Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. DREXLER, Michaela a Jan VÁLEK. Efektivní tvorba elektronické studijní opory. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 146, č. 01, s. 19-24. ISSN 0323-0449.

  2019

  1. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica, SPAIN: IATED Academy, 2019, s. 3791-3799. ISBN 978-84-09-08619-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2019.0963.
  2. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. In INTED2019; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2019.
  3. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. In INTED2019; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2019.

  2018

  1. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER a Petr SLÁDEK. Eyetracking as a Tool For Measuring Students' Attention When Working With Physics Textbooks. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018, s. 9219-9228. ISBN 978-84-09-02709-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2018.

  2017

  1. DREXLER, Michaela. FYZIKÁLNÍ CVIČEBNICE aneb jak to udělat přehledněji. Online. In PhDr. Jan Válek, Ph.D., Ing. Peter Marinič, Ph.D. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 - Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 37-41. ISBN 978-80-210-8590-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-5.

  2016

  1. ŠUTOVÁ, Michaela. Jak žáci vidí učebnici. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hradec Králové, 2016.
  2. DREXLER, Michaela. Optické hračky. In Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., PhDr. Jan Válek, Ph.D. Veletrh nápadů učitelů fyziky 21. Sborník z konference. první. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016, s. 206-210. ISBN 978-80-210-8465-0.

  2015

  1. ŠUTOVÁ, Michaela. Eye-Tracker a mechanická práce. In Sborník příspěvků z Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015, s. 60-64.
  2. ŠUTOVÁ, Michaela. Eye-tracking a jeho využití v pedagogice. In Jiřina Novotná (ed.). 9. Didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2015, s. 248 - 253. ISBN 978-80-210-8143-7.
  3. ŠUTOVÁ, Michaela. Eye-tracking a jeho využití v pedagogice. In 9. Didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  4. ŠUTOVÁ, Michaela. Fyzikální učebnice z pohledu chlapců a dívek. In Monika Šindelková (ed.). Moderní trendy ve vyučování, matematiky a přírodovědných předmětů V. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2015, s. 68-77. ISBN 978-80-210-8136-9.
  5. ŠUTOVÁ, Michaela. Mezipředmětové vztahy fyziky a chemie ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  6. ŠUTOVÁ, Michaela, Petr NOVÁK a Jan VÁLEK. Solární hračky ve výuce fyziky na ZŠ. In Vladimír Vochozka, Vít Bednář, Ota Kéhar, Miroslav Randa. Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 1. vyd. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015, s. 175-177. ISBN 978-80-261-0439-1.
  7. ŠUTOVÁ, Michaela. Život pod tlakem. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. MU, 2015.

  2014

  1. ŠUTOVÁ, Michaela a Petr SLÁDEK. EYE-TRACKING VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. In D. Lajčin, R. Hrmo. 10. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT V DUBNICI NAD VÁHOM, 2014, s. 533-542. ISBN 978-80-89732-15-9.
  2. ŠUTOVÁ, Michaela a Petr SLÁDEK. EYE-TRACKING VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. In 10. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 2014. ISBN 978-80-89732-14-2.
  3. KREJČÍ, Jan, David STANĚK a Michaela ŠUTOVÁ. Mobilní aplikace pro základní kurz matematiky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. 1. vyd. 2014. ISBN 978-80-210-7598-6.
  4. ŠUTOVÁ, Michaela a Denisa KAWULOKOVÁ. Motivace žáků se sociálním znevýhodněním. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  5. DREXLER, Michaela, Petr NOVÁK a Jan VÁLEK. Solární hračky ve výuce fyziky na ZŠ. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
  6. ŠUTOVÁ, Michaela. Solární hračky ve výuce fyziky na ZŠ. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
  7. KREJČÍ, Jan, Michaela ŠUTOVÁ a Ladislav DVOŘÁK. Využití mobilních technologií ve výuce fyziky na ZŠ. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. Cheb, 2014, 5 s.

  2013

  1. ŠUTOVÁ, Michaela a Denisa KAWULOKOVÁ. Archimédes versus Sokrates. In Miroslav Randa. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 - Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 233-237. ISBN 978-80-261-0374-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 16:21