Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KŘÍŽ, Zdeněk. German Troops in Afghanistan : Strategic Narratives on German Participation in Resolute Support. Journal of Balkan and Near Eastern Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 24, č. 2, s. 285-302. ISSN 1944-8953. doi:10.1080/19448953.2021.2006013.
 2. 2021

 3. KŘÍŽ, Zdeněk, Martin CHOVANČÍK a Oldřich KRPEC. Czech Foreign Policy After the Velvet Revolution. In Jeroen K. Joly; Tim Haesebrouck. Foreign Policy Change in Europe Since 1991. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 49-72. ISBN 978-3-030-68217-0. doi:10.1007/978-3-030-68218-7_3.
 4. KŘÍŽ, Zdeněk, Jana URBANOVSKÁ a Stanislava BRAJERČÍKOVÁ. Refugees, Energiewende and NATO deterrence : limits of German leadership in Central Europe. European Security. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 1, s. 137-158. ISSN 0966-2839. doi:10.1080/09662839.2020.1795836.
 5. KŘÍŽ, Zdeněk a Oldřich KRPEC. The Czech Republic : The Military and Politics. In William R. Thompson. Oxford Research Encyclopedias of Politics. Oxford: Oxford University Press, 2021. s. 1-20. ISBN 978-0-19-022863-7. doi:10.1093/acrefore/9780190228637.013.1889.
 6. KŘÍŽ, Zdeněk. The security perception and security policy of the Czech Republic, 1993–2018. Defense & Security Analysis. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 37, č. 1, s. 38-52. ISSN 1475-1798. doi:10.1080/14751798.2020.1831231.
 7. 2020

 8. FLIEGEL, Michal a Zdeněk KŘÍŽ. Beijing-Style Soft Power : A Different Conceptualisation to the American Coinage. China Report. New Delhi: SAGE Publications, 2020, roč. 56, č. 1, s. 1-18. ISSN 0009-4455. doi:10.1177/0009445519895615.
 9. URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. Germany and the Czech Republic : An Asymmetric Relationship in Search of a Strategy. In András Hettyey. Germany and Central Europe : Drifting Apart? Budapest: Dialóg Campus, 2020. s. 97-114. ISBN 978-963-531-122-4.
 10. BÍZIK, Vladimír a Zdeněk KŘÍŽ. Je Turecko připraveno na válku se Sýrií? Vojenské rozhledy. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 29, č. 3, s. 57-71. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.29.2020.03.057-071.
 11. ZIMMERMANOVÁ, Lucie, Zdeněk KŘÍŽ a Eva DOLEŽELOVÁ. Thinking of Russia : Finnish Neutrality after the Cold War and the Influence of Russian Neighborhood on Finnish Cooperation with NATO. Central European Journal of International and Security Studies. Praha: Metropolitan Univesity Prague Press, 2020, roč. 14, č. 1, s. 9-30. ISSN 1802-548X.
 12. BÍZIK, Vladimír a Zdeněk KŘÍŽ. Žijeme v době bezprecedentního míru? : Steven Pinker a jeho percepce v odborné literatuře. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2020, roč. 20, č. 1, s. 57-70. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.20.2020.01.057-070.
 13. 2019

 14. BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava a Zdeněk KŘÍŽ. Divergencie v Nemecko-Poľskej bilateralnej kooperácii. Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019, roč. 17, č. 3, s. 188-209. ISSN 1336-1562.
 15. ZIMMERMANOVÁ, Lucie a Zdeněk KŘÍŽ. The Evolution of the Munich Betrayal Myth : Analysis of the Munich Conference Interpretation in Czech Textbooks Before and After the Velvet Revolution. Journal of Slavic Military Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 32, č. 2, s. 178-209. ISSN 1351-8046. doi:10.1080/13518046.2019.1616921.
 16. KŘÍŽ, Zdeněk, Jana URBANOVSKÁ a Stanislava BRAJERČÍKOVÁ. The Middle Power Concept : Presenting a Complex Approach. Politické vedy. Banská Bystrica: Matej Bel University Press, 2019, roč. 22, č. 4, s. 33-56. ISSN 1335-2741. doi:10.24040/politickevedy.2019.22.4.33-56.
 17. KŘÍŽ, Zdeněk, Jana URBANOVSKÁ a Stanislava BRAJERČÍKOVÁ. The Visegrad Countries as an Example to Emulate? German Expectations within the Eastern Partnership. Studia Politica : Romanian Political Science Review. Bucharest: University of Bucharest, 2019, roč. 19, č. 1, s. 83-101. ISSN 1582-4551.
 18. 2018

 19. KŘÍŽ, Zdeněk, Stanislava BRAJERČÍKOVÁ a Jana URBANOVSKÁ. Defense Co-Operation Between Germany and the Visegrad Countries. The Journal of Slavic Military Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 31, č. 3, s. 354-371. ISSN 1351-8046. doi:10.1080/13518046.2018.1487203.
 20. KŘÍŽ, Zdeněk, Stanislava BRAJERČÍKOVÁ a Jana URBANOVSKÁ. Defense Co-Operation Between Germany and the Visegrad Countries. The Journal of Slavic Military Studies. Routledge, 2018, roč. 31, č. 3, s. 354-371. ISSN 1351-8046. doi:10.1080/13518046.2018.1487203.
 21. KŘÍŽ, Zdeněk. German Military Transformation – the Never-Ending Quest for Appropriate Military Capacities. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2018, roč. 27, č. 3, s. 47-62. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.27.2018.03.047-062.
 22. KŘÍŽ, Zdeněk. Reforma bundeswehru na pozadí krize na Ukrajině. In VII. kongres ČSPV. 2018.
 23. 2017

 24. TURCSÁNYI, Richard a Zdeněk KŘÍŽ. ASEAN and the Thai-Cambodian Conflict : The Final Stage at Preah Vihear? In Alfred Gerstl and Mária Strašáková. Unresolved Border, Land and Maritime Disputes in Southeast Asia : Bi- and Multilateral Conflict Resolution Approaches and ASEAN’s Centrality. 1. vyd. Leiden: Brill, 2017. s. 83-109. Studies on East Asia security and international relations, vol. 4. ISBN 978-90-04-31215-9. doi:10.1163/9789004312180_005.
 25. BLINKA, Jan a Zdeněk KŘÍŽ. Bullying or Reciprocity? Predominant Pattern of Behavior between the United States and North Korea. North Korean Review. McFarland & Company, 2017, vol. 13, no. 1, s. 7-27. ISSN 1551-2789.
 26. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 265 s. ISBN 978-80-210-8706-4.
 27. JIRUŠEK, Martin, Vít HLOUŠEK, Zdeněk KŘÍŽ, Miroslav MAREŠ, Jana ČERVINKOVÁ, Aneta KYNČLOVÁ, Jiří BLAHA a Lucie MOŘKOVSKÁ. 13. Brněnské politologické sympozium: (Ne)bezpečnost ve střední Evropě. 2017.
 28. 2016

 29. KŘÍŽ, Zdeněk. Is Ukraine ready for NATO membership? In Group Authors. Conference: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia: SGEM, 2016. s. 283-290. ISBN 978-619-7105-51-3.
 30. KŘÍŽ, Zdeněk a Robert ACH-HÜBNER. JUS POST BELLUM AND ITS APPLICATION ON UNITED KINGDOM PARTICIPATION IN THE 2003 IRAQ WAR. In Group Authors. Conference: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia: SGEM, 2016. s. 205-212. ISBN 978-619-7105-73-5.
 31. KŘÍŽ, Zdeněk. NATO and Ukraine after the Maidan Revolution. In Peter BÁTOR, Róbert ONDREJCSÁK. Panorama of global security environment 2015 - 2016. 1. vyd. Bratislava: STRATPOL, 2016. s. 35-47. ISBN 978-80-972526-0-1.
 32. KŘÍŽ, Zdeněk a Barbora PADRTOVÁ. THE MOSCOW TIMES AS A SECURITIZATION ACTOR OF THE ARCTIC TOPIC FROM 2007 TO 2014. In Group Authors. Conference: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia: SGEM, 2016. s. 397-404. ISBN 978-619-7105-73-5.
 33. URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. The Security Dimension of Czech-German Cooperation. In Břetislav Dančák and Vít Hloušek. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. Brno: muni PRESS, 2016. s. 178-212. Monographs Series, Vol. 65. ISBN 978-80-210-8541-1.
 34. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.
 35. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ a Michal VÍT. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 309 s. Monographs Series of the International Institute of Political Science. ISBN 978-80-210-8541-1.
 36. KŘÍŽ, Zdeněk. TREATY ON CONVENTIONAL ARMED FORCES IN EUROPE AND ITS IMPORTANCE IN THE CURRENT INTERNATIONAL SECURITY ENVIRONMENT. In Group Authors. Conference: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. 2016. vyd. Sofia: SGEM, 2016. s. 753-760. ISBN 978-619-7105-51-3.
 37. 2015

 38. SHEVCHUK, Zinaida a Zdeněk KŘÍŽ. Democratization and Conflict Escalation in the Post-Communist Countries. 2015.
 39. SHEVCHUK, Zinaida a Zdeněk KŘÍŽ. Democratization and Conflict Escalation in the Post-Communist Countries. In ISA's 56th Annual Convention. 2015.
 40. KŘÍŽ, Zdeněk. FUTURE OF NATO-UKRAINE RELATIONS. NON-BLOC STATUS, PARTNERSHIP OR MEMBERSHIP? Annals of the „Ovidius” University of Constanta - Political Science Series. Constanta: „Ovidius” University of Constanta, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 23-42. ISSN 2286-315X.
 41. KŘÍŽ, Zdeněk, Zinaida SHEVCHUK a Peter ŠTEVKOV. Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy. In Dny NATO v Ostravě 2015. 2015.
 42. SHEVCHUK, Zinaida, Zdeněk KŘÍŽ, Jakub FUČÍK a Peter ŠTEVKOV. Kulatý stůl k fenoménu hybridní války. 2015.
 43. KŘÍŽ, Zdeněk a Kateřina FRIDRICHOVÁ. Libya and Criteria for Humanitarian Intervention. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 183-199. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2015-3-183.
 44. PŠEJA, Pavel, Petr SUCHÝ, Oldřich KRPEC a Zdeněk KŘÍŽ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7325-409-4.
 45. KŘÍŽ, Zdeněk. NATO after the End of the Cold War. A Brief History. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015. 126 s. Monografie 1. ISBN 978-80-210-7917-5.
 46. KŘÍŽ, Zdeněk. NATO Enlargement: Disaster or Success? Evaluation of Worst Case Scenarios. In Robert Czulda, Marek Madej. NEWCOMERS NO MORE? Contemporary NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of “Post-Cold War” Members. 1. vyd. Warsaw - Prague - Brussels: International Relations Research Institute in Warsaw, 2015. s. 117-130. NATO PUBLIC DIPLOMACY DIVISION. ISBN 978-83-62784-04-2.
 47. BLINKA, Jan a Zdeněk KŘÍŽ. Security Relations Between the DPRK and South Korea after the End of the Cold War: Reciprocity or Bullying? Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, 2015, roč. 18, č. 2, s. 43-65. ISSN 1335-2741.
 48. 2014

 49. KŘÍŽ, Zdeněk a Tomáš ČERNOHOUS. African Union as a Platform of African Conflict Management. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 2, s. 5-15. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.14.2014.02.005-016.
 50. KŘÍŽ, Zdeněk a Petr ČERMÁK. Bosnia and Herzegovina between Negative and Positive Peace: View from the Local Level. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2014, roč. 14, č. 2, s. 4-36. ISSN 1582-456X.
 51. TURCSÁNYI, Richard, Runya QIAOAN a Zdeněk KŘÍŽ. Coming From Nowhere: The Chinese Perception of the Concept of Central Europe. In Dominik Mierzejewski. The Quandaries of China's Domestic and Foreign Development. Lodz: Lodz University Press, 2014. s. 155-171. Contemporary Asian Studies Series. ISBN 978-83-7969-385-6.
 52. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. 265 s. ISBN 978-80-210-7061-5.
 53. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 265 s. ISBN 978-80-210-7061-5.
 54. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Examining Armed Conflict. Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7035-6.
 55. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Examining Armed Conflict. Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7035-6.
 56. ČERNOHOUS, Tomáš a Zdeněk KŘÍŽ. Konflikty ve skutečné a „nové“ východní Africe: Podklady pro simulační hru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-6888-9.
 57. KŘÍŽ, Zdeněk. The adaptation of the German military after the end of the Cold War. From territorial defence to expeditionary military. In Bátor, Peter – Ondrejcsák, Róbert. Panorama of global security environment 2014. 1. vyd. Bratislava: Center for European and North Atlantic Affairs, 2014. s. 65-75. Mimo edice. ISBN 978-80-971124-9-3.
 58. KŘÍŽ, Zdeněk. The never ending International Relations story: theories dealing with the causes of wars. In Zdeněk Kříž, Jana Urbanovská. Examining Armed Conflicts: Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. s. 13-68, 55 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-7035-6.
 59. 2013

 60. CHOVANČÍK, Martin a Zdeněk KŘÍŽ. Czech and Slovak Defense Policies Since 1999: The Impact of Europeanization. Problems of Post-Communism. M.E.Sharpe, 2013, roč. 60, č. 3, s. 49-73. ISSN 1075-8216. doi:10.2753/PPC1075-8216600304.
 61. KŘÍŽ, Zdeněk, Jan POLIŠENSKÝ a Martin KULA. Ideological Sources of China’s International Behaviour. In Marian Majer, Róbert Ondrejcsák. Panorama of global security environment 2013. 1. vyd. Bratislava: CENAA, 2013. s. 483-494. Panorama. ISBN 978-80-971124-5-5.
 62. KŘÍŽ, Zdeněk a Jakub FUČÍK. Informační revoluce, vojensko-technická revoluce, nebo revoluce ve vojenských záležitostech? Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 2, s. 15-24. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.13.2013.02.015-024.
 63. URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. Slovakia in UN Peacekeeping Operations: Trapped between the Logic of Consequences and Appropriateness. The Journal of Slavic Military Studies. 2013, roč. 26, č. 3, s. 371-392. ISSN 1556-3006. doi:10.1080/13518046.2013.812478.
 64. 2012

 65. KŘÍŽ, Zdeněk a Markéta STIXOVÁ. Does NATO Enlargement Spread Democracy? The Democratic Stabilization of Western Balkan Countries. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-34. ISSN 1212-7817.
 66. KŘÍŽ, Zdeněk a Filip CHRÁŠŤANSKÝ. Existing Conflicts in the Arctic and the Risk of Escalation: Rhetoric and Reality. Perspectives. Prague: IIR, 2012, roč. 20, č. 1, s. 111-140, 29 s. ISSN 1210-762X.
 67. KŘÍŽ, Zdeněk. K některým aspektům aplikace mandátu RB OSN během operace NATO Unified Protector. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 17-27. ISSN 1214-6463.
 68. KŘÍŽ, Zdeněk. Model and reality of the democratic soldier in the Czech Republic. In Democratic Civil-Military Relations. Soldiering in 21st Century Europe. 1. vyd. London: Routledge, 2012. s. 109-127, 28 s. Cass Military Studies. ISBN 978-0-415-51646-4.
 69. POSPÍŠIL, Ivo a Zdeněk KŘÍŽ. Ozbrojené konflikty po konci studené války. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 7-10. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 70. POSPÍŠIL, Ivo a Zdeněk KŘÍŽ. Ozbrojené konflikty po konci studené války. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 320 s. Monografie, sv. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 71. KŘÍŽ, Zdeněk. Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů. Komparace angažmá v Kosovu a Libyi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2012. 133 s. monografie, č. 50. ISBN 978-80-210-6145-3.
 72. KŘÍŽ, Zdeněk a Tomáš ČERNOHOUS. Vnitrostátní konflikt v Etiopii o status provincie Ogaden. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 155-180, 25 s. ISSN 1211-3247.
 73. 2011

 74. KŘÍŽ, Zdeněk a jan POLIŠENSKÝ. France, Germany, and the United Kingdom: The Arms Trade with the People’s Republic of China. The Korean Journal of Defense Analysis. Seul: The Korea Institute for Defense Analyses, 2011, roč. 23, č. 3, s. 403-419. ISSN 1016-3271.
 75. KŘÍŽ, Zdeněk a Zinaida SHEVCHUK. Georgian readiness for NATO membership after Russian-Georgian armed conflict. Communist and Post-Communist Studies. University of California.: ELSEVIER, 2011, roč. 4, č. 1, s. 89-97. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2011.01.003.
 76. KŘÍŽ, Zdeněk a Filip CHRÁŠŤANSKÝ. Perception of the situation in the Arctic by key actors and the possibily of conflict escalation. Obrana a strategie. Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 5-21, 16 s. ISSN 1214-6463.
 77. KŘÍŽ, Zdeněk a Pavel DANĚK. Politický vliv turecké armády. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 35-52, 17 s. ISSN 1211-0353.
 78. KŘÍŽ, Zdeněk a Zinaida SHEVCHUK. Role Evropské unie a Severoatlantické aliance při řešení mezinárodních ozbrojených konfliktů. 2011.
 79. KŘÍŽ, Zdeněk a Miroslav MAREŠ. Security sector transformation in the Czech Republic. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Bratislava: Slovak Foreign Policy Association, 2011, XX, č. 3, s. 43-60, 16 s. ISSN 1337-5482.
 80. 2010

 81. KŘÍŽ, Zdeněk. Army and Politics in the Czech Republic Twenty Years after the Velvet Revolution. Armed Forces and Society. USA: Texas State University-San Marcos, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 627-646. ISSN 0095-327X. doi:10.1177/0095327X09358649.
 82. KŘÍŽ, Zdeněk. Czech Military Transformation: Towards Military Typical of Consolidated Democracy? Journal of Slavic Military Studies. Philadelphia, USA: Routledge, 2010, roč. 23/2010, č. 4, s. 617–629, 12 s. ISSN 1351-8046.
 83. KŘÍŽ, Zdeněk. Deutsche Sicherheits und Millitarpolitik. In Deutsche und Tschechische Aussenpolitik in einem verandernden, internationalen Umfeld, ÚMV a KAS. 2010.
 84. KŘÍŽ, Zdeněk a Filip CHRÁŠŤANSKÝ. Economic Potential of the Arctic Geopolitical Region. Politologický časopis. Brno: MPÚ, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 357-376, 19 s. ISSN 1211-3247.
 85. KŘÍŽ, Zdeněk a Eva DUŘPEKTOVÁ. Jus in bello a operace Irácká svoboda. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2010, roč. 10, 2010, č. 1, s. 65-78, 13 s. ISSN 1214-6463.
 86. KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 87. 2009

 88. KŘÍŽ, Zdeněk a Zinaida SHEVCHUK. Georgia on the way to NATO after the Russian-Georgian armed conflict in 2008. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2009, roč. 2009, č. 2, 20 s. ISSN 1214-6463.
 89. KŘÍŽ, Zdeněk. Germany and its Military Involvement in the Kosovo Crisis: The End of Civilan Power? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, MPÚ, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 116-130, 14 s. ISSN 1211-3247.
 90. 2008

 91. KŘÍŽ, Zdeněk a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Althea: operacja symptomatyczna dla Europejskiej Politiki Bezpieczeństwa i Obrony. In Europejski Protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej. 1. vyd. Warszava: Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, 2008. s. 85-98. 1. ISBN 978-83-89607-44-7.
 92. KŘÍŽ, Zdeněk. NATO Enlargement: Fears and Reality and the Ukraine. In Partnerstwo Strategiczne Polski i Ukrainy Wobec Wspólczesnych Wyzwań i Zagrozeń dla Bezpieczeństwa Miedzynarodowego. 1. vydání. Krasiczyn: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych Krasiczyn, 2008. s. 62-69, 415 s. ISBN 978-83-60843-03-1.
 93. KŘÍŽ, Zdeněk. Transformation NATO and the Summit in Bucharest. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, ÚSS, 2008, roč. 8, č. 1, s. 17-29. ISSN 1214-6463.
 94. 2007

 95. KŘÍŽ, Zdeněk a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Osvědčili se evropští mírotvůrcové v Africe? Zahraničná politika. Bratislava: SFPA, 2007, XI, č. 5, s. 4-7, 3 s. ISSN 1336-7218.
 96. KŘÍŽ, Zdeněk, Miroslav MAREŠ a Petr SUCHÝ. Sekuritologie: pavěda, nikoliv metavěda. Obrana a strategie. Brno: UO, Ústav strategických studií., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 117-124. ISSN 1214-6463.
 97. KŘÍŽ, Zdeněk. Teoretický koncept civilní mocnosti a použití vojenské síly. Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 60-76, 16 s. ISSN 0323-1844.
 98. 2006

 99. KŘÍŽ, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 217 s. Monografie. ISBN 80-210-4218-4.
 100. KŘÍŽ, Zdeněk. German Involvement in the War against International Terrorism. End of Civilian Power? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, roč. 2006, 2-3, s. on line, 15 s. ISSN 1212-7817.
 101. KŘÍŽ, Zdeněk. Kdo vyzbrojil Irák? Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 71-82, 11 s. ISSN 0323-1844.
 102. KŘÍŽ, Zdeněk. Transformation of military-civil relations in the Czech Republic and its outcomes. In Glatzl, C. – Hauser, G. – Kernic, F. (Hrsg.): Europäische Sicherheit und Streitkräftereform in der Weltgesellschaft. Wien: LAVAk, 2006. s. 191-213, 22 s. ISBN 3-902456-53-1.
 103. 2005

 104. KŘÍŽ, Zdeněk. Možnosti participace vojáků na politickém procesu v USA, Německu a České republice. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 93-98, 5 s. ISSN 1210-3292.
 105. KŘÍŽ, Zdeněk. Německý podíl na spolupráci Evropské unie a Severoatlantické aliance při provádní vojenských operací na podporu míru. Klíčová mocnost nebo černý pasažér? In Bezpenostní (ne)stabilita. Praha: Klub mladých Evropanů, 2005. s. 46- 63, 17 s. ISBN 80-239-5598-5.
 106. KŘÍŽ, Zdeněk. Nový směr reformy německé armády. Mezinárodní politika. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 25-28, 3 s. ISSN 0543-7962.
 107. KŘÍŽ, Zdeněk. Přístupy německých parlamentních politických stran k reformě Bundeswehru. Politologická revue. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 118-131, 13 s. ISSN 1211-0353.
 108. KŘÍŽ, Zdeněk. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a její význam v současném mezinárodním bezpečnostním prostředí. In Vývoj a výsledky proces kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? Brno: MPU MU Brno, 2005. s. 197-222, 25 s. 2005. ISBN 80-210-3881-0.
 109. KŘÍŽ, Zdeněk. Tendencies in the Development of Czech Armed Forces at the Turn of the Millennium. Středoevropské politické studie. 2005, roč. 2005, 2-3, s. on-line, 10 s. ISSN 1212-7817.
 110. 2004

 111. KŘÍŽ, Zdeněk. Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 136 s. Studie, svazek 34. ISBN 80-210-3590-0.
 112. KŘÍŽ, Zdeněk. Comparison of Czech and European Security Strategies. In Easternizsation of Europes Security Policy. Bratislava: The Institute for Public Affairs., 2004. s. 32-40, 18 s. ISBN 80-88935-69-5.
 113. KŘÍŽ, Zdeněk. Doporučení pro další vývoj systému civilního řízení a demokratické kontroly armády v podmínkách dobrovolné armády. Sborník Vojenské akademie v Brně. Aplikované sociální a ekonomické vědy, řada C-D. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 13-26, 13 s. ISSN 1211-1031.
 114. KŘÍŽ, Zdeněk. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic. Středovevopské politické studie. Brno: MPU MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. on-line, 14 s. ISSN 1212-7817.
 115. KŘÍŽ, Zdeněk. Transformation of the Civil Military Relations in the Period of Post Communist Czechoslovakia. In Dissemination of International Humanitarian Law in Central European Countries. Warsaw: Ciupiński Andrzej, 2004. s. 244-258, 14 s.
 116. KŘÍŽ, Zdeněk. Zanik cywilnej kontroli i demokratycznego nadzoru nad wojskiem w Republice Czeskiej. Rzeczywistosc czy fikcja? Zeszyty Naukowe. Warszawa, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 318-343, 25 s. ISSN 0867-2245.
 117. 2003

 118. KŘÍŽ, Zdeněk. Německá bezpečnostní politika v militární dimenzi. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. 165 s. 43/2003. ISBN 80-85960-52-4.
 119. KŘÍŽ, Zdeněk. Reforma Bundeswehru a obecné trendy vývoje postavení armády v moderní demokracii. Mezinárodní vztahy. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 5-23, 18 s. ISSN 0323-1844.
 120. KŘÍŽ, Zdeněk. Reforma Bundeswhry a stanowiska niemieckich partii politycznych w latach 1998 2002. Zeszyty Naukowe. Varšava, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 124-137, 13 s. ISSN 0867-2245.
 121. KŘÍŽ, Zdeněk. Vztah armády a politiky na území ČR v letech 1918 1992. Politologická revue. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 57-88, 31 s. ISSN 1211-0353.
 122. 2002

 123. KŘÍŽ, Zdeněk. Haupttendenzen der Sicherheitspolitik der Tschechischen Republik. In Strategie. Theorie und Doktrin. Wien: LVAk Wien, 2002. s. 107 - 128, 21 s. ISBN 3-901328-78-5.
 124. KŘÍŽ, Zdeněk. Podstawowe zalozenia politiky bezpieczenstwa Republiki Czeskiej. In Smialek, Wieslaw - Tymannowski, Jósef: Biezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń: AON Warszawa, 2002. s. 215-239, 24 s. ISBN 83-7322-104-2.
 125. KŘÍŽ, Zdeněk. Sociálně-demokratické pojetí bezpečnostní politiky v Německu za vlády rudo-zelené koalice. Politologický časopis. 2002, roč. 2002, č. 2, s. 150-168, 18 s. ISSN 1211-3247.
 126. KŘÍŽ, Zdeněk. The Czech Republic and the Building of Security Dimension of the European Union. In Transformation in Central European Security Environment. Warszawa: Publishing House ULMAK, 2002. s. 102-110, 8 s. ISBN 83-87226-55-6.
 127. 2001

 128. KŘÍŽ, Zdeněk. Armáda v demokracii. Civilní řízení a demokratická kontrola armády. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. 224 s. EP 136/2001. ISBN 80-85960-33-8.
 129. KŘÍŽ, Zdeněk. Pojetí bezpečnostní politiky u tradičních a alternativních politických stran na příkladu CDU/CSU a Bündnis90/Grünen ve SRN. Politologický časopis. 2001, roč. 2001, č. 4, s. 369-387, 18 s. ISSN 1211-3247.
 130. 2000

 131. KŘÍŽ, Zdeněk a Marek PAVKA. Polsko a Česká republika - dva noví členové NATO. Brno: VA, 2000. 105 s. ISBN 80-85960-18-4.
 132. 1998

 133. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. In KŘÍŽ, Zdeněk. Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 1998. s. 93-97. ISBN 80-86049-72-8.
 134. KŘÍŽ, Zdeněk. Připravenost České republiky na vstup do NATO na pozadí "Studie NATO o rozšíření". Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C,D. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 49-58, 19 s. ISSN 1211-1031.
 135. KŘÍŽ, Zdeněk. Rozšiřování NATO a jeho vliv na bezpečnost nových členů. Politologický časopis. 1998, roč. 1998, č. 1, s. 43-56, 13 s. ISSN 1211-3247.
 136. 1997

 137. KŘÍŽ, Zdeněk. K některým aspektům aplikace západního modelu civilního řízení a demokratické kontroly ozbrojených sil v podmínkách České republiky. Politologický časopis. 1997, roč. 1997, č. 2, s. 142-151, 9 s. ISSN 1211-3247.
 138. FIALA, Petr a Zdeněk KŘÍŽ. Metody a strategie prosazování požadavků zemědělských zájmových skupin v ČR. In Sborník Vojenské akademie v Brně. Řada C-D. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie Brno, 1997. s. 22-36. Řada C-D (aplikované sociální a ekonomické vědy).
 139. KŘÍŽ, Zdeněk. Některé aspekty výzkumu armádní problematiky z hlediska vědy o politice. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C,D. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 142-151, 9 s. ISSN 1211-1031.
 140. 1996

 141. KŘÍŽ, Zdeněk. Organizované zájmy zemědělců v politickém systému České republiky. Politologický časopis. Brno, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 35-42, 7 s. ISSN 1211-3247.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2022 02:35