Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. ZWINSOVÁ, Barbora, Viacheslav PETROV, Martina HRIVŇÁKOVÁ, Stanislav SMATANA, Lenka KOSEČKOVÁ MICENKOVÁ, Natálie KAZDOVÁ, Vlad POPOVICI, Roman HRSTKA, Roman ŠEFR, Beatrix BENCSIKOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Veronika BRYCHTOVÁ, Rudolf NENUTIL, Petra VÍDEŇSKÁ a Eva BUDINSKÁ. Colorectal Tumour Mucosa Microbiome Is Enriched in Oral Pathogens and Defines Three Subtypes That Correlate with Markers of Tumour Progression. Cancers. MDPI, 2021, roč. 13, č. 19, s. 1-25. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers13194799.

  2020

  1. NÁLEŽINSKÁ, Monika, Roman ŠEFR, E KREJČÍ, Josef CHOVANEC a Vuk FAIT. Metastazující in situ karcinom čípku děložního? Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2020. ISSN 0862-495X.
  2. MACHÁČKOVÁ, Táňa, Karolína TRACHTOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Lukáš FIALA, Roman ŠEFR, Igor KISS, Matej SKROVINA, Michal DOSOUDIL, Ioana BERINDAN-NEAGOE, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ a Zdeněk KALA. Tumor microRNAs Identified by Small RNA Sequencing as Potential Response Predictors in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Treated With Neoadjuvant Chemoradiotherapy. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2020, roč. 17, č. 3, s. 249-257. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20185.

  2019

  1. ZWINSOVÁ, Barbora, Veronika BRYCHTOVÁ, Martina HRIVŇÁKOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Beatric BENCSIKOVÁ, Roman ŠEFR, Rudolf NENUTIL, Petra VÍDEŇSKÁ a Eva BUDINSKÁ. Vliv mikrobiomu na vznik a vývoj kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. Ambit Media, a.s., 2019, roč. 32, č. 4, s. 261-269. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019261.

  2017

  1. FIALA, Lukáš, Ilona KOCÁKOVÁ, Radim ŠIMŮNEK, E. KREJČÍ, I. BABÁNKOVÁ a Roman ŠEFR. Carneyho trias. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 6, s. 267-272. ISSN 0035-9351.
  2. COUFAL, Oldřich, T. OSTRIZEK, P. KRSICKA, E. LZICAROVA, R. NENUTIL, M. PROCHAZKOVA, B. BENCSIKOVA, Peter GRELL a Roman ŠEFR. Focal necrosis mimicking breast cancer following coronary bypass grafting. World Journal of Surgical Oncology. London: BioMed Central, 2017, roč. 15, MAY 30, s. 1-4. ISSN 1477-7819. doi:10.1186/s12957-017-1178-4.
  3. ŠEFR, Roman, Libor NĚMEC, Radim ŠIMŮNEK a Petr KRSIČKA. HIPEC v Masarykově onkologickém ústavu. In Book of Abstracts XLI. Brněnské onkologické dny a XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2017; 30 (Suppl 1), s. 44. Brno, 2017, s. 44. ISSN 0862.495X. 2017.
  4. NĚMEC, Libor, P. FABIAN, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Roman ŠEFR a Lukáš FIALA. Maligní nádory tenkého střeva. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 96, č. 6, s. 252-259. ISSN 0035-9351.
  5. ŠEFR, Roman, L. NĚMEC, P. FABIAN a Lukáš FIALA. Smíšený adenoneuroendokrinní karcinom (MANEC) gastroinfestinálního traktu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 1, s. 41-44. ISSN 0035-9351.

  2016

  1. LOVEČEK, M., P. SKALICKÝ, M. RYSKA, R. GÜRLICH, Jan HLAVSA, F. ČEČKA, Z. KRŠKA, Z. KRŠKA, R. STRNAD, M. PETEJA, J. KLEIN, J. ŠILLER, J. ZAJAK, T. KREJČÍ, K. RUPERT, M. KOČÍK, Roman ŠEFR, m. STRAKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, R. HAVLÍK a Č. NEORAL. Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 4, s. 151-155. ISSN 0035-9351.
  2. KRSIČKA, Petr, Vuk FAIT a Roman ŠEFR. Complications of Breast Cancer Surgery. In Book of Abtracts American Austrian Foundation OMI Salzburg Medical Seminars in General Surgery. Salzburg, Austria, 16.-24.9.2016. Sborník abstrakt na CD. 2016.

  2014

  1. FIALA, Lukáš, Petr KRSIČKA, libor NĚMEC, Roman ŠEFR a Zdeněk EBER. Chirurgická léčba gastrointestinálních stromálních tumorů v Masarykově onkologickém ústavu. In Book of Abstracts XIV. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Seč, 2014. s. 9. 2014.
  2. KRSIČKA, Petr, Roman ŠEFR, Zdeněk EBER, Ondřej ZAPLETAL, Lukáš FIALA, Ilona KOCÁKOVÁ a Miloš PACAL. Chirurgická léčba jaterních metastáz po neoadjuvantní léčbě. In Book of Abstracts XIV. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Seč, 2014. s. 11. 2014.
  3. ŠEFR, Roman, Zdeněk EBER, Ilona KOCÁKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Martin ONDRÁK, Lukáš FIALA a Petr KRSIČKA. Neoadjuvantní chemobioterapie v chirurgii jaterních metastáz. In Book of Abstracts XXXVIII. Brněnské onkologicé dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 67. ISBN 978-80-86793-32-0. 2014.

  2013

  1. KRSIČKA, Petr, Roman ŠEFR, Zdeněk EBER, Ondřej ZAPLETAL, Lukáš SIROTEK, Ivo NOVOTNÝ a Miloš PACAL. Náhlé příhody břišní v onkochirurgii. In Book of Abstracts XIII. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stan. Čárského, DrSc. Senec, 2013, s. 46. 2013.
  2. ŠEFR, Roman, Zdeněk EBER, Martin ONDRÁK, Ivo NOVOTNÝ, Miloš PACAL a Petr KRSIČKA. NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ V ONKOCHIRURGII. In Book of Abstracts XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013, s. 160. ISBN 978-80-904596-9-4. 2013.
  3. SVOBODA, Marek, Ilona KOCÁKOVÁ, Pavel FABIAN, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Lenka SLAMOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lukáš SIROTEK, Roman ŠEFR, Zdeněk EBER, Jaroslav STANÍČEK, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Neoadjuvantní chemoradioterapie v léčbě lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta: výsledky z jednoho centra. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
  4. EBER, Zdeněk, Roman ŠEFR, Martin ONDRÁK, Petr KRSIČKA a Ondřej ZAPLETAL. Neoadjuvantní konkomitantní radiochemoterapie v léčbě karcinomu rekta. In Book of Abstracts XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013, s. 68. ISBN 978-80-904596-9-4. 2013.

  2012

  1. ŠEFR, Roman, Martin ONDRÁK, Petr KRSIČKA, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Radek LAKOMÝ a Marek SVOBODA. Liposarcoma Retroperitonei Permagnum. Klin Onkol 2012, 25(4), 306 - 306. ISSN: 0862-495X. 2012.
  2. NĚMEC, Libor, Beatrix BENCSIKOVÁ, Roman ŠEFR, Ondřej ZAPLETAL a Petr KRSIČKA. Management léčby karcinomu žaludku. In Book of Abstracts XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2012, s. 116. ISBN 978-80-86793-23-8. 2012.
  3. EBER, Zdeněk, Roman ŠEFR, Martin ONDRÁK, Petr KRSIČKA a Jaroslav TVARŮŽEK. Možnosti miniinvazivních metod v chirurgické terapii karcinomu rekta. In Book of Abstracts XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2012, s. 120. ISBN 978-80-86793-23-8. 2012.
  4. ZAPLETAL, Ondřej, Zdeněk EBER, Petr KRSIČKA, Roman ŠEFR a Eva LŽIČAŘOVÁ. Multiple Invagination of the Jejunum in a Patient with Peutz-Jeghers Syndrome. In Book of Abstracts Pelhřimovský chirurgický den 2012. Pelhřimov, 2012., s. 2. 2012.

  2011

  1. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.

  2008

  1. SVOBODA, Miroslav, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Roman ŠEFR, Irena VRTKOVÁ, Ilona KOCÁKOVÁ, Boris TICHÝ a Josef DVOŘÁK. Micro-RNAs miR125b and miR137 are frequently upregulated in response to capecitabine chemoradiotherapy of rectal cancer. International Journal of Oncology. Athens, Greece: International Center for Cancer Research, 2008, roč. 33, č. 3, s. 541-547. ISSN 1019-6439.
  2. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman ŠEFR, Martin ONDRÁK, Barbora GARAJOVÁ a Filip MAREK. Případy prudkého krvácení u onkologicky nemocných se solidními nádory malé pánve. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno, 2008. s. 165-166. ISBN 978-80-86793-11-5.
  3. PENKA, Igor, Zdeněk KAPLAN, Roman ŠEFR, Lukáš SIROTEK, Zdeněk EBER a Martin ONDRÁK. Use of Radiofrequency Ablation in the Treatment of Malignant Liver Lesions. Hepato-Gastroenterology. 2008, roč. 55, č. 4, s. 562-567. ISSN 0172-6390.
  4. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Pavel ŠLAMPA, Roman ŠEFR, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Výsledky 4-letého sledování po neoadjuvatní chemorádioterapii s kapecitabinem u lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta. In XXXII. Brněnské Onkologické Dny. XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. vyd. Brno: Masarykuv Onkologický Ústav, Brno, 2008. s. 323-325.

  2007

  1. GARAJOVÁ, Ingrid, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Eva KREJČÍ, Ilona KOCÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Roman ŠEFR a Rostislav VYZULA. DNA microarray analysis of locally advanced rectal adenocarcinomas: prediction of sensitivity to neoadjuvant chemoradiotherapy. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Sborník příspěvků. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007. s. 24-24. ISBN 978-80-244-1824-7.
  2. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007. s. 29-29. ISBN 978-80-244-1677-9.
  3. GARAJOVÁ, Ingrid, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Eva KREJČÍ, Ilona KOCÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Roman ŠEFR a Rostislav VYZULA. Využití DNA čipů k predikci odpovědi na neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta. In XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. 2007. vyd. FN USA, Brno: FN USA, Brno, 2007. s. 23-23.
  4. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem. In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007. s. 53.

  2006

  1. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Z. JECH, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Pilotní studie identifikace prognostických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem analýzou profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 402-407. ISSN 0862-495X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 23:52