Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, František SIEGL, Eva BRICHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Elleni MICHU, Milan BRÁZDIL, Ondřej SLABÝ a Igor NESTRAŠIL. Cytokine-chemokine profiles in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 180, February 2022, s. 1-8. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2022.106858.
 2. KOKTAVÁ, Monika, Jan VALÁŠEK, Dominika BEZDEKOVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, Barbora ADAMOVÁ, Petr BENEŠ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Michal HENDRYCH, Petr VLČEK, Jan PREISLER a Antonín BEDNAŘÍK. Metal Oxide Laser Ionization Mass Spectrometry Imaging of Fatty Acids and Their Double Bond Positional Isomers. Analytical Chemistry. American Chemical Society, 2022, roč. 94, č. 25, s. 8928 - 8936. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.2c00551.
 3. 2021

 4. KOKTAVÁ, Monika, Antonín BEDNAŘÍK, Jan VALÁŠEK, Michal HENDRYCH a Jan PREISLER. Analýza lipidů a jejich izomerů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací. In 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2021.
 5. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, František SIEGL, Eva BRICHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Milan BRÁZDIL, Michal HENDRYCH a Ondřej SLABÝ. Analýzy cytokino-chemokinových regulačních sítí u pacientů s hipokampální sklerózou. In 54. Československé dny dětské neurologie. 2021.
 6. VALEKOVÁ, Hana, Jiří VAŠINA, Zdeněk ŘEHÁK, M. HODOLIC, Michal HENDRYCH, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Peter SOLÁR, Zdeněk MACKERLE a Radim JANČÁLEK. Benefits of F-18-FET PET in preoperative assessment of glioma heterogeneity demonstrated in two case reports. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 4, s. 405-409. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021405.
 7. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Ondřej MACÍČEK, Lucie KRÁTKÁ, Michal HENDRYCH, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Radovan JIŘÍK. Detection of myocardial fibrosis using MRI in rat model. In Imaging Principles of Life 2021. 2021.
 8. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Richard PAŠTĚKA, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Veronika KUJALOVÁ, Veronika VEJTASOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Fyziologie – teorie k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 9. HENDRYCH, Michal a Markéta HERMANOVÁ. Integrovaná diagnostika difúzních gliomů – update. In XLV. Brněnské onkologické dny 2021. 2021.
 10. HENDRYCH, Michal, Peter SOLÁR, Hana VALEKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Zdeněk MACKERLE, Marek VEČEŘA, Alena KOPKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Jan CHRASTINA, Jiří ŠÁNA, Tomáš KAZDA a Markéta HERMANOVÁ. Kazuistika pacienta se spinální metastázou glioblastomu. 2021.
 11. BEDNAŘÍK, Antonín, Dominika BEZDEKOVÁ, Jan VALÁŠEK, Monika KOKTAVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, Michal HENDRYCH a Jan PREISLER. MALDI MS Imaging of Carbon–Carbon Double Bond Positional Isomers of Lipids Enabled by Off-line Reaction with Ozone. In 37th International Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis, e-MSB 2021. 2021.
 12. BEZDEKOVÁ, Dominika. MALDI-2 MS zobrazovanie izomérov lipidov pomocou off-line ozonizácie v klinických vzorkách. In BEDNAŘÍK, Antonín, Jan PREISLER, Michal HENDRYCH, Klaus DREISEWERD a Jens SOLTWISCH. 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, 2021. 2021.
 13. HENDRYCH, Michal. Polymorfní low-grade neuroepiteliální tumor mladých - kazuistika. In Letný sklíčkový seminár SD-IAP Patológia nádorov mäkkých tkanív: Update 2021. 2021.
 14. HENDRYCH, Michal, Jan HEMZA, Jitka KOČVAROVÁ, Eva PEŠLOVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Martin PAIL, Milan BRÁZDIL, Radim JANČÁLEK, Jiří VANÍČEK a Markéta HERMANOVÁ. Polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 84, č. 3, s. 282-285. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021282.
 15. VALEKOVÁ, Hana, Michal HENDRYCH, Barbora MUSILOVÁ, Peter SOLÁR, Radim JANČÁLEK a Markéta HERMANOVÁ. Possible use of ADC in detecting the glioma infiltration. In GliMR Annual Meeting 2021. 2021.
 16. BARTOS, M., František SIEGL, Alena KOPKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jan OPPELT, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Radim JANČÁLEK, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ, P. KASPAROVA, Z. PLESKACOVA, Václav VYBÍHAL, P. FADRUS, M. SMRCKA, R. LAKOMY, R. LIPINA, T. CESAK, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Small RNA Sequencing Identifies PIWI-Interacting RNAs Deregulated in Glioblastoma-piR-9491 and piR-12488 Reduce Tumor Cell Colonies In Vitro. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 11, AUG, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2021.707017.
 17. VALEKOVÁ, Hana, Jiří VAŠINA, Radim JANČÁLEK, Zdeněk ŘEHÁK a Michal HENDRYCH. Srovnání přínosu 18F-FLT PET a 18F-FET PET v diagnostice gliálních nádorů – pilotní studie. In VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
 18. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Radovan JIŘÍK. T1 relaxační čas v detekci myokardiální fibrózy v potkaním modelu. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
 19. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Paštěka RICHARD, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Kujalová VERONIKA, Vejtasová VERONIKA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 178 s. ISBN 978-80-210-9897-8.
 20. VAŠINA, Jiří, Radim JANČÁLEK, M. HODOLIČ, Zdeněk MACKERLE, Michal HENDRYCH, Tomáš KAZDA a Zdeněk ŘEHÁK. 18F-FET a 18F-FLT PET/CT V diagnostice low-grade gliomů: pilotní studie. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 21. 2020

 22. SUCHÝ, Pavel, Alice PAPRSKÁROVÁ, Marta CHALUPOVÁ, Lucie MARHOLDOVA, Kristina NESPOROVA, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Gabriela KUZMÍNOVÁ, Michal HENDRYCH a Vladimir VELEBNY. Composite Hemostatic Nonwoven Textiles Based on Hyaluronic Acid, Cellulose, and Etamsylate. Materials. ST ALBAN-ANLAGE: MDPI, 2020, roč. 13, č. 7, s. 1-14. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/ma13071627.
 23. BALOUN, Jiří, Petra BENCÚROVÁ, Tereza TOTKOVÁ, Hana KUBOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Martin PAIL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Milan BRÁZDIL. Epilepsy miRNA Profile Depends on the Age of Onset in Humans and Rats. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 14, SEP, s. 924-937. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2020.00924.
 24. HENDRYCH, Michal, Peter SOLÁR, Hana VALEKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Zdeněk MACKERLE, Marek VEČEŘA, Alena KOPKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Tomáš KAZDA a Markéta HERMANOVÁ. Glioblastoma with extracranial metastasis - case report and genetic analysis. In 32 nd Congress of the ESP and XXXIII International Congress of the IAP. 2020. ISSN 0945-6317. doi:10.1007/s00428-020-02938-x.
 25. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Tomáš KAZDA, Radek LAKOMÝ, Radim JANČÁLEK a Ondřej SLABÝ. Integrovaná dia­gnostika difúzních gliomů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 4, s. 248-259. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020248.
 26. BEDNAŘÍK, Antonín, Jan PREISLER, Dominika BEZDEKOVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI a Michal HENDRYCH. MALDI MS zobrazování isomerů lipidů lišících se v pozici dvojné vazby pomocí off-line ozonizace. In 21. Škola hmotnostní spektrometrie. 2020. ISBN 978-80-88195-18-4.
 27. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT a Pavel ŠLAMPA. Multidisciplinární přístup v léčbě gliomů - astrocytomy a oligodendrogliomy. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2020, roč. 22, č. 2, s. 137-142. ISSN 1212-4184.
 28. BEDNAŘÍK, Antonín, Jan PREISLER, Dominika BEZDEKOVÁ, Markéta MACHÁLKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Eugene MOSKOVETS, Jens SOLTWISH a Klaus DREISEWERD. Ozonization of Tissue Sections for MALDI MS Imaging of Carbon-Carbon Double Bond Positional Isomers of Phospholipids. Analytical Chemistry. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2020, roč. 92, č. 9, s. 6245-6250. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.0c00641.
 29. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Radim JANČÁLEK, Igor KISS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT, Jiří ŠÁNA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Pre-Radiotherapy Progression after Surgery of Newly Diagnosed Glioblastoma: Corroboration of New Prognostic Variable. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-13. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10090676.
 30. HEJNOVÁ, Renata, Alena HOLEŠOVSKÁ, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Renata BELANOVÁ, Michal STANDARA, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Tomáš CHODÚR, Kamila ŠIFFELOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Prostorová analýza recidiv glioblastomů v závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC): představení akademické studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Supplementum 1, s. 20-26. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020S20.
 31. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
 32. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Tomáš KAZDA, Michal HENDRYCH, Tetiana SHATOKHINA a Marcela VESELÁ. The tumor immune microenvironment and its implications for clinical outcome in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 49, č. 9, s. 886-896. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.13055.
 33. HERMANOVÁ, Markéta, Dominik GURÍN, Marek SLÁVIK, Michal HENDRYCH, Iveta SELINGEROVÁ a Tetiana SHATOKHINA. The tumour immune microenvironment and its implicationsfor clinical outcome in patients with oropharyngeal squamouscell carcinoma. In 32nd Congress of the ESP and XXXIII International Congress of the IAP. 2020. ISSN 0945-6317. doi:10.1007/s00428-020-02938-x.
 34. VAŠINA, Jiří, Marina HODOLIC, Radim JANČÁLEK, Zdeněk MACKERLE, Michal HENDRYCH, Renata HEJNOVÁ, Tomáš KAZDA a Zdeněk ŘEHÁK. 18F-FET or 18F-FLT PET/CT in diagnosis of low-grade gliomas? A pilot study. In EANM'20. 2020.
 35. 2019

 36. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Barbora MUSILOVÁ, Radim JANČÁLEK a Markéta HERMANOVÁ. Přínos DWI pro vymezování hrani difúzně se šířících high-grade gliálních neoplázií. In 63. studentská vědecká konference LF MU Brno, 2019. 2019.
 37. VALEKOVÁ, Hana, Michal HENDRYCH, Barbora MUSILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. Přínos DWI pro vymezování hrani difúzně se šířících high-grade gliálních neoplázií. In XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 2019. 2019.
 38. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Barbora MUSILOVÁ, Radim JANČÁLEK a Markéta HERMANOVÁ. The benefits of apparent diffusion coefficient maps for high-grade glioma delineation. In 31st European Congress of Pathology. 2019. ISSN 0945-6317. doi:10.1007/s00428-019-02631-8.
 39. MUSILOVÁ, Barbora, Hana VALEKOVÁ, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. The benefits of apparent diffusion coefficient maps for high-grade glioma delineation. In KCL International Neurosurgical Conference 2019, London, Great Britain. 2019.
 40. VALEKOVÁ, Hana, Michal HENDRYCH, Barbora MUSILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. The benefits of Apparent Diffusion Coefficient maps for high-grade glioma delineation. In Bratislavské neurochirurgické dni 2019, Bratislava, Slovensko. 2019.
 41. JANČÁLEK, Radim, Hana VALEKOVÁ, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ a Barbora MUSILOVÁ. The benefits of Apparent Diffusion Coefficient maps for high-grade glioma delineation. In 19th European Congress of Neurosurgery - EANS2019 Dublin. 2019.
 42. 2018

 43. SOLÁR, Peter, Zdeněk MACKERLE, Hana VALEKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Radim JANČÁLEK a David SVOBODA. ADC mapy ve vztahu k peritumorózní buněčné infiltraci u glioblastomu. In XLII. Brněnské onkologické dny 2018. 2018.
 44. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. Pilotní studie: Selektivní biopsie u high-grade gliálních neoplázií mozku. In 62. studentská vědecká konference LF MU Brno. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 45. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Parwez AHMAD, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Michal HENDRYCH, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Prognostic impact of combined immunoprofiles in oropharyngeal squamous cell carcinoma patients with respect to AJCC 8th edition. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 47, č. 9, s. 864-872. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12772.
 46. VALEKOVÁ, Hana, Radim JANČÁLEK, Peter SOLÁR, Barbora MUSILOVÁ, Michal HENDRYCH a Markéta HERMANOVÁ. Selektivní biopsie gliálních tumorů mozku. In XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2018. ISSN 2570-8791.
 47. 2016

 48. HENDRYCH, Michal, Veronika OLEJNÍČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Calcium versus strontium handling by the heart muscle. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2016, roč. 35, č. 1, s. 13-23. ISSN 0231-5882.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2022 15:10