Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BULAVA, Alan, Ales MOKRACEK, Petr NĚMEC, Dan WICHTERLE, Pavel OSMANCIK, Petr BUDERA, Petr KACER, Linda VETEŠKOVÁ, Tomas SKALA, Petr SANTAVY, Jan CHOVANCIK, Piotr BRANNY, Vitalii RIZOV, Miroslav KOLESAR, Iva SAFARIKOVA a Marian RYBAR. Lesion durability found during mandated percutaneous catheter ablation after surgical cryo-ablation for treatment of non-paroxysmal atrial fibrillation. Journal of Cardiothoracic Surgery. London: BMC, 2024, roč. 19, č. 1, s. 1-10. ISSN 1749-8090. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13019-024-02889-3.
  2. PEŘINA, Vojtěch, Roman ŠMUCLER, Vladislav BARTÁK a Petr NĚMEC. Update on Focal Infection Management: A Czech Interdisciplinary Consensus. International Dental Journal. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2024, roč. 74, č. 3, s. 510-518. ISSN 0020-6539. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.identj.2023.11.001.

  2023

  1. BAKOŠOVÁ, Mária, Jan KREJČÍ, Július GODAVA, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ a Petr NĚMEC. Deficit železa a úskalí jeho diagnostiky v kardiologii. Acta Medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2023, roč. 2023, 2-3, s. 35-38. ISSN 1805-398X.
  2. KOLÁRIK, Miroslav, Martin OLIVERIUS a Petr NĚMEC. Hypotermická oxygenovaná perfuze jater v praxi. In VIII. český transplantační kongres. 2023.
  3. KOMOROVÁ, Zuzana, Martin NOVÁK, Jiří SEMÉNKA, Věra FEITOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Levopravý zkrat u dospělé ženy mezi levou koronární tepnou a koronárním sinem způsobený gigantickou fistulí. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2023, roč. 65, č. 3, s. 550-554. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.078.
  4. TOMÁŠEK, Aleš, Jan MAŇOUŠEK, Jan KUTA, Jiří HLÁSENSKÝ, Leoš KŘEN, Martin ŠINDLER, Michal ZELENÝ, Petr KALA a Petr NĚMEC. Metals and Trace Elements in Calcified Valves in Patiens with Acquired Severe Aortic Valve Stenosisi: Is There a Connction with the Degeneration Process ? JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE. BASEL: MDPI, 2023, roč. 13, č. 2, s. 1-15. ISSN 2075-4426. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jpm13020320.
  5. VEJMĚLEK, Adam, Petr NĚMEC a Petr FILA. Post-myocardial infarction left ventricular intramyocardial dissecting hematoma. cor et Vasa. PRAGUE 2: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2023, roč. 65, č. 1, s. 120-124. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.089.
  6. GOFUS, Jan, Petr FILA, Martin VOBORNIK, Jiri ONDRASEK, Petr NĚMEC, Jan ŠTĚRBA, Eva CERMAKOVA, Martin TUNA a Jan VOJACEK. Unicuspid Aortic Valve in Patients Undergoing the Ross Procedure. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., 2023, roč. 115, č. 3, s. 626-631. ISSN 0003-4975. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2022.03.061.
  7. ZIKMUND GALKOVÁ, Lujza, Jiří HLÁSENSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr NĚMEC, Jiří VÍTOVEC a Jan KREJČÍ. Vývoj syndromu spánkové apnoe u pacienta se srdečním selháním před ortotopickou transplantací srdce a po ní. Cor et Vasa. PRAGUE 2: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2023, roč. 65, č. 4, s. 698-704. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2023.015.

  2022

  1. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Cirkulující mikroRNA jako biomarkery rejekce u pacientů po srdeční transplantaci: od profilování k validaci kandidátních molekul. In 49. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2022.
  2. GOFUS, Jan, Mikita KARALKO, Petr FILA, Jiri ONDRASEK, Hans-Joachim SCHAEFERS, Adrian KOLESAR, Emmanuel LANSAC, Ismail EL-HAMAMSY, de Kerchove LAURENT, Christian DINGES, Jaroslav HLUBOCKY, Petr NĚMEC, Martin TUNA a Jan VOJACEK. Comparison of bicuspidization and Ross procedure in the treatment of unicuspid aortic valve disease in adults - Insight from the AVIATOR registry. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 9, September 2022, s. 1-9. ISSN 2297-055X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fcvm.2022.900426.
  3. BAKOŠOVÁ, Mária, Jan KREJČÍ, Július GODAVA, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Iron Deficiency in Patients with Advanced Heart Failure. Medicina. Basel: MDPI, 2022, roč. 58, č. 11, s. 1-11. ISSN 1010-660X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/medicina58111569.
  4. BAKOŠOVÁ, Mária a Jan KREJČÍ. Iron Deficiency in Patients with Advanced Heart Failure. In GODAVA, Július, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Heart Failure 2022. 2022.
  5. NĚMEC, Petr, Miroslav KOLÁRIK a Petr FILA. Personalized External Aortic Root Support - how to implant it. Acta Chirurgica Belgica. OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 122, č. 1, s. 70-73. ISSN 0001-5458. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00015458.2021.2008611.
  6. VOJTĚCHOVÁ, Pavla, Aleš TOMÁŠEK, Jiří NIČOVSKÝ, Pavel STIBORA, Jan ŠTĚRBA a Petr NĚMEC. Raritní infekční endokarditida aortální chlopně. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2022, roč. 5, č. 2, s. 19-22. ISSN 2571-0648.
  7. FILA, Petr, Jan GOFUS, Petr NĚMEC a Jan VOJACEK. Reply to Chen et al. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY. CARY: OXFORD UNIV PRESS INC, 2022, roč. 62, č. 4, s. "ezac260", 1 s. ISSN 1010-7940. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/ejcts/ezac260.
  8. ILCISAK, Jaroslav, Jiří NIČOVSKÝ a Petr NĚMEC. Surgical treatment of simultaneous pulmonary and paradoxical embolism. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 5, s. 538-541. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.012.
  9. NĚMEC, Petr, Jan PIRK, Ivo SKALSKY, Tomas MATEJKA, Pavel ZACEK, Tomas GRUS, Vilem ROHN, Petr SANTAVY, Alice KREBSOVA, Ondrej SZARSZOI, Lydie TAUCHENOVA, Daniela ŽÁKOVÁ, Radka KOCKOVA a Petr FILA. Výsledky léčby externí podpory aortálního kořene a ascendentní aorty u prvních 100 pacientů v České republice. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 6, s. 579-583. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.045.
  10. NĚMEC, Petr, Jan PIRK, Ivo SKALSKÝ, Tomáš MATĚJKA, Pavel ŽÁČEK, Tomáš GRUS, Vilém ROHN, Daniela ŽÁKOVÁ, Lydie TAUCHENOVÁ, Radka KOČKOVÁ a Petr FILA. Výsledky léčby externí podpory aortálního kořene a ascendentní aorty u pvrních 100 pacientů v České republice. COR ET VASA. NETHERLANDS: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 579-583. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.045.
  11. STAFFA, Robert, Jan VOJÁČEK, Petr NĚMEC, Petr FILA, Tomáš NOVOTNÝ, Jan ŠTĚRBA a Robert VLACHOVSKÝ. X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.

  2021

  1. STEHLÍK, Albert, Petr FILA, Daniela ŽÁKOVÁ a Petr NĚMEC. Implantace PEARS u pacienta s dilatací ascendentní aorty po bikuspidalizaci aortální chlopně. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2021, roč. 63, č. 5, s. 597-601. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.042.
  2. STAFFA, Robert, Petr NĚMEC, Petr FILA, Tomáš NOVOTNÝ, Jan ŠTĚRBA a Robert VLACHOVSKÝ. IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2021.
  3. KOLÁRIK, Miroslav, Petr FILA, Jiri ONDRÁŠEK, Daniela ŽÁKOVÁ a Petr NĚMEC. Rekonstrukce aortomitrální kontinuity u infekční endokarditidy dvou chlopní. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2021, roč. 63, č. 4, s. 513-517. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.030.

  2020

  1. PEŠL, Martin, Šárka JELÍNKOVÁ, Guido CALUORI, Mária HOLICKÁ, Jan KREJČÍ, Petr NĚMEC, Aneta KOHUTOVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr DVOŘÁK a Vladimír ROTREKL. Cardiovascular progenitor cells and tissue plasticity are reduced in a myocardium affected by Becker muscular dystrophy. Orphanet Journal of Rare Diseases. London: England, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1-8. ISSN 1750-1172. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13023-019-1257-4.
  2. NĚMEC, Petr, John PEPPER a Petr FILA. Personalized external aortic root support. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Current Contents. Elsevier Science, 2020. ISSN 1569-9293. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/icvts/ivaa111.

  2019

  1. ŽÁKOVÁ, Daniela, Tomáš ZATOČIL, Olga POKORNÁ, Jiří NIČOVSKÝ a Petr NĚMEC. Dlouhodobé výsledky po operaci defektu septa síní. Intervenční a akutní kardiologie. 2019, roč. 2019, s. 224-229. ISSN 1213-807X.
  2. MALIŠOVÁ, Barbora, Petr ŠANTAVÝ, Yvona LOVEČKOVÁ, Bořivoj HLADKÝ, Iva KOTÁSKOVÁ, Jiří POL, Vladimír LONSKÝ, Petr NĚMEC a Tomáš FREIBERGER. Human native endocarditis caused by Streptococcus canis-a case report. Journal of Pathology, Microbiology and Immunology, APMIS. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 127, č. 1, s. 41-44. ISSN 0903-4641. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/apm.12905.
  3. ŽÁKOVÁ, Daniela, Tomáš ZATOČIL, Olga POKORNÁ, Petr MALÍK, Jiří NIČOVSKÝ, Jiří ONDRÁŠEK, Petra ANTONOVÁ, Petr NĚMEC a Jan ČERNÝ. Koarktace aorty v dospělosti. Intervenční a akutní kardiologie. Solen s.r.o., 2019, roč. 2019, 3 suppl, s. 6-10. ISSN 1213-807X.

  2018

  1. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu - primární výsledky sekvenací. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  2. PEŠL, Martin, Šárka JELÍNKOVÁ, Guido CALUORI, Mária HOLICKÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Petr DVOŘÁK a Vladimír ROTREKL. Human cardiac progenitor analysis in dystrophin cardiomyopathy after cardiac transplantation. In Cardiovascular Research. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvy060.101.
  3. FILA, Petr, Petr MALÍK, Olga POKORNA a Petr NĚMEC. Mitral bioprosthetic valve leaflet fusion treated by balloon valvuloplasty in patients on ECMO. JOURNAL OF CARDIAC SURGERY. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2018, roč. 33, č. 11, s. 759-761. ISSN 0886-0440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jocs.13821.
  4. GŘIVA, Martin, Radka BUŽGOVÁ, Zdeněk COUFAL, Vlastimil ČERNÍČEK, Karol ČURILA, Filip DOSBABA, Eva HEGMONOVÁ, Dalibor HEŘMAN, Helena KREJČÍKOVÁ, Marie LAZÁROVÁ, Martin LOUČKA, Ondřej LUDKA, Petr NĚMEC, Pavel OSMANČÍK, Ondřej SLÁMA, Jiří ŠTASTNÝ, Marek VÁCHA a Tereza VALERIÁNOVÁ. Paliativní péče v kardiologii Racionální přístup u pacinetů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák- TRITON, 2018, 271 s. ISBN 978-80-7553-481-1.
  5. STAFFA, Robert, Petr NĚMEC, Jan ČERNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Petr FILA. VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/112018.

  2017

  1. KOTÁSKOVÁ, Iva, Petr NĚMEC, Martina VANĚRKOVÁ, Barbora MALIŠOVÁ, Renata TEJKALOVÁ, Marek ORBAN, Víta ŽAMPACHOVÁ a Tomáš FREIBERGER. First report of Sneathia sanguinegens together with Mycoplasma hominis in postpartum prosthetic valve infective endocarditis: a case report. BMC INFECTIOUS DISEASES. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2017, roč. 17, August, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1471-2334. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12879-017-2654-8.
  2. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation. In Europena Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehx493.P6030.
  3. KOTÁSKOVÁ, Iva, Petr NĚMEC, Martina VANĚRKOVÁ, Barbora MALIŠOVÁ, Michaela ČERNOCHOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Renata TEJKALOVÁ, Marek ORBAN, Víta ŽAMPACHOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Polybacterial infective endocarditis and pathogen diagnosis by molecular techniques. In ISCVID 2017, Dublin. 2017.
  4. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  5. CHALOUPKA, Anna, Peter KĽÚČOVSKÝ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Michal REZEK, Jan KREJČÍ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. VZÁCNÝ PŘÍPAD FATÁLNÍ DISEMINACE MYOKARDIÁLNÍ TOXOPLAZMÓZY PŘENESENÉ Z DÁRCE NA PŘÍJEMCE PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI. In 15. konference akutní kardiologie, 2017. 2017.
  6. KÁFUŇKOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a lenka ŠPINAROVÁ. Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.

  2016

  1. PAVLUŠOVÁ, Marie, Jan MAŇOUŠEK, Jiří PAŘENICA, Vera STEJSKAL, Petr KUBENA, Petr KALA, Petr NĚMEC a Jiří JARKOVSKÝ. Hypersenzitivita na kovy environmentální zátěže u pacientů s Takotsubo syndromem: existuje klinická souvislost? In XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 2016.
  2. MACH, Lukáš, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Michal KARPISEK, Tomáš KONEČNÝ, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Impact of cardiopulmonary bypass surgery on cytokines in epicardial adipose tissue: comparison with subcutaneous fat. Perfusion. 2016. ISSN 0267-6591. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0267659116683791.
  3. PAVLUŠOVÁ, Marie, Jan MAŇOUŠEK, Petr KUBENA, Petr NĚMEC, Jiří JARKOVSKÝ, Roman MIKLÍK, Ludmila DOSTÁLOVÁ, Andrea ZADÁKOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Jiří PAŘENICA. Takotsubo synrome (TS), comorbidities and hypersenzitivity reaction to metals of environmental burden. In GREAT IX INTERNATIONAL MEETING. 2016.

  2015

  1. NEŠPOR, David, Jiří FABIÁN a Petr NĚMEC. A retrospective analysis of deep sternal wound infections after longitudinal median sternotomy. Cor et Vasa. Medical Tribune CZ s.r.o., 2015, roč. 57, s. 75-81. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2015.02.014.
  2. ORBAN, Marek, Lukáš MACH, Martin TŘETINA, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. Association between tobacco smoking and pro-inflammatory humoral signalling in human epicardial adipose tissue: a prospective cohort study in patients undergoing major cardiac surgery. In European Society of Cardiology Congress 2015, London, United Kingdom. 2015. ISSN 1522-9645. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv400.
  3. MĚŘIČKA, Pavel, Miroslav ŠPAČEK, Libor JANOUŠEK, Libor DVOŘÁČEK, Petr ŠTÁDLER, Robert VLACHOVSKÝ, Igor GUŇKA, Barbora HONEGROVÁ, Daniel BRANDEJS, Lubomír ŠTĚRBA, Barbora VOXOVÁ, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Robert STAFFA, Petr NĚMEC a Jaroslav LINDNER. Cryopreservation of vascular grafts for clinical use – Retrospective analysis of pre-freezing factors with potential impact on the quality and safety of vascular transplantations. In Cryobiology 2015; 71:546-547. 2015. ISSN 0011-2240.
  4. PODROUŽKOVÁ, Helena, Helena BEDÁŇOVÁ, Martin TŘETINA, Josef KORINEK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Petr NĚMEC, Tomáš KONEČNÝ a Marek ORBAN. Decrease in longitudinal strain in heart transplant recipients is associated with rejection. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc. 2015. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2015.020.
  5. MACH, Lukáš, Dana SOCHOROVÁ, Kateřina WOJNAROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Humoral Signalling in Human Epicardial and Subcutaneous Adipose Tissue; Possible Implications for Cardiovascular Pathophysiology. In International Student Congress, Graz. 2015.
  6. MACH, Lukáš, Olga ONDRŮŠKOVÁ, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Massive Catheter-related Thrombosis of Vena Cava Superior protruding into the Right Atrium in a Haemodialysis Patient. Hemodialysis International. 2015. ISSN 1542-4758. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/hdi.12261.
  7. HORVÁTH, Vladimír, Jiří ONDRÁŠEK, Petr FILA, Jiri SLAVIK, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr POKORNY, Petr PAVLIK, Jan KREJČÍ, Marek ORBAN a Petr NĚMEC. Minimally invasive implantation of left ventricular assist device HeartWare HVAD. Cor et Vasa. 2015. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2015.02.011.
  8. BEDÁŇOVÁ, Helena, Marek ORBAN, Martin TŘETINA, Petr FILA, Vladimír HORVÁTH, Jan KREJČÍ a Petr NĚMEC. Monitoring of allograft vasculopathy by intravascular ultrasound one month and one year after heart transplantation: A single center study. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc. 2015. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2015.034.
  9. NEŠPOR, David, Petr FILA, Jan ČERNÝ a Petr NĚMEC. Přehled metod primárního uzávěru střední sternotomie. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 2015, 94/2, s. 48-56. ISSN 1805-4579.
  10. NĚMCOVÁ, Eva, Michaela ČERNOCHOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Barbora MALIŠOVÁ, Tomáš FREIBERGER a Petr NĚMEC. Rapid Identification of Medically Important Candida Isolates Using High Resolution Melting Analysis. PLoS ONE. 2015.
  11. ORBAN, Marek, Lukáš MACH, Vladimír HORVÁTH, Tomáš KONEČNÝ a Petr NĚMEC. SURGICAL ABLATION FOR ATRIAL FIBRILLATION AS A CONCOMITANT CARDIAC SURGERY PROCEDURE: A SINGLE-CENTER STUDY WITH 1-YEAR FOLLOW-UP. In American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session and Expo. 2015. ISSN 0735-1097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(15)60416-8.
  12. MACH, Lukáš, Vladimír HORVÁTH, Eva JAKUBCOVÁ, Katarína KOVAČIČOVÁ, Zdenko KASÁČ, Petr NĚMEC, Tomáš KONEČNÝ a Marek ORBAN. Surgical ablation for atrial fibrillation as a concomitant cardiac surgery procedure. A single-centre study with 1-year follow-up. Cor et Vasa. Medical Tribune CZ s.r.o., 2015. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2015.03.003.

  2014

  1. GREGOROVÁ, Zdeňka, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Eva NĚMCOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Biopsy Based Diagnosis of Inflammatory Cardiomyopathy in a Patient with Negative Magnetic Resonance Image Finding. Journal of Clinical & Experimental Cardiology. OMICS Publishing Group, 2014, roč. 5, č. 12, s. 1-4. ISSN 2155-9880. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2155-9880.1000351.
  2. PODROUŽKOVÁ, Helena, Vladimír HORVÁTH, Ota HLINOMAZ, Jan BEDAN, Miroslav BAMBUCH, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Embolus entrapped in patent foramen ovale: impending paradoxical embolism. The Annals of Thoracic Surgery. 2014. ISSN 0003-4975. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2014.08.072.
  3. NEŠPOR, David a Petr NĚMEC. Funkce transplantované ledviny u pacientů s femorálním arteriovenózním shuntem. In V. Česko-slovenský transplantační kongres. 2014.
  4. NIČOVSKÝ, Jiří, Petr NĚMEC, David NEŠPOR, Petr KYSELA, Vladimír MEJZLÍK a Libuše HUSOVÁ. První redukce jaterního štěpu v CKTCH Brno. In V. Česko-slovenský transplantační kongres. 2014.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka a Petr NĚMEC. Srdeční transplantace. Online. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart. eCardio. 2014, s. 1-20. ISBN 978-80-204-3435-7.
  6. MACH, Lukáš, Vladimír HORVÁTH, Eva JAKUBCOVÁ, Katarína KOVAČIČOVÁ, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Surgical Ablation for Atrial Fibrillation as a Concomitant Cardiac Surgery Procedure. A Single-Center Study with 1-Year Follow-Up. In World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques, June 18-21, 2014 - Nice - France. 2014. ISSN 1532-2092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/europace/euu109.
  7. NĚMEC, Petr, Jiří ONDRÁŠEK, Petr FILA, Helena BEDÁŇOVÁ a Petr PAVLÍK. Surgical therapy of myocardial infarction. Vnitrni lekarstvi. 2014, roč. 60 (4), s. 331-334.

  2013

  1. BEDÁŇOVÁ, Helena, Marek ORBAN, Martin TŘETINA, Aleš TOMÁŠEK, Petr MALÍK, Petr FILA, Vladimír HORVÁTH, Jiří ONDRÁŠEK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr NĚMEC. Prevalence of donor-transmitted atherosclerosis—Clinical utility of intracoronary ultrasound early after heart transplantation. A single-center study. Cor et Vasa. 2013, roč. 55 (4), s. e309-e314.
  2. ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.

  2012

  1. ORBAN, Marek, Gregg S PRESSMAN, Pavel TURČÁNI, Martina SKOUPÁ, Jiří ONDRÁŠEK, Tomáš KÁRA a Petr NĚMEC. Vztah syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA) a akutní aortální disekce (AAD). 2012.

  2011

  1. FILA, Petr. Náhrada kořene aorty s reimplantací aortální chlopně – střednědobé výsledky tohoto typu záchovné operace aortální chlopně. Cor et vasa. 2011. ISSN 0010-8650.

  2010

  1. VANĚRKOVÁ, Martina, Barbora ŽALOUDÍKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Jiří POL, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC a Tomáš FREIBERGER. Detection of Cardiobacterium valvarum in patient with aortic valve infective endocarditis by broad-range PCR. Journal of Medical Microbiology. 2010, roč. 59, č. 2, s. 231-234. ISSN 0022-2615.
  2. POL, Jiří, Jan ČERNÝ, Jiří ONDRÁŠEK, Barbora ŽALOUDÍKOVÁ, Dušan VRŠANSKÝ, Tomáš FREIBERGER a Petr NĚMEC. Diagnostika a výsledky chirurgické léčby infekční endokarditidy. cor et Vasa. 2010, roč. 52, 5-6, 7 s. ISSN 0010-8650.
  3. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Marián FELŠŐCI, Alexandra ŠULCOVÁ, Petr NĚMEC, Daniela TOMČÍKOVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Farmakoekonomická analýza nákladů kardiochirurgické léčby pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Cor et Vasa. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, 2010, roč. 52, 11-12, s. 684-689. ISSN 0010-8650.
  4. HUDE, Petr, Josef TOMANDL, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Petr NĚMEC a A SIROTKOVÁ. Changes of matrix metalloproteinases and their inhibitor serum levels in heart transplant patients with acute rejection. In European Journal of Heart Failure Supplements. Oxford: European Society of Cardiology, 2010, s. S193-S193, 1 s. ISSN 1878-1314.
  5. NEŠPOR, David, Jan ČERNÝ, Zdeněk ŠILHART a Petr NĚMEC. Chirurgické řešení aneuryzmatu abdominální aorty u pacientky s levostrannou dolní dutou žilou a funkčně solitární levou ledvinou. Rozhledy v chirurgii. ČS UJEP, 2010, roč. 89, č. 10, s. 634-637. ISSN 0035-9351.
  6. ŽIDOVÁ, Klaudia, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Petr NĚMEC a Jan ČERNÝ. Invazivní plicní aspergilóza u pacienta po transplantaci srdce – kazuistika. In XVIII. výroční sjezd ČKS, Brno. 2010.
  7. FILA, Petr a Petr NĚMEC. Mají antibakteriální vlákna vliv na snížení incidence ranných infekcí po kardiochirurgických revaskularizacích myokardu? Prospektivní randomizovaná studie. In 4. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2010.
  8. ONDRŮŠKOVÁ, Olga, David NEŠPOR a Petr NĚMEC. Srovnání dvou metod implantace náhrady aortální chlopně v CKTCH v letech 2005-2009. In IV. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2010.

  2009

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří ONDRÁŠEK, Jan ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2009, roč. 51, č. 6, s. 415-418. ISSN 0010-8650.
  2. ŽIDOVÁ, Klaudia, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Petr NĚMEC a Jan ČERNÝ. Vývoj imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci srdce. In XVII. výroční sjezd ČKS, Brno. 2009. ISSN 0010-8650.

  2008

  1. POLOKOVÁ, Karin. Spontánní ruprura závěsného aparátu mitrální chlopně neznámé etiologie, vedoucí k těžké mitrální regurgitaci - kazuistika. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spolonočnost, 2008, Volume 17, Suppl. 2, s. 28S-29S, 1 s. ISSN 1336-2429.

  2003

  1. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. Druhé, rozšířené. Praha: Galén, 2003, s. 272-301. Druhé. ISBN 80-7262-203-X.
  2. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzívní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. Druhé, rozšířené. Praha: Galén, 2003, s. 272-301. Druhé. ISBN 80-7262-203-X.

  2002

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Jan ČERNÝ, Jiří SEMÉNKA a Petr NĚMEC. Echocardiography in heart transplant patients. In 10th AlpeAdria Meeting, Abstract book,. Vienna, Austria: Assoc. for promotion of Research and training in cardiology, 2002, s. 39.

  2001

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Jiří SEMÉNKA, Jan ČERNÝ a Petr NĚMEC. Echokardiografie u pacientů po transplantaci srdce. In Supplementum Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2001, s. 83.
  2. HUDE, Petr, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, jan SITAR, Miloslav TEJC, Jan ČERNÝ a Petr NĚMEC. PTCA u pacienta po srdeční transplantaci. Interní medicína pro praxi. Praha: Solen, 2001, roč. 3, č. 4, s. 181. ISSN 1212-7299.
  3. HOKL, Jan, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Pavel STUDENÍK, Lenka ŠPINAROVÁ a Petr MALÍK. Serum troponin T in the early posttransplant period and long-term graft function in heart recipients. Transplantation Proceedings. New York, USA: Elsevier Science, 2001, roč. 33, č. 3, s. 2018-2019. ISSN 0041-1345.

  2000

  1. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000, s. 264-291. První. ISBN 80-7262-042-8.
  2. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Milan FRÉLICH a Alžběta SIROTKOVÁ. Transplantace srdce-indikace, komplikace, terapie - naše zkušenosti ze sledování 100 pacientů po srdeční transplantaci. Vnitřní lékařství. Praha: Čes. lék. společnost JEP, 2000, roč. 46, č. 11, s. 755-759. ISSN 0042-773X.
  3. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Jan SITAR, Ladislav GROCH, Ivan HORŇÁČEK, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC a Alžběta SIROTKOVÁ. Vaskulopatie štěpu po transplantaci srdce. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2000, roč. 42, č. 4, s. 37. ISSN 0010-8650.

  1999

  1. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Milan FRÉLICH, František ŠTĚTKA a Lenka ŠPINAROVÁ. Do the presence and amount of dysfunctional but viable myocardium affect the perioperative outcome of coronary artery bypass graft surgery? Int. J. Cardiol. 1999, roč. 71, č. 3, s. 265-272. ISSN 0167-5273.
  2. FRÉLICH, Milan, Helena BEDÁŇOVÁ, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, František ŠTĚTKA, Pavel ÚTRATA, Petr POKORNÝ, Petr MALÍK, Roman ČERBÁK a Jan HOKL. Indikace a kontraindikace transplantace srdce. In 112. internistický den, XV. Vanýskův den. 1. vyd. Brno: Česká kardiologická společnost, 1999, s. 1-3.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Milan FRÉLICH, František ŠTĚTKA a Lenka ŠPINAROVÁ. Ovlivňuje přítomnost a množství dysfunkčního ale viabilního myokardu průběh aortokoronárního přemostění? Cor Vasa. Praha, 1999, roč. 41, č. 4, s. 39. ISSN 0010-8650.
  4. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Milan FRÉLICH a Jan HOKL. Pooperační sledování nemocných po transplantaci srdce. In 112. Internistický den, XV. Vanýskův den. 1. vyd. Brno: Česká kardiologická společnost, 1999, s. 3-4.
  5. HOKL, Jan, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Pavel STUDENÍK, Petr MALÍK, Lenka ŠPINAROVÁ a Alžběta SIROTKOVÁ. Sérový troponin T u příjemců po transplantaci srdce:Korelace s buněčnou a humorální imunitou. Cor et Vasa. 1999, roč. 41, č. 4, s. 21. ISSN 0010-8650.
  6. HUDE, Petr, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Petr NĚMEC, Jan ČERNÝ, Milan FRÉLICH a Alžběta SIROTKOVÁ. Transplantace srdce- výsledky dlouhodobého sledování 100 pacientů. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 1999, roč. 72, č. 7, s. 331. ISSN 1211-3395.

  1998

  1. LOJEK, Antonín, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, J NIČOVSKÝ, Vladimír SOŠKA, M ČÍŽ, H SLAVÍKOVÁ a Lukáš KUBALA. Phagocyte-induced oxidative stress in patients with haemodialysis treatment and organ transplantation. Biofactors. ENGLAND: IOS PRESS, 1998, roč. 8, 1-2, s. 165-168. ISSN 0951-6433.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 15:37