Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JOHANISOVÁ, Naděžda. Alternative economies: From informal to solidarity economies and reclaiming commons in CEE. In Panel discussion (on-line) preliminary to RSA CEE Conference 2022: Bridging old and neew divides, Leipzig. 2022.
 2. JOHANISOVÁ, Naděžda. Co je ekonomická demokracie a jak souvisí s ideály nerůstu? In Alarm on-line. 2022.
 3. JOHANISOVÁ, Naděžda. editorial board member. Environmental Values, 2022 - 2022.
 4. JOHANISOVÁ, Naděžda. Pre-conference webinar on economic alternatives. In RSA Central and Eastern Europe Conference: "Bridging old and New Divides: Global Dynamics and regional transformations"? 2022.
 5. JOHANISOVÁ, Naděžda. Přednáška pro Družstevní asociaci ČR na konferenci "Družstevnictví a steady state" o ekonomice ustáleného stavu (Praha, 13.10.22). 2022.
 6. JOHANISOVÁ, Naděžda. Zelená dohoda, pohádky a my. In Deník referendum. 2022.
 7. JOHANISOVÁ, Naděžda. Zelená dohoda, pohádky a my. Deník referendum, 13.3.2022, 2022.
 8. 2021

 9. JOHANISOVÁ, Naděžda. Johanisová, N, 2021: Znovu vychází kniha E.F.Schumachera Malé je milé. Co je vlastně pokrok? In Právo, Salon Práva, 16.12.2021. 2021.
 10. JOHANISOVÁ, Naděžda, Zbyněk ULČÁK a Vojtěch PELIKÁN. Metodika MEZA – komplexní hodnocení přínosu zahrádek pro město. In Zahrádkářské osady aneb proč neztrácet půdu pod nohama. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2021. s. 60-62. ISBN 978-80-86407-86-9.
 11. DUŽÍ, Barbora, Naděžda JOHANISOVÁ a Jan VÁVRA (EDS.). Zahrádkářské osady aneb proč neztrácet půdu pod nohama. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2021. 76 s. ISBN 978-80-86407-86-9.
 12. 2020

 13. JOHANISOVÁ, Naděžda, Lucie SOVOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Eco-social enterprises : ethical business in a post-socialist context. In J.K. Gibson-Graham, Kelly Dombroski, eds. The Handbook of Diverse Economies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. s. 65-73. ISBN 978-1-78811-995-5. doi:10.4337/9781788119962.00014.
 14. CAPELLÁN-PÉREZ, Inigo, Naděžda JOHANISOVÁ, Jasminka YOUNG a Conrad KUNZE. Is community energy really non-existent in post-socialist Europe? Examining recent trends in 16 countries. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 61, March, s. 1-6. ISSN 2214-6296. doi:10.1016/j.erss.2019.101348.
 15. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Jak scelit pukající svět : Energie, příroda, kapitalismus a "jiné" ekonomiky. In Pavel Barša, Martin Dokupil Škabraha. Za hranice kapitalismu. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2020. s. 175-196. ISBN 978-80-87950-74-6.
 16. JOHANISOVÁ, Naděžda. The Contribution of the Social Solidarity Economy to the Mitigation of the Climate Crisis. Thessaloniki, Greece: Heinrich Boll Stiftung, 2020.
 17. 2019

 18. JOHANISOVÁ, Naděžda. Can social enterprise be vehicles for sustainable development? In 7th EMES International Research Conference on Social Enterprise, 24.6.-27.6.2019, Sheffield Hallam University, Sheffield, U.K. 2019.
 19. JOHANISOVÁ, Naděžda a Markéta VINKELHOFEROVÁ. Social solidarity economy. In Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, Alberto Acosta. Pluriverse : a post-development dictionary. 1st ed. New Delphi: Tulika Books, 2019. s. 311-314. ISBN 978-81-937329-8-4.
 20. 2018

 21. JOHANISOVÁ, Naděžda, Markéta VINKELHOFEROVÁ a Lucie SOVOVÁ. Otevřený prostor: Cesty ke smysluplné práci. 2018.
 22. FRAŇKOVÁ, Eva, Petra FRANCOVÁ a Naděžda JOHANISOVÁ. Social enteprises in the Czech Republic : context, practice ad approaches. In Fekete Eva G., Nagy Zoltán, Lipták Katalin, Kiss Julianna. Szociális és szolidáris gazdaság a poszt-szocialista perifériákon. Miskolc: Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2018. s. 369-387. ISBN 978-963-358-161-2.
 23. 2017

 24. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Eco-social enterprises. In Spash, Clive L. Routledge handbook of ecological economics : Nature and society. London: Routledge, 2017. s. 507-516. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-93151-0.
 25. FILIPOVÁ, Zuzana a Naděžda JOHANISOVÁ. Changes in pastoralist commons management and their implications in Karamoja (Uganda). Journal of Political Ecology. Tuscon: University of Arizona Libraries, 2017, roč. 24, č. 1, s. 881- 900. ISSN 1073-0451.
 26. 2016

 27. JOHANISOVÁ, Naděžda. Alernativní ekonomické praktiky v ČR. In Celostátní setkání zástupců místních měn v Brně (DEV Lipka - Rezekvítek). 2016.
 28. JOHANISOVÁ, Naděžda. editorial board member. Environmental Values, 2016. ISSN 0963-2719.
 29. SOVOVÁ, Lucie, Naděžda JOHANISOVÁ a Karolína SILNÁ. Otevřený prostor: Místní ekonomika a klimatické změny: Sborník ze semináře 2016. 1. vyd. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, Ekumenická akademie, 2016. 55 s. ISBN 978-80-87661-30-7.
 30. JOHANISOVÁ, Naděžda, Petr JEHLIČKA, Petr DANĚK a Lucie SOVOVÁ. Peníze nebo život: Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku. 2016.
 31. JOHANISOVÁ, Naděžda. Příklady environmentálních sociálních podniků v ČR a zahraničí. In Seminář k tématu sociálního podnikání, Olomouc, NS MAS a MPSV. 2016.
 32. JOHANISOVÁ, Naděžda a Petr DANĚK. Some Survival Strategies of Communal Economic Projects. In International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE), „Undisicplined Environments“. 2016.
 33. 2015

 34. JOHANISOVÁ, Naděžda, Ruben SURINACH a Philippa PARRY. Cooperativas. Ecología Política. Barcelona: Icaria, 2015, č. 49, s. 65-67. ISSN 1130-6378.
 35. JOHANISOVÁ, Naděžda, Ruben Surinach PADILLA a Philippa PARRY. Co-operatives. In d Alisa Giacomo, Demaria Federico, Kallis Giorgos. Degrowth: a vocabulary for a new era. New York, Londýn: Routledge, 2015. s. 152-155. ISBN 978-1-138-00077-3.
 36. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Koncept udržitelného nerůstu a nerůstové hnutí v Evropě. In Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová. Ekonomika v souvislostech. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. s. 82-101. Varia, 36. svazek. ISBN 978-80-7308-571-1.
 37. JOHANISOVÁ, Naděžda, Nikola FOUSKOVÁ a Karolína SILNÁ. Otevřený prostor 2015 :jídlo, zemědělství, krajina. Edited by Naďa Johanisová - Nikola Fousková - Karolína Silná. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, Ekumenická akademie, 2015. 55 s. ISBN 978-80-87661-18-5.
 38. JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. Post-socialist sharing economy: home grown food and informal distribution networks. In XXVI Congress of the European Society for Rural Sociology. 2015.
 39. DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Rendering actually existing economic alternatives visible: post-socialist sharing networks in Czechia. In Annual International Conference 2015 of the Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers ‘Geographies of the Anthropocene’. 2015.
 40. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ a Zuzana FILIPOVÁ. Rozvoj jako ničení, obrana či obnova občiny? In Horký-Hlucháň Ondřej, Tomáš Profant. Mimo Sever a Jih: rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. s. 102-129. ISBN 978-80-87558-18-8.
 41. JOHANISOVÁ, Naděžda a Markéta VINKELHOFEROVÁ. Solidarita a zisk. In On-line verze časopisu A2: a2larm.cz. 7.2.2015. 2015.
 42. JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. The Sharing Economy?: Informal Economic Practices in the Post-socialist Countryside. In British Association for Slavonic and East European Studies, annual conference. 2015.
 43. 2014

 44. JOHANISOVÁ, Naděžda. Altenativní ekonomiky v praxi - příklad Ćeské republiky. In Sborník ze semináře Křesťan a práce: Solidární ekonomika - alternativa pro 21. století. Velehrad 3.10.-5.10.2014. 2014.
 45. JOHANISOVÁ, Naděžda. Alternativy ekonomiky v praxi: příklad ČR. In Solidární ekonomika - alternativa pro 21. století. Seminář o.s Křesťan a práce a EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo, Velehrad, 3.-5.10.2014. 2014.
 46. JOHANISOVÁ, Naděžda. Alternativy podnikání v nerůstové ekonomice. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2/2013 - Studia Sociologica XIX: . Praha: Karolinum, 2014, roč. 19, č. 2, s. 59-77. ISSN 0567-8293.
 47. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2.
 48. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. 1. vyd. Volary: Stehlík, 2014. 124 s. Jiná ekonomie. ISBN 978-80-86913-12-4.
 49. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomičtí disidenti v historii a současnosti. In Přednáška na Fakultě managmentu VŚE, Jindřichův Hradec. 2014.
 50. JOHANISOVÁ, Naděžda. Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v Ćeské republice. 2014.
 51. JOHANISOVÁ, Naděžda. Peníze, příroda a my. Přednáška v Tišnově, Muzeum, projekt Tišnov žije, 2014.
 52. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ, Stanislav KUTÁČEK a Nikola FOUSKOVÁ. Sborník ze semináře Otevřený prostor: Růst či nerůst. první. Brno: Katedra environmentálních studií FSS a Trast pro ekonomiku a společnost, 2014. s. 7-82, 82 s. ISBN 978-80-905331-0-3.
 53. JOHANISOVÁ, Naděžda. Survival strategies of eco-social enterprises. In Conference of the International Society of Ecological Economics, Reykjavík, 7.-9.8.2014. 2014.
 54. JOHANISOVÁ, Naděžda, Petr DANĚK, Eva FRAŇKOVÁ a Petr JEHLIČKA. The potential of heterodox economic spaces and of commons regimes in a no-growth economy. In 16th Confernce of the Association for Heterodox Economics, University of Greenwich, London. 2014.
 55. JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. The Unbearable Rightness of Sharing: Informal Economic Practices in Post-socialist Central Europe. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014.
 56. JOHANISOVÁ, Naděžda. Udržitelný nerůst v souvislostech. In Naše společná přítomnost: ekonomický růst v souvislostech. 2014.
 57. 2013

 58. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ a Stanislav KUTÁČEK. Aby peníze dávaly smysl. 2013.
 59. JOHANISOVÁ, Naděžda. Alternativní ekonomické systémy v souvislostech. In Zuzana Gallayová, Juraj Hipš,Ján Markoš, Zuzana Dovalová. Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie. první. Zvolen, Slovensko: Technická univerzita vo Zvoleně, 2013. s. 35-63, 28 s. ISBN 978-80-228-2550-4.
 60. JOHANISOVÁ, Naděžda. Banky a my: Některé problémy a možnosti řešení. 2013.
 61. JOHANISOVÁ, Naděžda. Book review: Co-operatives and the Social Question: The Co-operative Movement in Northern and Eastern Europe (1880 - 1950). Journal of Co-operative Studies. Manchester, UK: UK Society for Co-operative Studies, 2013, roč. 46, č. 1, s. 41-43. ISSN 0961-5784.
 62. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Eco-social enterprises in practice and theory - A radical versus mainstream view. In Anastasiadis, Maria. ECO-WISE-Social Enterprises as Sustainable Actors. Brenen: Europaischer Hochschulverlag GmbH, 2013. s. 110-129. 1ed. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XVI. ISBN 978-3-86741-893-5.
 63. JOHANISOVÁ, Naděžda. Předmluva ke knize Adam Votruba: Paradox úroku. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2013. s. 5-7.
 64. JOHANISOVÁ, Naděžda, Tim CRABTREE a Eva FRAŇKOVÁ. Social enterprises and non-market capitals: a path to degrowth? Journal of Cleaner Production. ELSEVIER, 2013, roč. 38, leden, s. 7-16. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2012.01.004.
 65. JOHANISOVÁ, Naděžda. Svatá trojice neoklasické ekonomie a její implikace pro životní prostředí. 2013.
 66. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci? Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2013, roč. 10, č. 1, s. 13-34. ISSN 1214-813X.
 67. 2012

 68. JOHANISOVÁ, Naděžda. Brněnské tržiště - lokální ekonomika a potravinová soběstačnost Brna. 2012.
 69. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stephan WOLF. Economic democracy: A path for the future? Futures. Elsevier Ltd., 2012, roč. 44, č. 6, s. 562-570. ISSN 0016-3287. doi:10.1016/j.futures.2012.03.017.
 70. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Economic Localization Revisited. Environmental Policy and Governance. John Wiley & Sons and ERP Environment, 2012, Vol. 22, Issue 5, s. 307-321. ISSN 1756-932X. doi:10.1002/eet.1593.
 71. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 22, č. 1, s. 6-8. ISSN 1210-3004.
 72. JOHANISOVÁ, Naděžda. Enron: život v bublině. 2012. Sedmá generace, roč. 21, č. 5, str. 40-41.
 73. JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: přednáška o knize. 2012.
 74. JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze nejsou pánem, ale sluhou. In Workshop: Úloha družstev v podpoře demokracie. 2012.
 75. JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze nejsou pánem, ale sluhou: Specifika financování družstev. Praha: Ekumenická akademie Praha, 2012. s. 25-30. ISBN 978-80-87661-02-4.
 76. JOHANISOVÁ, Naděžda. Možná stačí zpomalit: Třetí mezinárodní konference o nerůstu. 2012. ISSN 1803-6635.
 77. JOHANISOVÁ, Naděžda. Obrana obecní pastviny. Brno: Otvřený prostor: Mít či sdílet? Sborník ze semináře 1.2.- 5.2.2012 Oldřichov v Hájích. Trast pro ekonomiku a společnost, 2012. s. 27 - 30. ISBN 978-80-904148-9-1.
 78. JOHANISOVÁ, Naděžda, Stanislav KUTÁČEK a Lenka PARKÁNOVÁ. Otevřený prostor: Mít či sdílet? 2012.
 79. JOHANISOVÁ, Naděžda, Stanislav KUTÁČEK, Nikola MARKOVÁ a Lenka PARKÁNOVÁ. Otevřený prostor: Mít či sdílet? Sborník ze semináře 1.2.-5.2.2012, Oldřichov v Hájích. Edited by Naďa Johanisová - Stanislav Kutáček. [Brno]: Trast pro ekonomiku a společnost, 2012. 40 s. ISBN 978-80-904148-9-1.
 80. JOHANISOVÁ, Naděžda. Spor o ekonomický růst. 2012. ISSN 0862-6545.
 81. JOHANISOVÁ, Naděžda. Spor o ekonomický růst: K otázkám dluhu, životního prostředí a ekonomického (ne)růstu. 2012.
 82. MARIA ROSA, Rovira, Jerez FINA a Naděžda JOHANISOVÁ. Transparencia y rendicion de cuentas en las entidades no lucrativas. El caso de las fundaciones. Revista de Contabilidad y Dirección. Barcelona: ACCID, 2012, roč. 14, č. 2012, s. 159-181, 22 s. ISSN 1887-5696.
 83. 2011

 84. JOHANISOVÁ, Naděžda. Environment, power and growth. In Vyžádáná přednáška na MLZU (Ústav lesnicné a dřevařské ekonomiky a politiky). 2011.
 85. STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Naděžda JOHANISOVÁ. John Ruskin a příroda. 1. vyd. Brno-Praha: Masarykova univerzita, 2011. 200 s. Bod. ISBN 978-80-210-5598-8.
 86. JOHANISOVÁ, Naděžda. Mary Mellorová: Musíme změnit finanční architekturu. 2011.
 87. JOHANISOVÁ, Naděžda. Muhammad Yunus: Mikroúvěr zruší chudobu. In Sedmá generace. 2011.
 88. JOHANISOVÁ, Naděžda, Stanislav KUTÁČEK a Eliška BALHAROVÁ. Otevřený prostor 11: peníze jinak? 2011.
 89. BALHAROVÁ, Eliška, Naděžda JOHANISOVÁ a Stanislav KUTÁČEK. Sborník ze semínáře Otevřený prostor 11 Peníze jinak? Chaloupky u Třebíče, 26.1.-30.2011. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, 2011. 60 s. ISBN 978-80-904148-8-4.
 90. JOHANISOVÁ, Naděžda. Stíny moderních ekonomik. In Vyžádaná přednáška na víkendové škole Projektu Podpora obč. iniciativ na Kavkaze. 2011.
 91. 2010

 92. JOHANISOVÁ, Naděžda. Cesty ke změně mainstreamového ekonomického myšlení. 2010.
 93. JOHANISOVÁ, Naděžda. Dewgrowth: are we exporting a western idea? In P. 2010.
 94. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ a Tim CRABTREE. Economic degrowth and new economic structures. In 2nd Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity, Barcelona. 2010.
 95. GUTH, Jiří, Naděžda JOHANISOVÁ a Martina FILIPOVÁ. Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 126 s. ISBN 978-80-210-5245-1.
 96. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stanislav KUTÁČEK. Fair trade, free trade nebo jinak? 2010.
 97. JOHANISOVÁ, Naděžda. František Cyril Kampelík: Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno. 2010.
 98. JOHANISOVÁ, Naděžda. Gilbert Keith Chesterton: Rovnoměrná distribuce vlastnictví. 2010.
 99. JOHANISOVÁ, Naděžda. Lubomír Mlčoch: Co je důležité, je očím neviditelné. 2010.
 100. JOHANISOVÁ, Naděžda. Lubomír Mlčoch: Co je důležité, je očím neviditelné. 2010.
 101. JOHANISOVÁ, Naděžda. Member of Scientific Committte for 2nd Degrowth Conference, Barcelona, 26.-29.3.2010. 2010.
 102. JOHANISOVÁ, Naděžda. Molly Scott Cato: Zelená ekonomie znamená spravedlnost a udržitelnost. 2010.
 103. JOHANISOVÁ, Naděžda. Nerůst, odrůst, úbytek: Západní hnutí Decroissance navrhuje, jak uniknout ekonomii. 2010.
 104. JOHANISOVÁ, Naděžda, Stanislav KUTÁČEK a Eliška BALHAROVÁ. Otevřený prostor 10: Fair trade, free trade nebo jinak? 2010.
 105. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stanislav KUTÁČEK. Sborník ze semináře Otevřený prostor 09: Energie, decentralizace a udržitelnost, Adamov, Švýcárna, 28.1.-1.2.2009. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, 2010. 61 s. ISBN 978-80-904148-6-0.
 106. BALHAROVÁ, Eliška, Naděžda JOHANISOVÁ a Stanislav KUTÁČEK. Sborník ze semináře Otevřený prostor 10: Fair Trade, Free Trade nebo jinak? Krásensko 27.1.- 31.1.2010. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, 2010. 61 s. ISBN 978-80-904148-7-7.
 107. JOHANISOVÁ, Naděžda. Sismonde de Sismondi: Nenechme se vést pouhými čísly. 2010.
 108. 2009

 109. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ladislav Feierabend: Pluralitní ekonomika a ekonomická demokracie. 2009.
 110. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stanislav KUTÁČEK. Otevřený prostor: Energie, decentralizace a udržitelnost. 2009.
 111. JOHANISOVÁ, Naděžda. Richard Douthwaite: Jak ekonomicky nerůst ani neklesat? 2009.
 112. JOHANISOVÁ, Naděžda. Robert Owen: Jak se vymanit z nefunkčního systému. 2009.
 113. JOHANISOVÁ, Naděžda. Towards an eco-social enterprise. In Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. Universitat de Barcelona, Spain, July 9 -12, 2008. ISTR 8th International Conference and 2nd EMES-ISTR European Conference. ISTR Conference Working Papers, Vol. VI. Neuveden: Neuveden, 2009. s. 1-12.
 114. JOHANISOVÁ, Naděžda. Vandana Shiva: Ekonomický růst způsobuje chudobu. 2009.
 115. 2008

 116. JOHANISOVÁ, Naděžda. E. F. Schumacher: Ekonomie, jako kdyby na lidech záleželo. 2008.
 117. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Economic Localisation in the Context of Sustainable Rural Development. In MAJEROVÁ, Věra. Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 25-40, 15 s. ISBN 978-80-213-1851-9.
 118. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Economic Localisation in the Context of Sustainable Rural Development. In Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 2008. ISBN 978-80-213-1772-7.
 119. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomická demokracie a solidární hospodaření. 2008.
 120. JOHANISOVÁ, Naděžda. Hazel Hendersonová: Model třípatrového dortu s polevou. 2008.
 121. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ivan Illich: Čím jsme bohatší, tím jsme chudší. 2008.
 122. JOHANISOVÁ, Naděžda. John Stuart Mill: Družstevní kapitalismus a konec ekonomického růstu. 2008.
 123. JOHANISOVÁ, Naděžda. Karl Polanyi:Seberegulující trh je nebezpečná utopie. 2008.
 124. JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoli pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku. Volary: Nakladatelství Stehlík, 2008. 125 s. Jiná ekonomie, sv. 2. ISBN 978-80-86913-05-6.
 125. JOHANISOVÁ, Naděžda. Máhatmá Gándhí: Ekonomická lokalizace a princip správcovství. 2008.
 126. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stanislav KUTÁČEK. Open space: demokratické ekonomiky a udržitelnost. 2008.
 127. FIŠEROVÁ, Veronika a Naděžda JOHANISOVÁ. Podpora prodeje regionálních produktů - koncept kryté tržnice v Brně. In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2008. s. 13-17. ISBN 978-80-87154-19-9.
 128. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stanislav KUTÁČEK. Sborník ze semináře Open space: demokratické ekonomiky a udržitelnost, Hostětín 31.3.-3.2.2008. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, 2008. ISBN 978-80-904148-0-8.
 129. JOHANISOVÁ, Naděžda. Scientific vs. Utopian socialism: a post-Commmunist perspective. 2008.
 130. JOHANISOVÁ, Naděžda. Socialism revisited: visons of a new economy from the ground up. 2008.
 131. 2007

 132. JOHANISOVÁ, Naděžda. Open space o lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji. 2007.
 133. JOHANISOVÁ, Naděžda. Sociální, nebo eko-sociální podnik? In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 2007. s. 29-30. ISBN 978-80-7044-954-7.
 134. 2006

 135. JOHANISOVÁ, Naďa. Simulační hra "Litva". Sisyfos-zpravodaj ekologické výchovy. 2006, roč. 19, 8-9, s. I-VIII, 8 s. ISSN 1210-5686.
 136. JOHANISOVA, Nadia. The Pit and the Pendulum : A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Journal of Co-operative Studies. 2006, roč. 39, č. 2, s. 56-57. ISSN 06815784.
 137. JOHANISOVÁ, Naďa. To jsme se dožili. A2-kulturní týdeník. 2006, roč. 2, č. 34, s. 1-2. ISSN 1801-4542.
 138. 2005

 139. JOHANISOVÁ, Naděžda. Dig where you stand! A message of hope. Dublin: Feasta, 2005.
 140. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomický růst je problém. Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy. 2005, roč. 18, 3-4, s. 36-38. ISSN 1201-5686.
 141. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomický růst je problém. Ekolist. 2005, roč. 10, č. 3, s. 6-7. ISSN 1211-5436.
 142. JOHANISOVÁ, Naděžda. Hypermarkety, externality a my. A2 Kulturní týdeník. 2005, roč. 1, č. 11, s. 21. ISSN 1801-4542.
 143. JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Sedmá generace. Brno, 2005, č. 2, s. 18-21.
 144. JOHANISOVÁ, Naděžda. Komunita: prázdná bublina nebo cesta z pasti současnosti? Klíčová dírka. Časopis česko-slovenské permakultury. 2005, roč. 1, č. 3, s. 6-7.
 145. JOHANISOVÁ, Naděžda. Living in the Cracks: A Look at Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic. Dublin: Feasta, 2005. 133 s. ISBN 1 903998 52 2.
 146. JOHANISOVÁ, Naděžda. O penězích jinak. Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2005, roč. 3, č. 3, s. 28-28. ISSN 1801-1381.
 147. JOHANISOVÁ, Naděžda. Oborová rada pro primární vzdělávání. PdF JČU, 2005.
 148. JOHANISOVÁ, Naděžda. On productivity. Dublin: Feasta, 2005.
 149. JOHANISOVÁ, Naděžda. Paralelní ekonomické světy. Sedmá generace. Brno, 2005, č. 5, s. 23-25.
 150. JOHANISOVÁ, Naděžda. Pohlad do hypermarketového zakulisia. Ekolisty-informacný zpravodaj Priatelov Zeme SPZ - elektronický časopis. 2005, č. 2, s. 6-7. ISSN 1335-437X.
 151. JOHANISOVÁ, Naděžda. Půda a ekonomické alternativy. Sedmá generace. Brno, 2005, č. 4, s. 29-30.
 152. JOHANISOVÁ, Naděžda. Rescuing co-ops. Social enterprise. 2005, roč. 42, č. 11, s. 14-15. ISSN 1476-3931.
 153. JOHANISOVÁ, Naděžda. Sokratovský dialog. Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2005, roč. 3, č. 3, s. 20-22. ISSN 1801-1381.
 154. JOHANISOVÁ, Naděžda. Svépomoc a křížové dotace aneb na návštěvě u hasičů. Sedmá generace. Brno, 2005, č. 3, s. 22-26.
 155. JOHANISOVA, Nadia. There and back again : a quest for economic alternatives. Radical Economics. London: New Economics Foundation, 2005, neuveden, Jul/Aug, s. 7. ISSN 1466-2264.
 156. JOHANISOVÁ, Naděžda. Za kulisami ekonomických frází. Sedmá generace. 2005, roč. 14, č. 6, s. 20-23. ISSN 1212-0499.
 157. JOHANISOVÁ, Naděžda. Život v puklinách. Sedmá generace. Brno, 2005, č. 1, s. 28-31.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2023 05:03