkins, 1998, roč. 9, č. 1, s. S66, 1 s. ISSN 0955-8810.
 118. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Tiapride suppresses behavioural changes during diazepam withdrawal in aggressive mice. Homeostasis. 1998, roč. 38, č. 4, s. 182-183. ISSN 0960-7560.
 119. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Tiapride suppresses behavioural changes during diazepam withdrawal in aggressive mice. In 40. Psychofarmakologická konference Jeseník. Sborník abstrakt. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Galén, Praha, 1998. s. 172.
 120. NOVÁKOVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Zvýšení agresivity myší při vysazení opakovaného podávání diazepamu je potlačeno premedikací agonistou 5-HT1A/1B receptorů. Československá fyziologie. 1998, roč. 47, č. 4, s. 159. ISSN 1210-6313.
 121. 1997

 122. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ, Renata KELLNEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Computer analysis of video-taped agonistic behaviour in mice: effects of interferon-alfa, diazepam and naloxone. Scripta medica. Brno: LF MU, 1997, roč. 70, č. 7, s. 267. ISSN 1211-3395.
 123. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Fluoxetine prevents behavioural signs of withdrawal from diazepam in the model of anxiety in mice. In Abstract, International workshop on The Behavioural Pharmaco. Bath, UK, 1997.
 124. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Fluoxetine prevents behavioural sings of withdrawal in the model of anxiety. Behav. Pharmacol. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 1997, roč. 8, 6-7, s. 664. ISSN 0955-8810.
 125. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Changes of citalopram tranquilizing activity in mice during the repeated administration and after the withdrawal. Homeostasis. Praha: Cians, 1997, roč. 38, č. 1, s. 18-20. ISSN 0960-7560.
 126. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interactions of behavioural effects of verapamil and endogenous cannabinoid anandamide in mice. Homeostasis. 1997, roč. 38, č. 1, s. 17-18. ISSN 0960-7560.
 127. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Interakce verapamilu s behaviorálními účinky endogenního kanabinoidu anandamidu u myší. In Sborník abstrakt - 39. Psychofarmakologická konference Jeseník. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Galén, Praha, 1997. s. 122.
 128. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a Farmakologický ústav LF MU. Mice treated with the lower doses of tiapride response with the increased phagocytic activity of leukocytes. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. Springer, 1997, roč. 356, 4, Suppl.1, s. 177. ISSN 0028-1298.
 129. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ, Renata KELLNEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Počítačová analýza videozáznamu agonistického chování myší po podání interferonu-alfa, diazepamu a naloxonu. In Farmakologický ústav. Sborník abstrakt - 24. etologická konference Mikulov, 24.4. Mikulov: 24. etologická konference, 1997. s. 38.
 130. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Prevention from behavioural signs of diazepam withdrawal in mice: fluoxetine and tiapride. In Abstract book - The 3rd Regional Meeting USA/Central Europea. Brno: The 3rd Regional Meeting USA, 1997. s. 20.
 131. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv tiapridu na chování myší v modelu sociálního konfliktu. In Sborník abstrakt - 47. Farmakologické dny Košice. Košice: LF UPJŠ, Košice, 1997. s. 31.
 132. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny trankvilizačních účinků citalopramu u myší při opakovaném podávání a po vysazení. In Sborník abstrakt - 39. psychofarmakologická konference Jeseník. Jeseník: 39. Psychofarmakologická konference, 1997. s. 84.
 133. 1996

 134. VINKLEROVÁ, Jana, Jana NOVÁKOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Renata KELLNEROVÁ. Interakce behaviorálních účinků interferonu alfa a naloxonu u myší. In Sborník abstrakt. 46. Farmakologické dny Olomouc. Olomouc: LF UP, Olomouc, 1996. s. 139.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 00:09