Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Roman ZACHOVAL, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Algoritmus programu časného záchytu karcinomu prostaty a vykazování zdravotních výkonů. In Pracovní konference Sdružení ambulantních urologů. 2023.
  2. KOUDELKOVÁ, Marcela, Jiří FERDA, Ondřej MÁJEK, Hynek MÍRKA, Karel HEJDUK a Renata CHLOUPKOVÁ. DAKAR 2023 aneb screeningové programy včera, dnes a zítra. 2023.
  3. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, David CIBULA, Jiří SLÁMA, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Marián HAJDÚCH, Vladimír DVOŘÁK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Direct mailing of self-sample HPV test vs. usual reminder letter to older women non-participating in cervical cancer screening: a prospective study in the Czech Republic. In International Cancer Screening Network. 2023.
  4. ROSOVA, Blanka, Jan PROKS, Alzbeta FILIPOVA, Dimitar Hadzi NIKOLOV, Renata CHLOUPKOVÁ, Igor RICHTER, Arpad SZABO, Aneta ROZSYPALOVA, Radoslav MATEJ, Bohuslav MELICHAR, Tomas BUCHLER a Josef DVORAK. Favorable prognostic significance of membranous β-catenin expression and negative prognostic significance of cytoplasmic β-catenin expression in pancreatic cancer. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, roč. 70, č. 6, s. 796-803. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2023_230721N380. 2023.
  5. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Characteristics of the prostate cancer screening process in cancer survivors and in general population: prospective pilot study in the Czech Republic. In ICSN 2023. 2023.
  6. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Roman ZACHOVAL, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Informační zázemí pro populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty. In 7. konference PREVON. 2023.
  7. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Nové screeningové výkony a pravidla správného vykazování. In 69. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP. 2023.
  8. CHLOUPKOVÁ, Renata, Ondřej NGO, Lucie MANDELOVÁ, Petr KOCNA, Štěpán SUCHÁNEK, Miroslav ZAVORAL, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Optimization of the colorectal cancer screening programme in the Czech Republic: Direct mailing of qFIT to patients. In International Cancer Screening Network. 2023.
  9. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR: důvody zavedení a algoritmus screeningu. In Brněnské onkologické dny 2023. 2023.
  10. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Vanda ADAMCOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Potvrdil pilotní projekt vyšší výskyt karcinomu prostaty u mužů v dispenzární péči po jiné onkologické diagnóze než u mužů v běžné populaci? In 69. výroční konference ČUS ČLS JEP. 2023.
  11. KOUDELKOVÁ, Marcela, Kateřina HEJCMANOVÁ, Vanda ADAMCOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Potvrdil pilotní projekt vyšší výskyt karcinomu prostaty u mužů v dispenzární péči po jiné onkologické diagnóze než u mužů v běžné populaci? In 69. výroční konference ČUS ČLS JEP. 2023.
  12. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Renata CHLOUPKOVÁ, Denisa KREJČÍ, Karel HEJDUK, Roman ZACHOVAL, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Proč zavádíme program časného záchytu karcinomu prostaty? Datové zázemí pro plánování programu. In XLII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 2023.
  13. KOUDELKOVÁ, Marcela, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ, Roman ZACHOVAL, Hynek MÍRKA, Marek BABJUK, Jiří FERDA, Kateřina HEJCMANOVÁ, Alena MENŠÍKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Programy časného záchytu karcinomů v ČR dnes a zítra. In 5. ročník Dne mladých onkologů aneb nalejvárna v 15 minutách. 2023.
  14. KOUDELKOVÁ, Marcela, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Marek BABJUK, Markéta VRÁNOVÁ, Kateřina HEJCMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Jakub GREGOR, Ladislav DUŠEK, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Prostascreening.cz – Program časného záchytu karcinomu prostaty [online]. In https://www.prostascreening.cz. Verze 1.0. Verze 1.0. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2023.
  15. KOUDELKOVÁ, Marcela, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ, Ivana ČIERNÁ PETEROVÁ, Hynek MÍRKA, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Alena MENŠÍKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO a Ondřej MÁJEK. Příprava a první výsledky programu časného záchytu karcinomu plic. In Brněnské onkologické dny 2023. 2023.
  16. KOUDELKOVÁ, Marcela, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ, Ivana ČIERNÁ PETEROVÁ, Hynek MÍRKA, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Alena MENŠÍKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO a Ondřej MÁJEK. Příprava a první výsledky programu časného záchytu karcinomu plic. In Brněnské onkologické dny 2023. 2023.
  17. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Marcela KOUDELKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Real world data for planning a new organised cancer screening programme in the Czech Republic: example of prostate cancer screening. In ISPOR Europe 2023. doi:10.1016/j.jval.2023.09.2773. 2023.
  18. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej MÁJEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Kateřina HEJCMANOVÁ, Monika AMBROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ a Martin KOMENDA. RESORTNÍ REFERENČNÍ STATISTIKY A PORTÁL ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ V KONTEXTU PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ. In 6. konference PREVON. 2023.
  19. HEJDUK, Karel, L. MANDELOVÁ, Ondřej MÁJEK, Ondřej NGO, Renata CHLOUPKOVÁ, M. AMBROŽOVÁ, V. KOBLÍŽEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Kristián BRAT, S. KONŠTACKÝ, N. KRÁL, S. KOS a I. ČIERNÁ-PETEROVÁ. Shrnutí výsledků pilotního projektu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci a návrh do budoucna pro jeho zavedení. Practicus. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, roč. 22, č. 3, s. 15-17. ISSN 1213-8711. 2023.
  20. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela KOUDELKOVÁ, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Správné vykazování nových výkonů umožní přesnější vyhodnocení. In PROSTAFORUM 2023. 2023.
  21. PARIZEK, Antonin, Martin HILL, Michaela DUSKOVA, Lucie KOLATOROVA, Josef SUCHOPAR, Patrik SIMJAK, Katerina ANDERLOVA, Eva KUDOVA, Vladimir ROGALEWICZ, Jaroslav VACEK, Marcela KOUDELKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Miroslava ALBLOVA, Petra PARIZKOVA, Zdenek LASTUVKA a Miroslav BARTAK. The Endocannabinoid System - The Prediction of Spontaneous Preterm Birth in High-Risk Women: Protocol of a Study. Physiological research. Praha: Institute of Physiology of the Czechoslovak Academy of Sciences, roč. 72, Supplement 4, s. "S381"-"S387", 7 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.935230. 2023.
  22. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, Štěpán SUCHÁNEK, Monika AMBROŽOVÁ, Kateřina HEJCMANOVÁ, Petr DVOŘÁK, Miroslav ZAVORAL, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Výsledky z evaluace screeningu kolorektálního karcinomu v České republice. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 77, č. 5, s. 385-393. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2023385. 2023.
  23. HEJCMANOVÁ, Kateřina, Marcela KOUDELKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek BABJUK, Roman ZACHOVAL, Jiří FERDA, Ondřej NGO, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Zjednodušené ekonomické hodnocení pro připravovaný program časného záchytu karcinomu prostaty. In 69. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP. 2023.

  2022

  1. JANÍKOVÁ, Andrea, Jozef MICHALKA, Renata CHLOUPKOVÁ, Natasa KOPALOVA, V. CAMPR, K. KAMARADOVA, Leoš KŘEN, D. BELADA, K. BENESOVA, J. DLOUHA, P. KLENER, V. PROCHÁZKA, H. MOCIKOVA, J. DURAS a M. TRNENY. Clinical value of ALK and CD30 expression in mature systemic T cell lymphomas: analysis from the Czech Lymphoma Study Group database (NIHIL). Annals of hematology. New York: Springer Verlag, roč. 101, č. 4, s. 789-798. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-022-04759-1. 2022.
  2. NGO, Ondřej, Monika AMBROŽOVÁ, Štěpán SUCHÁNEK, Kateřina HEJCMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Miroslav ZAVORAL, Bohumil SEIFERT, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Datový audit screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku a jeho nákladová efektivita. In 46. Brněnské onkologické dny a 36. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2022.
  3. CYRANY, J, Kateřina HEJCMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO, Ondřej MÁJEK, M ZAVORAL, Š SUCHÁNEK, S REJCHRT a I TACHECÍ. Je možné individualizovat vysazení antikoagulační terapie před preventivní koloskopií? Gastroenterologie a hepatologie. Praha, roč. 76, č. 5, s. 386-391. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh202238. 2022.
  4. MAŠATA, Jaromír, Antonín MARTAN, Renata CHLOUPKOVÁ, Jan KOUŘIL, Ondřej NGO, Ondřej MÁJEK a Marcela KOUDELKOVÁ. Lifetime risk of Pelvic Organ Prolapse and Stress Urinary Incontinence Surgery and Trends in Type of Surgery from 2010 to 2020. In abstracts at the AUGS/IUGA Joint Scientific Meeting 2022. June 14-18, 2022 in Austin, TX, USA, 2022.
  5. KOBLIZEK, V, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO, O MAJEK, J JARKOVSKY, K HEJDUK, K BENESOVA a O SANCA. Mortality and access to intensive care in the Czech Republic during COVID-19 pandemic - evidence of care limitation or natural course of the disease? In ERS Congress. doi:10.1183/13993003.congress-2022.2231. 2022.
  6. KOUDELKOVÁ, Marcela, Renata CHLOUPKOVÁ, J KOUŘIL, Ondřej NGO, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK, J JISKRA, Z LÍMANOVÁ a D SPRINGER. Pilotní projekt časného záchytu tyreopatií v graviditě. Acta medicinae. roč. 11, 5-7, s. 53-54, 2022.
  7. MÍRKA, H, M KOZIAR VAŠÁKOVÁ, I ČIERNÁ-PETEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, P ŠONKA, B SEIFERT, Marcela KOUDELKOVÁ, Karel HEJDUK, Ondřej NGO, Renata CHLOUPKOVÁ a Ondřej MÁJEK. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v ČR, výsledky prvního datového auditu. Onkologie. roč. 16, č. 6, s. 327-331. doi:10.36290/xon.2022.069. 2022.
  8. CHLOUPKOVÁ, Renata, Ondřej NGO, Štěpán SUCHÁNEK, Miroslav ZAVORAL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Karel HEJDUK a Ondřej MÁJEK. Program kolorektálního screeningu v České republice - hodnocení výkonnosti center za rok 2021. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, roč. 76, č. 5, s. 379-385. ISSN 1804-7874. 2022.

  2021

  1. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1. 2021.
  2. KOUDELKOVÁ, Marcela, Jan JISKRA, Drahomíra SPRINGER, Zdenka LÍMANOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej NGO, Ondřej MÁJEK, Karel HEJDUK a Ladislav DUŠEK. Je časný screening štítné žlázy v těhotenství opravdu důležitý? Co nám ukazují data. In XV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. 2021.
  3. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Z. POSPÍŠIL, L. MAYRTYKÁNOVÁ, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, M. POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, R. NOVOTNÁ, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Renata PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. Přirozený průběh COVID-19 u primárně ambulantně sledovaných pacientů v JMK – analýza dat pilotního projektu. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.

  2020

  1. POPRACH, Alexandr, Miloš HOLÁNEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Michal STANÍK, Ondřej FIALA, Bohuslav MELICHAR, Kateřina KOPECKOVA, Milada ZEMANOVA, Igor KISS, Igor PENKA, Júlia BOHOŠOVÁ a Tomáš BUCHLER. Cytoreductive Nephrectomy and Overall Survival of Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Targeted Therapy-Data from the National Renis Registry. Cancers. BASEL: MDPI, roč. 12, č. 10, s. 1-10. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers12102911. 2020.
  2. SUCHANEK, Stepan, Premysl FALT, Ondřej NGO, Nagyija BROGYUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondrej URBAN, Ondřej MÁJEK a Miroslav ZAVORAL. ENDOSCOPIC FULL THICKNESS RESECTION VERSUS ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION IN COLORECTAL NEOPLASIA THERAPY - BICENTRIC PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY. In 61st Annual Meeting of the Society-for-Surgery-of-the-Alimentary-Tract. ISSN 0016-5107. 2020.
  3. NOVAKOVA-JIRESOVA, Alena, Katerina KOPECKOVA, Ludmila BOUBLIKOVA, Renata CHLOUPKOVÁ, Bohuslav MELICHAR, Lubos PETRUZELKA, Jindrich FINEK, Ondrej FIALA, Peter GRELL, Stanislav BATKO, Zdenek LINKE, Igor KISS, Jana PRAUSOVA a Tomáš BÜCHLER. Regorafenib for Metastatic Colorectal Cancer: An Analysis of a Registry-Based Cohort of 555 Patients. CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH. ALBANY: DOVE MEDICAL PRESS LTD, roč. 12, č. 2020, s. 5365-5372. ISSN 1179-1322. doi:10.2147/CMAR.S255332. 2020.
  4. JANÍKOVÁ, Andrea, Jozef MICHALKA, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Vit CAMPR, Natasa KOPALOVA, Pavel KLENER, Katerina BENESOVA, Jitka HAMOUZOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA a Marek TRNENY. The interval between progression and therapy initiation is the key prognostic parameter in relapsing diffuse large B cell lymphoma: analysis from the Czech Lymphoma Study Group database (NIHIL). Annals of hematology. New York: Springer Verlag, roč. 99, č. 7, s. 1583-1594. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-020-04099-y. 2020.
  5. DVOŘÁK, Josef a Renata CHLOUPKOVÁ. 1548P Favourable prognostic significance of membranous β-catenin expression and negative prognostic significance of cytoplasmic β-catenin expression in pancreatic cancer. In ESMO Virtual Congress2020 19 – 21. 2020.

  2019

  1. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, Š. SUCHÁNEK, M. ZAMORAL, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Aktuální výsledky screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a potenciální význam kolonické kapslové endoskopie. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., roč. 73, č. 5, s. 387-391. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019387. 2019.
  2. JANÍKOVÁ, Andrea, Renata CHLOUPKOVÁ, Vit CAMPR, Pavel KLENER, Jitka HAMOUZOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Natasa KOPALOVA, Jiří MAYER a Marek TRNENY. First-line therapy for T cell lymphomas: a retrospective population-based analysis of 906 T cell lymphoma patients. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, roč. 98, č. 8, s. 1961-1972. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-019-03694-y. 2019.
  3. SVATOŇ, M, M ZEMANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, L KOUBKOVÁ, František SALAJKA, B MELICHAR, Renata CHLOUPKOVÁ a Miloš PEŠEK. Chronický zánět jako potenciální prediktivní faktor léčby nivolumabem u nemalobuněčného plicního karcinomu. In SKŘIČKOVÁ, Jana. Cílená biologická léčba karcinomu plic. In Klinická onkologie-sborník abstrakt, XLIII. Brněnské onkologické dny, 10.-12.4.2019 Brno. 2019. ISSN 0862-495X. ISSN 0862-495X. 2019.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., roč. 79, č. 3, s. 88-94. ISSN 1213-810X. 2019.
  5. KOLEK, Vítězslav, Oldřich FISCHER, Ivona GRYGÁRKOVÁ, M. BAŘINOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, J. KREJČÍ, Michal HRNČIARIK, Miloš PEŠEK, Jaromír ROUBEC, I. JANÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, L. HAVEL, M. ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, D. DOLEŽAL a T. TŮZOVÁ. Léčba maligního mezoteliomu pleury v České republice. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., roč. 79, č. 3, s. 82-87. ISSN 1213-810X. 2019.
  6. ROZSYPALOVA, Aneta, Blanka ROSOVA, Alzbeta FILIPOVA, Dimitar Hadzi NIKOLOV, Renata CHLOUPKOVÁ, Igor RICHTER, Jan PROKS, Roman ZACHOVAL, Radoslav MATEJ, Bohuslav MELICHAR, Tomas BUCHLER a Josef DVORAK. Negative prognostic significance of primary cilia, CD8+tumor infiltrating lymphocytes and PD1+cells expression in clear cell renal cancer. Journal of BUON. Athens: ZERBINIS MEDICAL PUBL, roč. 24, č. 4, s. 1644-1651. ISSN 1107-0625. 2019.
  7. GREGA, Tomáš, VOJTĚCHOVÁ GABRIELA, Ondřej NGO, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK, Miroslav ZAVORAL a Štěpán SUCHÁNEK. Screening kolorektálního karcinomu. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., roč. 6, č. 6, s. 11-15. ISSN 2464-7195. 2019.
  8. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, Barbora BUČKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Screeningové programy onkologických onemocnění a aktuální výsledky adresného zvaní v České republice. In 43. Brněnské onkologické dny a 33. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2019.
  9. BUCHLER, Tomas, Renata CHLOUPKOVÁ, Alexandr POPRACH, Ondrej FIALA, Igor KISS, Katerina KOPECKOVA, Ladislav DUŠEK, Veronika VESKRNOVA, Lubomir SLAVICEK, Milan KOHOUTEK, Jindrich FINEK, Marek SVOBODA, Lubos PETRUZELKA a Bohuslav MELICHAR. Sequential therapy with bevacizumab and EGFR inhibitors for metastatic colorectal carcinoma: a national registry-based analysis. CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH. ALBANY: DOVE MEDICAL PRESS LTD, roč. 11, č. 2019, s. 359-368. ISSN 1179-1322. doi:10.2147/CMAR.S183093. 2019.
  10. POPRACH, Alexandr, Kristína RUMANOVÁ, Radek LAKOMÝ, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal STANÍK, Tomáš POKRIVČÁK, Igor KISS, Ondřej SLABÝ, Hana STUDENTOVA, Bohuslav MELICHAR, Jaroslav JURÁČEK, Ondrej FIALA, Jindrich KOPECKY, Katerina KOPECKOVA, Milada ZEMANOVA a Tomáš BÜCHLER. Tyrosine kinase inhibitors in the first-line treatment for metastatic nonclear cell renal carcinoma: A retrospective analysis of a national database. UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS. New York: ELSEVIER SCIENCE INC., roč. 37, č. 4, s. „294e1“-„294e8“, 8 s. ISSN 1078-1439. doi:10.1016/j.urolonc.2018.12.017. 2019.
  11. NGO, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, M. AMBROŽOVÁ, Š. SUCHÁNEK, M. ZAVORAL, B. SEIFERT, V. DVOŘÁK, J. DANEŠ, M. SKOVAJSOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů. Časopis lékařů českých. roč. 158, 3-4, s. 147-150. ISSN 0008-7335. 2019.

  2018

  1. DUŠEK, Ladislav, Ondřej NGO, M. KNĚŽÍNKOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, T. JUNG a Ondřej MÁJEK. Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR. In PreVOn. 2018.
  2. SVATON, Martin, Milada ZEMANOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Vitezslav KOLEK, Juraj KULTAN, Leona KOUBKOVA, Alzbeta BEJCKOVA, Frantisek SALAJKA, Michal HRNCIARIK, Bohuslav MELICHAR, David VRANA, Marek KONECNY, Renata CHLOUPKOVÁ a Milos PESEK. Chronic Inflammation as a Potential Predictive Factor of Nivolumab Therapy in Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, roč. 38, č. 12, s. 6771-6782. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.13048. 2018.
  3. FIALA, Ondrej, Veronika VESKRNOVA, Renata CHLOUPKOVÁ, Alexandr POPRACH, Igor KISS, Katerina KOPECKOVA, Ladislav DUŠEK, Lubomir SLAVICEK, Milan KOHOUTEK, Jindrich FINEK, Marek SVOBODA, Lubos PETRUZELKA, Ludmila BOUBLIKOVA, Josef DVORAK, Bohuslav MELICHAR a Tomas BUCHLER. Impact of Delayed Addition of Anti-EGFR Monoclonal Antibodies on the Outcome of First-Line Therapy in Metastatic Colorectal Cancer Patients: a Retrospective Registry-Based Analysis. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, roč. 13, č. 6, s. 735-743. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-018-0597-7. 2018.
  4. POPRACH, Alexandr, Ondrej FIALA, Renata CHLOUPKOVÁ, Bohuslav MELICHAR, Radek LAKOMÝ, Katarína PETRÁKOVÁ, Milada ZEMANOVA, Katerina KOPECKOVA, Ondřej SLABÝ, Hana STUDENTOVA, Jindrich KOPECKY, Igor KISS, Jindrich FINEK, Ladislav DUŠEK a Tomas BUCHLER. Pazopanib for Metastatic Renal Cell Carcinoma: A Registry-based Analysis of 426 Patients. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, roč. 38, č. 1, s. 449-456. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.12243. 2018.
  5. MÁJEK, Ondřej, Renata CHLOUPKOVÁ, B. BUDÍKOVÁ, Barbora BUČKOVÁ, M. KNĚŽÍNKOVÁ a Ondřej NGO. Program screeningu karcinomu prsu v datech. In PreVOn. 2018.
  6. BIELČIKOVÁ, Z., L. PETRUŽELKA a Renata CHLOUPKOVÁ. Trastuzumab v neoadjuvantní léčbě HER2+ karcinomu prsu – 5leté zkušenosti z onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, roč. 31, č. 3, s. 191-199. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2018191. 2018.
  7. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, L KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, M ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, J KKREJČÍ, L HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Zdeněk MERTA, P OPÁLKA a J KREJČÍ. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) - real life data from Czech republik. In European respiratory Journal 2018. In ERS international Congres 2018, European respiratory society Paris, France. 2018.
  8. PEŠEK, M., Jana SKŘIČKOVÁ, V. KOLEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, J. ROUBEC, Renata CHLOUPKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Andrea BENEJOVÁ, J. KULTAN, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, M. KONEČNÝ, H. ČOUPKOVÁ a M. SVATOŇ. Výsledky léčby krizotinibem v léčbě nemalobuněčného ALK pozitivního karcinomu plic v České republice. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, roč. 31, č. 3, s. 207-212. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2018207. 2018.

  2017

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, Jana KREJČÍ, Libor HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Zdeněk MERTA. Comparison of NSCLC patient groups with activated EGFR mutations treated with three different tyrosine-kinase inhibitors (TKI): Real-life data from the Czech Republic. In ERS international Congress 2017. ISSN 0903-1936. 2017.
  2. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jana STRENKOVÁ a Renata CHLOUPKOVÁ. Gastrointestinální stromální tumory rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. ISSN 0862-495X. 2017.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PESEK, V. KOLEK, Karel HEJDUK, L. KOUBKOVA, M. ČERNOVSKA, J. KREJCI, M. ZEMANOVA, L. HAVEL, J. ROUBEC, M. HRNCIARIK, F. SALAJKA, H. COUPKOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I. GRYGARKOVA a P. OPALKA. Characteristics of NSCLC Patients Treated in First Line Treatment with Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI) - Real Data from the Czech Republic. 2017.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIAK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MEREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S NSCLC A AKTIVAČNÍMI MUTACEMI EGFR LÉČENÝCH INHIBITORY TYROZINKINÁZY PO STANOVENÍ DIAGNÓZY - REÁLNÁ DATA Z ČESKÉ REPUBLIKY. In XLI. brněnské onkologické dny. ISSN 0862-495X. 2017.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC? In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. ISBN 978-80-7177-948-3. 2017.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEK, L. HAVEK, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017 (aktuální stav, výhled do budoucna). In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie. 2017.
  7. BUCHLER, T., Alexandr POPRACH, Zbyněk BORTLÍČEK, Radek LAKOMÝ, Renata CHLOUPKOVÁ, Rostislav VYZULA, M. ZEMANOVA, K. KOPECKOVA, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Igor KISS, H. STUDENTOVA, J. HORNOVA, O. FIALA, J. KOPECKY, J. FINEK, Ladislav DUŠEK a B. MELICHAR. Outcomes of Patients With Long-Term Treatment Response to Vascular Endothelial Growth Factor-Targeted Therapy for Metastatic Renal Cell Cancer. CLINICAL GENITOURINARY CANCER. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, roč. 15, č. 6, s. "E1047"-"E1053", 7 s. ISSN 1558-7673. doi:10.1016/j.clgc.2017.06.006. 2017.
  8. FIALA, O., P. HOSEK, M. PESEK, J. FINEK, J. RACEK, T. BUCHLER, Alexandr POPRACH, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, O. SOREJS, M. ECKSTEINOVA, M. VITOVEC, K. CIZKOVA, R. KUCERA a O. TOPOLCAN. Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, roč. 64, č. 4, s. 605-610. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2017_416. 2017.
  9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Registr TULUNG. In XLI. brněnské onkologické dny. ISSN 0862-495X. 2017.
  10. KOPEČKOVÁ, Kateřina, Tomáš BÜCHLER, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Bohuslav MELICHAR, Petra POKORNÁ, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk LINKE, Luboš PETRUŽELKA, Igor KISS a Jana PRAUSOVÁ. Regorafenib in the Real-Life Clinical Practice: Data from the Czech Registry. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, roč. 12, č. 1, s. 89-95. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-016-0458-1. 2017.
  11. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek KONEČNÝ, Milan PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Michal HRNČIARIK, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Leona ČOUPKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Petr OPÁLKA, Jana KREJČÍ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Miroslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v první linii v registru TULUNG v České republice (stav k 15.3.2017). In Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press. s. 8-12. ISSN 1801-1209. 2017.
  12. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. ISBN 978-80-7177-948-3. 2017.
  13. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Vitezslav KOLEK, Frantisek SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Juraj KULTAN, Jana KULISKOVA, Martin SVATON, Michal HRNCIARIK, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondrej TOPOLCAN, Helena HORNYCHOVA, Marketa NOVA, Ales RYSKA a Jindrich FINEK. Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, roč. 39, č. 2, s. 1-8. ISSN 1010-4283. doi:10.1177/1010428317691186. 2017.
  14. LAKOMÝ, Radek, Alexandr POPRACH, Zbyněk BORTLÍČEK, B. MELICHAR, Renata CHLOUPKOVÁ, Rostislav VYZULA, M. ZEMANOVA, K. KOPECKOVA, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Igor KISS, H. STUDENTOVA, Jaroslav JURÁČEK, O. FIALA, J. KOPECKY, J. FINEK, Ladislav DUŠEK, Karel HEJDUK a T. BUCHLER. Utilization and efficacy of second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma: data from a national registry. BMC Cancer. London: BioMed Central, roč. 17, č. 880, s. 1-8. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-017-3901-5. 2017.

  2016

  1. STRENKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zdeněk LINKE a Roman KODET. GIST – Klinický registr pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem: Stav k datu 1. 11. 2016. Brno: Masarykova univerzita. 63 s. 2016.
  2. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Ondrej TOPOLCAN, Jaroslav RACEK, Martin SVATON, Radek KUCERA, Marek MINARIK, Lucie BENESOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Alexandr POPRACH a Tomas BUCHLER. Change in Serum Lactate Dehydrogenase Is Associated with Outcome of Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Erlotinib. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, roč. 36, č. 5, s. 2459-2465. ISSN 0250-7005. 2016.

  2015

  1. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. BREAST Afinitor – klinický registr pacientek s karcinomem prsu: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita. 22 s. 2015.
  2. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Afinitor – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita. 44 s. 2015.
  3. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Nexavar – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita. 46 s. 2015.
  4. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Sutent – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita. 47 s. 2015.
  5. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. TULUNG Alimta – klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic: stav registru k datu 19. 10. 2015. Brno: Masarykova univerzita. 77 s. 2015.

  2014

  1. BRABEC, Karel, Renata CHLOUPKOVÁ, Michaela KUČEROVÁ a Ondřej HÁJEK. Význam charakteru říčních koridorů pro biologické a chemické parametry malých vodních toků. In Říčni krajina 10. ISBN 978-80-260-7099-3. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 11:06