Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. CHIVU, Alina, Simona A PASCAL, Alena DAMBORSKÁ a Miralena I TOMESCU. EEG Microstates in Mood and Anxiety Disorders: A Meta-analysis. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, 2024, s. 1-12. ISSN 0896-0267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10548-023-00999-0.
  2. KOENIG, Thomas, Sarah DIEZIG, Sahana N KALBURGI, Elena ANTONOVA, Fiorenzo ARTONI, Lucie BRECHET, Juliane BRITZ, Pierpaolo CROCE, Anna CUSTO, Alena DAMBORSKÁ, Camila DEOLINDO, Markus HEINRICHS, Tobias KLEINERT, Zhen LIANG, Michael M MURPHY, Kyle NASH, Chystopher NEHANIV, Bastian SCHILLER, Una SMAILOVIC, Povilas TARAILIS, Miralena I TOMESCU, Eren TOPLUTAS, Federica VELLANTE, Anthony ZANESCO, Filippo ZAPPASODI, Qihong ZOU a Christoph M MICHEL. EEG-Meta-Microstates: Towards a more objective use of resting-state EEG microstate findings across studies. BRAIN TOPOGRAPHY. UNITED STATES: SPRINGER, 2024, s. 1-14. ISSN 0896-0267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10548-023-00993-6.
  3. RADIMECKÁ, Monika, Adéla LÁTALOVÁ, Martin LAMOŠ, Martin JÁNI, Patrik BARTYS, Alena DAMBORSKÁ, Pavel THEINER a Pavla LINHARTOVÁ. Facial emotion processing in patients with borderline personality disorder as compared with healthy controls: an fMRI and ECG study. BORDERLINE PERSONALITY DISORDER AND EMOTION DYSREGULATION. London: BMC, 2024, roč. 11, č. 1, s. 1-14. ISSN 2051-6673. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s40479-024-00245-4.

  2023

  1. TRENADO, Carlos, Ignacio MENDEZ-BALBUENA, Alena DAMBORSKÁ, Amir HUSSAIN, Mufti MAHMUD a Mohammad R DALIRI. Editorial: The new frontier in brain network physiology: from temporal dynamics to the principles of integration in physiological brain networks. In Frontiers in Computational Neuroscience. FRONTIERS MEDIA SAAVENUE DU TRIBUNAL FEDERAL 34, LAUSANNE CH-1015, SWITZERLAND, 2023, s. 1242834. ISSN 1662-5188. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fncom.2023.1242834.
  2. DAMBORSKÁ, Alena. EEG microstates in affective disorders. In Workshop on Brain Microstates, CEITEC MUNI Brno. 2023.
  3. DAMBORSKÁ, Alena. Fyziologický smutek versus deprese. In XX. celostátní konference Biologické psychiatrie, Luhačovice. 2023.
  4. LÁTALOVÁ, Adéla, Monika RADIMECKÁ, Martin LAMOŠ, Martin JÁNI, Alena DAMBORSKÁ, Pavel THEINER, Eliška BARTEČKOVÁ, Patrik BARTYS, Helena VLČKOVÁ, Katarína ŠKOLIAKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Pavla LINHARTOVÁ. Neural correlates of social exclusion and overinclusion in patients with borderline personality disorder: an fMRI study. BORDERLINE PERSONALITY DISORDER AND EMOTION DYSREGULATION. LONDON: BMC, 2023, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2051-6673. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s40479-023-00240-1.
  5. DAMBORSKÁ, Alena. Study of human brain functions using intracerebral and high-density scalp electroencephalography. In Seminář, Ústav počítačových systémů FIT VUT Brno. 2023.

  2022

  1. DAMBORSKÁ, Alena a Aamir, Saeed MALIK. DEtection of abnormalities uncovering signs of early STAge stress (DESTA project). In Brno Neuroscience Conferrence 12.5.2022 Brno. 2022.
  2. DAMBORSKÁ, Alena. EEG u afektivních poruch. In PRAVIDELNÁ VĚDECKÁ SCHŮZE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. 2022.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Tomáš SVĚRÁK, Martin LAMOŠ a Pavla LINHARTOVÁ. Functional brain microstates in patients with borderline personality disorder. In 50 Years of Microstates, 31 August 2022 – 3 September 2022, Bern. 2022.
  4. HORÁČEK, Michal, Eliška BARTEČKOVÁ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker při léčbě deprese. In 68. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE 21. - 22. října 2022, Congress Centre Pardubice. 2022.
  5. DAMBORSKÁ, Alena, Tomáš SVĚRÁK, Martin LAMOŠ a Pavla LINHARTOVÁ. Funkční mozkové mikrostavy u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In XIV. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2022.
  6. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK, Alena DAMBORSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Jan KUČERA, Jana KUČEROVÁ a Julie DOBROVOLNÁ. Osteocalcin levels decrease during the treatment of an acute depressive episode. Frontiers in Psychiatry. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, August 2022, s. 1-8. ISSN 1664-0640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2022.893012.
  7. HANÁKOVÁ, Lenka a Alena DAMBORSKÁ. Protrahovaná intoxikace paroxetinem - kazuistika. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference v Mariánských Lázních, online. 2022.
  8. DAMBORSKÁ, Alena, Radek MAREČEK, Martin LAMOŠ, Martina BOČKOVÁ, Barbora DEUTSCHOVÁ, Marek BALÁŽ a Ivan REKTOR. Subkortiko-kortikální funkční vztahy lidského mozku během kognitivní zátěže. In 68. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE 21. - 22. října 2022, Congress Centre Pardubice. 2022.

  2021

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ, Christoph M. MICHEL a Maria RUBEGA. Alterace efektivní konektivity pravé amygdaly u deprese. In 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2021.
  2. HORÁČEK, Michal, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker při farmakoterapii deprese. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Praha. 2021.
  3. DAMBORSKÁ, Šárka, Eliška HONZÍRKOVÁ, Michal HORÁČEK, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker v elektrokonvulzivní léčbě afektivních poruch. In 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2021.
  4. HORÁČEK, Michal, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker v léčbě afektivních poruch. In 19. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí Luhačovice. 2021.
  5. DAMBORSKÁ, Alena, Martin LAMOŠ, Denis BRUNET, Serge VULLIEMOZ, Martina BOČKOVÁ, Barbora DEUTSCHOVÁ, Marek BALÁŽ a Ivan REKTOR. Mezifrekvenční vazba mezi elektrofyziologickou aktivitou lidského subthalamického jádra a mozkové kůry v exekutivně náročném oddball úkolu. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Praha. 2021.
  6. KUTÝ, Jiří, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Tomáš SVĚRÁK a Alena DAMBORSKÁ. Neural correlates of social exclusion in borderline personality disorder. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Praha. 2021.
  7. DAMBORSKÁ, Alena, Martin LAMOŠ, D. BRUNET, S. VULLIEMOZ, Martina BOČKOVÁ, Barbora DEUTSCHOVÁ, Marek BALÁŽ a Ivan REKTOR. Resting-State Phase-Amplitude Coupling Between the Human Subthalamic Nucleus and Cortical Activity: A Simultaneous Intracranial and Scalp EEG Study. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, 2021, roč. 34, č. 3, s. 272-282. ISSN 0896-0267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10548-021-00822-8.

  2020

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ, Christoph M. MICHEL a Maria RUBEGA. Altered directed functional connectivity of the right amygdala in depression: high-density EEG study. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-61264-z.
  2. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ, Marek DOSTÁL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Alena DAMBORSKÁ a Petra ŠTROCHOLCOVÁ. Morfologie Corpus Callosum a klinický stav u pacientů s depresivní poruchou. In Změny klimatu v české psychiatrii: Sborník příspěvků XIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP 2020. 2020.

  2019

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Camille PIGUET, Jean-Michel AUBRY, Alexandre G. DAYER, Christoph M. MICHEL a Cristina BERCHIO. Altered Electroencephalographic Resting-State Large-Scale Brain Network Dynamics in Euthymic Bipolar Disorder Patients. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2019, roč. 10, NOV 15 2019, s. 1-10. ISSN 1664-0640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00826.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Maria RUBEGA, Richard BARTEČEK, Dominik DROBISZ, Eliška HONZÍRKOVÁ a Christoph MICHEL. Asymmetric effective brain connectivity in depression during rest: analysis of high-density electroencephalography. In 14th Alpine Brain Imaging Meeting, Champéry. 2019.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Maria RUBEGA, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Asymmetry of effective connectivity during resting conditions in major depressive disorder:analysis on high-density EEG. In 27th European congress of Psychiatry, Varšava, Polsko. 2019.
  4. LAMOŠ, Martin, Martina BOČKOVÁ, Petr KLIMEŠ, Alena DAMBORSKÁ, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. Deep brain stimulation of subthalamic nucleus: EEG microstates analysis. In 25th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. 2019.
  5. DROBISZ, Dominik a Alena DAMBORSKÁ. Deep brain stimulation targets for treating depression. BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 359, Feb 2019, s. 266-273. ISSN 0166-4328. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2018.11.004.
  6. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ a Christoph MICHEL. Eeg klidová dynamika rozsáhlých mozkových sítí koreluje s depresivní symptomatologií. In Sborník abstrakt 66. Český a Slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Brno, 2019, p56. 2019.
  7. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena, I. TOMESCU, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ a Christoph M. MICHEL. EEG Resting-State Large-Scale Brain Network Dynamics Are Related to Depressive Symptoms. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2019, roč. 10, č. 548, s. 1-10. ISSN 1664-0640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00548.
  8. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Electrophysiological brain abnormalities in depression: microstate analysis on resting high-density EEG. In 3rd International Brain Stimulation Conference, Vancouver, Canada. 2019.
  9. KUTÝ, Jiří, Alena DAMBORSKÁ, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrophysiological correlates of proactive and reactive inhibitions in a modified go/nogo task. In 18. Česko-Slovenský Psychiatrický sjezd, Brno, 2019, p42-43. 2019.
  10. KUTÝ, Jiří, Alena DAMBORSKÁ, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrophysiological correlates of proactive and reactive inhibitions in a modified go/nogo task. In 18. Česko-Slovenský Psychiatrický sjezd, Brno. 2019.
  11. LAMOŠ, Martin, Martina BOČKOVÁ, Petr KLIMEŠ, Alena DAMBORSKÁ, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. STN DBS in Parkinson’s disease: EEG microstates analysis. In Clinical Neurophysiology, 130(7): Abstracts of 17th European Congress of Clinical Neurophysiology, Warsaw, (Poland) e56-e57. 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2019.04.423.
  12. DAMBORSKÁ, Alena. Zpráva z výzkumného pobytu ve Švýcarsku. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2019, roč. 115, č. 4, s. 193-194. ISSN 1212-0383.

  2018

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Abnormalities in brain electric microstates in depression: microstate analysis on high-density EEG in resting conditions. In 6th biennial conference on Resting-state and Brain connectivity, Montreal, Canada. 2018.
  2. LAMOŠ, Martin, Martina BOČKOVÁ, Petr KLIMEŠ, Alena DAMBORSKÁ, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. Analýza EEG mikrostavů u pacientů s hlubokou mozkovou stimulací subthalamického jádra. In 65. Slovenský a český sjezd klinické neurofyziologie, Martin, Slovensko. 2018.
  3. LAMOŠ, Martin, Martina BOČKOVÁ, Petr KLIMEŠ, Alena DAMBORSKÁ, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. Diversity of motor-cognitive performance in patients treated by STN DBS. In International Pharmaco-EEG Society, 21-25 Nov 2018 Zurich, Neuropsychobiology, 77 (3), p137-138, FC11. 2018.
  4. LAMOŠ, Martin, Martina BOČKOVÁ, Petr KLIMEŠ, Alena DAMBORSKÁ, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. EEG Microstates in patients treated by STN DBS. In 6th biennial conference on Resting-state and Brain Connectivity, Montreal (Canada), 2018. 2018.
  5. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena Ioana TOMESCU, Richard BARTEČEK, Dominik DROBISZ, Eliška HONZÍRKOVÁ a Christoph Martin MICHEL. Electrophysiological brain abnormities in major depressive disorder: microstate analysis on high-density EEG in resting condition. In 13th Alpine Brain Imaging Meeting, Champéry, Schwitzerland. 2018.
  6. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph MICHEL. Elektrofyziologie klidového stavu u depresivní poruchy: analýza mozkových mikrostavů. In 65. Slovenský a český sjezd klinické neurofyziologie, Martin, Slovensko. 2018.
  7. KUTÝ, Jiří, Alena DAMBORSKÁ, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Evokovaná odpověď v Go/NoGo úkolu u hraničního typu emočně-nestabilní poruchy osobnosti. In 65. Slovenský a český sjezd klinické neurofyziologie, Martin, Slovensko. 2018.

  2017

  1. CERDEIRA LUDOVICO, Ines a Alena DAMBORSKÁ. Deep Brain Stimulation in Parkinson’s Disease: Overview and Complications. Activitas Nervosa Superior. Cham: Springer International Publishing, 2017, roč. 59, č. 1, s. 4-11. ISSN 1802-9698. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s41470-017-0003-2.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena Ioana TOMESCU, Richard BARTEČEK, Eliška HONZÍRKOVÁ, Dominik DROBISZ a Christoph Martin MICHEL. Electrophysiological correlates of functional brain abnormities in major depressive disorder: microstate analysis on high-density EEG in resting conditions. In 3rd International Conference on Basic and Clinical Multimodal Imaging, Bern, Switzerland. 2017.
  3. GOMES, Joao a Alena DAMBORSKÁ. Event-Related Potentials as Biomarkers of Mild Traumatic Brain Injury. Activitas Nervosa Superior. Springer, 2017, roč. 59, 3-4, s. 87-90. ISSN 2510-2788.
  4. KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Baris TURAK a Jacques LOUVEL. Evoked potentials in final epoch of self-initiated hand movement: A study in patients with depth electrodes. International Journal of Psychophysiology. AMSTERDAM: Elsevier Science, 2017, roč. 117, July, s. 119-125. ISSN 0167-8760. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2017.05.004.
  5. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Alena DAMBORSKÁ, Martin LAMOŠ, Michal MIKL, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Neural correlates of Behavioral inhibition in healthy people and in patients with borderline personality disorder and ADHD. In European Psychiatry, 41, S346-S347. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.02.316.
  6. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.

  2016

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Christoph MICHEL, Marek BALÁŽ, Ivan REKTOR a Serge VULLIÉMOZ. Dynamics of Local Field Potential Power of Subthalamic Nucleus in Relation to Scalp Recorded Electrical Activity of Resting Human Brain. In ESCAN 3rd conference, Porto 2016. 2016.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Martina KOLÁŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Elektrofyziologické koreláty impulzivity v Go/NoGo úkolu. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS. 2016.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Martina KOLÁŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Evokovaná odpověď v Go/NoGo úkolu ve vztahu k impulzivitě. In 63. Společný sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2016.
  4. LINHARTOVÁ, Pavla, Alena DAMBORSKÁ, Martin LAMOŠ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Měření elektrofyziologických korelátů behaviorální inhibice. In 63. společný sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2016.
  5. DAMBORSKÁ, Alena, Robert ROMAN, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2016, roč. 127, č. 2, s. 1297-1306. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2015.08.014.
  6. KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Robert ROMAN, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. Primární motorická kůra je aktivována během nemotorické kognitivní úlohy: kazuistika pacienta vyšetřeného intracerebrálními elektrodami. In XIII. Sympozium praktické neurologie, Brno. 2016. ISBN 978-80-7471-151-0.
  7. KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Robert ROMAN, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2016, roč. 127, č. 2, s. 1547-1550. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2015.11.049.

  2015

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Christoph MICHEL, Marek BALÁŽ, Ivan REKTOR a Serge VULLIÉMOZ. Local field potential power of subthalamic nucleus in human brain is not related to scalp EEG topography dynamics in rest. In The 15th European Congress on Clinical Neurophysiology. 2015.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Robert ROMAN, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Mentální procesy následující po provedení volního pohybu během vizuálního oddball úkolu - intracerebrální studie. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
  3. DAMBORSKÁ, Alena. Prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences & St. Elisabeth University College of Health and Social Work, 2015, roč. 57, č. 3, s. 83. ISSN 1337-933X.
  4. DAMBORSKÁ, Alena. Vzpomínka na významného brněnského neurofyziologa profesora Miloslava Kukletu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 111, č. 4, s. 203. ISSN 1212-0383.

  2014

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evokované potenciály vyvolané po správné odpovědi ve vizuálním oddball úkolu. In 90. Fyziologické dni, Bratislava, Slovensko. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.
  2. SVĚTLÁK, Miroslav, Robert ROMAN, Radko OBEREIGNERŮ a Alena DAMBORSKÁ. Jak se cítíte „teď a tady“? Neuronální pozadí emočního uvědomění. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. 132-141. ISSN 1802-3983.
  3. ROMAN, Robert, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. Neurofyziologie obranného chování. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 110, č. 2, s. 96-104. ISSN 1212-0383.
  4. KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. The non-target stimuli of the oddball task activate loci in the primary motor cortex: a case study of a patient with depth electrodes. In International C.I.A.N.S. Conference 2014 March 28-30, 2014 Venice, Italy. 2014. ISSN 1337-933X.

  2013

  1. SVĚTLÁK, Miroslav, Radek HODOVAL, Alena DAMBORSKÁ, Milan PILÁT, Robert ROMAN, Michal ČERNÍK, Radko OBEREIGNERŮ a Petr BOB. Emoční reakce vyvolaná textovými zdravotními varováními na obalech tabákových výrobků u dětí staršího školního věku a adolescentů. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 2, s. 78-91. ISSN 0069-2328.
  2. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, Ivan REKTOR, Pavel JURÁK, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution. Hippocampus. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 12, s. 1337-1344. ISSN 1050-9631. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/hipo.22173.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Post-movement ERPs elicited during target variant of visual oddball task. In International Conference on Basic and Clinical Multimodal Imaging (BaCI 2013). 2013.
  4. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Robert ROMAN, Stanislav JEŽEK, Alena DAMBORSKÁ, Jan CHLÁDEK, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Stress-Induced Alterations of Left-Right Electrodermal Activity Coupling Indexed by Pointwise Transinformation. Physiological Research. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, 2013, roč. 62, č. 6, s. 711-719. ISSN 0862-8408.

  2012

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Cooperation of remote brain regions during target variant of visual oddball task. In What does human intra-cerebral recording tell us about emotions?, Geneva, Switzerland. 2012.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Eva JANOUŠOVÁ, Jan CHLÁDEK a Miloslav KUKLETA. Late divergence of target and nontarget ERPs in a visual oddball task. Physiological Research. Praha: Akademie věd ČR, 2012, roč. 61, č. 3, s. 307-318. ISSN 0862-8408.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Eva JANOUŠOVÁ, Jan CHLÁDEK a Miloslav KUKLETA. P-3 like wave occurs in diverse contexts of the target and nontarget ERPs elicited in human brain during visual oddball task. In 1st Conference of the European Society fo Cognitive and Affective Neursoscience, Marseille, France. 2012.
  4. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Synchronized activation of frontal and temporal regions during target variant of visual oddball task. In International C.I.A.N.S Conference 2012, Stará Lesná, Slovakia. 2012. ISSN 1337-933X.

  2011

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z fyziologie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.

  2010

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Mental couting is reflected in the event related brain potentials of the temporal lobe. 2010.
  2. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8.

  2009

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebral P3 wave in relation to the movement in a visual oddball task. In 15th International Congress on Event-Related Potentials of the Brain - Bloomington (USA), p.85. 2009.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebral visual P3-like potential of the human brain is a heterogeneous phenomenon. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 51(1-2): Proceeding of 21st International C.I.A.N.S conference, Praha (ČR), 2009, p88-89. 2009. ISSN 1337-933X.
  3. VILHENA, E., D. MENDONCA, I. PAIVA, H. RODRIGUES a Alena DAMBORSKÁ. Sequential analysis of the ERP 300 in young adults. In Clinical Neurophysiology, 2009, 120(4): Proceeding of the XLV Annual Meeting of the Spanish Society of Clinical Neurophysiology, Toldo (Spain), 16 - 18 October 2007, e133. 2009.
  4. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Temporal charakteristics of intracerebral P3 wave in a visual oddball task. In Physiological research, 58(3), Proceeding of Czech and Slovak Physiological Societies, 85. Fyziologické dny, Praha (ČR), 2009, P5. 2009. ISSN 0862-8408.

  2008

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Okamžik rozchodu event-related potenciálů v terčové a neterčové odpovědi visuálního oddball paradigmatu. In 52. Studentská vědecká konference. Brno, 2008, s. 49-49.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. The divergence points of target and non- target event - related potentials exhibiting identical initial course in visual oddball task. In Activitas Nervosa Superior, 50(3): Conference abstracts of 20th International C.I.A.N.S Conference, Smolenice (Slovensko), 2008, P67. ISSN 1802-9698. 2008. ISSN 1802-9698.

  2007

  1. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská Fakulta, 2007, 108 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z Fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská fakulta Brno, 2007, 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.

  2006

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Correlation between stimulus-response intervals and peak amplitude latencies of visual P3 Waves. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 165-168. ISSN 0960-7560.

  2004

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL- KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004, 82 s. Masarykova universita v Brně -LF, 2. vyd. ISBN 80-210-3486-6.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004, 82 s. ISBN 80-210-3486-6.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Variability of peak amplitude latencies of the visual P3 wave obtained in averaging the sweeps with equal stimulus-response intervals. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2004, roč. 43/2004, 2/2004, s. 63-65. ISSN 0960-7560.

  2003

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Časové charakteristiky P3 vln tvaru U registrovaných intracerebrálními elektrodami. In XXXIX. Medzioborová konferencia o experimentálnom a klinickom štúdiu vyšších nervových funkcií. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2003, s. 8.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Časové charakteristiky P3 vln "U" tvaru registrovaných intracerebrálními elektrodami u lidí. In 50. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 1. na CD. Brno: Neurologická klinika LF MU a FN Brno, 2003, s. 3. ISBN 80-86607-07-0.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Temporal characteristics of U-shaped P-3 waves registered with intracerebral electrodes in humans. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2003, roč. 42/2003, 5/2003, s. 213-215. ISSN 0960-7560.

  2001

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 78 s. Masarykova univerzita v Brně, 1. vyd. ISBN 80-210-2654-5.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 78 s. ISBN 80-210-2654-5.
  3. MARTINS DA SILVA, A. a Alena DAMBORSKÁ. Novas Fronteiras de Interaccao Sono - Epilepsia. In Vigilia - Sueno. 2001. vyd. Vigilia - Sueno, 2001, s. 64 -66. 13 (1).
  4. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. P3 waveform in oddball paradigm can be time locked to target stimulus or the motor response. Homeostasis. Praha: Cians, 2001, roč. 41, 3-4, s. 115-117. ISSN 0960-7560.
  5. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Steep U-shaped EEG potentials preceding the movement in oddball paradigm: Their role in movement triggering. Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, 2001, roč. 2001, č. 41, s. 60-63. ISSN 0960-7560.

  2000

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Michal DUFEK, P. JURÁK a Miloslav KUKLETA. Electrophysiological changes preceding voluntary movement in epileptic patients recorded with depth electrodes. Homeostasis. Praha: CIANS, 2000, roč. 40, 3-4, s. 99-101. ISSN 0960-7560.

  1999

  1. AL-KUBATI, Mohamed, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ a Jan PEŇÁZ. Physiology practicals. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 1999, 103 s. Lékařská fakulta MU. ISBN 80-210-2160-8ED.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2024 03:50