Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. FLAŠAR, Martin. A Sense of Beauty in Music. In The Role of Beauty in Being and Becoming Human: An Interdisciplinary Perspective. 2022.
 2. ŽŮREK, Pavel a Martin FLAŠAR. Ad fontes Ioannis Neanderi artis et vitae : The Estate of Jan Novák at the National Museum – Czech Museum of Music in Prague. Musicalia. Praha: Národní muzeum, 2022, roč. 14, 1-2, s. 147-153. ISSN 1803-7828. doi:10.37520/muscz.2022.004.
 3. FLAŠAR, Martin. AI v procesu hudební kompozice. In Týden vědy FF MU. 2022.
 4. FLAŠAR, Martin. Barry Wan: Live Coding Workshop – Focus on Tidalcycle over Estuary. 2022.
 5. FLAŠAR, Martin. Brněnská elektroakustická hudba mezi akademickou a nezávislou scénou. In Ferenc, Petr. Ukryto v pásech : Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989. Praha: Národní muzeum, 2022. s. 97-105. 1. vydání. ISBN 978-80-7036-699-8.
 6. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Eliška Nováková: Život jako koncert pro dva klavíry. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022. 127 s. ISBN 978-80-7460-206-1.
 7. FLAŠAR, Martin. Leigh Landy : Three Sound-based Sample-based Compositions : one text-sound, one music-based and one involving any sounds. 2022.
 8. FLAŠAR, Martin. MIDI housle – od hudebního zvuku k multimediálnímu ovladači. MUSICOLOGICA BRUNENSIA. CZECH REPUBLIC: MASARYKOVA UNIV, FAC ARTS, 2022, roč. 57, č. 2, s. n/a, v tisku. ISSN 1212-0391.
 9. FLAŠAR, Martin. Mýtus a skutečnost Jiřího Fukače. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2022. s. 54-58. ISSN 1210-8081.
 10. FLAŠAR, Martin. Nejistota místo nesvobody: Exiloví hudebníci Jan a Eliška Novákovi v nových knihách. In Knihy v kině: Literární festival Masarykovy univerzity. 2022.
 11. FLAŠAR, Martin. Pamětní deska skladatele Jana Nováka. Brno-Kníničky: ÚMČ Brno-Kníničky, 2022. 2 s.
 12. FLAŠAR, Martin. Programový text ke Koncertu proti totalitě. Praha: HAMU, 2022. s. 2-4.
 13. FLAŠAR, Martin. Rozhlasový pořad Oktáva : Hudební řeč Jiřího Matyse. Brno: Radio Proglas, 2022.
 14. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Úvod : Život jako koncert pro dva klavíry. In Flašar, Martin; Žůrek, Pavel. Eliška Nováková : Život jako koncert pro dva klavíry. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022. s. 11-33. ISBN 978-80-7460-206-1.
 15. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Život jako koncert pro dva klavíry. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022. 127 s. ISBN 978-80-7460-206-1.
 16. 2021

 17. FLAŠAR, Martin. Bohuslav Martinů a Jan Novák - situace díla 100 let po narození skladatele. In Přednáška pro doktorské studenty Katedry muzikológie Univerzity Komenského v Bratislavě. 2021.
 18. FLAŠAR, Martin. Dopis od Gideona : Krátký život hudebního génia. Gideon Klein 1919-1945. Hudební věda. Praha: AV ČR, 2021, roč. 58, č. 3, s. 441-442. ISSN 0018-7003.
 19. FLAŠAR, Martin. Fight against the historical amnesia : Czech exile composers versus official cultural policy. In EDUC Research Seminar on Culture and Heritage, 24. 3. 2021. 2021.
 20. FLAŠAR, Martin. Futurissimo. Český rozhlas, 2021.
 21. FLAŠAR, Martin a Pavlína NĚMCOVÁ. Immortalitatis causa : Jan Novák 100. Workshop k současné situaci provozování díla J. Nováka a A. Tučapského v kontextu moravské exilové hudební kultury. 2021.
 22. FLAŠAR, Martin. Jan Novák na cestě k nesmrtelnosti. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2021. s. 4-5. ISSN 1210-8081.
 23. FLAŠAR, Martin. Michael Beckerman and Paul Boghossian (eds.). Classical Music : Contemporary Perspectives and Challenges. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2021, roč. 53, č. 3, s. 110-111. ISSN 0862-8505.
 24. FLAŠAR, Martin. Milý Padre! Bohuslav Martinů a Jan Novák - učitel a žák. In Doprovodný program multimediální prezentace Oči Brna: Bohuslav Martinů. 2021.
 25. FLAŠAR, Martin. Music as Painting, Sculpture or Architecture. In The Hague Network, Computers & Art : Digital sculpture, digital music, 29. 4. 2021 online. 2021.
 26. FLAŠAR, Martin. (Ne)lidská hudba? Hudba 20. století mezi subjektivitou a objektivitou. In Festival filozofie, Velké Meziříčí, 10. 9. 2021. 2021.
 27. HANUŠ, Jiří a Martin FLAŠAR. Obdařený lehkostí, noblesou a obrovským smyslem pro humor... Rozhovor s Martinem Flašarem o hudebním skladateli Janu Novákovi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Books and Pipes, 2021. s. 48-52. ISSN 1803-6988.
 28. FLAŠAR, Martin a Pavlína NĚMCOVÁ. Proti historické amnézii : čeští exiloví skladatelé Jan Novák a Antonín Tučapský versus oficiální kulturní politika. Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 2, s. 15-21. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2021-2-2.
 29. FLAŠAR, Martin. Snažím se pochopit a vysvětlovat současnou hudbu. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2021. s. 41-45. ISSN 1210-8081.
 30. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947-1959) / An Artist Must Never Lose Courage : Jan Novák and Bohuslav Martinů in the Light of the Correspondence (1947-1959). Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 s. ISBN 978-80-210-9890-9.
 31. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 s. ISBN 978-80-210-9891-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9891-2021.
 32. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 s. ISBN 978-80-210-9890-9.
 33. 2020

 34. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Hledání Mistra - dva rané klavírní koncerty Jana Nováka. Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 2, s. 99-115. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2020-2-5.
 35. FLAŠAR, Martin. Hudba jako dveře: volné variace na téma samoty. In Revue Prostor. Praha: Spolek pro vydávání revue Prostor, 2020. s. 91-94. XXXVII. ISSN 0862-7045.
 36. FLAŠAR, Martin. Mahan Esfahani: Musique? Cembalo pro hudbu dneška a nedávné minulosti. Opus musicum. 2020, roč. 52/2020, č. 3, s. 65-66. ISSN 0862-8505.
 37. FLAŠAR, Martin. Monumentální pomník lidské slabosti a chleba s tlačenkou. Harmonie online. Praha: Muzikus, 2020, 9. února 2020, 2 s. ISSN 1210-8081.
 38. FLAŠAR, Martin. Od kódu k hmotě. In Hlaváčková, Jitka; Vojtěchovský, Miloš. Zvuky kódy obrazy [Sounds Codes Images]. Praha: ArtMap, 2020. s. 63-74. ISBN 978-80-907873-4-6.
 39. FLAŠAR, Martin. Pavel Zemek Novák: Snažím se přispívat k evropské hudební tradici. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2020. s. 8-13. ISSN 1210-8081.
 40. FLAŠAR, Martin. Pierre Schaeffer v diskusi ocenil mé dílo. Rozhovor s Rudolfem Růžičkou. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2020. s. 51-53. ISSN 1210-8081.
 41. FLAŠAR, Martin. Teaching Silence : Listening Long Before Music. In Krtička, Jan; Mrkus, Pavel. Sound and Environment : Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2020. s. 64-69. Monographs. ISBN 978-80-7561-268-7.
 42. FLAŠAR, Martin. Zdeněk Král nechává baterie inspirace stále dobíjet. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2020. s. 46-49. ISSN 1210-8081.
 43. 2019

 44. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Ale ano, to je přece skvělý nápad!" Poděkování a ohlédnutí za Eliškou Novákovou. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 2019, č. 5, s. 87-91. ISSN 0862-8505.
 45. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "but of course, what a splendid idea!" An acknowledgement and remembrance of Eliška Nováková. Praha, 2019.
 46. FLAŠAR, Martin. Člen hodnotícího panelu P409. Grantová agentura ČR, 2019 - 2021.
 47. FLAŠAR, Martin. Člověk – hudba – technika: K otázce vlivu technologií na hudební myšlení 20. a počátku 21. století. 2019.
 48. FLAŠAR, Martin. Einstein on the Beach a Moravský podzim v nejlepších letech. Opera Plus. 2019, roč. 2019, 30.09.2019, 2 s. ISSN 1805-0433.
 49. FLAŠAR, Martin. Hledání smyslu evropských konzervatoří. Brno: Konzervatoř Brno, 2019. 8 s. ISBN 978-80-7354-208-5.
 50. FLAŠAR, Martin. Koncert proti totalitě : programový text. Praha: HAMU, 2019. 3 s.
 51. FLAŠAR, Martin. Mezi zvuky, kódy a obrazy napříč časem a prostorem. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Ambit Media a.s., 2019, roč. 2019, září, s. 68-73. ISSN 1213-8398.
 52. FLAŠAR, Martin. Poeme électronique Remediated. In Suwara, Bogumiła; Pisarski, Mariusz. Remediation : Crossing Discursive Boundaries : Central European Perspective. Berlin: VEDA, Publishing House, 2019. s. 293-304. SPECTRUM SLOVAKIA Series, Volume 33. ISBN 978-3-631-79504-0.
 53. FLAŠAR, Martin. Reflections of the Contemporary Schizophrenia in Josef Berg’s Two Versions of Johanes doktor Faust. In Fitzsimmons, Lorna; McKnight, Charles. The Oxford Handbook of Faust in Music. New York: Oxford University Press, 2019. s. 407-422. ISBN 978-0-19-993518-5.
 54. FLAŠAR, Martin. Teaching silence : Listening long before music. In Murmurans Mundus : Sonic Ecology and Beyond, UJEP Ústí nad Labem, 3.-5. 10. 2019. 2019.
 55. FLAŠAR, Martin. Trio Helix vytvořilo intimní prostor ztišení. Harmonie online. Praha: Muzikus, 2019, roč. 2019, 27. 11. 2019, 2 s.
 56. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. "Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959). Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 79-86. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-7.
 57. FLAŠAR, Martin. Zdeněk Pololáník : vyhovovala mi určitá osamělost. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2019. s. 42-45. ISSN 1210-8081.
 58. 2018

 59. FLAŠAR, Martin. Hudba a architektura: kapitoly z historie vzájemného vlivu. In Soustředění prvních ročníků ÚHV, Křižanov. 2018.
 60. FLAŠAR, Martin. Le Corbusier a hudba. In Přednáškový cyklus Fakulty architektury VUT v Brně, 28. března 2018, Brno. 2018.
 61. FLAŠAR, Martin. Mít, nebo být? Hudba na cestě od cimbálovky k Schönbergovi a od hudebnin ke Spotify. In Hudebně-historické résumé aneb Od středověku po současnost, Hudební seminář KJM v Brně. 2018.
 62. FLAŠAR, Martin. Programový text ke koncertu Filharmonie Brno. Brno: Festival Janáček Brno, 2018. Neuveden.
 63. FLAŠAR, Martin. Programový text ke Koncertu proti totalitě. Praha: HAMU Praha, 2018. neuveden.
 64. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. „Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje.“: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). In Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018.
 65. FLAŠAR, Martin. Zimní inventura ve zlínské filharmonii. In Harmonie Online. Praha: Harmonie online, 2018.
 66. 2017

 67. FLAŠAR, Martin. Architektura jako struktura hudby : kapitoly z historie vzájemného vztahu. In Přednáška pro Klub přátel výtvarného umění a architektury v Brně, 14. 2. 2017. 2017.
 68. FLAŠAR, Martin. Milan Grygar : Světlo, zvuk, pohyb… a prostor. Artalk.cz. Brno: Artalk z.s., 2017, Neuveden, 20.04.2017, s. nestránkováno, 3 s. ISSN 1805-6989.
 69. FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Rusinová, Zora; Kralovič, Ján. Serialita a repetícia : Zborník z Mezinárodného interdisciplinárneho sympózia. Bratislava: Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2017. s. 64-71. ISBN 978-80-8189-015-4.
 70. FLAŠAR, Martin. Minimal music jako problém figury a pozadí. In Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela, 18.-19. 5. 2017, VŠVU, Bratislava. 2017.
 71. FLAŠAR, Martin. Technology or Theology? Music Beyond Technology. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 1, s. 63-68. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2017-1-6.
 72. FLAŠAR, Martin. The Hollywood sound paradox: A regress of game music to film music origins. Hudba – Integrácie – Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, 2017, roč. 20, č. 1, s. 247-273. ISSN 1338-4872. doi:10.17846/HII.2017.20.247-273.
 73. 2016

 74. FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varése : Stručná historie nenaplněného obdivu. In Papoušek, Vladimír; Skalický, David. Fenomén Zappa. Vydání první. Praha: Akropolis, 2016. s. 97-102. ISBN 978-80-7470-143-6.
 75. FLAŠAR, Martin. Hudba pro oči : přirozený svět jako multimodální problém. In Série hostujících přednášek Zvukokrajina, 7. 4. 2016, FF UK, Praha. 2016.
 76. FLAŠAR, Martin. Listening with the Eyes : Remarks on Live Coding Performance. MAP - Media / Archive / Performance. Leipzig: Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy”, 2016, roč. 2016, č. 7, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2191-0901.
 77. FLAŠAR, Martin. Musica artificiosa : music as an art and profession. 2016.
 78. FLAŠAR, Martin. POÉME ÉLECTRONIQUE - EXPO 1958. Člověk, technologie a multimediální umění. In POÉME ÉLECTRONIQUE - EXPO 1958. Člověk, technologie a multimediální umění, galerie VIPER, 30. 6. 2016, Praha. 2016.
 79. FLAŠAR, Martin. Současná brněnská skladatelská scéna. In Současná brněnská hudební scéna. Seminář pro hudební knihovníky, 3. 5. 2016, Brno. 2016.
 80. FLAŠAR, Martin. Technology or Theology? Music Beyond Technology. In Musica Artificiosa : Music as Art and Profession, 10.-12. 10. 2016, Brno. 2016.
 81. 2015

 82. FLAŠAR, Martin. „Brno je dnes středem světa!“. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno, Neuveden. ISSN 1805-0433.
 83. FLAŠAR, Martin. Budoucnost už máme za sebou. Několik úvah o minulosti, přítomnosti a budoucnosti hudby. In Vaculovičová, Zdenka. Duchovní proudy v současném umění 2015: Vize budoucnosti. Kroměříž: Umělecká iniciativa, 2015. s. 39-41. ISBN 978-80-906293-0-1.
 84. FLAŠAR, Martin. CD Jiří Matys: Complete Works for String Quartet. In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015. s. 96-98. ISSN 0862-8505.
 85. FLAŠAR, Martin. Člen Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR. Komise pro výběrové dotační řízení na rok 2016 pro oblast profesionální klasické hudby, MK ČR, 2015.
 86. FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7945-8.
 87. FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7944-1.
 88. FLAŠAR, Martin. Filharmonici uctili Kaprálovou uceleným provedením orchestrálních skladeb. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2015. 1 s. ISSN 1802-0887.
 89. FLAŠAR, Martin. Heroes: Pacora Trio & Societas Incognitorum. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433.
 90. FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Koncert pro hoboj a orchestr. Brno: Opera diversa, 2015. Neuveden.
 91. FLAŠAR, Martin. „Jeho schopnost absolutní koncentrace se mi zdá nesmírně inspirativní.“ Rozhovor s ředitelem Institutu Bohuslava Martinů, Alešem Březinou. In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015. s. 76-83. ISSN 0862-8505.
 92. FLAŠAR, Martin. Jemný Šostakovič a loučení bez patosu ve zlínské filharmonii. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433.
 93. FLAŠAR, Martin. Martinů a nová média. In Bohuslav Martinů (1890-1959): Tři přání aneb vrtkavosti života. Ostrava: Národní divadlo Moravskoslezské, 2015. s. 22. ISBN 978-80-87650-82-0.
 94. FLAŠAR, Martin, Petr MACEK a Jan KARAFIÁT. Musicologica Brunensia. In Musicologica Brunensia, roč. 50, č. 1, s. 223. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-223. ISSN 1212-0391.
 95. FLAŠAR, Martin. Obtížný Filoktétés Jana Klusáka míří z Ostravy na Pražské jaro. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433.
 96. FLAŠAR, Martin. Pavel Zemek Novák: Hovory o jednohlasu. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433.
 97. FLAŠAR, Martin. Societas Incognitorum: CD Giovanni Battista Alouisi. In Opera Plus. Neuveden: Opera Plus z. s., 2015. s. nestránkováno. ISSN 1805-0433.
 98. FLAŠAR, Martin. Stará místo nové. Proč interpretace nahrazuje současnou hudební tvorbu? In Vereš, Jozef. Ars longa, vita brevis. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2015. s. 89-104. Hudba - integrácie - interpretácie 18. ISBN 978-80-558-0843-7.
 99. FLAŠAR, Martin. The twilight of novelists. The search for a multidimensional model of contemporary musical biography. In Music Biography Conference, Institute of Musical Research, University of London. 2015.
 100. FLAŠAR, Martin. Twenty years of the Bohuslav Martinů Institute - an interview with director Aleš Březina. In Martinů Revue. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2015. s. 16-17. ISSN 1803-8514.
 101. 2014

 102. FLAŠAR, Martin. Člen grantové komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR. Grantová komise pro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR, 2014.
 103. FLAŠAR, Martin, Daniel MATEJ a Michal RATAJ. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7460-071-5.
 104. FLAŠAR, Martin. Gilgameš v Brně ožil až s přílišným respektem. In Brněnský deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014. s. 9. ISSN 1802-0887.
 105. FLAŠAR, Martin. Interpretation instead of creation: Why early music replaced the contemporary production? In Final conference of EUR-TEXT project, Lodz. 2014.
 106. FLAŠAR, Martin. Jan Novák - cizinec ve vlastní zemi. In Harmonie. Praha: Muzikus, 2014. s. 10-12. ISSN 1210-8081.
 107. FLAŠAR, Martin. Janáčkovský festival: důstojná hudební oslava. In Brněnský Deník: Rovnost. České Budějovice: Vltava-Labe-Press, 2014. s. 9. ISSN 1802-0887.
 108. FLAŠAR, Martin. Listening with eyes. Remarks to live coding performance. In Media – Performance 4 / Gesture. 4th International conference on performance, performativity and media, Brno. 2014.
 109. MÜHLOVÁ, Klára Hedvika, Ján PODRACKÝ a Martin FLAŠAR. Metody kvantifikace harmonického napětí, princip harmonické polarity a současná hudební sémantika. Setkání s českým soudobým skladatelem Ondřejem Štochlem. 2014.
 110. FLAŠAR, Martin. Od kódu k hmotě. Několik poznámek k materializaci hudby. In Kolokvium k výstavě Vivat musica!, NG Praha. 2014.
 111. FLAŠAR, Martin. Život po životě? Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Flašar, Martin; Matej, Daniel; Rataj, Michal. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014. s. 28-35. ISBN 978-80-7460-071-5.
 112. 2013

 113. FLAŠAR, Martin. Člen doktorské komise MgA. Alice Rajnohové, HF JAMU, Brno. Doktorská komise MgA. Alice Rajnohové, HF JAMU, Brno, 2013.
 114. FLAŠAR, Martin. Člen grantové komise pro klasickou hudbu MK ČR. Grantová komise pro klasickou hudbu MK ČR, 2013.
 115. FLAŠAR, Martin. Elements of Czech and Moravian folklore in the production of Bohuslav Martinů and his pupil Jan Novák. In Semiotics of Cultural Heritages – Remembering, Restoring, Renewing, ISI, Imatra, Finland, 8-11 June 2013. 2013.
 116. FLAŠAR, Martin. Frank Zappa a Edgard Varese: stručná historie nenaplněného obdivu. In Fenomén Zappa, JČU v Českých Budějovicích. 2013.
 117. FLAŠAR, Martin. Hudba ve věku médií I. – Konkrétní hudba, čas a prostor. In Přednáška pro Moravskou galerii. 2013.
 118. FLAŠAR, Martin. Hudebním nástrojem může být dnes soustava rovnic... In Vojtěchovský, Miloš. Milan Guštar. Praha: DOX Prague, 2013. s. 99-102. ISBN 978-80-87446-24-9.
 119. FLAŠAR, Martin. Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, s. 57-61. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2013-1-7.
 120. FLAŠAR, Martin. Jednota v rozmanitosti, nebo Tisíc plošin? Ke konstrukci modelu monografie o Janu Novákovi. In Bajgarová, Jitka. K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla : K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2013. s. 155-160. ISBN 978-80-87112-73-1.
 121. FLAŠAR, Martin. Jiří Suchánek. In Výtvarné umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století. Brno: Muzeum města Brna, 2013. 1 s.
 122. FLAŠAR, Martin, Dan DLOUHÝ, Monika HOLÁ, Jaroslav ŠŤASTNÝ, Richard FAJNOR a Daniel MATEJ. Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA IX. 2013.
 123. FLAŠAR, Martin. Život po životě?: Několik poznámek k současné situaci české EA hudby. In Mezinárodní konference MUSICA NOVA IX, Brno, 1.-4. 12. 2013. 2013.
 124. 2012

 125. FLAŠAR, Martin. Dědictví Gutenbergovo : proč se knih jen tak nezbavíme. In Symposium Quo vadis elektronická kultúra?SAV Bratislava. 2012.
 126. FLAŠAR, Martin. Der Osten des Westens : Elektroakustische Musik in der Tschechoslowakei von 1948 bis 1992. In Sound exchange : experimentelle musikkulturen in Mitteleuropa. Saarbrücken: PFAU Verlag, 2012. s. 172-181. ISBN 978-3-89727-487-7.
 127. FLAŠAR, Martin. Hudba a zvuk v počítačových hrách - od filmové k herní hudbě. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 4, s. 28-37. ISSN 0862-8505.
 128. FLAŠAR, Martin. Changes in composition from film to game music. In Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA VIII : Hudba k čemu...? 2012.
 129. FLAŠAR, Martin. Jan Novák a Jiří Trnka : příspěvek k 50. narozeninám Kybernetické babičky. In 47. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno : Genius loci. 2012.
 130. FLAŠAR, Martin. Lásko, hrajme dál. In Nůž na ticho. Brno: Indies Happy Trails, 2012.
 131. FLAŠAR, Martin. Le Corbusier, E. Varese, I. Xenakis: Poeme électronique (1958). In Luska, Jiří. Interdisciplinary research of the musical culture. 1st English ed. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2012. s. 7-48. ISBN 978-80-244-3123-9.
 132. FLAŠAR, Martin. Panychida za českou elektroakustickou tvorbu. In Rataj, Michal. Zvukem do hlavy : sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. s. 133-138. ISBN 978-80-7331-229-9.
 133. FLAŠAR, Martin. Poeme électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varese - I. Xenakis. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 162 s. Spisy FF MU v Brně ; č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0.
 134. FLAŠAR, Martin. Smyčcové kvartety Jana Nováka. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 17-22. ISSN 1212-0391.
 135. 2011

 136. FLAŠAR, Martin. Hudba v kontextu multimédií. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 25-41. ISBN 978-80-210-5639-8.
 137. FLAŠAR, Martin. Christopher Hailey (ed.). Alban Berg and his world. Princeton: Princeton university Press, 2010. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 1, s. 84-85. ISSN 0862-8505.
 138. FLAŠAR, Martin. Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 81-87. ISSN 1212-0391.
 139. FLAŠAR, Martin. Jednota v rozmanitosti nebo Tisíc plošin? Ke konstrukci modelu monografie Jana Nováka. In K metodám hudebních monografií současnosti, AV ČR, Praha. 2011.
 140. FLAŠAR, Martin. Pan de Saint-Lambert. Pravidla hry na cembalo a Nové pojednání o doprovodu na cembalo, varhany a jiné nástroje. Překlad a komentář Jana Franková. Brno: Vlastním nákladem Jana Franková, 2010. 179 s. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 3, s. 91-92. ISSN 0862-8505.
 141. FLAŠAR, Martin. Princip smyčky v hudbě: od média k software. In Vystoupení na sympoziu Software/softwarová studia v rámci Týdne vědy FF MU, Brno. 2011.
 142. FLAŠAR, Martin. Spurný, Lubomír – Vysloužil, Jiří. Alois Hába: Catalogue of the Music and Writings. Praha: KLP, 2010. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 2, s. 99-100. ISSN 0862-8505.
 143. FLAŠAR, Martin. Starý zpěv nestárnoucího Pavla Blatného. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 4, s. 37-43. ISSN 0862-8505.
 144. BŮSCHER, Barbara, Martin FLAŠAR, Jana HORÁKOVÁ a Petr MACEK. Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5639-8.
 145. MACEK, Petr, Jana HORÁKOVÁ a Martin FLAŠAR. Umění a nová média. Flašar, Martin - Horáková, Jana - Macek, Petr a kol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011.
 146. 2010

 147. FLAŠAR, Martin. Člen komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická. Komise pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná Ministerstvem kultury v oblasti profesionálního umění - hudba klasická, 2010.
 148. FLAŠAR, Martin. Členství v oborové radě F2 FRVŠ. FRVŠ, 2010.
 149. FLAŠAR, Martin. Hudba na křižovatkách umění a přírodních věd. In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. České Budějovice: Občanské sdružení Dialog vědy s uměním, 2010. 7 s. ISBN 978-80-87082-15-7.
 150. FLAŠAROVÁ, Jolana a Martin FLAŠAR. Iannis Xenakis: Poznámky o "elektronickém gestu". In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010. s. 87-92. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4.
 151. FLAŠAR, Martin. Iannis Xenakis (1922-2001): Metastaseis (1953-54). Hudobný život : [dvojtýždenník]. Bratislava: Obzor, 2010, roč. 2010, č. 12, 3 s. ISSN 1335-4140.
 152. FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Musica Poetica Latina. Od nesmrtelnosti jazyka k nesmrtelnosti hudby? Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, 8 s. ISSN 1212-0391.
 153. FLAŠAR, Martin. Martinů nebo Janáček? Janáčkovské aluze v tvorbě Jana Nováka. In 30. ročník muzikologické konference Janáčkiana 2010 "Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci)". Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010. 8 s. ISBN 978-80-7368-576-8.
 154. FLAŠAR, Martin. Příliš hlučná samota. MP3 přehrávače a konstrukce individuálního prostoru. In Musical culture and education in international society. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2010. s. 82-92. ISBN 978-80-8094-706-4.
 155. 2009

 156. FLAŠAR, Martin. Aus dem Schatten hervortreten - Bohuslav Martinu und Jan Novak. Österreichische Musikzeitschrift. Wien: Musikwissenschaftlicher Verlag, 2009, roč. 2009, 11-12, s. 46-49. ISSN 0029-9316.
 157. FLAŠAR, Martin. Crossing the Shadow - Bohuslav Martinů and Jan Novák. In Martinů Revisited, Martinů Festival Wien 2009. 2009.
 158. FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier : Poeme électronique (1958). Hudobný život : [dvojtýždenník]. Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, 1-2, s. 52-54. ISSN 1335-4140.
 159. FLAŠAR, Martin. Hana Adámková Heidrová : Hudebně ekologická problematika a její místo v současné hudební výchově. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2009, roč. 41, č. 1, s. 68-70. ISSN 0862-8505.
 160. FLAŠAR, Martin. Imaginary Spaces (Barbara Büscher, Jana Horáková (ed.): Imaginary Spaces. Raum/Prostor – Medien/Média – Performance/Performance). Vlna. 2009, č. 40, 14.12.2009, 1 s.
 161. FLAŠAR, Martin. Jan Novák and the Problem of National Identity in his Works. In 44th International Musicological Coloquium Brno. 2009.
 162. FLAŠAR, Martin. Man, Music, Machine - Perspectives of the Postwar Humanism. In Forfest Colloquium 2009, Kroměříž. 2009.
 163. FLAŠAR, Martin. Návrat Jana Nováka do USA. In Musicologica BRUNENSIA. 58. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 45-52. ISSN 1212-0391.
 164. BAISA, Vít a Martin FLAŠAR. Projekt on-line bibliografické databáze Opus musicum. Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2009, roč. 41, č. 3, 1 s. ISSN 0862-8505.
 165. FLAŠAR, Martin. The East of the West: The conditions under which electroacoustic music existed in Czechoslovakia, 1948-1992. In The proceedings of the EMS08 conference. 2009.
 166. 2008

 167. FLAŠAR, Martin. E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier: Poeme électronique. Problém reprodukovatelnosti uměleckého díla. In Hudba, integrácie, interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 50-64. ISBN 978-80-8094-199-4.
 168. PANTŮČEK, Viktor a Martin FLAŠAR. Mezi popem a non-popem. Brněnská Expozice nové hudby 2. - 6. 3. 2008. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 2, s. 29 - 32. ISSN 0862-8505.
 169. 2007

 170. FLAŠAR, Martin. Bildmusik. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 5, s. 48. ISSN 0862-8505.
 171. FLAŠAR, Martin. Edgard Varese - elektronická poezie pro děti. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 6, s. 34-36. ISSN 0862-8505.
 172. FLAŠAR, Martin. Konvergence. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 52-53. ISSN 0862-8505.
 173. FLAŠAR, Martin a Tomáš PÁLKA. Několik postřehů z Expozice nové hudby 007. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39, č. 2, s. 42-44. ISSN 0862-8505.
 174. 2006

 175. FLAŠAR, Martin. Expozice nové hudby - redukcí k destrukci? Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 55-57. ISSN 00862-8505.
 176. FLAŠAR, Martin. Hudební kritik - poutník mezi světy. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, 2-3, s. 72. ISSN 00862-8505.
 177. FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda. 2006, roč. 42, č. 1, s. 59-74.
 178. FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2006, roč. 43, č. 1, s. 59-74. ISSN 0018-7003.
 179. FLAŠAR, Martin. Tři příběhy Steva Reicha. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 6, s. 50-52. ISSN 0862-8505.
 180. FLAŠAR, Martin. V srdci kultu. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 4, s. 29-31. ISSN 0862-8505.
 181. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 2005, č. 1, s. 52-54. ISSN 0862-8505.
 182. 2005

 183. ČIŽMÁŘ, Jan a Martin FLAŠAR. Jan Novák - stav pramenů a bádání. Opus musicum. 2005, roč. 37, č. 1, s. 32-33.
 184. FLAŠAR, Martin a Jan ČIŽMÁŘ. Jan Novák - stav pramenů a bádání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2005, roč. 37, č. 1, s. 32-33. ISSN 0862-8505.
 185. FLAŠAR, Martin. Jan Novák - žák Bohuslava Martinů. Brno: Masarykova Univerzita, 2005.
 186. FLAŠAR, Martin. Miloš Hons: Hudba zvaná symfonie. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o. p. s., 2005, Roč. 37, č. 3, s. 51. ISSN 0862-8505.
 187. BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. (O)hlasy Moravského podzimu 2005. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 33-35. ISSN 0862-8505.
 188. FLAŠAR, Martin. Postmoderno vysvětlované (nejen) dětem. Rozhovor s Vítem Zouharem. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 32-35. ISSN 0862-8505.
 189. FLAŠAR, Martin. Pravé umění? Rien a voir. Rozhovor s Lenkou Dohnalovou. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 6, s. 61-63. ISSN 0862-8505.
 190. FLAŠAR, Martin a Ondřej KYAS. Radost slyšet jinak. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 4, s. 18-20. ISSN 0862-8505.
 191. FLAŠAR, Martin. Roman Dykast: Hudba věku melancholie. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 52. ISSN 0862-8505.
 192. FLAŠAR, Martin. Žena Nana. Opus musicum. Brno, 2005, Roč. 37, č. 3, s. 32-33. ISSN 0862-8505.
 193. FLAŠAR, Martin. 40. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2005, roč. 42, č. 3/4, s. 410-411. ISSN 0018-7003.
 194. 2004

 195. FLAŠAR, Martin. Bohuslav Martinů: Le Raid merveilleux, La Revue de cuisine, On tourne! Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 4, s. 46. ISSN 0862-8505.
 196. FLAŠAR, Martin. Europäische Meridiane. Im Osten - Neue Musik Territorien in Europa. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2004, Roč. 36, č. 5, s. 41. ISSN 0862-8505.
 197. FLAŠAR, Martin. Ex post o Expozici nové hudby. Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 3, s. 42-43. ISSN 00862-8505.
 198. FLAŠAR, Martin. Několik pohledů za oponu (Niedermayr, Susanna; Scheib, Christian). Opus musicum. Brno, 2004, Roč. 36, č. 5, s. 37-39. ISSN 0862-8505.
 199. 2003

 200. FLAŠAR, Martin. Karlheinz Stockhausen - Hudba a prostor. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 47 s. bakalářská práce.
 201. BORKOVÁ, Alena a Martin FLAŠAR. Tanec v barvách Moravského podzimu. Opus musicum. Brno, 2003, Roč. 35, č. 5, s. 25-27. ISSN 00862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 3. 2023 18:14