Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Vojtěch SVÍZELA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Effects of asthma bronchiale and its treatment on cardiovascular system. 2021. ISBN 978-961-6575-64-5.
 2. PÍREK, Ondřej, Ksenia BUDINSKAYA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Effects of hormonal contraception on cardiovascular system. In 29th Meeting of European Society of Paediatric Clinical Research. 2021. ISBN 978-961-6575-64-5.
 3. ŠUDÁKOVÁ, Magdaléna, Ksenia BUDINSKAYA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Evaluation of Diastolic Heart Function Using Echocardiography and Pulse Wave Analysis in Patients After Anthracycline Therapy. In Computing in Cardiology 2021. Neuveden: IEEE, 2021. s. 1-4. ISBN 978-1-6654-7916-5. doi:10.23919/CinC53138.2021.9662816.
 4. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Richard PAŠTĚKA, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Veronika KUJALOVÁ, Veronika VEJTASOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Fyziologie – teorie k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 5. PÍREK, Ondřej, Ksenia BUDINSKAYA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Vliv hormonální antikoncepce na kardiovaskulární systém. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
 6. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Paštěka RICHARD, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Kujalová VERONIKA, Vejtasová VERONIKA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 178 s. ISBN 978-80-210-9897-8.
 7. 2020

 8. ŠUDÁKOVÁ, Magdaléna, Ksenia BUDINSKAYA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Hodnotenie diastolickej funkcie srdca pomocou echokardiografie a analýzy pulzovej vlny u pacientov po antracyklínovej terapii. 2020.
 9. SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA a Jana HRUŠKOVÁ. Odpověď rychlosti pulzové vlny na ortostatickou zátěž u diabetiků a zdravých kontrol. In 96. Fyziologické dni. 2020. ISBN 978-80-8187-074-3.
 10. SVAČINOVÁ, Jana, Jana HRUŠKOVÁ, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Simona HIDEGOVÁ, Martin FABŠÍK, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Variability of Peripheral Pulse Wave Velocity in Patients With Diabetes Mellitus Type 2 During Orthostatic Challenge. Physiological Research. Prague: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, 2020, roč. 69, Supplement 3, s. "S433"-"S441", 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934594.
 11. 2019

 12. SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. A different response of the upper and lower limb beat-to-beat pulse wave velocity to the orthostatic challenge. In Cornélissen, G.; Siegelová, J.; Dobšák, P. Noninvasive methods in cardiology 2019. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 107-111. ISBN 978-80-210-9442-0.
 13. HANSEN, Hedda Asia, Ksenia BUDINSKAYA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-invasive estimation of arterial stiffness in healthy and asthmatic children: a pilot study. In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 14. TINKA, Pavel, Hedda Asia HANSEN, Ksenia BUDINSKAYA, Vojtěch SVÍZELA, Jana SVAČINOVÁ, Jana RÝDLOVA, Hana HRSTKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-invasive estimation of arterial stiffness in healthy and asthmatic children: a pilot study. 2019.
 15. LINHARTOVÁ, Kateřina, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, M. PROKEŠ, M. PROKEŠOVÁ-KOSOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Status of nutrition and cardiovascular system in children from the south Moravian region of the Czech Republic: a pilot study. Physiological research. Prague, 2019, roč. 68, Supplementum 3, s. „S243“-„S251“, 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934355.
 16. 2018

 17. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Veronika PUCHNEROVÁ, Zuzana KUBECOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Hana HRSTKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jana RYDLOVÁ, Kateřina LINHARTOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. NEINVAZIVNÍ STANOVENÍ PARAMETRŮ CÉVNÍ STĚNY U DĚTI S ASTMA BRONCHIALE: PILOTNÍ STUDIE. In 26. výroční sjezd České kardiologické společnosti 2018. 2018.
 18. SIHLOVEC, Martin, Ksenia BUDINSKAYA a Zuzana NOVÁKOVÁ. PARAMETRE CIEVNEJ TUHOSTI A ICH NEINVAZÍVNE MERANIE. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 19. RIEGLOVÁ, Dominika, Ksenia BUDINSKAYA, Lubomír ELBL a Zuzana NOVÁKOVÁ. Pozdní efekt antracyklinové terapie - sledování změn při zátěžové echokardiogra. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 20. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Dominika RIEGLOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů u dětí s alimentární obezitou po měsíčním pobytu v Dětské léčebně Křetín. 2018.
 21. 2017

 22. SVÍZELA, Vojtěch, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina LINHARTOVÁ, Petr DOBŠÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. CARDIO-ANKLE INDEX IS “NEW” METHOD OF MEASUREMENT OF ARTERIAL STIFFNESS IN CHILDREN. In Pediatric Clinical Research Meeting, Villa Blanka, Innsbruck, Austria. 2017.
 23. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, zuzana NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension - Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results. In 27th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2017. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/01.hjh.0000523434.58534.45.
 24. KOVAŘÍKOVÁ, Lenka, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární regulace u dětí s alimetární obezitou a asthma bronchiale v porovnání se zdravými dětmi. In 61.studentská vědecká konference LF MU Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 25. BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. "S553"-"S560", 8 s. ISSN 0862-8408.
 26. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Zuzana KUBECOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Hana HRSTKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jana RYDLOVÁ, Kateřina LINHARTOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-invasive estimation of arterial stiffness in healthy and asthmatic children - comparison of the methods: a pilot study. In Federation of Europian Physiological Societies 2017. 2017. ISSN 1748-1708.
 27. LÍŠKOVÁ, Tara, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Regulace krevního tlaku a její změny v průběhu lázeňského režimu u dětských pacientů s respiračním onemocněním. In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 28. JAKUBÍK, Juraj, Jana HRUŠKOVÁ, Ondřej SOCHOR a Ksenia BUDINSKAYA. Speckle tracking analýza pro hodnocení kontraktility myokardu: srovnání 2D a 3D metody. 2017.
 29. PUCHNEROVÁ, Veronika, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů u dětí s asthma bronchiale po měsíčním pobytu v dětské léčebně Miramonti v Luhačovicích. In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 30. 2016

 31. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Analýza pulzové vlny u mladých žen ve věku 18-22let: pilotní studie. In 92. Fyziologické dny. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.
 32. BUDINSKAYA, Ksenia, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Changes in nutritional state and cardiovascular parameters in alimentary obese children after a month-long stay in children´s treatment centre. 2016.
 33. SVAČINOVÁ, Jana, Ksenia BUDINSKAYA, Jana HRUŠKOVÁ, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Vliv měsíčního pobytu v dětské léčebně Křetín na nutriční parametry a regulaci krevního tlaku autonomním nervovým systémem. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 34. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů u dětské alimentární obezity v průběhu pobytu v dětské léčebně Křetín. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 35. BUDINSKAYA, Ksenia, Jana SVAČINOVÁ, Jana HRUŠKOVÁ, Aleš DVOŘÁK, Zuzana KUBECOVÁ, Nikola KOSOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny kardiovaskulárních parametrů získaných analýzou pulzové vlny u dětí a adolescentů při pobytu v léčebně Křetín. 2016.
 36. 2015

 37. KOSOVÁ, Nikola, Ksenia BUDINSKAYA, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Childhood obesity and changes in the cardiovascular system whole staying at a Children´s treatment centre. A pilot study. In 24th Meeting European Society of Paediatric Clinical Research. 2015.
 38. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Petr LOKAJ, Petra VYSOČANOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
 39. ZÁVODNÁ, Eva, Jana HRUŠKOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVA, Ludmila BRAZDOVA a Natasa HONZIKOVA. The Development of LF/HF Ratio and its Dependence on the Mean Heart Rate in Children and Adolescents. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1045-1048. ISSN 2325-8861.
 40. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV ANTIKONCEPCE NA REGULACI KREVNÍHO TLAKU AUTONOMNÍM NERVOVÝM SYSTÉMEM. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
 41. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV ANTIKONCEPCE NA REGULACI KREVNÍHO TLAKU AUTONOMNÍM NERVOVÝM SYSTÉMEM. In 59. Studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 42. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Ksenia BUDINSKAYA, Eva ZÁVODNÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. ZMĚNY V REGULACI KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S KRČNÍ A HRUDNÍ MÍŠNÍ LÉZÍ. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
 43. 2014

 44. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ a Petra VYSOČANOVÁ. IMT A KRÁTKODOBÁ REGULACE KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.
 45. 2013

 46. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Petr LOKAJ a Zuzana NOVÁKOVÁ. PILOTNÍ STUDIE:ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ PO RENALNÍ DENERVACI U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ. 2013.
 47. 2012

 48. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. SRDEČNÍ INTERVAL JAKO „MATOUCÍ“ PROMĚNNÁ VE STANOVENÍ VÝVOJE KARDIOVASKULÁRNÍCH PARAMETRŮ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. 2012. ISSN 1801-6103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 10:06