Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. PAVLICOVÁ, Martina. TANČIT SVŮJ ŽIVOT... ROZHOVOR S JUBILANTKOU DANIELOU STAVĚLOVOU. 1. vyd. Strážnice: Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2024, 5 s. ISSN 0862-8351.

  2023

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Blahopřání k životnímu jubileu Jitky Matuszkové. Národopisný věstník, 2023, 3 s. 2. ISSN 1211-8117.
  2. PAVLICOVÁ, Martina a Eva KUMINKOVÁ. Etnologické perspektivy studia kulturního dědictví. Seminář k 20. výročí přijetí úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. 2023.
  3. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Intangible Cultural Heritage in the discourse of social correction. In SIEF2023:Living Uncertainty. 2023.
  4. PAVLICOVÁ, Martina, Daniel DRÁPALA, Eva KUMINKOVÁ a Martin ŠIMSA. KULATÝ STŮL K INVENTARIZACI NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČR, Brno, 1. 11. 2023. 2023.
  5. PAVLICOVÁ, Martina. Kulturní dědictví UNESCO. In Mezinárodní folklorní festival Strážnice. 2023.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Lidové tradice a společnost – od každodenního života venkova po volnočasovou aktivitu. In workshop Vliv lidových tradic na psychologický well-being. 2023.
  7. DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. Od tradiční lidové kultury k nemateriálnímu kulturnímu dědictví. In Kulatý stůl k inventarizaci nemateriálního kulturního dědictví. 2023.
  8. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Proměny interpretace hudebního folkloru : od ochrany kultury po vznik hudebního žánru (na příkladu České republiky). In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : Nové cesty ke staré hudbě. první. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2023, s. 9-23. ISBN 978-80-907033-8-4.
  9. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. “Quid Pro Quo” : The Czech Folklore Revival Movement in the Light of Totalitarian Cultural Policy. Český lid. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2023, roč. 110, č. 2, s. 183-210. ISSN 0009-0794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21104/CL.2023.2.03.
  10. DRÁPALA, Daniel, Jiří WOITSCH, Martin ŠIMŠA, Oto POLOUČEK, Martina PAVLICOVÁ a Eva KUMINKOVÁ. SIEF2023 : Living Uncertainty, Brno, 7.–10. 6. 2023. 2023.
  11. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Tradice a její terminologické křižovatky. In (NE)Tradice žije! Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie. 2023.
  12. PAVLICOVÁ, Martina. Umelecký súbor Lúčnica: Koločas (O sile lásky a obyčajov). Online. Etnologické rozpravy. Národopisná spoločnosť Slovenska, 2023, roč. 30, č. 2, s. 121-123.
  13. PAVLICOVÁ, Martina. UNESCO a nemateriální kulturní dědictví: od ideálů harmonie k živé kultuře. In Etnologické perspektivy studia kulturního dědictví. Seminář k 20. výročí přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. 2023.

  2022

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Anna Veliká: K dějinám studia lidové pohádky. Na příkladu českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska. první. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 115 s. Etnologické materiály. ISBN 978-80-280-0209-1.
  2. PAVLICOVÁ, Martina a Jana POLÁŠKOVÁ. Cena Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022. Národní ústav lidové kultury, 2022.
  3. PAVLICOVÁ, Martina a Jana POLÁŠKOVÁ. Cestami lidového tance. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2022.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. členka Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2022 - 2026.
  5. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Když hep hep není hop hop : folklorní kulturní dědictví v kontextu politické korektnosti. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : Hudba a slovo. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2022, s. 9-27. ISBN 978-80-907033-6-0.
  6. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Když hep hep není hop hop: Folklorní kulturní dědictví v kontextu politické korektnosti. In mezinárodní kolokvium Od folkloru k world music: Hudba a slovo; Náměšť nad Oslavou. 2022.
  7. PAVLICOVÁ, Martina. Lidová kultura: fenomén minulosti i budoucnosti. In vyžádaná přednáška pro společnost Post bellum, Brno. 2022.
  8. PAVLICOVÁ, Martina. Moc folkloru. odborná spolupráce. 2022.
  9. PAVLICOVÁ, Martina. Transformations of tradition in the light of intangible cultural heritage. In mezinárodní konference Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego,Uniejów, 16. –17. 11. 2022. 2022.
  10. PAVLICOVÁ, Martina a Eva CHOVANCOVÁ. Wine Traditions in the Folk Culture of South Moravia. In In vino cultura: Víno jako kultura překračující hranice. 2022.

  2021

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Blahopřání Miroslavu Válkovi. Praha: Česká národopisná společnost, 2021, 2 s. ISSN 2571-0982.
  2. DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ a Eva KUMINKOVÁ. From tradition to institution: Intangible Cultural Heritage and the role of ethnologists in keeping the balance. 2021.
  3. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. „Jak zazpívám, tak mně hrajte“: Ekonomický potenciál nositelů hudební tradice v kulturní paměti českých zemí. Online. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : Hudba a kapitál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2021, s. 9-29. ISBN 978-80-907033-5-3.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. K úmrtí filmového režiséra Karla Vachka. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, 2 s. Národopisná revue. ISSN 0862-8351.
  5. PAVLICOVÁ, Martina. LEOŠ JANÁČEK: FOLKLORISTICKÉ DÍLO (1891–1928). RECENZE, STATĚ, PŘEDNÁŠKY, PŘEDMLUVY, STUDIJNÍ POZNÁMKY, AGENDA, MEMBRA DISJEKTA. Řada I. Svazek 3-2. [LEOŠ JANÁČEK: FOLKLORIC STUDIES (1891- 1928). REVIEWS, ESSAYS, LECTURES, PREFACES, STUDY NOTES, PAPERWORK, DISJECTA MEMBRA. Series I. Volume 3-2.] Edd. Jarmila Procházková, Marta Toncrová, and Lucie Uhlíková. Brno: Editio Janáček, 2020, 599 pp. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, č. 5, s. 81-82. ISSN 0862-8351.
  6. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Lidová hudba jako zábava, nebo přivýdělek? Tzv. hraní za peníze a kulturní paměť. 2021.
  7. PAVLICOVÁ, Martina a Eva KUMINKOVÁ. Nemateriální kulturní dědictví: aktuální společenské výzvy. Teze kulatého stolu o nemateriálním kulturním dědictví. In Nemateriální kulturní dědictví: aktuální společenské výzvy. 2021.
  8. BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a Martina PAVLICOVÁ. Nemateriální kulturní dědictví jako předmět etnologického výzkumu. Slovenský národopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2021, roč. 69, č. 1, s. 5-13. ISSN 1335-1303. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/se-2021-0001.
  9. PAVLICOVÁ, Martina. O folkloru, folklorismu a lidových tradicích v současné společnosti. In Šrámkova Sobotka. 2021.
  10. PAVLICOVÁ, Martina. THE IMAGE OF STAGED FOLK CULTURE: FROM THE PRESENTATION OF TRADITIONS TO A STAGED GENRE. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, XXXI, č. 5, s. 21-32. ISSN 0862-8351.
  11. PAVLICOVÁ, Martina, Daniela STAVĚLOVÁ, Kateřina ČERNÍČKOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Matěj KRATOCHVÍL, Zita SKOŘEPOVÁ, Lucie UHLÍKOVÁ, Miroslav VANĚK, Zdeněk VEJVODA a Vít ZDRÁLEK. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Praha: Akademie věd, 2021, 694 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-3286-7.

  2020

  1. PAVLICOVÁ, Martina. "Ve vlastní při.“ František Bartoš a jeho dílo v kontextech vývoje zájmu o tradiční lidovou kulturu. In Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš. Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2020, s. 55-62. ISBN 978-80-200-3066-5.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Vykročení mimo vlastní prostor : cesta k současným etnokulturním tradicím. Online. In Přibylová, I.; Uhlíková, L. Od folkloru k world music: Hudba a prostor. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2020, s. 50-60. ISBN 978-80-907033-4-6.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Vykročení mimo vlastní prostor: cesta k současným etnokulturním tradicím. In Od folkloru k world music: HUDBA A PROSTOR. 2020.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. ZA ZDENKOU JELÍNKOVOU A LIDOVÝM TANCEM. Strážnice: Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2020, 2 s. číslo 3. ISSN 0862-8351.

  2019

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Hudební a taneční folklor na Moravě v zájmu sběratelů a badatelů. In Univerzita třetího věku. 2019.
  2. DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ, Eva KUMINKOVÁ a Michal BENEŠ. Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou. In Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou, 19. 11. 2019, Brno. 2019.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. PETR JANEČEK: MÝTUS O PÉRÁKOVI. MĚSTSKÁ LEGENDA MEZI FOLKLOREM A POPULÁRNÍ KULTUROU [The Myth of the Spring Man: An Urban Legend between Folklore and Popular Culture]. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, č. 5, s. 94-95. ISSN 0862-8351.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. "Sobě odtušiti, Bohu poručiti." František Bartoš (1837–1906). In Chocholáč Bronislav - Jan Libor - Malíř Jiří. Osobnosti moravských dějin (2). první. Brno: Matice moravská, 2019, s. 225–237. ISBN 978-80-87709-25-2.
  5. DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. The Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic from the Perspective of Its Bearers: Visions of the UNESCO and Their (Un)real Implementation. In Robert Kusek; Jacek Purchla. Heritage and Society. Krakow: International Cultural Centre, 2019, s. 447-458. Není. ISBN 978-83-63463-86-1.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. The Interest in Folklore in the Czech Lands in the Light of National Emancipatory Processes at the Turn of the 20th Century. In 14th Congress of SIEF, 14.-17. dubna 2019, Santiago de Compostela. 2019.
  7. PAVLICOVÁ, Martina. „Ve vlastní při.“ František Bartoš a jeho dílo v kontextech vývoje zájmu o tradiční lidovou kulturu. In 39. plzeňské mezioborové sympozium: Zrození lidu v české kultuře 19. století. Plzeň, 28. 2. -2. 3. 2019. 2019.

  2018

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Blahopřání Vlastě Ondrušové. Strážnice: Národpisná revue, Národní ústav lidové kultury, 2018, 2 s. 3. ISSN 0862-8351.
  2. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Cena Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018. Národní ústav lidové kultury, 2018.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Folk tradition in the hold of memory. Online. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : O paměti. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko Náměšť nad Oslavou, 2018, s. 19-29. ISBN 978-80-907033-1-5.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. Lidové tradice v zajetí paměti. In Kolokvium Od folkloru k world music: O PAMĚTI. 31. 7. - 1. 8. 2018, Náměšť nad Oslavou. 2018.
  5. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. „Něco za něco…“: Folklorní hnutí v českých zemích ve světle totalitární kulturní politiky. Český lid. Academia, 2018, roč. 105, č. 2, s. 177-197. ISSN 0009-0794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.03.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Poděkování Naděždě Urbáškové. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2018, 2 s. Národopisné aktuality,č. 1. ISSN 0862-8351.
  7. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Síla tradice. Národní ústav lidové kultury, 2018.
  8. PAVLICOVÁ, Martina. The Power of Tradition(?): Folk Revival Groups as Bearers of Folk Culture. In Daniela Stavělová;Theresa Jill Buckland. Folklore Revival Movements in Europe post 1950. Praha: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, 2018, s. 47-56. ISBN 978-80-88081-22-7.

  2017

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Czech Ethnochoreology in the Context of Time and Society. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 19-29. ISSN 0862-8351.
  2. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklore in the Mirror of Individual and Social Interests (the Case of the Czech Ethnologist František Pospíšil). Online. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music: ZRCADLENÍ. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko Náměšť nad Oslavou, 2017, s. 24-35. ISBN 978-80-904905-9-8.
  3. PAVLICOVÁ, Martina a Daniel DRÁPALA. Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic from the Perspective of Its Bearers: Visions of the UNESCO. In 4th Heritage Forum of Central Europe Heritage and Society, Krakow, 1-2 June 2017. 2017.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. O psaní “pohybem”a životní radosti: Rozhovor s jubilantkou Ladislavou Košíkovou. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, s. 168-172. ISSN 0862-8351.
  5. PAVLICOVÁ, Martina. The Folk Tradition and Its Transformation in the Context of Social Influences and Contributions by Individuals (Using the Slovácko ‘Verbuňk’ Male Recruitment Dance as an Example). Glаsnik Etnogrаfskog institutа SANU. Srbsko: ETNOGRAFSKI INSTITUT SANU, 2017, roč. 65, č. 2, s. 305–320. ISSN 0350-0861. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2298/GEI1702305P.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In Studia Ethnologica Pragensia. Praha: Karlova univerzita, 2017, s. 164-166. ISSN 2336-6699.
  7. PAVLICOVÁ, Martina. Vzpomínka na Jeana Roche (23. 6. 1946 – 30. 7. 2017). In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, s. 352-353. ISSN 0862-8351.

  2016

  1. VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK a Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 210 s. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Ochrana kulturního dědictví – počátek příběhu s otevřeným koncem. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : Na počátku bylo... Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2016, s. 46-56. ISBN 978-80-904905-8-1.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. The Safeguarding of Cultural Heritage : A beginning of an open-ending story. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. From Folklore to World Music : In the beginning there was... první. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2016, s. 57-68. ISBN 978-80-904905-8-1.

  2015

  1. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  2. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. člen Programové rady Mezinárodní folklorní festivalu Strážnice. Programová rada Mezinárodní folklorní festivalu Strážnice, 2015.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. člen Rady pracoviště Etnologického ústavu AV ČR. Rada pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, 2015.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 311 s. Etnologické studie, 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 311 s. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
  7. MALACH, Roman, Daniel DRÁPALA, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ, Miroslav VÁLKA, Jitka SPURNÁ, Andrea KÝNOVÁ, Petr KOVÁCS, Pavel BOHUMEL, Jiří KOZEL, Jana MALECKÁ, Marie NOVOTNÁ, Terézia GABRHELOVÁ, Anna HORÁKOVÁ, Daniela KOSTRHOUNOVÁ, Veronika KUTHANOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Eva ŠIPÖCZOVÁ a Barbora VALEŠOVÁ. Mapa bibliografických informací tradiční lidové kultury. 2015.
  8. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Mimo svůj čas, prostor i význam – lidové tradice na jevišti. In Přibylová, Irena; Uhlíková Lucie. Od folkloru k folklorismu: Na scéně a mimo scénu. 1. vyd. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2015, s. 9-24. ISBN 978-80-904905-7-4.
  9. PAVLICOVÁ, Martina a Jan KRIST. Národní ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici/K 60. výročí založení ústavu a 70. výročí konání festivalu. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015, roč. 25, č. 4, s. 278-291. ISSN 0862-8351.
  10. PAVLICOVÁ, Martina. redaktor, člen redakční rady. Národopisná revue, 2015 - 2019. ISSN 0862-8351.
  11. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. Online. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8101-7.
  12. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8086-7.

  2014

  1. DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. Etnografická rajonizace: úvahy nad jejím historickým vývojem a smyslem současné existence. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 3, s. 171-188. ISSN 0862-8351.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Folklore Festivals in Moravia in the Light of Social Development. Our Europe. Ethnography - ethnology - anthropology of Culture. Poznań: Publishing House of the Poznań Society For The Advancement Of The Arts And Sciences, 2014, Neuveden, č. 3, s. 61-68. ISSN 2299-4645.
  3. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklore Traditions in Contemporary Everyday Life: Between Continuity and (Re)construction (based on two examples from the Czech Republic). Slovenský národopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 62, č. 2, s. 163-181. ISSN 1335-1303.
  4. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice). In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou, 2014, s. 9-24. ISBN 978-80-904905-3-6.

  2013

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Die Volkskultur in Südmähren aus Sicht der ethnischen Problematik. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Die Liechtenstein: Kontinuitäten - Diskontinuitäten. 1. vyd. Vaduz: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission / Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2013, s. 187-200. ISBN 978-3-906393-63-6.
  2. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor jako součást nehmotného kulturního dědictví : kam s ním? In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie. 1. vyd. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2013, s. 9-21. ISBN 978-80-904905-2-9.
  3. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklore movement and its function in the totalitarian society (on an example of the Czech Republic in the 2nd half of the 20th century). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013, roč. 23, č. 5, s. 31-42. ISSN 0862-8351.
  4. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Heslář geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 40 s. Etnologické příručky ; 4. ISBN 978-80-210-6604-5.
  5. PAVLICOVÁ, Martina. Jízda králů. In Mitáček, Jiří. Vlčnov : dějiny slovácké obce. Vyd. 1. Vlčnov: obec Vlčnov, 2013, s. 533-558. ISBN 978-80-260-6160-1.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Lidová kultura na jižní Moravě z pohledu etnické problematiky. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2013, roč. 132, 4. suppl., s. 151-160. ISSN 0323-052X.

  2012

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 200 s. Etnologické studie 13. ISBN 978-80-210-6090-6.
  2. PAVLICOVÁ, Martina a Jiří PAVLICA. "Devadesát je devadesát, ale risknu to, proč ne." (K životnímu jubileu Jaromíra Nečase). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012, roč. 22, č. 2, s. 139. ISSN 0862-8351.

  2011

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Jízda králů v Hluku. In Hluk. Dějiny města. 1. vyd. Hluk: Hluk, 2011, s. 603-612. ISBN 978-80-254-9705-0.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Lidová kultura volně k použití : zamyšlení nad její ochranou a využíváním. In Přibylová Irena; Uhlíková Lucie. Od folkloru k world music : Cesty za vizí. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2011, s. 28-38. ISBN 978-80-904905-0-5.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Lidová píseň, hudba a tanec v Hluku. In Hluk. Dějiny města. 1. vyd. Hluk: Hluk, 2011, s. 589-602. ISBN 978-80-254-9705-0.
  4. PAVLICOVÁ, Martina, Lucie UHLÍKOVÁ, Milada BIMKOVÁ a Jan KRIST. Lidové písně a tance z Ratíškovic. Ratíškovice - Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno., 2011, 126 s. ISBN 978-80-87112-56-4.
  5. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Romantický obraz lidové kultury jako základ novodobého folklorismu. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. 45, č. 1, s. 3-16. ISSN 0862-1209.

  2010

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Hudební a taneční folklorismus. In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Vydání I. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 795-809. ISBN 978-80-254-7362-7.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Osobnost Zdenky Jelínkové a česká etnochoreologie. In Daniel Drápala. Antonín Václavík (1891 - 1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 147 - 155. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Tanec. In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Vydání I. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 778-795. ISBN 978-80-254-7362-7.

  2009

  1. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsocialismus. In Jahrbuch für Europaische Ethnologie. Paderborn: Schöning, 2009, s. 99-112, 13 s. ISBN 978-3-506-76560-4.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Lidový tanec jako pohyb i emoce. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2009, roč. 26 (68), č. 1, s. 76-84. ISSN 0323-2492.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Život je smích skrze slzy. In Smích a pláč. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 21. - 22. července 2009 v Náměšti nad Oslavou. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2009, s. 7-14. ISBN 978-80-903416-7-8.

  2008

  1. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor, folklorismus a etnokulturní tradice. Příspěvek k terminologické diskusi. In Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, 7 s. ISBN 978-80-87261-10-1.
  2. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklorismus v historických souvislostech let 1945 - 1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 187 - 197. ISSN 0862-8351.
  3. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In Vývojové proměny etnokulturní tradice. 1. vyd. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2008, s. 25-36. ISBN 978-80-87112-11-3.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. František Pospíšil a lidový tanec. In Hanák na Pacifiku. Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, s. 67-76. ISBN 978-80-7028-329-5.

  2007

  1. PAVLICOVÁ, Martina. a member of jury Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. UNESCO, 2007.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Bonuš František (1919-1999). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 30. ISBN 978-80-204-1450-2.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. členka Programové rady Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Národní ústav lidové kultury, 2007.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. členka řešitelské skupiny Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice(schváleno vládou ČR). Národní ústav lidové kultury, 2007.
  5. PAVLICOVÁ, Martina. Geist Bohumil (1927). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 58-59. ISBN 978-80-204-1450-2.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Koželuha František (1845-1912). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 119. ISBN 978-80-204-1450-2.
  7. PAVLICOVÁ, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy). Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007, 175 s. Etnologické studie 3. ISBN 978-80-254-1044-8.
  8. PAVLICOVÁ, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy). 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, 175 s. Etnologické studie 3. ISBN 978-80-254-1044-8.
  9. PAVLICOVÁ, Martina. Novák Petr (1936). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 161. ISBN 978-80-204-1450-2.
  10. PAVLICOVÁ, Martina. Obřad, obyčej, zvyk - rituál? (Rite, Custom, Habit - Ritual?). In Etnokulturní tradice v současné společnosti (Ethnocultural Tradition in Contemporary Society). Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 23-32. ISBN 978-80-87112-03-8.
  11. PAVLICOVÁ, Martina. Obřadní tance. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 664. ISBN 978-80-204-1450-2.
  12. PAVLICOVÁ, Martina. Orlov Semjon Petrovič (1890-1973). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 163-164. ISBN 978-80-204-1450-2.
  13. PAVLICOVÁ, Martina. redaktorka časopisu Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2007.
  14. PAVLICOVÁ, Martina. Tance výročního cyklu. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 1046-1047. ISBN 978-80-204-1450-2.
  15. PAVLICOVÁ, Martina. Taneční záznam. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 1048-1049. ISBN 978-80-204-1450-2.
  16. PAVLICOVÁ, Martina. Tanečník. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 1049. ISBN 978-80-204-1450-2.
  17. PAVLICOVÁ, Martina. Zálešák Cyril (1920). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 260. ISBN 978-80-204-1450-2.

  2006

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Duše lidu a její objevitelé (The Soul of the Folk and Its Discoverers). In Kouzla ve world music (The Magic of World Music). 1. vyd. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2006, s. 6-16. ISBN 80-903416-5-9.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Prohlášení Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 1, s. 68-69. ISSN 0862-8351.

  2005

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Blahopřání Zdence Jelínkové. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 60. ISSN 0862-8351.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Folklorní festival - křižovatka kultur? (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?). In Od východu na západ a od západu na východ (From the East to the West and from the West to the East). 1. vyd. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2005, s. 12-23. ISBN 80-903416-2-4.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Strážnické legendy. In Sborník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2005. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, s. 64-65.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. Vesnice v nepaměti času (František Malík a Břestek na Uherskohradišťsku). Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2005, roč. 22, č. 1, s. 241-250. ISSN 0323-2492.
  5. PAVLICOVÁ, Martina. Vzpomínka na Zdenu Kyselou. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 3, s. 185. ISSN 0862-8351.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Zdenka Jelínková - etnochoreoložka a tanečnice. In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha, 2005, s. 37-45. ISBN 80-85010-33-X.

  2004

  1. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Sušilova sbírka jako inspirační zdroj nonartificiální hudby. In František Sušil (1804 - 1868). Odkaz a inspirace. 1. vyd. Rousínov: Etnologický ústav AV ČR - Město Rousínov, 2004, s. 187 - 196. ISBN 80-85010-65-8.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Zápisy lidových tanců v moravských a slezských pramenech a sbírkách. In Tanec - záznam, analýza, pojmy. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004, s. 57 - 67. ISBN 80-85010-63-1.

  2003

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003, s. 19-29. ISBN 80-903416-0-8.

  2001

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, roč. 11, č. 2, s. 85-86. ISSN 0862-8351.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Národopisná revue 1990 - 2000. Biblografická příloha Národopisné revue č. 14. Strážnice, 2001, 63 s. ISBN 80-86156-39-7.

  1999

  1. PAVLICOVÁ, Martina. The European Ethnology from the Czech Point of View. In Ethnologia Polonia, vol. 20. Poznaň: Univerzita Poznaň, 1999, s. 19-23, 4 s.

  1998

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Staněk choreograf. In Primáš Jaroslav Václav Staněk. Uherské Hradiště: Klub kultury, 1998, s. 34-41. ISBN 80-86045-21-8.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. The Style of Folk Dance and Its Development: A Study of Exceptional Dancers from South and East Moravia. In Dance, Style, Youth, Identity. 1. vyd. Strážnice: Study Group on Ethnochoreology International Council for Traditional Music, 1998, s. 93-96. ISBN 80-86156-15-X.

  1997

  1. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, 238 s. slovník 1. ISBN 80-86156-06-0.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Zpráva z 27. světového kongresu CIOFF. Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, roč. 7, č. 2, s. 89-90. ISSN 0862-8351.

  1996

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Osobnosti hanáckého Slovácka v průběhu století. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, roč. 6, č. 4, s. 8-11. ISSN 0862-8351.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. (rec.) Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, roč. 6, č. 4, s. 214. ISSN 0862-8351.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Strážnice a CIOFF. Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, roč. 6, č. 4, s. 144-145. ISSN 0862-8351.

  1995

  1. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. "Dílo trvalé a ne prchavé." Nad jubileem Národopisné výstavy českoslovanské. (Spolu s L. Uhlíkovou.). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 31-37. ISSN 0862-8505.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. How Can One Incorporate Research Resulte into the Endeavour to Preserve Traditional Culture (Using the Development in the Czech Republic as an Example. Viltis - Magazine of Folklore and Folk Dance. USA, 1995, roč. 55, č. 4, s. 15-17.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Marie Ježková z Dolního Němčí (Portrét současné nositelky lidového tance). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1995, roč. 5, č. 4, s. 195-202. ISSN 0862-8351.
  4. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Moravské lidové slavnosti na NVČ v Praze v korespondenci Lucie Bakešové a Leoše Janáčka. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1995, roč. 1995, č. 3, s. 129-135. ISSN 0862-8351.

  1994

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Česko-francouzské setkání v Praze. Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994, roč. 4, 1-2, s. 61. ISSN 0862-8351.

  1993

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Generální kongres v Dublinu. Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993, roč. 1993, 3-4, s. 136-137. ISSN 0862-8351.
  2. PAVLICOVÁ, Martina. Postavy z dějin české etnochoreologie II. (František Bartoš, Martin Zeman, Leoš Janáček, Lucie Bakešová, Františka Xavera Běha Běhálková). Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993, roč. 1993, 1-2, s. 3-12. ISSN 0862-8351.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. Postavy z dějin české etnochoreologie (Jan Jeník z Bratřic, Václav Krolmus, Josef Jaroslav Langer, Jan Neruda). Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993, roč. 2, č. 4, s. 156-164. ISSN 0862-8351.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. Slovesná folkloristika na Masarykově univerzitě v letech 1919-1939. Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993, roč. 1993, 3-4, s. 81-84. ISSN 0862-8351.
  5. PAVLICOVÁ, Martina, Oldřich SIROVÁTKA a Alena SCHAUEROVÁ. Zdenka Jelínková. Bibliografická příloha Národopisné revue č.3. In Zdenka Jelínková. Bibliografická příloha Národopisné revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1993. ISBN 80-0862-835-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 00:57