Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. NERUŠILOVÁ, Terezie. L’enseignement de la production orale en ligne : revue de littérature. Romanistica Comeniana. Bratislava: Katedra romanistika FF UK v Bratislavě, 2020, roč. 3., č. 2, s. 50-62. ISSN 2585-8483.
  2. NERUŠILOVÁ, Terezie. Řečová dovednost mluvení ve francouzštině na úrovni A2: metodologie a předvýzkum. In Konference AKTEV 2020. 2020.
  3. 2019

  4. NERUŠILOVÁ, Terezie. E-learning dans l’apprentissage de la production orale. In La 23e École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád.Entre tradition et innovation dans les Études françaises en Europe centrale. 2019.
  5. NERUŠILOVÁ, Terezie. Le numérique dans l'enseignement du français en France et en République tcheque. In Colloque international. Le prévisible et l'imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. 2019.
  6. NERUŠILOVÁ, Terezie. Rozvoj řečové dovednosti mluvení s využitím asynchronních ICT nástrojů: přehledová studie. In Věra Janíková, Světlana Hanušová. Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 33-50. ISBN 978-80-210-9546-5.
  7. NERUŠILOVÁ, Terezie. Rozvoj řečové dovednosti mluvení s využitím ICT - Metodologie. In Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 2019.
  8. NERUŠILOVÁ, Terezie. Utilisation des TIC dans l’eseignement du FLE pour favoriser le développement de la production orale. In Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2019.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 17:39