Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HORSKÁ, Kateřina, Jan KUČERA, Eva DRAŽANOVÁ, Gabriela KUZMÍNOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Mária HRICKOVÁ, Jana RUDÁ a Silje SKREDE. Synergické účinky dulaglutidu a omezení příjmu potravy v prevenci metabolických nežádoucích účinků vyvolaných olanzapinem u potkanů. In 66. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2024.
  2. VITOUŠ, Jiří, Radovan JIŘÍK, Tibor STRAČINA, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Ondřej MACÍČEK, Tian YE, Lucie KRÁTKÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Roman PANOVSKÝ, Edward DIBELLA a Zenon STARČUK. T1 mapping of myocardium in rats using self-gated golden-angle acquisition. Magnetic Resonance in Medicine. HOBOKEN: WILEY, 2024, roč. 91, č. 1, s. 368-380. ISSN 0740-3194. doi:10.1002/mrm.29846.
  3. VITOUŠ, Jiří, Radovan JIŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Tibor STRAČINA, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Ondřej MACÍČEK, Ye TIAN, Lucie KRÁTKÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Roman PANOVSKÝ, Edward DIBELLA a Zenon STARČUK. T1 mapping of myocardium in rats using self-gated golden-angle acquisition. MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE. UNITED STATES: WILEY, 2024. ISSN 0740-3194. doi:10.1002/mrm.29846.

  2023

  1. PAVLOVA, Iveta, Eva DRAŽANOVÁ, Lucie KRÁTKÁ, Petra AMCHOVÁ, Ondřej MACÍČEK, Jana STARČUKOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. Laterality in functional and metabolic state of the bulbectomised rat brain detected by ASL and 1H MRS: A pilot study. The World Journal of Biological Psychiatry. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2023, roč. 24, č. 5, s. 414-428. ISSN 1562-2975. doi:10.1080/15622975.2022.2124450.

  2022

  1. PAVLOVA, Iveta, Eva DRAŽANOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. ASL and 1H MRS in olfactory bulbectomised rats. In Farmakologické dni 2022. 2022.
  2. PAVLOVA, Iveta, Eva DRAŽANOVÁ, Lucie KRATKÁ, Petra AMCHOVÁ, Ondřej MACÍČEK, Jana STARČUKOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. Bulbectomised rat brain assessed by ASL and 1H MRS in vivo. In Květinův den 2022. 2022.
  3. ODEHNALOVÁ, E, L VALIKOVA, Guido CALUORI, V RIMALOVA, T JADCZYK, Eva DRAŽANOVÁ, Iveta PAVLOVA, Martin PEŠL a Zdeněk STÁREK. Comparison of Gross Pathology Inspection and 9.4 T MRI in the Evaluation of RFA Lesions in the Swine Heart. In ECR 2022 – European Congress of Radiology. 2022.
  4. ODEHNALOVÁ, E, L VALIKOVA, Guido CALUORI, T KULÍK, V ŘÍMALOVÁ, T JADCZYK, Silvie BĚLAŠKOVÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Iveta PAVLOVA, Martin PEŠL a Zdeněk STÁREK. Srovnání měření radiofrekvenčních ablačních lézí z MRI snímků a z patologických řezů. In XVIII. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. 2022.
  5. KHAIRNAR, Amit Suresh, Eva DRAŽANOVÁ, Nikoletta SZABÓ a Jana RUDÁ. Validation of Diffusion Kurtosis Imaging as an Early-Stage Biomarker of Parkinson’s Disease in Animal Models. In Peplow P.V., Martinez B., Gennarelli T.A. Neurodegenerative Diseases Biomarkers. New York: Humana, 2022. s. 429-455. Neuromethods, vol 173. ISBN 978-1-0716-1711-3. doi:10.1007/978-1-0716-1712-0_18.

  2021

  1. KHAIRNAR, Amit Suresh, Jana RUDÁ, Anas ARAB, Constantinos HADJISTYLLIS, Alžběta ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Qi SHANG, Alexandra CHOVSEPAIN, Eva DRAŽANOVÁ, Nikoletta SZABÓ, Zenon STARČUK, Irena REKTOROVÁ a Francisco PAN-MONTOJO. Diffusion kurtosis imaging detects the time-dependent progress of pathological changes in the oral rotenone mouse model of Parkinson's disease. Journal of Neurochemistry. HOBOKEN: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 158, č. 3, s. 779-797. ISSN 0022-3042. doi:10.1111/jnc.15449.

  2020

  1. ŠTARK, Tibor, Martina DI BARTOLOMEO, Roberta DI MARCO, Eva DRAŽANOVÁ, Chiara Bianca Maria PLATANIA, Fabio Arturo IANNOTTI, Jana RUDÁ, Claudio D'ADDARIO, Lucie KRATKA, Vladimír PEKAŘÍK, Fabiana PISCITELLI, Zuzana BABINSKÁ, Julia FEDOTOVA, Giovanni GIURDANELLA, Salvatore SALOMONE, Alexandra SULCOVA, Claudio BUCOLO, Carsten T. WOTJAK, Zenon, Jr. STARCUK, Filippo DRAGO, Raphael MECHOULAM, Vincenzo DI MARZO a Vincenzo MICALE. Altered dopamine D3 receptor gene expression in MAM model of schizophrenia is reversed by peripubertal cannabidiol treatment. Biochemical Pharmacology. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 177, July 2020, s. 1-12. ISSN 0006-2952. doi:10.1016/j.bcp.2020.114004.
  2. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie KRÁTKÁ, Iveta PAVLOVA, Kateřina HORSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. Vliv farmakologicky odlišných látek na perfuzi mozku. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2020.

  2019

  1. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRÁTKÁ, Tibor ŠTARK, Martin KUCHAŘ, Michal MARYŠKA, Filippo DRAGO, Zenon STARČUK a Vincenzo MICALE. Different effects of prenatal MAM vs. perinatal THC exposure on regional cerebral blood perfusion detected by Arterial Spin Labelling MRI in rats. Scientific reports. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 9, č. 6062, s. 1-10. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-42532-z.
  2. RUDÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Alžběta MINSTEROVÁ, Anas ARAB, Nikoletta SZABÓ, Peter LATTA, Daniel HAVAS, Manfred WINDISCH, Birgit HUTTER-PAIER, Joerg NEDDENS, Zenon STARČUK, Irena REKTOROVÁ a Amit Suresh KHAIRNAR. Diffusion kurtosis imaging detects brain microstructural alterations in three mouse models of Parkinson’s disease. In CSMS Microscopy 2019. 2019.
  3. ARAB, Anas, Jana RUDÁ, Alžběta MINSTEROVÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Nikoletta SZABÓ, Zenon STARČUK, Irena REKTOROVÁ a Amit Suresh KHAIRNAR. Diffusion Kurtosis Imaging Detects Microstructural Changes in a Methamphetamine-Induced Mouse Model of Parkinson's Disease. Neurotoxicity research. New York: Springer, 2019, roč. 36, č. 4, s. 724-735. ISSN 1029-8428. doi:10.1007/s12640-019-00068-0.
  4. PEŠL, Martin, Guido CALUORI, Jiří WOLF, D ČERVINKA, V NOVOTNÁ, Roman PANOVSKÝ, Pavel PILER, Jiří NIČOVSKÝ, Michal CRHA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Eva DRAŽANOVÁ a Z STÁREK. Epicardial delivery of diversified pulsed field potentials in animal model. In 3rd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies. 2019.
  5. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRÁTKÁ, Kateřina HORSKÁ, Tibor ŠTARK, Martin KUCHAŘ, M. MARYŠKA, Filippo DRAGO, Zenon STARČUK, Vincenzo MICALE, Tomáš KAŠPÁREK a Regina DEMLOVÁ. Functional changes detected in different neurodevelopmental animal models of schizophrenia-like phenotypes. In Květinův den 2019. 2019.
  6. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRÁTKÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Radim SKOUPÝ, Kateřina HORSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Lucie VRLÍKOVÁ, M. BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Tibor ŠTARK, Vincenzo MICALE, Filippo DRAGO, Martin KUCHAŘ a M. MARYŠKA. MRI findings induced by antipsychotic treatment and animal models os chizophrenia-like pathology. In CSMS Microscopy 2019. 2019.
  7. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie KRÁTKÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Radim SKOUPÝ, Kateřina HORSKÁ, Zuzana BABINSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Lucie VRLÍKOVÁ, marcela BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. Olanzapine exposure diminishes perfusion and decreases volume of sensorimotor cortex in rats. Pharmacological Reports. Krakow, 2019, roč. 71, č. 5, s. 839-847. ISSN 1734-1140. doi:10.1016/j.pharep.2019.04.020.
  8. ŠTARK, Tibor, Jana RUDÁ, Fabio IANNOTI, Claudio D'ADDARIO, Roberta DI MARCO, Vladimír PEKAŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Fabiana PISCITELLI, Monica BARI, Zuzana BABINSKÁ, Giovanni GIURDANELLA, Martina DI BARTOLOMEO, Salvatore SALOMONE, Alexandra ŠULCOVÁ, Mauro MACCARRONE, Carsten WOTJAK, Zenon STARČUK, Filippo DRAGO, Raphael MECHOULAM, Vincenzo DI MARZO a Vincenzo MICALE. Peripubertal cannabidiol treatment rescues behavioral and neurochemical abnormalities in the MAM model of schizophrenia. Neuropharmacology. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2019, roč. 146, č. 1, s. 212-221. ISSN 0028-3908. doi:10.1016/j.neuropharm.2018.11.035.

  2018

  1. MINSTEROVÁ, Alžběta, Amit Suresh KHAIRNAR, Jana RUDÁ, Anas ARAB, Nikoletta SZABÓ, Eva DRAŽANOVÁ, Zenon STARČUK, Francisco PAN-MONTOJO a Irena REKTOROVÁ. Diffusion kurtosis imaging detects early microstructural changes in dorsal motor nucleus of vagus in intragastric rotenone mouse model of Parkinson’s disease. In 64. Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2018. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2018.01.053.
  2. VEČEŘA, Josef, Eva BÁRTOVÁ, Jana KREJČÍ, Soňa LEGARTOVÁ, Denisa KOMŮRKOVÁ, Jana RUDÁ, Tibor ŠTARK, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŠULCOVÁ, Frank J. DEKKER, Wiktor SZYMANSKI, Christian SEISER, Georg WEITZER, Raphael MECHOULAM, Vincenzo MICALE a Stanislav KOZUBEK. HDAC1 and HDAC3 underlie dynamic H3K9 acetylation during embryonic neurogenesis and in schizophrenia-like animals. Journal of cellular physiology. United States: Wiley-Liss, 2018, roč. 233, č. 1, s. 530-548. ISSN 0021-9541. doi:10.1002/jcp.25914.
  3. ŠTARK, Tibor, Eva DRAŽANOVÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Vladimír PEKAŘÍK, Jana RUDÁ, Radim SKOUPÝ, Pavel KULICH, marcela BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK, Filippo DRAGO, Alexandra ŠULCOVÁ a Vincenzo MICALE. Pohlavné rozdiely v štruktúre commissura anterior a myelínu u neurovývojového zvieracieho modelu schizofrénie. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2018.
  4. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRATKA, Kateřina HORSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Zenon STARČUK a Tomáš KAŠPÁREK. Poly(I:C) model of schizophrenia in rats induces sex-dependent functional brain changes detected by MRI that are not reversed by aripiprazole treatment. Brain Research Bulletin. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2018, roč. 137, March 2018, s. 146-155. ISSN 0361-9230. doi:10.1016/j.brainresbull.2017.11.008.
  5. ŠTARK, Tibor, Eva DRAŽANOVÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Vladimír PEKAŘÍK, Jana RUDÁ, Radim SKOUPÝ, Pavel KULICH, marcela BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK, Filippo DRAGO, Alexandra ŠULCOVÁ a Vincenzo MICALE. Sex-dependent differences in anterior commissure and myelin in the neurodevelopmental animal model of schizophrenia. In CINP World Congress in Vienna. 2018.
  6. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie KRÁTKÁ, Jana RUDÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Vincenzo MICALE, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Využití MRI ASL metody pro porovnání změn perfuze mozku v různých neurovývojových animálních modelech schizofrenie. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2018.

  2017

  1. HORSKÁ, Kateřina, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Michal KARPISEK, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KOTOLOVÁ. Aripiprazole-induced adverse metabolic alterations in polyI:C neurodevelopmental model of schizophrenia in rats. Neuropharmacology. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2017, roč. 123, 1 September 2017, s. 148-158. ISSN 0028-3908. doi:10.1016/j.neuropharm.2017.06.003.
  2. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jaroslav NÁDENÍČEK a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky aripiprazolu ve vývojovém modelu schizofrenie. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, Psychiatrie, Praha, Tigis spol. s r.o., 2017(21): Suppl.1, s.52. 2017. ISSN 1211-7579.
  3. KHAIRNAR, Amit Suresh, Jana RUDÁ, Nikoletta SZABÓ, Eva DRAŽANOVÁ, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Joerg NEDDENS, Peter LATTA, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. Early and progressive microstructural brain changes in mice overexpressing human alpha-Synuclein detected by diffusion kurtosis imaging. Brain, Behavior, and Immunity. San Diego: Academic Press, 2017, roč. 61, March, s. 197-208. ISSN 0889-1591. doi:10.1016/j.bbi.2016.11.027.
  4. HORSKÁ, Kateřina, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Michal KARPÍŠEK, Hana KOTOLOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v polyI:C modelu schizofrenie u potkana. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017.
  5. ŠTARK, Tibor, Eva DRAŽANOVÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Vladimír PEKAŘÍK, Jana RUDÁ, Radim SKOUPÝ, Pavel KULICH, marcela BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK, Filippo DRAGO, Alexandra ŠULCOVÁ a Vincenzo MICALE. Sex differences in a neurodevelopmental animal model of schizophrenia: focus on white matter structures and myelin. 2017. doi:10.1016/S0924-977X(17)31590-0.
  6. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRÁTKÁ, Kateřina HORSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Tibor ŠTARK, Zuzana BABINSKÁ, Vincenzo MICALE a Zenon STARČUK. Vliv akutní dávky a chronického podání olanzapinu na funkční změny mozku u potkana. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017.

  2016

  1. MÉZL, Martin, Radovan JIŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Radim KOLÁŘ. Comparison of arterial input function models for small-animal ultrasound perfusion imaging. International Ultrasonics Symposium. 2016, roč. 2016. ISSN 1948-5727.
  2. JÍŘÍK, Radovan, Torfin TAXT, Karel SOUČEK, Jiří KRATOCHVÍLA, Ondřej MACÍČEK, Eva DRAŽANOVÁ a Zenon STARČUK. Comparison of the ATH and 2CXM models using low- and high-molecular-weight contrast agents in DCE-MRI. 2016.
  3. STARČUK, Zenon, Eva DRAŽANOVÁ a Lenka DVOŘÁKOVÁ. Confidence region determination and biophysical interpretation of water-molecule diffusion parameters determined by magnetic resonance diffusion tensor and diffusion kurtosis imaging in the mouse brain. Physiological Research. 2016, roč. 65, č. 4. ISSN 0862-8408.
  4. GROSSOVÁ, Lucie, Radovan JIŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Karel SOUČEK a Zenon STARČUK. Direct comparison of ASL and DCE-MRI in a mouse model of cancer. In Direct comparison of ASL and DCE-MRI in a mouse model of cancer. 2016. ISSN 1352-8661.
  5. KHAIRNAR, Amit Suresh, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Nikoletta SZABÓ, Peter LATTA, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK, András KIRÁLY a Irena REKTOROVÁ. Late-stage alpha-synuclein accumulation in TNWT-61 mouse model of Parkinson's disease detected by diffusion kurtosis imaging. Journal of Neurochemistry. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 136, č. 6, s. 1259-1269. ISSN 0022-3042. doi:10.1111/jnc.13500.
  6. DVOŘÁKOVÁ, Lenka, Petr SCHEER, Radovan JIŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Jana HLOŽKOVÁ a Zenon STARČUK. Rat animal model myocardial cryonecrosis. 2016. ISSN 0862-8408.
  7. DVOŘÁKOVÁ, Lenka, Radovan JIŘÍK, Eva DRAŽANOVÁ, Petr SCHEER, Roman PANOVSKÝ, Jana HLOŽKOVÁ a Zenon STARČUK. Retrospective-gating myocardial T1 mapping and left ventricle ejection fraction in rats with doxorubicin cardiomyopathy. 2016.
  8. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie GROSSOVÁ, Kateřina HORSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Zuzana BABINSKÁ a Zenon STARČUK. The influence of chronic application of olazapine on brain perfusion in rat. In ESMRMB 2016. 2016. ISSN 0968-5243.
  9. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Vincenzo MICALE, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Using ASL method for monitoring of brain perfusion changes in rat models of schizophrenia. 2016. ISSN 0862-8408.

  2015

  1. KHAIRNAR, Amit Suresh, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, Jana KUČEROVÁ, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. A longitudinal diffusion kurtosis imaging study in TNWT-61 transgenic mouse model of Parkinson´s disease: comparison with conventional diffusion tensor imaging. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579.
  2. KOPÁČIK, Roman, Eva DRAŽANOVÁ, Lucie GROSSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, I. HRADILOVÁ, Petr DUBOVÝ, Blanka ADAMOVÁ, Zenon STARČUK a J. VYLETELKA. Animální model septické encefalopatie - pilotní studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  3. GROSSOVÁ, L., R. JIŘÍK, Karel SOUČEK, Eva DRAŽANOVÁ a Zenon STARČUK. Comparison ASL and DCE-MRI Perfusion Map in Small Animal Model of Cancer. In Ján Maňka, Milan Tyšler, Vikor Witkovský, Ivan Frollo. Measurement 2015 : Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2015. s. 153-156. ISBN 978-80-969672-9-2.
  4. ARAB, Anas, Amit Suresh KHAIRNAR, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Peter LATTA, Nikoletta SZABÓ, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK, András KIRÁLY a Irena REKTOROVÁ. Diffusion Kurtosis imaging detecting changes in white matter induced by alpha-synuclein accumulation in TNWT-61 mouse model of Parkinson's disease. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
  5. KHAIRNAR, Amit Suresh, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, Jana RUDÁ, Nikoletta SZABÓ, Anas ARAB, Birgit HUTTER-PAIER, Daniel HAVAS, Manfred WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. Diffusion Kurtosis Imaging Detects Microstructural Alterations in Brain of alpha-Synuclein Overexpressing Transgenic Mouse Model of Parkinson’s Disease: A Pilot Study. Neurotoxicity research. New York: Springer, 2015, roč. 28, č. 4, s. 281-289. ISSN 1029-8428. doi:10.1007/s12640-015-9537-9.
  6. ARAB, Anas, Amit Suresh KHAIRNAR, Jana RUDÁ, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, BIRGIT HUTTER-PAIER, DANIEL HAVAS, MANFRED WINDISCH, Alexandra ŠULCOVÁ, Zenon STARČUK a Irena REKTOROVÁ. DIFFUSION KURTOSIS IMAGING DETECTS THE MICROSTRUCTURAL CHANGES IN BASAL GANGLIA INDUCED BY ALPHA SYNUCLEIN OVEREXPRESSION IN TNWT-61 TRANSGENIC MOUSE MODEL OF PARKINSON’S DISEASE. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579.
  7. MALÁ, Aneta, A. BAKANDRITSOS, O. MACÍČEK, E. ROUSALIS, Eva DRAŽANOVÁ, R. JIŘÍK, L. DVOŘÁKOVÁ, L. GROSSOVÁ a Zenon STARČUK. Evaluation of a Novel Maghemite Hybrid Nanocarrier for MR Imaging (Pilot Study). In Ján Maňka, Milan Tyšler, Vikor Witkovský, Ivan Frollo. Measurement 2015 : Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2015. s. 121-124. ISBN 978-80-969672-9-2.
  8. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Using ASL Method for Monitoring of Brain Perfusion Changes in a Rat Model of Schizophrenia and After Chronic Administration of Aripiprazole. In Ján Maňka, Milan Tyšler, Vikor Witkovský, Ivan Frollo. Measurement 2015 : Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2015. s. 81-84. ISBN 978-80-969672-9-2.
  9. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Regina DEMLOVÁ. Vliv haloperidolu na sociální interakce myší ve vývojovém modelu schizofrenie. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference Směřování psychofarmakologie v Evropském roku mozku 2014-2015 a v 21. století. 2015. ISSN 1211-7579.
  10. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK JR. Využití MRI metody ASL v hodnocení změn mozku u POLY I:C modelu schizofrenie u potkanů. 2015.

  2014

  1. MICALE, Vincenzo, Jana KUČEROVÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Katarína TABIOVÁ, Radim KOŘÍNEK, Zenon STARČUK JR. a Alexandra ŠULCOVÁ. Behavioral and morphological changes in a rodent developmental disruption model of schizophrenia. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1211-7579.
  2. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky paliperidonu v animálním modelu schizofrenie. 2014. ISSN 1211-7579.
  3. KUČEROVÁ, Jana, Amit Suresh KHAIRNAR, Peter LATTA, Eva DRAŽANOVÁ, Zenon STARČUK JR. a Irena REKTOROVÁ. Diffusion tensor imaging detects dopaminergic neuronal degeneration in methamphetamine animal model of Parkinson's disease. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1211-7579.
  4. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Zenon STARČUK JR., Roman KOPÁČIK a Josef BEDNAŘÍK. Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších. Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Společnost elektrotechnického inženýrství, 2014, roč. 1/2014, 1/2014, s. 9-15.
  5. TABIOVÁ, Katarína, Jana KUČEROVÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Robert KOŘÍNEK, Zenon STARČUK, Alexandra ŠULCOVÁ a Vincenzo MICALE. Structural and behavioural changes in a rodent developmental disruption model of schizophrenia. In 27th ECNP Congress. 2014. ISSN 0924-977X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 09:12