Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOVÁK, Svatopluk. člen redakční rady Studia Turistica. 2020 - 2020.
 2. NOVÁK, Svatopluk. jmenovaný člen školské rady Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17. Školská rada Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17, 2020.
 3. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 4. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 5. 2019

 6. NOVÁK, Svatopluk. člen redakční rady Studia Turistica. 2019 - 2019.
 7. NOVÁK, Svatopluk. jmenovaný člen školské rady Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17. Školská rada Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17, 2019.
 8. NOVÁK, Svatopluk. Komunální politika v rámci politického systému ČR. In Přednáška pro studenty KFaAF UCM v Trnavě. 2019.
 9. GOŇCOVÁ, Marta, Jozef LYSÝ a Svatopluk NOVÁK. Prezidentské volby v České a Slovenské republice. 2019.
 10. NOVÁK, Svatopluk a Jozef MEČIAR. Socioekonomická komparace příhraničních regionů Jihomoravského a Trnavského kraje. In Lesňák, Slavomír, Novák, Svatopluk, Porubjak, Matúš. SPOLEČNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍHO EXKURZNÍHO VYUČOVÁNÍ JAKO PODPORA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ SBORNÍK Z KONFERENCE 14. a 15. listopadu 2018 Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Munipress, 2019. s. 10-23. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 11. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 s. ISBN 978-80-210-9394-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 12. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 s. ISBN 978-80-210-9393-5.
 13. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. SPOLEČNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍHO EXKURZNÍHO VYUČOVÁNÍ JAKO PODPORA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ SBORNÍK Z KONFERENCE 14. a 15. listopadu 2018 Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 1-245. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 14. NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Vstupte na planetu Zemi - 1. díl. 6. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2019. 67 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7600-028-5.
 15. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis 8: učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. 2. díl, Česká republika. 7. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2019. 95 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7600-108-4.
 16. 2018

 17. NOVÁK, Svatopluk. jmenovaný člen školské rady Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17. Školská rada Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17, 2018.
 18. GOŇCOVÁ, Marta, Svatopluk NOVÁK, Radovan RYBÁŘ a Jozef LYSÝ. Problematika globalizace ve výuce občanské výchovy. 2018.
 19. NOVÁK, Svatopluk a Jozef MEČIAR. Socioekonomická komparace Jihomoravského a Trnavského kraje. 2018.
 20. NOVÁK, Svatopluk, Dana HÜBELOVÁ a Martin WEINHÖFER. ZEMĚPIS 6 - 2. díl - Přírodní obraz Země. 6. aktualizované. Brno: Nová škola, 2018. 84 s. Vzdělávací oblast člověk a příroda,. ISBN 978-80-7600-029-2.
 21. 2017

 22. NOVÁK, Svatopluk. jmenovaný člen školské rady Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17. Školská rada Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17, 2017.
 23. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Vstupte na planetu Zemi - pracovní sešit 1. díl. 4. aktualizované. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2017. 40 s. ISBN 978-80-7289-934-0.
 24. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Vstupte na planetu Zemi - pracovní sešit 2. díl. 4. aktualizované. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2017. 40 s. ISBN 978-80-7289-935-7.
 25. NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Vstupte na planetu Zemi - 1. díl. 5. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2017. 67 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-863-3.
 26. 2016

 27. NOVÁK, Svatopluk a Dana HÜBELOVÁ. Cizinci v Evropské unii a v České republice v roce 2014. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2016, roč. 25, č. 1, s. 41-46. ISSN 1210-3349.
 28. NOVÁK, Svatopluk. člen redakční rady Biologie, chemie, zeměpis. 2016.
 29. NOVÁK, Svatopluk, Martin WEINHÖFER a Dana HÜBELOVÁ. Člověk a příroda. 2. díl. 5. aktualizované. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2016. 84 s. ISBN 978-80-7289-850-3.
 30. NOVÁK, Svatopluk. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel (recenze). 2016.
 31. NOVÁK, Svatopluk. jmenovaný člen školské rady Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17. Školská rada Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17, 2016.
 32. NOVÁK, Svatopluk, Dana HÜBELOVÁ a Petr CHALUPA. Paradox prokletí přírodních zdrojů Latinské Ameriky. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2016, roč. 25, č. 5, s. 241-247. ISSN 1210-3349.
 33. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Přírodní obraz Země : pracovní sešit 2. díl. 3. aktualizované. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2016. 40 s. ISBN 978-80-7289-764-3.
 34. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Putování naší vlastí Česká republika, učebnice, 2. díl. 6. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2016. 95 s. ISBN 978-80-7289-865-7.
 35. 2015

 36. NOVÁK, Svatopluk. člen redakční rady Biologie, chemie, zeměpis. 2015.
 37. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Ebola - další kapitola v dějinách epidemií (1). Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2015, roč. 24, č. 1, s. 50-52. ISSN 1210-3349.
 38. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Ebola - další kapitola v dějinách epidemií (2). Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2015, roč. 24, č. 2, s. 99-103. ISSN 1210-3349.
 39. NOVÁK, Svatopluk. Geografické aspekty komunálních voleb v roce 2014. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2015, roč. 24, č. 3, s. 136-141. ISSN 1210-3349.
 40. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ, Slavomír LESŇÁK, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ, Jozef LYSÝ a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Komise pro mezinárodní soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnost - Člověk, dějiny, společnost. 2015.
 41. NOVÁK, Svatopluk. Potřebuje SATESO ředitele? 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2015. Šlapanický zpravodaj 2/2015.
 42. NOVÁK, Svatopluk. V čem spočívá problém šlapanické skládky? 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2015. Šlapanický zpravodaj 3/2015.
 43. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Zeměpis - Vstupte na planetu Zemi - pracovní sešit 1. díl. 3. aktualizované. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015. 40 s. ISBN 978-80-7289-742-1.
 44. 2014

 45. NOVÁK, Svatopluk. Bude strategický plán rozvoje města cestou ke spokojenému bydlení? 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2014. Šlapanický zpravodaj 2/2014.
 46. NOVÁK, Svatopluk. člen redakční rady Biologie, chemie, zeměpis. 2014.
 47. RYBÁŘ, Radovan, Svatopluk NOVÁK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Jaromír FEBER, Slavomír LESŇÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Radim ŠTĚRBA. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1.
 48. RYBÁŘ, Radovan a Svatopluk NOVÁK. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. ISBN 978-80-210-7548-1.
 49. RYBÁŘ, Radovan a Svatopluk NOVÁK. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. první. Brno: Muni Press, 2014. 155 s. ISBN 978-80-210-7548-1.
 50. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Geografické aspekty voleb do Evropského parlamentu 2014. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2014, roč. 23, č. 4, s. 199-204. ISSN 1210-3349.
 51. NOVÁK, Svatopluk. jmenovaný člen školské rady Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17. Školská rada Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17, 2014.
 52. NOVÁK, Svatopluk. Občan a občanská společnost (recenze). 2014. 2 s.
 53. NOVÁK, Svatopluk. Občasný vandalismus a zlozvyky v našem městě. 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2014. Šlapanický zpravodaj 5/2014.
 54. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Putování naší vlastí Česká republika, učebnice, 2. díl. 5. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2014. 95 s. ISBN 978-80-7289-631-8.
 55. NOVÁK, Svatopluk. Řešení ekologické zátěže na šlapanické skládce. 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2014. Šlapanický zpravodaj 4/2014.
 56. NOVÁK, Svatopluk a Dana HUBELOVÁ. Vnitřní migrace v ČR - odraz geografické organizace společnosti. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2014, roč. 23, č. 3, s. 145-149. ISSN 1210-3349.
 57. NOVÁK, Svatopluk a Dana HUBELOVÁ. Vzdělání jako kritérium kvality lidských zdrojů a jeho disparity na příkladu vybraných okresů ČR. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2014, roč. 23, č. 1, s. 48-52. ISSN 1210-3349.
 58. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Zeměpis - Přírodní obraz Země. 2. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014. 40 s. ISBN 978-80-7289-587-8.
 59. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Zeměpis - Vstupte na planetu Zemi - pracovní sešit 1. díl. 2. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2014. 40 s. ISBN 978-80-7289-586-1.
 60. NOVÁK, Svatopluk. ZEMĚPIS 6 - 1. díl - Vstupte na planetu Zemi. 4. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2014. 67 s. Seznam učebnic pro ZŠ, MŠMT ČR č.j. 8665/2007-22. ISBN 978-80-7289-632-5.
 61. 2013

 62. NOVÁK, Svatopluk. Cestovní ruch jako důležitý endogenní faktor rozvoje regionů (recenze). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. 2 s. 8. Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu.
 63. RYBÁŘ, Radovan a Svatopluk NOVÁK. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 119 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity číslo svazku 163. ISBN 978-80-210-6517-8.
 64. NOVÁK, Svatopluk. Dvacetiletá symbiotická propojenost ekonomického a populačního vývoje (recenze). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. 2 s. Logos Polytechnikos.
 65. NOVÁK, Svatopluk a Dana HUBELOVÁ. Kolika let se dožijeme? Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2013, roč. 21, 3/2013, s. 152-155. ISSN 1210-3349.
 66. NOVÁK, Svatopluk a Dana HUBELOVÁ. Početní růst romské populace – jaká je skutečnost? Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2013, roč. 22, 2/2013, s. 98-101. ISSN 1210-3349.
 67. SCHLIXBIEROVÁ, Iva a Svatopluk NOVÁK. Prekoncepty (nejen) v zeměpisu – na příkladu Latinské Ameriky. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2013, roč. 22, 5/2013, s. 246-249. ISSN 1210-3349.
 68. NOVÁK, Svatopluk. Sociologický průzkum pro tvorbu strategického plánu rozvoje města. 1. vyd. Město Šlapanice, 2013. Šlapanický zpravodaj 2/2013.
 69. NOVÁK, Svatopluk. Strategický plán - nástroj rozvoje města. 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2013. Šlapanický zpravodaj 6/2013.
 70. NOVÁK, Svatopluk. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (recenze). 2013. 2 s.
 71. NOVÁK, Svatopluk. Vnímaný imidž Slovenska z pohĺadu návštěvníkov hlavných zdrojových trhov (recenze). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. 2 s. 8. Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu.
 72. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Zeměpis - Přírodní obraz Země. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2013. 40 s. ISBN 978-80-7289-435-2.
 73. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis Putování naší vlastí Česká republika učebnice, 2. díl. 4. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2013. 95 s. ISBN 978-80-7289-518-2.
 74. NOVÁK, Svatopluk. ZEMĚPIS 6 - 1. díl - Vstupte na planetu Zemi. 3. aktualizované. Brno: Nová škola, 2013. 67 s. Seznam učebnic pro ZŠ, MŠMT ČR č.j. 8665/2007-22. ISBN 978-80-7289-514-4.
 75. NOVÁK, Svatopluk. Způsob integrace ČR do evropských struktur jako dílčí indikátor míry její samostatnosti. In Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 50-59. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8.
 76. 2012

 77. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Impulsy rozvoje kubánské ekonomiky po roce 2000. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2012, roč. 21, 4/2012, s. 193-198. ISSN 1210-3349.
 78. NOVÁK, Svatopluk, Iva SCHLIXBIEROVÁ a Dana HUBELOVÁ. Je nás 7 miliard? Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2012, roč. 1/2012, č. 21, s. 35-39. ISSN 1210-3349.
 79. RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8.
 80. NOVÁK, Svatopluk. Problém tvorby podkladů pro strategické rozhodování města Šlapanice. 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2012. 1 s. Šlapanický zpravodaj 4/2012.
 81. RYBÁŘ, Radovan, Zdeněk HONS a Svatopluk NOVÁK. Sociologický průzkum jako nástroj managementu malého města. Workshop pro odbornou i širokou veřejnost. 2012.
 82. NOVÁK, Svatopluk. Současné varianty postupu tvorby strategického plánu města. 1. vyd. Šlapanice, 2012. 1 s. Šlapanický zpravodaj 6/2012.
 83. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Zeměpis - Vstupte na planetu Zemi - pracovní sešit 1. díl. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2012. 40 s. ISBN 978-80-7289-411-6.
 84. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Zeměpis - Vstupte na planetu Zemi - pracovní sešit 2. díl. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2012. 40 s. ISBN 978-80-7289-435-2.
 85. 2011

 86. RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5.
 87. NOVÁK, Svatopluk a Dana HÜBELOVÁ. Demografická projekce obyvatelstva ČR do roku 2065. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2011, roč. 20, 3/2011, s. 147-153. ISSN 1210-3349.
 88. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Hurikány v sezóně 2010. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2011, roč. 20, 1/2011, s. 40-43. ISSN 1210-3349.
 89. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Nepokojná severní Afrika. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2011, roč. 20, 5/2011, s. 252-257. ISSN 1210-3349.
 90. NOVÁK, Svatopluk a Dana HÜBELOVÁ. Růst počtu obyvatel - jeden z globálních problémů. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2011, roč. 20, 2/2011, s. 99-102. ISSN 1210-3349.
 91. NOVÁK, Svatopluk. Silniční propojení s Brnem jako limit dalšího rozvoje Šlapanic. 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2011. 2 s. Šlapanický zpravodaj 5/2011.
 92. NOVÁK, Svatopluk. Strategie rozvoje města do roku 2020. 1. vyd. Šlapanice: Město Šlapanice, 2011. 2 s. Šlapanický zpravodaj, 4/2011.
 93. NOVÁK, Svatopluk a Dana HUBELOVÁ. Vzdělanostní struktura obyvatel ČR a její vliv na demografické chování. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2011. První vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 66-72, 409 s. ISBN 978-80-7375-548-5.
 94. 2010

 95. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
 96. CHALUPA, Petr a Svatopluk NOVÁK. Geografie a zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 102 s. Škola a zdraví pro 21. století, 2010. ISBN 978-80-210-5207-9.
 97. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Chile v zajetí otřesů a další v pořadí? Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2010, roč. 2010, č. 3, 3 s. ISSN 1210-3349.
 98. NOVÁK, Svatopluk. Lentikulární mapy jako prostředek utváření kartografické gramotnosti. Geografické informácie. Nitra: UKF v Nitre, FPV, katedra geografie, 2010, roč. 14, 1/2010, s. 171-177. ISSN 1337-9453.
 99. NOVÁK, Svatopluk. Lentikulární mapy, využijeme novou příležitost? Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2010, roč. 19, 4/2010, s. 197-201. ISSN 1210-3349.
 100. NOVÁK, Svatopluk a Jana VRBOVÁ. Mezipředmětové vztahy, věčné (ne)vděčné téma? Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2010, roč. 2010, č. 3, 4 s. ISSN 1210-3349.
 101. NOVÁK, Svatopluk a Dana HÜBELOVÁ. Příčiny a důsledky populačního chování na zdraví obyvatel České republiky. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 102. NOVÁK, Svatopluk. Specifikace kartografických kompetencí žáků základní školy. In Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 6 s. ISBN 978-80-244-2493-4.
 103. 2009

 104. NOVÁK, Svatopluk. Formování prostorového myšlení žáků a komunikační funkce mapy. In Sborník 18. kartografické konference - vzdělávání v kartografii. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2009. s. 1-9.
 105. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 788-801. ISBN 978-80-210-4990-1.
 106. NOVÁK, Svatopluk. Jak čtou žáci mapy. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2009, roč. 18/2009, č. 3, 6 s. ISSN 1210-3349.
 107. NOVÁK, Svatopluk. Jak čtou žáci mapy. In Vyžádaná přednáška pro studenty geografie UKF Nitra. 2009.
 108. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6.
 109. NOVÁK, Svatopluk. Rozvoj kartografické gramotnosti a komunikační úrovně mapy. Geografické informácie. Nitra: UKF v Nitre, FPV, katedra geografie, 2009, roč. 13/2009, č. 1, s. 145-150. ISSN 1337-9453.
 110. NOVÁK, Svatopluk. Rozvoj kartografické gramotnosti a komunikační úrovně mapy. In Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii. 2009.
 111. NOVÁK, Svatopluk. Specifikace kartografických kompetencí žáků základní školy. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
 112. NOVÁK, Svatopluk a Iva SCHLIXBIEROVÁ. Suez ve znamení dvou devítek. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2009, roč. 18/2009, č. 3, 2 s. ISSN 1210-3349.
 113. NOVÁK, Svatopluk a Petr CHALUPA. The impact of the economic recession on the population of the Czech Republic. In ŘEHULKA, Evžen. Anotace škola pro zdraví 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 114. NOVÁK, Svatopluk. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezku, Rudolf Brázdil, Karel Kirchner a kol. Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 42, č. 2, s. 72-73. ISSN 1212-8139.
 115. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHÖFER. Význam učebnic a potřeba zavedení geografického standardu. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 253-256. ISSN 1210-3349.
 116. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis Putování naší vlastí Česká republika učebnice, 2. díl. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2009. 95 s. ISBN 80-7289-102-2.
 117. NOVÁK, Svatopluk. 100 let od dosažení severního pólu. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2009, roč. 18/2009, č. 4, 2 s. ISSN 1210-3349.
 118. 2008

 119. NOVÁK, Svatopluk. Aplikace dopravní výchovy v učivu zeměpisu. In Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ Část I.: Obecná analýza s příklady implementace. první: MSD, 2008. s. 93-98. Dopravní výchova 7. ISBN 978-80-7392-080-7.
 120. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1.
 121. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 102 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-079-1.
 122. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
 123. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 124. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 125. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 126. STOJAN, MOJMÍR, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 127. NOVÁK, Svatopluk. Globální oteplování - a co my učitelé na to? Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2008, roč. 17, č. 5, s. 251 - 253. ISSN 1210-3349.
 128. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v environmentálním vzdělávání učitelů 1. stupně na PdF MU. In Výučbou ekológie na školách k ekologickej gramotnosti. 2008.
 129. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU. Učitelské listy. Praha, 2008, roč. 15/2008, č. 5, s. 14-15. ISSN 1210-6313.
 130. NOVÁK, Svatopluk a Martin STEHLÍK. Research on space visualisation and space thinking performed in pupils in 2nd and 3rd period according to the FEP. In Geography in Czechia and Slovakia. OL Print Šlapanice: PdF MU, 2008. s. 482-484. 1 ed. ISBN 978-80-210-4600-9.
 131. NOVÁK, Svatopluk. Rozmanitost živé a neživé přírody, ochrana přírody. In STOJAN, Mojmír. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ Analyticko-syntetická sonda. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 8 s. Dopravní výchova. ISBN 978-80-7392-079-1.
 132. NOVÁK, Svatopluk. Školská kartografie v období geoinformačních technologií. In Geografické informácie 12. Nitra: UKF FPV, 2008. s. 165-170, 376 s. ISBN 978-80-8094-541-1.
 133. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHÖFER. The evaluation of text difficulty calculations and methodological endowment of selected textbooks. In Geography in Czechia and Slovakia. OL Print Šlapanice: PdF MU, 2008. s. 485-490. 1 ed. ISBN 978-80-210-4600-9.
 134. NOVÁK, Svatopluk. Vybrané učivo zeměpisu na 2. stupni ZŠ se vztahem k dopravní výchově a jeho aplikace. In STOJAN, Mojmír. Dopravní výchova v RVP pro II. stupeň ZŠ. Část II.: Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 48-52. Dopravní výchova. ISBN 978-80-7392-081-4.
 135. 2007

 136. STOJAN, MOJMÍR, JANA KRATOCHVÍLOVÁ a PAVEL PECINA. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007. 431 s. Metodická monografie. ISBN 80-900915-4-7.
 137. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU. In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,, 2007. s. 106 - 109, 128 s. ISBN 978-80-86633-95-4.
 138. CHALUPA, Petr, Svatopluk NOVÁK, Dana HÜBELOVÁ a Martin WEINHÖFER. Sistěma obrazovanija v Češskoj respublike i podgotovka buduščich učitělej. In Aktuální problémy vědeckých výzkumů - 2007. Dněpropetrovsk, 2007. s. 51-57. ISBN 966-7191-99-0.
 139. NOVÁK, Svatopluk. Zeměpis. In Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007. s. 196 - 205. Dopravní výchova. ISBN 80-900915-4-7.
 140. NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. ZEMĚPIS 6 - 1. díl - Vstupte na planetu Zemi. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 66 s. Seznam učebnic pro ZŠ, MŠMT ČR č.j. 8665/2007-22. ISBN 80-7289-080-8.
 141. NOVÁK, Svatopluk, Dana HÜBELOVÁ a Martin WEINHÖFER. ZEMĚPIS 6 - 2. díl - Přírodní obraz Země. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 84 s. Vzdělávací oblast člověk a příroda, sv. 1. ISBN 80-7289-081-6.
 142. 2006

 143. NOVÁK, Svatopluk. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. In STOJAN, Mojmír. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu II. část. 1. vyd. Brno: MS Press, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Centrum dopravního výzkumu, 2006. s. 125-134. Dopravní výchova. ISBN 80-900915-4-7.
 144. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Geovisualization as support of decision-making in crisis situation. In ESRI International User Conference Proceedings. San Diego: ESRI, 2006. s. 1-17.
 145. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 146. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 147. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHÖFER. Landscape disastrous phenomena as the didactics and scientific problem. In Sborník abstraktov zo XIV. konferencie „Geografické aspekty stredoevrópskeho priestoru. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2006. 72 s. ISBN 80-8094-058-4.
 148. NOVÁK, Svatopluk. Zeměpisné učivo v dopravní výchově. In STOJAN, Mojmír. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu I.část. 1. vyd. Brno: MS Press, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Centrum dopravního výzkumu, 2006. s. 8-11. Dopravní výchova. ISBN 80-900915-4-7.
 149. 2005

 150. NOVÁK, Svatopluk a Simona BARÁNYOVÁ. Objektivizace kritérií kartografického vyjadřování obsahu školních zeměpisných map. In Mapa v informační společnosti Sborník referátů 16. kartografické konference. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 11-17, 6 s. ISBN 80-7231-015-1.
 151. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Přírodní katastrofy - význam pro geografii a vyučování zeměpisu. In geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. s. 806-812. ISBN 80-210-3759-8.
 152. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHÖFER. Přírodní katastrofy, význam pro geografii a vyučování zeměpisu. In Geographical Aspects of Central European Space. The 13th International Conference. Brno: PdF MU, 2005. s. 806-813, 7 s. ISBN 80-210-3759-8.
 153. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Tsunami a další přírodní katastrofy ve výuce zeměpisu. Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2005, roč. 14, č. 4, s. 191-193. ISSN 1210-3349.
 154. NOVÁK, Svatopluk a Simona BARÁNYOVÁ. Vizuální gramotnost žáků při výuce zeměpisného učiva na základních školách. In Geografie XVI, sborník prací PdF MU, Volume 183. Brno: PdF MU, 2005. s. 722-727, 805 s. ISBN 80-210-3759-8.
 155. 2004

 156. NOVÁK, Svatopluk. Jak jsme na tom se školními zeměpisnými atlasy? (2). Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2004, roč. 13, 1/2004, s. 49-51. ISSN 1210-3349.
 157. NOVÁK, Svatopluk. Jak jsme na tom se školními zeměpisnými atlasy? (3). Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2004, roč. 13, 2/2004, s. 91-95. ISSN 1210-3349.
 158. NOVÁK, Svatopluk a Simona BARÁNYOVÁ. Mapy a jejich optimální využívání ve výuce zeměpisu. In Geografické informácie 8. Edícia: Prírodovedec č. 156. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2004. s. 550-553. ISBN 80-8050-784-8.
 159. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHÖFER. Význam učebnic při naplňování požadavků rámcového vzdělávacího programu. In Geografické informácie 8. Edícia: Prírodovedec č. 156. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2004. s. 546-549. ISBN 80-8050-784-8.
 160. NOVÁK, Svatopluk a Simona BARÁNYOVÁ. Zeměpisné učivo ve výuce vlastivědy a přírodovědy. Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2004, roč. 13, 4/2004, s. 199-204. ISSN 1210-3349.
 161. 2003

 162. NOVÁK, Svatopluk a Hilda KRAMÁREKOVÁ. Česká a slovenská kartografická tvorba v školských zemepisných atlasoch. Geodetický a kartografický obzor : odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie. Praha: Český úřad geodetický a kartografický, 2003, roč. 49, 7-8/2003, s. 142-150. ISSN 0016-7096.
 163. NOVÁK, Svatopluk. Desetiletí mezinárodní konference „Geografické aspekty středoevropského prostoru“. Univerzitni noviny. Brno, 2003, roč. 10, 6/2003, s. 16-17. ISSN 1211-6866.
 164. NOVÁK, Svatopluk. Geografické aspekty středoevropského prostoru. Edited by Svatopluk Novák. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 380 s. ISBN 80-210-3208-1.
 165. NOVÁK, Svatopluk. Jak jsme na tom se školními zeměpisnými atlasy? (1). Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2003, roč. 12, 5/2003, s. 258-259. ISSN 1210-3349.
 166. NOVÁK, Svatopluk. Návod pro vybraná školní meteorologická pozorování. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN, 2003, roč. 12, 5/2003, s. 255-257. ISSN 1210-3349.
 167. NOVÁK, Svatopluk, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a František LANGAR. Navrhování změn ve využívání krajiny za pomocí GIS a DPZ. In Geografie XIV. Brno: PdF MU, 2003. s. 297-301. ISBN 80-210-3208-1.
 168. NOVÁK, Svatopluk a Simona BARÁNYOVÁ. Školní zeměpisné atlasy České republiky. In Geografie XIV. Brno: PdF MU, 2003. s. 365-369. ISBN 80-210-3208-1.
 169. 2002

 170. NOVÁK, Svatopluk. Geografické aspekty středoevropského prostoru. Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2002, roč. 11, 1/2002, s. 52-53. ISSN 1210-3349.
 171. NOVÁK, Svatopluk. Meteorologická měření a pozorování na integrovaném terénním pracovišti. In Geografické informácie 7, Sborník XIII. kongresu SGS. Nitra: UKF FPV, 2002. s. 295-301. ISBN 80-8050-543-8.
 172. NOVÁK, Svatopluk. Školní mapy na Internetu - utopie? Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2002, roč. 11, 1/2002, s. 52-53. ISSN 1210-3349.
 173. 2001

 174. NOVÁK, Svatopluk. Geografické aspekty středoevropského prostoru :předpoklady vstupu ČR a SR do Evropské unie : sborník příspěvků z IX. ročníku konference. Edited by Svatopluk Novák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 356 s. ISBN 80-210-2664-2.
 175. NOVÁK, Svatopluk a Miloslava MACHALOVÁ. Mapy v didaktické komunikaci. In Geografické štúdie č. 8. Acta Facultatis Rerum Naturalia Universitatis Matthiae Belli. Banská Bstrica: UMB, 2001. s. 247-252. ISBN 80-8055-583-4.
 176. NOVÁK, Svatopluk. Práce s digitálními prostorovými daty ve škole. Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2001, roč. 10, 3/2001, s. 146-147. ISSN 1210-3349.
 177. NOVÁK, Svatopluk. Školní mapový server. In Geografie XII. Brno: PdF MU, 2001. s. 263-266. ISBN 80-210-2664-2.
 178. NOVÁK, Svatopluk a Miloslava MACHALOVÁ. Úloha mapy při formování základních geografických kompetencí. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu – sborník příspěvků. Vyškov: VVŠ PV, 2001. s. 213-216. ISBN 80-7231-071-2.
 179. NOVÁK, Svatopluk. Úloha mapy při formování základních geografických kompetencí. 2001.
 180. NOVÁK, Svatopluk. Využití GIS pro tvorbu školních tematických map. In Sborník 14. kartografické konference. Plzeň: ZČU, 2001. 5 s. ISBN 80-7082-781-5.
 181. NOVÁK, Svatopluk. Využití GIS pro tvorbu školních tematických map. In Úloha kartografie v geoinformační společnosti. 2001. ISBN 80-7082-781-5.
 182. 2000

 183. NOVÁK, Svatopluk. Aspekty tvorby a užití školních zeměpisných map v procesu komunikace kartografické informace. In Geografické štúdie 7. Edícia Prírodovedec č. 61. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2000. s. 373-378. ISBN 80-8050-349-4.
 184. NOVÁK, Svatopluk. Recenze "Školní atlas". Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2000, roč. 9, 3/2000, s. 156-157. ISSN 1210-3349.
 185. NOVÁK, Svatopluk. Vyhovují školní zeměpisné mapy obsahu zeměpisných učebnic? Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2000, roč. 9, 3/2000, s. 146-148. ISSN 1210-3349.
 186. 1999

 187. NOVÁK, Svatopluk. Analýza rozsahu a kvality fyzickogeografických informací prezentovaných nejpoužívanějšími školními zeměpisnými mapami ve srovnání s obsahem učebnic zeměpisu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 17 s. ISBN 80-244-0003-0.
 188. NOVÁK, Svatopluk. Hierarchizace úrovní kartografických informací. Geografie - Sborník ČGS. Praha: ČGS, 1999, roč. 104, 4/1999, s. 290-293. ISSN 1210-115X.
 189. NOVÁK, Svatopluk. Naučnoje i professionalnoje ispolzovanije kartografičeskoj informacii. In sborník Geografija i sučasnist. Kiev: univerzita M. P. Dragominova, 1999. s. 249-254.
 190. NOVÁK, Svatopluk. Návrh metodiky hodnocení fyzickogeografických informací obsažených ve školních zeměpisných mapách ve srovnání s obsahem učebnic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 5 s. Geografie XI. ISBN 80-210-2138-1.
 191. NOVÁK, Svatopluk. Význam obsahu a forem fyzickogeografických map ve výuce. Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 1999, roč. 8, 5/99, s. 252-254. ISSN 1210-3349.
 192. NOVÁK, Svatopluk. Význam obsahu a forem fyzickogeografických map ve výuce. 1. vyd. Praha: SPN; Fortuna, 1999. 5/99. ISBN 1210 - 3349.
 193. 1998

 194. NOVÁK, Svatopluk. K využití map ve výuce zeměpisu. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN, 1998, roč. 7, 5/98, s. 225-227. ISSN 1210-3349.
 195. NOVÁK, Svatopluk. Mapa - nástroj zkvalitňování výuky zeměpisu. In Cesty k tvořivé škole. Brno: PdF MU, 1998. s. 410-413. ISBN 80-210-1938-7.
 196. NOVÁK, Svatopluk a Jaromír DEMEK. Planeta Země se představuje - učebnice zeměpisu pro ZŠ. 1. vyd. Praha: Práce, 1998. 79 s. ISBN 80-208-0451-X.
 197. NOVÁK, Svatopluk. Primární a sekundární informace v mapách. In Sborník VI. mezinárodní geografické konference UNESCO. Nitra: UKF FPV, 1998. s. 330-335.
 198. NOVÁK, Svatopluk. Školní atlas světa - zdroj fyzickogeografických informací. In Sborník VI. mezinárodní geografické konference UNESCO. Nitra: UKF FPV, 1998. s. 336-343.
 199. NOVÁK, Svatopluk. Využití primárních a sekundárních kartografických informací. In Geografie X. Brno: PdF MU, 1998. s. 110-113. ISBN 80-210-1784-8.
 200. 1997

 201. NOVÁK, Svatopluk. Příprava studentů geografie k valeologii. In Problematika vých.dětí a ml.kezdravému způs.živ.v evr.zemích. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 253-254. ISBN 80-210-1654-X.
 202. NOVÁK, Svatopluk. Tematická kartografie - současný stav a předpokládaný vývoj. In Geografie VIII. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 61-62. VIII. ISBN 80-210-1696-5.
 203. NOVÁK, Svatopluk. Třídění fyzicko geografických informací v kartografické praxi. In Geografie VII. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 100-107. IX. ISBN 80-210-1629-9.
 204. 1996

 205. CHALUPA, Petr, Stanislav HORNÍK a Svatopluk NOVÁK. Česká republika - naše vlast(učebnice ZŠ). In Česká republika - naše vlast(učebnice ZŠ). Praha: Práce, 1996. ISBN 80-208-0398-X.
 206. MACHALOVÁ, Miloslava, Petr CHALUPA, Stanislav HORNÍK a Svatopluk NOVÁK. Didaktika vlastivědy. I. díl, Česká republika v souvislostech : příroda, lidé, hospodářství. Brno: Paido, 1996. 97 s. : il. ISBN 80-85931-14-1.
 207. NOVÁK, Svatopluk. K významu učiva o zemi a vesmíru a učiva kartografie. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, roč. 5, č. 1, s. 39-41. ISSN 1210-3349.
 208. NOVÁK, Svatopluk. Mapa nezastupitelná pomůcka výuky zeměpisu - produkt kartografie a geografie. In Geografické informácie 4. Nitra: FPV - UKF, 1996. s. 147-149.
 209. NOVÁK, Svatopluk. Některé vlastnosti informací poskytovaných mapou a jejich význam pro výuku zeměpisu. In Geografie VII. Brno: PdF MU, 1996. s. 38-40.
 210. NOVÁK, Svatopluk. Potřebujeme geografii? Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, roč. 5, č. 2, s. 92-94. ISSN 1210-3349.
 211. NOVÁK, Svatopluk. Rodinná encyklopedie, kapitola "Svět", překlad z angl. Praha: IKAR, 1996. ISBN 80-7202-071-4.
 212. NOVÁK, Svatopluk, Jan ŠUPKA, František BRABEC, Stanislav HORNÍK a Petr CHALUPA. Svět ve kterém žijeme - učebnice zeměpisu pro ZŠ. Praha: PROSPEKTRUM, 1996. ISBN 80-85431-76-9.
 213. 1995

 214. NOVÁK, Svatopluk. K postavení zeměpisu v nově připravované soustavě Obecné a Občanské školy. In Sborník kat. geografie. Brno: PdF MU, 1995. s. 104-106.
 215. NOVÁK, Svatopluk. Přehled znázorňovacích prostředků georeliéfu v mapách. In Geografie VI. Brno: PdF MU, 1995. s. 52-60, 8 s.
 216. 1994

 217. NOVÁK, Svatopluk. Využití materiálů DPZ při tvorbě tematických map. In Sborník konference o regionální geografii. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1994. s. 67-71.
 218. NOVÁK, Svatopluk. Využití obecně fyzickogeografických map v základním školství. Geografické informácie. Nitra, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 77-80.
 219. 1993

 220. NOVÁK, Svatopluk. Newly conceived generally physico-geographic maps. In Geografie IV. 1. vyd. Brno: PdF MU, 1993. s. 49-55.
 221. 1991

 222. NOVÁK, Svatopluk. Tvorba obecně fyzickogeografických map s využitím DPZ - dizertační práce. Brno: GGÚ ČSAV, 1991. 133 s.
 223. 1990

 224. NOVÁK, Svatopluk. Určování stupně ozelenění městských sídel s využitím prostředků DPZ. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1990, roč. 27/1990, č. 1, s. 31-38. ISSN 0375-6122.
 225. 1989

 226. NOVÁK, Svatopluk. Možnosti kartografické generalizace pomocí materiálů DPZ. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1989, roč. 26/1989, č. 2, s. 65-72, 7 s. ISSN 0375-6122.
 227. NOVÁK, Svatopluk. Přehled znázorňovacích prostředků obecně fyzickogeografických map a jejich hodnocení. Brno: GGÚ ČSAV, 1989. 53 s.
 228. 1988

 229. NOVÁK, Svatopluk. Mapa jako model geografické reality. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1988, roč. 25/1988, č. 1, s. 59-65. ISSN 0375-6122.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2021 01:47