Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. VITOUŠ, Jiří, Radovan JIŘÍK, Tibor STRAČINA, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Ondřej MACÍČEK, Tian YE, Lucie KRÁTKÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Roman PANOVSKÝ, Edward DIBELLA a Zenon STARČUK. T1 mapping of myocardium in rats using self-gated golden-angle acquisition. Magnetic Resonance in Medicine. HOBOKEN: WILEY, 2024, roč. 91, č. 1, s. 368-380. ISSN 0740-3194. doi:10.1002/mrm.29846.
  2. VITOUŠ, Jiří, Radovan JIŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Tibor STRAČINA, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Ondřej MACÍČEK, Ye TIAN, Lucie KRÁTKÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Roman PANOVSKÝ, Edward DIBELLA a Zenon STARČUK. T1 mapping of myocardium in rats using self-gated golden-angle acquisition. MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE. UNITED STATES: WILEY, 2024. ISSN 0740-3194. doi:10.1002/mrm.29846.

  2023

  1. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Michal HENDRYCH, Amir SAMADIAN, Hana PAULOVÁ, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA a Andrea POKORNÁ. Analyses of Pressure Ulcer Debridement methods: Macroscopic, Histopathological, and Oxidative Stress Assessments. In 7th International Conference on PLASTIC AESTHETIC SURGERY, COSMETIC GYNECOLOGY, AESTHETIC & REGENERATIVE MEDICINE. 2023.
  2. PÍREK, Ondřej, Natálie RAFČÍKOVÁ, Xenie BUDÍNSKÁ, Jaroslav NÁDENÍČEK, Michal HENDRYCH, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, Magdaléna ŠUDÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Animal model of mucosal inflammation (gastritis) and its application in balneology. In 31st Meeting of the European Society of Paediatric Clinical Research (ESPCR 2023). 2023.
  3. SOLÁR, Peter, Hana VALEKOVÁ, Petr MARCON, Jan MIKULKA, Martin BARÁK, Michal HENDRYCH, Matyas STRANSKY, Katerina SIRUCKOVA, Martin KOSTIAL, Klára HOLÍKOVÁ, Jindrich BRYCHTA a Radim JANČÁLEK. Classification of brain lesions using a machine learning approach with cross-sectional ADC value dynamics. Nature Scientific Reports. BERLIN: NATURE RESEARCH, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-11. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-38542-7.
  4. SKLENÁROVÁ, Barbora, Eva ZATLOUKALOVÁ, Jan CIMBÁLNÍK, Petr KLIMEŠ, Irena DOLEŽALOVÁ, Martin PAIL, Jitka KOČVAROVÁ, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ, Jean GOTMAN, Francois DUBEAU, Jeffery HALL, Raluca PANA, Birgit FRAUSCHER a Milan BRÁZDIL. Interictal high-frequency oscillations, spikes, and connectivity profiles: A fingerprint of epileptogenic brain pathologies. Epilepsia. Hoboken (NJ, USA): WILEY-BLACKWELL, 2023, roč. 64, č. 11, s. 3049-3060. ISSN 0013-9580. doi:10.1111/epi.17749.
  5. VLČEK, Petr, Beata HEMMELOVÁ, Alena BERKOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Miloš CHOBOLA a Michal HENDRYCH. Kolorektální karcinom ve stáří. In GIT day.Hotel Passage, Brno. 2023.
  6. KOKTAVÁ, Monika, Jan VALÁŠEK, Dominika BEZDEKOVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, Barbora ADAMOVÁ, Petr BENEŠ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Michal HENDRYCH, Petr VLČEK, Jan PREISLER a Antonín BEDNAŘÍK. Metal Oxide Laser Ionization MS Imaging of Fatty Acids and their Double Bond Positional Isomers. In IMSIS 2023. 2023.
  7. HOLCOVÁ POLANSKÁ, Hana, Kateřina PETRLÁKOVÁ, Barbora PAPOUSKOVA, Michal HENDRYCH, Amir SAMADIAN, Jan STORCH, Petr BABULA, Michal MASAŘÍK a Jan VACEK. Safety assessment and redox status in rats after chronic exposure to cannabidiol and cannabigerol. Toxicology. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2023, roč. 488, April 2023, s. 1-10. ISSN 0300-483X. doi:10.1016/j.tox.2023.153460.
  8. ROŠKOVÁ, Ivana, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, František SIEGL, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Hana VALEKOVÁ, Petra KASPAROVA, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Tomáš KAZDA, Ondřej SLABÝ, Radim JANČÁLEK, Jiří ŠÁNA a Martin SMRČKA. Small RNA Sequencing Identifies a Six-MicroRNA Signature Enabling Classification of Brain Metastases According to their Origin. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2023, roč. 20, č. 1, s. 18-29. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20361.
  9. HENDRYCH, Michal, Peter SOLÁR, Markéta HERMANOVÁ, Ondřej SLABÝ, Hana VALEKOVÁ, Marek VEČEŘA, Alena KOPKOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Jan CHRASTINA, Jiří ŠÁNA a Radim JANČÁLEK. Spinal Metastasis in a Patient with Supratentorial Glioblastoma with Primitive Neuronal Component: A Case Report with Clinical and Molecular Evaluation. Diagnostics. Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 2, s. 1-14. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics13020181.
  10. VŠIANSKÝ, Vít, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Irena DOLEŽALOVÁ, Jitka KOČVAROVÁ, Ondřej STRÝČEK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Eva BRICHTOVÁ, Ondřej HORÁK, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH a Martin PAIL. Twenty-five years of epilepsy surgery at a Central European comprehensive epilepsy center-Trends in intervention delay and outcomes. Epilepsia Open. HOBOKEN: WILEY, 2023, roč. 8, č. 3, s. 991-1001. ISSN 2470-9239. doi:10.1002/epi4.12769.
  11. STRAČINA, Tibor, Michal LAŠKA, Jaroslav NÁDENÍČEK, Michal HENDRYCH a Marie NOVÁKOVÁ. Změny EKG u potkana s indukovanou remodelací myokardu: optimalizace, význam a komplexnost animálních experimentů. 2023.
  12. STRAČINA, Tibor, Michal LAŠKA, Jaroslav NÁDENÍČEK, Michal HENDRYCH a Marie NOVÁKOVÁ. Změny EKG u potkana s indukovanou remodelací myokardu: Význam, komplexnost a optimalizace animálních experimentů. In Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023. s. 56-60. ISBN 978-80-214-6173-4. doi:10.13164/trendybmi.2023.56.

  2022

  1. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Radovan JIŘÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Analýza T1 relaxačního času jako nástroj pro detekci myokardiální fibrózy u potkana. In 97. Fyziologické dny. 2022.
  2. SOLÁR, Peter, Michal HENDRYCH, Martin BARÁK, Hana VALEKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. Blood-Brain Barrier Alterations and Edema Formation in Different Brain Mass Lesions. Frontiers in Cellular Neuroscience. Lausanne, Switzerland: Frontiers, 2022, roč. 16, July 2022, s. 1-20. ISSN 1662-5102. doi:10.3389/fncel.2022.922181.
  3. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Petr BABULA, Andrea POKORNÁ, Lucie NÁRTOVÁ, Pavel COUFAL a Michal HENDRYCH. Can different type of the pressure ulcers debridement affect oxidative stress parameters? Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, Supplementum 1, s. "S34"-"S37", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2022S34.
  4. AULICKÁ, Štefánia, Katarína ČESKÁ, Jiří ŠÁNA, František SIEGL, Eva BRICHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Elleni MICHU, Milan BRÁZDIL, Ondřej SLABÝ a Igor NESTRAŠIL. Cytokine-chemokine profiles in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 180, February 2022, s. 1-8. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2022.106858.
  5. ŘÍHOVÁ, Kamila, Michal HENDRYCH, Barbora ADAMOVÁ, Vojtěch HRADIL, Marek STIBOREK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr BENEŠ, Jan ŠMARDA, Viktor KANICKÝ, Jan PREISLER a Jarmila NAVRÁTILOVÁ. Cytotoxicita kombinované terapie disulfiramu s 5-fluorouracilem v organotypických kulturách kolorektálního karcinomu. In Genetická konference GSGM a XXIX. Genetické dny MENDELU. 2022.
  6. VALEKOVÁ, Hana, Jiří PUR, Peter SOLÁR, Michal HENDRYCH, Martin BARÁK, Radim JANČÁLEK, Petr MARCOŇ, Jan MIKULKA, Matyáš STRÁNSKÝ a Kateřina ŠIRŮČKOVÁ. Diferenciální diagnostika kruhově se sytících lézí mozku na základě linie zájmu v ADC mapě. In 46. Brněnské onkologické dny 36. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2022.
  7. HENDRYCH, Michal, Kamila ŘÍHOVÁ, Barbora ADAMOVÁ, Vojtěch HRADIL, Marek STIBOREK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr BENEŠ, Jan ŠMARDA, Viktor KANICKÝ, Jan PREISLER a Jarmila NAVRÁTILOVÁ. Disulfiram increases the efficacy of 5-fluorouracil in organotypic cultures of colorectal carcinoma. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. Paris: ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 2022, roč. 153, September 2022, s. 1-15. ISSN 0753-3322. doi:10.1016/j.biopha.2022.113465.
  8. ŘÍHOVÁ, Kamila, Michal HENDRYCH, Barbora ADAMOVÁ, Vojtěch HRADIL, Marek STIBOREK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr BENEŠ, Jan ŠMARDA, Viktor KANICKÝ, Jan PREISLER a Jarmila NAVRÁTILOVÁ. Disulfiram v kombinaci s 5-fluorouracilem jako možná terapie kolorektálního karcinomu. In XXV. Biologické dny. 2022.
  9. ŘÍHOVÁ, Kamila, Michal HENDRYCH, Barbora ADAMOVÁ, Vojtěch HRADIL, Marek STIBOREK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr BENEŠ, Jan ŠMARDA, Viktor KANICKÝ, Jan PREISLER a Jarmila NAVRÁTILOVÁ. Efficacy of combined therapy of disulfiram and 5-fluorouracil in organotypic cultures. In CEITEC PhD Retreat. 2022.
  10. HRBAC, Tomas, Alena KOPKOVÁ, František SIEGL, Marek VEČEŘA, Michaela RUČKOVÁ, Tomáš KAZDA, Radim JANČÁLEK, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Filip SOKOL, Václav KUBEŠ, Radim LIPINA, Ondřej SLABÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. HLA-E and HLA-F Are Overexpressed in Glioblastoma and HLA-E Increased After Exposure to Ionizing Radiation. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2022, roč. 19, č. 2, s. 151-162. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20311.
  11. KOKTAVÁ, Monika, Jan VALÁŠEK, Dominika BEZDEKOVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, Barbora ADAMOVÁ, Petr BENEŠ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Michal HENDRYCH, Petr VLČEK, Jan PREISLER a Antonín BEDNAŘÍK. Metal Oxide Laser Ionization Mass Spectrometry Imaging of Fatty Acids and Their Double Bond Positional Isomers. Analytical Chemistry. American Chemical Society, 2022, roč. 94, č. 25, s. 8928 - 8936. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.2c00551.
  12. BUDÍNSKÁ, Xenie, Jaroslav NÁDENÍČEK, Tibor STRAČINA, Michal HENDRYCH, Ondřej PÍREK, Anna BARTÁKOVÁ, Magdaléna ŠUDÁKOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Petr BABULA. Mineral Water Vincentka and its Influence on Mucosal Ulcers. Physiological Research. Praha: Akademie věd České republiky, 2022, roč. 71, Suppl. 2, s. "S251"-"S257", 7 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.935013.
  13. SOLÁR, Peter, Zdeněk MACKERLE, Michal HENDRYCH, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Hana VALEKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. Prolonged survival in patients with local chronic infection after high-grade glioma treatment: two case reports. FRONTIERS IN ONCOLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 12, December 2022, s. 1-7. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2022.1073036.
  14. VEČEŘA, Marek, Lenka RADOVÁ, František SIEGL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Leoš KŘEN, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Sekvenování mikroRNA v mozkových metastázách jako nový diagnostický nástroj. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, Supplementum 1, s. 107-109. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko20221S107.
  15. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Michal HENDRYCH, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Sklerozující mezenteritida. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran. 2022.
  16. JANČÁLEK, Radim, Michal HENDRYCH, Peter SOLÁR, Markéta HERMANOVÁ a Ondřej SLABÝ. SUPRATENTORIAL GLIOBLASTOMA WITH SPINAL METASTASIS: A CASE REPORT WITH MOLECULAR PROFILING. In 17th Meeting of the European Association of Neuro-Oncology. 2022. doi:10.1093/neuonc/noac174.275.
  17. KOMOROVÁ, Zuzana, Jan KREJČÍ, Eva OZÁBALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Věra FEITOVÁ, Michaela RÝZNAROVÁ, Michal HENDRYCH, Ladislav GROCH a Lenka ŠPINAROVÁ. Vzácná příčina srdečního selhání. cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2022, roč. 64, č. 6, s. 661-664. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2022.010.

  2021

  1. KOKTAVÁ, Monika, Antonín BEDNAŘÍK, Jan VALÁŠEK, Michal HENDRYCH a Jan PREISLER. Analýza lipidů a jejich izomerů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací. In 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2021.
  2. VALEKOVÁ, Hana, Jiří VAŠINA, Zdeněk ŘEHÁK, M. HODOLIC, Michal HENDRYCH, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Peter SOLÁR, Zdeněk MACKERLE a Radim JANČÁLEK. Benefits of F-18-FET PET in preoperative assessment of glioma heterogeneity demonstrated in two case reports. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 4, s. 405-409. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021405.
  3. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Ondřej MACÍČEK, Lucie KRÁTKÁ, Michal HENDRYCH, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Radovan JIŘÍK. Detection of myocardial fibrosis using MRI in rat model. In Imaging Principles of Life 2021. 2021.
  4. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Richard PAŠTĚKA, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Veronika KUJALOVÁ, Veronika VEJTASOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Fyziologie – teorie k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
  5. HENDRYCH, Michal a Markéta HERMANOVÁ. Integrovaná diagnostika difúzních gliomů – update. In XLV. Brněnské onkologické dny 2021. 2021.
  6. BEDNAŘÍK, Antonín, Dominika BEZDEKOVÁ, Jan VALÁŠEK, Monika KOKTAVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, Michal HENDRYCH a Jan PREISLER. MALDI MS Imaging of Carbon–Carbon Double Bond Positional Isomers of Lipids Enabled by Off-line Reaction with Ozone. In 37th International Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis, e-MSB 2021. 2021.
  7. BEZDEKOVÁ, Dominika. MALDI-2 MS zobrazovanie izomérov lipidov pomocou off-line ozonizácie v klinických vzorkách. In BEDNAŘÍK, Antonín, Jan PREISLER, Michal HENDRYCH, Klaus DREISEWERD a Jens SOLTWISCH. 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, 2021. 2021.
  8. HENDRYCH, Michal. Polymorfní low-grade neuroepiteliální tumor mladých - kazuistika. In Letný sklíčkový seminár SD-IAP Patológia nádorov mäkkých tkanív: Update 2021. 2021.
  9. HENDRYCH, Michal, Jan HEMZA, Jitka KOČVAROVÁ, Eva PEŠLOVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Martin PAIL, Milan BRÁZDIL, Radim JANČÁLEK, Jiří VANÍČEK a Markéta HERMANOVÁ. Polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 84, č. 3, s. 282-285. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021282.
  10. VALEKOVÁ, Hana, Michal HENDRYCH, Barbora MUSILOVÁ, Peter SOLÁR, Radim JANČÁLEK a Markéta HERMANOVÁ. Possible use of ADC in detecting the glioma infiltration. In GliMR Annual Meeting 2021. 2021.
  11. BARTOS, M., František SIEGL, Alena KOPKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jan OPPELT, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Radim JANČÁLEK, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ, P. KASPAROVA, Z. PLESKACOVA, Václav VYBÍHAL, P. FADRUS, M. SMRCKA, R. LAKOMY, R. LIPINA, T. CESAK, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Small RNA Sequencing Identifies PIWI-Interacting RNAs Deregulated in Glioblastoma-piR-9491 and piR-12488 Reduce Tumor Cell Colonies In Vitro. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 11, AUG, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2021.707017.
  12. VALEKOVÁ, Hana, Jiří VAŠINA, Radim JANČÁLEK, Zdeněk ŘEHÁK a Michal HENDRYCH. Srovnání přínosu 18F-FLT PET a 18F-FET PET v diagnostice gliálních nádorů – pilotní studie. In VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 2020, 2021. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.
  13. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Radovan JIŘÍK. T1 relaxační čas v detekci myokardiální fibrózy v potkaním modelu. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
  14. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Paštěka RICHARD, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Kujalová VERONIKA, Vejtasová VERONIKA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 178 s. ISBN 978-80-210-9897-8.
  15. VAŠINA, Jiří, Radim JANČÁLEK, M. HODOLIČ, Zdeněk MACKERLE, Michal HENDRYCH, Tomáš KAZDA a Zdeněk ŘEHÁK. 18F-FET a 18F-FLT PET/CT V diagnostice low-grade gliomů: pilotní studie. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.

  2020

  1. SUCHÝ, Pavel, Alice PAPRSKÁROVÁ, Marta CHALUPOVÁ, Lucie MARHOLDOVA, Kristina NESPOROVA, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Gabriela KUZMÍNOVÁ, Michal HENDRYCH a Vladimir VELEBNY. Composite Hemostatic Nonwoven Textiles Based on Hyaluronic Acid, Cellulose, and Etamsylate. Materials. ST ALBAN-ANLAGE: MDPI, 2020, roč. 13, č. 7, s. 1-14. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/ma13071627.
  2. BALOUN, Jiří, Petra BENCÚROVÁ, Tereza TOTKOVÁ, Hana KUBOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Martin PAIL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Milan BRÁZDIL. Epilepsy miRNA Profile Depends on the Age of Onset in Humans and Rats. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 14, SEP, s. 924-937. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2020.00924.
  3. HENDRYCH, Michal, Peter SOLÁR, Hana VALEKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Zdeněk MACKERLE, Marek VEČEŘA, Alena KOPKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Tomáš KAZDA a Markéta HERMANOVÁ. Glioblastoma with extracranial metastasis - case report and genetic analysis. In 32 nd Congress of the ESP and XXXIII International Congress of the IAP. 2020. ISSN 0945-6317. doi:10.1007/s00428-020-02938-x.
  4. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Tomáš KAZDA, Radek LAKOMÝ, Radim JANČÁLEK a Ondřej SLABÝ. Integrovaná dia­gnostika difúzních gliomů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 4, s. 248-259. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020248.
  5. BEDNAŘÍK, Antonín, Jan PREISLER, Dominika BEZDEKOVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI a Michal HENDRYCH. MALDI MS zobrazování isomerů lipidů lišících se v pozici dvojné vazby pomocí off-line ozonizace. In 21. Škola hmotnostní spektrometrie. 2020. ISBN 978-80-88195-18-4.
  6. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT a Pavel ŠLAMPA. Multidisciplinární přístup v léčbě gliomů - astrocytomy a oligodendrogliomy. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2020, roč. 22, č. 2, s. 137-142. ISSN 1212-4184.
  7. BEDNAŘÍK, Antonín, Jan PREISLER, Dominika BEZDEKOVÁ, Markéta MACHÁLKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Eugene MOSKOVETS, Jens SOLTWISH a Klaus DREISEWERD. Ozonization of Tissue Sections for MALDI MS Imaging of Carbon-Carbon Double Bond Positional Isomers of Phospholipids. Analytical Chemistry. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2020, roč. 92, č. 9, s. 6245-6250. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.0c00641.
  8. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Radim JANČÁLEK, Igor KISS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT, Jiří ŠÁNA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Pre-Radiotherapy Progression after Surgery of Newly Diagnosed Glioblastoma: Corroboration of New Prognostic Variable. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-13. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10090676.
  9. HEJNOVÁ, Renata, Alena HOLEŠOVSKÁ, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Renata BELANOVÁ, Michal STANDARA, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Tomáš CHODÚR, Kamila ŠIFFELOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Prostorová analýza recidiv glioblastomů v závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC): představení akademické studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Supplementum 1, s. 20-26. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020S20.
  10. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
  11. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Tomáš KAZDA, Michal HENDRYCH, Tetiana SHATOKHINA a Marcela VESELÁ. The tumor immune microenvironment and its implications for clinical outcome in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 49, č. 9, s. 886-896. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.13055.
  12. HERMANOVÁ, Markéta, Dominik GURÍN, Marek SLÁVIK, Michal HENDRYCH, Iveta SELINGEROVÁ a Tetiana SHATOKHINA. The tumour immune microenvironment and its implicationsfor clinical outcome in patients with oropharyngeal squamouscell carcinoma. In 32nd Congress of the ESP and XXXIII International Congress of the IAP. 2020. ISSN 0945-6317. doi:10.1007/s00428-020-02938-x.
  13. VAŠINA, Jiří, Marina HODOLIC, Radim JANČÁLEK, Zdeněk MACKERLE, Michal HENDRYCH, Renata HEJNOVÁ, Tomáš KAZDA a Zdeněk ŘEHÁK. 18F-FET or 18F-FLT PET/CT in diagnosis of low-grade gliomas? A pilot study. In EANM'20. 2020.

  2019

  1. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Barbora MUSILOVÁ, Radim JANČÁLEK a Markéta HERMANOVÁ. Přínos DWI pro vymezování hrani difúzně se šířících high-grade gliálních neoplázií. In 63. studentská vědecká konference LF MU Brno, 2019. 2019.
  2. VALEKOVÁ, Hana, Michal HENDRYCH, Barbora MUSILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. Přínos DWI pro vymezování hrani difúzně se šířících high-grade gliálních neoplázií. In XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 2019. 2019.
  3. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Barbora MUSILOVÁ, Radim JANČÁLEK a Markéta HERMANOVÁ. The benefits of apparent diffusion coefficient maps for high-grade glioma delineation. In 31st European Congress of Pathology. 2019. ISSN 0945-6317. doi:10.1007/s00428-019-02631-8.
  4. MUSILOVÁ, Barbora, Hana VALEKOVÁ, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. The benefits of apparent diffusion coefficient maps for high-grade glioma delineation. In KCL International Neurosurgical Conference 2019, London, Great Britain. 2019.
  5. VALEKOVÁ, Hana, Michal HENDRYCH, Barbora MUSILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. The benefits of Apparent Diffusion Coefficient maps for high-grade glioma delineation. In Bratislavské neurochirurgické dni 2019, Bratislava, Slovensko. 2019.
  6. JANČÁLEK, Radim, Hana VALEKOVÁ, Michal HENDRYCH, Markéta HERMANOVÁ a Barbora MUSILOVÁ. The benefits of Apparent Diffusion Coefficient maps for high-grade glioma delineation. In 19th European Congress of Neurosurgery - EANS2019 Dublin. 2019.

  2018

  1. SOLÁR, Peter, Zdeněk MACKERLE, Hana VALEKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH, Radim JANČÁLEK a David SVOBODA. ADC mapy ve vztahu k peritumorózní buněčné infiltraci u glioblastomu. In XLII. Brněnské onkologické dny 2018. 2018.
  2. HENDRYCH, Michal, Hana VALEKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Radim JANČÁLEK. Pilotní studie: Selektivní biopsie u high-grade gliálních neoplázií mozku. In 62. studentská vědecká konference LF MU Brno. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
  3. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Parwez AHMAD, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Michal HENDRYCH, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Prognostic impact of combined immunoprofiles in oropharyngeal squamous cell carcinoma patients with respect to AJCC 8th edition. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 47, č. 9, s. 864-872. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12772.
  4. VALEKOVÁ, Hana, Radim JANČÁLEK, Peter SOLÁR, Barbora MUSILOVÁ, Michal HENDRYCH a Markéta HERMANOVÁ. Selektivní biopsie gliálních tumorů mozku. In XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2018. ISSN 2570-8791.

  2016

  1. HENDRYCH, Michal, Veronika OLEJNÍČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Calcium versus strontium handling by the heart muscle. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2016, roč. 35, č. 1, s. 13-23. ISSN 0231-5882.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 19:36