Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. GLÉZL, Róbert a Zdeněk HODIS. How does the LED strip change color. In Olympiáda techniky Plzeň 2021. 2022.
  2. GLÉZL, Róbert a Zdeněk HODIS. How does the LED strip change color. In Prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.; Mgr. Jan Krotký, Ph.D. Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2021. první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 7-8. ISBN 978-80-261-1091-0.
  3. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK a Libuše VODOVÁ. Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika. Brno: Masarykova univerzita,, 2022. ISBN 978-80-280-0279-4.
  4. PICKA, Karel, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Zdeněk HODIS. Teachers’ experience with digital games in Czech primary schools. Entertainment Computing. Elsevier B.V., 2022, roč. 42, article number 100483, s. 1-10. ISSN 1875-9521. doi:10.1016/j.entcom.2022.100483.

  2021

  1. ŠMÍD, Josef a Zdeněk HODIS. Virtuální realita a její využití na ZŠ. In Olympiáda techniky Plzeň 2021. 2021.
  2. ŠMÍD, Josef a Zdeněk HODIS. Virtuální realita a její využití na ZŠ. In Olympiáda techniky Plzeň 2021. 2021.
  3. KNOPP, Jakub a Zdeněk HODIS. 3D tištěné puzzle se skenovatelným QR kódem. In Olympiáda techniky Plzeň 2021. 2021.
  4. KNOPP, Jakub a Zdeněk HODIS. 3D tištěné puzzle se skenovatelným QR kódem. In Olympiáda techniky Plzeň 2021. 2021.

  2020

  1. ŠMÍD, Josef a Zdeněk HODIS. Postprocessing 3D výtisků. In Olympiáda techniky Plzeň 2020. 2020.
  2. ŠMÍD, Josef a Zdeněk HODIS. Postprocessing 3D výtisků. In Olympiáda techniky Plzeň 2020. 2020.
  3. ŘEHOŘOVÁ, Jitka, Zdeněk HODIS a Petr VYBÍRAL. Realizace interiérového designu na 2.stupni ZŠ v rámci polytechnických výukových programů. 2020.
  4. KNOPP, Jakub a Zdeněk HODIS. Výukové projekty se zaměřením na opětovné využití jednorázových plastů při výuce pracovních činností na ZŠ. In Olympiáda techniky Plzeň 2020. 2020.
  5. KNOPP, Jakub a Zdeněk HODIS. Výukové projekty se zaměřením na opětovné využití jednorázových plastů při výuce pracovních činností na ZŠ. 2020.

  2018

  1. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Didaktika informačních technologií pro 1. stupeň ZŠ. 2018. 87 s.
  2. HODIS, Zdeněk. Strukturní stabilita a difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 s. ISBN 978-80-210-8934-1.
  3. HODIS, Zdeněk. Strukturní stabilita a difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 s. ISBN 978-80-210-8934-1.
  4. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 160 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 2. ISBN 978-80-210-9014-9.
  5. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.

  2017

  1. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Výuka technického kreslení na ZŠ s využitím učebních pomůcek. In Kamila Hasilová, Pavla Macháčková a Karolína Holubová. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-419-5.

  2016

  1. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Konstrukční stavebnice v praktických činnostech a ve fyzice na ZŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2016, roč. 9, 1/2016, s. 90-96. ISSN 1805-8949. doi:10.5507/tvv.2016.012.
  2. HRBÁČEK, Jiří, Zdeněk HODIS a Petr VYBÍRAL. Noc vědců v technickém muzeu Brno. Masarykova univerzita, 2016.
  3. HODIS, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Petr VYBÍRAL. Podpora technického vzdělávání na základních školách v České republice. In Magda Kotková - doc. dr. René Drtina, Ph.D. - Ing. Jan Chromý, Ph.D. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů MVVTP 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 48-52. ISBN 978-80-7435-641-4.
  4. HODIS, Zdeněk a Sylva VINKLOVÁ. Prostorová představivost v technické grafice. In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2016. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-460-7.
  5. VINKLOVÁ, Sylva, Marie BORKOVCOVÁ a Zdeněk HODIS. Vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů potravy - hmyz jako potravina v podmínkách České republiky. In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2016. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-460-7.
  6. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS a Jiří HRBÁČEK. 3D grafika v přípravě učitelů a ve výuce žáků základních škol. In Magda Kotková - doc. dr. René Drtina, Ph.D. - Ing. Jan Chromý, Ph.D. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů MVVTP 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 25-28. ISBN 978-80-7435-641-4.

  2015

  1. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK a Martin KUČERA. CAD a vizualizace ve výuce technické grafiky. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 1-7. ISBN 978-80-7231-995-4.
  2. DOSEDLA, Martin, Petr VYBÍRAL a Zdeněk HODIS. Informační věda ve vzdělávání učitelů. In Erasmus+ teaching mobility Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2015.
  3. DOSEDLA, Martin, Petr VYBÍRAL a Zdeněk HODIS. New technologies in education. In Erasmus+ teaching mobility Univesity of Patras, Greece. 2015.
  4. HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK a Sylva VINKLOVÁ. Učební pomůcky ve výuce technické grafiky. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2015, roč. 8, 1/2015, s. 125-131. ISSN 1805-8949.
  5. HODIS, Zdeněk, Sylva VINKLOVÁ a Jiří HRBÁČEK. Využití CAD systémů při výuce technického kreslení. In Jiřina Novotná. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 95-100. ISBN 978-80-210-8143-7.
  6. HODIS, Zdeněk, Sylva VINKLOVÁ a Jiří HRBÁČEK. Využití CAD systémů při výuce technického kreslení. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.

  2014

  1. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS a Martin DOSEDLA. ICT IN TECHNICAL SUBJECTS. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2014, roč. 1/2014, č. 3, s. 5-16. ISSN 1805-3726.
  2. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS, Robin HORÁK a Jiří STRACH. ROBOTIC SYSTEMS IN TECHNICAL EDUCATION. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 93-98. ISBN 978-80-7464-561-7.
  3. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS, Robin HORÁK a Jiří STRACH. ROBOTIC SYSTEMS IN TECHNICAL EDUCATION. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2014.
  4. HODIS, Zdeněk a Jiří HRBÁČEK. Technika a praktické činnosti na ZŠ. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-8. ISBN 978-80-7231-958-9.
  5. VYBÍRAL, Petr a Zdeněk HODIS. Vybrané aspekty seniorů při práci s ICT. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2014“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2014. vyd. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2014. s. 427-430. ISBN 978-80-86768-89-2.
  6. HODIS, Zdeněk a Jiří HRBÁČEK. Výuka CAD v oboru učitelství pro střední školy. In René Drtina a Magda Kotková. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů MVVTP 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 39-42. ISBN 978-80-7435-384-0.
  7. HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA a Sylva VINKLOVÁ. Výuka technické grafiky s využitím výpočetní techniky na ZŠ. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2014“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2014. vyd. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2014. s. 188-191. ISBN 978-80-86768-89-2.
  8. HODIS, Zdeněk a Jiří HRBÁČEK. Výuka technické grafiky s využitím výpočetní techniky na ZŠ. In Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2014“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2014.
  9. HRBÁČEK, Jiří, Zdeněk HODIS a Martin KUČERA. ZKUŠENOSTI S VÝUKOU STAVBY A PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ NA ZŠ. In Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. a Mgr. Jan Krotký. Olympiáda techniky Plzeň 2014. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 8-13. ISBN 978-80-261-0372-1.
  10. HRBÁČEK, Jiří, Zdeněk HODIS a Martin KUČERA. ZKUŠENOSTI S VÝUKOU STAVBY A PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ NA ZŠ. In Olympiáda techniky Plzeň 2014. 2014.

  2013

  1. LOKAJÍČEK, Jan a Zdeněk HODIS. Damašková ocel v učňovském školství. In Jiří Hrbáček. 6. ročník mezinárodní konference - Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-210-6402-7.
  2. HODIS, Zdeněk, Martin KUČERA a Jiří HRBÁČEK. Grafická komunikace a technické kreslení. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-8. ISBN 978-80-7231-923-7.
  3. HODIS, Zdeněk. Grafická komunikace a technické kreslení. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. 2013.
  4. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS a Martin DOSEDLA. ICT in technical subjects. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. first, 2013. Ostrava: University of Ostrava, 2013. s. 103-111. ISBN 978-80-7464-324-8.
  5. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Petr VYBÍRAL a Martin DOSEDLA. Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2013. s. 80-83. ISBN 978-80-86768-52-6.
  6. HODIS, Zdeněk. Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2013.

  2012

  1. HODIS, Zdeněk, Ladislav ČELKO, Lenka KLAKŮRKOVÁ a Karel SLÁMEČKA. Atlas of Materials Structures - Educational Software. Technológia vzdelavania. 2012, XX. Ročník, 2/2012, s. 3-7. ISSN 1335-003X.
  2. HODIS, Zdeněk a Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály. JTIE - Journal of Technology and Information Education. 2012, roč. 2012/4, č. 2, s. 67-69. ISSN 1803-537X.
  3. HODIS, Zdeněk a Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály. In Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP. Nitra: GARMOND Nitra, 2012. s. 75-79. ISBN 978-80-558-0072-1.
  4. HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky. Technika a vzdelávanie. 2012, roč. 2012/1, č. 2, s. 45-47. ISSN 1338-9742.
  5. HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky a konstruování. In Trendy Ve Vzdělávání 2012. 2012.
  6. HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky a konstruování. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy Ve Vzdělávání 2012. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Olomouc, 2012. s. 440-443. ISBN 978-80-86768-36-6.
  7. HODIS, Zdeněk a Ladislav ČELKO. Multimediální učební pomůcky v materiálovém inženýrství. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 50-52. ISBN 978-80-7435-175-4.
  8. HODIS, Zdeněk. Nové technologie a konstruování. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-3. ISBN 978-80-210-5942-9.
  9. FORET, Rudolf, Zdeněk HODIS a Jiří SOPOUŠEK. Redistribution of Carbon and Nitrogen in Heterogeneous Weld Joints of Creep-Resistant Steels (P91/P22). In METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. s. 478-484. ISBN 978-80-87294-31-4.
  10. HODIS, Zdeněk. Základy konstruování. In Jiří Neubauer a Eva Hájková. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings, Science. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 53-57. ISBN 978-80-7231-866-7.
  11. HODIS, Zdeněk. Základy konstruování. In XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2012.
  12. HODIS, Zdeněk. Základy konstruování. In Eva Hájková a Rita Vémolová. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-7231-865-0.

  2011

  1. HODIS, Zdeněk a Karel STIBOR. Demonstarční modely v technické grafice. In Sborník z mezinárodní konference TVV 2011. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2011. s. 66-68. ISBN 978-80-86768-34-2.
  2. KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK, Pavel KLÍMA a Zdeněk HODIS. LABYRINT POZNÁNÍ: interaktivní výstava v Technickém muzeu Brno. 2011.
  3. HODIS, Zdeněk. Materiály a technologie kovy II – přednášky. 2011. 65 s.
  4. HODIS, Zdeněk, Vít JAN a Ladislav ČELKO. Měření mikrotvrdosti v heterogenních svarových spojích. In Autorské články a sborník anotací z mezinárodní vědecké konference MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 36-39. ISBN 978-80-7435-110-5.
  5. HODIS, Zdeněk a Karel STIBOR. Učební pomůcky a modely. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-7231-779-0.
  6. HODIS, Zdeněk. 3D CAD - vizualizace, parametrizace a ergonomie. In Škola, zdraví a komunikační technologie. 2011.

  2010

  1. HODIS, Zdeněk. Materiály a technologie kovy I - přednášky. 2010. 51 s.
  2. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Počítačové simulace fázových rovnováh v ocelích. Media4u Magazine. 2010, roč. 7.ročník, X1/2010, 4 s. ISSN 1214-9187.
  3. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Počítačové simulace fázových rovnováh v ocelích. In Sborník příspěvků a anotací mezinárodní vědecké konference - Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2010. 4 s. ISBN 978-80-7435-014-6.
  4. HODIS, Zdeněk. POKROČILÉ FERITICKÉ ŽÁROPEVNÉ OCELI A JEJICH POUŽITÍ V ENERGETICKÉM PRŮMYSLU. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: VOTOBIA, 2010. 4 s. ISBN 978-80-87224-09-0.
  5. HODIS, Zdeněk a Karel STIBOR. TECHNICKÁ GRAFIKA A KONSTRUKCE V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc. Olomouc: VOTOBIA, 2010. 3 s. ISBN 978-80-87224-09-0.
  6. HODIS, Zdeněk. Technická grafika v technické a informační výchově. In Nové technologie ve výuce 2010. MSD, spol. s.r.o. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. 3 s. ISBN 978-80-210-5333-5.
  7. HODIS, Zdeněk. Technika a technické vzdělávání pro druhý stupeň ZŠ. In TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA. Zvolen: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. 3 s. ISBN 978-80-557-0071-7.
  8. HODIS, Zdeněk a Karel STIBOR. Význam technické grafiky v technickém vzdělávání. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2010. 4 s. ISBN 978-80-7231-722-6.

  2009

  1. HODIS, Zdeněk, Vít JAN, Jiří SOPOUŠEK a Rudolf FORET. Analysis of realistic heterogeneous welds of heat resistant steels by means of experimental and computational techniques. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
  2. HODIS, Zdeněk. CALPHAD a difúze uhlíku ve svarových spojích ocelí. In NOVÉ TECHNOLOGIE VE VÝUCE 3. ročník. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 4 s. ISBN 978-80-210-5092-1.
  3. HODIS, Zdeněk. DIFÚZE UHLÍKU A DUSÍKU VE SVAROVÝCH SPOJÍCH ŽÁROPEVNÝCH FERITICKÝCH OCELÍ. Brno: VUTIUM, 2009. 25 s. Edice PhD Thesis, sv. 536. ISBN 978-80-214-3922-1.
  4. HODIS, Zdeněk, Rudolf FORET a Vít JAN. STRUKTURNÍ HETEROGENITA SVAROVÝCH SPOJŮ. In Sborník z 4. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ELEKTRÁRNÁCH. Srní: Západočeská univerzita Plzeň, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7043-827-5.

  2008

  1. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Strukturní stabilita svarových spojů žáropevných feritických ocelí zhotovených metodou GTAW. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2008. Brno, Česká republika: Ústav fyziky materiálů AVČR, 2008. 6 s. ISBN 978-80-254-3492-5.

  2007

  1. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Carbon and Nitrogen Activities of Materials of Weld Joints. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2007, roč. 263, č. 1, s. 225-230. ISSN 1012-0386.

  2006

  1. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. CALCULATION OF CARBON AND NITROGEN ACTIVITIES OF HEAT RESISTANT STEELS USED IN POWER PLANTS. In Junior-EUROMAT 2006. Lausanne - Switzerland: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, 2006. s. 11/K164, 1 s.
  2. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Optimalizace návrhu heterogenního svarového spoje s ocelí P91. In Víceúrovňový desigm pokrokových materiálů '06. Brno: Ustav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Žižkova 22, 2006. s. 1-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 03:28