Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PULLMANNOVÁ, Helena. Applicable Law in Infringements of the Right to a Trade Name. In Jarmila Lazíková. EU Intellectual Property (Innovations and Intellectual Property in Various Fields of Human Life). Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2021. s. 155-157. ISBN 978-80-552-2341-4.
 2. PULLMANNOVÁ, Helena. Applicable Law to Infringement Disputes of the Right to Trade Names. In BILETA 2021. 2021.
 3. PULLMANNOVÁ, Helena. Mezinárodní soudní pravomoc ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 1, s. 123-136. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/10.5817/CPVP2021-1-5.
 4. 2020

 5. PULLMANNOVÁ, Helena. International Jurisdiction in Trade Name Infringement Disputes. In RiDOC 2020. 2020.
 6. KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ a Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 7. PULLMANNOVÁ, Helena. Právo k obchodnímu jménu zahraničního podnikatele na území České republiky v mezinárodních souvislostech. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 28, č. 6, s. 216-222. ISSN 1210-6410.
 8. KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights in Intellectual Property in the Czech Republic. In Eva-Maria Kieninger (ed.). Security Rights in Intellectual Property. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2020. s. 263-279. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-44190-6. doi:10.1007/978-3-030-44191-3_10.
 9. 2019

 10. PULLMANNOVÁ, Helena. Název podnikatele jako věc a převod práv k němu se vztahujících. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, roč. 28, č. 10, s. 2-10. ISSN 1210-8278.
 11. PULLMANNOVÁ, Helena. Obchodní jméno jako věc a možnosti dispozic s právy k němu se vztahujícími v komparativních souvislostech. In Radim Charvát, Pavel Koukal, Jarmila Pokorná, Eva Tomášková, Eva Večerková, Michal Janovec (eds.). COFOLA 2019 - Část IV. Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 136-159. ISBN 978-80-210-9391-1.
 12. PULLMANNOVÁ, Helena. Obchodní jméno jako věc a možnosti dispozic s právy k němu se vztahujícími v komparativních souvislostech. In COFOLA 2019. 2019.
 13. PULLMANNOVÁ, Helena. Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. 127 s. ISBN 978-80-7502-308-7.
 14. PULLMANNOVÁ, Helena. Recenze publikace - HILDEBRANDT, Ulrich. Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 2, s. 281-284. ISSN 1210-9126.
 15. 2018

 16. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 239-250. ISBN 978-3-030-00793-5. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
 17. KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Consensual Security Rights over Intellectual Property. The Lawyer Quarterly. 2018, roč. 8, č. 4, s. 434-451. ISSN 1805-8396.
 18. KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights Over Intellectual Property - Czech National Report. In XXth Congress of the International Academy of Comparative Law. 2018.
 19. PULLMANNOVÁ, Helena. Ústavní soud potvrzuje judikaturu Nejvyššího soudu v oblasti sdělování děl veřejnosti odkazem. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 8 s. Revue pro právo a technologie, roč. 9, č. 17. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2018-1-3.
 20. PULLMANNOVÁ, Helena. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře SDEU. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, roč. 26, č. 19, s. 649-656. ISSN 1210-6410.
 21. PULLMANNOVÁ, Helena. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře SDEU. In COFOLA 2018. 2018.
 22. 2017

 23. PULLMANNOVÁ, Helena. ČEZ není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 13 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2017-2-7.
 24. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 15 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
 25. 2016

 26. PULLMANNOVÁ, Helena a Jan ZIBNER. Nebezpečí záměny ochranné známky na části území Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 11 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2021 01:16